Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter att utveckla nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för både företag inom privat näringsliv och offentlig sektor. Men i takt med en alltmer utvecklad digital infrastruktur ökar även den inbyggda sårbarheten, vilket stället stora krav på en systematisk och välgenomtänkt struktur för hur man jobbar med informations- och cybersäkerhet. Hanterar din organisation cyberhoten på ett effektivt sätt? Och vad kostar det att inte göra det?

I takt med att den digitala utvecklingen går allt fortare blir också cyberhoten och cyberattackerna alltmer avancerade och komplexa. Ett effektivt och nödvändigt cybersäkerhetsarbete handlar om att ha ett ramverk och en tydlig struktur för hur säkerhetsarbetet ska skötas, så att inget missas och så att riskerna minimeras.

I en nyligen gjord undersökning uppger 58 procent av svenska företag att de är bättre förberedda på säkerhetsintrång än sina konkurrenter och mer än en tredjedel att de är ledande inom cybersäkerhet. Tron på den egna förmågan att skydda sig mot information- och cybersäkerhetsattacker är alltså stor. Vad händer när synen på det egna säkerhetsarbetet andas mer optimism än realism?

År 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft, som kommer att ställa höga krav på säkerhetsarbete för att skydda personuppgifter och med höga böter och skadestånd som följd om detta inte uppfylls. Kan det leda till att företag tvingas skynda på arbetet med att skapa strukturer och strategier för hur informations- och cybersäkerhetsarbetet ska säkerställas?

Här följer 6 intressanta siffror kopplat till cycbersäkerhet:

  1. Ett hackerangrepp kostar för ett företag i genomsnitt 30 miljoner kronor.
  2. Det tar i genomsnitt 191 dagar för ett företag att upptäcka ett intrång/attack.
  3. 60% av alla attacker år 2016 genomfördes direkt eller indirekt av någon inom organisationen.
  4. Fler än 10 procent av Svenska bolag har blivit utsatta för dataintrång senaste året.
  5. 72 procent av alla attacker är kopplat till anställda som får bedrägliga mejl.
  6. 35 procent har svaga lösenord.

Källor:
www.itgovernance.co.uk/blog/infographic-6-cyber-security-statistics-you-should-know/
www.driva-eget.se/nyheter/allmant/var-tionde-svenskt-foretag-utsatt-for-hackerattacker
http://news.cision.com/se/fico/r/svenska-foretag-kan-ha-for-optimistisk-syn-pa-sin-cybersakerhet,c2335693


Under Information Management är informations- och cybersäkerhet ett av flera spännande teman som kommer tas upp och med högaktuella talare från stora myndigheter, kommuner och organisationer. Här får du ta del av deras erfarenheter och tips samtidigt som du ges möjlighet att diskutera, inspireras och nätverka med kollegor från andra organisationer som arbetar med informationshantering. Vill du fördjupa dina kunskaper om informationsäkerhet erbjuder vi en intressant och nyttig workshop den 31 maj där du delges verktyg för att kunna arbeta bättre med säkerhet inom din organisation.