Nordens största event om den digitala arbetsplatsen

22 november – Konferens, Stockholm
23 november – Workshops, Stockholm

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats/intranät som främjar produktivitet och skapar affärsnytta oavsett tid och rum.

Begreppet Den Digitala Arbetsplatsen eller Digital Workplace har kommit att bli en starkt växande trend som en följd av ny teknik och förändringar i arbetskulturen. Vad är en digital arbetsplats och vad är intranätets roll i detta?

Den digitala arbetsplatsen är ett perspektiv som möjliggör ett nytt sätt att arbeta. Det är ett mindset och en strategi som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och gynnsam kultur. Den digitala arbetsplatsen handlar om att tillämpa ett användarperspektiv framför ett redaktörsperspektiv. Ett perspektiv som ökar relevans, delaktighet och daglig produktivitet för användarna. Det handlar betydligt mer om kulturell förändring och förståelse för verksamhet än vad det handlar om teknik. Den digitala arbetsplatsen har gjort entré i takt med att det traditionella intranätet har spelat ut sin roll.

Höstens talare

James Sherret bild
James Sherrett
Social Collaboration- Questions, Challenges and Effects
Social Collaboration- Questions, Challenges and Effects

Social Collaboration is a frequently discussed theme related to the digital workplace and the intranet. What is the need, issues, challenges with social collaboration? How do you adress these complex questions? How do we create engagement, how to enable information flow within the organization? What are the effects and results when having a great social collaboration culture? James from Slack will adress these complicated, nevertheless, interesting questions.

Anna Ström
Arbetet är inte en plats vi går till, det är något vi gör
Arbetet är inte en plats vi går till, det är något vi gör

Microsoft har jobbat enligt det som kallas Det Nya Arbetslivet i många år nu, och har en hel del lärdomar från den förändringsprocess man går igenom för att anpassa sig till en modernt arbetssätt. Det handlar om att få ihop de tre grundstenarna – tekniken, platsen och människan – för att få mer gjort samtidigt som vi får tid över för att skapa balans i våra liv. Anna Ström, som jobbat på Microsoft i 8 år, berättar om Det nya arbetslivet ur ett digitalt perspektiv för att möte dagens behov och krav.

Karl pettersson bild
Karl Brännström
Vinnaren av utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats
Vinnaren av utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

Svenska Spel fick utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats med motiveringen ”Med utgångspunkt i visionen ”Spel ska vara glädje för alla” är Svenska Spel föredöme när det kommer till att använda den digitala arbetsplatsen för att stärka den interna kulturen. Med engagerade användare, tydlig tonalitet, genomarbetad design och smarta funktioner, skapar de gemensamt en digital arbetsplats där medarbetarens stolthet och glädje är i centrum. För att stärka samarbetet och effektiviteten tar Svenska Spel ett tydligt steg från det traditionella intranätet till en digital arbetsplats med goda utvärderingsresultat. De som arbetar på Svenska Spel har nu ytterligare en sak att vara stolta över: de har Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016.”

Karl kommer berätta om deras arbete mot en Digital Arbetplsts och visa hur deras verktyg och digitala processer ser ut. Hur har de lyckats och varför har de lyckats?

Peter Bjellerup
Flipp eller flopp - vad avgör?
Flipp eller flopp - vad avgör?

Peter Bjellerup legat i framkanten inom IBM, i användandet såväl som i att förklara och övertyga både kolleger och kunder om fördelar och smarta arbetssätt. Men vad skiljer framgång från likgiltighet och misslyckande? Teknik, strategi, organisation eller metodik? Peter delar med sig av blandade lärdomar och erfarenheter, högt och lågt; egna, IBM:s och från kunder över hela världen. Tillsammans driver vi evolutionen för digital arbetsplats framåt.

Hanna Karppi
Digital Workplace Concept and Strategy
Digital Workplace Concept and Strategy

How to create a digital strategy for a global company and how to align it with the digital workplace? How do you create this and relate it to the company’s business plan and vision? How to scope the digital workplace? All these are complex questions and there is not just one right answer, depending on your organisation and your needs, the process, tools etc might look different, nevertheless, the digital transformation is affecting and enables endless possibilities when it comes to the digital workplace and its intranet. Hanna will lead a discussion on how Skanska works and reflect on their strategy and challenges.

