Tema: Förändringsledning

Konferens – 9 maj
Workshop – 8 maj

DigitalaStrategidagarna

Tema: Förändringsledning
Konferens – 9 maj
Workshop – 8 maj

Innovera – Förändra – Utveckla

Information

För offentlig sektor innebär digitaliseringen möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, hög effektivitet och stor nytta för både medborgare och medarbetare.

Konferens

Att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och på så kort tid som möjligt är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner.

Workshop

Heldagsworkshop:
Digital
Förändringsledning

Konferens

Ta del av best
practice, konkreta lösningar
och givande diskussioner.

Workshops

Heldagsworkshop:
Digital
Förändringsledning

LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN

Talare


KEYNOTE SPEAKER
Anders Ygeman

Anders Ygeman

Nyckeln för ett lyckat
digitaliseringsarbete i hela Sverige


Anna Eriksson
Digg

Anna Eriksson

Samverkan, ledarskap och organisation –
så bidrar DIGG till ett mer digitaliserat Sverige

Rebecca Filis
skatteverket

Rebecca Filis

Policylabb – Metod för behovsdriven
utveckling som förenar tjänstedesign med regeldesign

Louise C
SKL

Louise Callenberg

Vad är på gång i det
digitala offentliga Sverige?

Martin Samuelsson

Martin Samuelsson

Varför offentlig sektor behöver tänka
företagsarkitektur för att lyckas med digitaliseringen

Monica Skagne

Monica Skagne

”Digitalisering är verksamhetsutveckling, inte en
IT-fråga, och en viktig förutsättning för lönsamhet”

adam palmquist

Adam Palmquist

Digital förändringsledning och
organisationsutveckling genom gamification

Paul Davidsson

Paul Davidsson

Hur kan en mindre organisation som
Hörby kommun arbeta smart och innovativt?

Frode Randers

Frode Randers

Utveckling sett utifrån och in:
BEHOV → KRAV → REALISERING

Jennica

Jennica Andersson

LAGSPORT ÄR NYCKELN TILL ETT
DIGITALT OCH HÅLLBART SVERIGE

ReginaRasmanis

Regina Rasmanis

DAGENS
MODERATOR

Talare


Workshop


DIGITAL
FÖRÄNDRINGSLEDNING

UPPHANDLINGSDRIVEN
INNOVATION
 

Boka


Pris – Konferens
7 800 kr exkl. moms
Pris – Workshop
Pris: 6 800 kr exkl. moms
Få 1 500 kr i rabatt!
1 konferens + 1 workshop
Använd koden DIGSTRAT1 i steg två när du bokar.

Få 3 500 kr i rabatt!
2 konferens + 2 workshop
Använd koden DIGSTRAT2 i steg två när du bokar.

Få 3 000 kr i rabatt!
3 konferensbiljetter
Använd koden DIGSTRAT3 i steg två när du bokar.

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

För dig inom Offentlig Sektor!

Glöm inte att fylla i ert Organisationsnummer och GLN-nummer i rutan för kommentarer.

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Därför behöver vi uppgifter som Organisationsnummer och GLN-nummer för att kunna skicka dessa till er. Fyll i detta i rutan för kommentarer i bokningsformuläret.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt hitta en samarbetsmöjlighet som passar just er verksamhet.

Program


Konferens
9 maj, Stockholm

 
9 maj

 
Bryggarsalen

 
8:30-17:10

FÖRMIDDAG
08:30
 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 DIGG
09.50 SKL
10.30 Kaffepaus
11.00 Skatteverket
11.30 Uppsala kommun
12.00 Lunch

EFTERMIDDAG
13.00 
Högskolan i Skövde / Insert Coin
13.40 Försäkringskassan
14.10 Hörby kommun
14.40 Fika
15.00 Växjö kommun
15.30 Telia
16.00
 Anders Ygeman
16.30 After work-mingel
17.30 Konferensen slut

Workshops
8 maj, Stockholm

 
8 maj

 
Bryggarsalen

 
08.30 – 16.00

HELDAG
08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:30 
Fika
10:50 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Program


Konferens
9 maj, Stockholm

 
9 maj

 
Bryggarsalen

 
8:30- 17:10

08:30 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 DIGG
09.50 SKL
10.30 Kaffepaus
11.00 Skatteverket
11.30 Uppsala kommun
12.00 Lunch
13.00 Högskolan i Skövde / Insert Coin
13.40 Försäkringskassan
14.10 Hörby kommun
14.40 Fika
15.00 Växjö kommun
15.30 Telia
16.00
 Anders Ygeman
16.30 After work-mingel
17.30 Konferensen slut


Workshops

8 maj, Stockholm

 
8 maj

 
Bryggarsalen

 
8:30- 16:00

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:30 
Fika
10:50 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Kolla in systerkonferensen
Automatisering & AI – Offentlig Sektor

Offentlig sektors digitalisering i siffror

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

36 procent av alla anställda i Sverige upplever digital stress.

