Nordens största event
om den digitala arbetsplatsen.

Konferens – 15 maj konferens
Workshops – 14 och 16 maj

Nordens största event
om den digitala arbetsplatsen

Konferens – 15 maj konferens
Workshops – 14 och 16 maj

Stort tack till alla deltagare, talare och partners under vårens Digital Workplace Summit!

Information

Vad är en digital arbetsplats för er? Begreppet symboliserar ett mindset som strävar efter att driva beteenden som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och engagemang. Men hur kan det appliceras i er verksamhet?

Konferens

Det pratas om smarta maskiner, robotics, AI och teknologi som kommer att förändra våra arbetsplatser. Många innovationer är på ingång. Så hur förbereda är ni? Lyssna till best practice och ta del av inspiration om hur ni kan utveckla er digitala arbetsplats.

Workshops

Vill du skapa en ännu djupare förståelse för hur du går från Intranät till Digital Arbetsplats, Office 365 och hur du går från strategiskt beslut till uppnådd effekt så erbjuder vi workshops i samband med konferensen.

Konferens
Workshops
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED DIGITAL ARBETSPLATS

Vårens talare


Google
Google

Carl Wåreus
Head of Partners/Agency

Oxygen manager skills
– vad är bra ledarskap kopplat till en förändringsresa

Viktor Tele2
tele2 logo hemsida

Viktor Wallström
Executive VP

Ledarskap och mind-set
inom digital miljö.

Charlotta Arfwidson
arbetsförmedlingen_carousel

Charlotte Arfwidson
Unit Head IT & digital platforms

Digitala coacher som stöd
i beteendeförändring

Dan
göteborg

Dan Folkesson
IT Strategist

Digital arbetsplats ❤ HR
– värdeskapare för verksamheten!

Hanna
collectum

Hanna von Knorring Hällkvist
Kommunikatör och ansvarig publika kanaler

Från bottenbetyg
till prisbelönt intranät

henrikbystrom
microsoft

Henrik Byström
Business Group Lead

Så blir nya tjänster en succé
hos medarbetarna

JohanBook
motivationsbyran

Johan Book
Ledarskapsexpert

Så skapar du medarbetarengagemang
och når effekt med dina digitala strategier

cecilia bergman
xtractor

Cecilia Bergman
Affärsområdeschef utbildning

Intranät som gemensam startsida
även i den lilla organisationen

ht16-Diwo-Gustav
diwo

Gustav Molnar
Dagens moderator

10 tips för att lyckas
med er digitala arbetsmiljö

Angelica_Diehn
AP-FONDEN USE

Angelica Diehn
Portföljförvaltare

Intranätets syfte- öka
kompetensöverföringen internt

Vårens talare


Workshops våren 2019

office 365 stockholm
Office 365 med fokus på SharePoint och Microsoft Teams
strategi till uppnådd effekt
Digitalt ledarskap – så går du från strategiskt beslut till uppnådd effekt
projektmetodik
Projektmetodik
– Från intranät till Digital Arbetsplats

Dokumenthantering

Processer och struktur för att få koll på dokumenthantering
[/foundry_modal]

Strategisk användarvänlighet

Skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre, och genererar värde för både användare och varumärke.

Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster – vi behöver hitta nya strategiska sätt för att skapa en bra användarupplevelse i det landskapet. Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster som allihop syftar till att tillsammans underlätta ditt arbete på olika sätt. Då kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i silos där vi ser till en kanal i taget. Vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen och förstå hur den hänger ihop på riktigt.

I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder. Du kommer få sätta användaren i centrum och prova på olika metoder för att designa användarupplevelser som sträcker sig över flera tjänster och kontaktpunkter.

Mer konkret kommer workshopen att innehålla:
 • Metoder för att utforska användarupplevelsen över flera system och kanaler
 • Kartläggning av vad som driver och motiverar medarbetarna
 • Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen såväl som de processer som möjliggör upplevelsen
 • Hands-on-övningar i små grupper där du får testa alla metoder och diskutera resultatet

Manja & Anna

Workshopen kommer ledas av Anna Grevlind & Manja Hellbom från Netrelations

Office 365: Göteborg 5 december
Office 365: Malmö 6 december

Boka


Vi är glada om du vill komma på Nordens största event om den digitala arbetsplatsen och intranätet. Glöm inte att du kan välja mellan många olika alternativ, konferens, utbildningar och även kombinera dessa. Är ni många som ska gå så hör av er till Sara, ansvarig projektledare för paketpris på victoria.persson@summitandfriends.se eller 0720146528.

