I detta blogginlägg gästas vi av Johan Nilsson på Sitevision. Johan kommer berätta mer om hur du kan kombinera och nyttja kraften i flera plattformar när du skapar ditt intranät och din digitala arbetsplats. Ordet är ditt: 

Ett modernt intranät utgör en central roll och agerar ofta nav i det som kallas den digitala arbetsplatsen. Intranätets roll handlar om att erbjuda användaren en digital upplevelse med personalisering med korta vägar till rätt information, kompetens och verktyg

I en modern organisation blir intranätets målgrupper centrala. Varje målgrupp har sina unika behov av information och verktyg, detta för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Blir intranätets innehåll irrelevant eller svåråtkomligt minskar intresset och det upplevda värdet hos användaren, något som dessvärre är vanligt förekommande i flera av dagens intranät.

Därför förespråkar jag modellen best-of-breed där flera plattformar samarbetar med varandra för att på så sätt optimera användarens upplevelse. Detta i relation med verksamhetens målgrupper.

sitevision

Genom best-of-breed kan ni som organisation dra nytta av respektive plattforms styrka och egenskaper, vilket höjer den digitala arbetsplatsens kompetens och prestanda utan att komplicera användarupplevelsen.

Två exempel på företag som arbetar utifrån en best-of-breed är SVT och Scania. Båda verksamheterna har en mängd olika plattformar kopplade till intranätet men som alla samverkar. I båda fallen används SiteVision som CMS, dvs den plattformen som binder samman de olika verktygen och plattformarna till ett användarvänligt intranät.

I SVTS fall kombineras SiteVision och Office 365 för att optimera användarupplevelsen för redaktören och användaren. En spännande lösning som fått stor uppmärksamhet. I Scanias fall kombineras flertalet plattformar som bl.a. Alfresco och Tibbr. Åtkomsten till plattformarna är dessutom målgruppsanpassade efter behov och landsspecifik tillhörighet.

Jag tror det kommer bli viktigare att erbjuda användarna den här typen av kombinerade lösningar framöver då det i många fall blir för komplext att tillgodose verksamhetens olika behov med en och samma plattform. I jakten på ett väl fungerande intranät, där destinationen är en digital arbetsplats, kommer modellen best-of-breed vara avgörande i hur du lyckas!

Lycka till!

Källhänvisning:
IT-ord.IDG
sitevision


Mer om detta på Digital Workplace Summit den 20 november! Hoppas att vi ses!