Våra Affärsben

Våra
Konfer
enser

Nedan ser du ett urval
av konferenser vi anordnar

Summit and Friends anordnar ledande konferenser inom områden som berör den digitala transformationen. Ambitionen är att skapa nätverk för beslutsfattare och alla som direkt eller indirekt arbetar inom dessa områden. Tillsammans utbyter deltagarna erfarenheter, får en unik insyn i hur andra löst gemensamma utmaningar genom praktikfall och orienterar sig kring de senaste trenderna. För mer information kring varje konferens – besök hemsidorna. 

AnalyticsdagarnaAnalyticsdagarna

KONFERENS
Stockholm 15 maj, Malmö (datum kommer)

DigitalworkplacesummitDigital Workplace Summit

KONFERENS
Stockholm, 16 maj

RethinkofficeRethink Office

KONFERENS
 Malmö – 14 feb, Stockholm – 16 maj 

infogovInformation Governance Summit

KONFERENS
Stockholm, 30 maj 2018

GDPR-dagen

KONFERENS
Stockholm, 21 november 2017

EhalsodagarnaE-hälsodagarna

KONFERENS
Stockholm, 1 juni 2017

Rethink HR

KONFERENS
Stockholm, 2017

Våra
Kurser

Nedan ser du ett urval
av kurser vi anordnar

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Vi anordnar därför  kurser/workshops kopplade till den digitala transformationen för att djupdyka inom specifika områden. Vår ambition med dessa workshops är att du ska få med dig inspiration och angriparna insikter för att kunna driva värdefulla förändringar i din organisation. 

Från strategiskt beslut
till uppnådd effekt

KURS
Stockholm, 23 april

Office 365Office 365 med fokus på
Sharepoint

KURS
Stockholm, 15 maj

Google Analytics BasicLär dig grunderna
och kom igång!

KURS
Stockholm, 16 maj

Google Analytics AdvancedTa dina kunskaper
till nästa nivå!

KURS
Stockholm, 16 maj

ABW 3.0
– Vad händer
sen?

KURS
Stockholm, 17 maj

ledarskapFrån strategiskt beslut
till uppnådd effekt

KURS
Stockholm,17 maj

DokumenthanteringProcesser och struktur för
att få koll på dokumenthantering

KURS
Stockholm, 17 maj

Strategisk AnvändarvänlighetStrategi kring användarvänlighet
för er digitala arbetsplats

KURS
Stockholm, 17 maj

ProjektmetodikFrån intranät
till digital
arbetsplats

KURS
Stockholm, 17 maj

RPA och AIFrån förarbete till drift

KURS
Stockholm, 9 maj

ledarskapAnvändarvänlighet

KURS
Stockholm, 23 november

Från strategiskt beslut
till uppnådd effekt

KURS
Stockholm, 23 april

Office 365Office 365 med fokus på Sharepoint

KURS
Stockholm, 15 maj

Google Analytics BasicLär dig grunderna
och kom igång!

KURS
Stockholm, 16 maj

Google Analytics AdvancedTa dina kunskaper
till nästa nivå!

KURS
Stockholm, 16 maj

ABW 3.0 – Vad
händer sen?

KURS
Stockholm, 17 maj

ledarskapFrån strategiskt beslut
till uppnådd effekt

KURS
Stockholm,17 maj

ProjektmetodikFrån intranät till
digital arbetsplats

KURS
Stockholm, 17 maj

Strategisk AnvändarvänlighetStrategi kring användarvänlighet
för er digitala arbetsplats

KURS
Stockholm, 17 maj

DokumenthanteringProcesser och struktur för
att få koll på dokumenthantering

KURS
Stockholm, 17 maj

RPAFrån förarbete
till drift

KURS
Stockholm, 9 maj

digitalt_ledarskapDigitalt ledarskap – Från
strategi till effekt

KURS
Stockholm, 26 oktober

Våra
Utmärk
elser

Nedan ser du några pristagare
från Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

Summit and Friends anordnar även utmärkelser. Genom att utbyta erfarenheter och lyfta framgångsrika fall kan organisationer lära av varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen
Telia Company

digital-workplace-awards

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

 

Johan Book

Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Office 365 med fokus på Sharepoint och Microsoft Teams

vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint och Teams? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen.

