I den här bloggen ställer jag fyra snabba frågor till Mehmed Hasanbegovic, socialchef i Eskilstuna kommun. Mehmed började som socialchef i Eskilstuna kommun under våren 2015. Vi vet alla vid det här laget vad som hände under hösten. Sverige tog emot ett rekordstort antal flyktingar, inklusive en stor andel ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen i Eskilstuna var reda vid den här tidpunkten hårt ansatt och underbemannad, men klarade utmaningen med bravur. För detta blev Mehmed bland annat nominerad till Årets offentliga ledare under Samhällsgalan 2018.

På konferensen Integration & Arbetsmarknad, 28-29 november 2018 i Stockholm, kan du höra Mehmed berätta mer om ledarskap, integration, hur man klarar av att ta emot upp till 25 ensamkommande flyktingbarn i veckan och allt däremellan.

“Hur leder man komplexa organisationer i en värld som är i obalans med sig själv?”

Mehmed

Eskilstuna

Vad tror du att större kommuner kan lära sig från mindre kommuner och vice versa, just när det kommer till frågor som rör integration och arbetsmarknad?
Det sägs att större kommuner har större möjligheter och jag kan hålla med till en stor del, men små kommuner är experter på att hitta och sjösätta individuellt anpassade mindre projekt och detta borde smittats av till de större kommunerna.

Du som har lång erfarenhet både som chef och av att arbeta med frågor som rör socialtjänst och integration – Hur avgörande är ledarskapet för att skapa en bra och effektiv verksamhet? Och vad är viktigast som chef för att lyckas med det?
Det är otroligt viktigt med god ledarskap, men ännu viktigare är det med gott medarbetarskap som i sin tur leder till goda möten med de vi är till för.

Vilka frågor tycker du är viktigast och ser mest fram emot att diskutera med kollegor från organisationer under konferensen Integration & Arbetsmarknad?
Att få höra alla goda exempel från ute i landet. Utbyte av erfarenheter är mycket viktigt.

Slutligen – vad tror du är det viktigaste i ett samhälle för en väl fungerande integration?
Vi måste möta människor där de är just idag. Det finns ingen skräddarsydd lösning för stora kollektiv utan mycket handlar om individuella lösningar och alternativ. Vi kan ta del av varandras erfarenheter och bli inspirerade men sen måste vi hem till oss själva och anpassa detta till våran vardag och våra förutsättningar.

__________________________________________________________________________________________________

På konferensen Integration & Arbetsmarknad tar vi ett gemensamt helhetsgrepp på … ja, du gissade rätt … Integration och arbetsmarknad! Hur kan kan näringsliv och offentlig sektor samarbeta för att få in fler utrikes födda på arbetsmarknaden? Hur stora är de samhälleliga vinsterna av att matcha utrikes födda personers yrke med deras kompetens? Hur ser situationen ut för kvinnor födda i utlandet? Och mycket, mycket mer!