Hållbar bostadsförsörjning i hela Sverige


Konferens – 24 maj
Workshop – 23 maj

Information

Under 2017 uppgav nästan 90% av landets kommuner att dom led av bostadsbrist. Särskilt svår är situationen för utsatta grupper som unga vuxna, nyanlända och äldre. Markanvisning och exploatering tar ofta längre tid än vad som egentligen krävs, många gånger på grund av ineffektiva processer. Men det finns även många goda exempel! Vad är avgörande för att lyckas?

Konferens

För att utveckla och implementera smarta och innovativa lösningar som skapar hållbara städer är det viktigt att få utbyta erfarenheter, dela med sig av kunskap och ta del av goda exempel. Syftet är att du som deltagare ska inspireras och ges verktyg för att kunna bidra till en bättre bostadsförsörjning för alla, oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat sektor.

Workshop

ATT PLANERA OCH BYGGA HÅLLBARA STÄDER
Hur bygger man en hållbar stad med en bostadsförsörjning som fungerar för alla? Vilka är de viktigaste trenderna inom bostadsförsörjning och urbanisering hur kommer de att påverka oss och utvecklingen framåt? Detta är frågor du som arbetar med hållbar samhälls- och stadsplanering bör ställa dig.

Konferens
Workshop
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED BOSTADSFÖRSÖRJNING
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED BOSTADSFÖRSÖRJNINGI

Talare


lars-arell
statens-off-utr

Lars Arell

(N 2017:04) Utredningen om kommunal
planering för bostäder – en sammanfattning

mats-ronnbo-1
skanska

Mats Rönnbo

ABC-staden 2.0 – Vad
är Activity Based City?

susanne-urban
uppsala-uni

Susanne Urban

Kan man bygga
en integrerad stad?

helene-hill
huddinge-kommun

Helene Hill

Vilka faktorer påverkar tiden vid planering för bostadsbyggande?
Utfall från studie av 9 kommuner i Stockholms län

mats-norrbom
uppsala-kommun

Mats Norrbom

Visioner, arbetssätt och
konkreta mål för socialt
hållbara bostadsområden

emelie_grid
jarfalla-kommun

Emelie Grind

Ett helhetsperspektiv på strategisk bostadsförsörjning:
samverkan och samordning mellan branschens olika aktörer

johan-nuder
i-f-h-b

Johan Nuder

Informationscentrum för Hållbart Byggande –
kunskapshuben för dig inom bygg och samhällsplanering

clas-eliasson
junior-living

Claes Eliasson

Innovativa och snabba
lösningar för bostadsbyggande

erik-o-emma
orebro-kommun

Erik Skagerlund & Emma Gren

Effektivare planering & markanvisningsprocess
för snabbare bostadsbyggande

johan-nuder
i-f-h-b

Johan Nuder

Informationscentrum för Hållbart Byggande –
kunskapshuben för dig inom bygg och samhällsplanering

patrik-derk ramböll

Patrik Derk

Dagens moderator – Ansvarig för
social hållbarhet på Ramboll

erik-o-emma
orebro-kommun

Erik Skagerlund & Emma Gren

Effektivare planering & markanvisningsprocess
för snabbare bostadsbyggande

Talare


Workshop

ATT PLANERA OCH BYGGA HÅLLBARA STÄDER

WS_anvandarvanlighet

Så förkortar du tiden från strategiskt
beslut till uppnådd effekt

Program


Program Konferens

 
24 maj

 
Helio GT30

 
8:30-17:00

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Emelie Grind, Järfälla kommun
09.40 Mats Norrbom, Uppsala kommun
10.10 Kafferast
10.40 Lars Arell, Utredningen om kommunal planering för bostäder
11.20 Claes Eliasson, Junior Living
11.50 Emma Gren & Erik Skagerlund, Örebro kommun

12.20 Lunch
13.20 Helene Hill, Huddinge kommun
14.00 Susanne Urban, Uppsala universitet
14.40 Fika
15.10 Mats Rönnbo, Skanska
15.50 Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande
16.20 After work-mingel
17.30 Konferensen slut

