SF_vit_storVi främjar kunskapsdelning 

ETT OBEROENDE FORUM FÖR KUNSKAPSDELNING

Kunskap – Inspiration – Affärsnytta

Summit & Friends kreativa och inspirerande kunskapsforum skapar långsiktigt affärsvärde för dig och ditt företag. Här blandas praktik med teori och nätverksmöjligheterna är oändliga. Ta del av de senaste trenderna och rönen tidigt, då insikterna ger som störst värde. En dynamisk miljö där kunskap öppet delas och sprids, ger oanade höjder. Kunskap är makt.
home_1
Our goal

We believe that sharing knowledge is the way to succeed. Our ambition is to create the world’s greatest knowledge hub.

Vår Expertis

Summit and Friends tjänster

  • Konferenser

    Summit and Friends anordnar ledande konferenser inom områden som berör den digitala transformationen. Ambitionen är att skapa nätverk för beslutsfattare och alla som direkt eller indirekt arbetar inom dessa områden. Tillsammans utbyter deltagarna erfarenheter, får en unik insyn i hur andra löst gemensamma utmaningar genom praktikfall och orienterar sig kring de senaste trenderna.

  • Kurser

    Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Vi anordnar därför  kurser/workshops kopplade till den digitala transformationen för att djupdyka inom specifika områden. Vår ambition med dessa workshops är att du ska få med dig inspiration och angriparna insikter för att kunna driva värdefulla förändringar i din organisation. 

  • Utmärkelser

    Summit and Friends anordnar utmärkelser. Genom att utbyta erfarenheter och lyfta framgångsrika fall kan organisationer lära av varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

Talare på tidigare event

Smarta företag skickar
sina skarpaste personer
på området

Talare på tidigare event

Smarta företag skickar
sina skarpaste personer
på området

Partners

Ett urval av partners

microsoft_
diwo
altran_
Telia
Netrelation
sitevision
wgp_logo
hiq_
apsis_logo
apegroup
precio_white
bool_hemsida
tenantandpartner
cision_logo
fabege
Usabila
sonymobile
spintr
Partners

Ett urval av partners