Konferens – 13 november
Workshop – 14 november

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen 9 maj 2019!

DigitalaStrategidagarna

Konferens – 13 november
Workshop – 14 november

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen 9 maj 2019!

DigitalaStrategidagarna

Konferens – 13 november
Workshop – 14 november

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen i maj 2019!

Information

För offentlig sektor innebär digitaliseringen möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, hög effektivitet och stor nytta för både medborgare och medarbetare.

Konferens

Att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och på så kort tid som möjligt är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner.

Workshops

Fördjupa dina kunskaper kring Digiturskap:
En workshop om – Digitalisering,
Kultur & Ledarskap

Konferens
Workshops
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Talare


Carl-Magnus Lanér
Karlskrona kommun

Carl-Martin Lanér
Kommundirektör

Hur får man en hel organisation
att gå åt samma håll?

Sofia Savander 2
skatteverket

Sofia Savander
Sektionschef

Digital utveckling utifrån
kundernas behov

MagnusEntzell
regeringskansliet

Magnus Enzell
Senior rådgivare

Höjd innovationsförmåga i Sverige
– hur når vi dit?

Erik Sandström
AF

Erik Sandström
Digitaliseringsdirektör

Ett helt nytt mindset
i den statliga förvaltningen

Adrian Solitander
One Team Gov

Adrian Solitander
Initiativtagare

Att skapa förändringskraft
genom praktiska åtgärder

Anna Gärdin
nackakommun

Anna Gärdin
Digitaliseringschef

Att gå från mycket snack
till lika mycket verkstad

mikael-osterlund
eSam

Mikael Österlund
Chefarkitekt

Förslag på svenskt ramverk
för digital samverkan

Gustav Molnar
diwo

Gustav Molnar
CEO

Vad är en digital arbetsplats
och vilka aspekter är viktiga?

Helena, Centigo, Moderator
Decigo (kopia)

Helena Timander
Decigo

Dagens
moderator

Johan Book
motivationsbyran_250x80

Johan Book
Förändringsledare

Workshopledare för
Digitalt Ledarskap

Talare


Workshop


UPPHANDLINGSDRIVEN INNOVATION

LEDARSKAP I DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN

DIGITURSKAP: DIGITALISERING
KULTUR LEDARSKAP

UPPHANDLINGSDRIVEN
INNOVATION

LEDARSKAP I DEN
DIGITALA ARBETSMILJÖN

DIGITURSKAP: DIGITALISERING
KULTUR LEDARSKAP

Kolla in systerkonferensen
Automatisering & AI – Offentlig Sektor

Program


Konferens
13 november, Stockholm

 
13 nov

 
Bryggarsalen

 
8:30-16:20

FÖRMIDDAG
08:30
 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 Regeringskansliet
09.40 Nacka kommun
10.10 Kaffepaus
10.40 One Team Gov
11.10 Arbetsförmedlingen
12.10 Lunch

EFTERMIDDAG
13.10
 eSam
13.40 Diwo – gruppövning
14.40 Fika
15.10 Skatteverket
15.40 Karlskrona kommun
16.10
 Sammanfattning
16.20 After work-mingel
17.00 Konferensen slut

Workshops
14 november, Stockholm

 
14 nov

 
Bryggarsalen

 
08.30 – 16.00

HELDAG
08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:30 
Fika
10:50 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Program


Konferens
13 november, Stockholm

 
13 november

 
Bryggarsalen

 
8:30- 16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Regeringskansliet
09.40 Nacka kommun
10.10 Kaffepaus
10.40 One Team Gov
11.10 Arbetsförmedlingen
12.10 Lunch
13.10 eSam
13.40 Diwo – gruppövning
14.40 Fika
15.10 Skatteverket
15.40 Karlskrona kommun
16.10
 Sammanfattning
16.20 After work-mingel
17.00 Konferensen slut


Workshop

14 november, Stockholm

 
14 nov

 
Bryggarsalen

 
8:30- 16:00

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:30 
Fika
10:50 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Offentliga sektorns digitalisering i siffror

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

36 procent av alla anställda i Sverige upplever digital stress.

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

36 procent av alla anställda upplever digital stress.

HUR HAR ANDRA ORGANISATIONER LYCKATS?
DJUPDYKNINGAR I VIKTIGA OCH RELEVANTA ÄMNEN
TALARE FRÅN OLIKA DELAR AV OFFENTLIG SEKTOR
INTERAKTION OCH NYA GIVANDE MÖTEN

Ett unikt kunskapsforum där drivande personer från organisationer i offentlig sektor delar med sig av erfarenheter och tips från digitaliseringen.

Digitalt ledarskap, tvärfunktionellt arbete, kundfokus, förändringsledning, höjd innovativ förmåga, gräsrotsförändringar, offentliga sektorns framtida roll.

Talare från kommun, myndighet, regeringskansli, gräsrotsrörelse, eSam samt privat näringsliv. Gränsöverskridande samtal är en förutsättning för utveckling!

Fokus på att dela konkreta tips och best practice som du har nytta av. Diskussioner och interaktiva övningar tillsammans med kollegor från hela Sverige.

Kolla in systerkonferensen
RPA & AI – Offentlig Sektor

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt hitta en samarbetsmöjlighet som passar just er verksamhet.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt hitta en samarbetsmöjlighet som passar just er verksamhet.

