Nordens
största event om

den digitala arbetsplatsen


Konferens – 17 maj
Workshops – 18 maj

Nordens största
event om den
digitala arbetsplatsen

Konferens – 17 maj
Workshops – 18 maj

 Förstå – Bemästra – Applicera

Syftet med dagarna är att du ska bli grym på ditt arbete oavsett din relation till den digitala arbetsplatsen och intranätet

Information

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats/intranät som främjar produktivitet och skapar affärsnytta oavsett tid och rum.

LÄS MER

Begreppet Den Digitala Arbetsplatsen eller Digital Workplace har kommit att bli en starkt växande trend som en följd av ny teknik och förändringar i arbetskulturen. Vad är en digital arbetsplats och vad är intranätets roll i detta?

Den digitala arbetsplatsen är ett perspektiv som möjliggör ett nytt sätt att arbeta. Det är ett mindset och en strategi som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och gynnsam kultur. Den digitala arbetsplatsen handlar om att tillämpa ett användarperspektiv framför ett redaktörsperspektiv. Ett perspektiv som ökar relevans, delaktighet och daglig produktivitet för användarna. Det handlar betydligt mer om kulturell förändring och förståelse för verksamhet än vad det handlar om teknik. Den digitala arbetsplatsen har gjort entré i takt med att det traditionella intranätet har spelat ut sin roll.

Konferens

Att jobba för att den digitala arbetsplatsen och intranätet ska uppnå full potential är inte enkelt. Det är en spännande men utmanande resa. Därför är det viktigt att utbyta erfarenheter och dela med sig av sin kunskap för att nå nya nivåer. Syftet är att du som deltagare ska bli grym på det du gör oavsett din relation till den digitala arbetsplatsen.

LÄS MER

Bli en ännu bättre Rockstar i ditt arbete!

Oavsett vilket skede du/ni är i kopplat till den digitala arbetsplatsens resa så är Digital Workplace Summit en konferens för dig. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen kring området framåt.

Områden som kommer lyftas under dagen är Digital Arbetsplats Strategi, Samverkan, Konkreta lösningar, Utformning av arbetsplatsen ur ett digitalt perspektiv, Digitalt Ledarskap, Mätning, Säkerhet, Information och Dokumenthantering, Informationsspridning i det nya intranätet, så skapar du engagemang, UX, Gamification, Intranät och utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats.

Utbildningar

Vill du skapa en ännu djupare förståelse kring Gamification, Dokumenthantering, Projektmetodik och UX så kan du gå på olika utbildningar dagen efter konferensen. Ta del av experter tips och konkreta verktyg samt träffa andra deltagare som står inför liknande utmaningar. Dessa utbildningar tar dig till en ny nivå.

LÄS MER

Läs mer om våra utbildningar längre ner eller klicka på Utbildning i menyn.

Konferens

LÄS MER

Att jobba för att den digitala arbetsplatsen ska uppnå full potential är inte enkelt. Det är en spännande men utmanande resa. Därför är det viktigt att utbyta erfarenheter och dela med sig av sin kunskap för att nå nya nivåer. Syftet är att du som deltagare ska bli grym på det du gör oavsett din relation till den digitala arbetsplatsen. Bli en ännu bättre Rockstar i ditt arbete!

Utbildningar

LÄS MER

Vill du skapa en ännu djupare förståelse kring Gamification, Dokumenthantering, Projektmetodik och UX så kan du gå på olika utbildningar dagen efter konferensen. Ta del av experter tips och konkreta verktyg samt träffa andra deltagare som står inför liknande utmaningar. Dessa utbildningar tar dig till en ny nivå.

Smarta företag skickar sina skarpaste personer på området
Smarta företag skickar sina skarpaste personer på området

10 handplockade talare med stor erfarenhet inom olika områden kring den digitala arbetsplatsen.

Talare


Vi är stolta över att presentera våra fantastiska talare

Eva Fors Google
Eva Fors
Så utformar du en modern arbetsplats
Så utformar du en modern arbetsplats

Den moderna arbetsplatsen suddas gränserna ut mellan den digitala och fysiska miljön och därför ställs stora krav på ledarskapet. Hur ska du jobba med Remote leadership, Digitala team, vilka utmaningar/möjligheter skapar det. Hur bör du tänka vid utformningen av moderna arbetsplatser?

Sättet att ta till sig information idag är helt annorlunda än vad det var för 10 år sedan. All teknik finns idag men utmaningarna ligger i att få medarbetarna (slutanvändarna) att förstå mernyttan av de förändringar som sker. Därför är ledarskapet och utbildning väldigt viktigt i alla förändringar.

