In: Uncategorized

50.000 unika URL-er
50.000 unika URL:er i ICAs receptbank
mars 10, 2017

I den här bloggen pratar jag med Juliana Alonso som arbetar som Content Manager på ICA. Tillsammans med kollegan Karin Webb berättar…

Read More
Sodexo-blogg
Sodexo – Ny arbetsplats med medarbetarna i fokus
mars 10, 2017

I den här bloggen har jag tagit mig ett kort samtal med Katrin Andréasson som är projektansvarig för Sodexo HQ’s flytt…

Read More
Digital Workplace Summit Dokumenthantering, Intranet
Dokumenthantering och Informationshantering- utmaningar, tips och önskade effekter
mars 10, 2017

Dokumenthantering har traditionellt sett inte stämplats som en av de mest ”sexiga” parametrar som kopplas till ett intranät men detta förändras…

Read More
HR Analys
9 tips kring hur du vässar din nyckeltalsrapportering för att nå beslutsfattarna
mars 9, 2017

Ny teknik och nya arbetssätt möjliggör insamling och analys av data ur ett HR-perspektiv. Det går inte längre att enbart…

Read More
hacker-1944688_1280
Informations- och cybersäkerhetsarbetet brister i offentlig sektor
mars 8, 2017

Samhället är i dag till mycket stor del beroende av en välfungerande digital infrastruktur, inte minst inom offentlig sektor som ofta…

Read More
zebras-1081445_1920
Finns det en baksida med e-hälsoutvecklingen?
mars 8, 2017

Just nu pågår en intensiv debatt om digitala vårdbesök med företrädare från den medicinska professionen, politiskt håll och näringslivet inblandade. Oavsett…

Read More
4 trends within Marketing Measurement & Digital Analytics
mars 8, 2017

4 of this year’s most exciting & challenging topics within Marketing Measurement and Digital Analytics. 1. The journey to become a data-driven organisation…

Read More
pexels-photo-205316.png
Vilka faktorer är avgörande för framgångsrik digitalisering?
mars 6, 2017

Finalist i ”Årets CIO 2015” och drivande i Pensionsmyndighetens framgångsrika digitaliseringsarbete, med målet att leda den digitala utvecklingen och hjälpa politiker,…

Read More
health-2082630_960_720
Hur har Capio St Görans skapat effektivare operationsflöde?
mars 6, 2017

Långa köer, bristande resurser, lågt medarbetarengagemang, hög personalomsättning, bristande kvalitet. Debatterna om vården, inte minst kring operation, är både långa och…

Read More
MA-test
Klarna satsar på marketing automation
mars 3, 2017

I den här bloggen kommer du att få ta del av en intervju kopplat till marketing automation med Sara Wetterberg, Marketing…

Read More