Sveriges ledande event inom webb/digital analys

 

analyticsdagarna_twitter

 

16 november – Event
17 november – Workshops

*fler workshop-datum finns att välja för Stockholm och Borås
Erbjudande: 
Gå 4 betala för 3!

 

Vi är alla överens om vikten av att förstå våra besökare bättre, men det är inte alltid lätt att göra det i praktiken. Vi samlar ledande bolag för att prata om hur du kan arbeta med analys och målsättning, analysera trafiken, förbättra konverteringen och skapa praktisk nytta som möter organisationens mål. Möt dina branschkollegor och se till att ditt bolag tar tillvara på de möjligheter som ligger i analys och konverteringsarbete.

Två spår: Privat och Myndighet 
Workshops: 
Google Analytics Basic/Advanced, CRO, SEO, Adwords

Möt höstens talare

Martin Facebook
Martin Hehrne
The best way to look at attribution models
The best way to look at attribution models

To give credit to the right digital channel is essential when evaluating your media investment. Martin works as Regional Measurement Lead for Facebook Nordics and he will share Facebooks view and experience when it comes to attribution models.

Morten Momondo
Morten Quist Larsen
Data use in the past, the present and the future
Data use in the past, the present and the future

Data is the epicenter of Momondo. The evolution of use has taken quantum leaps and is now the guiding factor behind all decisions. Morten will take a tour down memory lane to describe the evolution from data to big data use and the challenges for the future.

Magnus Google
Magnus Friberg
Framtidens analys
Framtidens analys

Större och större mängd data flödar allt snabbare. Hur ser framtidens analys ut och hur ska företag ta tillvara på denna enorma potential som finns i detta fenomen?

Expressen Andreas
Andreas Quensel
Dubblerad trafik på två år tack vare datadriven kultur
Dubblerad trafik på två år tack vare datadriven kultur

Andreas kommer tala om hur Expressen lyckats dubblera trafiken på två år tack vare datadriven kultur. Han berättar även hur de lyckats få medarbetarna, i Expressens fall 300 journalister, att agera på data.

Lina Hyundai
Lina Hansson
Maximera effekten av varje marknadsföringskrona – med hjälp av mätning
Maximera effekten av varje marknadsföringskrona – med hjälp av mätning

Lina Hansson, Digital Marketing Manager på Hyundai, berättar om hur Hyundai i Sverige lyckades sänka sina cost per leads (CPL) med 91%, och marknadsföringskostnad per faktisk försäljning med hela 85%, genom att studera och agera utifrån data. Framgången nås genom mätning, analys, experiment, och rätt kommunikation i rätt köpfas mot rätt målgrupp och kanal.

Lyko RickardLyko AndreLyko Andre
Rickard Lyko & André Ihlar
Missnöjda kunder är det bästa analysverktyget
Missnöjda kunder är det bästa analysverktyget

Lyko.se är störst i Norden inom hårvård och skönhetsprodukter. De har gjort en otrolig resa och är idag över 400 anställda.
Rickard och André kommer tala om hur missnöjda kunder har varit deras bästa analysverktyg för att skapa praktisk affärsnytta.

Christian Hemnet
Christian Viklund
Vikten av balans mellan mätning och nytta
Vikten av balans mellan mätning och nytta

I många fall är tekniken snabbare än användarbeteendet. Man kan inte bara tänka ”bra teknisk lösning” men man kan inte
heller lyssna på publiken allt för mycket för då kanske man missar det som är genomförbart. Christian kommer prata om
balansen mellan mätning och nytta och hur man driver datadrivan affärsutveckling.

Carolina Appelqvist
Prisjakt-data in product management and marketing
Prisjakt-data in product management and marketing

Feffe Kaufmann & Rasmus Lewenhaupt
Vad hände med communities?
Vad hände med communities?

Communities har länge förespråkats som en viktig gruppering av varumärkes-evangelister med entourage som alla marknadsförare bör odla en nära kontakt med. Men i verkligheten används följarskaran mer som rena konsumenter av marknadsföring än för att bygga varumärket. Feffe och Rasmus kommer att visa på goda och dåliga exempel, hur man med begränsad kreativitet kan boosta co-creation på ett sätt som bygger relation och varumärke, och samtidigt addera en gnutta psykologi till deras välsmakande soppa.