Mille Beckman Telia
Mille Beckman
Arbetsplatsen ett begrepp i förändring – ett nytt sätt att arbeta och leva
Arbetsplatsen ett begrepp i förändring – ett nytt sätt att arbeta och leva

Traditionellt har en arbetsplats varit synonymt med en specifik fysisk plats, som ett kontor. Den digitala transformationen förändrar detta, vilket medför att såväl produktivitet som medarbetarnöjdhet kan öka. Telia flyttade ca 3.300 medarbetare till helt nybyggda lokaler i Solna efter 57 år i de gamla lokalerna i Farsta. Att anpassa organisationen till en digital arbetsplats – framtidens arbetsplats – innebär förändringar i hur vi arbetar, vilka verktyg vi använder och förbättrade processer.

Mille Beckman, Business Concept Manager digital workplace, Telia Company.

Anna Ström
Trender, mätbarhet och ledarskap
Trender, mätbarhet och ledarskap

Vilka trender och vad för typ av framtidstänk har Microsoft kring den digitala arbetsplatsen? Anna kommer även berätta kring vikten av mätbarhet inom den digitala arbetsplatsen och hur du kan göra detta. Till sist kommer Anna även tala om hur din organisation kan jobba med det digitala ledarskapet kring den digitala arbetsplatsen och varför det är så viktigt.

Microsoft har jobbat enligt det som kallas Det Nya Arbetslivet i många år nu, och har en hel del lärdomar från den förändringsprocess man går igenom för att anpassa sig till en modernt arbetssätt. Det handlar om att få ihop de tre grundstenarna – tekniken, platsen och människan.Anna Ström, som jobbat på Microsoft i 9 år, berättar om Det nya arbetslivet ur ett digitalt perspektiv för att möte dagens behov och krav.

Mikael Starck
Så skapar du maximal effekt med er digitala arbetsplats och intranät
Så skapar du maximal effekt med er digitala arbetsplats och intranät

Volvo under många år satsat på framtidens arbetsplats – effektivare och mer flexibelt sätt att arbeta för att uppnå verksamhetens mål på ett bättre sätt. Både när det gäller den digitala arbetsplatsen och den fysiska. Mikael Starck har länge jobbat med de långsiktiga och kontinuerliga satsningar på intranätet samt den digitala arbetsplatsen. Ett arbetet som fortfarande är under utveckling och där de nu har gjort Förstudie 4.0 genom en omfattande effektkartläggning. Mikael kommer berätta om hur de har gått till väga, samt resultatet från effektkartläggningen och vilka actions de har valt att ta och varför. Dessutom kommer Mikael berätta om hur du kan koppla den digitala arbetsplatsen funktioner så att den förankras och korrelerar med utformningar av den fysiska arbetsplatsen men ur ett digitalt perspektiv.

Lina Larsson
Samverkan i ett tillväxtbolag
Samverkan i ett tillväxtbolag

Att samverka i en organisation i en värld där medarbetare blir alltmer mobila i sitt arbete är inte lätt. Det finns många olika tekniker och plattformar som kan möjliggöra detta. Hur väljer man den teknik som passar just din organisation? Vad är viktigt att tänka på och hur setts detta i perspektiv i relation till den digitala arbetsplatsen och den fysiska arbetsplatsen? Hur driver du igenom detta i din organisation? På Klarna är en av de största utmaningarna varit att eftersom det finns mycket kompetens inhouse i form av tech-kompetens vilket gör att medarbetarna är väldigt kräsna. Hur övertygar du organsationen att godkänna satsningen och investeringen det innebär?

Klarna har under några satsat både på den digitala och den fysiska arbetsplatsen vilket skapar många synergier. Dessutom är Klarna en organisation i expansion i flera olika länder. Hur löser man dessa utmaningar?

Konstantin Irina
Relevant information när, var och i vilken device du väljer så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt
Relevant information när, var och i vilken device du väljer så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt

ICA var väldigt tidiga i sin strategi att det ”traditionella” intranätet hade spelat ut sin roll och att informationsspridning och kommunikation skulle se annorlunda ut om några år. Så därför tog de fram en tydlig vision: ICA vill erbjuda sina medarbetare och handlare relevant information när, var och i vilken device de väljer för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det har lett till tre spår för ICAa tre olika målgrupper:

1) Tjänstemän: göra det möjligt att komma åt intern information i det aktivitetsbaserade kontoret samt när de är mobila
Hösten 2014: Lansering av intern AppStore
Våren 2016: Lansering av videoappen ICA Stream
Hösten 2016: Lansering av nyhetsappen ICA News
Hösten 2016: Nya skrivregler för interna nyheter anpassade för mobil läsning

2) Handlare & chefer i butik: göra det möjligt att driva en del av butiken från mobilen och iPad
Hösten 2016: lansering av AppStore
Hösten 2016: lansering videoappen ICA Stream butik
2017: lansering nyhetsappen ICA News butik

3) Kollektivanställda: Göra det möjligt att komma åt vissa interna nyheter på privata mobiler på frivillghetsbasis för att höja motivation och engagemang
Hösten 2016: förstudie om BYOD
2017: lansering av BYOD-lösning

Konstantin kommer att berätta kring varför de valt denna strategi, effektresultatet och hur de har förankrat detta i sin digitala arbetsplats.

