• SF_vit_stor

  Vi främjar kunskapsdelning

Kunskap, inspiration och affärsnytta

Summit & Friends kreativa och inspirerande kunskapsforum skapar långsiktigt affärsvärde för dig och ditt företag. Här blandas praktik med teori och nätverksmöjligheterna är oändliga. Ta del av de senaste trenderna och rönen tidigt, då insikterna ger som störst värde. En dynamisk miljö där kunskap öppet delas och sprids, ger oanade höjder. Kunskap är makt.

Talare på tidigare event

Tidigare talare

Summit & Friends Varumärken

Analyticskurser

Analyticskurser

Analyticskurser är en utbildningsportal för aktuella kurser inom webbanalys, Google Analytics och Online Marketing Analytics via email och sociala medier. Alla kurser hålls av erfarna och certifierade kursledare i Stockholm och Göteborg.

Digital Workplace Summit

f.d. ”Nordic Intranet Summit”

Sveriges ledande konferens om intranät och den digitala arbetsplatsen. Digital Workplace Summits ambition är att skapa ett nätverk för beslutsfattare och alla som direkt eller indirekt arbetar med intranät och den digitala arbetsplatsen. Tillsammans utbyter deltagarna erfarenheter, får en unik insyn i hur andra har löst gemensamma utmaningar genom praktikfall och orienterar sig kring de senaste trenderna. Dessutom anordnas även utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats där vinnaren och de nominerade bidragen kommer att presentera sina intranät på eventet.

dws
NAS

Analyticsdagarna

Analyticsdagarna ger dess deltagare en inblick i framgångsfaktorerna bakom lyckade webbsatsningar och en unik insyn i hur framgångsrika företag från vitt skilda branscher analyserar och mäter sina besökare för att optimera sina webbplatser och marknadsföring. Ambitionen är att skapa ett forum där expertis blandas med konkreta case som ger värdefulla insikter inom webbanalys. Med talare såsom Blocket, Spotify, Fyndiq med flera hoppas deltagare liksom vi på Summit and Friends anser att vi lyckas väl med denna ambition.

ReThinkOffice

Aktivitetsbaserat, A2, ABW eller DNA är några av de många benämningar på den den tydliga trend som råder just nu på våra arbetsplatser. Oavsett vad vi kallar det handlar det om att utforma kontoret så att medarbetarna själva kan välja hur och var de vill utföra sitt arbete. Konferensen ReThinkOffice samlar några av de mest framgångsrika projekten i Sverige för att deltagarna ska få chansen att ta del av andras insikter och lärdomar.

RTO
nbda

Nordens bästa digitala arbetsplats

Syftet med utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats är att sprida best practice genom att lyfta fram framgångsrika digitala arbetsplatser som skapat värde för användarna och bidragit med affärsnytta för organisationen. Det har saknats en tydlig plats för inspiration och kunskapsdelning för de som arbetar med digitala arbetsplatser. Vi hoppas att utmärkelsen blir ett värdeskapande forum där den digitala arbetsplatsen diskuteras och där kunskapsdelning mellan tävlande och besökare blir verklighet.

ReThink HR

Stjärnornas krig – den nya digitala eran sätter press på HR och dess förhållningssätt. Hur når man talanger i en allt mer flytande värld där den nya generationen fattar snabbare beslut och är mer benägna på att röra på sig. Hur når vi dem i det digitala bruset, använder deras talanger på rätt sätt och förvaltar och utvecklar dem.

Rhr
Sms

Stockholm Marketing Summit

Digital marknadsföring är mer än verktyg, metoder och kanaler. Det är företagets ansikte utåt där spelreglerna i många aspekter bestäms av kunden. Därför ökar vikten av att känna sin målgrupp, vara tydlig i kommunikationen och att veta på vilka platser, och på vilka villkor, kunden möter företaget. På Stockholm Marketing Summit diskuteras bl.a. Marketing Automation och Content Marketing.

Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor

Den digitala transformationen är en spännande men utmanande resa. Därför är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra för att nå nya nivåer. Syftet är att du som deltagare från offentlig sektor ska bli fylld med inspiration och få nya idéer kring hur din organisation ska ta nästa steg i er digitala utveckling!

digstrat
OPflode

Forum för Effektivt Operationsflöde

Årets viktigaste forum för dig som jobbar i eller kring operationsflödet, oavsett vilken avdelning eller klinik du tillhör, eller vilken professionalitet du har. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen i att göra operationsflödet bättre och mer effektivt.

E-hälsodagarna

Tack vare digitaliseringen kan smarta lösningar skapas till nytta för både vårdgivare och vårdtagare. För att nyttja detta fullt ut är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra. E-hälsodagarna ger dig inspiration och nya idéer kring hur din organisation ska arbeta med e-hälsa.

E-halsa

Workshops och kurser

Denna workshop är för dig som:
Skulle vilja implementera eller redan har implementerad verktyget utan att riktigt ha kommit igång. Önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter.

Innehåll:
På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. På Analyticsdagarnas anordnas en Google Analytics workshop som syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Att tolka några av de mest användbara rapporterna
 • Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
 • Att skapa mål i Google Analytics och använda rapporterna kopplade till mål
 • Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Läs mer

Denna workshop är för dig som:
Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder sig av verktyget regelbundet, men skulle vilja ta det till nästa nivå, innehållande mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Innehåll:
Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tanksätten, implementering och konfigurering. Vi kommer att titta närmre på:

 • Målstyrd analys – Varför?
 • Tag Management – Hur och Varför?
 • Eventspårning.
 • Målspårning och E-commerce Tracking i Google Analytics.
 • Multi Channel Funnels – Vilken kanal får kreditering för målet?
 • Avancerad Filtrering och segmentering.
 • Custom Dimensions and metrics – Vad är detta och när ska det användas?
 • Innehållsgruppering – Gör analyser enklare.
 • Möjligheterna med Enhanced e-commerce.

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Läs mer

Framgång i sociala medier handlar allt mer om att ha rätt innehåll. Den här dagens fokus ligger på utveckla och fördjupa dina kunskaper kring vilket innehåll som fungerar bäst i sociala medier. Utifrån konkreta case och övningar får du en större förståelse för vad som krävs för att lyckas i sociala medier med hjälp av content marketing.

Du lär dig dig även vikten av att ha en strategi för dina sociala medier och hur man på bästa sätt jobbar med content. Efter avslutad workshop kommer du som deltagare ha fått med dig en kunskapsbank med tips och erfarenheter som du omedelbart kan implementera i din egen verksamhet

Du lär dig bland annat:

 • Identifiera målgrupp och budskap
 • Sätta mål och mäta content
 • Olika typer av innehållsformat
 • Kanalval
 • Framtidens content

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen, medhav en bärbar dator.

Läs mer

En workshop är för dig som är relativt insatt i annonsering online och vill förstå gränsöverskridande annonsering med onsite/Google/Facebooks fulla potential. Önskar du en överblick av de olika annonseringsformerna, konverterinspixlar, skillnad mellan Googles cookies och Facebooks pixlars funktioner och möjligheter är detta en workshop för dig.

De flesta har gjort marknadsföring på Facebook, få har optimerat annonseringen och ingen har utnyttjat dess fulla potential. Denna workshop syftar till att alla er som vill ha fördjupad kunskap i optimering, målgruppsegmentering, relevans och framtidens annonseringsformer online.

Du lär dig bland annat:

 • Optimeringsmöjligheterna med insamlad data på sociala medier
 • För och nackdelar med annonsering med Facebook/Instagram
 • För och nackdelar med annonsering med Google Adwords
 • Annonseringsverktyget Power Editor
 • Konverteringspixelns olika möjligheter till re-targeting
 • Åderannonsering/re-targeting
 • Hur man grupperar (segmenterar) sin målgrupp
 • Vikten av att ha relevant innehåll
 • Hur man kombinerar Facebook och Googles styrkor bäst
 • Hur man maximerar konverteringen för en landningssida
 • Framtiden på Facebook (Canvas, Lead, Wifi och Atlas)
 • Kombinationen SEO – SMO – CRO.