Patrik Malmquist
Från åsiktsdriven till datadriven utveckling
Från åsiktsdriven till datadriven utveckling

Minpension.se berättar om hur deras resa från start till nu sätt ut och hur de jobbar med allt från djupintervjuer, användartester, datainsamling och dataanalys för att kunna prioritera hur de skall utvecklas.

Paneldiskussion (Privat spår)
Linking analytics to business!
Linking analytics to business!

Samtal kring hur man arbetar strategiskt med analys och konvertering. Hur tar man tillvara på möjligheterna och skapar maximal nytta i linje med organisationens mål? Hur tids- och kostnadsoptimerar man för att få ut maximalt värde kontra insats? Hur får man med sig övriga i organisationen på tåget och skapar praktisk affärsnytta som syns? Vilka KPIer är viktiga? Hur skapar man en datadriven affärsmodell där man lär känna sina användare?

Anders Skatteverket
Anders Åhlund
En bättre webbplats med webbanalys och användarinsikter
En bättre webbplats med webbanalys och användarinsikter

Anders delar med sig av hur Skatteverket med hjälp av webbanalys och användarinsikter lyckats bygga en bättre webbplats
med större nytta för användarna

Jannike Qvarnsköld & Karl Eriksson
Lär känna dina användare – och låt organisationen veta det.
Lär känna dina användare – och låt organisationen veta det.

Jannike och Karl kommer tala om hur de lyckats gå från att ha mycket dålig kunskap om användarna i organisationen till att genom analys och undersökningar lyckats öka medvetenheten om användarna i organisationen. De kommer även visa hur de idag arbetar med att sprida kunskapen kring användarna internt så att den kommer till praktisk nytta i organisationen.

 

Ragnhild Ingberg
Vikten av analys och att hela tiden hänga med
Vikten av analys och att hela tiden hänga med

Ragnhild kommer att prata om hur Nacka kommun arbetar med analys för att hela tiden hålla sig uppdaterade, notera avvikelser och mönster för att skapa värdefulla insikter att kunna agera utefter. Analysen blir extra viktigt då nya nacka.se både är kommunens externa webbplats och medarbetarnas digitala arbetsplats.

Göran Unionen
Göran Åbonde
9 av 10 nöjda besökare – bäst i klassen?
9 av 10 nöjda besökare – bäst i klassen?

Göran är en av de mest omtyckta talarna på offentlig sektor. Han ska berätta om hur effektstyrning och webbanalys gjort
9 av 10 besökare nöjda, hur man gör för att lyckas och bli bäst i klassen.

Mats Wessman
Så skapar vi på UD värde med hjälp av webbanalys
Så skapar vi på UD värde med hjälp av webbanalys

Mats kommer att tala om hur de arbetar med data och analys på UD för att skapa värde i organisationen.

Josefine Löf
Att få med hela organisationen på banan och förstå vikten av webbanalys och insikter
Att få med hela organisationen på banan och förstå vikten av webbanalys och insikter

En utmaning man ofta stöter på som webbanalytiker är hur man ska lyckas påvisa och få den övriga organisationen att förstå värdet av webbanalys. Josefine kommer berätta om hur Barncancerfonden lyckats få med organisationen på banan och där organisationen istället vill ha mer webbanalys och insikter.

 

Gustav bild
Gustav Molnar
Digital Workplace Evangelist
Digital Workplace Evangelist
Gustav är moderatorn som brinner för den digitala utvecklingen. Till vardags är han en evangelist inom den digitala arbetsplatsen som hjälper organisationer att uppnå mätbar affärsnytta vid förändringsarbete inom den digitala arbetsplatsen.

Workshops

Stockholm  – Borås

Efter genomförd kurs erhålls diplom. Varje kurs har begränsat antal platser, säkra din plats idag. 