ICA har liksom många andra företag i framkant satsat på den digitala arbetsplatsen men också den fysiska för att uppnå synergieffekter och för att anpassa sig efter nya behov och sätt att arbeta.

Ronny Lundvall
Effektiv hantering av Cyberhot i relation till den digitala arbetsplatsen
Effektiv hantering av Cyberhot i relation till den digitala arbetsplatsen

 

Introduktion av ny teknologi och därigenom nya arbetssätt har inte enbart bidragit till möjliggörande i positiv bemärkelse, utan har även introducerat nya sårbarheter i teknologin som sådan samt risker förenade med de nya arbetssätten, inte minst kring den digitala arbetsplatsen. Detta i kombination med den ökande kriminella verksamheten i ”Cyberrymden” som drar nytta av större grad av exponering iom dålig kontroll och mer sofistikerade attacker, även dessa drivna av teknologiska framsteg, har bidragit till en förändrad riskbild för såväl privata företag som offentliga myndigheter driven av komplexitet i flera dimensioner. Vi kallar detta fenomen för ”Cyberkontexten”. På vilket sätt är ”Cyberkontexten” relevant för den digitala arbetsplatsen och hur rustad är man att hantera den ökade komplexiteten? Vad behöver man beakta för god anpassning och för att klara av relaterade utmaningar?

För att ställa det hela på sin spets har nya relaterade och komplexa förhållningsregler i form av lagar och förordningar introducerats och fler kommer. Bl.a. så handlar dessa förhållningsregler om god riskhantering, kontroll samt hantering av känslig information såsom personuppgifter. Vad behöver vi känna till för att få helhetsperspektivet?

 Ronny Lundvall har under ett drygt decennium arbetet med informations- och IT-säkerhetsfrågor ur olika perspektiv och är idag Senior Manager och tjänsteansvarig för Cyber Security på Deloitte.  

Nabila Yalcin
DelaMed- så skapar du en effektiv dokumenthantering i din organisation
DelaMed- så skapar du en effektiv dokumenthantering i din organisation

Dokumenthantering är en av de största tidstjuvarna i en organisation och det är därför väldigt kostsamt att ha en ineffektiv dokumenthantering. Vart börjar man bland alla miljontals dokument? Hur städar du upp i all ”röra” och hur skapar man effektiva ramverk och processer för medarbetare? Hur får man alla kollegor att förstå vikten av nya sätt att arbeta?

Kommunal har gjort en storsatsning på sin Dokumenthantering och har fått bra resultat. Nabila kommer tala om hur du och din organisation lyckas med er dokumenthantering och berätta om sina erfarenheter kring alla do’s and don’t’s. Idag delar Kommunal all typ av kunskap, nyheter, information, händelser och bilder i en SharePoint interaktiv digital miljö. Kommunal har gått från en mapp i mappstruktur på filservern till en metadata och vystruktur i SharePoint. Framförallt så har de även satsat mycket på nya arbetssätt hos alla medarbetare, bland annat genom att ha gått från att bifoga filer i ett mejl till att istället bifoga länkar till SharePoint.

 

Johan Book
Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt
Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Johan Book har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Att öka förmågan att lyckas med era strategigenomföranden och utveckla er förmåga att förändras och uppnå satta effektmål. Fokus ligger på att genom ett gott ledarskap och ledningskommunikation skapa motiverade medarbetare som glatt arbetar enligt lagda strategier. Vilka verktyg behöver du för att på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation? Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

.
Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Johan Book har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Med sin långa erfarenhet av intern- och ledningskommunikation är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet.

Digital Workplace Awards Jury
Vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards kommer att utses
Vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards kommer att utses

Vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards kommer att utses på eventet utav en extern sammansatt jury.

