Våra Affärsben

Våra
Kurser

Nedan ser du ett urval
av kurser vi anordnar

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Vi anordnar därför  kurser/workshops kopplade till den digitala transformationen för att djupdyka inom specifika områden. Vår ambition med dessa workshops är att du ska få med dig inspiration och angriparna insikter för att kunna driva värdefulla förändringar i din organisation. 

ledarskapOffice 365 med fokus på Sharepoint

KURS
Stockholm, 5 december

ledarskapGDPR –
Steg för steg

KURS
Stockholm, 22 november

ledarskapDokumenthantering
och GDPR

KURS
Stockholm, 23 november

Google Analytics
Basic

KURS
Stockholm, 16 november

ledarskapGoogle Analytics
Advanced

KURS
Stockholm,16 november

ledarskapGoogle Analytics
för offentlig sektor

KURS
Stockholm,16 november

ledarskapGamification – skapa
medarbetar-
engagemang

KURS
Stockholm, 23 november

ledarskapFrån intranät till
digital arbetsplats

KURS
Stockholm, 23 november

GDPRGDPR – Så påverkas
din verksamhet

KURS
Stockholm, 26 oktober

digitalt_ledarskapDigitalt ledarskap –
strategi till effekt

KURS
Stockholm, 26 oktober

ledarskapAnvändarvänlighet

KURS
Stockholm, 23 november

ledarskapOffice 365 med fokus på Sharepoint

KURS
Stockholm, 5 december

ledarskapGDPR –
Steg för steg

KURS
Stockholm, 22 november

ledarskapDokumenthantering
och GDPR

KURS
Stockholm, 23 november

Google Analytics
Basic

KURS
Stockholm, 16 november

ledarskapGoogle Analytics
Advanced

KURS
Stockholm,16 november

ledarskapGoogle Analytics
för offentlig sektor

KURS
Stockholm,16 november

ledarskapFrån intranät till
digital arbetsplats

KURS
Stockholm, 23 november

ledarskapGamification – skapa
medarbetarengagemang

KURS
Stockholm, 23 november

ledarskapAnvändarvänlighet

KURS
Stockholm, 23 november

GDPRGDPR – Så påverkas
din verksamhet

KURS
Stockholm, 26 oktober

digitalt_ledarskapDigitalt ledarskap – Från
strategi till effekt

KURS
Stockholm, 26 oktober

Våra
Konfer
enser

Nedan ser du ett urval
av konferenser vi anordnar

Summit and Friends anordnar ledande konferenser inom områden som berör den digitala transformationen. Ambitionen är att skapa nätverk för beslutsfattare och alla som direkt eller indirekt arbetar inom dessa områden. Tillsammans utbyter deltagarna erfarenheter, får en unik insyn i hur andra löst gemensamma utmaningar genom praktikfall och orienterar sig kring de senaste trenderna. För mer information kring varje konferens – besök hemsidorna. 

GDPR-dagen

KONFERENS
Stockholm, 21 november

AnalyticsdagarnaAnalyticsdagarna

KONFERENS
Stockholm 15 november, Malmö (datum kommer)

DigitalworkplacesummitDigital Workplace Summit

KONFERENS
Stockholm, 22 november

RethinkofficeRethink Office

KONFERENS
Malmö – 18 okt, Stockholm – 22 nov

infogovInformation Governance Summit

KONFERENS
Stockholm, 6-7 dec

EffektivtOperationsflodeForum för effektivt operationsflöde

KONFERENS
Stockholm,14 mars 2018

EhalsodagarnaE-hälsodagarna

KONFERENS
Stockholm (tidig vår 2018)

Våra
Utmärk
elser

Nedan ser du några pristagare
från Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

Summit and Friends anordnar även utmärkelser. Genom att utbyta erfarenheter och lyfta framgångsrika fall kan organisationer lära av varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen
Telia Company

nbda-black

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Office 365 med fokus på Sharepoint

Vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen. Vad är viktigt? Vad ska prioriteras? Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med Sharepoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring vad är nödvändigt, hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför? Vi har samlat feedback från användare och satt ihop en agenda baserat på efterfråga och de största utmaningarna efter implementering av Office 365. Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare.