Program Workshop

 
23 maj

 
Helio Hornstull

 
8:30-13:00

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter

12:00 Lunch
13:00 
Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Program


Program Konferens
24 maj, Stockholm

 
24 maj

 
GT30

 
08:30- 17:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Emelie Grind, Järfälla kommun
09.40 Mats Norrbom, Uppsala kommun
10.10 Kafferast
10.40 Lars Arell, Utredningen om kommunal planering för bostäder
11.20 Claes Eliasson, Junior Living
11.50 Emma Gren & Erik Skagerlund, Örebro kommun
12.20 Lunch
13.20 Helene Hill, Huddinge kommun
14.00 Susanne Urban, Uppsala universitet
14.40 Fika
15.10 Mats Rönnbo, Skanska
15.50 Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande
16.20 After work-mingel
17.30 Konferensen slut

Program Workshop
23 maj, Stockholm

 
23 maj

 
Helio Hornstull

 
08:30- 13:00

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 
Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Bostadsförsörjningen i siffror

Bostadsbrist

88% av Sveriges kommuner rapporterar att de har bostadsbrist

Bostadsbyggande

Så mycket räknar Boverket med att bostadsbyggandet ökar i år

Riktlinjer

Över 50% av landets kommuner anger att de tagit fram strategiska riktlinjer sin bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningen i siffror

Bostadsbrist

88% av Sveriges kommuner rapporterar att de har bostadsbrist

Bostadsbyggande

Så mycket räknar Boverket med att bostadsbyggandet ökar i år

Riktlinjer

Över 50% av landets kommuner anger att de tagit fram strategiska riktlinjer sin bostadsförsörjning

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Early Bird - Gå fyra för tre med koden: 4for3dws

Boka

Boka


Konferens
Early bird 3 (till 27 april): 7 200 kr exkl. moms
Ordinarie pris: 7 800 kr exkl. moms

Workshop
Pris: 6 800 kr

Workshops (halvdag): 3 500 kr exkl. moms
Utbildning Office 365: 8 400 kr exkl. moms

Få 1 500 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

BOS1*

*Använd koden BOS1 i steg två när du bokar

Få 3 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

BOS2*

*Använd koden BOS2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

BOS3*

*Använd koden BOS3 i steg två när du bokar

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Helio GT30
  Adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Östermalmstorg
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Konferensen håller till på Helio GT30
  Adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Östermalmstorg
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

 

Oskar Norlander

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Helio GT30
  Adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Östermalmstorg
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Konferensen håller till på Helio GT30
  Adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Östermalmstorg
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Om Bostadsförsörjning & Urbanisering

Med dagens urbaniseringstakt och förtätning av städer gäller det att kommunerna tar sitt ansvar för effektiva processer för bostadsförsörjning. Tuff ekonomisk situation, brist på samverkan och samordning både internt och med externa aktörer är faktorer som spelar in. Hur kan vi tillsammans se till att kraven på bostäder uppfylls?

Vad kan du, dina kollegor och din organisation som helhet göra för att se till att Sverige byggs på bästa möjliga sätt?

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur andra arbetar med att lösa bostadsförsörjningen och utveckla innovativa och hållbara bostadsområden.

Du får även ta del av den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04), Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på Skanskas, visioner om hur framtidens städer ska byggas samt lyssna till hur vi kan arbeta för att ta ett gemensamt ansvar för att minska boendesegregationen.

Utöver detta blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

DSC_0056

Om workshopen

På workshopen går vi tillsammans igenom och diskuterar frågor som rör hållbar bostadsförsörjning.

• Strategisk planering
• Hur ser framväxten av städer och stadsdelar ut i andra delar av världen och vad kan vi lära oss av detta?
• Anpassning till framtidens digitalisering och teknik
• Att arbeta tvärsektionellt för att lyckas
• Samhällsplanering och regional utveckling
• Så lyckas du med din bostadsmarknadsanalys

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur andra arbetar med att lösa bostadsförsörjningen och utveckla innovativa och hållbara bostadsområden.