Google Analytics Basic – Lär dig grunderna och kom igång med ditt användande på rätt sätt

pexels-photo-medium-1

 

 

 

 

 

Nästa kurstillfälle: 17 november Stockholm, 9 november Borås

Läs mer

 

Denna workshop är för dig som: Skulle vilja implementera eller redan har implementerad verktyget utan att riktigt ha kommit igång. Du önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Innehåll: På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:
Hur man bör använda GA som verktyg 2016
Att tolka några av de mest användbara rapporterna
Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
Hur man sätter upp mål och följer upp aktiviteter, vilka KPI:er är rimliga?
GA implementering
– Hur säkerställer man att man tittar på rätt data
-Hur kravställer man sin byrå eller interna organisation för att få verifierad data
Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt
Kampanjspårning
– Hur utvärderar man marknadsinvestering med hjälp av GA
Att löpande integrera data i organisationen
–  Hur ska jag tänka och behöver jag en dashboard?
– Vad är möjligt och hur får jag budget eller allokerat resurser som är rätt för min nivå och min organisation

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Workshopen hålls av: Sara Clifton, VD och senior konsult, Search Integration

Google Analytics Avancerad – Ta dina kunskaper till nästa nivå

pexels-photo-106344-medium

 

 

 

 

 

Nästa kurstillfälle: 17 november Stockholm, 9 november Borås

Läs mer

 

Denna workshop är för dig som: Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder dig av verktyget regelbundet, men skulle vilja ta det till nästa nivå, innehåller mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Innehåll:
Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tankesätten, implementering och konfigurering.

Vi kommer att titta närmre på:
Målstyrd analys – Varför?
Tag Management – Hur och Varför?
Eventspårning.
Målspårning och E-commerce Tracking i Google Analytics.
Multi Channel Funnels – Vilken kanal får kreditering för målet?
Avancerad Filtrering och segmentering.
Custom Dimensions and metrics – Vad är detta och när ska det användas?
Innehållsgruppering – Gör analyser enklare.
Möjligheterna med Enhanced e-commerce.

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Workshopen hålls av: Daniel Sjögren, WGP

SEO – Syns du inte finns du inte, lär dig grunderna i att optimera dina chanser att synas i sökmotorer.

nature-laptop-outside-macbook-medium

 

 

 

 

 

Nästa kurstillfälle: 24 januari 2017, Stockholm

Läs mer


Denna workshop är för dig som: 
Nyligen börjat eller vill börja arbeta med SEO och få en bättre förståelse för hur du kan förbättra din synlighet hos sökmotorer och sökresultatet. Du lär dig grunderna för att kunna sätta upp en SEO-strategi för din verksamhet.

Innehåll:

Grunderna till SEO
– Introduktion till SEO
– Hur fungerar en sökmotor som te.x. Google och hur är sökresultatet uppbyggt?
– Hur utformar man mål för sin SEO?
– Sökmotorer på andra marknader

Sökordsanalys
– Vad är en sökordsanalys
– Hur använder man sökordsanalysen för sitt affärsområde?
– Hur identifierar man vilka sökord man ska synas på?
– Olika typer av sökningar
– I samband mellan köp och sökbeteenden
– Användbara verktyg för sökordsanalyser

Teknisk SEO
– Spindling och indexering
– Laddningstider
– Vanliga responskoder att hålla koll på
– Mobilvänlighet och mobil SEO
– Url-struktur

Innehåll – On page
– Element som kan optimeras för att påverka hur du syns på Google
– Best practice för meta-data
– Att skapa innehåll för webben och dina besökare
– Hur bör man jobba med sina interna sajtstruktur?
– Praktisk övning: Skapa en SEO-optimerad sida för ditt viktigaste sökord

Länkningar – Off Page
– Hur du arbetar med extern länkning till din webbplats
– Varför är det så viktigt med externa länkar?
– Vad menas med olika typer av länkar och hur ska man sätta upp länkarbetet utifrån sin verksamhet?
– Vad bör du undvika?

Att mäta sina SEO-insatser
– Att mäta och följa upp SEO i Analytics
– Andra användbara SEO verktyg för framgång

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Workshopen hålls av: Frida Åhlén, WGP

 

Adwords – Lär dig annonsera med Google Adwords och öka trafiken till din hemsida.

highway-828985__340


Nästa kurstillfälle:
 31 januari 2017, Stockholm

Läs mer


Denna workshop är för dig som: 
är ny inom AdWords och vill få ut maximalt av din annonsering i söknätverket. Du vill lära dig grunderna kring hur du på ett kostnadseffektivt sätt sprider ditt varumärke med hjälp av Adwords. Oavsett om du köper tjänsten från byrå eller inte, kan denna kurs hjälpa dig få ökad insikt, bli en bättre beställare och kostnadsoptimera din strategi.