GDPR

Steg för steg mot compliance

I maj 2018 träder nya EU:s dataskyddslag GDPR i kraft. Den bygger på flera olika steg, som alla måste hanteras på olika sätt. Att ha en ha en strukturerad process för att hantera dessa olika steg och inte missa något är en förutsättning för att uppfylla kraven i den nya lagen.

Denna workshop ger dig en praktisk genomgång av vad du måste ha koll på och inte minst hur du ser till att hantera de utmaningar som uppkommer under arbetets gång. Nedanstående punkter är ett axplock av frågeställningar du kommer få svar på under workshopen:

Syfte och mål:
• Vet vi vilken data vi i nuläget samlar in och använder?
• Hur informationsklassificerar vi denna data på ett korrekt sätt?
• Har vi gjort en korrekt nuläges- och riskanalys?
• Vad får vi göra med vår insamlade data?
• Hur bör våra system och rutiner se ut och fungera för att vi ska lyckas tillhandahålla information till både myndigheter och privatpersoner när de kräver det?
• Hur länge får vi spara persondatauppgifterna och hur säkerställer vi att de tas bort när de inte längre används, som lagen föreskriver?
• Vilka påverkas inom bolaget och hur säkerställer vi att rätt policys finns och inte mist efterlevs av alla anställda?
• Hur ser vi till att leva upp till incidentrapporteringen inom 72 timmar, som lagen kräver?
• Data Protection Officer – vem bör detta vara och hur ser ansvaret ut?
• Vad är viktigast att prioritera för att inte riskera att hamna i problem?

Dokumenthantering och GDPR

så skapar du struktur och processer kring informationshantering

GDPR som träder i kraft i april 2018 ställer höga krav på er dokumenthantering och informationshantering. Hur skapar du bra processser och ramverk utifrån detta? Denna workshop fokuserar på dokumenthantering med GDPR i fokus.

Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och informationshantering? Hur går du till väga? Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt och dessutom får slutanvändarna att förstå nyttan av det och hur de ska arbeta med processen på ett optimalt sätt. Alltså med fokus kring förändringsledningen.

Syfte och mål:
– Få förståelse för dokumenthanteringens problem och möjligheter
– Få förståelse för olika typer av dokument och applikationer Metadata
– Få förståelse för Dokumenthanteringsprocess
– Få förståelse för Versions- och revisionshantering
– Få förståelse för fällorna vid införande av dokumenthantering.
– Få förståelse för förändringsledning vid ett införande av dokumenthantering i en organisation.
– GDPRs påverkan på doukmenthantering
– Vad behöver du veta?
– Vilka actions bör tas?
– Hur prioriterar du detta?

Google Analytics Basic

Lär dig grunderna och kom igång!

Denna workshop är för dig som: Skulle vilja implementera eller redan har implementerad verktyget utan att riktigt ha kommit igång. Du önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Innehåll: På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:
– Hur man bör använda GA som verktyg
– Att tolka några av de mest användbara rapporterna
– Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
– Hur man sätter upp mål och följer upp aktiviteter, vilka KPI:er är rimliga?
– GA implementering
– Hur säkerställer man att man tittar på rätt data
-Hur kravställer man sin byrå eller interna organisation för att få verifierad data
– Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt
– Kampanjspårning
– Hur utvärderar man marknadsinvestering med hjälp av GA
– Att löpande integrera data i organisationen
– Hur ska jag tänka och behöver jag en dashboard?
– Vad är möjligt och hur får jag budget eller allokerat resurser som är rätt för min nivå och min organisation

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.

Ta med din dator:

Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Google Analytics avancerad

Ta dina kunskaper till nästa nivå!

Denna workshop är för dig som: Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder dig av verktyget regelbundet, men skulle vilja ta det till nästa nivå, innehåller mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tankesätten, implementering och konfigurering.