Du får även ta del av den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04), Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på Skanskas, visioner om hur framtidens städer ska byggas samt lyssna till hur vi kan arbeta för att ta ett gemensamt ansvar för att minska boendesegregationen.

Utöver detta blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Konferensen hålls den 24 maj på GT30, Stockholm.

Om workshopen

På workshopen går vi tillsammans igenom och diskuterar frågor som rör hållbar bostadsförsörjning.

• Strategisk planering
• Hur ser framväxten av städer och stadsdelar ut i andra delar av världen och vad kan vi lära oss av detta?
• Anpassning till framtidens digitalisering och teknik
• Att arbeta tvärsektionellt för att lyckas
• Samhällsplanering och regional utveckling
• Så lyckas du med din bostadsmarknadsanalys

Mer information om workshopen kommer inom kort.

(N 2017:04) Utredningen omLars-Arell
kommunal planering för bostäder – en sammanfattning

Lars Arell, utredare, Utredningen för kommunal planering av bostäder

”Hur kommer statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet att påverka kommunal planering?”

Både staten, kommunerna och regionerna står inför en enorm utmaning gällande den lokala och nationella bostadsförsörjningen. I den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder har man undersökt hur man tillsammans ska arbeta och fördela ansvaret för att kunna nå målen.

• Ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt plan- och bygglagen?
• Kartläggning och sammanställning av kommunernas analysarbete av bostadsförsörjningssituationen
• Hur kan vi tillsammans arbeta för att tillgodose bostadsbehoven för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden?

Lars Arell har lång erfarenhet av samhällsplanering och bostadsförsörjningsfrågor. Han är nu ytterst aktuell som huvudsekreterare för Utredningen om kommunal planering för bostäder och berättar under talarpasset om vilka slutsatser man kommit fram till.

ABC-staden 2.0 mats-ronnbo
– Vad är Activity Based City?

Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör, Skanska

”Det blir billigt att bygga eftersom de stora infrastrukturkostnaderna redan är tagna”

• Möjligheter för ministäder längs de stora pendlarstråken – upp till 200.000 bostäder bara i Stockholm
• Smart byggande och smarta städer genom samverkan och samordning mellan alla aktörer inom branschen

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0 är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

Kan man bygga en integrerad stad?

Susanne Urban, docent, Institutet för Bostads- och Urbanforskning (IBF), Uppsala universitet 

Vems ansvar är det att bygga och utveckla städer som inte är segregerade? Kommunen? Staten? Byggherrar? Hyresvärdar? Sanningen är att ett samhälle som helhet tjänar på att ta ett gemensamt grepp och ansvar kring att bygga städer som främjar integration. Men hur?

• Betydelsen av aktiva medborgare, demokrati och integration
• Problemet segregation och dess utveckling över tid i svensk politik
• Boendesegregation – vad gör det med ett samhälle?
• Vilka lärdomar kan vi dra från tidigare samhällsplanering och storstadspolitik?

Susanne har under 2018 gett ut boken ”Integration och grannskap. Hur kan staden hålla samman?”. Som forskare på Institutet för Bostads- och urbanforskning har hon lång erfarenhet av urbaniserings- och bostadsförsörjningsfrågor. Ett särskilt intresse finns också för just integrationsfrågor, gärna kombinerat med analys av grannskapseffekter.

FOTO: Mikael Wallerstedt

Vilka faktorer påverkarhelene-hill
tiden vid planering för bostadsbyggande? Utfall från studie av 9 kommuner i Stockholms län

Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun

Stockholmsregionens kommuner bygger nu i samma takt som under miljonprogrammets dagar och landskapet förändras i allt snabbare takt. Om planeringsprocesser och villkor varierar i allt för stor grad mellan kommunerna blir det svårare för byggherrar och andra aktörer som är involverade i byggprocessen att planera sin del i byggandet.