Sören Sandell bild
Sören Sandell
Bästa vision och helhetskoncept
Bästa vision och helhetskoncept

Vasakronan fick ett hedersomnämnande inom bästa vision och helhetskoncept med motiveringen: ”En arbetsplats utgörs inte bara av den fysiska miljön. Med innovation och nytänkande är Vasakronans digitala arbetsplats ett bidrag som skiljer sig från mängden och som visar att den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med människan. Båda miljöerna ska tala samma ”språk”. När den digitala och den fysiska arbetsplatsen harmoniserar och stöttar samma organisatoriska arbetssätt blir det en kraftfull helhet för företaget som kan ta samarbetet och effektiviteten i organisationen till nästa nivå.”

Lyssna till Sören och Vasakronans kontinuerliga strävan efter att hela tiden vidarutveckla och förbättra lösningar för sina användare och på så sätt öka produktiviteten och skapa en mer lönsam verksamhet.

Rolf lindström bild
Rolf Lindström
Enterprise Social- skapar effektivt samarbete, engagemang och innovation
Enterprise Social- skapar effektivt samarbete, engagemang och innovation

Varje dag skickas enorma mängder E-mail inom din organisation, det har blivit så omfattande att man pratar om förbannelsen av Email-träd. Detta är ineffektivt ur många aspekter. Företag diskuterar frågeställningar såsom hur blir vi mer agila, dynamiska, responsiva? Dessutom hur kunskapsspridning optimeras inom organisationen? För att lyckas med detta behöver man bland annat reflektera kring kulturen och skapa en mer ”sharing is caring”-kultur. Det finns många tillvägagångssätt att göra detta och ett sätt är att jobba med enterprise social. Det skapar främst tre fördelar – effektiv social samverkan, ett engagemang samt innovation.

Emma Fahlstedt bild
Emma Fahlstedt
En webbplats i flera lager – när extern och intern webb blir en
En webbplats i flera lager – när extern och intern webb blir en

Emma kommer berätta om hur Centerpartiet kommit fram till, och byggt sin lösning med en integrerad webbplats där externa webben och intranätet blivit en och samma. Med en organisation där information som finns på intranätet i princip alltid bygger på nyheter som kommunicerats ut externt, väcktes tanken att skapa en enda webb – men i flera lager.

Emma delar med sig om tankesättet, processen och implementeringen.

Peter rosenbach bild
Peter Rosenbach
Digitala Arbetsverktyg med interna e-tjänster och mobilanpassning
Digitala Arbetsverktyg med interna e-tjänster och mobilanpassning

Peter kommer att berätta kring hur de gick från pappersblanketter och mail till digitala arbetsverktyg och mobilanpassningar. Eskilstuna Kommun har satt upp en mängd interna e-tjänster med mailflöden såsom resebokningar, konferens-rumsbokningar, felanmälan, avvikelsehantering m fl. Eskilstuna Kommun utgår från SharePoints grundfunktion med listor som vi byggt på så vi kan använda fler formulär för ny, visa och redigera och bestämma vilka fält ska vara synliga på vilket formulär. Tidigare fick de konfigurera innehållstypen och redigera listan i databladsvyn som inte var någon jättesnygg lösning men är SharePoint-standard. Peter berättar även om deras mobilanpassning.

Eskilstuna Kommun har utvecklat en egen lösning runt våra Office-mallar för att kunna få sina personliga uppgifter att hamna i sidhuvud och sidfot när man skapar ett nytt dokument direkt i biblioteken/mappar. Tidigare skapade de dokument i Office-klienten och laddade upp men vi vill att man ska förflytta sig hit och skapa dokumenten direkt där de ska bo. Den personliga informationen är lagrad på din profil där viss data hämtas in från AD och övrigt fylls på av användaren. Lösningen stöder Office Web Apps d v s office i webbläsaren vilket gör att det fungerar i Apple-produkter.

