snf-black

Välkommen till vår blogg!

I den här bloggen har jag tagit mig ett kort samtal med Katrin Andréasson som är projektansvarig för Sodexo HQ’s flytt från ett traditionellt kontor i Västberga till ett helt nytt aktivitetsbaserat kontor i Arenastaden. Det är en fysisk flytt, men även en flytt för att driva förändring och förståelse kring det nya arbetssättet. För Sodexo är den nya arbetsplatsen mycket mer än bara ett fysiskt kontor med fyra väggar. Det är en plats där personlig utveckling, hälsa och välmående står högt upp på agendan. Tillsammans med kollegan Carola Kindberg ska Katrin prata om dessa frågor på Rethink Office Stockholm den 17 maj.

(more…)

Dokumenthantering har traditionellt sett inte stämplats som en av de mest “sexiga” parametrar som kopplas till ett intranät men detta förändras då det blir allt viktigare i en organisation. Dokumenthanteringen är nämligen en av de största tidstjuvarna i en organisation. Enligt IDC spenderar informationsarbetare 9,5 timmar per vecka med att söka efter information och 9,6 timmar per vecka med att analysera innehåll. 3,5 av dessa timmar ger ingen användbar kunskap eller är värdeskapande. Dessutom existerar 11 versioner i snitt av samma dokument i en organisation, 11 versioner! 

(more…)

 

Ny teknik och nya arbetssätt möjliggör insamling och analys av data ur ett HR-perspektiv. Det går inte längre att enbart förlita sig på sitt varumärke utan organisationer behöver tillförlitlig data för att kunna ta strategiska beslut, effektivisera och vinna konkurrensfördelar, men det är inte förrän HR kan kommunicera mätetalen och insikterna till beslutsfattarna som de skapar engagemang och värde för organisationen. Möt Elin och Catrine från PeopleAnalytics som tipsar om 9 enkla steg kring hur du som HR-funktion kan vässa till din rapportering av nyckeltal för att nå beslutsfattarna.

(more…)

Samhället är i dag till mycket stor del beroende av en välfungerande digital infrastruktur, inte minst inom offentlig sektor som ofta hanterar känsliga uppgifter om medborgarna. Alltifrån journalsystem och trafikövervakning till bankuppgifter och polisärenden hanteras digitalt. Det skapar fantastiska möjligheter att utveckla nya innovativa lösningar som medborgarna har stor nytta av. Men i takt med en alltmer utvecklad digital infrastruktur ökar även den inbyggda sårbarheten, vilket stället stora krav på en systematisk och välgenomtänkt struktur för hur man jobbar med informations- och cybersäkerhet.

(more…)

Just nu pågår en intensiv debatt om digitala vårdbesök med företrädare från den medicinska professionen, politiskt håll och näringslivet inblandade. Oavsett vilken sida man står på i debatten råder det ingen tvekan om att digitaliseringen är pågående, ofrånkomlig och genomsyrar hela samhället. Möjligheterna som digitaliseringen innebär inom hälsa och vård är enorma – och de innovativa lösningar vi hittills sett med mobila tjänster, robotar, distansvård etc. bara är början . Men kommer vårdens digitalisering med ett pris?

(more…)