• Vad är Stadsbyggnadsbenchen?
• Vilka faktorer påverkar tiden i kommunernas process?

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

Visioner, arbetssätt mats-norrbom
och konkreta mål för socialt hållbara bostadsområden

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun

Uppsala är en av de hetaste regionerna i landet när det kommer till stadsutveckling samt en av de kommuner som bygger flest bostäder per capita. Allt fler människor i Sverige bor i städer. Men hur kan vi tillsammans se till att de trivs? Aspekter som är viktiga att väga in i planeringen är bland annat samhällsservice, integration och kollektivtrafik. Mats berättar under talarpasset om hur Uppsala arbetar långsiktigt med sin bostadsplanering och hur man driver på utvecklingen av helt nya bostadsområden.

• Så tar du fram en social konsekvensanalys (SKA) vid planering och byggande av nya bostadsområden
• Att driva och styra stadsplaneringen genom alltmer detaljerade detaljplaner
• Exploatörens och slutkundens perspektiv – hur planerar och bygger man bostadsområden där invånarna trivs?

Ett helhetsperspektiv emelie-grind på strategisk bostadsförsörjning: samverkan och samordning mellan branschens olika aktörer

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

Järfälla var en av de kommuner som mellan sommaren 2016 och sommaren 2017 fick mest pengar för sitt bostadsbyggande i form av statens ”Byggbonus”, ett bidrag som gavs ut för att sporra bostadsbyggandet runt om i landet. Men hur har man då förvaltat dessa pengar i kommunen? Bland annat så har man kartlagt hela planprocessen och genomfört förenklingar för ett effektivare planarbete och genom detta snabbare byggstarter.

• Vilka är nyckelfaktorerna för mer effektiv bostadsförsörjning i en av Sveriges snabbast växande kommuner?
• Effektivare framtagande av utredningar, tidig samsyn, ökad delegation och kortare remisstider
• Hur balanserar man mellan intressen vid framtagandet av en bostadsförsörjningsplan?

Emelie har över 15 års erfarenhet av att arbeta med bostadsförsörjningsrelaterade frågor och går under talarpasset igenom framgångsfaktorerna som behövs för att lyckas.

Informationscentrum för johan-nuder
Hållbart Byggande – kunskapshuben för dig inom bygg och samhällsplanering

Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för Hållbart Byggande

”Initiativet att bilda Informationscentrum för hållbart byggande innebär att regeringen tar ett samlat, bredare grepp, kring frågorna om hållbart byggande”

• Uppdraget: Att samla och förmedla kunskap och information om hållbart byggande sett i ett livscykelperspektiv
• Främjar hållbarhet definierat i tre delar: social, ekonomisk och ekologisk
• Riktar sig till alla som ska fatta beslut om byggande

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med sina underleverantörer samlar och sprider de kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige. De riktar sig till dig som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Innovativa och snabba Claes-eliasson
lösningar för bostadsbyggande

Claes Eliasson, VD, Junior Living

”Målet är att få en snabb och högkvalitativ lösning på den akuta bostadsbrist som unga vuxna upplever.”

2017 rådde bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. Värst är situationen för unga. Aldrig förr har så liten andel unga vuxna (20-27 år) haft en egen bostad. För 20 år sedan låg siffran på 62%, nu är den nere på 48%. Hur kan man då bygga innovativt, effektivt och samtidigt med hög kvalitet för att möta efterfrågan på lägenheter?

• Snabba processer från planering till inflytt – hur?
• Kostnadseffektiva och smarta lösningar ger högkvalitativa boenden till överkomliga priser
• Mindre, yteffektiva lägenheter enligt industriella principer
• Designade och smarta lösningar både exteriört och interiört ger mervärde till både förvaltare och boende

Claes Eliasson brinner för innovativt och effektivt byggande. Tillsammans med arkitekten Andreas Martin-Löf har Junior Living utvecklat konceptet ”Snabba hus”. Ett boendekoncept med prefabricering av lägenheter i fabrik i Sverige och en i sin helhet långsiktigt hållbar verksamhet, genom bl a industriellt tänk och smarta lösningar.

