Att skapa en effektiv digital arbetsplats är inte lätt! Däremot att se över hur ni arbetar idag, ta reda på hur ni vill arbeta, hur ni kan optimera förutsättningarna för de som arbetar och hur just er organisation kan växa – det är däremot nyckeln till lösningen. 

Detta är inte något man löser över en natt. Vi är övertygade om att varje företag och organisation är unik och att man samtidigt som man hittar sitt arbetssätt kan ha nytta av att lära sig av andra. Därför vill jag tipsa om fyra olika workshops som kan hjälpa dig på vägen. Eftersom varje workshop varar en halv dag har du möjlighet att delta på två olika.

…………………………………………………………………………………………………….

Från intranät till Digital Arbetsplats – Projektmetodik av Diwo
Stockholm 18 maj

  • Checklista för en framgångsrik förstudie
  • Hur du genomför nulägesanalys
  • Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
  • Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
  • Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
  • Hur du driver agila projekt
  • Hur du skapar drivkraft och engagemang

 

UX kopplat till Digital Arbetsplats och Intranät av NetRelations
Stockholm 18 maj

Ny teknologi, nya plattformar, nya verktyg skapar nya möjligheter att underlätta för anställda, öka produktiviteten, underlätta kommunikation och förbättra olika samarbeten. Hur säkerställer du effektiva och bestående digitala arbetsplatser för slutanvändarna?

 

Gamification- så skapar du engagemang hos dina medarbetare av HiQ
Stockholm 18 maj

Målet med denna workshop är att förstå hur din organisation kan applicera enkla verktyg kring er digitala arbetsplats i syfte att driva långsiktig motivation och engagemang. Under workshopen går vi igenom en analys av era medarbetares drivkrafter, en affärsvärdersprioriterad analys av de aktiviteter som medarbetare förväntas, vill och bör göra.

 

Dokumenthantering av PrecioFishbone
Stockholm 18 maj

Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt. Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och hur går du till väga?

…………………………………………………………………………………………………….

Mer info om alla workshops finner du på hemsidan Digital Workplace Summit.

Du kan även komplettera workshopsen med att gå på konferensen Digital Workplace Summit den 17/5 med talare som Google, Telia, Microsoft, Volvo, ICA mfl.

 

talarlogos_DWS