Priser:

Konferens
Pris: 7 800 kr exkl. moms

Utbildning heldag (Office 365):
Pris: 7 800 kr exkl. moms

Workshop halvdag (Projektmetodik & Digitalt Ledarskap):
Pris: 3 500 kr exkl. moms

FÅ 2 000 I RABATT!
 1 Konferensbiljett
+ 2 valfria halvdagsworkshop
Använd koden DWSWS1 i steg två när du bokar.

FÅ 7 800 I RABATT!
4 Konferensbiljetter för priset av
3 konferensbiljetter
Använd koden DWS4FOR3  i steg två när du bokar.

FÅ 5 000 I RABATT!
 1 heldagsutbildning +1 konferensbiljett
+ 2 halvdagsworkshops
Använd koden DWSWS3 i steg två när du bokar.

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

För dig inom Offentlig Sektor!

Glöm inte att fylla i ert Organisationsnummer och GLN-nummer i rutan för kommentarer.

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Därför behöver vi uppgifter som Organisationsnummer och GLN-nummer för att kunna skicka dessa till er. Fyll i detta i rutan för kommentarer i bokningsformuläret.

Har er organisation en digital arbetsplats som stödjer era medarbetare?
Lämna ert bidrag senast den 26:e april. 

Vinnaren kommer att presenteras på Digital Workplace Summit den 15 maj

Partners


Vi älskar dessa varumärken, det kommer du också att göra. Vill du också bli partner? Kontakta victoria.persson@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Program


Program konferens
15 maj, Stockholm

 
15 maj

 
München-
bryggeriet

 
08:30- 17:00

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Konferensen inleds
09:10 Microsoft
09:40 Tele2
10:10 Nätverkande & kaffe
10:40 Xtractor
11:10 Arbetsförmedlingen
11:40 Gustav Molnar
12:10 Lunch

13:10 Google
13:40 Digital Workplace Awards
14:10 Nätverkande & Kaffe
14:45 Collectum
15:15 Göteborgs Stad
15:45 Bensträckare
16:00 Johan Book
16:30 Summering
16:40 Konferensen avslutas med gemensam AW på nobelterassen

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Konferensen startar

17.00 Konferensen avslutas med After Work

Program workshops
14 & 16 maj, Stockholm

 
14 & 16 maj

 
Helio Hornsbruksg.

 
08:30- 16:00

14 maj, HELDAG, Helio 

09.00-16:00 Office 365

16 maj FM, Helio 

09:00-12:00 Digitalt Ledarskap

16 maj, EM, Helio

13:00-16:00 Från intranät till Digitalt Arbetsplats- Projektmetodik

Program konferens
15 maj, Stockholm

 
Münchenbryggeriet

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Konferensen inleds
09:10 Microsoft
09:40 Tele2
10:10 Nätverkande & kaffe
10:40 Xtractor
11:10 Arbetsförmedlingen
11:40 Gustav Molnar
12:10 Lunch
13:10 Google
13:40 Digital Workplace Awards
14:10 Nätverkande & Kaffe
14:45 Collectum
15:15 Göteborgs Stad
15:45 Bensträckare
16:00 Johan Book
16:30 Summering
16:40 Konferensen avslutas med gemensam AW på nobelterassen

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Konferensen börjar

17.00 Konferensen avslutas med After Work

Program workshops
14 & 16 maj, Stockholm

 
Helio Hornsbruksg.

14 maj, HELDAG, Helio 

09.00-16:00 Office 365

16 maj FM, Helio 

09:00-12:00 Digitalt Ledarskap – från strategi till uppnådd effekt

16 maj, EM, Helio

13:00-16:00  Från intranät till digital arbetsplats – Projektmetodik

Är du intresserad av den fysiska arbetsplatsen?

Läs mer om Rethink Office

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se vart du ska befinna dig genom ikonerna nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Münchenbryggeriet
  Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Mariatorget, uppgång: Torkel Knutssonsgatan.

  För vägbeskrivning klicka här

 • Utbildningar

  Utbildningar håller i Hornstulls hjärta, Helio.
  Adress:  Hornsbruksgatan 23, 117 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Hornstull
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta oss
om du har några frågor.

