Summit-&-Friends-black

Välkommen till vår blogg!

cyberspace

Trenden kring det aktivitetsbaserade arbetssättet har exploderat, arbetsplatsen är inte längre en fysisk arbetsplats, utan något vi gör. Hand i hand har evolutionen kring den digitala arbetsplatsen vuxit, fler inser vikten av en digital arbetsplats som främjar produktivitet och skapar arbetsnytta oavsett tid och rum. I detta finns en central mittpunkt som inte får glömmas bort. HR.

(mer…)

Rock star culture

Everyone knows that a company with demotivated and unhappy employees will eventually go down the drain. Short-term, you might be able to hold it together. But ultimately there will be significant spillover-effects on the customers who are not getting what they’re paying for. The customer will find other options and leave.

(mer…)

The Best Is Yet To Come

I december började vi se över vår hemsida och det du ser idag är de initiala förbättringarna. Vi kommer successivt att utöka information och kommunikationsmöjligheter. Tack vare förtroendet från våra deltagare, duktiga talare, partners och instruktörer växer efterfrågan på våra tjänster. Vi ser därför fram emot att anordna fler mötesplatser och ytterligare verka för ökad kunskapsdelning inom svenskt näringsliv.