I genomsnitt står lokalkostnaden för 20% av ett företags totala kostnader. Det är en stor del av ett företags budget och mycket pengar, men betyder det att man måste vända upp och ner på kontoret och följa med i trenden – ”Framgångsrika företag ”goes” ABW”?

Vascaia är verksamma inom kund-driven utveckling, ledarskap och kommunikation. De hjälper företag och organisationer att utveckla behovsanpassade lösningar för det moderna arbetslivet. Vascaia kommer att leda Workshopen – ABW 3.0 17/5 i samband med Rethink Office. Nedan gör Vascaias ledningsgrupp en första inledande blogg i en blogg-serie om hur du utvecklar arbetsplatsen för att nå hållbara resultat.


Vad bestämmer egentligen antal skrivbord, projektytor eller konferensrum? Ofta blir det en önskelista som arkitekten får i uppdrag att kompromissa in i en ny lokal.  En kompromiss som inte alltid blir lyckad.

Så varför inte vända på hela frågeställningen? Istället för att fokusera på den fysiska utformningen av lokaler, fokusera på hur vi vill arbeta och vilka miljöer som får människor att trivas och vara produktiva i det dagliga arbetet.  Ett bra sätt är att involvera medarbetarna i detta arbetet. Det handlar om frågeställningar som exempelvis – hur behöver vi samarbeta, kommunicera, mötas, dela erfarenheter, bidra och lära? Frågor måste bedömas utifrån den aktuella verksamhetens vision, affärsidé, strategiska mål och varumärke. Även storlek på organisation, geografisk spridning, organisatorisk mognad spelar roll.

Betrakta den fysiska arbetsmiljön som en konsekvens av arbetssättet. Gör inte bara en önskelista eller titta på vad andra gör. Börja istället med att inventera nuläge och önskat läge. Vilket ledarskap och typ av miljö stödjer på bästa sätt önskat arbetssätt och hjälper verksamheten nå sina mål?

Det fysiska kontoret står för 20% av företagets kostnad, personalen står för 70%. Har ni råd att riskera att den nya miljön inte fungerar för människorna som ska arbeta och prestera där?


ABW      talarbilder_company12