 

richard whitehand bild
Richard Whitehand
Managing and measuring the User eXperience
Managing and measuring the User eXperience

New technology, new platforms and new devices raise new possibilities for supporting employees, raising productivity, enhancing communication and improving collaboration. That is, if the employees can actually use the solutions we give them! How to ensure an efficient and consistent digital workplace rather than a digital jungle? Richard will talk about how to develop and implement new digital workplace solutions with end-users in focus, how we ensure business needs are met in practise (not just technically), and ways to evaluate and improve the end user experience.

Gustav bild
Gustav Molnar
Moderator
Moderator

Digital arbetsplats är fortfarande ett diffust begrepp som känns svårt greppa och förstå. Samtidigt tvingar den digitala transformationen bolag att förändra sig, hitta och triangulera tre vitala faktorer; den digitala arbetsplatsen, den fysiska arbetsplatsen och människan.  


“There is no digital strategy, just strategy in a digital world” – Bud Caddell

Workshops 23 november

Delta på en workshop anpassad till din nivå
Alla kurser hålls av erfarna kursledare som är väl insatta i ämnet

UX kopplat till digital arbetsplats och intranät

Ny teknologi, nya plattformar, nya verktyg skapar nya möjligheter att underlätta för anställda, öka produktiviteten, underlätta kommunikation och förbättra olika samarbeten. Hur säkerställer du effektiva och bestående digitala arbetsplatser för slutanvändarna? På denna workshop kommer du att introduceras kring hur du utvecklar och implementerar nya lösningar för digitala arbetsplatser där slutanvändaren är i fokus. Dessutom hur du säkerställer detta i praktiken och hur du kan utvärdera och förbättra UX för slutanvändaren. Mer konkret kommer workshopen innehålla:

Läs mer

-Grunderna för användbarhet/användarcentrerad design kopplat till den digitala arbetsplatsen
-Praktiska sätt att hantera användbarhets- och UXfrågor
-Faktorer och krav för säkerställande av god användbarhet och användarupplevelse
-Information om passande metoder kring hur och när de för användas i relation till den digitala arbetsplatsen
-Exempel på bra och dålig design
-Fallstudier som visar hur användarcentrerade aktiviteter kan integreras i utvecklingsprojekt
-Mätning, KPIer samt effekter
-Korta interaktiva övningar i grupper

Denna workshop kommer bland annat att hållas på engelska men du kommer kunna ställa frågor och föra diskussioner på svenska.

Workshopen hålls av:
Richard Whitehand, Usability Partner

Från intranät till Digital arbetsplats – Projektmetodik

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på framgångsrik projektmetodik och förändringsledning.

Läs mer

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang

Workshopen hålls av:
Gustav Molnar, Diwo

Gamification- så skapar du engagemang hos dina medarbetare

Målet med denna workshop är att förstå hur din organisation kan applicera enkla verktyg kring er digitala arbetsplats i syfte att driva långsiktig motivation och engagemang. Under workshopen går vi igenom en analys av era medarbetares drivkrafter, en affärsvärdersprioriterad analys av de aktiviteter som medarbetare förväntas, vill och bör göra.

Läs mer
Under denna workshop kommer deltagarna få inblick i vad gamification är, hur det fungerar och hur det enkelt kan användas i en digital arbetsplats. Vi berör även hur den tekniska implementation kan gå till samt vilka implikationer det kan få på hur ni organiserar er och driver ert ledarskap.

 

Workshopen hålls av:
Olav Törnblom, MillionMind

Dokumenthantering

Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt. Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och hur går du till väga?

Läs mer

Lars Blixt har jobbat som IT-konsult i 17 år och sedan 9 år tillbaka är han specialiserad inom dokument- och ärendehantering. Lars kommer att gå igenom och diskutera vad som krävs för att lyckas, såväl som de vanligaste misstagen vid implementeringen av dokumenthantering. Lars kommer även att berätta varför dokumenthantering är viktigt, varför du ska använda dig av metadata, varför olika typer av dokumentation ska hanteras på olika sätt samt varför dokumenthanteringsprojektet är ett förändringsprojekt.

