Ny teknik och nya arbetssätt möjliggör insamling och analys av data ur ett HR-perspektiv. Det går inte längre att enbart förlita sig på sitt varumärke utan organisationer behöver tillförlitlig data för att kunna ta strategiska beslut, effektivisera och vinna konkurrensfördelar, men det är inte förrän HR kan kommunicera mätetalen och insikterna till beslutsfattarna som de skapar engagemang och värde för organisationen. Möt Elin och Catrine från PeopleAnalytics som tipsar om 9 enkla steg kring hur du som HR-funktion kan vässa till din rapportering av nyckeltal för att nå beslutsfattarna.

1. Involvera Businessen
Samla ledningsgruppen och diskutera vilka HR nyckeltal som är intressanta att följa. Hur ser affärsplanen ut? Vilka utmaningar står bolaget inför? I samråd väljer man sedan ut några väl valda nyckeltal och diskuterar även hur dessa ska presenteras (aggregerat eller nedbrutet) och hur ofta de ska rapporteras.

2. Definera
Definera tydligt hur ni kommer att räkna fram era olika nyckeltal och håll sedan fast vid era definitioner. Det finns många olika sätt att räkna på men ska man kunna rapportera och jämföra över tid är det viktigt att man räknar på samma sätt.

3. Sätt nyckeltalen i kontext
Strunta i att prata om hur många procentenheter ett mätetal faktiskt växt eller sjunkit, fokusera istället på att konkretisera mätetalen och sätta det i kontext då ökar intresset lavinartat.

4. Bryt ner datan
Att prata på aggregerad nivå är ofta ganska ointressant. Först när vi bryter ner och börjar titta på datan per exempelvis ort eller per avdelning börjar den generera insikter.

5. Jämför
Vad är normalt mätetal? Jämför ditt bolags värde med branschens snitt. Viktigt bara att du säkerställer att ni använder samma definition och sätt av värdetal.

6. Sätt upp mål
Baserat på punkt 5 och historisk data kan man sätta upp mål och börja rapportera avvikelse från målet. Att sätta mål på till exempel personalomsättningen ger detta nyckeltal ytterligare strålkastarljus.

7. Prognostisera
Baserat på historiken – hur ser trenden ut? Om vi vet utfallet för Q1, Q2 och Q3, vad kan vi då dra för slutsatser om Q4?

8. Leverera insikter
Hjälp mottagaren att tolka resultatet! Detta tål att upprepas. Sluta konstatera vad mätetalet är och berätta istället vad det betyder. Se till att fånga publikens intresse.

9. Visualisera
Rapporteringen av HR nyckeltal sker oftast i Excel i tabellformat. Det är tyvärr svårt att väcka intresse på detta sätt, speciellt när det finns fantastiska verktyg att tillgå som snabbt och lätt levererar snygga dashboards där man interaktivt kan klicka sig ner i datan. Verktyg som t ex marknads- och ekonomiavdelningen ofta har tillgång till. Är det dags för HR att ta steget från Excel till ett riktigt BI verktyg? Vi svarar med ett rungande JA på den frågan!

Du möter Elin och Catrine från PeopleAnalytics tillsammans med andra talare från bolag som LinkedIn, King, Oracle och MicrosoftRethink HR den 31 maj, läs mer om programmet och talarna här: Rethink HR. Om du vill skapa en djupare förståelse kring hur du kan arbeta med Datadriven HR och Analys i praktiken kan du delta på en heldagsutbildning den 1 juni.
Rethink HR