Where knowledge is shared 

Where can professionals meet to discuss digital workplace transformation?

Summit & Friends organize leading conferences in areas related to digital workplace
transformation. Our ambition is to create valuable networks for decision-makers and
innovators who work directly or indirectly in these areas. Together, the participants
exchange experiences, insights, and ideas on how to solve the problems of tomorrow
analytic_days_2019-1

Analytics Day

digital_workplace_2019 (1)

Digital Workplace Summit

offentlig_sektor (1)

Digitala Strategidagarna Offentlig Sekto

Who’s attending Summit & Friends events.

We welcome corporate change makers and passionistas within the organisational
transformation. Smart companies sending sharpest talent to speak and participate at
our events.
  • Conferences

    Summit and Friends anordnar ledande konferenser inom områden som berör den digitala transformationen. Ambitionen är att skapa nätverk för beslutsfattare och alla som direkt eller indirekt arbetar inom dessa områden. Tillsammans utbyter deltagarna erfarenheter, får en unik insyn i hur andra löst gemensamma utmaningar genom praktikfall och orienterar sig kring de senaste trenderna.

  • Workshops

    Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Vi anordnar därför  kurser/workshops kopplade till den digitala transformationen för att djupdyka inom specifika områden. Vår ambition med dessa workshops är att du ska få med dig inspiration och angriparna insikter för att kunna driva värdefulla förändringar i din organisation. 

  • Awards

    Summit and Friends anordnar utmärkelser. Genom att utbyta erfarenheter och lyfta framgångsrika fall kan organisationer lära av varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

So why should you be a part of this?

By joining our conferences, your company will have a chance to interact and gain
visibility with potential clients or future employees. You will also share and gain
knowledge that will give you the opportunity to further develop your product, business,
and service.
Partners

Ett urval av partners