Workshopen hålls av:
Lars Blixt, Precio Fishbone

Varför Digital Workplace Summit?

Kunskapsforum

Det är ett unikt kunskapsforum där Nordens ledande bolag samlas på ett och samma ställe och diskuterar, berättar och delar med sig av sin kunskap kring den digitala arbetsplatsen samt intranätet.

Exklusivt innehåll:

-demar sina digitala arbetsplatser
-diskuterar tankar och koncept kring digital arbetsplats samt intranät
-delar med sig av exklusivt presentationsmaterial, konkreta verktyg och tips

Engagemang och nya arbetssätt:

Så skapar du engagemang hos dina medarbetare. Dessutom får inspiration kring nya och effektiva arbetssätt som möjliggörs av den digitala arbetsplatsen.

Ämnen som kommer beröras är:

Digital Workplace Strategy, Intranät, UX, Mobilit, Förändringsledning, Social Collaboration, Search

Se vinnarna i utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats berätta om sina tips och deras resa

Svenska Spel samt Vasakronan

Strategier och förståelse för ny teknik 

Förstå vad ny och innovativ teknik påverkar och möjliggör kring arbetsplatsen. Ta dessutom del av strategier som förebygger förändringsmotstånd.

16

16 % av svenskarna är engagerade på arbetsplatsen. Källa: Gallup

35

Samhällets nota för stress uppgår till 35 miljarder kronor. Källa: Arbetsmiljöverket

36

36 % av anställda lider av digital stress. Källa: Palorial

38

En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 %. Källa: Arbetsmiljöverket

11

I snitt existerar 11 versioner av samma dokument. Källa: IDC

20

20 % av arbetstid går att att söka och hitta information. Källa: IDC

Är du eller någon av dina kollegor även intresserade av den fysiska arbetsplatsen? Då kanske Rethink Office är något för er?

Tidigare event

Nyfiken på att veta hur det är på våra konferenser? Ta en titt på filmen nedan!

Program

Konferens 22 november

Välj mellan två olika workshops på förmiddagen samt på eftermiddagen. Med reservation för eventuella förändringar.

Registrering samt frukost.

Karin Zingmark

Arbetet är inte en plats vi går till, det är något vi gör

Microsoft har jobbat enligt det som kallas Det Nya Arbetslivet i många år nu, och har en hel del lärdomar från den förändringsprocess man går igenom för att anpassa sig till en modernt arbetssätt. Det handlar om att få ihop de tre grundstenarna – tekniken, platsen och människan – för att få mer gjort samtidigt som vi får tid över för att skapa balans i våra liv. Karin Zingmark, Marknadschef på Microsoft i Sverige berättar om Det Nya Arbetslivet ur ett digitalt perspektiv för att möta dagens behov och krav.

Sören Sandell

Bästa vision och helhetskoncept

Vasakronan fick ett Hedersomnämnande inom bästa vision och helhetskoncept med motiveringen: ”En arbetsplats utgörs inte bara av den fysiska miljön. Med innovation och nytänkande är Vasakronans digitala arbetsplats ett bidrag som skiljer sig från mängden och som visar att den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med människan. Båda miljöerna ska tala samma ”språk”. När den digitala och den fysiska arbetsplatsen harmoniserar och stöttar samma organisatoriska arbetssätt blir det en kraftfull helhet för företaget som kan ta samarbetet och effektiviteten i organisationen till nästa nivå.”

Lyssna till Sören och Vasakronans kontinuerliga strävan efter att hela tiden vidarutveckla och förbättra lösningar för sina användare och på så sätt öka produktiviteten och skapa en mer lönsam verksamhet.

Peter Bjellerup legat i framkanten inom IBM, i användandet såväl som i att förklara och övertyga både kolleger och kunder om fördelar och smarta arbetssätt. Men vad skiljer framgång från likgiltighet och misslyckande? Teknik, strategi, organisation eller metodik? Peter delar med sig av blandade lärdomar och erfarenheter, högt och lågt; egna, IBM:s och från kunder över hela världen. Tillsammans driver vi evolutionen för de digitala arbetsplatsen framåt.