Syftet med utmärkelsen Digital Workplace Awards är att sprida best practice genom att lyfta fram framgångsrika digitala arbetsplatser som skapat värde för användarna och bidragit med affärsnytta för organisationen. Det har saknats en tydlig plats för inspiration och kunskapsdelning för oss som arbetar med digitala arbetsplatser. Vi hoppas att utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats blir ett värdeskapande forum där den digitala arbetsplatsen diskuteras och där kunskapsdelning mellan tävlande och besökare blir verklighet.

Glöm inte att lämna in ert bidrag senast den 3 april. Ingen digital arbetsplats är perfekt utan alla organisationer har några delar som är bra.

I juryn sitter:

-Maria Gruden, VD för Great Place to Work
-Johan Book, ägare av Motivationsbyrån
-Karl Brännström, Svenska Spel. Förra årets vinnare i utmärkelsen
-Gustav Molnar, evangelist inom den digitala arbetsplatsen

All information finner du på www.digitalworkplaceawards.com

Gustav Molnar
Moderator
Moderator

Evangelist within ”The Digital Workplace” with a passion for inspiring people and organizations to do great things and reach their full potential… A true nerd when it comes to innovation, employee engagement and change management.

Talare


Vi är stolta över att presentera våra fantastiska talare

Eva Fors Google
Eva Fors
Så utformar du en modern arbetsplats
Så utformar du en modern arbetsplats

Den moderna arbetsplatsen suddas gränserna ut mellan den digitala och fysiska miljön och därför ställs stora krav på ledarskapet. Hur ska du jobba med Remote leadership, Digitala team, vilka utmaningar/möjligheter skapar det. Hur bör du tänka vid utformningen av moderna arbetsplatser?

Sättet att ta till sig information idag är helt annorlunda än vad det var för 10 år sedan. All teknik finns idag men utmaningarna ligger i att få medarbetarna (slutanvändarna) att förstå mernyttan av de förändringar som sker. Därför är ledarskapet och utbildning väldigt viktigt i alla förändringar.

Mille Beckman Telia
Mille Beckman
Arbetsplatsen ett begrepp i förändring – ett nytt sätt att arbeta och leva
Arbetsplatsen ett begrepp i förändring – ett nytt sätt att arbeta och leva

Traditionellt har en arbetsplats varit synonymt med en specifik fysisk plats, som ett kontor. Den digitala transformationen förändrar detta, vilket medför att såväl produktivitet som medarbetarnöjdhet kan öka. Telia flyttade ca 3.300 medarbetare till helt nybyggda lokaler i Solna efter 57 år i de gamla lokalerna i Farsta. Att anpassa organisationen till en digital arbetsplats – framtidens arbetsplats – innebär förändringar i hur vi arbetar, vilka verktyg vi använder och förbättrade processer.

Mille Beckman, Business Concept Manager digital workplace, Telia Company.

Anna Ström
Trender, mätbarhet och ledarskap
Trender, mätbarhet och ledarskap

Vilka trender och vad för typ av framtidstänk har Microsoft kring den digitala arbetsplatsen? Anna kommer även berätta kring vikten av mätbarhet inom den digitala arbetsplatsen och hur du kan göra detta. Till sist kommer Anna även tala om hur din organisation kan jobba med det digitala ledarskapet kring den digitala arbetsplatsen och varför det är så viktigt.

Microsoft har jobbat enligt det som kallas Det Nya Arbetslivet i många år nu, och har en hel del lärdomar från den förändringsprocess man går igenom för att anpassa sig till en modernt arbetssätt. Det handlar om att få ihop de tre grundstenarna – tekniken, platsen och människan.Anna Ström, som jobbat på Microsoft i 9 år, berättar om Det nya arbetslivet ur ett digitalt perspektiv för att möte dagens behov och krav.

Mikael Starck
Så skapar du maximal effekt med er digitala arbetsplats och intranät
Så skapar du maximal effekt med er digitala arbetsplats och intranät

Volvo under många år satsat på framtidens arbetsplats – effektivare och mer flexibelt sätt att arbeta för att uppnå verksamhetens mål på ett bättre sätt. Både när det gäller den digitala arbetsplatsen och den fysiska. Mikael Starck har länge jobbat med de långsiktiga och kontinuerliga satsningar på intranätet samt den digitala arbetsplatsen. Ett arbetet som fortfarande är under utveckling och där de nu har gjort Förstudie 4.0 genom en omfattande effektkartläggning. Mikael kommer berätta om hur de har gått till väga, samt resultatet från effektkartläggningen och vilka actions de har valt att ta och varför. Dessutom kommer Mikael berätta om hur du kan koppla den digitala arbetsplatsen funktioner så att den förankras och korrelerar med utformningar av den fysiska arbetsplatsen men ur ett digitalt perspektiv.

