snf-black

Välkommen till vår blogg!

Samhället är i dag till mycket stor del beroende av en välfungerande digital infrastruktur, inte minst inom offentlig sektor som ofta hanterar känsliga uppgifter om medborgarna. Alltifrån journalsystem och trafikövervakning till bankuppgifter och polisärenden hanteras digitalt. Det skapar fantastiska möjligheter att utveckla nya innovativa lösningar som medborgarna har stor nytta av. Men i takt med en alltmer utvecklad digital infrastruktur ökar även den inbyggda sårbarheten, vilket stället stora krav på en systematisk och välgenomtänkt struktur för hur man jobbar med informations- och cybersäkerhet.

(more…)

Just nu pågår en intensiv debatt om digitala vårdbesök med företrädare från den medicinska professionen, politiskt håll och näringslivet inblandade. Oavsett vilken sida man står på i debatten råder det ingen tvekan om att digitaliseringen är pågående, ofrånkomlig och genomsyrar hela samhället. Möjligheterna som digitaliseringen innebär inom hälsa och vård är enorma – och de innovativa lösningar vi hittills sett med mobila tjänster, robotar, distansvård etc. bara är början . Men kommer vårdens digitalisering med ett pris?

(more…)


4 of this year’s most exciting & challenging topics within Marketing Measurement and Digital Analytics.

1. The journey to become a data-driven organisation
Today, most of the companies are discussing and trying to become more data-driven. McKinsey Global Institute indicate that data driven organizations are 23 times more likely to acquire customers, six times as likely to retain those customers, and 19 times as likely to be profitable as a result. Being aware, knowing the potential and actually doing something about it, are two different things.

(more…)

Finalist i ”Årets CIO 2015” och drivande i Pensionsmyndighetens framgångsrika digitaliseringsarbete, med målet att leda den digitala utvecklingen och hjälpa politiker, tjänstemän och andra organisationer inom offentlig sektor att komma framåt på det digitala området. Peder Sjölander är CIO på Pensionsmyndigheten och brinner för den digitala utvecklingen. Här delar han med sig av sina tankar kring tre viktiga områden.

(more…)

Långa köer, bristande resurser, lågt medarbetarengagemang, hög personalomsättning, bristande kvalitet. Debatterna om vården, inte minst kring operation, är både långa och många. Men det finns goda exempel! Capio St Görans sjukhus lyfts ofta som ett framgångsrikt exempel på hur ett sjukhus kan skapa nöjda patienter, medarbetare och effektivare flöden genom att arbeta utifrån ett tydligt och strukturerat arbetssätt som utgår ifrån patienternas behov.

(more…)