Hanna Karpii
Digital Workplace Concept and Strategy

How to create an digital strategy for a global company and how to align it with the digital workplace? How do you create this and relate it to the company’s business plan and vision? How to scope the digital workplace? All this are complex questions and there is not just one right answer, depending on your organisation and your needs, the process, tools etc might look different, nevertheless, the digital transformation is affecting and enables endless possibilities when it comes to the digital workplace and its intranet. Hanna will lead a discussion on how they work and reflect on there strategy and challenges.

James Sherret

Social Collaboration- Questions, Challenges and Effects

Social Collaboration is a frequently discussed theme related to the digital workplace and the intranet. What is the need, issues, challenges with social collaboration? How do you adress these complex questions? How to create engagement, how to enable information flow within the organization? What are the effects and results when having a great social collaboration culture? James from Slack will adress these complicated, nevertheless, interesting questions.

Emma Fahlstedt
En webbplats i flera lager – när extern och intern webb blir en

Emma kommer berätta om hur Centerpartiet kommit fram till, och byggt sin lösning med en integrerad webbplats där externa webben och intranätet blivit en och samma. Med en organisation där information som finns på intranätet i princip alltid bygger på nyheter som kommunicerats ut externt, väcktes tanken att skapa en enda webb men i flera lager.

Emma delar med sig om tankesättet, processen och implementeringen.

Karl Brännström
Vinnaren av utmärkeslen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

Svenska Spel fick utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats med motiveringen ”Med utgångspunkt i visionen ”Spel ska vara glädje för alla” är Svenska Spel föredöme när det kommer till att använda den digitala arbetsplatsen för att stärka den interna kulturen. Med engagerade användare, tydlig tonalitet, genomarbetad design och smarta funktioner, skapar de gemensamt en digital arbetsplats där medarbetarens stolthet och glädje är i centrum. För att stärka samarbetet och effektiviteten tar Svenska Spel ett tydligt steg från det traditionella intranätet till en digital arbetsplats med goda utvärderingsresultat. De som arbetar på Svenska Spel har nu ytterligare en sak att vara stolta över: de har Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016.”

Karl kommer berätta om deras arbete mot en Digital Arbetplsts och visa hur deras verktyg och digitala processer ser ut. Hur har de lyckats och varför har de lyckats?

Richard Whitehand

Managing and measuring the User eXperience

New technology, new platforms and new devices raise new possibilities for supporting employees, raising productivity, enhancing communication and improving collaboration. That is, if the employees can actually use the solutions we give them! How do we ensure an efficient and consistent digital workplace rather than a digital jungle? Richard will talk about how to develop and implement new digital workplace solutions with end-users in focus, how we ensure business needs are met in practise (not just technically), and ways to evaluate and improve the end user experience.

Peter Rosenbach

Digitala Arbetsverktyg med interna e-tjänster och mobilanpassning

Peter kommer att berätta kring hur de gick från pappersblanketter och mail till digitala arbetsverktyg och mobilanpassningar. Eskilstuna Kommun har satt upp en mängd interna e-tjänster med mailflöden ex. resebokningar, konferens-rumsbokningar, felanmälan, avvikelsehantering m fl. Vi utgår från SharePoints grundfunktion med listor som vi byggt på så vi kan använda fler formulär för ny, visa och redigera och bestämma vilka fält ska vara synligt på vilket formulär. Tidigare fick vi konfigurera innehållstypen och redigera listan i databladsvyn som inte var någon jättesnygg lösning men är SharePoint-standard. Peter berättar även om deras mobilanpassning.

Vi har utvecklat en egen lösning runt våra Office-mallar för att kunna få våra personliga uppgifter att hamna i sidhuvud och sidfot när man skapar ett nytt dokument direkt i biblioteken/mappar. Tidigare skapade man dokument i Office-klienten och laddade upp men vi vill att man ska förflytta sig hit och skapa dokumenten direkt där de ska bo. Den personliga informationen är lagrad på din profil där viss data hämtas in från AD och övrigt fylls på av användaren. Lösningen stöder Office Web Apps d v s office i webbläsaren vilket gör att det fungerar i Apple-produkter.