Lina Larsson
Samverkan i ett tillväxtbolag
Samverkan i ett tillväxtbolag

Att samverka i en organisation i en värld där medarbetare blir alltmer mobila i sitt arbete är inte lätt. Det finns många olika tekniker och plattformar som kan möjliggöra detta. Hur väljer man den teknik som passar just din organisation? Vad är viktigt att tänka på och hur setts detta i perspektiv i relation till den digitala arbetsplatsen och den fysiska arbetsplatsen? Hur driver du igenom detta i din organisation? På Klarna är en av de största utmaningarna varit att eftersom det finns mycket kompetens inhouse i form av tech-kompetens vilket gör att medarbetarna är väldigt kräsna. Hur övertygar du organsationen att godkänna satsningen och investeringen det innebär?

Klarna har under några satsat både på den digitala och den fysiska arbetsplatsen vilket skapar många synergier. Dessutom är Klarna en organisation i expansion i flera olika länder. Hur löser man dessa utmaningar?

Konstantin Irina
Relevant information när, var och i vilken device du väljer så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt
Relevant information när, var och i vilken device du väljer så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt

ICA var väldigt tidiga i sin strategi att det ”traditionella” intranätet hade spelat ut sin roll och att informationsspridning och kommunikation skulle se annorlunda ut om några år. Så därför tog de fram en tydlig vision: ICA vill erbjuda sina medarbetare och handlare relevant information när, var och i vilken device de väljer för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det har lett till tre spår för ICAa tre olika målgrupper:

1) Tjänstemän: göra det möjligt att komma åt intern information i det aktivitetsbaserade kontoret samt när de är mobila
Hösten 2014: Lansering av intern AppStore
Våren 2016: Lansering av videoappen ICA Stream
Hösten 2016: Lansering av nyhetsappen ICA News
Hösten 2016: Nya skrivregler för interna nyheter anpassade för mobil läsning

2) Handlare & chefer i butik: göra det möjligt att driva en del av butiken från mobilen och iPad
Hösten 2016: lansering av AppStore
Hösten 2016: lansering videoappen ICA Stream butik
2017: lansering nyhetsappen ICA News butik

3) Kollektivanställda: Göra det möjligt att komma åt vissa interna nyheter på privata mobiler på frivillghetsbasis för att höja motivation och engagemang
Hösten 2016: förstudie om BYOD
2017: lansering av BYOD-lösning

Konstantin kommer att berätta kring varför de valt denna strategi, effektresultatet och hur de har förankrat detta i sin digitala arbetsplats.

ICA har liksom många andra företag i framkant satsat på den digitala arbetsplatsen men också den fysiska för att uppnå synergieffekter och för att anpassa sig efter nya behov och sätt att arbeta.

Ronny Lundvall
Effektiv hantering av Cyberhot i relation till den digitala arbetsplatsen
Effektiv hantering av Cyberhot i relation till den digitala arbetsplatsen

 

Introduktion av ny teknologi och därigenom nya arbetssätt har inte enbart bidragit till möjliggörande i positiv bemärkelse, utan har även introducerat nya sårbarheter i teknologin som sådan samt risker förenade med de nya arbetssätten, inte minst kring den digitala arbetsplatsen. Detta i kombination med den ökande kriminella verksamheten i ”Cyberrymden” som drar nytta av större grad av exponering iom dålig kontroll och mer sofistikerade attacker, även dessa drivna av teknologiska framsteg, har bidragit till en förändrad riskbild för såväl privata företag som offentliga myndigheter driven av komplexitet i flera dimensioner. Vi kallar detta fenomen för ”Cyberkontexten”. På vilket sätt är ”Cyberkontexten” relevant för den digitala arbetsplatsen och hur rustad är man att hantera den ökade komplexiteten? Vad behöver man beakta för god anpassning och för att klara av relaterade utmaningar?

För att ställa det hela på sin spets har nya relaterade och komplexa förhållningsregler i form av lagar och förordningar introducerats och fler kommer. Bl.a. så handlar dessa förhållningsregler om god riskhantering, kontroll samt hantering av känslig information såsom personuppgifter. Vad behöver vi känna till för att få helhetsperspektivet?

 Ronny Lundvall har under ett drygt decennium arbetet med informations- och IT-säkerhetsfrågor ur olika perspektiv och är idag Senior Manager och tjänsteansvarig för Cyber Security på Deloitte.  

Nabila Yalcin
DelaMed- så skapar du en effektiv dokumenthantering i din organisation
DelaMed- så skapar du en effektiv dokumenthantering i din organisation

Dokumenthantering är en av de största tidstjuvarna i en organisation och det är därför väldigt kostsamt att ha en ineffektiv dokumenthantering. Vart börjar man bland alla miljontals dokument? Hur städar du upp i all ”röra” och hur skapar man effektiva ramverk och processer för medarbetare? Hur får man alla kollegor att förstå vikten av nya sätt att arbeta?