Sara Messa

Telefon: +46720146528
Mail: victoria.persson@summitandfriends.se

Vickan rund

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se vart du ska befinna dig genom ikonerna nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Münchenbryggeriet
  Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Mariatorget, uppgång: Torkel Knutssonsgatan.

  För vägbeskrivning klicka här

 • Utbildningar

  Utbildningar håller i Hornstulls hjärta, Helio.
  Adress:  Hornsbruksgatan 23, 117 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Hornstull

  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta oss
om du har några frågor.

Sara Messa

Telefon: +46720146528
Mail: victoria.persson@summitandfriends.se

Vickan rund

Arbetsplatsen i siffror

Informationshantering

20% av all arbetstid går åt till att söka och hitta information

Engagemang

Enbart 16% av alla anställda är engagerade i sina jobb

Digital stress

36% av anställda lider av digital stress

Produktivitet

En anställd som klagar på arbetsmiljön är i genomsnitt 38% mindre produktiv

Om den digitala
arbetsplatsen

I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats som främjar produktivitet och skapar affärsnytta oavsett tid och rum. Detta ställer höga krav på att utvärdera och ompröva sättet medarbetare i organisationer arbetar och samarbetar. Hur omvandlar du engagemang till inspirerande innovation som både på kort och lång sikt skapar effektivitet, värde och välmående.

Begreppet Den Digitala Arbetsplatsen eller Digital Workplace har kommit att bli en starkt växande trend som en följd av ny teknik och förändringar i arbetskulturen. Vad är en digital arbetsplats och vad är intranätets roll i detta?

Den digitala arbetsplatsen är ett perspektiv som möjliggör ett nytt sätt att arbeta. Det är ett mindset och en strategi som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och gynnsam kultur. Den digitala arbetsplatsen handlar om att tillämpa ett användarperspektiv framför ett redaktörsperspektiv. Ett perspektiv som ökar relevans, delaktighet och daglig produktivitet för användarna. Det handlar betydligt mer om kulturell förändring och förståelse för verksamheten än vad det handlar om teknik.

Information

Konferensen Digital Workplace Summit, 15 maj

Här kommer arbetet kring den digitala arbetsplatsen att spela stor roll. Hur förankrar du kommande förändringar, hur skapar du dynamiska lösningar och arbetssätt som hjälper din organisation att förbli konkurrenskraftig och effektiv?

Oavsett vilket skede du/ni är i kopplat till den digitala arbetsplatsens resa så är Digital Workplace Summit en konferens för dig. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen inom området framåt.

Områden som kommer diskuteras under dagen är:
Informationsspridning i det nya intranätet
Utformning av en digital arbetsplats
Utmaningar och Konkreta lösningar
Digital Arbetsplatsstrategi
Mätning och Effekt
Digitalt Ledarskap
Dokumenthantering
Gamification
Engagemang
Samverkan
Robotics
Säkerhet
Intranät
Mätning
UX
AI

Utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

DSC_0056

Om workshops kopplade till den digitala arbetsplatsen, 14 och 16 maj

Vill du skapa en ännu djupare förståelse kring olika heta områden inom den digitala arbetsplatsen så erbjuder vi olika workshops i anslutning till konferensen. Dessa är:
Projektmetodik- från intranät till digital arbetsplats
Digitalt Ledarskap – Från strategiskt beslut till uppnådd effekt
Office 365– vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Ta del av experters tips och konkreta verktyg samt träffa andra deltagare som står inför liknande utmaningar. Dessa utbildningar tar dig till en ny nivå och ger dig verktyg och inspiration för att komma igång eller vidareutveckla respektive område.

Läs mer om våra workshops längre ner eller klicka på “Workshops” i menyn.

workshops

Konferensen Digital Workplace Summit, 15 maj

Här kommer arbetet kring den digitala arbetsplatsen att spela stor roll. Hur förankrar du kommande förändringar, hur skapar du dynamiska lösningar och arbetssätt som hjälper din organisation att förbli konkurrenskraftig och effektiv?

Oavsett vilket skede du/ni är i kopplat till den digitala arbetsplatsens resa så är Digital Workplace Summit en konferens för dig. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen inom området framåt.

