snf-black

Välkommen till vår blogg!

The Best Is Yet To Come

I december började vi se över vår hemsida och det du ser idag är de initiala förbättringarna. Vi kommer successivt att utöka information och kommunikationsmöjligheter. Tack vare förtroendet från våra deltagare, duktiga talare, partners och instruktörer växer efterfrågan på våra tjänster. Vi ser därför fram emot att anordna fler mötesplatser och ytterligare verka för ökad kunskapsdelning inom svenskt näringsliv.