Vi kommer att titta närmre på:
– Målstyrd analys – Varför?
– Tag Management – Hur och Varför?
– Eventspårning.
– Målspårning och E-commerce Tracking i Google Analytics.
– Multi Channel Funnels – Vilken kanal får kreditering för målet?
– Avancerad Filtrering och segmentering.
– Custom Dimensions and metrics – Vad är detta och när ska det användas?
– Innehållsgruppering – Gör analyser enklare.
– Möjligheterna med Enhanced e-commerce.

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Google Analytics för offentlig sektor

Lär dig grunderna och kom igång med ditt användande, för dig som arbetar inom offentlig sektor.

Mer information om denna workshop kommer inom kort

Gamification

Så skapar du medarbetarengagemang

Målet med denna workshop är att förstå hur din organisation kan applicera enkla verktyg kring er digitala arbetsplats i syfte att driva långsiktig motivation och engagemang. Under workshopen går vi igenom en analys av era medarbetares drivkrafter, en affärsvärdesprioriterad analys av de aktiviteter som medarbetare förväntas, vill och bör göra.

Under denna workshop kommer deltagarna få inblick i vad gamification är, hur det fungerar och hur det enkelt kan användas i en digital arbetsplats. Vi berör även hur den tekniska implementation kan gå till samt vilka implikationer det kan få på hur ni organiserar er och driver ert ledarskap.

Workshopen hålls av:
Ola Janson, HiQ

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

GDPR

Hur påverkas din verksamhet och hur hanterar du det?

I maj 2018 träder nya EU:s dataskyddslag GDPR i kraft. Den bygger på flera olika steg, som alla måste hanteras på olika sätt. Att ha en ha en strukturerad process för att hantera dessa olika steg och inte missa något är en förutsättning för att uppfylla kraven i den nya lagen.

Denna workshop ger dig en praktisk genomgång av vad du måste ha koll på och inte minst hur du ser till att hantera de utmaningar som uppkommer under arbetets gång. Nedanstående punkter är några av de frågeställningar och utmaningar vi kommer diskutera och som du får tips och verktyg för att kunna hantera på bästa sätt:

• Vet vi vilken data vi i nuläget samlar in och använder?
• Hur informationsklassificerar vi denna data på ett korrekt sätt?
• Har vi gjort en korrekt nuläges- och riskanalys?
• Vad får vi göra med vår insamlade data?
• Hur bör våra system och rutiner se ut och fungera för att vi ska lyckas tillhandahålla information till både myndigheter och privatpersoner när de kräver det?
• Hur länge får vi spara persondatauppgifterna och hur säkerställer vi att de tas bort när de inte längre används, som lagen föreskriver?
• Vilka påverkas inom bolaget och hur säkerställer vi att rätt policys finns och inte mist efterlevs av alla anställda?
• Hur ser vi till att leva upp till incidentrapporteringen inom 72 timmar, som lagen kräver?
• Data Protection Officer – vem bör detta vara och hur ser ansvaret ut?
• Vad är viktigast att prioritera för att inte riskera att hamna i problem?

Digitalt ledarskap

Hur går du från strategi till uppnådd effekt?

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Denna workshop utgår ifrån att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Användarvändlighet

skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre

Verkligheten vi lever i blir mer och mer komplex och användarnas förväntningar bara ökar. Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster.

Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster och upplevelser som allihop syftar till att underlätta ditt arbete på olika sätt. Därför kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i en kanal i taget, vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen med allt vad den innefattar.

Då kan vi organisera oss för att styra helheten av vår digitala arbetsplats istället för en del i taget. Då kan vi skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre.

I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder som med användaren i centrum och med värdeskapande som mål låter dig designa användarupplevelser som sträcker sig över flera kontaktpunkter.

Mer konkret kommer workshopen att innehålla:

– Hur vi med hjälp av service design kan skapa en upplevelsestrategi för hela den digitala arbetsplatsen
– Metoder för kartläggning av användarupplevelse över flera system och kanaler
– Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen (frontstage) såväl som de processer som möjliggör upplevelsen (backstage)
– Hands-on-övningar i små grupper där ni får prova på kartläggning och konceptutveckling med upplevelsen i centrum

Office 365 med fokus på Sharepoint

Vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen. Vad är viktigt? Vad ska prioriteras? Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med Sharepoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring vad är nödvändigt, hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför? Vi har samlat feedback från användare och satt ihop en agenda baserat på efterfråga och de största utmaningarna efter implementering av Office 365. Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare.

