Stort tack till alla talare, deltagare och partners för att ni bidrog till fantastiska dagar! 

25-26 oktober hoppas vi få ser er på Digitala strategidagarna igen! 

 


25 okt – konferens, Stockholm
26 okt – workshops, Stockholm

Information

Digitaliseringen är pågående, ofrånkomlig och genomsyrar hela samhället. Det är ingen underdrift att påstå att vi just nu genomgår ett paradigmskifte som innebär att offentlig sektor måste identifiera och konkretisera alla de möjligheter som digitaliseringen innebär.

LÄS MER

Att ge medborgarna i Sverige bästa tänkbara service på ett effektivt sätt är en stor del av vad kommunernas, landstingens och myndigheternas arbete handlar om. Digitaliseringen innebär att helt nya tjänster och lösningar kan skapas som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet. Att ha en väl genomtänkt och digital strategi på pappret är viktigt – men att låta verksamheten genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet är den stora utmaningen! 

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger, med syfte att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 

Digitaliseringen måste vara en naturlig och integrerad del i hela verksamheten, som måste utgå ifrån hur dagens verklighet ser ut och vad medborgarna efterfrågar. Den digitala transformationen handlar minst lika mycket om en kulturell förändring och förståelse för verksamhet som det handlar om teknik. För att lyckas krävs att hela organisationen tänker digitalt – anställda, chefer och ledning. Och det gäller att hänga med nu – i morgon är det för sent! Hur ska din organisation lyckas med det?

Konferens

Den digitala transformationen är en spännande men utmanande resa. Därför är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra för att nå nya nivåer. Syftet är att du som deltagare ska bli fylld med inspiration och få nya idéer kring hur din organisation ska ta nästa steg i er digitala utveckling!

LÄS MER

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utverklingen och transformationen inom offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation. Oavsett vilket skede din organisation är i kopplat till den digitala transformationen så är Digitala Strategidagarna en konferens för dig. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen kring området framåt. 

Vill du få svar på vad det i praktien innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på bästa sätt kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara CIO, projektledare, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, webbstrateg, enhetschef, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Workshops

Dag 2 kan du gå på fördjupande workshops inom två viktiga områden kopplat till digitaliseringen – cybersäkerhet och digitalt ledarskap. Ta del av experternas tips, erfarenheter och konkreta verktyg samtidigt som du träffar och interagerar med andra deltagare som står inför liknande utmaningar.

LÄS MER

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

Lyssna till och nätverka med organisationer som driver digitaliseringsutvecklingen
Information

Digitaliseringen är pågående, ofrånkomlig och genomsyrar hela samhället. Det är ingen underdrift att påstå att vi just nu genomgår ett paradigmskifte som innebär att offentlig sektor måste identifiera och konkretisera alla de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Konferens

Den digitala transformationen är en spännande men utmanande resa. Därför är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra för att nå nya nivåer. Syftet är att du som deltagare ska bli fylld med inspiration och få nya idéer kring hur din organisation ska ta nästa steg i er digitala utveckling!

Workshops

Dag 2 kan du gå på fördjupande workshops inom två viktiga områden kopplat till digitaliseringen – cybersäkerhet och digitalt ledarskap. Ta del av experternas tips, erfarenheter och konkreta verktyg samtidigt som du träffar och interagerar med andra deltagare som står inför liknande utmaningar.

Håll dig uppdaterad inför
nästa konferens via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad inför
nästa konferens via vårt nyhetsbrev


Tidigare talare


Peder Sjölander, CIO
Hur ska organisationen arbeta med digitaliseringen?
Hur ska organisationen arbeta med digitaliseringen?

Peder Sjölander, CIO, Pensionsmyndigheten

Vad krävs av en organisation för att gå från ord till handling? Hur enar man it och övrig verksamhet för att gemensamt nå de uppsatta målen? Peder Sjölander berättar om hur tvärfunktionellt arbete som ger ett helhetstänk hos alla, proaktivt arbete som förhindrar problem längre fram, tydlig kommunikation mellan avdelningar och medarbetare samt ett ledarskap som skapar engagemang och förankring är grundförutsättningar för att lyckas med sin digitalisering.