Innehåll:

Introduktion
– Olika delar och funktioner, hur fungerar annonsering med Adwords
– Kostnader kopplat till Adwords

Sökord och analys
– Hur identifierar man sökord för sin annonsering, vilka faktorer spelar roll
– Hur förstår man sökbeteendet och riktar sin annonsering

Kontostruktur och kampanjer
– Hur skapar man en struktur för lönsam annonsering?
– Hur ser man till att ha rätt inställningar

Annons skapande
– Att skapa säljande annonser
– Hur fångas man i sökresultatet så att besökaren ser en?
– Landningssidans betydelse

Kostnadsoptimering
– Att optimera sina sökord
– Metrics man bör känna till
– Hur utesluter man ”olönsam trafik” i sin annonsering
– Hur fördelar man budget rätt

Praktisk övning:
Sätt upp relevanta sökord för din verksamhet

Efter workshopen får du med dig:
Grundläggande kunskap kring Google AdWords och dess möjligheter
Hur du strukturer ett konto och skapar annonser
Hur du kostnadsoptimerar och prioriterar din budget
Hur du utför sökordsanalys och utifrån den sätter upp din strategi
Hur du kan optimera landningssidor och kampanjinställningar
Hur du sätter de viktigaste KPI:erna
Hur du kan utvärdera och förbättra din annonsering enligt dina mål

 Ta med din dator:  Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Workshopen hålls av: Frida Schubert, WGP

CRO – Trött på fönstershoppare? Få dina besökare att agera!

paris-1210005__340

 

 

 

 

 

Nästa kurstillfälle: 17 november, Stockholm

Läs mer

 

Att vinna besökarna till hemsidan eller att ha hög Google rankning är viktigt men vad spelar det för roll om besökarna inte agerar som man vill? Konverteringsoptimering handlar om att få besökarna att agera och konvertera till kunde, vare sig det handlar om köp, anmälan, seminarium m.m.

Denna workshop är för dig som:
Driver trafik till hemsidan och vill öka din konverteringsgrad. Workshopen är designad för dig som är intresserad av eller nyligen börjat med A/B-tester och konverteringsoptimering. Oavsett om du är ett litet bolag eller del av en större marknadsavdelning är innehållet i workshopen anpassat att ge grundläggande kunskaper och insikter kring hur man kan arbeta strategiskt med konverteringsoptimering.

Workshopen omfattar:
Förutsättningar för att komma igång med konverteringsoptimering
Hur ser er organisation ut, finns rätt kompetens på plats?
Kommer ditt bolag kunna agera tillräckligt snabbt på de förändring som behövs?
Hur ser ditt ekosystem ut, har ditt bolag koll på infrastrukturen som utgör leverans. Mäter ni från A till Ö?

Hur skapar man en stark och strategisk hypotes?
Testa lokalt maximum eller layout?
Taktiska Vs. strategiska tester

Hur gör man en hypotes datadriven?
Att räkna på resultat på flera KPIér
Volym Vs. marginal

Användartester och verktyg
– GA
– Hotjar
– Crazy Egg
– Optimizely/VIsualwebsiteoptimizer
– Usability tester/survey
– Eyetracking

Hur följer man upp och skapar praktisk affärsnytta värd insatsen
Hur prioriterar man testprocessen så att den på riktigt påverkar resultaten positivt i en takt man behärskar
Övning: Skapa dina egna datadrivna hypoteser utifrån din verksamhet

Ta med din dator samt inlogg till Google Analytics konto. Du behöver tillgång till ett konto i Google Analytics under workshopen och du behöver även ta med egen dator.

Workshopen hålls av: Alexander Widmark, Less Friction

 

Borås Happening! Google Analytics Basic – Lär dig grunderna och kom igång med ditt användande på rätt sätt

concert-1149979_960_720

 

 

 

 

 

Datum: 9 november, Borås

Läs mer

 

Analyticsdagarna arrangerar tillsammans med E-handelsstaden i Borås workshop i Google Analytics Basic & nätverkande mingel för analysentusiaster och e-handlare. En heldag med workshop i Google Analytics Grundläggande nivå (Se innehåll nedan). Efter dagen arrangeras E-handelsstadens återkommande E-After work för analys och e-handlare där man har möjlighet att nätverka, möta branschkollegor och utbyta erfarenheter.

