Hur ser din drömarbetsplats ut? I vilka miljöer arbetar du bäst och när känner du dig som mest effektiv? Det här är frågor som varje arbetsgivare, anställd och företag borde fundera ett extra varv kring. På Rethink Office deltar flera företag som ligger i framkant med sig av sina tankar om arbetsplatsen.

Det här är del två av Arbetsplatsen i fokus där Lasse från Tetra Pak, Caroline från Västsvenska handelskammaren och Linda från KTH pratar arbetsplats. Här kan du läsa del ett med Volvo, Bambora och SBAB.

 

Lasse Lundström

Lasse Lundström

Tetra Pak logo

Lasse Lundström, ABW koncept manager på Tetra Pak har lång erfarenhet som manager inom service och facility management. På Rethink Office Malmö är han med efter en högt uppskattad dragning på Rethink Office i Stockholm i våras.

Varför är det viktigt att vara med på Rethink Office och prata om arbetsplatsen?
– Att vara med ger dig insikt, mod och vilja att göra det du funderat på länge – nämligen att skapa en arbetsplats för just era medarebetare och som stödjer just det ni håller på med.

Vad kan deltagarna förvänta sig av dig och ditt anförande?
– Jag vill att ni skall se och förstå vikten av att ett förändrat arbetssätt alltid måste vara grundat i och stödja företaget långsiktiga strategi och mål. Det är inget inredningsprojekt!

Hur skulle du beskriva er arbetsplats med tre ord?
– Stor, multikulturell, föränderlig.

 

Caroline Domeij Västsvenska Handelskammaren

Caroline Domeij

Västsvenska Handelskammaren logo

När Västsvenska Handelskammarens kontor inte lägre var anpassat för deras verksamhet valde man att flytta till nya lokaler. De ville ha en ny kostym till den Handelskammare de är idag. Målet med flytten var att skapa en attraktiv arbetsplats och mötesplats som speglar styrkan i regionens näringsliv. Men hur skapar man en mötesplats som känns som ”hemma” för drygt 2700 medlemsföretag? Caroline Domeij kommer att tala på Rethink Office Stockholm.

Varför är det viktigt att vara med på Rethink Office och prata om arbetsplatsen?
– Det är viktigt att man delar med sig av sina erfarenheter för att skapa så bra arbetsplatser som möjligt för att stärka företag och offentlig sektor.

Vad kan deltagarna förvänta sig av dig och ditt anförande?
– Inkludera. Hitta synergier och nya lösningar. Att halvera sin kontorsyta och dubblera konferensytan och skapa gemensamma ytor för en hel kontorsbyggnad samt 2800 företag.

Hur skulle du beskriva er arbetsplats med tre ord?
– Idéskapande, storytelling, mötestorg.

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren

 

 

 

 

 

 

Linda Rolfö KTH

Linda Rolfö

ht16-KTH

Så vad säger forskningen? Linda Rolfö, doktorand på KTH, har samlat in data från 3-4 företag som jobbar med aktivitetsbaserade arbetssätt och/eller flexkontor. På Rethink Office Stockholm presenterar hon hur företagens implementeringsprocess, grundförutsättningar och inställning/målsättning skiljde sig och hur tillfredsställelse, hälsa och självskattad produktivitet skiljde sig åt efter flytt/förändring.

“Det är viktigt att öka och sprida kunskap om hur kontorets utformning påverkar hälsa, välbefinnande och produktivitet. Genom ökad kunskap bidrar vi till fler arbetsplatser med friska, nöjda och presterande medarbetare. Av mitt deltagande hoppas jag att deltagarna fåren beskrivning av enkla metoder som man kan använda för att öka känsla av delaktighet hos medarbetare.”

Hur skulle du beskriva din drömarbetsplats med tre ord?
– Energigivande, stödjande, välkomnande

Är du nyfiken på att höra mer? På Rethink Office Stockholm och Rethink Office Malmö finns fullständiga program samt workshops kopplat till arbetsplatsen. Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till mig!

Johanna Karlström, ansvarig Rethink Office
johanna@summitandfriends.se
070-757 39 73