Effektivare planering erik-och-emma
och markanvisningsprocess för snabbare bostadsbyggande

Erik Skagerlund, exploateringsstrateg & Emma Gren, planarkitekt, Örebro kommun

• Digital och fullt tillgänglig översiktsplan
• Örebromodellen – Bostäder och verksamheter på kommunal mark, ingen extern kund
• Förtätningsprojekt för att inte sprida ut staden

Hur ser bostadsförsörjningen ut i din kommun? Hur kan du arbeta mer effektivt och strategiskt med planering, exploatering och markanvisning för att möta behoven? Örebro kommun har under de senaste åren lidit av bostadsbrist, men genom hårt och smart arbete lyckats med att minska glappet i bostadsförsörjningen. Under 2016 byggde kommunen mest bostäder per invånare, jämfört med andra stora kommuner. Både Erik och Emma har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med bostadsförsörjningsfrågor. Under talarpasset delar de med sig av Örebros framgångsfaktorer för att möta det stora behovet av bostäder i kommunen.

Informationscentrum för johan-nuder
Hållbart Byggande – kunskapshuben för dig inom bygg och samhällsplanering

Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för Hållbart Byggande

”Initiativet att bilda Informationscentrum för hållbart byggande innebär att regeringen tar ett samlat, bredare grepp, kring frågorna om hållbart byggande”

• Uppdraget: Att samla och förmedla kunskap och information om hållbart byggande sett i ett livscykelperspektiv
• Främjar hållbarhet definierat i tre delar: social, ekonomisk och ekologisk
• Riktar sig till alla som ska fatta beslut om byggande

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med sina underleverantörer samlar och sprider de kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige. De riktar sig till dig som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Hur skapar vi ett bättre
samhälle för människor?

Patrik Derk, Ansvarig för social hållbarhet, Ramboll

Det är en fråga som både Ramboll och Patrik Derk brinner för. Patrik har stor erfarenhet av förnyelsearbete, stadsutveckling och integration.

”Den sociala dimensionen är viktig och glöms lätt bort i många företag, även inom hållbarhetsfrågor”

Patrik Derk kommer senast från en tjänst som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har tidigare varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har även varit rektor på Hovsjöskolan och Ronnaskolan i Södertälje.

Som konferensens moderator guidar Patrik dig genom dagen och lyfter intressanta frågeställningar i samband med talarpassen.

Effektivare planering erik-och-emma
och markanvisningsprocess för snabbare bostadsbyggande

Erik Skagerlund, exploateringsstrateg & Emma Gren, planarkitekt, Örebro kommun

• Digital och fullt tillgänglig översiktsplan
• Örebromodellen – Bostäder och verksamheter på kommunal mark, ingen extern kund
• Förtätningsprojekt för att inte sprida ut staden

Hur ser bostadsförsörjningen ut i din kommun? Hur kan du arbeta mer effektivt och strategiskt med planering, exploatering och markanvisning för att möta behoven? Örebro kommun har under de senaste åren lidit av bostadsbrist, men genom hårt och smart arbete lyckats med att minska glappet i bostadsförsörjningen. Under 2016 byggde kommunen mest bostäder per invånare, jämfört med andra stora kommuner. Både Erik och Emma har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med bostadsförsörjningsfrågor. Under talarpasset delar de med sig av Örebros framgångsfaktorer för att möta det stora behovet av bostäder i kommunen.

‹(N 2017:04) Utredningen om
kommunal planering för bostäder – en sammanfattning

Lars Arell

”Hur kommer statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet att påverka kommunal planering?”

Både staten, kommunerna och regionerna står inför en enorm utmaning gällande den lokala och nationella bostadsförsörjningen. I den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder har man undersökt hur man tillsammans ska arbeta och fördela ansvaret för att kunna nå målen.

• Ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt plan- och bygglagen?
• Kartläggning och sammanställning av kommunernas analysarbete av bostadsförsörjningssituationen
• Hur kan vi tillsammans arbeta för att tillgodose bostadsbehoven för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden?

Lars Arell har lång erfarenhet av samhällsplanering och bostadsförsörjningsfrågor. Han är nu ytterst aktuell som huvudsekreterare för Utredningen om kommunal planering för bostäder och berättar under talarpasset om vilka slutsatser man kommit fram till.

ABC-staden 2.0
– Vad är Activity Based City?

Mats Rönnbo

”Det blir billigt att bygga eftersom de stora infrastrukturkostnaderna redan är tagna”

• Möjligheter för ministäder längs de stora pendlarstråken – upp till 200.000 bostäder bara i Stockholm
• Smart byggande och smarta städer genom samverkan och samordning mellan alla aktörer inom branschen

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0 är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

Visioner, arbetssätt
och konkreta mål för socialt hållbara bostadsområden

Mats Norrbom

Uppsala är en av de hetaste regionerna i landet när det kommer till stadsutveckling samt en av de kommuner som bygger flest bostäder per capita. Allt fler människor i Sverige bor i städer. Men hur kan vi tillsammans se till att de trivs? Aspekter som är viktiga att väga in i planeringen är bland annat samhällsservice, integration och kollektivtrafik. Mats berättar under talarpasset om hur Uppsala arbetar långsiktigt med sin bostadsplanering och hur man driver på utvecklingen av helt nya bostadsområden.

• Så tar du fram en social konsekvensanalys (SKA) vid planering och byggande av nya bostadsområden
• Att driva och styra stadsplaneringen genom alltmer detaljerade detaljplaner
• Exploatörens och slutkundens perspektiv – hur planerar och bygger man bostadsområden där invånarna trivs?

Vilka faktorer påverkar
tiden vid planering för bostadsbyggande? Utfall från studie av 9 kommuner i Stockholms län

Helene Hill, Samhällsbyggnadsdirektör

Stockholmsregionens kommuner bygger nu i samma takt som under miljonprogrammets dagar och landskapet förändras i allt snabbare takt. Om planeringsprocesser och villkor varierar i allt för stor grad mellan kommunerna blir det svårare för byggherrar och andra aktörer som är involverade i byggprocessen att planera sin del i byggandet.

• Vad är Stadsbyggnadsbenchen?
• Vilka faktorer påverkar tiden i kommunernas process?

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

Ett helhetsperspektiv på strategisk bostadsförsörjning: samverkan och samordning mellan branschens olika aktörer

Emelie Grind

Järfälla var en av de kommuner som mellan sommaren 2016 och sommaren 2017 fick mest pengar för sitt bostadsbyggande i form av statens ”Byggbonus”, ett bidrag som gavs ut för att sporra bostadsbyggandet runt om i landet. Men hur har man då förvaltat dessa pengar i kommunen? Bland annat så har man kartlagt hela planprocessen och genomfört förenklingar för ett effektivare planarbete och genom detta snabbare byggstarter.

• Vilka är nyckelfaktorerna för mer effektiv bostadsförsörjning i en av Sveriges snabbast växande kommuner?
• Effektivare framtagande av utredningar, tidig samsyn, ökad delegation och kortare remisstider
• Hur balanserar man mellan intressen vid framtagandet av en bostadsförsörjningsplan?

Emelie har över 15 års erfarenhet av att arbeta med bostadsförsörjningsrelaterade frågor och går under talarpasset igenom framgångsfaktorerna som behövs för att lyckas.

Kan man bygga en integrerad stad?

Susanne Urban

Vems ansvar är det att bygga och utveckla städer som inte är segregerade? Kommunen? Staten? Byggherrar? Hyresvärdar? Sanningen är att ett samhälle som helhet tjänar på att ta ett gemensamt grepp och ansvar kring att bygga städer som främjar integration. Men hur?