Peder Sjölander var finalist i ”Årets CIO 2015” och har sedan många år drivit Pensionsmyndighetens digitala transformation. Han brinner även för att vara en del i att hjälpa politiker, tjänstemän och andra organisationer inom offentlig sektor med att nyttja den enorma potential digitaliseringen innebär.

 

Helena Mehner, kommunikationsdirektör
Digital service - istället för medborgarservice
Digital service - istället för medborgarservice

Helena Mehner, kommunikationsdirektör, Göteborgs stad

Hösten 2014 beslutade Göteborgs stad om en flerårig handlingsplan för hur man skulle gå till väga för att stadens digitala service skulle bli så enkel, öppen och effektiv så att den blir det naturliga förstahandsvalet för de som bor, besöker och driver företag i staden. Helena berättar om hur man parallellt med arbetet att ta fram nya e-tjänster jobbat mycket med ledning, samordning, informationsstruktur och infrastruktur i staden. Men framförallt lyfter hon vikten av att jobba långsiktigt med förändringsarbete i organisationen, som ska genomsyras av digitaliseringen. Hur har man gjort i praktiken och varför har det gått så bra?

Fredrik Söderqvist, digitaliseringsexpert
Framtidens arbetsmarknad - digital?
Framtidens arbetsmarknad - digital?

Fredrik Söderqvist, ekonom på Unionen och medlem i Digitaliseringskommissionens expertråd

Fredrik Söderqvist är samhällsekonomisk utredare på fackförbundet Unionen och ingick som expert i Digitaliseringskommissionens expertgrupp. Under Digitala Strategidagarna kommer han att prata om hur den digitala strukturomvandlingen väntas påverka arbetsmarknaden och näringslivet under de kommande åren. Han förutspår att  arbetsmarknaden tack vare teknikens hjälp kommer att blir alltmer decentraliserad, vilket man redan i dag ser på tjänster som Airbnb, Spotify, Uber etc. Vilka möjligheter och risker detta innebär för samhället i stort? Kommer även offentlig sektor påverkas?

Hans-Eric Holmqvist, Regeringens utredare
Effektiv styrning av nationella digitala tjänster
Effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Hans-Eric Holmqvist, Regeringens utredare  

Hans-Eric utreder just nu, på uppdrag av Regeringen, hur incitament ska skapas för att nyttja potentialen fullt ut i de befintliga digitala tjänsterna. Han föreslog nyligen att en staten bör sätta en deadline för när myndigheterna skall vara helt digitaliserade. Det kommer sätta press på att hela staten måste jobba för att uppnå de uppsatta målen, och ta tag i de utmaningar och frågor som måste lösas till dess:  Hur ska organisering och ansvarsfördelning för olika nationella tjänster se ut? Hur ska den offentliga sektorn samverka med näringslivet för att utnyttja innovationskraften för digitala lösningar som finns där? Hur ska en strukturerad kunskapsdelning mellan olika aktörer inom offentlig sektor se ut? Under konferensen kommer Hans-Eric att dela med sig av arbetet med utredningen och ge sin bild för vad som krävs för att öka takten på digitaliseringsarbetet.

Annika Bränström, generaldirektör
Good enough - ett måste för att hänga med i utvecklingen!
Good enough - ett måste för att hänga med i utvecklingen!

Annika Bränström, generaldirektör, Bolagsverket

Annika Bränström är en drivande kraft för digitaliseringen inom stat och myndigheter i Sverige, vilket hon blivit prisad för av SKL och Vinnova. Motiveringen belyste både hennes arbete att som generaldirektör driva digitaliseringen i den egna myndigheten, vilket varit till stort värde för landets företag, men också i rollen som ordförande för E-delegationen där hon i hög grad bidragit till samverkan mellan de statliga verken och med kommuner och landsting.

Under konferensen berättar Annika om vikten av samsyn, av gemensamma målbilder och förankring i organisationen, av att ha rätt kunskap och att det digitala måste vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Hur lyckas man med det i praktiken? Och vad innebär ”good enough” i avvägningen mellan att agera snabbt och rätt?

Christer Berg, ordförande
Fem metatrender som driver digitaliseringen
Fem metatrender som driver digitaliseringen

Christer Berg, ordförande, Dataföreningen

Går det att förutse den framtid som digitaliseringen leder till? Enligt Christer Berg – absolut! Genom att förstå trenderna som driver utvecklingen blir kommande förändringar uppenbara. Samhället förändras i grunden där vi lever, samverkar och skapar värden på helt nya sätt. Att kunna se denna framtid är avgörande för dagens digitala strategibeslut.

Christer Berg är marknadsekonom och har bevakat it-branschen som trendspanare och omvärldsanalytiker sedan 1990. Christer är chefredaktör och ansvarig utgivare för Trendspaning.se. Han delar med sig av sina tankar och trendspaningar kring hur framtiden kommer se ut och hur det i sin tur kommer att påverka oss alla.

Patrik Flensburg, servicechef
Att driva digitaliseringen i en komplex organisation med olika förvaltningar, processer och intressenter
Att driva digitaliseringen i en komplex organisation med olika förvaltningar, processer och intressenter

Patrik Flensburg, servicechef, Lomma kommun

Lomma kommun jobbar med att effektiviseras sina kommunala verksamheter genom digitalisering. En viktig del av denna digitalisering är att kartlägga processer och dessutom göra dem körbara med IT-stöd. Parallellt med detta har Lomma skapat ”mina kommunkontakter”, vilket innebär att medborgarna har möjlighet att se både sina ärenden med kommunen men också se data som kommunen har om medborgaren. Vilka är utmaningarna och hur ser man till att driva den digitala utveckligen på ett effektivt sätt, utifrån ett medborgarperspektiv?

Regina Rasmanis
Vilka är våra kritiska förmågor och använder vi dem på rätt sätt?
Vilka är våra kritiska förmågor och använder vi dem på rätt sätt?

Enligt en sammanställning byggd på våra mest kända ramverk och modeller för effektiv styrning av IT så behöver en organisation bemästra 35 kritiska förmågor för att bli framgångsrika. Regina Rasmanis är konsultchef på Olingo och är bland annat certifierad i en tjänst som analyserar dessa förmågor. Under 30 minuter kommer hon att guida genom dessa 35 förmågor. Hur man kan mäta dem? Hur blir man bättre? Hur prioriterar man? Regina kommer också att djupdyka ner i de förmågor som är mest kritiska för att kunna automatisera och digitalisera sitt verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Anders Nyström, bitr. enhetschef
Regeringens digitala satsning - vad innebär den?
Regeringens digitala satsning - vad innebär den?

Christina Henryson, departementsråd och chef för Enheten för digital förvaltning

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, som leder till en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för privatpersoner och företag, fler jobb och ökad välfärd. För att stärka digitaliseringen av det offentliga Sverige genomför regeringen programmet Digitalt först. Vad innebär det i praktiken för kommuner, regioner och myndigheter? Och hur långt har man kommit i satsningen?

Gustav Molnar, VD
Moderator
Moderator

Konferensens moderator, Gustav Molnar, är en evangelist inom digitalisering i allmänhet och den digitala arbetsplatsen i synnerhet. Brinner för att inspirera andra människor och organisationer att skapa förutsättningar för att prestera på max och utnyttja hela sin potential. Kalla sig själv nörd när det gäller innovation, medarbetarengagemang och förändringsledning.

 

Är du även intresserad av den digitala arbetsplatsen?
Kolla in Digital Workplace Summit!

Varför ska du gå på Digitala Strategidagarna?


 
Hur har andra organisationer lyckats?

Ett unikt kunskapsforum där kommuner, regioner, myndigheter och experter som varit ledande i att driva den digitala utvecklingen i sina respektive organisationer delar med sig av erfarenheter och tips. Detta ger en mångfacetterad bild av vad som krävs för att hantera utmaningarna och ta tillvara på de enorma möjligheter som digitaliseringen innebär.

 
Djupdykningar i relevanta ämnen

Skapa medarbetarengagemang, säkerställa rätt kompetens, långsiktigt förändringsarbete, digitalt ledarskap, tvärfunktionellt arbete och medborgardriven utveckling, digitaliseringen som en integrerad del av hela verksamheten, cybersäkerhet, agilt arbetssätt, avvägning mellan att agera snabbt och rätt.

 
Experter och regeringsrepresentanter

Lyssna till ledande experter som trendspanar och pratar om framtidens arbetsmarknad. Du får även ta del av vad Regeringens satsning ”Digitalt först” innebär och hur arbetet fortskrider, samt höra Regeringens utredare Hans-Eric Holmqvist berätta om utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”.

 
Interaktion och nya givande möten

Delta i interaktiva gruppdiskussioner och ta del av andra deltagares erfarenheter. Detta är ett forum som möjliggör de nödvändiga samtalen mellan kommuner, myndigheter, stat och experter, för att hitta gemensamma lösningar och synergieffekter av att driva den digitala utvecklingen i rätt riktning och tillräckligt fort.

Handplockade talare med stor
erfarenhet av digitala strategier i
offentlig sektor.

Handplockade talare med stor
erfarenhet av digitala strategier i
offentlig sektor.

Offentliga sektorns digitalisering i siffror


72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

36 procent av alla anställda upplever digital stress.

Det oberoende forumet för kunskapsdelning

Läs mer

Partners


Vill du synas och nätverka med deltagare från kommuner och myndigheter i hela landet? Kontakta erik.thorell@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen. Nedan ser du ett urval.

Kontakt


Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor!

Erik_rund

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Konferens

LÄS MER

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Utbildningar

LÄS MER

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

DIWO

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

DIGITALA STRATEGER I SVERIGE

Digitala Strateger i Sverige är med sina 3 150 st medlemmar den största och ledande gruppen för digitala strateger och digitaliseringsexperter i Sverige, både inom offentlig sektor och privat näringsliv.

Klicka här för att läsa mer om gruppen och bli medlem.

Olingo

Vi gör våra kunder bättre. Verksamhetsutveckling med IT – för digitalisering, affärsnära IT och innovation. Erfarna konsulter och utbildare inom IT Management och IT Service Management. På vår hemsida kan du, till exempel, läsa mer om vår tjänst Digital Readiness Assessment som är en framgångsfaktor för organisationens digitalisering.

Vi är stolta över att löpande få toppbetyg av både kunder och anställda.

Motivationsbyrån

Motivationsbyrån har en tydlig mission: att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat.

Att utveckla organisationens ledarskap och kommunikation ska vara enkelt, lättapplicerat och roligt. Att faktiskt börja göra och omsätta både den teoretiska och praktiska kunskapen i praktiken, i jakten på effekten. För om vi inte börjar göra nytt kan vi inte förvänta oss något annat resultat än det vi fått innan.

Forskningen visar obarmhärtigt att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna i jakten på att skapa förutsättningar för den värdefulla motivationen hos medarbetarna. Motiverade och engagerade medarbetare är förenat med förbättrad arbetsprestation och ökat ekonomiskt resultat.

Forskning visar även att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Då känns det onekligen dumt att inte satsa på att utveckla relationen mellan chef och medarbetare. Eller hur?

Deloitte

LEDANDE AKTÖR INOM CYBERSÄKERHET

Vi hjälper organisationer att förbereda sig för en attack, vara medvetna om riskerna och att reagera i rätt tid. Genom bredden av våra resurser, våra specialister globalt och våra relationer till branschledande leverantörer kan vi erbjuda holistiska lösningar på cybersäkerhet. Vår hjälp omfattar allt från att arrangera workshops med styrelser och ledningar för ökad beredskap och förståelse för betydelsen av robusta IT-planer för krishantering, till sårbarhetstestning av system och utbildning av personal.