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 
 • Konferens

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig
om du har några frågor.

Oskar Norlander
Telefon: +46 708 84 74 58
Mail: 
oskar.norlander@summitandfriends.se

Oskar_Norlander

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 
 • Konferens

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Telefon: +46 708 84 74 58
Mail: 
oskar.norlander@summitandfriends.se

Oskar_Norlander

Digitalisering i offentlig sektor

Att ge medborgarna i Sverige bästa tänkbara service på ett effektivt sätt är en stor del av vad kommunernas, landstingens och myndigheternas arbete handlar om. Digitaliseringen innebär att helt nya tjänster och lösningar kan skapas som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet. Att ha en väl genomtänkt och digital strategi på pappret är viktigt – men att låta verksamheten genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet är den stora utmaningen!

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger. Syftet är att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Digitaliseringen måste vara en naturlig och integrerad del i hela verksamheten, med utgångspunkt i hur dagens verklighet ser ut och vad medborgarna efterfrågar. Den digitala transformationen handlar minst lika mycket om en kulturell förändring och förståelse för verksamhet som det handlar om teknik. För att lyckas krävs att hela organisationen tänker digitalt – anställda, chefer och ledning. Och det gäller att hänga med nu – i morgon är det för sent! Hur ska din organisation lyckas med det?

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor. Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktiken innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 9 maj på Bryggarsalen, Stockholm.

Om workshopen

Dagen innan konferensen ges du möjlighet att fördjupa din kunskap inom digital förändringsledning.

Digital Förändringsledning

Workshopen hålls den 8 maj på Bryggarsalen i Stockholm. Läs mer om innehållet längre ner på sidan eller klicka på workshop i menyn längst upp på sidan.

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor . Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktien innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig,, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 9 maj på Bryggarsalen, Stockholm.

Om workshopen

Dagen innan konferensen ges du möjlighet att fördjupa din kunskap inom digital förändringsledning.

Digital Förändringsledning

Workshopen hålls den 8 maj på Bryggarsalen i Stockholm. Läs mer om innehållet längre ner på sidan eller klicka på workshop i menyn längst upp på sidan.

Nyckeln för en lyckad digitalisering i hela Sverige

Anders Ygeman, Energi- och Digitaliseringsminister, Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

Digitaliseringen kommer att stöpa om varje sektor av samhället, men på olika sätt. De största nyttorna ligger fortfarande framför oss. Regeringen har satt upp målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av den offentliga sektorn är en viktig del i det arbetet. Men hur ska det gå till? Vilka är de viktigaste utmaningar och största möjligheterna? Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att berätta om hur han ser på vägen framåt och vad som är nyckeln för ett lyckat digitaliseringsarbete i hela Sverige.

Samverkan, ledarskap och organisation – så bidrar DIGG till ett mer digitaliserat Sverige

Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG

“Lagarbete krävs för att digitalisera den offentliga sektorn fullt ut”

Vad innebär egentligen digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige? Varför är det viktigt och hur ska den genomföras? Anna Eriksson behöver knappast någon närmare introduktion – som generaldirektör på Sveriges färskaste myndighet, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, är hon ett välbekant ansikte och röst för de flesta som arbetar med det digitala inom offentlig sektor. Här ger hon sin och DIGGs syn på digitaliseringen och innoveringen av den offentlig förvaltningen och vad som måste göras för att Sverige ska fortsätta vara en framgångsrik ekonomi. DIGG är ju trots allt en ny myndighet – skapad för att tänka nytt.

Nyfiken på DIGG? – Anna kommer att prata om:

– DIGGs uppdrag och hur det ska genomföras
– Vad gör DIGG just nu och hur långt har man kommit?
– Vad är viktigt för offentliga aktörer att arbeta med när det gäller verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsledning?