Kommunal har gjort en storsatsning på sin Dokumenthantering och har fått bra resultat. Nabila kommer tala om hur du och din organisation lyckas med er dokumenthantering och berätta om sina erfarenheter kring alla do’s and don’t’s. Idag delar Kommunal all typ av kunskap, nyheter, information, händelser och bilder i en SharePoint interaktiv digital miljö. Kommunal har gått från en mapp i mappstruktur på filservern till en metadata och vystruktur i SharePoint. Framförallt så har de även satsat mycket på nya arbetssätt hos alla medarbetare, bland annat genom att ha gått från att bifoga filer i ett mejl till att istället bifoga länkar till SharePoint.

 

Johan Book
Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt
Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Johan Book har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Att öka förmågan att lyckas med era strategigenomföranden och utveckla er förmåga att förändras och uppnå satta effektmål. Fokus ligger på att genom ett gott ledarskap och ledningskommunikation skapa motiverade medarbetare som glatt arbetar enligt lagda strategier. Vilka verktyg behöver du för att på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation? Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

.
Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Johan Book har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Med sin långa erfarenhet av intern- och ledningskommunikation är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet.

Digital Workplace Awards Jury
Vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards kommer att utses
Vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards kommer att utses

Vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards kommer att utses på eventet utav en extern sammansatt jury.

Syftet med utmärkelsen Digital Workplace Awards är att sprida best practice genom att lyfta fram framgångsrika digitala arbetsplatser som skapat värde för användarna och bidragit med affärsnytta för organisationen. Det har saknats en tydlig plats för inspiration och kunskapsdelning för oss som arbetar med digitala arbetsplatser. Vi hoppas att utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats blir ett värdeskapande forum där den digitala arbetsplatsen diskuteras och där kunskapsdelning mellan tävlande och besökare blir verklighet.

Glöm inte att lämna in ert bidrag senast den 3 april. Ingen digital arbetsplats är perfekt utan alla organisationer har några delar som är bra.

I juryn sitter:

-Maria Gruden, VD för Great Place to Work
-Johan Book, ägare av Motivationsbyrån
-Karl Brännström, Svenska Spel. Förra årets vinnare i utmärkelsen
-Gustav Molnar, evangelist inom den digitala arbetsplatsen

All information finner du på www.digitalworkplaceawards.com

Gustav Molnar
Moderator
Moderator

Evangelist within ”The Digital Workplace” with a passion for inspiring people and organizations to do great things and reach their full potential… A true nerd when it comes to innovation, employee engagement and change management.

nbda-WHITE

Har er organisation Nordens
Bästa Digitala Arbetsplats?

Lämna ert bidrag senast den 3:e april. 

nbda-WHITE

 Har er organisation Nordens
Bästa Digitala Arbetsplats?

Lämna ert bidrag senast den 3:e april. 

Det oberoende forumet för kunskapsdelning

Läs mer

Early-Bird. Gå 4 betala för 3. Rabattkod: 4for3

Boka nu

Utbildning


Vill du veta mer efter konferensen? Dagen efter konferensen har du möjlighet att gå på två av 4 workshops.

WORKSHOP_UX

Läs mer

workshop_projektmetodik

Läs mer

workshop_gamificstion

Läs mer

workshop_dokumenthantering

Läs mer

WORKSHOP_UX

Läs mer

workshop_projektmetodik

Läs mer

workshop_gamificstion

Läs mer

workshop_dokumenthantering

Läs mer

Program


Konferens den 17 maj. Utbildningar den 18 maj- välj mellan två olika utbildningar på förmiddagen samt på eftermiddagen.

Program_DWS_text
Program_DWS_we_text

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Vad är den digitala arbetsplatsen?
09:30 Microsoft
10:00 Google
10:30 Rast
11:00 Volvo
11:30 Intranätets roll & utformning
12:00 Lunch
13:00 Deloitte

FÖRMIDDAG

08:30 – 12:00
UX 
– kopplat till Digital
Arbetsplats och intranät

08:30 – 12:00
Gamification 
– så skapar du
engagemang hos medarbetare

13:30 Klarna
14:00 Bensträckare
14:15 Kommunal
14:45 Utmärkelsen
15:15 Rast
15:45 ICA
16:15 Motivationsbyrån
16:45 Summering
17:00 After Work

EFTERMIDDAG

12:30 – 16:00
Projektmetodik – från
intranät  till digital arbetsplats

12:30 – 16:00
Dokumenthantering 
– kopplat
till en digital arbetsplats

KONFERENS

Datum 17 Maj
Tid 08:30 – 17:30
Plats Hotel Rival

WORKSHOP

Datum 18 Maj
Tid Varierande tider
Plats Skofabriken, Hornstull

Varför ska du gå på Digital Workplace Summit?