Boka


Konferens
Pris: 7 800 kr exkl. moms

Workshop
Pris heldag: 7 200 kr

Paketpris A – 1 500 kr i rabatt
1 konferensbiljett + 1 workshopbiljett
Använd koden digstrat1 i steg 2 av bokningen

Paketpris B – 3 500 kr i rabatt
2 konferensbiljetter + 2 workshopbiljetter
Använd koden digstrat2 i steg 2 av bokningen

Paketpris C – 3 000 kr i rabatt
3 konferensbiljetter
Använd koden digstrat3 i steg 2 av bokningen

Få 1500 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

DIGSTRAT1*

*Använd koden DIGSTRAT1 i steg två när du bokar

Få 3 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

DIGSTRAT2*

*Använd koden DIGSTRAT2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

DIGSTRAT3*

*Använd koden DIGSTRAT3 i steg två när du bokar

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personuppgiftsbehandling och GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring digital analys

Mötesplats

Klicka på ikonerna nedan för att se var
konferens och workshops äger rum.
 • Konferens

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig
om du har några frågor.

Erik Thorell
Telefon: 0700-914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se
 

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Telefon: +46 708 84 74 58
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Digitalisering i offentlig sektor

Att ge medborgarna i Sverige bästa tänkbara service på ett effektivt sätt är en stor del av vad kommunernas, landstingens och myndigheternas arbete handlar om. Digitaliseringen innebär att helt nya tjänster och lösningar kan skapas som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet. Att ha en väl genomtänkt och digital strategi på pappret är viktigt – men att låta verksamheten genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet är den stora utmaningen!

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger, med syfte att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Digitaliseringen måste vara en naturlig och integrerad del i hela verksamheten, med utgångspunkt i hur dagens verklighet ser ut och vad medborgarna efterfrågar. Den digitala transformationen handlar minst lika mycket om en kulturell förändring och förståelse för verksamhet som det handlar om teknik. För att lyckas krävs att hela organisationen tänker digitalt – anställda, chefer och ledning. Och det gäller att hänga med nu – i morgon är det för sent! Hur ska din organisation lyckas med det?

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor. Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktiken innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 13 november på Bryggarsalen, Stockholm.

Om workshopen

Dagen efter konferensen ges du möjlighet att fördjupa din kunskap inom digitalisering, kultur och ledarskap.

Digiturskap – Digitalisering, Kultur & Ledarskap
Målet med dagens workshop är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap. Du kommer att få konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan. Vi blandar korta teoripass med diskussions- och reflektionsövningar.

Workshopen hålls den 14 november på Bryggarsalen i Stockholm. Läs mer om dess innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor . Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktien innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig,, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 13 november på Bryggarsalen, Stockholm.

Om workshopen

Dagen efter konferensen ges du möjlighet att fördjupa din kunskap inom digitalisering, kultur och ledarskap.

Digiturskap – Digitalisering, Kultur & Ledarskap
Målet med dagens workshop är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap. Du kommer att få konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan. Vi blandar korta teoripass med diskussions- och reflektionsövningar.

Workshopen hålls den 14 november på Bryggarsalen i Stockholm. Läs mer om dess innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

Hur får man en hel organisation att gå åt samma håll?

Carl-Martin Lanér, kommundirektör, Karlskrona kommun

Dagens utvecklingstakt ställer krav på hela organisationen. Har man inte samma målbild och ett gemensamt varför så blir det svårt att dra åt samma håll, vilket är en nödvändighet för att på ett effektivt sätt driva utvecklingen framåt som skapar konkret nytta för medborgarna. Ledarskapet är en avgörande faktor för framgång. Men vad innebär i praktiken ett ledarskap som möjliggör detta?

Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Karlskrona kommun, blev 2017 utsett till årets offentliga chef. Hans föredrag handlar om vad som i praktiken får organisationen att arbeta mot samma vision och mål. På vilket sätt innebär ett bra ledarskap att man är orädd och initiativtagande? Vilka krav ställs på kreativitet och resultatfokus? Och hur ser balansen ut mellan att själv å ena sidan vara orädd och initiativtagande och å andra sidan lyhörd och ständigt öppen för nya förslag?

Digital utveckling  utifrån kundernas behov

Sofia Savander, sektionschef, Skatteverket

Offentlig sektor bygger på att skapa värde för medborgarna i Sverige. Därför är det naturligt att arbeta med kundcentrerad och behovsddriven utveckling, vilket innebär att man dels måste ta reda på kundernas behov, dels måste omsätta insiktena om kundernas behov i konkreta tjänster och lösningar som bidrar till en så bra kundupplevelse som möjligt. Så hur lyckas man med båda dessa stegen på ett så smart och effektivt sätt som möjligt? Vad krävs för att göra hela organisationen kunddriven – om det ens är möjligt? Och önskvärt? Vilka är utmaningarna och hur hanterar man dessa på ett effektivt sätt? Och vilka möjligheter skapas då?

Sofia Savander är sektionschef inom Kundmötesavdelningen på Skatteverket och har under flera år arbetat med kunddriven utveckling inom myndigheten. Här delar hon med sig av sina och Skatteverkets erfarenheter kring hur organisationen kan jobba med användarcentrerad utveckling och vilka resultat det kan ge.

Höjd innovationsförmåga i Sverige – hur når vi dit?

Magnus Enzell, senior rådgivare, Finansdepartementet

Det finns en enorm potential inom det svenska samhället att driva på utvecklingen genom digitaliseringen och öka innovationsförmågan. Men för att lyckas krävs inte bara satsningar uppifrån, utan en genomgående kulturförändring och en satsning på ekosystem där företag från privat näringsliv tillsammans med aktörerna inom offentlig sektor skapar synergier och på så sätt driver utvecklingen framåt. Om offentlig sektor skulle dela öppen data i högre utsträckning än idag, hade det givit företag möjlighet att skapa nya tjänster som offentlig sektor inte själva har möjlighet att skapa. Vad krävs för att detta ska ske i praktiken? Hur ser det ut i andra länder som kommit längre inom just detta och vad har de gjort för att lyckas?

Magnus Enzell är senior rådgivare inom Finansdepartementet och jobbar med att synliggöra exempel på den samhällsnytta som öppen data skulle kunna innebära för Sverige. Under föredraget berättar Magnus om regeringens digitaliseringsstrategi kopplat till öppen data och höjd innovationsförmåga i det offentliga Sverige.

Ett helt nytt mindset i den offentliga förvaltningen

Erik Sandström, digitaliseringsdirektör, Arbetsförmedlingen

Hur driver man på en offentlig organisations arbete att helt och hållet ställa om tjänsteutbudet, utformningen av tjänsterna och inte minst arbetssättet utifrån hur världen ser ut idag? Att gå från att utveckla befintliga processer till att verkligen tänka helt nytt. Att kunna anpassa sig och hitta lösningar som innebär distruptiva förändringar. Att göra den data som organisationen på sitter offentlig för att på så sätt möjliggöra för aktörer inom den privata sektorn att skapa nya tjänster som möjliggör för fler människor att få ett arbete. Hur gör man det? Vad krävs av ledare och organisation för att lyckas? Och vad händer om man inte gör det?

Erik Sandström är digitaliseringsdirektör på Arbetsförmedlingen, där han med ett helt nytt mindset kontinuerligt arbetar för att hela organisationen ska förstå och ställa om till dagens förutsättningar. Det innebär att ständigt ifrågasätta nuvarande arbetssätt och testa nya lösningar, men också att låta privata aktörer använda den data som myndigheten sitter på, för att skapa tjänster som man själva annars aldrig hade gjort.

Under detta pass bjuds du som deltagare in att diskutera utmaningar och möjligheter i den offentliga förvaltningen, kopplat till digitalisering och disruptiva förändringar.

Att skapa förändringskraftgenom praktiska åtgärder

Adrian Solitander, initiativtagare, One Team Gov

One Team Gov är en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur vi jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar One Team Gov för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder. Rörelsen består av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster som erbjuds invånarna, samt de egna arbetssätten. One Team Gov vill föra samman yrkesverksamma som i dag inte jobbar tätt tillsammans och ge oss en plats där vi kan utveckla vårt samarbete. One Team Govs perspektiv utgår från den offentliga förvaltningens digitalisering, men välkomnar människor från hela den offentliga sektorn och övriga sektorer som vill förnya den.

One Team Gov bygger på sju principer:

1. Arbeta öppet och positivt
2. Göra saker i praktiken
3. Experimentera och iterera
4. Bejaka mångfald och vara inkluderande
5. I hjärtat bry oss om människor
6. Arbeta gränsöverskridande
7. Välkomna teknikens möjligheter

Adrian Solitander jobbar med innovation i offentlig sektor på Vinnova, och är initiativtagare till att starta upp One Team Gov i Sverige. Under konferensen berättar han om bakgrunden till uppstarten, vad som gjorts under de första månaderna, vad som är planerat framåt och vilka resultaten förväntas bli. Vad förväntas man bidra med i rörelsen? Sätter man tillsammans upp mål som följs upp? Hur säkerställer man att initiativet inte stannar vid att vara en god idé utan faktiskt något som i slutändan skapar konkret nytta för de inblandade och i slutändan medborgarna? Adrian berättar också om One Team Gov i Storbritannien, där rörelsen först startade och där man har kommit lite längre med.

Att gå från mycket snack
till lika mycket verkstad

Anna Gärdin, digitaliseringschef, Nacka kommun

Digitaliseringen är ett minst sagt välanvänt begrepp inom offentlig sektor och viljan att ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som finns med hjälp av ny teknik är stor, oavsett om det gäller kommuner och regioner eller myndigheter. Men att gå från ord till handling är inte lika lätt. För att lyckas krävs att organisationen tar ett helhetsgrepp kring frågan och tillsammans jobbar mot en gemensam vision och målbild. Det innebär att man måste mötas utanför de strukturer och stuprör som de flesta organisationer inom offentlig sektor idag är uppbyggda kring. En förutsättning är att den högsta ledningen är med på tåget och att det finns ett tydligt mål med de samarbeten och den samverkan som initieras. Hur kan detta se ut i praktiken?

Anna Gärdin är digitaliseringchef på Nacka kommun sedan februari 2018. Innan dess ledde hon tjänsteutvecklingen för Skatteverkets största verksamhetsområde. Nu ansvarar hon för att realisera den framåtanda som genomsyrar Nacka kommun och skapa resultat av de visioner som finns. Under sitt föredrag delar hon med sig av sina tankar och sin erfarenhet kring HUR man rustar en organisation som vill men inte riktigt är där än i praktiken, inte minst genom att sätta upp en tydlig målsättning för samverkan, genom att ha en plan för att få med sig högsta ledningen samt genom att skapa förutsättningar för att mötas utanför de strukturer och stuprör som de flesta organisationer är uppbyggda kring idag.

Förslag på svenskt ramverkför digital samverkan

Mikael Österlund, chefarkitekt, eSam

Nu finns ett första förslag till ett svenskt ramverk för digital samverkan framme som ska kunna användas inom hela det offentliga Sverige. eSams expertgrupp för arkitektur har sedan hösten 2017 drivit ett arbete för att se över och uppdatera principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen. Perspektivet har breddats till att omfatta såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå – det vill säga hela det offentliga Sverige. Det Europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF), har tillsammans med andra relevanta principer från EU arbetats in i principerna. Resultatet har blivit ett svenskt ramverk som innehåller grundläggande principer och rekommendationer för offentliga organisationer.

Syftet med ramverket är att svenska offentliga organisationer ska kunna samverka på ett mer effektivt sätt samt att svenska offentliga organisationer inte själva ska behöva sätta sig in i rekommendationer och principer från EU. Ramverket är myndighetsövergripande, vilket skapar en gemensam logik för tjänsteutvecklingen i offentliga organisationer.

Ramverket består av 41 stycken rekommendationer som beskriver vad alla offentliga organisationer behöver gör för att skapa en effektiv samverkan. Var och en av medlemsmyndigheterna i eSam bestämmer utifrån ramverket vad man ska satsa på och framförallt HUR detta ska göras. Dessutom gör alla medlemsmyndigheterna nu en självskattning, så att utvecklingen hela tiden kan mätas och följas upp, med den pågående mätningen som utgångspunkt. Vidare satsar eSam på att jobba på en införandeplan och en förvaltningsprocess, samtidigt som man samordnar de gemensamma HUR-frågorna som medlemsmyndigheterna tar fram utifrån ramverket.

Mikael Österlund är chefsarkitekt och har lett eSams arbete med att ta fram det nya ramverket. Under sitt föredrag lyfter han fram de viktigaste delarna ur ramverket, samt berättar kring det fortsatta arbetet med att ta fram införandeplan och förvaltningsprocess.

Vad är en digital Gustav Molnararbetsplats & vilka aspekter är viktiga?

Gustav Molnar, VD Diwo

Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Gustav Molnar, VD på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

Dagens moderator 

Helena Timander, Decigo AB

Helena Timander från Decigo AB har stor erfarenhet av att leda förändringsprojekt kopplat till digital utveckling, både i privat och offentlig sektor. Under konferensen är det hon som guidar oss genom dagens talarpass och diskussioner.

Från strategiskt beslut Johan Booktill uppnådd effekt

Johan Book, VD Motivationsbyrån

Hur kan du genom ditt ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt, som inte bara skapar resultat utan också får personalen att må, trivas och prestera bättre?

Läs mer om workshopen (som äger rum måndag den 23 april) längre mer på sidan.

Hur får man en hel organisation att gå åt samma håll?

Dagens utvecklingstakt ställer krav på hela organisationen. Har man inte samma målbild och ett gemensamt varför så blir det svårt att dra åt samma håll, vilket är en nödvändighet för att på ett effektivt sätt driva utvecklingen framåt som skapar konkret nytta för medborgarna. Ledarskapet är en avgörande faktor för framgång. Men vad innebär i praktiken ett ledarskap som möjliggör detta?

Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Karlskrona kommun, blev 2017 utsett till årets offentliga chef. Hans föredrag handlar om vad som i praktiken får organisationen att arbeta mot samma vision och mål. På vilket sätt innebär ett bra ledarskap att man är orädd och initiativtagande? Vilka krav ställs på kreativitet och resultatfokus? Och hur ser balansen ut mellan att själv å ena sidan vara orädd och initiativtagande och å andra sidan lyhörd och ständigt öppen för nya förslag?

Digital utveckling utifrån kundernas behov

Offentlig sektor bygger på att skapa värde för medborgarna i Sverige. Därför är det naturligt att arbeta med kundcentrerad och behovsddriven utveckling, vilket innebär att man dels måste ta reda på kundernas behov, dels måste omsätta insiktena om kundernas behov i konkreta tjänster och lösningar som bidrar till en så bra kundupplevelse som möjligt. Så hur lyckas man med båda dessa stegen på ett så smart och effektivt sätt som möjligt? Vad krävs för att göra hela organisationen kunddriven – om det ens är möjligt? Och önskvärt? Vilka är utmaningarna och hur hanterar man dessa på ett effektivt sätt? Och vilka möjligheter skapas då?

Sofia Savander är sektionschef inom Kundmötesavdelningen på Skatteverket och har under flera år arbetat med kunddriven utveckling inom myndigheten. Här delar hon med sig av sina och Skatteverkets erfarenheter kring hur organisationen kan jobba med användarcentrerad utveckling och vilka resultat det kan ge.

Höjd innovationsförmåga i Sverige – hur når vi dit?

Det finns en enorm potential inom det svenska samhället att driva på utvecklingen genom digitaliseringen och öka innovationsförmågan. Men för att lyckas krävs inte bara satsningar uppifrån, utan en genomgående kulturförändring och en satsning på ekosystem där företag från privat näringsliv tillsammans med aktörerna inom offentlig sektor skapar synergier och på så sätt driver utvecklingen framåt. Om offentlig sektor skulle dela öppen data i högre utsträckning än idag, hade det givit företag möjlighet att skapa nya tjänster som offentlig sektor inte själva har möjlighet att skapa. Vad krävs för att detta ska ske i praktiken? Hur ser det ut i andra länder som kommit längre inom just detta och vad har de gjort för att lyckas?

Magnus Enzell är senior rådgivare inom Finansdepartementet och jobbar med att synliggöra exempel på den samhällsnytta som öppen data skulle kunna innebära för Sverige. Under föredraget berättar Magnus om regeringens digitaliseringsstrategi kopplat till öppen data och höjd innovationsförmåga i det offentliga Sverige.

Att skapa förändringskraft genom praktiska åtgärder

One Team Gov är en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur vi jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar One Team Gov för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder. Rörelsen består av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster som erbjuds invånarna, samt de egna arbetssätten. One Team Gov vill föra samman yrkesverksamma som i dag inte jobbar tätt tillsammans och ge oss en plats där vi kan utveckla vårt samarbete. One Team Govs perspektiv utgår från den offentliga förvaltningens digitalisering, men välkomnar människor från hela den offentliga sektorn och övriga sektorer som vill förnya den.

One Team Gov bygger på sju principer:

1. Arbeta öppet och positivt
2. Göra saker i praktiken
3. Experimentera och iterera
4. Bejaka mångfald och vara inkluderande
5. I hjärtat bry oss om människor
6. Arbeta gränsöverskridande
7. Välkomna teknikens möjligheter

Adrian Solitander jobbar med innovation i offentlig sektor på Vinnova, och är initiativtagare till att starta upp One Team Gov i Sverige. Under konferensen berättar han om bakgrunden till uppstarten, vad som gjorts under de första månaderna, vad som är planerat framåt och vilka resultaten förväntas bli. Vad förväntas man bidra med i rörelsen? Sätter man tillsammans upp mål som följs upp? Hur säkerställer man att initiativet inte stannar vid att vara en god idé utan faktiskt något som i slutändan skapar konkret nytta för de inblandade och i slutändan medborgarna? Adrian berättar också om One Team Gov i Storbritannien, där rörelsen först startade och där man har kommit lite längre med.

Att gå från mycket snack till lika mycket verkstad

Digitaliseringen är ett minst sagt välanvänt begrepp inom offentlig sektor och viljan att ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som finns med hjälp av ny teknik är stor, oavsett om det gäller kommuner och regioner eller myndigheter. Men att gå från ord till handling är inte lika lätt. För att lyckas krävs att organisationen tar ett helhetsgrepp kring frågan och tillsammans jobbar mot en gemensam vision och målbild. Det innebär att man måste mötas utanför de strukturer och stuprör som de flesta organisationer inom offentlig sektor idag är uppbyggda kring. En förutsättning är att den högsta ledningen är med på tåget och att det finns ett tydligt mål med de samarbeten och den samverkan som initieras. Hur kan detta se ut i praktiken?

Anna Gärdin är digitaliseringchef på Nacka kommun sedan februari 2018. Innan dess ledde hon tjänsteutvecklingen för Skatteverkets största verksamhetsområde. Nu ansvarar hon för att realisera den framåtanda som genomsyrar Nacka kommun och skapa resultat av de visioner som finns. Under sitt föredrag delar hon med sig av sina tankar och sin erfarenhet kring HUR man rustar en organisation som vill men inte riktigt är där än i praktiken, inte minst genom att sätta upp en tydlig målsättning för samverkan, genom att ha en plan för att få med sig högsta ledningen samt genom att skapa förutsättningar för att mötas utanför de strukturer och stuprör som de flesta organisationer är uppbyggda kring idag.

Förslag på svenskt ramverk för digital samverkan

Nu finns ett första förslag till ett svenskt ramverk för digital samverkan framme som ska kunna användas inom hela det offentliga Sverige. eSams expertgrupp för arkitektur har sedan hösten 2017 drivit ett arbete för att se över och uppdatera principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen. Perspektivet har breddats till att omfatta såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå – det vill säga hela det offentliga Sverige. Det Europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF), har tillsammans med andra relevanta principer från EU arbetats in i principerna. Resultatet har blivit ett svenskt ramverk som innehåller grundläggande principer och rekommendationer för offentliga organisationer.

Syftet med ramverket är att svenska offentliga organisationer ska kunna samverka på ett mer effektivt sätt samt att svenska offentliga organisationer inte själva ska behöva sätta sig in i rekommendationer och principer från EU. Ramverket är myndighetsövergripande, vilket skapar en gemensam logik för tjänsteutvecklingen i offentliga organisationer.

Ramverket består av 41 stycken rekommendationer som beskriver vad alla offentliga organisationer behöver gör för att skapa en effektiv samverkan. Var och en av medlemsmyndigheterna i eSam bestämmer utifrån ramverket vad man ska satsa på och framförallt HUR detta ska göras. Dessutom gör alla medlemsmyndigheterna nu en självskattning, så att utvecklingen hela tiden kan mätas och följas upp, med den pågående mätningen som utgångspunkt. Vidare satsar eSam på att jobba på en införandeplan och en förvaltningsprocess, samtidigt som man samordnar de gemensamma HUR-frågorna som medlemsmyndigheterna tar fram utifrån ramverket.

Mikael Österlund är chefsarkitekt och har lett eSams arbete med att ta fram det nya ramverket. Under sitt föredrag lyfter han fram de viktigaste delarna ur ramverket, samt berättar kring det fortsatta arbetet med att ta fram införandeplan och förvaltningsprocess.

Vad är en digital arbetsplats och vilka aspekter är viktiga?

Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Gustav Molnar, VD på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

Ett helt nytt mindset i den offentliga förvaltningen

Hur driver man på en offentlig organisations arbete att helt och hållet ställa om tjänsteutbudet, utformningen av tjänsterna och inte minst arbetssättet utifrån hur världen ser ut idag? Att gå från att utveckla befintliga processer till att verkligen tänka helt nytt. Att kunna anpassa sig och hitta lösningar som innebär distruptiva förändringar. Att göra den data som organisationen på sitter offentlig för att på så sätt möjliggöra för aktörer inom den privata sektorn att skapa nya tjänster som möjliggör för fler människor att få ett arbete. Hur gör man det? Vad krävs av ledare och organisation för att lyckas? Och vad händer om man inte gör det?

Erik Sandström är digitaliseringsdirektör på Arbetsförmedlingen, där han med ett helt nytt mindset kontinuerligt arbetar för att hela organisationen ska förstå och ställa om till dagens förutsättningar. Det innebär att ständigt ifrågasätta nuvarande arbetssätt och testa nya lösningar, men också att låta privata aktörer använda den data som myndigheten sitter på, för att skapa tjänster som man själva annars aldrig hade gjort.

Under detta pass bjuds du som deltagare in att diskutera utmaningar och möjligheter i den offentliga förvaltningen, kopplat till digitalisering och disruptiva förändringar.

Dagens moderator

Helena Timander från Decigo AB har stor erfarenhet av att leda förändringsprojekt kopplat till digital utveckling, både i privat och offentlig sektor. Under konferensen är det hon som guidar oss genom dagens talarpass och diskussioner.

Ett helt nytt mindset i den offentliga förvaltningen

Hur driver man på en offentlig organisations arbete att helt och hållet ställa om tjänsteutbudet, utformningen av tjänsterna och inte minst arbetssättet utifrån hur världen ser ut idag? Att gå från att utveckla befintliga processer till att verkligen tänka helt nytt. Att kunna anpassa sig och hitta lösningar som innebär distruptiva förändringar. Att göra den data som organisationen på sitter offentlig för att på så sätt möjliggöra för aktörer inom den privata sektorn att skapa nya tjänster som möjliggör för fler människor att få ett arbete. Hur gör man det? Vad krävs av ledare och organisation för att lyckas? Och vad händer om man inte gör det?

Erik Sandström är digitaliseringsdirektör på Arbetsförmedlingen, där han med ett helt nytt mindset kontinuerligt arbetar för att hela organisationen ska förstå och ställa om till dagens förutsättningar. Det innebär att ständigt ifrågasätta nuvarande arbetssätt och testa nya lösningar, men också att låta privata aktörer använda den data som myndigheten sitter på, för att skapa tjänster som man själva annars aldrig hade gjort.

Under detta pass bjuds du som deltagare in att diskutera utmaningar och möjligheter i den offentliga förvaltningen, kopplat till digitalisering och disruptiva förändringar.

UPPHANDLINGSDRIVEN INNOVATION

Vad kommer att krävas av det offentliga rummet för att klara framtidens behov av digitala tjänster? Och hur uppnår vi detta? Vem kommer att vara de bästa kravställarna i framtiden? Denna workshop utgår från kunskaperna och metoderna som utarbetats i projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt, och ger dig som deltagare kompetens, förståelse och verktyg  för att kunna använda upphandling som drivande faktor för innovation.

Att använda den offentliga upphandlingsprocessen som ett verktyg att driva utveckling är något som det pratas om inom offentliga verksamheter, men hur gör man då?

Projektet Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt, ägs av Region Gävleborg och finansieras av Tillväxtverket och Regionen. Projektets arbetssätt bygger på verkliga case i pilotform. Projektet har arbetat fram en modell (Frame Lake Model) för hur behovsidentifiering kan göras, i syfte att kunna beskriva den verkliga terrängen/kontexten, så att kartan kan ritas utifrån de verkliga behoven hos alla involverade aktörer.

Projektet arbetar för att ta fram hållbara lösningar för hur små företag och innovatörer ska kunna beredas möjlighet att leverera sina tjänster till offentlig sektor-skapa tillväxt. Genom att upphandla effekt och utfall istället för lägsta pris, möjliggörs det för nya aktörer att kunna ta plats för att lösa de olika samhällsutmaningar vi står inför, genom nya lösningar. Det finns goda exempel när arbetet gått riktigt bra och exempel där arbetet gått dåligt. Projektet bedrivs utifrån ett kunskapsdrivet arbetssätt som innebär att kunskaper och erfarenheter bygger på varandra och skapar en hållbar helhet. En viktig del handlar om att skapa goda nätverk som kan samverka runt olika utmaningar.

Workshopen kommer att varva teori om resultat vi uppnått i projektet med interaktivitet, där deltagarna tillsammans diskuterar och arbetar med olika frågeställningar knutna till området:

• Behov och behovsidentifiering
• Samverkan över olika gränser – nya samverkanslösningar
• Nya aktörer – innovatörer
• Kunskaper och erfarenheter i förändringsarbete
• Innovationer – nya lösningar
• Funktionskrav
• Förväntade effekter och önskat utfall på kort och lång sikt

Några av casen som kommer att tas upp:
• Funktionsupphandling av Ljus som tjänst i skolmiljö.
• Framtidens omsorg för äldre –upphandling av livskvalitet och hållbarhet.
• Innovation och upphandling från ett entreprenörsperspektiv – vi missar innovationer och tillväxt på grund av okunskap.

Workshopledare är Sigrid Petterssen och Anette Jonsäll, som är projektledare respektive forskare i projektet.

LEDARSKAP I DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

I dagens digitala arbetsmiljö är ledarskapet av avgörande betydelse för att skapa motiverade och engagerade medarbetare, som i sin tur leder till en mer välmående och produktiv organisation. Det är du som ledare som driver förändringen. Så vad krävs av ditt ledarskap för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för detta? Vilka är fallgroparna och hur undviker du dessa? Och hur ska du som ledare använda och nyttja möjligheterna med den digitala arbetsmiljön för att stärka den interna kulturen i din organisation?

Denna workshop ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du genomför en nulägesanalys
• Hur du genomför en framgångsrik behovsanalys
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen, både uppåt och nedåt
• I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka kan överlappa varandra och hur ska de prioriteras?
• Effekthemtagning

Workshopledare är Gustav Molnar från Diwo.

Digiturskap – Digitalisering, Kultur & Ledarskap

I en nyligen genomförd studie fick 500 nordiska ledare ange de största utmaningarna med digitalisering. Svaret var entydigt – utmaningarna handlar mer om kultur, beteenden och ledarskap än om teknik. Det räcker ju med att gå till sig själv. Det är sällan som själva tekniken är problemet – det är min egen och min närmaste omgivnings förståelse och attityder som avgör om digitaliseringen erbjuder ”nya spännande möjligheter” eller är en ”onödig IT-pryl som aldrig kommer att funka”.

Målet med dagens workshop är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap. Du kommer att få konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan. Vi blandar korta teoripass med diskussions- och reflektionsövningar.

Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera:

– Hur fungerar individuell och kollektiv beteendeförändring? Vi introducerar transformationshjulet.
– Hur kan vi skapa intern självinsikt, både på individ- och kollektiv nivå? Vi introducerar Ken Wilbers fyrfältare.
– Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör utveckling?
– Hur hittar vi och uppmuntrar medskapare och hur hanterar vi motskapare?
– Hur kan vi driva ett utvecklingsarbete som är mer insiktsdrivet, utifrån ett kund-/medborgarperspektiv?

Workshopen leds av Helena Timander, medförfattare till boken ”Lycklig lönsamhet – Om att bygga stark företagskultur” och Anna Orbe, medförfattare till boken ”Change – En liten bok om ett stort ämne”, bägge två verksamma på Decigo.

Decigo

UPPHANDLINGSDRIVEN INNOVATION

Vad kommer att krävas av det offentliga rummet för att klara framtidens behov av digitala tjänster? Och hur uppnår vi detta? Vem kommer att vara de bästa kravställarna i framtiden?

Att använda den offentliga upphandlingsprocessen som ett verktyg att driva utveckling är något som det pratas om inom offentliga verksamheter, men hur gör man då?

Projektet Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt, ägas av Region Gävleborg och finansieras av Tillväxtverket och Regionen. Projektets arbetssätt bygger på verkliga case, i pilotform. Projektet har arbetat fram en modell (Frame Lake Model) för hur behovsidentifiering kan göras, i syfte att kunna beskriva den verkliga terrängen/kontexten, så att kartan kan ritas utifrån de verkliga behoven hos alla involverade aktörer.

Projektet arbetar för att ta fram hållbara lösningar för hur små företag och innovatörer ska kunna beredas möjlighet att leverera sina tjänster till offentlig sektor-skapa tillväxt. Genom att upphandla effekt och utfall istället för lägsta pris, möjliggörs det för nya aktörer att kunna ta plats för att lösa de olika samhällsutmaningar vi står inför, genom nya lösningar. Det finns goda exempel när arbetet gått riktigt bra och exempel där arbetet gått dåligt. Projektet bedrivs utifrån ett kunskapsdrivet arbetssätt som innebär att kunskaper och erfarenheter bygger på varandra och skapar en hållbar helhet. En viktig del i projektet handlar om att skapa goda nätverk som kan samverka runt olika utmaningar.

Workshopen kommer att varva teori om resultat vi uppnått i projektet med interaktivitet, där deltagarna tillsammans diskuterar och arbetar med olika frågeställningar knutna till området:

• Behov och behovsidentifiering
• Samverkan över olika gränser – nya samverkanslösningar
• Nya aktörer -Innovatörer
• Kunskaper och erfarenheter i förändringsarbete
• Innovationer – nya lösningar
• Funktionskrav
• Förväntade effekter och önskat utfall på kort och lång sikt

Workshopledare är Sigrid Petterssen och Anette Jonsäll, som är projektledare respektive forskare i projektet.

LEDARSKAP I DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

I dagens digitala arbetsmiljö är ledarskapet av avgörande betydelse för att skapa motiverade och engagerade medarbetare, som i sin tur leder till en mer välmående och produktiv organisation. Det är du som ledare som driver förändringen. Så vad krävs av ditt ledarskap för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för detta? Vilka är fallgroparna och hur undviker du dessa? Och hur ska du som ledare använda och nyttja möjligheterna med den digitala arbetsmiljön för att stärka den interna kulturen i din organisation?

Denna workshop ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du genomför en nulägesanalys
• Hur du genomför en framgångsrik behovsanalys
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen, både uppåt och nedåt
• I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka kan överlappa varandra och hur ska de prioriteras?
• Effekthemtagning

Workshopledare är Gustav Molnar från Diwo.

Digiturskap – Digitalisering, Kultur & Ledarskap

I en nyligen genomförd studie fick 500 nordiska ledare ange de största utmaningarna med digitalisering. Svaret var entydigt – utmaningarna handlar mer om kultur, beteenden och ledarskap än om teknik. Det räcker ju med att gå till sig själv. Det är sällan som själva tekniken är problemet – det är min egen och min närmaste omgivnings förståelse och attityder som avgör om digitaliseringen erbjuder ”nya spännande möjligheter” eller är en ”onödig IT-pryl som aldrig kommer att funka”.

Målet med dagens workshop är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap. Du kommer att få konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan. Vi blandar korta teoripass med diskussions- och reflektionsövningar.

Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera:

– Hur fungerar individuell och kollektiv beteendeförändring? Vi introducerar transformationshjulet.
– Hur kan vi skapa intern självinsikt, både på individ- och kollektiv nivå? Vi introducerar Ken Wilbers fyrfältare.
– Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör utveckling?
– Hur hittar vi och uppmuntrar medskapare och hur hanterar vi motskapare?
– Hur kan vi driva ett utvecklingsarbete som är mer insiktsdrivet, utifrån ett kund-/medborgarperspektiv?

Workshopen leds av Helena Timander, medförfattare till boken ”Lycklig lönsamhet – Om att bygga stark företagskultur” och Anna Orbe, medförfattare till boken ”Change – En liten bok om ett stort ämne”, bägge två verksamma på Decigo.

Decigo

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

The challenge for the Public Sector is more than creating better websites, intranets or portals. Government IT needs to simplify the transformation of services and drive affordable and efficient change. Liferay Digital Experience Platform helps agencies create sustainable, fully digital operations by:

• Integrating mission-critical legacy systems with modern interfaces and applications
• Offering cost-effective, reusable solutions supported by a modular architecture
• Providing a secure, reliable platform for digital transformation

Read more at: https://www.liferay.com/solutions/industries/government

Centigos hjälper företag och organisationer att lösa konkreta problem utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt är vi ständigt med och utvecklar långsiktigt framgångsrika och välmående organisationer. För att lyckas krävs att en rad element måste samspela: affärslogik, processer, organisation och styrning, informationsteknik samt beteenden och attityder. När dessa parametrar samspelar samtidigt som organisationen tar ansvar, både för medarbetare och för sin omgivning och omvärld, finns alla förutsättningar på plats för att skapa långsiktig och hållbar framgång. Det kallar vi Business Wellness.

Läs mer om Centigo och deras modell Business Wellness här.

Colibo is a market leading social intranet platform that enables complex organizations to communicate and collaborate efficiently. We want to help define the future of the digital workplace by solving the unique communication and knowledge sharing challenges that companies face.

Our name originates from the word “collaboration”, which is exactly, what our social intranet solution promotes. The intuitive interface and team collaboration tools allow for easy knowledge sharing and set the stage for dialogue and collaboration between employees.

A complete intranet solution can contribute to the ease of work processes, elevate efficiency while encouraging value creation through digital collaboration.

Colibo is easy to deploy, and we guide you through the phases of your implementation process every step of the way. We are both your social intranet and your collaborators.

Located in the heart of Aarhus, Denmark, Colibo has more than 100.000 users across 14 countries. Our customers are a mix of municipalities, public organizations and private companies.

Read more about Colibo intranet here: https://www.colibo.com/features

Bitoreq har lång erfarenhet av digitalisering. Vi kan erbjuda konkret stöd till företag och organisationer för att förstå innebörden av, utveckla ledar- och medarbetarskap samt att definiera och bygga konkreta och specifika möjligheter utifrån sina utvecklingsbehov.

Bitoreq bidrar till att skapa mer effektiva och säkra administrativa rutiner samtidigt som möjligheterna till innovativa lösningar ökar! Allt detta kan göras utan att påverka existerande IT system vilket underlättar själva införandet betydligt! Redan installerade lösningar visar att tekniken fungerar samt att den ger mycket korta återbetalningstider. Vi talar veckor och månader i stället för år och ju större organisation desto större genomslag!