I den här bloggen pratar jag med Juliana Alonso som arbetar som Content Manager på ICA. Tillsammans med kollegan Karin Webb berättar dem på Stockholm Marketing Summit om ett av sina största projekt där SEO, kundinsikt och content möts. Ett receptsamlingsprojekt som föddes ur en insikt om vilka receptord folk söker efter, och vad de egentligen vill ha och hur ICA kan skapa content som möter upp den efterfrågan på ett automatiskt sätt. Från idé till utförande och alla contentutmaningar som 50 000 url:er skapar.

Juliana Alonso ICA

Juliana Alonso

VT17-ICA

50.000 URL:er att ha koll på är otroligt mycket. Vilka är de största utmaningarna som ni mött kring det här projektet/arbetet?
Den största utmaningen är att få översikt över helheten – hur ett recept kategoriseras påverkar kvalitén på receptresultaten och det är svårt för oss att förutse när vi sitter och väljer ut lämpliga kategorier som ett enstaka recept passar inom. En annan utmaning är att göra större förbättringar/justeringar – om vi bara ska peta i en url i taget ger det ingen effekt på helheten – vi behöver hitta förbättringsområden och komma på hur vi kan göra en lösning som funkar att genomföra på alla eller många url:er på en gång. Det är en helt egen lösning vilket hela tiden kräver att vi bryter ny mark vad vi än ska göra för förändringar.

ICA är ett av Sveriges mest välkända varumärken. Hur jobbar ni med innovation kring att utveckla ert innehåll och inte bara “nöja er” som det är idag?
När det kommer till content marketing har vi några ledord… engagerande innehåll, användarnytta, analys och långsiktighet. Till skillnad från kampanjer ska vårt material leva länge och underhållas. Det ger oss ett starkt incitament att faktiskt undersöka vad folk har för problem och/eller intressen som vi kan hjälpa till att lösa eller inspirera kring. Därför gör vi analyser innan vi planerar innehåll, så vi lägger resurser på rätt saker – vilket medium/kanal som passar bäst för ämnet i fråga – och följer upp hur materialet tas emot över tid. Vi försöker hålla oss ödmjuka till att vi agerar i en snabbt föränderlig tid och är inte rädda för att ifrågasätta gamla sanningar, testa och göra om utifrån användarnas beteende.

Vad kan deltagarna förvänta sig från er presentation?
Förhoppningsvis se exempel på en intressant lösning på hur man kan skapa content utifrån marknaden behov, i gränslandet mellan teknik, redaktionellt innehåll och analys av marknadens behov.

Om du är nyfiken på att höra mer kring det här projektet är du varmt välkommen till konferensen Stockholm Marketing Summit den 9 maj. Förutom ICA får du möjlighet att höra på bl.a. Klarna (Här hittar du blogg med MA-specialisten Sara Wetterberg), Tele2, KIT och Schibsted Media Group.

/Johanna, Projektledare Stockholm Marketing Summit

Stockholm Marketing Summit