Rolf Lindström

Enterprise Social- skapar effektivt samarbete, engagemang och innovation

Varje dag skickas enorma mängder e-mails inom din organisation, det har blivit så omfattande att man pratar om förbannelsen av Email-träd. Det är ineffektivt ur många aspekter. Företag diskuterar hur just ”vi” ska bli mer agila, dynamiska, responsiva. Dessutom hur kunskapsspridning optimeras inom organisationen? För att lyckas med detta behöver man bland annat reflektera kring kulturen och skapa en mer ”sharing is caring” kultur. Det finns många tillvägagångssätt att göra detta och ett sätt är att jobba med enterprise social. Det skapar främst tre fördelar och det är effektiv social samverkan, det skapar ett engagemang och det skapar innovation.

Program

Workshop 23 november

Med reservation för eventuella förändringar.

Förmiddag: UX kopplat till digital arbetsplats och intranät

Registrering samt frukost.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Förmiddag: Gamification- så skapar du engagemang hos dina medarbetare

Registrering samt frukost.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Eftermiddag: Från intranät till Digital arbetsplats – Projektmetodik

Eftermiddag: Dokumenthantering- kopplat till en digital arbetsplats

Mötesplats

Vi träffas på anrika Hotel Rival

Hotel Rival

Mariatorget 3, 118 91 Stockholm
Hållplats Mariatorget.

Mariatorget 3, stockholm

Partners

Vill du också bli partner? Kontakta edward.ringborg@summitandfriends.se för att
gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Bool

Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation. Besök vår hemsida och läs mer!

Microsoft
IBM

Sedan över ett decennium har IBM legat i yttersta framkanten av den digitala arbetsplatsen, med drifttagandet av det interna sociala nätverket för de över 400.000 anställda 2008 som en milstolpe och den då tillträdande CEO’n Ginni Rometty’s första videoblog sent 2011 som en annan (ja, hon har fortsatt videoblogga sedan dess). I augusti i år deklarerade Gartner IBM’s Enterprise Social Network-lösning som branschledare – för sjunde året i rad.

Soleil

Soleil är den enda SiteVision-partnern som är helt specialiserad på att bygga intranät på SiteVision. På Soleil tror vi att vi kan göra ditt arbete roligare, enklare och effektivare. Det åstadkommer vi genom att ge dig en digital, social och sökvänlig samarbetsyta. Vi bygger smartare intranät.

Soleil har levererat flera av de mest uppmärksammade intranäten byggda i SiteVision. Exempel på det är: Upplands Väsby kommuns sociala intranät som levererades i tid och 10% under budget, Lidingö stads intranät som vann guldhanden för årets bästa intranät 2014 och Göteborgs stadsmissions intranät som fått uppmärksamhet av bland annat SiteVision, Smarta Intranät och Digital Workplace Summit.

Sitevision

SiteVision är en plattform för portalintegration och webbpublicering (CMS), innehållande en mängd färdiga verktyg som du använder när du bygger din webbplats. SiteVision kombinerar avancerad funktionalitet med ett lättlärt och användarvänligt gränssnitt. Det är ett flexibelt system som passar alla – från det lilla företaget till stora organisationer. SiteVision erbjuder många moduler som du bygger upp en webbsida med. Ska du lägga till en bild på webbsidan använder man en bildmodul, ska man lägga till en enkät använder man en enkätmodul osv. I SiteVision finns också många funktioner för att underlätta för redaktören. Funktionerna är inbyggda i SiteVision och hanteras ofta centralt. Det finns allt ifrån onlinehjälp till publiceringsflöden till kvalitetskontroll av webbsidorna (länk, validerings och tillgänglighetskontroll.

Precio Fishbone

Precio och Fishbone Systems har nyligen gått samman och bildat Precio Fishbone. Vi har därmed skapat Sveriges största och ledande specialistföretag inom SharePoint och Office 365. Med 100 SharePoint-konsulter inom kravhantering, projektledning, utveckling och arkitektur, fördelade på 8 platser i Sverige samlar Precio Fishbone marknadens högsta SharePoint-kompetens och erfarenhetsbas. Vår gemensamma erfarenhet summerar upp till drygt 600 genomförda SharePoint-uppdrag omfattande paketerade och skräddarsydda lösningar för intranät, ledningssystem, dokumenthantering, projekthantering, ärendehantering mm. Våra paketerade intranätslösningar har blivit en benchmark för intranätsmarknaden.