• Betydelsen av aktiva medborgare, demokrati och integration
• Problemet segregation och dess utveckling över tid i svensk politik
• Boendesegregation – vad gör det med ett samhälle?
• Vilka lärdomar kan vi dra från tidigare samhällsplanering och storstadspolitik?

Susanne har under 2018 gett ut boken ”Integration och grannskap. Hur kan staden hålla samman?”. Som forskare på Institutet för Bostads- och urbanforskning har hon lång erfarenhet av urbaniserings- och bostadsförsörjningsfrågor. Ett särskilt intresse finns också för just integrationsfrågor, gärna kombinerat med analys av grannskapseffekter.

FOTO: Mikael Wallerstedt

Informationscentrum för
Hållbart Byggande – kunskapshuben för dig inom bygg och samhällsplanering

Johan Nuder

”Initiativet att bilda Informationscentrum för hållbart byggande innebär att regeringen tar ett samlat grepp, bredare grepp, kring frågorna om hållbart byggande”

• Uppdraget: Att samla och förmedla kunskap och information om hållbart byggande sett i ett livscykelperspektiv
• Främjar hållbarhet definierat i tre delar: social, ekonomisk och ekologisk
• Riktar sig till alla som ska fatta beslut om byggande

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med sina underleverantörer samlar och sprider de kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige. De riktar sig till dig som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Innovativa och snabba
lösningar för bostadsbyggande

Claes Eliasson

”Målet är att få en snabb och högkvalitativ lösning på den akuta bostadsbrist som unga vuxna upplever.”

2017 rådde bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. Värst är situationen för unga. Aldrig förr har så liten andel unga vuxna (20-27 år) haft en egen bostad. För 20 år sedan låg siffran på 62%, nu är den nere på 48%. Hur kan man då bygga innovativt, effektivt och samtidigt med hög kvalitet för att möta efterfrågan på lägenheter?

• Snabba processer från planering till inflytt – hur?
• Kostnadseffektiva och smarta lösningar ger högkvalitativa boenden till överkomliga priser
• Mindre, yteffektiva lägenheter enligt industriella principer
• Designade och smarta lösningar både exteriört och interiört ger mervärde till både förvaltare och boende

Claes Eliasson brinner för innovativt och effektivt byggande. Tillsammans med arkitekten Andreas Martin-Löf har Junior Living utvecklat konceptet ”Snabba hus”. Ett boendekoncept med prefabricering av lägenheter i fabrik i Sverige och en i sin helhet långsiktigt hållbar verksamhet, genom bl a industriellt tänk och smarta lösningar.

Effektivare planering
och markanvisningsprocess för snabbare bostadsbyggande

Erik Skagerlund & Emma Green

• Digital och fullt tillgänglig översiktsplan
• Örebromodellen – Bostäder och verksamheter på kommunal mark, ingen extern kund
• Förtätningsprojekt för att inte sprida ut staden

Hur ser bostadsförsörjningen ut i din kommun? Hur kan du arbeta mer effektivt och strategiskt med planering, exploatering och markanvisning för att möta behoven? Örebro kommun har under de senaste åren lidit av bostadsbrist, men genom hårt och smart arbete lyckats med att minska glappet i bostadsförsörjningen. Under 2016 byggde kommunen mest bostäder per invånare, jämfört med andra stora kommuner. Både Erik och Emma har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med bostadsförsörjningsfrågor. Under talarpasset delar de med sig av Örebros framgångsfaktorer för att möta det stora behovet av bostäder i kommunen.

Konferensens moderator

Sebastian Toro

Sebastian Toro har mångårig erfarenhet som managementkonsult och är en av grundarna till NEW, som är en global innovationsbyrå som är specialiserade på Robotic Process Automation (RPA), liksom andra relaterade och intilliggande teknologier som exempelvis chatbots, AI, talsyntes.

Under konferensen är det Sebastian som håller ihop dagen, presenterar talarna, samlar ihop följdfrågor och initierar intressanta diskussioner.