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen, medhav en bärbar dator.

Läs mer

Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt. Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och hur går du till väga?

Lars Blixt har jobbat som IT-konsult i 17 år och sedan 7 år är han specialiserad inom dokument-och-ärendehantering. Lars kommer att gå igenom och diskutera vad som krävs för att lyckas, såväl som de vanligaste misstagen vid implementeringen av dokumenthantering. Lars kommer även att berätta varför dokumenthantering är viktigt, varför du ska använda dig av metadata, varför olika typer av dokumentation ska hanteras på olika sätt samt varför dokumenthanteringsprojektet är ett förändringsprojekt.

Läs mer

Målet med workshopen är att förstå hur din organisation kan applicera enkla spelmekaniker på er digitala arbetsplats i syfte att driva långsiktig motivation och engagemang. Under workshopen går vi igenom en analys av era medarbetares drivkrafter, en affärsvärdersprioriterad analys av de aktiviteter som medarbetare förväntas, vill och bör göra.

Under workshop kommer deltagarna få inblick i vad gamification är, hur det fungerar och hur det enkelt kan användas i en digital arbetsplats. Vi berör även hur den tekniska implementation kan gå till samt vilka implikationer det kan få på hur ni organiserar er och driver ert ledarskap.

Läs mer

Fokus på uppstarten och implementeringen av aktivitetsbaserade arbetssätt. Delar av innehållet:

 • Hur man jobbar med ABW som verktyg. Arbeta med vad ni vill uppnå och med vilka möjligheter ABW skapar för er organisation.
 • Hur man bygger ett business case för ABW.
 • Hur ni jobbar idag, hur ni tänker kring morgondagen och var ni vill framöver
 • Vad som behövs för att er ABW-process ska bli framgångsrik.

Läs mer

Vi tar steget vidare in i framtiden med ABW 2.0. Här fokuserar vi på helhetsbilden, hur man tar sin process vidare och når resultat. Delar av innehållet:

 • Vilka delar i ABW-konceptet har adresserats och vilka delar ni har kvar att jobba vidare på
 • Vad krävs för att få ett lanserat ABW-koncept att fungera riktigt bra i praktiken
 • Helhetsgreppet – Vad behöver ni utveckla kortsiktigt för att maximera effekten? Hur behöver ni tänka långsiktigt för att ta processen vidare och vad är nästa steg för dig

Läs mer

Denna workshop är för dig som:
Känner till LinkedIn och dess fördelar men vill jobba mer aktivt med din närvaro och förstå hur du kan bygga ditt och ditt företags varumärke. Den är också för dig som behöver uppdatera dina kunskaper eller få input på din profil.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Hur du skriver en attraktiv profiltext
 • Vilken typ av innehåll du bör posta
 • Vett och etikett i sociala medier
 • Hur du hittar och agerar i grupper och nätverk
 • Hur du hanterar kund- och medarbetarrelationer digitalt
 • Vad verksamhetsnyttan är ur ett HR perspektiv

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen, medhav en bärbar dator.

Läs mer

Denna workshop är för dig som:
Känner till LinkedIn och dess fördelar men vill optimera och få ut max av din närvaro. Med andra ord hur du kan kostnads- och tidseffektivisera för att skapa affärsnytta ur ett HR-perspektiv. LinkedIn har många möjligheter, se till att få ut maximal effekt.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Hur du skriver välbesökta Pulse-inlägg
 • Talent search / aquisition
 • Advertising via Linkedin
 • Employerbranding genom optimerade aktiviteter
 • Content marketing
 • Så expanderar du ditt nätverk inför framtida rekryteringar

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen, medhav en bärbar dator

Läs mer

Urval av sponsorer och partners

Sponsorer