Områden som kommer diskuteras under dagen är:
Informationsspridning i det nya intranätet
Utformning av en digital arbetsplats
Utmaningar och Konkreta lösningar
Digital Arbetsplatsstrategi
Mätning och Effekt
Digitalt Ledarskap
Dokumenthantering
Gamification
Engagemang
Samverkan
Robotics
Säkerhet
Intranät
Mätning
UX
AI

Utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

DSC_0056

Om workshops kopplade till den digitala arbetsplatsen, 14 och 16 maj

Vill du skapa en ännu djupare förståelse kring olika heta områden inom den digitala arbetsplatsen så erbjuder vi olika workshops i anslutning till konferensen. Dessa är:
Projektmetodik- från intranät till digital arbetsplats
Digitalt Ledarskap – Från strategiskt beslut till uppnådd effekt.
Office 365– vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Ta del av experters tips och konkreta verktyg samt träffa andra deltagare som står inför liknande utmaningar. Dessa utbildningar tar dig till en ny nivå och ger dig verktyg och inspiration för att komma igång eller vidareutveckla respektive område.

Läs mer om våra workshops längre ner eller klicka på “Workshops” i menyn.

workshops

Oxygen manager skills – vad är bra ledarskap kopplat till en förändringsresa

Google
Carl Wåreus, Google

Google har lagt mycket kraft på att undersöka vad som är viktigast för att att team och ledarskap ska fungera optimalt. Där det mesta finns delat i olika artiklar. Men, det är  inte alltid så enkelt att hitta. Föredraget sammanfattar de viktigaste av dessa lärdomar inom ledarskap och teamwork.

Ledarskap och mind-set inom digital miljö.

Viktor Tele2Viktor Wallström, Tele2

Tele2 gjorde tidigt resan till en molnbaserad arbetsplats och introducerade i samband med det både ett nytt arbetssätt och nytt fysiskt kontor. Ledstjärnan har varit ”a digital-first mind-set”. Viktor delar med sig av lärdomarna från den transformationen samt ger en uppdatering kring hur den pågående integrationen med Com Hem påverkar företagets digitala arbetsplats.

Digitala coacher som stöd i beteendeförändring

Charlotta ArfwidsonCharlotte Arfwidson, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför Arbetsförmedlingen på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Arbetsförmedlingen är samtidigt Sveriges mest utskällda myndighet med Sveriges minst nöjda kunder. Därför har Arbetsförmedlingen inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet med en användarupplevelse i världsklass. Förnyelsearbetet kräver en kraftig utveckling av både interna och externa digitala plattformar. De digitala kanaler som Arbetsförmedlingen använder i dialogen med sina kunder står inför en stor förnyelse, liksom de interna kanaler och plattformar som myndighetens 14 500 anställda använder i sitt dagliga arbete. Charlotte Arfwidson är chef för Digitala upplevelseplattformar på Arbetsförmedlingens IT-avdelning och kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att driva förändring i en stor organisation, med fokus på den interna förflyttningen från ett uråldrigt intranät och ineffektiva system, till en modern digital arbetsplats med stora förväntningar på förbättrat samarbete, engagemang och effektivitet.

Digital arbetsplats ❤ HR – värdeskapare för verksamheten!

Dan Folkesson

Dan Folkesson, Göteborgs stad

Göteborgs stad har påbörjat sin resa till en digital arbetsmiljö som gör vardagen enkel för medarbetarna! Resan började med att hitta en gemensam bild och definition av en digitala arbetsplats där användaren sätts i fokus ur ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet har hjälpt till att identifiera många strategiska områden som tillsammans skapar goda förutsättningarna för verksamheten. Ett av de största och viktigaste områdena är HR eftersom det i första hand är människorna som i slutändan skapar värde med hjälp av den digitala arbetsplatsen. Dan kommer att berätta om resan i Göteborgs Stad, hur man definierat digital arbetsplats och gjort kopplingar till andra områden med fokus på HR och medarbetaren.

Från bottenbetyg till prisbelönt intranätHanna von Knorring Hällkvist

Hanna von Knorring Hällkvist

Hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare inom såväl teknik som medarbetarengagemang.

Collectum är oberoende valcentral för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Varje år skickar Collectum ut det röda kuvertet med ett personligt årsbesked till ca 2,3 miljoner ITP-försäkrade. På kontoret vid Slussen arbetar ca 150 anställda.

2018 lanserade Collectum ett nytt intranät och Hanna kommer att dela med sig av Collectums resa mot en digitaliserad arbetsplats där intranätet har stått i centrum som kulturbärare och motor för att driva medarbetarengagemang.

Så blir nya tjänster en succé hos medarbetarna

Henrik Byström, Microsoft

Henrik Byström är Business group lead på Microsoft och expert på den digitala arbetsplatsen och dess utveckling. Henrik kommer dela med sig av sina bästa verktyg för att engagera och få medarbetarna att använda de tjänster som företaget investerat i. Baserat på faktiska kundcase kommer ni här få ta del av verkliga insikter och lärdomar så att er organisation också kan skapa aktiva och produktiva medarbetare i den digitala miljön.

Så skapar du medarbetarengagemang och når effekt med dina digitala strategier
Johan Book

Johan Book, Motivationsbyrån

Johan Book har ett långt förflutet inom ledarutveckling, internkommunikation och förändringsledning. Johan kommer att avsluta konferensen på absolut bästa sätt genom att lyfta fram hur du når effekt med ditt digitaliseringsarbete. Johan kommer också att fokusera på vikten av internt engagemang vid förändringsledning och ge tips och verktyg på hur du skapar engagemang internt.

Johan håller även en workshop den 16 maj om du är intresserad av att fördjupa dig mer kring Digitalt Ledarskap och hur du når effekt med din organisations strategiarbete

Intranät som gemensam startsida även i den lilla organisationen Cecilia Bergman

Cecilia Bergman

Xtractor är en helhetsleverantör av utbildningslösningar till företag. Xtractor lanserade 2019 ett intranät och en gemensam startsida för företagets anställda och delar av konsultpoolen.

Ett intranät som på några arbetsdagar gick från tomt skal till ett välfyllt intranät med innehåll och värdeskapande sociala aktiviteter.

Vilka effekter och utmaningar har Xtractor redan kunnat se?

10 tips för att lyckas med er digitala arbetsmiljöGustav Molnar

Gustav Molnar, dagens moderator

Gustav är digital evangelist med fokus på arbetsplatsen och har genom åren varit ute och föreläst och förespråkat värdet av en välfungerande digital arbetsplats som främjar välmåendet hos medarbetarna. Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar du rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar du en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer lista sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Intranätets syfte- öka kompetensöverföringen internt Annacarin Andersson

Angelica Diehn

Angelica Diehn, portföljförvaltare och med i projektgruppen för intranätet på Första AP-fonden, kommer att prata kring många av de olika mål de hade med ett nytt intranät. Dessa var bland annat att öka kunskapsöverföring och lärande mellan teamen, stärka kulturen inom fonden, öka ledningens synlighet, stärka engagemang och delaktighet samt göra intranätet tillgängligt via mobil/i-pad. Effekten sedan implementationen har lett till att transparensen, stoltheten och sammanhållningen har förbättrats och engagemanget tar sig i uttryck i alltifrån tennis- respektive boktipsgrupper till makro- och hållbarhetsbloggar.

Första AP-fonden förvaltar tillgångar motsvarande ca 340 miljarder kronor i det svenska inkomstpensionssystemet. Tillgångarna består av aktier, räntebärande papper och andra alternativa tillgångar. Två tredjedelar av den totala portföljen finns utanför Sveriges gränser. Organisationen består av drygt 60 medarbetare, varav cirka hälften reser internationellt regelbundet.

Oxygen manager skills – vad är bra ledarskap kopplat till en förändringsresa

Carl Wåreus, Google

Google har lagt mycket kraft på att undersöka vad som är viktigast för att att team och ledarskap ska fungera optimalt. Där det mesta finns delat i olika artiklar. Men, det är  inte alltid så enkelt att hitta. Föredraget sammanfattar de viktigaste av dessa lärdomar inom ledarskap och teamwork.

Ledarskap och mind-set inom digital miljö.

Viktor Wallström

Tele2 gjorde tidigt resan till en molnbaserad arbetsplats och introducerade i samband med det både ett nytt arbetssätt och nytt fysiskt kontor. Ledstjärnan har varit ”a digital-first mind-set”. Viktor delar med sig av lärdomarna från den transformationen samt ger en uppdatering kring hur den pågående integrationen med Com Hem påverkar företagets digitala arbetsplats.

Digitala coacher som stöd i beteendeförändring

Charlotta Arfwidson, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför Arbetsförmedlingen på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Arbetsförmedlingen är samtidigt Sveriges mest utskällda myndighet med Sveriges minst nöjda kunder. Därför har Arbetsförmedlingen inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet med en användarupplevelse i världsklass. Förnyelsearbetet kräver en kraftig utveckling av både interna och externa digitala plattformar. De digitala kanaler som Arbetsförmedlingen använder i dialogen med sina kunder står inför en stor förnyelse, liksom de interna kanaler och plattformar som myndighetens 14 500 anställda använder i sitt dagliga arbete. Charlotte Arfwidson är chef för Digitala upplevelseplattformar på Arbetsförmedlingens IT-avdelning och kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att driva förändring i en stor organisation, med fokus på den interna förflyttningen från ett uråldrigt intranät och ineffektiva system, till en modern digital arbetsplats med stora förväntningar på förbättrat samarbete, engagemang och effektivitet.

Digital arbetsplats ❤ HR – värdeskapare för verksamheten!

Dan Folkesson, Göteborgs stad

Göteborgs stad har påbörjat sin resa till en digital arbetsmiljö som gör vardagen enkel för medarbetarna! Resan började med att hitta en gemensam bild och definition av en digitala arbetsplats där användaren sätts i fokus ur ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet har hjälpt till att identifiera många strategiska områden som tillsammans skapar goda förutsättningarna för verksamheten. Ett av de största och viktigaste områdena är HR eftersom det i första hand är människorna som i slutändan skapar värde med hjälp av den digitala arbetsplatsen. Dan kommer att berätta om resan i Göteborgs Stad, hur man definierat digital arbetsplats och gjort kopplingar till andra områden med fokus på HR och medarbetaren.

Så skapar du . medarbetarengagemang och når effekt med dina digitala strategier

Johan Book, Motivationsbyrån

Johan Book har ett långt förflutet inom ledarutveckling, internkommunikation och förändringsledning. Johan kommer att avsluta konferensen på absolut bästa sätt genom att lyfta fram hur du når effekt med ditt digitaliseringsarbete. Johan kommer också att fokusera på vikten av internt engagemang vid förändringsledning och ge tips och verktyg på hur du skapar engagemang internt.

Johan håller även en workshop den 16 maj om du är intresserad av att fördjupa dig mer kring Digitalt Ledarskap och hur du når effekt med din organisations strategiarbete

 

Vad är en digital arbetsplats, hur arbetar du med behovsanalys och tips kring att använda siffror som ”bränsle” till förändring

Gustav Molnar, Diwo & dagens moderator

Gustav är digital evangelist med fokus på arbetsplatsen och har genom åren varit ute och föreläst och förespråkat värdet av en välfungerande digital arbetsplats som främjar välmåendet hos medarbetarna. Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Från bottenbetyg till prisbelönt intranät

Hanna von Knorring Hällkvist

Hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare inom såväl teknik som medarbetarengagemang.

Collectum är oberoende valcentral för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Varje år skickar Collectum ut det röda kuvertet med ett personligt årsbesked till ca 2,3 miljoner ITP-försäkrade. På kontoret vid Slussen arbetar ca 150 anställda.

2018 lanserade Collectum ett nytt intranät och Hanna kommer att dela med sig av Collectums resa mot en digitaliserad arbetsplats där intranätet har stått i centrum som kulturbärare och motor för att driva medarbetarengagemang.

Intranät som gemensam startsida även i den lilla organisationen

Cecilia Bergman

Xtractor är en helhetsleverantör av utbildningslösningar till företag.

Xtractor lanserade 2019 ett intranät och en gemensam startsida för företagets anställda och delar av konsultpoolen. Ett intranät som på några arbetsdagar gick från tomt skal till ett välfyllt intranät med innehåll och värdeskapande sociala aktiviteter.

Vilka effekter och utmaningar har Xtractor redan kunnat se?

 

Så blir nya tjänster en succé hos medarbetarna

Henrik Byström

Henrik Byström är Business group lead på Microsoft och expert på den digitala arbetsplatsen och dess utveckling. Henrik kommer dela med sig av sina bästa verktyg för att engagera och få medarbetarna att använda de tjänster som företaget investerat i. Baserat på faktiska kundcase kommer ni här få ta del av verkliga insikter och lärdomar så att er organisation också kan skapa aktiva och produktiva medarbetare i den digitala miljön.

Intranätet som möjliggörare för den digitala miljön

Ralf Larsson

Electrolux tilldelades en utmärkelse i Digital Workplace Awards i nomineringen “Intranätet som möjliggörare för den digitala miljön”. Ralf kommer berätta om deras resa kring intranätet som pågått under många år och Ralf kommer fokusera på det som juryn tyckte var extra intressant nämligen samarbete och kommunikation.

“Med utgångspunkt i att öka samarbete och kommunikation mellan medarbetarna har denna organisation gjort en omfattande resa för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen. Det är med stor ambition och ödmjukhet som den här organisationen har, genom att kartlägga medarbetarens behov, kunnat skapa en tydlig strategi för att utveckla sin digitala arbetsplats. Med bättre sök- och hittbarhet, tydliga kommunikationsvägar och en stödjande implementationsfas för att varje individ ska kunna arbeta mer effektivt har den digitala upplevelsen utvecklats på ett sätt som sticker ut.”

Office 365 med fokus på Sharepoint och Microsoft Teams

Vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i SharePoint och Teams? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen.

– Vad är viktigt?
– Vad ska prioriteras?
– Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med SharePoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring:

– Att tänka på vid implementering och arbetet därefter
– Vad som är nödvändigt
– Hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför?
– Vad är de största utmaningarna efter implementering av Office 365 och SharePoint?
– Best Practice?
– Konkreta tips

Detta för att öka antalet aktiva användare i SharePoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare.

Agenda Office 365, 14 maj:
0ffice 365- 6 år senare:
– Hur fungerar Office 365 och vilka tjänster ingår?
– Hur påverkar GDPR kunder i Office 365?
– Hur skapar vi ett lyckat SharePoint projekt
– Tekniska och verksamhetsmässiga förberedelser, projektroller och genomförande. Alla viktiga parametrar för att lyckas med implementering och det vardagliga arbetet för dina medarbetare.
Lunch
– Vad blir nästa steg i vår användning av SharePoint
– Vilka funktioner finns egentligen och hur kan vi dra nytta av dem. Hur sorterar du i alla funktioner och vad är prioritet
– Snabbfotade grupper – hur arbetar vi bäst med Microsoft Teams
– SharePoint och Teams, vad är skillnaden och hur arbetar vi i dem?
– Office 365 som Intranät
– SharePoint, Team eller Yammer?
– Sammanfattning av workshopen, best practises, do’s and don’ts, praktiska tips och verktyg.

Utbildningen hålls av Gustav Molnar från Diwo.

Strategi till uppnådd effekt

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

JohanBook

Workshopledare: Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Projektmetodik

Från intranät till Digital Arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsrikt digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
– Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
– I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
– Målbild och effekthemtagning

JohanBook

Workshopen hålls av Gustav Molnar från DIWO

Dokumenthantering

Så skapar du struktur och processer kring informationshantering

Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och informationshantering? Hur går du till väga? Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt och dessutom får slutanvändarna att förstå nyttan av det och hur de ska arbeta med processen på ett optimalt sätt.

Syfte och mål:

• Få förståelse för dokumenthanteringens problem och möjligheter
• Få förståelse för olika typer av dokument och applikationer Metadata
• Få förståelse för Dokumenthanteringsprocessen
• Få förståelse för Versions- och revisionshantering
• Få förståelse för fällorna vid införande av dokumenthantering
• Få förståelse för förändringsledning vid ett införande av dokumenthantering i en organisation.
• GDPRs påverkan på doukmenthantering
• Vad behöver du veta?
• Vilka actions bör tas?
• Hur prioriterar du detta?

Workshopen hålls av Lars Blixt från Precio Fishbone

strategisk användarvänlighet
Strategi kring användarvänlighet och UX
för er digitala arbetsplats

Office 365 med fokus på Sharepoint och Microsoft Teams

I Göteborg hålls workshopen på Kungsportsavenyn 21

I Malmö hålls workshopen på Carlsgatan 4, nära centralstationen

Vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint och Teams? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen.

• Vad är viktigt?
• Vad ska prioriteras?
• Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med SharePoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring:
• Att tänka på vid implementering och arbetet därefter
• Vad som är nödvändigt
• Hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför?
• Vad är de största utmaningarna efter implementering av Office 365 och Sharepoint?
• Best Practice?
• Konkreta tips

Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare

Agenda Office 365 – 5 december Göteborg, 6 december Malmö 

0ffice 365- 6 år senare
• Hur fungerar Office 365 och vilka tjänster ingår?
• Hur påverkar GDPR kunder i Office 365?
• Hur skapar vi ett lyckat SharePoint projekt
• Tekniska och verksamhetsmässiga förberedelser, projektroller och genomförande. Alla viktiga parametrar för att lyckas med implementering och det vardagliga arbetet för dina medarbetare.

Lunch

• Vad blir nästa steg i vår användning av SharePoint
• Vilka funktioner finns egentligen och hur kan vi dra nytta av dem. Hur sorterar du i alla funktioner och vad är prioritet
• Snabbfotade grupper – hur arbetar vi bäst med Microsoft Teams
• SharePoint och Teams, vad är skillnaden och hur arbetar vi i dem?
• Office 365 som Intranät
• SharePoint, Team eller Yammer?

• Sammanfattning av workshopen, best practises, do’s and don’ts, praktiska tips och verktyg.

Workshopen hålls av Gustav Molnar från Diwo

microsoft_

Kan dina anställda arbeta tillsammans var de än är? Kan du på ett enkelt sätt lägga till nya anställda och de verktyg de behöver? Är du förberedd på oväntade driftstopp? Kan du anpassa din datalagring i takt med att behoven växer? Är dina mobila enheter skyddade? Känner du kunderna bättre än vad dina konkurrenter gör? Är dina företagsdata säkerhetskopierade? Planera din egen väg till det moderna företaget. Med digitala lösningar från Microsoft kan du tillgodose företagets behov med den senaste tekniken.

BaseDrum är en nyckelfärdig produkt för nästa generations intranät.

BaseDrum låter er dra nytta av alla de senaste nyheterna och innovationerna i Office 365, som Modern SharePoint, Teams och Microsoft Graph.

BaseDrum uppdateras ständigt. Det innebär att er digitala arbetsplats hålls fräsch och löpande uppdaterad med nya och användbara funktioner samt att vi säkerställer bibehållen kompatibilitet med nyheter i Office 365.

BaseDrum är blixtrande snabbt, roligt och enkelt att använda och arbeta i. Du och dina medarbetare kommer älska det!

diwo

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

bool_hemsida

Bool startade våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det fanns ett stort behov av kompetens hos kunderna men få leverantörer som kunde bemästra tekniken. Vilket är sant även idag.

Arbetsplatsen är inte längre ett ställe vi går till utan något vi alltid har med oss. Och den ska alltid fungera oavsett enheter, appar eller tjänster. Våra specialister hjälper dig och verksamheten att bli produktiva och effektiva i den rörliga och föränderliga arbetsplatsen. Genom att skapa ett digitalt ekosystem i världsklass är Atea med och lägger grunden till ett smartare och mer innovativt Sverige. Allt hänger ju faktiskt ihop.

sitevision

SiteVision är en plattform för portalintegration och webbpublicering (CMS), innehållande en mängd färdiga verktyg som du använder när du bygger din webbplats.

SiteVision kombinerar avancerad funktionalitet med ett lättlärt och användarvänligt gränssnitt. Det är ett flexibelt system som passar alla – från det lilla företaget till stora organisationer. SiteVision erbjuder många moduler som du bygger upp en webbsida med. Ska du lägga till en bild på webbsidan använder man en bildmodul, ska man lägga till en enkät använder man en enkätmodul osv. I SiteVision finns också många funktioner för att underlätta för redaktören. Funktionerna är inbyggda i SiteVision och hanteras ofta centralt. Det finns allt ifrån onlinehjälp till publiceringsflöden till kvalitetskontroll av webbsidorna (länk, validerings och tillgänglighetskontroll.)

xllnc

Med våra enkla, flexibla IT-lösningar för arbetsplatsen kan du fokusera på det du gör bäst. Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet och affär.

Xllnc bildades redan 1993. Vårt fokus har hela tiden legat på en enda sak – att genom den digitala arbetsplatsen göra arbetslivet enklare för våra kunder och deras medarbetare. Vi är specialiserade på de så nödvändiga IT-tjänsterna som kretsar kring den enskilde medarbetarens arbetsplats. Datorer, surfplattor, telefoner och, förstås, skrivare. Vi har förenklat vardagen för 250 000 personer på stora bolag och myndigheter inom en rad olika branscher. Vi brukar kalla dem Workplace Heroes.

beezy-dark

 

Beezy is the all-in-one Intelligent Workplace for Microsoft Office 365. We make collaboration within your organization easy and relevant. By extending the Microsoft productivity stack, we unify the digital workplace and empower users to communicate, share and collaborate better, whether on-premises, in the cloud or in hybrid environments.

Acando

Acando är partnern som stöttar er längs hela resan mot en ny digital arbetsplats – från metodik till paketerad lösning. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden, skapar vi en modern digital arbetsplats som inkluderar hela organisationen – och ger mätbara resultat.