• Vad är viktigt?
• Vad ska prioriteras?
• Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med SharePoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring:
• Att tänka på vid implementering och arbetet därefter
• Vad som är nödvändigt
• Hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför?
• Vad är de största utmaningarna efter implementering av Office 365 och Sharepoint?
• Best Practice?
• Konkreta tips

Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare

Agenda Office 365, 15 maj

0ffice 365- 6 år senare
• Hur fungerar Office 365 och vilka tjänster ingår?
• Hur påverkar GDPR kunder i Office 365?
• Hur skapar vi ett lyckat SharePoint projekt
• Tekniska och verksamhetsmässiga förberedelser, projektroller och genomförande. Alla viktiga parametrar för att lyckas med implementering och det vardagliga arbetet för dina medarbetare.

Lunch

• Vad blir nästa steg i vår användning av SharePoint
• Vilka funktioner finns egentligen och hur kan vi dra nytta av dem. Hur sorterar du i alla funktioner och vad är prioritet
• Snabbfotade grupper – hur arbetar vi bäst med Microsoft Teams
• SharePoint och Teams, vad är skillnaden och hur arbetar vi i dem?
• Office 365 som Intranät
• SharePoint, Team eller Yammer?

• Sammanfattning av workshopen, best practises, do’s and don’ts, praktiska tips och verktyg.

douglas_office

Workshopen hålls av Douglas från Altran

Google Analytics Grundläggande

Lär dig grunderna och kom igång!
16 maj, Stockholm

Denna workshop är för dig som: Behöver få grundläggande kunskaper för att komma igång med ditt användande. Du önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Innehåll: På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:
– Hur man bör använda GA som verktyg
– Att tolka några av de mest användbara rapporterna
– Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
– Hur man sätter upp mål och följer upp aktiviteter, vilka KPI:er är rimliga?
– Hur säkerställer man att man tittar på rätt data
– Hur kravställer man sin byrå eller interna organisation för att få verifierad data
– Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt
– Kampanjspårning
– Hur utvärderar man marknadsinvestering med hjälp av GA
– Att löpande integrera data i organisationen
– Dashboard

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.
Ta med din dator:
Praktiska övningar kommer att genomföras under dagen så glöm inte att ta med din dator med Google Analytics implementerat.

Lisamartin_helloy

Workshopen kommer att ledas av Lisa Martin från Helloy som är experter på datadriven online marknadsföring. De brinner för att hjälpa företag att öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål.

Google Analytics Advanced

Ta dina kunskaper till nästa nivå
16 maj, Stockholm

Denna workshop är för dig som: Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder dig av verktyget regelbundet, men skulle vilja ta det till nästa nivå, innehåller mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Innehåll:
Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tankesätten, implementering och konfigurering.


Vi kommer att titta närmre på:

– Målstyrd analys – Varför?
– Tag Management – Hur och Varför?
– Eventspårning.
– Målspårning och E-commerce Tracking i Google Analytics.
– Multi Channel Funnels – Vilken kanal får kreditering för målet?
– Avancerad Filtrering och segmentering.
– Felsökning
– Custom Dimensions and metrics – Vad är detta och när ska det användas?
– Innehållsgruppering – Gör analyser enklare.
– Möjligheterna med Enhanced e-commerce.


Ta med din dator:

Praktiska övningar kommer att genomföras under dagen så glöm inte att ta med din dator med Google Analytics implementerat.

HenrikNilsson_helloy

Workshopen kommer att ledas av Henrik Nilsson från Helloy som är experter på datadriven online marknadsföring. De brinner för att hjälpa företag att öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål.

ABW 3.0

Implementera ABW – men sen då?

Under en heldags workshop, så kommer du få konkreta verktyg med dig om hur du förvaltar och utvecklar det aktivetitetsbaserade kontoret – ett ABW 3.0! Oavsett om du befinner dig i startgroparna med att införa ABW eller ett verksamhetsanpassat kontor så kommer den här workshopen att ge dig värdefulla insikter och konkreta verktyg i arbetet med att utveckla arbetsplatsen och arbetsätt. Du kan ha genomfört förändringsprojekt och sitta i en ””klar”” lösning, eller befinna dig i tankestadiet för hur en ny arbetsplats ska skapas. Arbetsplatsen och arbetsätt blir dock inte klart för att ett projekts slutdatum nås. En arbetsplats behöver ständigt utvecklas och förvaltas i takt med innovation och krav från medarbetare och arbetsmijö förändras. I projektgrupper vid införandet av en ny arbetsplats, finns ofta ett nära samspel mellan IT, HR och FM, men vad händer efter projektets slut? Hur utvecklar och förvaltar du din nya arbetsplats och arbetssätt?