Altran

Som världsledande inom digital transformation och innovation hjälper vi våra kunder med information management och digitala arbetsplatser. Under mer än 30 år har Altran levererat lösningar till ledande företag och organisationer inom sektorer som tillverkande industri, bank och finans, offentlig sektor, transport, telekom och life science.

Altran erbjuder både paketerade och skräddasydda lösningar för intranät, samarbete och digitala arbetsplatser på Microsoftplattformen såväl som support- och förvaltningstjänster.

I Skandinavien är Altran representerat i Borlänge, Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Oslo med över 500 medarbetare. Globalt finns Altran i över 20 länder med mer än 27 000 medarbetare.

Avantime

På Avantime Group utvecklar vi digitala affärslösningar, strategier och integrerad marknadsföring med målsättning att skapa konkurrensfördelar och mätbara resultat för våra uppdragsgivare. Vi gör detta genom att skapa synergier mellan våra fem affärsområden Management, Marketing, Media, Creative och Development. Vi producerar bland annat tekniska förstudier, webbtillämpningar, intranätlösningar, iPhone- och Android-appar samt marknadsplaner för digital media.

Spintr

Spintr är en ready-to-go intranätprodukt som du enkelt startar igång på webben. Välj mellan ett socialt intranät, en samarbetsyta eller plocka själv ihop de funktioner du önskar.
Spintr innehåller kraftfulla verktyg för content, samarbete och produktivitet och körs direkt i molnet. Givetvis erbjuds drift on-premise samt kopplingar till ditt Active Directory, Single Sign-On och Exchange.

Usability Partner

Usability Partner hjälper våra kunder att utveckla produkter som är lätta att använda. Vi ser till att användarnas behov och begränsningar blir en påtaglig faktor i framtagning av nya användargränssnitt, likväl som vid förbättring av existerande gränssnitt.

  • Är specialiserade på att säkerställa användbarheten under utveckling av produkter och system, genom att erbjuda professionella användarcentrerade design- och utvärderingstjänster.
  • Har erfarenhet av användbarhet och UX hos ett brett urval av produkter och system (webbplatser, interaktiva Internettjänster, intranät, administrativa system, mobil utrustning, telekomprodukter, elektroniska kiosker, multimediaprodukter, etc.).
  • Har kunskaper i användning av ‘state of the art’ verktyg och metoder på användbarhetsområdet.
  • Genomför uppdrag med metodik baserad på internationella standarder (ISO 9241).
  • Utför internationella projekt genom ett nätverk av partnerföretag i andra länder.
  • Har erfarna konsulter som arbetar målmedvetet för att göra produkter lättare att använda!
Million Mind

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Vår specialinriktning är gamification, vilket innebär att vi hämtar inspiration och metoder från speldesign och överför dem till våra kunders digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar mer lojala besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

MillionMind har en egenutvecklad quizplattform som är designad utifrån ett gamificationtänk. Vi tillför spelmekanismer som tid, poäng, topplistor, utmaningar, levels med mera. Vår styrka ligger i kombinationen av modern design, många olika frågetyper som skapar variation och inslaget av gamification. Dessutom mäts all aktivitet och man kan lätt göra grundläggande analyser av användarbeteenden med hjälp av den omfattande statistiken.

Boka
Digital Workplace Summit

22 november: Konferens.
23 november: Workshops.

Alla priser visas exklusive moms.

Early bird t.o.m 28/10- 6800 sek
Originalpris efter 28/10 – 7800 sek

Workshop: 3500 sek/st

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
  • Konferens
  • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

Kontakt

Hej! Tveka inte att kontakta oss ifall du har några frågor kring eventet.

Edward Ringborg
Telefon: +46760068007
Mail: edward.ringborg@summitandfriends.se

Meddelande

Email*