En webbplats med många olika besökare och målgrupper ställer stora krav på organisationen. Länsstyrelsen Skåne är en sådan organisation. De fattar över 70 000 beslut om året för att skydda miljön, ta ansvar för samhällsbygget och investera i landsbygden. Då deras besökare är både privatpersoner, företagare och offentliga organisationer är det många olika behov som ska tillgodoses. Tracy Lorentzson på Länsstyrelsen Skåne är en av talarna på Analyticsdagarna 15-16 Maj. Nedan får vi svaret hur de arbetat med analys för att nå sina mål med att bygga en webblösning som utgår från besökarens olika behov.


Ni har många olika målgrupper med olika behov som besöker er webbplats, vilka utmaningar och krav ställer det på er?
Det är utmanande att prioritera. Data och analys underlättar, men som myndighet är våra uppdrag viktiga faktorer som gör att vi inte alltid kan prioritera utifrån besökarnas beteenden. Men vi kan alltid lära av våra besökares beteenden och hur vi ska skapa innehåll.

En annan utmaning är att våra målgrupper är så specifika och oftast är i kontakt med oss i en process där de redan har mycket kunskap. Då är det en utmaning att hitta bra testgrupper som ger ett resultat som är användbart för oss.

Hur har ni med hjälp av analys byggt en webblösning som utgår från besökarnas olika behov?
Vi har ett väldigt stort underlag att analysera. Vi har haft tillgång till data från 21 olika myndigheter med samma uppdrag och liknande informationsstrukturer.

Vi har i dagsläget mer information tillgänglig än vad som efterfrågas av våra besökare. Ett bra underlag för att skapa en informationsstruktur även om det är ett enormt jobb. Vi har kunnat titta på vad i den enorma informationsmängd som besökare letar efter. Vad som fungerar. Det visas tydligt vad besökarna vill ha. Även de senaste årens klassiska brukarundersökningar ger oss kunskap om behov hos olika besöksgrupper.

Vad bör andra organisationer tänka på för att anpassa sin webbplats till olika målgrupper?
1. Ha ett tydligt mål. Finns det ett mål för webbplatsen så styr det hur du ska lägga upp arbetet och vad du ska använda din analys till.
2. Testa så mycket du kan. Försök hitta dina målgrupper och testa på dem.
3. Och slutligen. var beredd på att omvärdera och ändra ditt upplägg. Du kan skapa en informationsstruktur som utgör grunden för allt innehåll på webbplatsen och som gör det enkelt att justera och ändra lösningar som inte fungerar.

Och härma! Om någon redan gjort något bra, lär av det!

Vad ser du mest fram emot på Analyticsdagarna 15 Maj?
Jag ser fram emot att träffa andra som arbetar med analys och höra om hur andra tänker, lära mig saker, skapa nya tankar tillsammans. Det ger energi att ta del av andras perspektiv och berättelser. Och energi behövs alltid när en är mitt i en stor förändringsprocess.

TracyLorentzson

lansstyrelsen_skane

Om du vill höra mer från Tracy Lorentzson och Länsstyrelsen Skåne hittar du din biljett och mer information om konferensen på Analyticsdagarna.