GDPR

Steg för steg mot compliance

I maj 2018 träder nya EU:s dataskyddslag GDPR i kraft. Den bygger på flera olika steg, som alla måste hanteras på olika sätt. Att ha en ha en strukturerad process för att hantera dessa olika steg och inte missa något är en förutsättning för att uppfylla kraven i den nya lagen.

Denna workshop ger dig en praktisk genomgång av vad du måste ha koll på och inte minst hur du ser till att hantera de utmaningar som uppkommer under arbetets gång. Nedanstående punkter är ett axplock av frågeställningar du kommer få svar på under workshopen:

Syfte och mål:
• Vet vi vilken data vi i nuläget samlar in och använder?
• Hur informationsklassificerar vi denna data på ett korrekt sätt?
• Har vi gjort en korrekt nuläges- och riskanalys?
• Vad får vi göra med vår insamlade data?
• Hur bör våra system och rutiner se ut och fungera för att vi ska lyckas tillhandahålla information till både myndigheter och privatpersoner när de kräver det?
• Hur länge får vi spara persondatauppgifterna och hur säkerställer vi att de tas bort när de inte längre används, som lagen föreskriver?
• Vilka påverkas inom bolaget och hur säkerställer vi att rätt policys finns och inte mist efterlevs av alla anställda?
• Hur ser vi till att leva upp till incidentrapporteringen inom 72 timmar, som lagen kräver?
• Data Protection Officer – vem bör detta vara och hur ser ansvaret ut?
• Vad är viktigast att prioritera för att inte riskera att hamna i problem?

Dokumenthantering och GDPR

så skapar du struktur och processer kring informationshantering

GDPR som träder i kraft i april 2018 ställer höga krav på er dokumenthantering och informationshantering. Hur skapar du bra processser och ramverk utifrån detta? Denna workshop fokuserar på dokumenthantering med GDPR i fokus.

Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och informationshantering? Hur går du till väga? Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt och dessutom får slutanvändarna att förstå nyttan av det och hur de ska arbeta med processen på ett optimalt sätt. Alltså med fokus kring förändringsledningen.

Syfte och mål:
– Få förståelse för dokumenthanteringens problem och möjligheter
– Få förståelse för olika typer av dokument och applikationer Metadata
– Få förståelse för Dokumenthanteringsprocess
– Få förståelse för Versions- och revisionshantering
– Få förståelse för fällorna vid införande av dokumenthantering.
– Få förståelse för förändringsledning vid ett införande av dokumenthantering i en organisation.
– GDPRs påverkan på doukmenthantering
– Vad behöver du veta?
– Vilka actions bör tas?
– Hur prioriterar du detta?

Google Analytics Basic

Lär dig grunderna och kom igång!

Denna workshop är för dig som: Skulle vilja implementera eller redan har implementerad verktyget utan att riktigt ha kommit igång. Du önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Innehåll: På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:
– Hur man bör använda GA som verktyg
– Att tolka några av de mest användbara rapporterna
– Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
– Hur man sätter upp mål och följer upp aktiviteter, vilka KPI:er är rimliga?
– GA implementering
– Hur säkerställer man att man tittar på rätt data
-Hur kravställer man sin byrå eller interna organisation för att få verifierad data
– Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt
– Kampanjspårning
– Hur utvärderar man marknadsinvestering med hjälp av GA
– Att löpande integrera data i organisationen
– Hur ska jag tänka och behöver jag en dashboard?
– Vad är möjligt och hur får jag budget eller allokerat resurser som är rätt för min nivå och min organisation

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.

Ta med din dator:

Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Google Analytics avancerad

Ta dina kunskaper till nästa nivå!

Denna workshop är för dig som: Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder dig av verktyget regelbundet, men skulle vilja ta det till nästa nivå, innehåller mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tankesätten, implementering och konfigurering.