 
Kunskapsforum och trendspaning

Ett unikt kunskapsforum där Nordens ledande bolag samlas på ett och samma ställe och diskuterar, berättar och delar med sig av sin kunskap kring den digitala arbetsplatsen.

 
Exklusivt innehåll

Demar sina digitala arbetsplatser. Diskuterar tankar och koncept kring digital arbetsplats samt intranät. Delar med sig av exklusivt presentationsmaterial, konkreta verktyg och tips.

 
Engagemang och nya arbetssätt

Så skapar du engagemang hos dina medarbetare. Dessutom får inspiration kring nya och effektiva arbetssätt som möjliggörs av den digitala arbetsplatsen.

 
Ämnen som kommer beröras

Digital Workplace Strategy, Intranät, UX, Mobilt, Förändringsledning, Social Collaboration, Sök, Säkerhet, Dokumenthantering.

 
Strategier och förståelse för ny teknik

Förstå hur ny innovativ teknik påverkar och möjliggör kring arbetsplatsen. Ta dessutom del av strategier som förebygger förändringsmotstånd vilket är vanligt förekommande.

 
Vinnarna i utmärkelsen

Vinnaren i utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats kommer att utses på eventet av en extern jury.

Arbetsplatsens brister i siffror


Informationshantering

20% av all arbetstid går åt till att söka och hitta information

Engagemang

Enbart 16% av alla anställda är engagerade i sina jobb

Digital stress

36% av anställda lider av digital stress

Produktivitet

En anställd som klagar på arbetsmiljön är i genomsnitt 38% mindre produktiv

Tack till våra Partners


Vi älskar dessa varumärken, det kommer du också att göra. Vill du också bli partner? Kontakta edward.ringborg@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen. Nedan ser du ett urval.

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev 


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev 


Boka


Vi är glada att du vill joina Nordens största event om den digitala arbetsplatsen och intranätet. Glöm inte att du kan välja mellan många olika alternativ, konferens, utbildningar och kombinera dessa. Är ni många som ska gå så hör av er för paketpris.

Early Bird Pris tom 28/2: Konferens 5 800 SEK ( ord. 7 800 SEK)
Utbildning 3 500 SEK

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

Mötesplats


Har du bokat konferens och utbildning? Se vart du ska befinna dig genom ikonerna nedan.

 • Konferens

  Konferensen håller till på anrika Hotel Rival
  Adress: Mariatorget 3, 118 91 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Mariatorget

  För vägbeskrivning klicka här

 • Utbildningar

  Utbildningar håller i Hornstulls hjärta, Skofabriken
  Adress: Hornsbruksgatan 23, 117 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Hornstull

  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor

Edward Ringborg
Telefon: +46760068007
Mail: edward.ringborg@summitandfriends.se

Meddelande

Email*

Kontakt


Vid frågor, kontakta oss gärna

Edward Ringborg
Telefon: +46760068007
Mail: edward.ringborg@summitandfriends.se

MICROSOFT

Kan dina anställda arbeta tillsammans var de än är? Kan du på ett enkelt sätt lägga till nya anställda och de verktyg de behöver? Är du förberedd på oväntade driftstopp? Kan du anpassa din datalagring i takt med att behoven växer? Är dina mobila enheter skyddade? Känner du kunderna bättre än vad dina konkurrenter gör? Är dina företagsdata säkerhetskopierade?

Planera din egen väg till det moderna företaget. Med digitala lösningar från Microsoft kan du tillgodose företagets behov med den senaste tekniken.

AVANTIME

På Avantime Group utvecklar vi digitala affärslösningar, strategier och integrerad marknadsföring med målsättning att skapa konkurrensfördelar och mätbara resultat för våra uppdragsgivare. Vi gör detta genom att skapa synergier mellan våra fem affärsområden Management, Marketing, Media, Creative och Development. Vi producerar bland annat tekniska förstudier, webbtillämpningar, intranätlösningar, iPhone- och Android-appar samt marknadsplaner för digital media.