Mer info kommer inom kort!

Strategi till uppnådd effekt

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

JohanBookWorkshopen hålls av Johan Book från Motivationsbyrån

Dokumenthantering

så skapar du struktur och processer kring informationshantering

Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och informationshantering? Hur går du till väga? Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt och dessutom får slutanvändarna att förstå nyttan av det och hur de ska arbeta med processen på ett optimalt sätt. Alltså med fokus kring förändringsledningen.

Syfte och mål:

• Få förståelse för dokumenthanteringens problem och möjligheter
• Få förståelse för olika typer av dokument och applikationer Metadata
• Få förståelse för Dokumenthanteringsprocess
• Få förståelse för Versions- och revisionshantering
• Få förståelse för fällorna vid införande av dokumenthantering
• Få förståelse för förändringsledning vid ett införande av dokumenthantering i en organisation.
• GDPRs påverkan på doukmenthantering
• Vad behöver du veta?
• Vilka actions bör tas?
• Hur prioriterar du detta?

Workshopen hålls av Lars Blixt från Precio Fishbone

Strategisk användarvänlighet

Skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre

Verkligheten vi lever i blir mer och mer komplex och användarnas förväntningar bara ökar. Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster.

Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster och upplevelser som allihop syftar till att underlätta ditt arbete på olika sätt. Därför kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i en kanal i taget, vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen med allt vad den innefattar.

Då kan vi organisera oss för att styra helheten av vår digitala arbetsplats istället för en del i taget. Då kan vi skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre.

I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder som med användaren i centrum och med värdeskapande som mål låter dig designa användarupplevelser som sträcker sig över flera kontaktpunkter.

Mer konkret kommer workshopen att innehålla:

• Hur vi med hjälp av service design kan skapa en upplevelsestrategi för hela den digitala arbetsplatsen
• Metoder för kartläggning av användarupplevelse över flera system och kanaler
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen (frontstage) såväl som de processer som möjliggör upplevelsen (backstage)
• Hands-on-övningar i små grupper där ni får prova på kartläggning och konceptutveckling med upplevelsen i centrum

Stefan_ux

Workshopen hålls av Stefan Strömqvist från Netrelations

Projektmetodik

Från intranät till Digital Arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt
Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

• Checklista för en framgångsrik förstudie
• Hur du genomför nulägesanalys
• Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
• Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
• Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
• Hur du driver agila projekt
• Hur du skapar drivkraft och engagemang
• Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
• I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
• Målbild och effekthemtagning

Gustav Molnar

Workshopen hålls av Gustav Molnar från DIWO

ATT IMPLEMENTERA RPA

Från förarbete till drift

Denna workshop ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation kan  sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera, skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning, implementera leveranser av digital arbetskraft samt sätta upp en anpassad förvaltningsorganisation för driften av RPA-lösningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER
En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas.

FÖRDELARNA MED RPA-LÖSNINGAR
Kostnadsbesparing
Förbättrad kvalitet
Resurser som kan satsar på innovation och verksamhetsutveckling
Ökad flexibilitet och effektivitet
Mindre risk för fel
Medarbetares kompetens kan användas bättre

Användarvändlighet

skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre

Verkligheten vi lever i blir mer och mer komplex och användarnas förväntningar bara ökar. Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster.

Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster och upplevelser som allihop syftar till att underlätta ditt arbete på olika sätt. Därför kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i en kanal i taget, vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen med allt vad den innefattar.

Då kan vi organisera oss för att styra helheten av vår digitala arbetsplats istället för en del i taget. Då kan vi skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre.

I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder som med användaren i centrum och med värdeskapande som mål låter dig designa användarupplevelser som sträcker sig över flera kontaktpunkter.

