Det finns utmaningar för den som ansvarar över arbetsplatsen och människorna som arbetar där. Enbart 16% av alla anställda är engagerade i sina jobb. 36% av de anställda lider av digital stress. En anställd som klagar på arbetsmiljön är i genomsnitt 38% mindre produktiv. På Rethink Office kommer vi att spendera en heldag åt att djupdyka i arbetsplatsens olika delar, dela kunskap och bli inspirerade av hur andra har gjort. Jag tog tempen på moderatorn för dagen, Victor Mannerholm Hammar, Director inom EY Advisory Services och ordförande i International Facility Management Association (IFMA) Sverige, och frågade vad han anser vara framgångsfaktorer vid förändring av arbetsplatsen.

Victor har en gedigen erfarenhet av utvecklingen av arbetsplatsen. Som Management Konsult på EY har Victor varit en aktiv och banbrytande rådgivare inom Facility Management och Workplace Solutions de senaste 10 åren. Han har arbetat med flera stora transformations-, FM och arbetsplatsutvecklingsprojekten i både Förenade Arabemiraten, UK, Indien och Norden. Projekten har både inkluderat nya tekniklösningar, nya arbetssätt, aktivitetsbaserade arbetsplatser och nya affärsmodeller. Nedan delar Victor med sig om trender och framgångsfaktorer för att lyckas med förändringar på arbetsplatsen.

Vilka trender ser du när det kommer till arbetsplatsen?
En tydlig trend när det kommer till arbetsplatsen är att den gått från att vara en kostnad till att vara ett strategiskt verktyg för att stötta arbetssätt, värderingar, attraktivitet, medarbetarengagemang och produktivitet. För att vara morgondagens vinnare fokuserar företag och organisationer mer på framtida arbetssätt och vad som krävs för att stötta dem.

Kan du nämna 3 framgångsfaktorer för att lyckas vid förändring av arbetsplatsen?
1. Att utgå från företagets och organisationens strategi och målsättning samt få ett tydligt ägandeskap i högsta ledningen. I de projekten som lyckas bäst brukar projektets sponsor vara i koncernledningen/högsta företagsledningen.
2. Att förstå alla delar som samverkar med arbetsplatsen såsom t.ex. vilken verksamhet den ska stötta, hur den integrerar med digitala lösningar, hur den kopplar till företagets varumärke och värderingar.
3. Att inte tappa fokus på de mjuka delarna i förändringsresan. Att få med medarbetarna är A-O för att lösningen och projektet ska upplevas som en framgång!

Vad ser du mest fram emot under Rethink Office?
Jag ser mest fram emot att träffa och utbyta spännande erfarenheter och idéer med duktiga personer!

Den 22 November anordnas Rethink Office på Hotel Rival i Stockholm! Den 23 November anordnas en halvdags workshop för den som är intresserad av att få med sig mer konkreta verktyg hur du jobbar med förändringsledning på din arbetsplats.


talarbild_1                                                              ws2_forandringsledning