SPINTR

Spintr erbjuder företag och kommuner en modern intranätlösning som enkelt kan startas igång på webben. Genom mindre fokus på teknik och mer fokus på innehåll och användare har Spintr idag över 50 000 nöjda användare. Testa gratis på www.spintr.com

Varför välja Spintr som plattform och tjänst för ert intranät? Här följer några av våra många fördelar:

-Obefintlig projektrisk – startklar molntjänst
-Okomplicerat projekt utan konsulter och partners
-Färdiga integrationer
-Standardiserad teknik
-Tilltalande gränssnitt och låg användartröskel
-Nöjda kunder inom offentlig och privat sektor
-Nya funktioner fyra gånger per år

DIWO

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

HIQ

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation.

Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Vi är ett ledande nordiskt bolag med både regionala och globala kunder. Vår bredd gör att vi i dag jobbar på alla nivåer hos våra kunder – med IT och FoU såväl som på marknads- och affärsutvecklingssidan. Vi verkar inom alla typer av branscher och hjälper organisationer att stärka sin affär, förenkla för sina användare och effektivisera sina verksamheter.

Sitevision

SiteVision är en plattform för portalintegration och webbpublicering (CMS), innehållande en mängd färdiga verktyg som du använder när du bygger din webbplats. SiteVision kombinerar avancerad funktionalitet med ett lättlärt och användarvänligt gränssnitt. Det är ett flexibelt system som passar alla – från det lilla företaget till stora organisationer. SiteVision erbjuder många moduler som du bygger upp en webbsida med. Ska du lägga till en bild på webbsidan använder man en bildmodul, ska man lägga till en enkät använder man en enkätmodul osv. I SiteVision finns också många funktioner för att underlätta för redaktören. Funktionerna är inbyggda i SiteVision och hanteras ofta centralt. Det finns allt ifrån onlinehjälp till publiceringsflöden till kvalitetskontroll av webbsidorna (länk, validerings och tillgänglighetskontroll.

Telia

WE ARE THE NEW GENERATION TELCO

Telia Company have 19,800 talented colleagues serve millions of customers every day in one of the world’s most connected regions. With a strong connectivity base, they’re the hub in the digital ecosystem, empowering people, companies and societies to stay in touch with everything that matters 24/7/365 – on their terms. Headquartered in Stockholm, the heart of innovation and technology, they’re set to change the industry and bring the world even closer for our customers.

Precio Fishbone

Precio och Fishbone Systems har nyligen gått samman och bildat Precio Fishbone. Vi har därmed skapat Sveriges största och ledande specialistföretag inom SharePoint och Office 365. Med 100 SharePoint-konsulter inom kravhantering, projektledning, utveckling och arkitektur, fördelade på 8 platser i Sverige samlar Precio Fishbone marknadens högsta SharePoint-kompetens och erfarenhetsbas. Vår gemensamma erfarenhet summerar upp till drygt 600 genomförda SharePoint-uppdrag omfattande paketerade och skräddarsydda lösningar för intranät, ledningssystem, dokumenthantering, projekthantering, ärendehantering mm. Våra paketerade intranätslösningar har blivit en benchmark för intranätsmarknaden.

REDPILL LINPRO

Redpill Linpro is laying the path for the digital transformation of our customers. The three cornerstones of our digital transformation solution is: API & Integration, Automation and DevOps. Focusing on these areas will ensure streamlined development from concept to delivery, creating space for innovation through automation on all levels from information flow to production environments and efficient use and control of information through integration and API management.

ALTRAN

Som världsledande inom digital transformation och innovation hjälper vi våra kunder med information management och digitala arbetsplatser. Under mer än 30 år har Altran levererat lösningar till ledande företag och organisationer inom sektorer som tillverkande industri, bank och finans, offentlig sektor, transport, telekom och life science.

Altran erbjuder både paketerade och skräddasydda lösningar för intranät, samarbete och digitala arbetsplatser på Microsoftplattformen såväl som support- och förvaltningstjänster.

I Skandinavien är Altran representerat i Borlänge, Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Oslo med över 500 medarbetare. Globalt finns Altran i över 20 länder med mer än 27 000 medarbetare.

SOLEIL

Soleil är den enda SiteVision-partnern som är helt specialiserad på att bygga intranät på SiteVision. På Soleil tror vi att vi kan göra ditt arbete roligare, enklare och effektivare. Det åstadkommer vi genom att ge dig en digital, social och sökvänlig samarbetsyta. Vi bygger smartare intranät.

Soleil har levererat flera av de mest uppmärksammade intranäten byggda i SiteVision. Exempel på det är: Upplands Väsby kommuns sociala intranät som levererades i tid och 10% under budget, Lidingö stads intranät som vann guldhanden för årets bästa intranät 2014 och Göteborgs stadsmissions intranät som fått uppmärksamhet av bland annat SiteVision, Smarta Intranät och Digital Workplace Summit.