snf-black

Välkommen till vår blogg!


4 of this year’s most exciting & challenging topics within Marketing Measurement and Digital Analytics.

1. The journey to become a data-driven organisation
Today, most of the companies are discussing and trying to become more data-driven. McKinsey Global Institute indicate that data driven organizations are 23 times more likely to acquire customers, six times as likely to retain those customers, and 19 times as likely to be profitable as a result. Being aware, knowing the potential and actually doing something about it, are two different things.

(more…)

Finalist i ”Årets CIO 2015” och drivande i Pensionsmyndighetens framgångsrika digitaliseringsarbete, med målet att leda den digitala utvecklingen och hjälpa politiker, tjänstemän och andra organisationer inom offentlig sektor att komma framåt på det digitala området. Peder Sjölander är CIO på Pensionsmyndigheten och brinner för den digitala utvecklingen. Här delar han med sig av sina tankar kring tre viktiga områden.

(more…)

Långa köer, bristande resurser, lågt medarbetarengagemang, hög personalomsättning, bristande kvalitet. Debatterna om vården, inte minst kring operation, är både långa och många. Men det finns goda exempel! Capio St Görans sjukhus lyfts ofta som ett framgångsrikt exempel på hur ett sjukhus kan skapa nöjda patienter, medarbetare och effektivare flöden genom att arbeta utifrån ett tydligt och strukturerat arbetssätt som utgår ifrån patienternas behov.

(more…)

I den här bloggen kommer du att få ta del av en intervju kopplat till marketing automation med Sara Wetterberg, Marketing Automation Specialist från Klarna. Marketing Automation. Hur känner du när du läser de två orden? Tänker du “YES!” och vet precis hur dina kunders resor ser ut, allt om funnels, vilka flöden som fungerar i er organisation och vilken typ av information din slutkund vill ha av er som företag? Stort grattis! Börjar du istället vrida och vända på dig, tänka att “ni inte riktigt hunnit sätta er in i allt det där än…” och att en känsla av skräckblandad förtjusning kryper fram? Grattis till dig med – du har otroligt många möjligheter som väntar på dig runt hörnet.

(more…)

Varför existerar utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats?

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Vi anser att det har skett ett paradigmskifte i hur vi betraktar arbetsmiljön. Arbetet är inte en fysisk plats, det är något som vi gör. För att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt vilket kan resultera i ineffektivitet, bristande lojalitet och stress.

(more…)