Mer konkret kommer workshopen att innehålla:

– Hur vi med hjälp av service design kan skapa en upplevelsestrategi för hela den digitala arbetsplatsen
– Metoder för kartläggning av användarupplevelse över flera system och kanaler
– Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen (frontstage) såväl som de processer som möjliggör upplevelsen (backstage)
– Hands-on-övningar i små grupper där ni får prova på kartläggning och konceptutveckling med upplevelsen i centrum

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

 

Johan Book

Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Office 365 med fokus på Sharepoint och Microsoft Teams

vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint och Teams? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen.

• Vad är viktigt?
• Vad ska prioriteras?
• Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med SharePoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring:
• Att tänka på vid implementering och arbetet därefter
• Vad som är nödvändigt
• Hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför?
• Vad är de största utmaningarna efter implementering av Office 365 och Sharepoint?
• Best Practice?
• Konkreta tips

Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare

Agenda Office 365, 15 maj

0ffice 365- 6 år senare
• Hur fungerar Office 365 och vilka tjänster ingår?
• Hur påverkar GDPR kunder i Office 365?
• Hur skapar vi ett lyckat SharePoint projekt
• Tekniska och verksamhetsmässiga förberedelser, projektroller och genomförande. Alla viktiga parametrar för att lyckas med implementering och det vardagliga arbetet för dina medarbetare.

Lunch

• Vad blir nästa steg i vår användning av SharePoint
• Vilka funktioner finns egentligen och hur kan vi dra nytta av dem. Hur sorterar du i alla funktioner och vad är prioritet
• Snabbfotade grupper – hur arbetar vi bäst med Microsoft Teams
• SharePoint och Teams, vad är skillnaden och hur arbetar vi i dem?
• Office 365 som Intranät
• SharePoint, Team eller Yammer?

• Sammanfattning av workshopen, best practises, do’s and don’ts, praktiska tips och verktyg.

douglas_office

Workshopen hålls av Douglas från Altran

Google Analytics Grundläggande

Lär dig grunderna och kom igång!
16 maj, Stockholm

Denna workshop är för dig som: Behöver få grundläggande kunskaper för att komma igång med ditt användande. Du önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Innehåll: På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:
– Hur man bör använda GA som verktyg
– Att tolka några av de mest användbara rapporterna
– Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
– Hur man sätter upp mål och följer upp aktiviteter, vilka KPI:er är rimliga?
– Hur säkerställer man att man tittar på rätt data
– Hur kravställer man sin byrå eller interna organisation för att få verifierad data
– Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt
– Kampanjspårning
– Hur utvärderar man marknadsinvestering med hjälp av GA
– Att löpande integrera data i organisationen
– Dashboard

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.
Ta med din dator:
Praktiska övningar kommer att genomföras under dagen så glöm inte att ta med din dator med Google Analytics implementerat.

Lisamartin_helloy

Workshopen kommer att ledas av Lisa Martin från Helloy som är experter på datadriven online marknadsföring. De brinner för att hjälpa företag att öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål.

Google Analytics Advanced

Ta dina kunskaper till nästa nivå
16 maj, Stockholm

Denna workshop är för dig som: Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder dig av verktyget regelbundet, men skulle vilja ta det till nästa nivå, innehåller mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Innehåll:
Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tankesätten, implementering och konfigurering.


Vi kommer att titta närmre på:

– Målstyrd analys – Varför?
– Tag Management – Hur och Varför?
– Eventspårning.
– Målspårning och E-commerce Tracking i Google Analytics.
– Multi Channel Funnels – Vilken kanal får kreditering för målet?
– Avancerad Filtrering och segmentering.
– Felsökning
– Custom Dimensions and metrics – Vad är detta och när ska det användas?
– Innehållsgruppering – Gör analyser enklare.
– Möjligheterna med Enhanced e-commerce.


Ta med din dator:

Praktiska övningar kommer att genomföras under dagen så glöm inte att ta med din dator med Google Analytics implementerat.

HenrikNilsson_helloy

Workshopen kommer att ledas av Henrik Nilsson från Helloy som är experter på datadriven online marknadsföring. De brinner för att hjälpa företag att öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål.

ABW 3.0

Implementera ABW – men sen då?