Policylabb – Metod för behovsdriven utveckling som förenar tjänstedesign med regeldesign

Rebecca Filis, Expert delningsekonomi och sektionsschef, Skatteverket

Med digitaliseringen följer många nya beteenden och affärsmodeller som ofta kan vara svåra att kontrollera på rätt sätt för Skatteverket. Ofta är det också så att lagstiftningen riskerar att inte hänga med i den snabba utvecklingen. Men hur följer man egentligen digitaliseringen och möter kunden/medborgaren på rätt sätt? För visst är det väl så att regler styr beteenden, men kan också samtidigt hämma innovationer?

Tjänstedesign och policylabb är metoder för att samskapa lösningar på komplexa problem. Regelverken utmanas av digitaliseringen och globaliseringen – så hur säkrar vi att de designas på ett sätt som leder till önskvärt beteende? Hur får en organisation som Skatteverket företag och personer att följa reglerna? Behöver vi vara mer experimentella när det gäller att skapa moderna regler?

I ett policylabb skapas förutsättningar för att tillsammans med användarna utvärdera och designa policy och regler. Rebecca berättar under talarpasset om Skatteverkets erfarenheter av genomförda policylabb med bland annat Vinnova och RISE inom området delningsekonomin.

Vad är på gång i det digitala offentliga Sverige?

Louise Callenberg, SKL

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Förnyelsekraft, beslutsamhet och genomförandeförmåga kommer att vara avgörande för att klara ekonomi, kompetensbrist och för att värna den höga kvalitet som finns i svensk välfärd. SKL visar vägen med fakta och goda exempel på strategier för att lyckas med fokus på dem som behöver förändras – nämligen vi som jobbar i välfärden.

”Så här ser jag på digital förnyelse. Det vi kallar för ”digitalisering” är inte teknisk innovation per se. Digitalisering är förändrade beteenden och arbetssätt, som förändras i hög takt och med stöd av, eller på grund av, ny teknik.”

Varför offentlig sektor behöver tänka företagsarkitektur för att lyckas med digitaliseringen

Martin Samuelsson, IT-arkitekt, Uppsala Kommun

Företagsarkitektur möjliggör digitalisering genom att säkerställa både att vi gör rätt saker, och att vi gör saker rätt för att nå dit. Med arkitektur visualiseras hur verksamhetsstrategier och mål påverkar verksamhetsprocesser, information och teknik samt skapar en helhetsbild över företagets planerade förflyttning.

Vi behöver bli fler som förstår nyttan och värdet av arkitektur. Att med modeller och med vyer beskriva komplexa strukturer är en förutsättning för att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Att etablera en arkitekturförmåga i en organisation med ett begränsat antal arkitekter kräver att fler roller inom organisationen känner sig trygga med att bära och förstå företagsarkitektur, oavsett om man har arkitekt i sin titel eller inte.

”Digitalisering är verksamhetsutveckling, inte en IT-fråga, och en viktig förutsättning för lönsamhet”

Monica Skagne, kommundirektör, Växjö kommun Växjö kommun

Vad är egentligen digitalisering? Alltför många tänker och pratar om IT och IT-system – kärt barn har många namn tänker jag då diskussionen kring området varit detsamma sedan 80-talet då ”data” var det som skulle hjälpa till lönsamhet, minska kompetensbrist och förflytta sig i utvecklingskurvan. På slutet av 90-talet kom @ och ”E” in överallt där samma frågor, önskningar, diskussioner och misslyckanden gjordes som då och vi även har i den nya digitaliseringsyran. Inget av det som jag rapat upp är en framgång för en organisation om man inte kopplar samman detta med en organisations interna flöden och processer. Digitalisering är människor, verksamhetsutveckling, förändringsledning och strukturerade dokumenterade processer där en IT-lösning innebär ökad lönsamhet, är en lösning på kompetensförsörjning och faktiskt en överlevnad för en verksamhet. Det gäller såväl inom näringslivet som den offentliga sektorn. Om inte alla delar är med kan digitaliseringen vara förödande för en verksamhet och detta för att man inte tagit in alla delar i sitt digitaliseringsarbete. Men hur ska man då tänka och hur gör man rätt och vad kan vi lära från andra misslyckanden och succéer ? Om det kommer Monica att berätta.

Från CIO till kommundirektör – Monica har lång erfarenhet av att arbeta med förändrings och verksamhetsutveckling där digitalisering många gånger varit basen. Innan Växjö var Monica CIO på industriföretaget Danfoss , tidigare inom IKEA och dessförinnan innehaft ett antal VD positioner inom näringslivet. Utöver det har Monica suttit ett antal styrelser inom Näringslivet och sitter nu med i I styrelsen på SKL Kommentus samt varit medlem i Näringsdepartementets digitaliserings- och utvecklings insiktsråd. Utöver det utsågs hon också 2012 till Sveriges mäktigaste kvinna inom IT av Computer Sweden.

Digital förändringsledning och organisationsutveckling genom gamification

Adam Palmquist, Thought Leader och Process Leader, samt doktorand och forskare, InsertCoin & Högskolan i Skövde

Vad är gamification/speldesign och hur kan man använda sig av det?

Speldesign går ut på att man engagerar deltagarna så att de blir fokuserade och motiverade att klara olika uppgifter. Dessa motiverande verktyg kan plockas ur spelens värld och användas på andra områden för att engagera och få användarna, vilka kan vara medborgare eller medarbetare, att prestera bättre och uppleva ett tydligare sammanhang. Metoden kallas gamification. Gamification omger oss hela tiden utan att vi tänker på det. Det är en slags motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Gamification handlar inte om att spela spel utan om hur kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemanget och arbetsglädjen.

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare och doktorerar i informationsteknologi med inriktning gamification/spelifiering. Adam har mångårig erfarenhet av att arbeta som föreläsare och konsult vid olika företag, myndigheter och högskolor som är intresserade av digitalisering och gamification.

Hur kan en mindre organisation som Hörby kommun arbeta smart och innovativt?

Paul Davidsson, E-strateg, Hörby kommun

“Digitalisering handlar främst om förändrade beteenden”

Digitalisering och automatiserade/robotiserade tjänster har länge setts som något “stort och läskigt” i mindre organisationer. Ofta i ännu högre utsträckning inom offentlig sektor än inom det privata. Men hur gör man då som en mindre aktör för att arbeta strategiskt och effektivt för att ta tillvara allt vad digitaliseringen har att erbjuda? I Hörby kommun har man bland annat aktivt arbetat med att digitalisera äldreomsorgen och Paul kommer under föreläsningen att dela med sig av sina bästa tips för att få största möjliga utväxling av digitaliseringen, särskilt som en mindre organisation.

– Sätt fokus på rätt sak
– Identifiera vad som ger de stora effekterna
– Ifrågasätt sedimenterade ”sanningar” både internt och bland leverantörerna
– Att faktiskt se digitaliseringen som en del av vardagen och inte som ett projekt

Utveckling sett utifrån och in: BEHOV → KRAV → REALISERING

Frode Randers, IT-arkitekt, Försäkringskassan

“Åh, jag blir tokig! IT förstår aldrig våra behov!”

Känns det igen? Då är du inte ensam.

Det är idag vanligt i organisationer att IT och kärnverksamheten opererar i silos – att man inte samverkar fullt ut och att resultatet på grund av detta ofta blir bristfälligt. Det är därför av största vikt att man bygger en verksamhet som förstår varandra och varandras behov. Men hur skiljer sig innebörden av begreppet “information” sett från verksamhetens respektive IT:s perspektiv? Och hur behöver IT organisera sig för att på bästa möjliga sätt översätta behov till krav till realisering?

Detta kommer Frode att diskutera från ett socio-tekniskt perspektiv, och hur man genom att arbeta agilt kan få full utväxling på sitt samarbete. Han kommer även att lyfta hur ISO:25010 (SQuaRE) kan användas som ett verktyg i arbetet med att välja en arkitektur som tål den typ av påfrestning som vi bedömer att IT-stödet kommer att behöva tackla.

“Som statlig myndighet så har vi en del yttre krafter att räkna med – inte minst den politiska styrning vi är underlagd i form av lagar, som dessutom förändras som det politiska verktyg de är.”

LAGSPORT ÄR NYCKELN TILL ETT DIGITALT OCH HÅLLBART SVERIGE

Jennica Andersson, ansvarig för Telia Sveriges relationer med offentlig sektor och multinationella företag

Åldrande befolkning, välfärdsgap och klimatkris. Vår tids största utmaningar kräver ny teknik, förändringsvilja och samarbete i partnerskap. Regeringen är tydlig. Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, men att ställa om till informationsdrivna organisationer tar tid. För lång tid.

Jennica Andersson brinner för att hjälpa organisationer att förändra och förenkla sin verksamhet genom att utnyttja kraften i digitalisering. Jennica kommer att förklara varför samarbete i partnerskap är så viktigt för att lyckas. Hon kommer även ge sitt perspektiv på vad som måste till för att Sveriges ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

DAGENS MODERATOR

Regina Rasmanis, VD, Olingo

Mer information kommer inom kort.

Samverkan, ledarskap och organisation – så bidrar DIGG till ett mer digitaliserat Sverige

Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG

“Lagarbete krävs för att digitalisera den offentliga sektorn fullt ut”

Vad innebär egentligen digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige? Varför är det viktigt och hur ska den genomföras? Anna Eriksson behöver knappast någon närmare introduktion – som generaldirektör på Sveriges färskaste myndighet, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, är hon ett välbekant ansikte och röst för de flesta som arbetar med det digitala inom offentlig sektor. Här ger hon sin och DIGGs syn på digitaliseringen och innoveringen av den offentlig förvaltningen och vad som måste göras för att Sverige ska fortsätta vara en framgångsrik ekonomi. DIGG är ju trots allt en ny myndighet – skapad för att tänka nytt.

Nyfiken på DIGG? – Anna kommer att prata om:

– DIGGs uppdrag och hur det ska genomföras
– Vad gör DIGG just nu och hur långt har man kommit?
– Vad är viktigt för offentliga aktörer att arbeta med när det gäller verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsledning?

Policylabb – Metod för behovsdriven utveckling som förenar tjänstedesign med regeldesign

Rebecca Filis, Expert delningsekonomi och sektionsschef, Skatteverket

Med digitaliseringen följer många nya beteenden och affärsmodeller som ofta kan vara svåra att kontrollera på rätt sätt för Skatteverket. Ofta är det också så att lagstiftningen riskerar att inte hänga med i den snabba utvecklingen. Men hur följer man egentligen digitaliseringen och möter kunden/medborgaren på rätt sätt? För visst är det väl så att regler styr beteenden, men kan också samtidigt hämma innovationer?

Tjänstedesign och policylabb är metoder för att samskapa lösningar på komplexa problem. Regelverken utmanas av digitaliseringen och globaliseringen – så hur säkrar vi att de designas på ett sätt som leder till önskvärt beteende? Hur får en organisation som Skatteverket företag och personer att följa reglerna? Behöver vi vara mer experimentella när det gäller att skapa moderna regler?

I ett policylabb skapas förutsättningar för att tillsammans med användarna utvärdera och designa policy och regler. Rebecca berättar under talarpasset om Skatteverkets erfarenheter av genomförda policylabb med bland annat Vinnova och RISE inom området delningsekonomin.

Hur kan en mindre organisation som Hörby kommun arbeta smart och innovativt?

Paul Davidsson, E-strateg, Hörby kommun

“Digitalisering handlar främst om förändrade beteenden”

Digitalisering och automatiserade/robotiserade tjänster har länge setts som något “stort och läskigt” i mindre organisationer. Ofta i ännu högre utsträckning inom offentlig sektor än inom det privata. Men hur gör man då som en mindre aktör för att arbeta strategiskt och effektivt för att ta tillvara allt vad digitaliseringen har att erbjuda? I Hörby kommun har man bland annat aktivt arbetat med att digitalisera äldreomsorgen och Paul kommer under föreläsningen att dela med sig av sina bästa tips för att få största möjliga utväxling av digitaliseringen, särskilt som en mindre organisation.

– Sätt fokus på rätt sak
– Identifiera vad som ger de stora effekterna
– Ifrågasätt sedimenterade ”sanningar” både internt och bland leverantörerna
– Att faktiskt se digitaliseringen som en del av vardagen och inte som ett projekt

Varför offentlig sektor behöver tänka företagsarkitektur för att lyckas med digitaliseringen

Martin Samuelsson, IT-arkitekt, Uppsala Kommun

Företagsarkitektur möjliggör digitalisering genom att säkerställa både att vi gör rätt saker, och att vi gör saker rätt för att nå dit. Med arkitektur visualiseras hur verksamhetsstrategier och mål påverkar verksamhetsprocesser, information och teknik samt skapar en helhetsbild över företagets planerade förflyttning.

Vi behöver bli fler som förstår nyttan och värdet av arkitektur. Att med modeller och med vyer beskriva komplexa strukturer är en förutsättning för att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Att etablera en arkitekturförmåga i en organisation med ett begränsat antal arkitekter kräver att fler roller inom organisationen känner sig trygga med att bära och förstå företagsarkitektur, oavsett om man har arkitekt i sin titel eller inte.

”Digitalisering är verksamhetsutveckling, inte en IT-fråga, och en viktig förutsättning för lönsamhet”

Monica Skagne, kommundirektör, Växjö kommun Växjö kommun

Vad är egentligen digitalisering? Alltför många tänker och pratar om IT och IT-system – kärt barn har många namn tänker jag då diskussionen kring området varit detsamma sedan 80-talet då ”data” var det som skulle hjälpa till lönsamhet, minska kompetensbrist och förflytta sig i utvecklingskurvan. På slutet av 90-talet kom @ och ”E” in överallt där samma frågor, önskningar, diskussioner och misslyckanden gjordes som då och vi även har i den nya digitaliseringsyran. Inget av det som jag rapat upp är en framgång för en organisation om man inte kopplar samman detta med en organisations interna flöden och processer. Digitalisering är människor, verksamhetsutveckling, förändringsledning och strukturerade dokumenterade processer där en IT-lösning innebär ökad lönsamhet, är en lösning på kompetensförsörjning och faktiskt en överlevnad för en verksamhet. Det gäller såväl inom näringslivet som den offentliga sektorn. Om inte alla delar är med kan digitaliseringen vara förödande för en verksamhet och detta för att man inte tagit in alla delar i sitt digitaliseringsarbete. Men hur ska man då tänka och hur gör man rätt och vad kan vi lära från andra misslyckanden och succéer ? Om det kommer Monica att berätta.

Från CIO till kommundirektör – Monica har lång erfarenhet av att arbeta med förändrings och verksamhetsutveckling där digitalisering många gånger varit basen. Innan Växjö var Monica CIO på industriföretaget Danfoss , tidigare inom IKEA och dessförinnan innehaft ett antal VD positioner inom näringslivet. Utöver det har Monica suttit ett antal styrelser inom Näringslivet och sitter nu med i I styrelsen på SKL Kommentus samt varit medlem i Näringsdepartementets digitaliserings- och utvecklings insiktsråd. Utöver det utsågs hon också 2012 till Sveriges mäktigaste kvinna inom IT av Computer Sweden.

Digital förändringsledning och organisationsutveckling genom gamification

Adam Palmquist, Thought Leader och Process Leader, samt doktorand och forskare, InsertCoin & Högskolan i Skövde

Vad är gamification/speldesign och hur kan man använda sig av det?

Speldesign går ut på att man engagerar deltagarna så att de blir fokuserade och motiverade att klara olika uppgifter. Dessa motiverande verktyg kan plockas ur spelens värld och användas på andra områden för att engagera och få användarna, vilka kan vara medborgare eller medarbetare, att prestera bättre och uppleva ett tydligare sammanhang. Metoden kallas gamification. Gamification omger oss hela tiden utan att vi tänker på det. Det är en slags motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Gamification handlar inte om att spela spel utan om hur kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemanget och arbetsglädjen.

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare och doktorerar i informationsteknologi med inriktning gamification/spelifiering. Adam har mångårig erfarenhet av att arbeta som föreläsare och konsult vid olika företag, myndigheter och högskolor som är intresserade av digitalisering och gamification.

Vad är på gång i det digitala offentliga Sverige?

Louise Callenberg, SKL

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Förnyelsekraft, beslutsamhet och genomförandeförmåga kommer att vara avgörande för att klara ekonomi, kompetensbrist och för att värna den höga kvalitet som finns i svensk välfärd. SKL visar vägen med fakta och goda exempel på strategier för att lyckas med fokus på dem som behöver förändras – nämligen vi som jobbar i välfärden.

”Så här ser jag på digital förnyelse. Det vi kallar för ”digitalisering” är inte teknisk innovation per se. Digitalisering är förändrade beteenden och arbetssätt, som förändras i hög takt och med stöd av, eller på grund av, ny teknik.”

Utveckling sett utifrån och in: BEHOV → KRAV → REALISERING

Frode Randers, IT-arkitekt, Försäkringskassan

“Åh, jag blir tokig! IT förstår aldrig våra behov!”

Känns det igen? Då är du inte ensam.

Det är idag vanligt i organisationer att IT och kärnverksamheten opererar i silos – att man inte samverkar fullt ut och att resultatet på grund av detta ofta blir bristfälligt. Det är därför av största vikt att man bygger en verksamhet som förstår varandra och varandras behov. Men hur skiljer sig innebörden av begreppet “information” sett från verksamhetens respektive IT:s perspektiv? Och hur behöver IT organisera sig för att på bästa möjliga sätt översätta behov till krav till realisering?

Detta kommer Frode att diskutera från ett socio-tekniskt perspektiv, och hur man genom att arbeta agilt kan få full utväxling på sitt samarbete. Han kommer även att lyfta hur ISO:25010 (SQuaRE) kan användas som ett verktyg i arbetet med att välja en arkitektur som tål den typ av påfrestning som vi bedömer att IT-stödet kommer att behöva tackla.

“Som statlig myndighet så har vi en del yttre krafter att räkna med – inte minst den politiska styrning vi är underlagd i form av lagar, som dessutom förändras som det politiska verktyg de är.”

LAGSPORT ÄR NYCKELN TILL ETT DIGITALT OCH HÅLLBART SVERIGE

Jennica Andersson, ansvarig för Telia Sveriges relationer med offentlig sektor och multinationella företag

Åldrande befolkning, välfärdsgap och klimatkris. Vår tids största utmaningar kräver ny teknik, förändringsvilja och samarbete i partnerskap. Regeringen är tydlig. Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, men att ställa om till informationsdrivna organisationer tar tid. För lång tid.

Jennica Andersson brinner för att hjälpa organisationer att förändra och förenkla sin verksamhet genom att utnyttja kraften i digitalisering. Jennica kommer att förklara varför samarbete i partnerskap är så viktigt för att lyckas. Hon kommer även ge sitt perspektiv på vad som måste till för att Sveriges ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

DAGENS MODERATOR

Regina Rasmanis, VD, Olingo

Mer information kommer inom kort.

Digital förändringsledning

“Från digital förändringsledning till digital kulturtransformation”

Under hösten 2018 hade Gartner sitt årliga symposium i Spanien på tema digitalisering. Huvudbudskapet på konferensen var att det finns en faktor som är viktigare än alla andra för att lyckas med digitalisering: organisationskulturen. Det glädjande budskapet är att kulturen är formbar och möjlig att påverka.

Syftet med dagens workshop är att du som deltagare på ska få inspiration, självinsikt och praktisk träning för att skapa kraft i er egen digitala transformationsprocess. Vi kommer att utgå från Ken Wilbers systemteorier, en kraftfull metodik för att leda digital transformation och förändringsledning. Vi lyfter på alla stenar som finns i en organisation som krävs för att skapa strukturell och kulturell förflyttning, från individ till helhet. Deltagarna kommer också att få bekanta sig med flera andra verktyg som skapar engagemang, insikt och drivkraft.

Vi blandar korta teoripass med diskussionsövningar och praktiska case.

Under workshopen kommer vi att diskutera:
– Hur får man en bra överblick över nuläge och önskat läge?
– Hur kan vi skapa intern självinsikt, både på individ- och kollektiv nivå?
– Varför är det viktigt att formulera en tydlig målbild och hur kan man göra?
– Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör transformation?
– Hur kan vi skapa internt engagemang och självledarskap? Hur hanterar vi motskapare?
– Hur säkerställer vi effekthemtagning och mätbar nytta?

Workshopen leds av Helena Timander, medförfattare till boken ”Lycklig lönsamhet – Om att bygga stark företagskultur” och Anna Orbe, medförfattare till boken ”Change – En liten bok om ett stort ämne”, bägge två verksamma på Decigo.

Passar bland annat dig som är med och driver digitaliseringen i din organisation, antingen som uttalad chef eller som informell ledare, oavsett vilken titel du har.

Anna OrbeHelena, Centigo, Moderator

Decigo

UPPHANDLINGSDRIVEN INNOVATION

Att använda den offentliga upphandlingsprocessen som ett verktyg att driva utveckling är något som det pratas om inom offentliga verksamheter, men hur gör man då?

Projektet ”Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt”, ägs av Region Gävleborg och finansieras av Tillväxtverket och Regionen. Projektets arbetssätt bygger på verkliga case, i pilotform. Projektet har arbetat fram en modell (Frame Lake Model) för hur behovsidentifiering kan göras, i syfte att kunna beskriva den verkliga terrängen/kontexten, så att kartan kan ritas utifrån de verkliga behoven hos alla involverade aktörer.

Projektet arbetar för att ta fram hållbara lösningar för hur små företag och innovatörer ska kunna beredas möjlighet att leverera sina tjänster till offentlig sektor och skapa tillväxt. Projektet bedrivs utifrån ett kunskapsdrivet arbetssätt som innebär att kunskaper och erfarenheter bygger på varandra och skapar en hållbar helhet. En viktig del i projektet handlar om att skapa goda nätverk som kan samverka runt olika utmaningar.

Workshopen kommer att varva teori om resultat vi uppnått i projektet med interaktivitet, där deltagarna tillsammans diskuterar och arbetar med olika frågeställningar knutna till området:

• Behov, behovsidentifiering och funktionskrav
• Samverkan över olika gränser – nya samverkanslösningar
• Nya aktörer, innovationer och nya lösningar
• Kunskaper och erfarenheter i förändringsarbete
• Förväntade effekter och önskat utfall på kort och lång sikt

Workshopledare:

Sigrid Petterssen och Anette Jonsäll, som är projektledare respektive forskare i projektet.

”Genom att upphandla effekt och utfall istället för lägsta pris, möjliggörs det för nya aktörer att kunna ta plats för att lösa de olika samhällsutmaningar vi står inför, genom nya lösningar.”

Sigrid PAnette J

Region Gävleborg - Logo

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

Alla branscher, organisationer och hela samhället påverkas på unika sätt av digitaliseringen, men gemensamt innebär det nya typer av prövningar och förutsättningar. Nya värden skapas och till följd av det även en ny digital affärslogik. De som bäst lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter tar täten – blir digitala ledare – och säkrar sin plats som en framtidsorganisation och som en stark spelare på sin marknad.

För att lyckas gäller det att förstå och kunna ta tillvara på utvecklingen. Verksamheter som inte lyckas hänga med går en tuff tid tillmötes, där de riskerar att bli allt mindre relevanta för sina kunder.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för alla – såväl stora som små företag och organisationer. Och vi på Telia vill vara med och hjälpa till på denna digitaliseringsresa. Vårt sätt att hjälpa och driva digitaliseringen av Sverige framåt är genom samverkan med partners som besitter spetskompetens inom sina respektive områden.

Utnyttja kraften i artificiell intelligens för att ge varje besökare personaliserade rekommendationer. Genom att låta besökaren direkt hitta den information, tjänst eller produkt han eller hon eftersöker så kan ni drastiskt höja er webbplats användbarhet samt förbättra era KPI:er.

rek.ai är en anonym (GDPR-säkrad) deep learning-motor för personalisering. Produkten är CMS-oberoende, kräver ingen utveckling och installeras med hjälp av ett enkelt skript. Besök gärna vår webbplats för att läsa några av våra kundcase.

Läs mer om rek.ai här.

Vi gör våra kunder bättre. Verksamhetsutveckling med IT – för digitalisering, affärsnära IT och innovation. Erfarna konsulter och utbildare inom IT Management och IT Service Management. På vår hemsida kan du, till exempel, läsa mer om vår tjänst Digital Readiness Assessment som är en framgångsfaktor för organisationens digitalisering.

Vi är stolta över att löpande få toppbetyg av både kunder och anställda.

Bitoreq har lång erfarenhet av digitalisering. Vi kan erbjuda konkret stöd till företag och organisationer för att förstå innebörden av, utveckla ledar- och medarbetarskap samt att definiera och bygga konkreta och specifika möjligheter utifrån sina utvecklingsbehov.

Bitoreq bidrar till att skapa mer effektiva och säkra administrativa rutiner samtidigt som möjligheterna till innovativa lösningar ökar! Allt detta kan göras utan att påverka existerande IT system vilket underlättar själva införandet betydligt! Redan installerade lösningar visar att tekniken fungerar samt att den ger mycket korta återbetalningstider. Vi talar veckor och månader i stället för år och ju större organisation desto större genomslag!