Hur når vi ända fram till hållbara samhällen 2030? – Inte bara ett steg på vägen

Så kan du i din roll som samhällsutvecklare se till att ni når hela vägen till FN global goals år 2030

Hur ska vi förändra och utveckla våra samhällen för att nå Agenda 2030? Vi kan inte sitta och vänta på den pågående teknikutvecklingen som vi inte riktigt vet hur den förändrar, utan vi behöver skapa de samhällen vi vill ha enligt de gemensamma mål som vi alla har kommit överens om – världen har gjort sin beställning!

Vi som samhällsutvecklare måste driva teknikutvecklingen i den riktning vi vill så att tekniken utgör ett stöd och är en möjliggörare. Det handlar inte om att ta ett steg i rätt riktning utan det handlar om att nå fram och vi vill tillsammans med workshopdeltagarna jobba med att hitta stegen som måste tas.

Denna workshop ger dig fler argument, nya tankar och framförallt konkreta verktyg som du kommer att kunna ta med dig hem och använda i den egna verksamheten för att se på frågorna ur ett helhetsperspektiv.

För vem: Workshopen riktar sig till dig som arbetar som samhällsplanerare, planarkitekter, plan- och byggchefer eller med bostadsförsörjning på annat sätt.

Varför: Du får ta del av utvecklingstankar kring framtida mobilitet och stadsutveckling –  vad som verkligen händer just nu som kan omvandla våra städer om vi vill det. Efter denna workshop hoppas vi att ni har fått med er en massa tankar, idéer och verktyg till att verkligen förändra er geografi mot det samhälle vi vill leva i.

Delar av innehållet:

 • När kommer egentligen de förändringar för framtida mobilitet, delningstjänster och smart cities som vi alla pratar om?
  • Vad vill egentligen den generation ungdomar som kommer att vara vuxna och verksamma när samhället ska vara hållbart?
  • Övningar i back casting för att nå målen
  • Kan vi använda staden som testbädd redan idag?

Helena Paulsson är Head of Urban Development på ÅF där hon ansvarar för att driva frågan om Smart Cities samt även ÅF Urban Lab. Helena arbetar med gestaltnings-och stadsutvecklingsfrågor alltid starkt kopplat till identitetsstärkande lösningar, något som hon anser är utgångspunkten för framtidens utveckling. I Malmö är Helena ordförande för föreningen Västra Hamnen – Have it all som verkar för en aktivering av stadsdelen genom bla testbäddar och aktiviteter i samarbete mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och boende.

Sara Bergendorff är chef för trafik och samhällsutveckling på ÅF i Stockholm och arbetar med allt från de första trevande stegen i samhällsplaneringsprocessen, driver processer med en mängd olika aktörer och brinner för att vi ska våga driva mot en hållbar samhällsutveckling genom samhällsplaneringen i stort och smått. Sara arbetar med allt från kommuner, landsting, exploatörer till statliga myndigheter med utredningar och processer i blandad geografisk skala. Sara är bland annat inblandad i ett forskningsprojekt som ÅF driver för framtida transporter och samhällsutveckling.

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

NEW är en global innovationsbyrå som utför managementkonsulttjänster, implementationer och levererar molntjänster. Vi är specialister på Robotic Process Automation (RPA), liksom andra relaterade och intilliggande teknologier som exempelvis chatbots, AI, talsyntes. Vi samarbetar med världsledande mjukvaruleverantörer inom dessa områden för att bistå våra klienter på sina automationsresor.

Som implementeringspartner på några av de största RPA-utdelningarna i Europa har vi en djup expertis om hur vi skalar RPA och gör den till en integrerad del av din dagliga verksamhet. Som en del av våra engagemang tillhandahåller vi ofta utbildningar i tekniska och affärsmässiga aspekter av RPA. I en allt större utsträckning är vi också engagerade för att rädda och återuppliva kunders existerar RPA-arbete.

NEW har sitt huvudkontor i Stockholm med ytterligare kontor i Göteborg, Oslo och München samt pågående etablering i Chicago.