Boka genom att välja ”Google Analytics Grundläggande, Borås, 9 november”  i bokningen längst ner på sidan.

Denna workshop är för dig som: Skulle vilja implementera eller redan har implementerad verktyget utan att riktigt ha kommit igång. Du önskar en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Innehåll: På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Du kommer bland annat att lära dig:
Hur man bör använda GA som verktyg 2016
Att tolka några av de mest användbara rapporterna
Följa trafik från olika kanaler och vad de gör på webbplatsen
Hur man sätter upp mål och följer upp aktiviteter, vilka KPI:er är rimliga?
GA implementering
– Hur säkerställer man att man tittar på rätt data
-Hur kravställer man sin byrå eller interna organisation för att få verifierad data
Använda segment för att se hur olika besöksgrupper skiljer sig åt
Kampanjspårning
– Hur utvärderar man marknadsinvestering med hjälp av GA
Att löpande integrera data i organisationen
–  Hur ska jag tänka och behöver jag en dashboard?
– Vad är möjligt och hur får jag budget eller allokerat resurser som är rätt för min nivå och min organisation

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Workshopledare: Daniel Sjögren, WGP
Plats: Textilfabriken, Skaraborgsvägen 3

Varför Analyticsdagarna?

Kunskapsforum

Det är ett unikt kunskapsforum där Nordens ledande bolag samlas på ett och samma ställe och diskuterar, berättar och delar med sig av sin kunskap kring digital analys och konvertering. Det är även ett forum där du möter branschkollegor och diskuterar gemensamma utmaningar och möjligheter.

Exklusivt innehåll

Ledande bolag och experter delar med sig av praktikfall, best practice, framgångar/utmaningar och keytakers inom digital analys.

Ämnen som kommer beröras är:

Från åsiktsdriven till datadriven, Trender inom digital analys, Från analys till ROI, Datadriven kultur och affärsutveckling, Kostnad- och tidsoptimering inom analys, Framtidens analys och utmaningar, Attributionsmodeller, Att finna balans mellan mätning och nytta, Linking analytics to business! m.m.

Två spår – företag och offentligt

På eftermiddagen delas dagen upp i två spår, ett för företag och ett offentligt – välj det spår som är mest relevant för dig att delta på.

Tillsammans med er bygger vi nätverk och kunskapsforum i världsklass.

Sagt om Analyticsdagarna…

Är du eller någon annan i din organisation även intresserad av digital marknadsföring i sociala medier, content marketing, native och digital annonsering? Då kanske Aware Digital Marketing Summit är något för er.

Program

Konferens 16 november

Med reservation för eventuella ändringar.

Registrering och frukost.

Moderatorn inleder dagen.

Magnus Friberg

Framtidens analys

Större och större mängd data flödar allt snabbare. Hur ser framtidens analys ut och hur ska företag ta tillvara på denna enorma potential som finns i detta fenomen?

Morten Quist Larsen

Data use in the past, the present and the future

Data is the epicenter of Momondo. The evolution of use has taken quantum leaps and is now the guiding factor behind all decisions. Morten will take a tour down memory lane to describe the evolution from data to big data use and the challenges for the future.

Martin Hehrne

The best way to look at attribution models

To give credit to the right digital channel is essential when evaluating your media investment. Martin works as Regional Measurement Lead for Facebook Nordics and he will share Facebooks view and experience when it comes to attribution models.

Lina Hansson


Maximera effekten av varje marknadsföringskrona – med hjälp av mätning

Lina Hansson, Digital Marketing Manager på Hyundai, berättar om hur Hyundai i Sverige lyckades sänka sina cost per leads (CPL) med 91%, och marknadsföringskostnad per faktisk försäljning med hela 85%, genom att studera och agera utifrån data. Framgången nås genom mätning, analys, experiment, och rätt kommunikation i rätt köpfas mot rätt målgrupp och kanal.

Andreas Quensel

Dubblerad trafik på två år tack vare datadriven kultur


Andreas kommer tala om hur Expressen lyckats dubblera trafiken på två år tack vare datadriven kultur. Han berättar även hur de lyckats få medarbetarna, i Expressens fall 300 journalister, att agera på data.

Christian Viklund


Vikten av balans mellan mätning och nytta

I många fall är tekniken snabbare än användarbeteendet. Man kan inte bara tänka ”bra teknisk lösning” men man kan inte heller lyssna på publiken allt för mycket för då kanske man missar det som är genomförbart. Christian kommer prata om balansen mellan mätning och nytta och hur man driver datadrivan affärsutveckling.

Privat sektor

Samtal kring hur man arbetar strategiskt med analys och konvertering. Hur tar man tillvara på möjligheterna och skapar maximal nytta i linje med organisationens mål? Hur tids- och kostnadsoptimerar man för att få ut maximalt värde kontra insats? Hur får man med sig övriga i organisationen på tåget och skapar praktisk affärsnytta som syns? Vilka KPIer är viktiga? Hur skapar man en datadriven affärsmodell där man lär känna sina användare?

Rickard Lyko och André Ihlar

Missnöjda kunder är det bästa analysverktyget


Lyko.se är störst i Norden inom hårvård och skönhetsprodukter. De har gjort en otrolig resa och är idag över 400 anställda.
Rickard och André kommer tala om hur missnöjda kunder har varit deras bästa analysverktyg för att skapa praktisk affärsnytta.

Carolina Appelqvist

Prisjakt – data in product management and marketing

Patrik Malmquist

Från åsiktsdriven till datadriven utveckling

Minpension.se berättar om hur deras resa från start till nu sätt ut och hur de jobbar med allt från djupintervjuer, användartester, datainsamling och dataanalys för att kunna prioritera hur de skall utvecklas.

Feffe Kaufmann och Rasmus Lewenhaupt

Vad hände med communities?

Communities har länge förespråkats som en viktig gruppering av varumärkes-evangelister med entourage som alla marknadsförare bör odla en nära kontakt med. Men i verkligheten används följarskaran mer som rena konsumenter av marknadsföring än för att bygga varumärket. Feffe och Rasmus kommer att visa på goda och dåliga exempel, hur man med begränsad kreativitet kan boosta co-creation på ett sätt som bygger relation och varumärke, och samtidigt addera en gnutta psykologi till deras välsmakande soppa.

Moderatorn summerar och avslutar dagen.

Afterwork för alla som är sugna på lite trevligt mingel.

Offentlig sektor

Ragnhild Ingberg

Vikten av analys och att hela tiden hänga med

Ragnhild kommer att prata om hur Nacka kommun arbetar med analys för att hela tiden hålla sig uppdaterade, notera avvikelser och mönster för att skapa värdefulla insikter att kunna agera utefter. Analysen blir extra viktigt då nya nacka.se både är kommunens externa webbplats och medarbetarnas digitala arbetsplats.

Anders Åhlund

En bättre webbplats med webbanalys och användarinsikter

Anders delar med sig av hur Skatteverket med hjälp av webbanalys och användarinsikter lyckats bygga en bättre webbplats med större nytta för användarna.

Göran Åbonde

9 av 10 nöjda besökare – bäst i klassen?

Göran är en av de mest omtyckta talarna på offentlig sektor. Han ska berätta om hur effektstyrning och webbanalys gjort
9 av 10 besökare nöjda, hur man gör för att lyckas och bli bäst i klassen.

Jannike Qvarnsköld och Karl Eriksson

Lär känna dina användare – och låt organisationen veta det

Jannike och Karl kommer tala om hur de lyckats gå från att ha mycket dålig kunskap om användarna i organisationen till att genom analys och undersökningar lyckats öka medvetenheten om användarna i organisationen. De kommer även visa hur de idag arbetar med att sprida kunskapen kring användarna internt så att den kommer till praktisk nytta i organisationen.

Mats Wessman

Så skapar vi på UD värde med hjälp av webbanalys

Utrikesdepartementet kommer att prata om sitt webbanalys arbete och hur de arbetar med analys för att skapa nytta som syns i hela organisationen.

Moderatorn summerar och avslutar dagen.

Afterwork för alla som är sugna på lite trevligt mingel.

Program

Workshops 17 november

Med reservation för eventuella ändringar.

Mötesplats

Vi ses på Hotel Rival

Rival

Mariatorget 3, 118 91 Stockholm
Hållplats Mariatorget.

Mariatorget 3, stockholm

Partners

Web Guide Partner

Web Guide Partner är en av Sveriges främsta och snabbast växande byråer inom digital marknadsföring, med en komplett produktportfölj inom sökmotoroptimering (SEO), sökordsannonsering (SEM), sociala medier samt conversion och analys.

Observify

We want the world to find out about you notice you listen to you get to know you experience you engage with you grow with you fall in love with you be loyal to you return to you.

Hotel Rival

När Du bor på Rival så sover Du i nymanglade egyptiska bomullslakan och som en extra touch kan du välja något från vår kuddmeny. Teknisk elegans i alla rum; Smart TV, Blu Ray-spelare, kostnadsfri WIFI, filmbibliotek och CD-skivor. Vi tror att Du som väljer att bo på Rival uppskattar det lilla hotellet med det stora utbudet av bistro, barer, loungemiljöer. Vi vänder oss till både affärsresenär med höga krav och till privatpersoner som söker det lilla extra.
Ligg gärna kvar i sängen – vi serverar frukost dygnet runt…

E-handelsstaden Borås
Ehandelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. E-handelsstadens vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav! Föreningens målsättning är att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.
Less Friction

Less Friction är inte en webb- eller designbyrå. Inte heller en digital mediabyrå. Vi är en konverteringsbyrå som hjälper företag, stora som små, att utveckla och optimera sina digitala sälj- och marknadsföringskanaler. Genom att förbättra interna analysprocesser och sättet att kommunicera på webben kan ni omvandla fler besökare till potentiella kunder. Det betyder en högre omsättning, på existerande mediainvestering.

Usabilla

Usabilla helps brands like HP, Philips, Booking.com, Lufthansa, KLM, Transavia and The Economist to improve the performance of their websites, apps and emails with live user feedback. Our clients utilize our software to stop guessing what users want, and start listening to what they need.

Search-Integration

Search Integration är en digital konsultbyrå med certifierade Google Analytics specialister och digitala affärsutvecklare. Vi tar data på allvar och vi arbetar dagligen med att säkra och verifiera datakvalitet i analytics och översätta insikter till actions. Vi förstår beteendemönster på nätet och utvärderar ständigt nya möjligheter till utväxling för våra kunder.

På Analyticsdagarna samlas större ledande bolag till mindre bolag för att dela inspiration, kunskap, best practice och för att nätverka samt knyta nya affärskontakter. De vanligaste titlarna som medverkar är Marknadsansvariga, marknadschefer, Webbansvariga, kommunikationsansvariga, webbanalytiker och webbstrateger.

Analyticsdagarna förespråkar kunskapsdelning och ser efter partners som kan erbjuda våra deltagare lösningar/produkter som möter deras behov.. Är ditt bolag inom relevant område? I så fall finns det många möjligheter att träffa rätt målgrupp för dina produkter/tjänster. Se några av möjligheterna listade nedan och kontakta oss för att tillsammans diskutera ett upplägg som passar just er verksamhet. Vi tror att alla partnerskap är unika och erbjuder inga färdiga paket-dealer.

Exponeringsmöjligheter

 • Medverkan i våra utskick som når 6000 personer med relevant befattning
 • Exponeringsmöjligheter i marknadsföringen – möjlighet till gemensam marknadsaktivitet
 • Synlighet på hemsidan som driver 6000 + besökare i månaden
 • Exponering under eventet

Utställarmöjligheter

 • Monterplats
 • Arrangemang av tävling/aktivitet
 • Mingel med deltagarna
 • Goodiebag

Kundfördelar - Bjud/ generera mervärde till era kunder

Varierar utifrån din verksamhet

Seminarier och workshops

 • Sponsra workshops
 • Hålla / medarrangör av ny workshop/seminarium

Tova Rethink HR

Kontakta Tova Lindberg på telefon 076 044 2423 eller mail vid frågor eller för att diskutera ett upplägg som skulle passa just er verksamhet.

Email (required)

Telefon

Meddelande

Boka

16 november: Konferens
17 november: Workshops

Alla priser visas exklusive moms.

Early bird t.om. 20/10 – 5800 sek
Originalpris efter 20/10 – 6900 sek

Workshops: 5900 sek/st

Erbjudande: Gå 4 betala för 3! (Gäller endast konferensen)

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

Kontakt

Hej! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring eventet eller någon av våra workshops.

Tova Rethink HR

Projektledare
Tova Lindberg
Telefon: 076-044 24 23

Meddelande

Email*