Vi kommer att titta närmre på:
– Målstyrd analys – Varför?
– Tag Management – Hur och Varför?
– Eventspårning.
– Målspårning och E-commerce Tracking i Google Analytics.
– Multi Channel Funnels – Vilken kanal får kreditering för målet?
– Avancerad Filtrering och segmentering.
– Custom Dimensions and metrics – Vad är detta och när ska det användas?
– Innehållsgruppering – Gör analyser enklare.
– Möjligheterna med Enhanced e-commerce.

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Google Analytics för offentlig sektor

Lär dig grunderna och kom igång med ditt användande, för dig som arbetar inom offentlig sektor.

Mer information om denna workshop kommer inom kort

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

Gamification

Så skapar du medarbetarengagemang

Målet med denna workshop är att förstå hur din organisation kan applicera enkla verktyg kring er digitala arbetsplats i syfte att driva långsiktig motivation och engagemang. Under workshopen går vi igenom en analys av era medarbetares drivkrafter, en affärsvärdesprioriterad analys av de aktiviteter som medarbetare förväntas, vill och bör göra.

Under denna workshop kommer deltagarna få inblick i vad gamification är, hur det fungerar och hur det enkelt kan användas i en digital arbetsplats. Vi berör även hur den tekniska implementation kan gå till samt vilka implikationer det kan få på hur ni organiserar er och driver ert ledarskap.

Workshopen hålls av:
Ola Janson, HiQ

Användarvändlighet

skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre

Verkligheten vi lever i blir mer och mer komplex och användarnas förväntningar bara ökar. Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster.

Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster och upplevelser som allihop syftar till att underlätta ditt arbete på olika sätt. Därför kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i en kanal i taget, vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen med allt vad den innefattar.

Då kan vi organisera oss för att styra helheten av vår digitala arbetsplats istället för en del i taget. Då kan vi skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre.

I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder som med användaren i centrum och med värdeskapande som mål låter dig designa användarupplevelser som sträcker sig över flera kontaktpunkter.

Mer konkret kommer workshopen att innehålla:

– Hur vi med hjälp av service design kan skapa en upplevelsestrategi för hela den digitala arbetsplatsen
– Metoder för kartläggning av användarupplevelse över flera system och kanaler
– Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen (frontstage) såväl som de processer som möjliggör upplevelsen (backstage)
– Hands-on-övningar i små grupper där ni får prova på kartläggning och konceptutveckling med upplevelsen i centrum

GDPR

Hur påverkas din verksamhet och hur hanterar du det?

I maj 2018 träder nya EU:s dataskyddslag GDPR i kraft. Den bygger på flera olika steg, som alla måste hanteras på olika sätt. Att ha en ha en strukturerad process för att hantera dessa olika steg och inte missa något är en förutsättning för att uppfylla kraven i den nya lagen.

Denna workshop ger dig en praktisk genomgång av vad du måste ha koll på och inte minst hur du ser till att hantera de utmaningar som uppkommer under arbetets gång. Nedanstående punkter är några av de frågeställningar och utmaningar vi kommer diskutera och som du får tips och verktyg för att kunna hantera på bästa sätt:

• Vet vi vilken data vi i nuläget samlar in och använder?
• Hur informationsklassificerar vi denna data på ett korrekt sätt?
• Har vi gjort en korrekt nuläges- och riskanalys?
• Vad får vi göra med vår insamlade data?
• Hur bör våra system och rutiner se ut och fungera för att vi ska lyckas tillhandahålla information till både myndigheter och privatpersoner när de kräver det?
• Hur länge får vi spara persondatauppgifterna och hur säkerställer vi att de tas bort när de inte längre används, som lagen föreskriver?
• Vilka påverkas inom bolaget och hur säkerställer vi att rätt policys finns och inte mist efterlevs av alla anställda?
• Hur ser vi till att leva upp till incidentrapporteringen inom 72 timmar, som lagen kräver?
• Data Protection Officer – vem bör detta vara och hur ser ansvaret ut?
• Vad är viktigast att prioritera för att inte riskera att hamna i problem?

Digitalt ledarskap

Hur går du från strategi till uppnådd effekt?

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Denna workshop utgår ifrån att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen