Från vision
till konkret nytta

Tack till alla deltagare, talare och partners
för en fantastiskt konferens! Vi ses i höst igen.

DigitalaStrategidagarna

Tack till alla deltagare och medverkande
för en fantastisk konferens!

Tack till alla detagare
och medverkande för
en fantastisk konferens!

DigitalaStrategidagarna

Från vision
till konkret nytta

Tack till alla deltagare, talare och
partners för två fantastiska dagar!

Information

För offentlig sektor innebär digitaliseringen möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, hög effektivitet och stor nytta för både medborgare och medarbetare.

Konferens

Att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och på så kort tid som möjligt är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner.

Workshop

Workshop med Johan Book – ledarskap genom fokus på medarbetarnas välmående, engagemang och utveckling är nyckeln till att skapa resultat. Vill du veta hur?

Konferens
Workshops
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


KONFERENS

25 Okt
08:30-16:30
Bryggarsalen, Stockholm

09:00 Inledning
09:10 Regeringskansliet
09:45 Uppsala
10:20 Fika
10:50 GDPR – Sentensia
11:30 Acando
11:00
 Lunch

12:00 ESV
13:30 Cecilia Lejon, PwC
14:00 Gustav Molnar, Diwo
14:30 Gruppdiskussion
14:50 Fika
15:20 Ewa Carlsson, eSam
15:50 Mats Snäll, Lantmäteriet
16:20 Sammanfattning av moderatorn
16:30 After work-mingel

KONFERENS – Program

09:00 Inledning
09:10 Regeringskansliet
09:45 Uppsala
10:20 Fika
10:50 GDPR – Sentensia
11:30 Acando
11:00
 Lunch
12:00 ESV
13:30 Cecilia Lejon, PwC
14:00 Gustav Molnar, Diwo
14:30 Gruppdiskussion
14:50 Fika
15:20 Ewa Carlsson, eSam
15:50 Mats Snäll, Lantmäteriet
16:20 Sammanfattning av moderatorn
16:30 After work-mingel

Talare


BengtKjellson
statensoffentligautr

Bengt Kjellson
Ordförande

Organisationskommittén för
nya digitaliseringsmyndigheten

AndersNystrom_KatarinavonGoes
expertgruppen

Katarina von Goës & Anders Nyström
Kanslichef & senior advisor

Hur accelererar vi digitaliseringen
av det offentliga Sverige?

MattiasLangestrom
skatteverket

Mattias Langeström
Chef innovationsteamet

Innovation på Skatteverket
– under ständig utveckling

LindaSchon
AF

Linda Schön Doroci
Bitr. chef Arbetsförmedlingen Direkt

Att gå från lokalt störst
till digitalt först

MagnusMahring
sse

Magnus Mähring
Professor företagsekonomi

Styrning av digitaliseringssatsningar
– människor och mekanismer

GoranWesterlund
allingsås kommun

Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig

Agilt arbetssätt som nyckeln
till framgångsrik digitalisering

PetraLindstrom
sthlmsstad

Petra Lindström
Projektledare

Att skapa framtidens arbetssätt
med utgångspunkt i stadens vision

Gustav Molnar
diwo

Gustav Molnar
CEO

Vad är en digital arbetsplats
och vilka aspekter är viktiga?

Daniel Ahlqvist
norrbottensehjalp

Daniel Ahlqvist
Samordnare

Gemensamma alternativ
mellan 14 kommuner

Johan Book
motivationsbyran_250x80

Johan Book
Förändringsledare

Workshopledare för
Digitalt Ledarskap

Talare


Workshop


DIGITALT LEDARSKAP

Från strategiskt beslut
till uppnådd effekt

Workshop


 


DIGITALT LEDARSKAP

Från strategiskt beslut
till uppnådd effekt

DigitaltLedarskap

Hur går du från strategi till uppnådd effekt?

Kolla in systerkonferensen
RPA & AI – Offentlig Sektor

Program


Konferens
24 april, Stockholm

 
24 april

 
Bryggarsalen

 
8:30-16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Handelshögskolan
09.40 Arbetsförmedlingen
10.10 Stockholms stad
10.40 Kafferast
11.10 Nya digitaliseringsmyndigheten
11.40 Norrbottens e-nämnd
12.10 Lunch

13.10 Expertrådet för digitala investeringar
13.40
 Diwo
14.10 Gruppdiskussion
14.40 Fika
15.10 Skatteverket
15.40 Alingsås kommun
16.10
 Sammanfattning
16.20 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Workshop
23 april, Stockholm

 
23 april

 
Bryggarsalen

 
9:30-16:00

09:30 Registrering och frukost
10:00 
Workshop
11:00 
Fika
11:20 
Workshopen fortsätter

12:00 Lunch
12:50 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Program


Konferens
24 april, Stockholm

 
24 april

 
Bryggarsalen

 
08:30- 16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Handelshögskolan
09.40 Arbetsförmedlingen
10.10 Stockholms stad
10.40 Kaffepaus
11.10 Nya digitaliseringsmyndigheten
11.40 Norrbottens e-nämnd
12.10 Lunch
13.10 Expertrådet för digitala investeringar
13.40 Diwo
14.10 Gruppdiskussion
14.40 Fika
15.10 Skatteverket
15.40 Alingsås kommun
16.10
 Sammanfattning
16.20 After work-mingel
17.10 Konferensen slut


Workshop

23 april, Stockholm

 
23 april

 
Bryggarsalen

 
10:00- 16:00

09:30 Registrering och frukost
10:00 
Workshop
11:00 
Fika
11:20 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
12:50 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Offentliga sektorns digitalisering i siffror

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

36 procent av alla anställda i Sverige upplever digital stress.

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

36 procent av alla anställda upplever digital stress.

HUR HAR ANDRA ORGANISATIONER LYCKATS?
DJUPDYKNINGAR I VIKTIGA OCH RELEVANTA ÄMNEN
EXPERTER OCH REGERINGS- REPRESENTANTER
INTERAKTION OCH NYA GIVANDE MÖTEN

Ett unikt kunskapsforum där drivande personer från organisationer i offentlig sektor delar med sig av erfarenheter och tips från digitaliseringen.

Digitalt ledarskap, tvärfunktionellt arbete, kundfokus, förändringsledning, agilt arbetssätt, regeringens satsningar, nya digitaliseringsmyndigheten.

Hur arbetar regeringen för att accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige? Och hur ska digitaliseringsmyndigheten se ut och vad ska den göra?

Här möjliggörs gränsöverskridande samtal mellan kommuner, myndigheter, stat och experter, för gemensamt hitta lösningar och dela best practice.

Kolla in systerkonferensen
RPA & AI – Offentlig Sektor

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta erik.thorell@summitandfriends.se för att gemensamt hitta en samarbetsmöjlighet som passar just er verksamhet.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta erik.thorell@summitandfriends.se för att gemensamt hitta en samarbetsmöjlighet som passar just er verksamhet.

Boka


Konferens
Pris: 7 800 kr

Workshop
Pris: 6 800 kr

Paketpris A – 1 500 kr i rabatt
1 konferensbiljett + 1 workshopbiljett
Använd koden digstrat1 i steg 2 av bokningen

Paketpris B – 3 500 kr i rabatt
2 konferensbiljetter + 2 workshopbiljetter
Använd koden digstrat2 i steg 2 av bokningen

Paketpris C – 3 000 kr i rabatt
3 konferensbiljetter
Använd koden digstrat3 i steg 2 av bokningen

Få 1500 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

DIGSTRAT1*

*Använd koden DIGSTRAT1 i steg två när du bokar

Få 3 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

DIGSTRAT2*

*Använd koden DIGSTRAT2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

DIGSTRAT3*

*Använd koden DIGSTRAT3 i steg två när du bokar

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personuppgiftsbehandling och GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring digital analys

Mötesplats

Klicka på ikonerna nedan för att se var
konferens och workshops äger rum.
 • Konferens

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig
om du har några frågor.

Erik Thorell
Telefon: 0700-914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se
 

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Erik Thorell
Telefon:+46700914258
Mail:erik.thorell@summitandfriends.se

Digitalisering i offentlig sektor

Att ge medborgarna i Sverige bästa tänkbara service på ett effektivt sätt är en stor del av vad kommunernas, landstingens och myndigheternas arbete handlar om. Digitaliseringen innebär att helt nya tjänster och lösningar kan skapas som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet. Att ha en väl genomtänkt och digital strategi på pappret är viktigt – men att låta verksamheten genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet är den stora utmaningen!

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger, med syfte att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Digitaliseringen måste vara en naturlig och integrerad del i hela verksamheten, med utgångspunkt i hur dagens verklighet ser ut och vad medborgarna efterfrågar. Den digitala transformationen handlar minst lika mycket om en kulturell förändring och förståelse för verksamhet som det handlar om teknik. För att lyckas krävs att hela organisationen tänker digitalt – anställda, chefer och ledning. Och det gäller att hänga med nu – i morgon är det för sent! Hur ska din organisation lyckas med det?

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor. Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktiken innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 24 april i Bryggarsalen, Stockholm.

Om workshopen

Vad krävs för att skapa konkret nytta utifrån de digitala visionerna och samtidigt förkorta tiden mellan beslut och uppnådd effekt? Vilka delar är avgörande för ett framgångsrikt digitalt ledarskap?

Förra årets fullbokade workshop med Johan Book, expert på förändringsledning och medarbetarengagemang, var otroligt uppskattad. I år får du en ny chans att under heldagsworkshopen Digitalt ledarskap – från strategi till uppnådd effekt få ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och långsiktigt välmående organisation.

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor . Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktien innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig,, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 24 april i Bryggarsalen, Stockholm.

Om våra workshops

Vad krävs för att skapa konkret nytta utifrån de digitala visionerna och samtidigt förkorta tiden mellan beslut och uppnådd effekt? Vilka delar är avgörande för ett framgångsrikt digitalt ledarskap?

Förra årets fullbokade workshop med Johan Book, expert på förändringsledning och medarbetarengagemang, var otroligt uppskattad. I år får du en ny chans att under en heldag få ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och långsiktigt välmående organisation.

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

 

Den nya digitaliseringsBengt Kjellsonmyndigheten

Bengt Kjellson, Generaldirektör Lantmäteriet

Den 7 december 2017 beslutade Regeringen om inrättande av ”myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn”. Klart är att den ska ligga i Sundsvall och vara på plats den 1 september 2018. Myndigheten kommer att ha 50–60 anställda de första åren. Så hur ser förberedelserna ut? Vilka är de stora utmaningarna och hur tänker kommittén hantera dem? Vad ska myndigheten börja med att prioritera? Och vilka personer är det man rekryterar, i ett första stadie?

Bengt Kjellson, idag Generaldirektör på Lantmäteriet, har fått uppdraget att vara ordförande för organisationskommitén, som ska ansvara för föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet 1 september 2018.

Hur accelererar viKatarina von Goës & Anders Nyström digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Katarina von Goës & Anders Nyström

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Lyssna på vilka prioriterade insatser regeringen genomför. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hitintills?

Katarina von Goës, kanslichef på Expertgruppen för digitala investeringar. Hon har 15 års erfarenhet av digitalisering och förändringsledning inom statliga myndigheter, bl.a. från Skatteverket och Säkerhetspolisen. Anders Nyström, biträdande enhetschef på enheten för digital förvaltning på Regeringskansliet. Han har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren.

Innovation på Skatteverket Mattias Langeström
– under ständig utveckling

Mattias Langeström, Ansvarig för Skatteverkets innovationsteam

Att driva ett innovationsarbete inom skatteverket är fantastiskt roligt men inte alltid enkelt. Under det år som innovationsteamet funnits på plats har vi bland annat genomfört övningar för att sprida grundtankarna om innovation, utrett tillämpningen av blockkedjeteknik – även kallat block chain – samt försökt att etablera ett strukturerat utforskande av AI-området. Jag tänkte bidra med de erfarenheter vi samlat på oss genom att presentera exempel på vad har vi gjort och hur vi gjorde det, vad vi misslyckats med och vad som har fungerat.

Mattias Langeström är sedan 2016 ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Han har sedan 2006 jobbat med olika projekt och som sektionschef på Skatteverket och var innan dess verksam inom både annan statlig verksamhet och inom privat sektor, med fokus på IT.

Att gå från lokalt störst
till digitalt först

Linda Schön Doroci, Bitr. chef Arbetsförmedlingen Direkt

Hur skapar man en rörelse där 15 000 medarbetare jobbar kunddrivet och tänker digitalt först? I praktiken innebär det att gå från ett utredande till ett utforskande arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar, ambassadörskap, förtroende och mandat.

Arbetsförmedlingen ställer just nu om från lokal organisering till sammanhållen centraliserad arbetsförmedling via telefon, videomöte och chatt. En omställning som omfattar såväl konkreta arbetssätt som mindsetskifte och kulturförflyttning. Hör Linda Schön Doroci berätta om hur Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar och engagemang genom taktiska förflyttningar, prioriteringar, samordnad förändringsledning och stark involvering – inte minst hos högsta ledningen.

Linda Schön Doroci har jobbat inom Arbetsförmedlingen i över 15 år. Hon började som arbetsförmedlare och idag har hennes nyfikenhet och intresse för människor tagit henne till positionen som biträdande direktör för verksamhetsområdet Arbetsförmedlingen Direkt som bland annat omfattar alla digitala tjänster och digital utveckling.

Styrning av Magnus Mähringdigitaliseringssatsningar – människor och mekanismer

Magnus Mähring, Professor i Business Administration

Utvecklingen genom digitaliseringen går i en rasande takt. Eller? Även om tekniken möjliggör nya fantastiska och innovativa lösningar borde många av framgångsfaktorerna för lyckade digitaliseringssatsningar vara välkända: förändringsledning, governance, ansvar och incitament. Så hur ser vi till, att de initiativ vi startar och driver nu inte går åt skogen? Vad bör ledningsgrupper och medarbetare idag kunna, som de ofta inte kan? Hur skapar man tydligt ansvar, som också är delat ansvar?

Magnus Mähring, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, är specialiserad på digitala förändringsprocesser. Han har studerat stora it-satsningar både nationellt och internationellt samt inom privat och offentlig sektor. Sedan hösten 2017 är han medlem i Expertrådet för digitala investeringar.

Agilt arbetssätt som Göran Westerlundnyckeln till framgångsrik digitalisering

Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig

Vad är det Alingsås har gjort för att med framgång lyckats utveckla sin verksamhet genom med bl.a. e-tjänster och öppna portaler, som de även har blivit prisade för? Och inte minst – hur har de gjort det? Svaret i Alingsås är att man lyckats skapa en kultur där man både lyssnar på och ger verksamheten inflytande samtidigt som man följer den övergripande strategin och målbilden. Det agila arbetssättet är metoden som löser den utmaningen. Under detta anförande blir det fokus på agila metoder, framgången hos användarna, politikens uppdrag som fundament och verksamhetens ökad styrförmåga.

Göran Westerlund jobbar som digitaliseringsansvarig i Alingsås och är den som är ansvarig för kommunens digitala strategier. Han menar att en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering handlar om att ha politisk förankring i sin digitala strategi och digitala satsningar. Han menar också att balansen mellan beställare och leverantör håller på att skifta från att det tidigare har varit beställaren, alltså kommunen, som suttit i baksätet medan leverantören har suttit i förarsätet. Nu skiftar det mot att Alingsås som beställare sätter sig i framsätet och är med och bestämmer styrriktningen.

Att skapa framtidens arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision

Petra Lindström, Projektledare för projektet Modernisering av sociala system

Stockholms stad lägger stort fokus på att utveckla sina verksamheter med hjälp av digitalisering och genomför nu en omfattande förändring för stadens sociala verksamheter. Projektet handlar i grunden om att ta kommandot över verksamhetsprocesserna och verksamhetsutvecklingen för att på sikt kunna säkerställa förmågan till kontinuerlig verksamhetsutveckling. Det innebär i praktiken att staden ska enas om gemensamma arbetssätt och processer som stödjer morgondagens socialtjänst. I projektet ingår mer än 150 personer med djup verksamhetsförståelse – sjuksköterskor, socialarbetare, enhetschefer, utredare och andra experter – från stadens samtliga 14 stadsdelar och berörda fackförvaltningar. Arbetet med gemensamma, moderna processer och arbetssätt är det primära och kommer att stödjas av moderna digitala stöd. Projektet utgår ifrån Stockholms vision 2040 ”Ett Stockholm för alla” och Strategi för en smart och uppkopplad stad. Visionen är att Stockholm ska bli världens smartaste stad och vara ett hållbart och inkluderande samhälle.

Petra Lindström, med gedigen erfarenhet av portföljstyrning och projektledning av stora IT-projekt, ansvarar för projektet. I sitt föredrag  kommer Petra att berätta om arbetet med att skapa konkret nytta och långsiktig hållbarhet utifrån stadens vision.

Vad är en digitalGustav Molnararbetsplats & vilka aspekter är viktiga?

Gustav Molnar, VD Diwo

Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Gustav Molnar, VD på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

Gemensamma alternativ Daniel Ahlqvistmellan 14 kommuner

Daniel Ahlqvist, Samordnare för Norrbottens E-nämnd

Hur kan 14 kommuner i Norrbotten med olika policys, strategier och förutsättningar samverka kring likvärdiga gemensamma lösningar, med fokus på att skapa bästa tänkbara lösningar för medborgarna och samtidigt utnyttja varenda skattekrona på bästa tänkbara sätt? I Norrbottens e-nämnd är det samverkan i ordets rätta bemärkelse som gäller. Ett lagarbete där alla har en roll och alla vinner på att stötta varandra. Här handlar det om ett gemensamt samarbete inte bara på pappret utan även i praktiken. Det ställer nya krav på marknaden likväl som på affärsmodeller och strategier. Hur ska dessa se ut för att fungera på ett effektivt och samtidigt rättvist sätt? Vilka är fördelarna? Vilka är utmaningarna, och hur ser man till att hantera dessa?

Daniel Ahlqvist, samordnare för Norrbottens E-nämnd, har lång och bred erfarenhet av olika typer av IT-verksamhet genom tidigare roller som bl.a. CIO och Business Integration Manager. Sedan 2015 är han ansvarig för genomförandet av nämndens beslut.

Från strategiskt beslut Johan Booktill uppnådd effekt

Johan Book, VD Motivationsbyrån

Hur kan du genom ditt ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt, som inte bara skapar resultat utan också får personalen att må, trivas och prestera bättre?

Läs mer om workshopen (som äger rum måndag den 23 april) längre mer på sidan.

Organisationskommittén för nya digitaliseringemyndigheten

Den 7 december 2017 beslutade Regeringen om inrättande av ”myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn”. Klart är att den ska ligga i Sundsvall och vara på plats den 1 september 2018. Myndigheten kommer att ha 50–60 anställda de första åren. Så hur ser förberedelserna ut? Vilka är de stora utmaningarna och hur tänker kommittén hantera dem? Vad ska myndigheten börja med att prioritera? Och vilka personer är det man rekryterar, i ett första stadie?

Bengt Kjellson, idag Generaldirektör på Lantmäteriet, har fått uppdraget att vara ordförande för organisationskommitén, som ska ansvara för föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet 1 september 2018.

Hur accelererar vi digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Regeringen satsar på att öka takten i  digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Lyssna på vilka prioriterade insatser regeringen genomför. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hitintills?

Katarina von Goës, kanslichef på Expertgruppen för digitala investeringar. Hon har 15 års erfarenhet av digitalisering och förändringsledning inom statliga myndigheter, bl.a. från  Skatteverket och Säkerhetspolisen. Anders Nyström, biträdande enhetschef på enheten för digital förvaltning på Regeringskansliet. Han har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren.

Innovation på Skatteverket – under ständig utveckling

Att driva ett innovationsarbete inom skatteverket är fantastiskt roligt men inte alltid enkelt. Under det år som innovationsteamet funnits på plats har vi bland annat genomfört övningar för att sprida grundtankarna om innovation, utrett tillämpningen av blockkedjeteknik samt försökt att etablera ett strukturerat utforskande av AI-området. Jag tänkte bidra med de erfarenheter vi samlat på oss genom att presentera exempel på vad har vi gjort och hur vi gjorde det, vad vi misslyckats med och vad som har fungerat.

Mattias Langeström är sedan 2016 ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Han har sedan 2006 jobbat med olika projekt och som sektionschef på Skatteverket och var innan dess verksam inom både annan statlig verksamhet och inom privat sektor, med fokus på IT.

Styrning av digitaliseringssatsningar – människor och mekanismer

Utvecklingen genom digitaliseringen går i en rasande takt. Eller? Även om tekniken möjliggör nya fantastiska och innovativa lösningar borde många av framgångsfaktorerna för lyckade digitaliseringssatsningar vara välkända: förändringsledning, governance, ansvar och incitament. Så hur ser vi till, att de initiativ vi startar och driver nu inte går åt skogen? Vad bör ledningsgrupper och medarbetare idag kunna, som de ofta inte kan? Hur skapar man tydligt ansvar, som också är delat ansvar?

Magnus Mähring, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, är specialiserad på digitala förändringsprocesser. Han har studerat stora it-satsningar både nationellt och internationellt samt inom privat och offentlig sektor. Sedan hösten 2017 är han medlem i Expertrådet för digitala investeringar.

Att gå från lokalt störst till digitalt först

Hur skapar man en rörelse där 15 000 medarbetare jobbar kunddrivet och tänker digitalt först? I praktiken innebär det att gå från ett utredande till ett utforskande arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar, ambassadörskap, förtroende och mandat.

Arbetsförmedlingen ställer just nu om från lokal organisering till sammanhållen centraliserad arbetsförmedling via telefon, videomöte och chatt. En omställning som omfattar såväl konkreta arbetssätt som mindsetskifte och kulturförflyttning. Hör Linda Schön Doroci berätta om hur Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar och engagemang genom taktiska förflyttningar, prioriteringar, samordnad förändringsledning och stark involvering – inte minst hos högsta ledningen.

Linda Schön Doroci har jobbat inom Arbetsförmedlingen i över 15 år. Hon började som arbetsförmedlare och idag har hennes nyfikenhet och intresse för människor tagit henne till positionen som biträdande direktör för verksamhetsområdet Arbetsförmedlingen Direkt som bland annat omfattar alla digitala tjänster och digital utveckling.

Agilt arbetssätt som nyckeln till framgångsrik digitalisering

Vad är det Alingsås har gjort för att med framgång lyckats utveckla sin verksamhet genom med bl.a. e-tjänster och öppna portaler, som de även har blivit prisade för? Och inte minst – hur har de gjort det? Svaret i Alingsås är att man lyckats skapa en kultur där man både lyssnar på och ger verksamheten inflytande samtidigt som man följer den övergripande strategin och målbilden. Det agila arbetssättet är metoden som löser den utmaningen. Under detta anförande blir det fokus på agila metoder, framgången hos användarna, politikens uppdrag som fundament och verksamhetens ökad styrförmåga.

Göran Westerlund jobbar som digitaliseringsansvarig i Alingsås och är den som är ansvarig för kommunens digitala strategier. Han menar att en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering handlar om att ha politisk förankring i sin digitala strategi och digitala satsningar. Han menar också att balansen mellan beställare och leverantör håller på att skifta från att det tidigare har varit beställaren, alltså kommunen, som suttit i baksätet medan leverantören har suttit i förarsätet. Nu skiftar det mot att Alingsås som beställare sätter sig i framsätet och är med och bestämmer styrriktningen.

Gemensamma alternativ mellan 14 kommuner

Hur kan 14 kommuner i Norrbotten med olika policys, strategier och förutsättningar samverka kring likvärdiga gemensamma lösningar, med fokus på att skapa bästa tänkbara lösningar för medborgarna och samtidigt utnyttja varenda skattekrona på bästa tänkbara sätt? I Norrbottens e-nämnd är det samverkan i ordets rätta bemärkelse som gäller. Ett lagarbete där alla har en roll och alla vinner på att stötta varandra. Här handlar det om ett gemensamt samarbete inte bara på pappret utan även i praktiken. Det ställer nya krav på marknaden likväl som på affärsmodeller och strategier. Hur ska dessa se ut för att fungera på ett effektivt och samtidigt rättvist sätt? Vilka är fördelarna? Vilka är utmaningarna, och hur ser man till att hantera dessa?

Daniel Ahlqvist, samordnare för Norrbottens E-nämnd, har lång och bred erfarenhet av olika typer av IT-verksamhet genom tidigare roller som bl.a. CIO och Business Integration Manager. Sedan 2015 är han ansvarig för genomförandet av nämndens beslut.

Vad är en digital arbetsplats och vilka aspekter är viktiga?

Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Gustav Molnar, VD på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

Att skapa framtidens arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision

Stockholms stad lägger stort fokus på att utveckla sina verksamheter med hjälp av digitalisering och genomför nu en omfattande förändring för stadens sociala verksamheter. Projektet handlar i grunden om att ta kommandot över verksamhetsprocesserna och verksamhetsutvecklingen för att på sikt kunna säkerställa förmågan till kontinuerlig verksamhetsutveckling. Det innebär i praktiken att staden ska enas om gemensamma arbetssätt och processer som stödjer morgondagens socialtjänst. I projektet ingår mer än 150 personer med djup verksamhetsförståelse – sjuksköterskor, socialarbetare, enhetschefer, utredare och andra experter – från stadens samtliga 14 stadsdelar och berörda fackförvaltningar. Arbetet med gemensamma, moderna processer och arbetssätt är det primära och kommer att stödjas av moderna digitala stöd. Projektet utgår ifrån Stockholms vision 2040 ”Ett Stockholm för alla” och Strategi för en smart och uppkopplad stad. Visionen är att Stockholm ska bli världens smartaste stad och vara ett hållbart och inkluderande samhälle.

Petra Lindström, med gedigen erfarenhet av portföljstyrning och projektledning av stora IT-projekt, ansvarar för projektet. I sitt föredrag  kommer Petra att berätta om arbetet med att skapa konkret nytta och långsiktig hållbarhet utifrån stadens vision.

Digitalt Ledarskap – Från strategisk beslut till uppnådd effekt

Hur kan du genom ditt ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt, som inte bara skapar resultat utan också får personalen att må, trivas och prestera bättre.

Läs mer om workshopen (som äger rum måndag den 23 april) längre mer på sidan.

Effektiv utveckling med fokus på styrning & struktur

På Bolagsverket paketeras alla projekt i objekt som delas mellan verksamhet och IT som jobbar i team, oavsett vilken typ av projekt det är. Det finns en tydlighet i hur projekten prioriteras och vad som förväntas i form av leverans, vilket gör det enkelt att veta vem som har ägarskap för vad, vad som är viktigast att börja med och hur målbilden för projektet ser ut. Här får du lyssna till hur den tydliga styrningen och strukturen har tagits fram, vem som ansvarar för portföljstyrningen och hur sammansättningen av teamen ser ut. Nu ligger Bolagsverkets fokus på att hitta ett smart och effektivt sätt att jobba agilt genom hela verksamheten, tvärfunktionellt. Vilka är utmaningarna här och hur löser man dem på bästa sätt?

Annika Axelborn har lång erfarenhet av statlig verksamhet med fokus på IT, och är sedan 2013 chef för utvecklingsavdelningen som inkluderar all IT-verksamhet, arkitektur (verksamhet och IT) samt projektkontor.

Digitalt Ledarskap – Från strategisk beslut till uppnådd effekt

Hur kan du genom ditt ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt, som inte bara skapar resultat utan också får personalen att må, trivas och prestera bättre.

Läs mer om workshopen (som äger rum måndag den 23 april) längre mer på sidan.

DIGITALT LEDARSKAP

Från digital strategi till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

 

Johan Book

Workshopledare Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Digitalt ledarskap

Från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Workshopledare är Johan Book, som har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Digitalt ledarskap

Förändringsledning – händer inte av sig självt!

Framgångsrik förändringsledning hänger inte på en karismatisk projektledare eller en förändringsvillig organisation. Ändå är det förvånansvärt många organisationer som saknar ett strukturerat arbetssätt för förändringsledning. Förändringsledning är en kompetens, precis på samma sätt som projektledning eller java-programmering och det finns etablerade metoder och modeller som effektivt stöd i förändringsarbetet.

Målet med denna workshop är du som deltagare ska få testa en konkret metod för att skapa varaktig förändring i organisationen. Workshopen kopplar till digitala strategier men arbetssätten och verktygen är relevanta oavsett förändringsresa. I workshopen används ADKAR-metoden för att beskriva fem förändringssteg:

• Awareness
• Desire
• Knowledge
• Ability
• Reinforcement

 

Workshopledare:

Ola Källgården är managementkonsult och VD på Olingo Consulting AB. Han har drivit och coachat ett stort antal verksamhetsprojekt inom en rad olika branscher. Han är även en uppskattad kursledare och föreläsare.

Lena Pehrs är managementkonsult och driver Business Design Studio, med förändringsledning genom visualisering. Hon har varit med och genomfört ett antal digitala förändringsresor i offentlig sektor, bl a kring e-tjänster och kontaktcenter för flera kommuner.

I workshopen kommer Lena vara den som fångar diskussionen i bild, så att den gemensamma bilden växer fram och blir ett effektivt sätt att komma ihåg vad som sades.

Vi har förmånen att leva i ett av världens finaste länder. Men vi på Atea vill mer. Som specialister inom it-infrastruktur tänker vi vara med och forma ett ännu bättre Sverige. Tillsammans med våra kunder ska vi utveckla lösningar som nästa generation kan känna sig stolta över.

NEW är en global innovationsbyrå som utför managementkonsulttjänster, implementationer och levererar molntjänster. Vi är specialister på Robotic Process Automation (RPA), liksom andra relaterade och intilliggande teknologier som exempelvis chatbots, AI, talsyntes. Vi samarbetar med världsledande mjukvaruleverantörer inom dessa områden för att bistå våra klienter på sina automationsresor.

Som implementeringspartner på några av de största RPA-utdelningarna i Europa har vi en djup expertis om hur vi skalar RPA och gör den till en integrerad del av din dagliga verksamhet. Som en del av våra engagemang tillhandahåller vi ofta utbildningar i tekniska och affärsmässiga aspekter av RPA. I en allt större utsträckning är vi också engagerade för att rädda och återuppliva kunders existerar RPA-arbete.

NEW har sitt huvudkontor i Stockholm med ytterligare kontor i Göteborg, Oslo och München samt pågående etablering i Chicago.

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

Alla branscher, organisationer och hela samhället påverkas på unika sätt av digitaliseringen, men gemensamt innebär det nya typer av prövningar och förutsättningar. Nya värden skapas och till följd av det även en ny digital affärslogik. De som bäst lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter tar täten – blir digitala ledare – och säkrar sin plats som en framtidsorganisation och som en stark spelare på sin marknad.

För att lyckas gäller det att förstå och kunna ta tillvara på utvecklingen. Verksamheter som inte lyckas hänga med går en tuff tid tillmötes, där de riskerar att bli allt mindre relevanta för sina kunder.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för alla – såväl stora som små företag och organisationer. Och vi på Telia vill vara med och hjälpa till på denna digitaliseringsresa. Vårt sätt att hjälpa och driva digitaliseringen av Sverige framåt är genom samverkan med partners som besitter spetskompetens inom sina respektive områden.

Digital Workforce är det enda företag som specialiserar sig inom tjänster för Intelligent Process Automatisering på en industriell skala. Våra intelligenta digitala medarbetare automatiserar processer för kunskapsbaserat arbete inom stora organisationer vilket frigör tid för de mänskliga medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande arbete. Implementering av digitala medarbete kräver ingen förändring av de existerande informationssystemen.

Digital Workforce grundades sommaren 2015 och har för närvarande över 140 anställda IPA specialister i Sverige, Finland Norge, Danmark och Polen. Läs mer på vår hemsida.

Liferay makes software that helps companies create digital experiences on web, mobile and connected devices.

Liferay, Inc., founded in 2004 and headquartered in Los Angeles, is an open source provider of software. As Leader in the Gartner Magic Quadrant for Horizontal Portals, Liferay has 21 offices around the world and is present in 40 countries through its large partner network.

The Liferay platform began as an open source project in 2001 and today counts a community of more than 180,000 members and more than 500,000 deployments worldwide. Companies around the world rely on Liferay technology for its rapid development capabilities, impressive scalability, proven reliability and open source savings. Companies such as Carrefour, Coach, Danone, Fujitsu, Lufthansa Aviation Training, Siemens, Société Générale, VMware and the United Nations use Liferay. Learn more at liferay.com.

Bitoreq har lång erfarenhet av digitalisering. Vi kan erbjuda konkret stöd till företag och organisationer för att förstå innebörden av, utveckla ledar- och medarbetarskap samt att definiera och bygga konkreta och specifika möjligheter utifrån sina utvecklingsbehov.

Bitoreq bidrar till att skapa mer effektiva och säkra administrativa rutiner samtidigt som möjligheterna till innovativa lösningar ökar! Allt detta kan göras utan att påverka existerande IT system vilket underlättar själva införandet betydligt! Redan installerade lösningar visar att tekniken fungerar samt att den ger mycket korta återbetalningstider. Vi talar veckor och månader i stället för år och ju större organisation desto större genomslag!