Under en heldags workshop, så kommer du få konkreta verktyg med dig om hur du förvaltar och utvecklar det aktivetitetsbaserade kontoret – ett ABW 3.0! Oavsett om du befinner dig i startgroparna med att införa ABW eller ett verksamhetsanpassat kontor så kommer den här workshopen att ge dig värdefulla insikter och konkreta verktyg i arbetet med att utveckla arbetsplatsen och arbetsätt. Du kan ha genomfört förändringsprojekt och sitta i en ””klar”” lösning, eller befinna dig i tankestadiet för hur en ny arbetsplats ska skapas. Arbetsplatsen och arbetsätt blir dock inte klart för att ett projekts slutdatum nås. En arbetsplats behöver ständigt utvecklas och förvaltas i takt med innovation och krav från medarbetare och arbetsmijö förändras. I projektgrupper vid införandet av en ny arbetsplats, finns ofta ett nära samspel mellan IT, HR och FM, men vad händer efter projektets slut? Hur utvecklar och förvaltar du din nya arbetsplats och arbetssätt?

Mer info kommer inom kort!

Strategi till uppnådd effekt

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

JohanBookWorkshopen hålls av Johan Book från Motivationsbyrån

Projektmetodik

Från intranät till Digital Arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt
Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

• Checklista för en framgångsrik förstudie
• Hur du genomför nulägesanalys
• Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
• Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
• Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
• Hur du driver agila projekt
• Hur du skapar drivkraft och engagemang
• Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
• I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
• Målbild och effekthemtagning

Gustav Molnar

Workshopen hålls av Gustav Molnar från DIWO

Strategisk användarvänlighet

Skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre

Verkligheten vi lever i blir mer och mer komplex och användarnas förväntningar bara ökar. Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster.

Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster och upplevelser som allihop syftar till att underlätta ditt arbete på olika sätt. Därför kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i en kanal i taget, vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen med allt vad den innefattar.

Då kan vi organisera oss för att styra helheten av vår digitala arbetsplats istället för en del i taget. Då kan vi skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre.

I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder som med användaren i centrum och med värdeskapande som mål låter dig designa användarupplevelser som sträcker sig över flera kontaktpunkter.

Mer konkret kommer workshopen att innehålla:

• Hur vi med hjälp av service design kan skapa en upplevelsestrategi för hela den digitala arbetsplatsen
• Metoder för kartläggning av användarupplevelse över flera system och kanaler
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen (frontstage) såväl som de processer som möjliggör upplevelsen (backstage)
• Hands-on-övningar i små grupper där ni får prova på kartläggning och konceptutveckling med upplevelsen i centrum

Stefan_ux

Workshopen hålls av Stefan Strömqvist från Netrelations

Dokumenthantering

så skapar du struktur och processer kring informationshantering

Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och informationshantering? Hur går du till väga? Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt och dessutom får slutanvändarna att förstå nyttan av det och hur de ska arbeta med processen på ett optimalt sätt. Alltså med fokus kring förändringsledningen.

Syfte och mål:

• Få förståelse för dokumenthanteringens problem och möjligheter
• Få förståelse för olika typer av dokument och applikationer Metadata
• Få förståelse för Dokumenthanteringsprocess
• Få förståelse för Versions- och revisionshantering
• Få förståelse för fällorna vid införande av dokumenthantering
• Få förståelse för förändringsledning vid ett införande av dokumenthantering i en organisation.
• GDPRs påverkan på doukmenthantering
• Vad behöver du veta?
• Vilka actions bör tas?
• Hur prioriterar du detta?

Workshopen hålls av Lars Blixt från Precio Fishbone

ATT IMPLEMENTERA RPA

Från förarbete till drift

Denna workshop ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation kan  sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera, skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning, implementera leveranser av digital arbetskraft samt sätta upp en anpassad förvaltningsorganisation för driften av RPA-lösningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER
En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas.

FÖRDELARNA MED RPA-LÖSNINGAR
Kostnadsbesparing
Förbättrad kvalitet
Resurser som kan satsar på innovation och verksamhetsutveckling
Ökad flexibilitet och effektivitet
Mindre risk för fel
Medarbetares kompetens kan användas bättre

Digitalt ledarskap

Hur går du från strategi till uppnådd effekt?

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Denna workshop utgår ifrån att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen