Från vision
till konkret nytta

Konferens – Stockholm 24 april
Workshop – Stockholm 23 april

DigitalaStrategidagarna

Konferens – 24 april
Workshop – 23 april

DigitalaStrategidagarna

Konferens – 24 april
Workshops – 23 april
Information

För offentlig sektor innebär digitaliseringen möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, hög effektivitet och stor nytta för både medborgare och medarbetare.

Konferens

Att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och på så kort tid som möjligt är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner.

Workshop

Workshop med Johan Book – ledarskap genom fokus på medarbetarnas välmående, engagemang och utveckling är nyckeln till att skapa resultat. Vill du veta hur?

Konferens
Workshops
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM DRIVER DIGITALISERINGSUTVECKLINGEN

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


KONFERENS

25 Okt
08:30-16:30
Bryggarsalen, Stockholm

09:00 Inledning
09:10 Regeringskansliet
09:45 Uppsala
10:20 Fika
10:50 GDPR – Sentensia
11:30 Acando
11:00
 Lunch

12:00 ESV
13:30 Cecilia Lejon, PwC
14:00 Gustav Molnar, Diwo
14:30 Gruppdiskussion
14:50 Fika
15:20 Ewa Carlsson, eSam
15:50 Mats Snäll, Lantmäteriet
16:20 Sammanfattning av moderatorn
16:30 After work-mingel

KONFERENS – Program

09:00 Inledning
09:10 Regeringskansliet
09:45 Uppsala
10:20 Fika
10:50 GDPR – Sentensia
11:30 Acando
11:00
 Lunch
12:00 ESV
13:30 Cecilia Lejon, PwC
14:00 Gustav Molnar, Diwo
14:30 Gruppdiskussion
14:50 Fika
15:20 Ewa Carlsson, eSam
15:50 Mats Snäll, Lantmäteriet
16:20 Sammanfattning av moderatorn
16:30 After work-mingel

Talare


BengtKjellson
statensoffentligautr

Bengt Kjellson
Generaldirektör

Den nya
digitaliseringsmyndigheten

AndersNystrom_KatarinavonGoes
expertgruppen

Katarina von Goës & Anders Nyström
Kanslichef & senior advisor

Hur accelererar vi digitaliseringen
av det offentliga Sverige?

MattiasLangestrom
skatteverket

Mattias Langeström
Chef innovationsteamet

Innovation på Skatteverket
– under ständig utveckling

MagnusMahring
sse

Magnus Mähring
Professor företagsekonomi

Styrning av digitaliseringssatsningar
– människor och mekanismer

AnnikaAxelborn
Bolagsverket

Annika Axelborn
Chef utvecklingsavdelningen

Effektiv utveckling med fokus
på styrning & struktur

GoranWesterlund
allingsås kommun

Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig

Agilt arbetssätt som nyckeln
till framgångsrik digitalisering

Daniel Ahlqvist
norrbottensehjalp

Daniel Ahlqvist
Samordnare

Gemensamma alternativ
mellan 14 kommuner

Gustav Molnar
diwo

Gustav Molnar
CEO

Vad är en digital arbetsplats
och vilka aspekter är viktiga?

Johan Book
motivationsbyran_250x80

Johan Book
Förändringsledare

Workshopledare för
Digitalt Ledarskap

Talare


Workshop


DIGITALT LEDARSKAP

Från strategiskt beslut
till uppnådd effekt

Workshop


 


DIGITALT LEDARSKAP

Från strategiskt beslut
till uppnådd effekt

DigitaltLedarskap

Hur går du från strategi till uppnådd effekt?

Program


Konferens
24 april, Stockholm

 
24 april

 
Bryggarsalen

 
8:30-16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Handelshögskolan
09.40 Bolagsverket
10.10 Kafferast
10.40 Norrbottens e-nämnd
11.10 Nya digitaliseringsmyndigheten
11.40 Gruppdiskussion
12.00 Lunch
13.00 Diwo

13.30 Expertrådet digitala investeringar
14.00 Gruppdiskussion
14.20 Fika
14.50 Skatteverket
15.20 Alingsås kommun
15.50 Sammanfattning
16.00 After work-mingel
17.00 Konferensen slut

Workshop
23 april, Stockholm

 
23 april

 
Bryggarsalen

 
9:30-16:00

09:30 Registrering och frukost
10:00 
Workshop
11:00 
Fika
11:20 
Workshopen fortsätter

12:00 Lunch
12:50 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Program


Konferens
24 april, Stockholm

 
24 april

 
Bryggarsalen

 
08:30- 16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Handelshögskolan
09.40 Bolagsverket
10.10 Kafferast
10.40 Norrbottens e-nämnd
11.10 Nya digitaliseringsmyndigheten
11.40 Gruppdiskussion
12.00 Lunch
13.00 Diwo
13.30 Expertrådet digitala investeringar
14.00 Gruppdiskussion
14.20 Fika
14.50 Skatteverket
15.20 Alingsås kommun
15.50 Sammanfattning
16.00 After work-mingel
17.00 Konferensen slut


Workshop

23 april, Stockholm

 
23 april

 
Bryggarsalen

 
10:00- 16:00

09:30 Registrering och frukost
10:00 
Workshop
11:00 
Fika
11:20 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
12:50 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Offentliga sektorns digitalisering i siffror

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

36 procent av alla anställda i Sverige upplever digital stress.

21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service.

Sverige ligger på 28:e plats i världen gällande offentliga sektorns kvalitét och utbud av digitala tjänster.

72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor.

36 procent av alla anställda upplever digital stress.

HUR HAR ANDRA ORGANISATIONER LYCKATS?
DJUPDYKNINGAR I VIKTIGA OCH RELEVANTA ÄMNEN
EXPERTER OCH REGERINGS- REPRESENTANTER
INTERAKTION OCH NYA GIVANDE MÖTEN

Ett unikt kunskapsforum där drivande personer från organisationer i offentlig sektor delar med sig av erfarenheter och tips från digitaliseringen.

Digitalt ledarskap, tvärfunktionellt arbete, kundfokus, förändringsledning, agilt arbetssätt, regeringens satsningar, nya digitaliseringsmyndigheten.

Hur arbetar regeringen för att accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige? Och hur ska digitaliseringsmyndigheten se ut och vad ska den göra?

Här möjliggörs gränsöverskridande samtal mellan kommuner, myndigheter, stat och experter, för gemensamt hitta lösningar och dela best practice.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta erik.thorell@summitandfriends.se för att gemensamt hitta en samarbetsmöjlighet som passar just er verksamhet.

Boka


Konferens
Early Bird (till 23/2): 5 800 kr
Ordinarie pris: 7 800 kr

Workshop
Pris: 6 800 kr

Paketpris A – 1 500 kr i rabatt
1 konferensbiljett + 1 workshopbiljett
Använd koden digstrat1 i steg 2 av bokningen

Paketpris B – 3 500 kr i rabatt
2 konferensbiljetter + 2 workshopbiljetter
Använd koden digstrat2 i steg 2 av bokningen

Paketpris C – 3 000 kr i rabatt
3 konferensbiljetter
Använd koden digstrat3 i steg 2 av bokningen

Få 1500 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

DIGSTRAT1*

*Använd koden DIGSTRAT1 i steg två när du bokar

Få 3 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

DIGSTRAT2*

*Använd koden DIGSTRAT2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

DIGSTRAT3*

*Använd koden DIGSTRAT3 i steg två när du bokar

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring digital analys

Mötesplats

Klicka på ikonerna nedan för att se var
konferens och workshops äger rum.
 • Konferens

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig
om du har några frågor.

Erik Thorell
Telefon: 0700-914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se
 

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Erik Thorell
Telefon: +46700914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

Erik_rund

Digitalisering i offentlig sektor

Att ge medborgarna i Sverige bästa tänkbara service på ett effektivt sätt är en stor del av vad kommunernas, landstingens och myndigheternas arbete handlar om. Digitaliseringen innebär att helt nya tjänster och lösningar kan skapas som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet. Att ha en väl genomtänkt och digital strategi på pappret är viktigt – men att låta verksamheten genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet är den stora utmaningen!

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger, med syfte att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Digitaliseringen måste vara en naturlig och integrerad del i hela verksamheten, med utgångspunkt i hur dagens verklighet ser ut och vad medborgarna efterfrågar. Den digitala transformationen handlar minst lika mycket om en kulturell förändring och förståelse för verksamhet som det handlar om teknik. För att lyckas krävs att hela organisationen tänker digitalt – anställda, chefer och ledning. Och det gäller att hänga med nu – i morgon är det för sent! Hur ska din organisation lyckas med det?

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor. Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktiken innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 24 april i Bryggarsalen, Stockholm.

Om workshopen

Vad krävs för att skapa konkret nytta utifrån de digitala visionerna och samtidigt förkorta tiden mellan beslut och uppnådd effekt? Vilka delar är avgörande för ett framgångsrikt digitalt ledarskap?

Förra årets fullbokade workshop med Johan Book, expert på förändringsledning och medarbetarengagemang, var otroligt uppskattad. I år får du en ny chans att under heldagsworkshopen Digitalt ledarskap – från strategi till uppnådd effekt få ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och långsiktigt välmående organisation.

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

Om konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till ledande och drivande personer i den digitala utvecklingen och transformationen inom eller gentemot offentlig sektor, oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor . Under Digitala Strategidagarna samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll i vilket skede av transformationen ni är i eller hur stor din organisation är. Här utbyts erfarenheter och tips som alla har nytta av i sin digitaliseringsresa.

Vill du få svar på vad det i praktien innebär att ha en bra digital strategi, hur man går från vision till konkret handling och hur du på kan realisera de digitala strategierna och målbilderna i din organisation? I så fall är detta en konferens för dig som du inte vill missa!

Din titel kan vara IT-chef, verksamhetsutvecklare, enhetschef, projektledare, CIO, verksamhetschef, it-arkitekt, kommundirektör, servicechef, säkerhetsansvarig,, webbstrateg, kommunikatör, informationsansvarig eller något helt annat. I en organisation som har förstått vikten av digitalisering jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med de digitala glasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen hålls den 24 april i Bryggarsalen, Stockholm.

Om våra workshops

Vad krävs för att skapa konkret nytta utifrån de digitala visionerna och samtidigt förkorta tiden mellan beslut och uppnådd effekt? Vilka delar är avgörande för ett framgångsrikt digitalt ledarskap?

Förra årets fullbokade workshop med Johan Book, expert på förändringsledning och medarbetarengagemang, var otroligt uppskattad. I år får du en ny chans att under en heldag få ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och långsiktigt välmående organisation.

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshops i menyn längst upp på sidan.

 

Den nya digitaliseringsBengt Kjellsonmyndigheten

Bengt Kjellson, Generaldirektör Lantmäteriet

Den 7 december 2017 beslutade Regeringen om inrättande av ”myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn”. Klart är att den ska ligga i Sundsvall och vara på plats den 1 september 2018. Myndigheten kommer att ha 50–60 anställda de första åren. Så hur ser förberedelserna ut? Vilka är de stora utmaningarna och hur tänker kommittén hantera dem? Vad ska myndigheten börja med att prioritera? Och vilka personer är det man rekryterar, i ett första stadie?

Bengt Kjellson, idag Generaldirektör på Lantmäteriet, har fått uppdraget att vara ordförande för organisationskommitén, som ska ansvara för föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet 1 september 2018.

Hur accelererar viKatarina von Goës & Anders Nyström digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Katarina von Goës & Anders Nyström

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Lyssna på vilka prioriterade insatser regeringen genomför. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hitintills?

Katarina von Goës, kanslichef på Expertgruppen för digitala investeringar. Hon har 15 års erfarenhet av digitalisering och förändringsledning inom statliga myndigheter, bl.a. från Skatteverket och Säkerhetspolisen. Anders Nyström, biträdande enhetschef på enheten för digital förvaltning på Regeringskansliet. Han har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren.

Innovation på Skatteverket Mattias Langeström
– under ständig utveckling

Mattias Langeström, Ansvarig för Skatteverkets innovationsteam

Att driva ett innovationsarbete inom skatteverket är fantastiskt roligt men inte alltid enkelt. Under det år som innovationsteamet funnits på plats har vi bland annat genomfört övningar för att sprida grundtankarna om innovation, utrett tillämpningen av blockkedjeteknik – även kallat block chain – samt försökt att etablera ett strukturerat utforskande av AI-området. Jag tänkte bidra med de erfarenheter vi samlat på oss genom att presentera exempel på vad har vi gjort och hur vi gjorde det, vad vi misslyckats med och vad som har fungerat.

Mattias Langeström är sedan 2016 ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Han har sedan 2006 jobbat med olika projekt och som sektionschef på Skatteverket och var innan dess verksam inom både annan statlig verksamhet och inom privat sektor, med fokus på IT.

Styrning av Magnus Mähringdigitaliseringssatsningar – människor och mekanismer

Magnus Mähring, Professor i Business Administration

Utvecklingen genom digitaliseringen går i en rasande takt. Eller? Även om tekniken möjliggör nya fantastiska och innovativa lösningar borde många av framgångsfaktorerna för lyckade digitaliseringssatsningar vara välkända: förändringsledning, governance, ansvar och incitament. Så hur ser vi till, att de initiativ vi startar och driver nu inte går åt skogen? Vad bör ledningsgrupper och medarbetare idag kunna, som de ofta inte kan? Hur skapar man tydligt ansvar, som också är delat ansvar?

Magnus Mähring, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, är specialiserad på digitala förändringsprocesser. Han har studerat stora it-satsningar både nationellt och internationellt samt inom privat och offentlig sektor. Sedan hösten 2017 är han medlem i Expertrådet för digitala investeringar.

Effektiv utveckling med
fokus på styrning & struktur

Annika Axelborn, Chef utvecklingsavdelningen

På Bolagsverket paketeras alla projekt i objekt som delas mellan verksamhet och IT som jobbar i team, oavsett vilken typ av projekt det är. Det finns en tydlighet i hur projekten prioriteras och vad som förväntas i form av leverans, vilket gör det enkelt att veta vem som har ägarskap för vad, vad som är viktigast att börja med och hur målbilden för projektet ser ut. Här får du lyssna till hur den tydliga styrningen och strukturen har tagits fram, vem det är som prioriterar bland projekten och hur sammansättningen av teamen ser ut. Nu ligger Bolagsverkets fokus på att hitta ett smart och effektivt sätt att jobba agilt genom hela verksamheten, tvärfunktionellt. Vilka är utmaningarna och hur löser man dem på bästa sätt?

Annika Axelborn har lång erfarenhet av statlig verksamhet med fokus på IT, och är sedan 2013 chef för utvecklingsavdelningen som inkluderar all IT-verksamhet, arkitektur (verksamhet och IT) samt projektkontor.

Agilt arbetssätt som Göran Westerlundnyckeln till framgångsrik digitalisering

Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig

Vad är det Alingsås har gjort för att med framgång lyckats utveckla sin verksamhet genom med bl.a. e-tjänster och öppna portaler, som de även har blivit prisade för? Och inte minst – hur har de gjort det? Svaret i Alingsås är att man lyckats skapa en kultur där man både lyssnar på och ger verksamheten inflytande samtidigt som man följer den övergripande strategin och målbilden. Det agila arbetssättet är metoden som löser den utmaningen. Under detta anförande blir det fokus på agila metoder, framgången hos användarna, politikens uppdrag som fundament och verksamhetens ökad styrförmåga.

Göran Westerlund jobbar som digitaliseringsansvarig i Alingsås och är den som är ansvarig för kommunens digitala strategier. Han menar att en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering handlar om att ha politisk förankring i sin digitala strategi och digitala satsningar. Han menar också att balansen mellan beställare och leverantör håller på att skifta från att det tidigare har varit beställaren, alltså kommunen, som suttit i baksätet medan leverantören har suttit i förarsätet. Nu skiftar det mot att Alingsås som beställare sätter sig i framsätet och är med och bestämmer styrriktningen.

Gemensamma alternativ Daniel Ahlqvistmellan 14 kommuner

Daniel Ahlqvist, Samordnare för Norrbottens E-nämnd

Hur kan 14 kommuner i Norrbotten med olika policys, strategier och förutsättningar samverka kring likvärdiga gemensamma lösningar, med fokus på att skapa bästa tänkbara lösningar för medborgarna och samtidigt utnyttja varenda skattekrona på bästa tänkbara sätt? I Norrbottens e-nämnd är det samverkan i ordets rätta bemärkelse som gäller. Ett lagarbete där alla har en roll och alla vinner på att stötta varandra. Här handlar det om ett gemensamt samarbete inte bara på pappret utan även i praktiken. Det ställer nya krav på marknaden likväl som på affärsmodeller och strategier. Hur ska dessa se ut för att fungera på ett effektivt och samtidigt rättvist sätt? Vilka är fördelarna? Vilka är utmaningarna, och hur ser man till att hantera dessa?

Daniel Ahlqvist, samordnare för Norrbottens E-nämnd, har lång och bred erfarenhet av olika typer av IT-verksamhet genom tidigare roller som bl.a. CIO och Business Integration Manager. Sedan 2015 är han ansvarig för genomförandet av nämndens beslut.

Vad är en digitalGustav Molnararbetsplats & vilka aspekter är viktiga?

Gustav Molnar, VD Diwo

Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Gustav Molnar, VD på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

Från strategiskt beslut Johan Booktill uppnådd effekt

Johan Book, VD Motivationsbyrån

Hur kan du genom ditt ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt, som inte bara skapar resultat utan också får personalen att må, trivas och prestera bättre?

Läs mer om workshopen (som äger rum måndag den 23 april) längre mer på sidan.

Den nya digitaliseringemyndigheten

Den 7 december 2017 beslutade Regeringen om inrättande av ”myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn”. Klart är att den ska ligga i Sundsvall och vara på plats den 1 september 2018. Myndigheten kommer att ha 50–60 anställda de första åren. Så hur ser förberedelserna ut? Vilka är de stora utmaningarna och hur tänker kommittén hantera dem? Vad ska myndigheten börja med att prioritera? Och vilka personer är det man rekryterar, i ett första stadie?

Bengt Kjellson, idag Generaldirektör på Lantmäteriet, har fått uppdraget att vara ordförande för organisationskommitén, som ska ansvara för föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet 1 september 2018.

Hur accelererar vi digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Regeringen satsar på att öka takten i  digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Lyssna på vilka prioriterade insatser regeringen genomför. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hitintills?

Katarina von Goës, kanslichef på Expertgruppen för digitala investeringar. Hon har 15 års erfarenhet av digitalisering och förändringsledning inom statliga myndigheter, bl.a. från  Skatteverket och Säkerhetspolisen. Anders Nyström, biträdande enhetschef på enheten för digital förvaltning på Regeringskansliet. Han har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren.

Innovation på Skatteverket – under ständig utveckling

Att driva ett innovationsarbete inom skatteverket är fantastiskt roligt men inte alltid enkelt. Under det år som innovationsteamet funnits på plats har vi bland annat genomfört övningar för att sprida grundtankarna om innovation, utrett tillämpningen av blockkedjeteknik samt försökt att etablera ett strukturerat utforskande av AI-området. Jag tänkte bidra med de erfarenheter vi samlat på oss genom att presentera exempel på vad har vi gjort och hur vi gjorde det, vad vi misslyckats med och vad som har fungerat.

Mattias Langeström är sedan 2016 ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Han har sedan 2006 jobbat med olika projekt och som sektionschef på Skatteverket och var innan dess verksam inom både annan statlig verksamhet och inom privat sektor, med fokus på IT.

Styrning av digitaliseringssatsningar – människor och mekanismer

Utvecklingen genom digitaliseringen går i en rasande takt. Eller? Även om tekniken möjliggör nya fantastiska och innovativa lösningar borde många av framgångsfaktorerna för lyckade digitaliseringssatsningar vara välkända: förändringsledning, governance, ansvar och incitament. Så hur ser vi till, att de initiativ vi startar och driver nu inte går åt skogen? Vad bör ledningsgrupper och medarbetare idag kunna, som de ofta inte kan? Hur skapar man tydligt ansvar, som också är delat ansvar?

Magnus Mähring, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, är specialiserad på digitala förändringsprocesser. Han har studerat stora it-satsningar både nationellt och internationellt samt inom privat och offentlig sektor. Sedan hösten 2017 är han medlem i Expertrådet för digitala investeringar.

Effektiv utveckling med fokus på styrning & struktur

På Bolagsverket paketeras alla projekt i objekt som delas mellan verksamhet och IT som jobbar i team, oavsett vilken typ av projekt det är. Det finns en tydlighet i hur projekten prioriteras och vad som förväntas i form av leverans, vilket gör det enkelt att veta vem som har ägarskap för vad, vad som är viktigast att börja med och hur målbilden för projektet ser ut. Här får du lyssna till hur den tydliga styrningen och strukturen har tagits fram, vem som ansvarar för portföljstyrningen och hur sammansättningen av teamen ser ut. Nu ligger Bolagsverkets fokus på att hitta ett smart och effektivt sätt att jobba agilt genom hela verksamheten, tvärfunktionellt. Vilka är utmaningarna här och hur löser man dem på bästa sätt?

Annika Axelborn har lång erfarenhet av statlig verksamhet med fokus på IT, och är sedan 2013 chef för utvecklingsavdelningen som inkluderar all IT-verksamhet, arkitektur (verksamhet och IT) samt projektkontor.

Agilt arbetssätt som nyckeln till framgångsrik digitalisering

Vad är det Alingsås har gjort för att med framgång lyckats utveckla sin verksamhet genom med bl.a. e-tjänster och öppna portaler, som de även har blivit prisade för? Och inte minst – hur har de gjort det? Svaret i Alingsås är att man lyckats skapa en kultur där man både lyssnar på och ger verksamheten inflytande samtidigt som man följer den övergripande strategin och målbilden. Det agila arbetssättet är metoden som löser den utmaningen. Under detta anförande blir det fokus på agila metoder, framgången hos användarna, politikens uppdrag som fundament och verksamhetens ökad styrförmåga.

Göran Westerlund jobbar som digitaliseringsansvarig i Alingsås och är den som är ansvarig för kommunens digitala strategier. Han menar att en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering handlar om att ha politisk förankring i sin digitala strategi och digitala satsningar. Han menar också att balansen mellan beställare och leverantör håller på att skifta från att det tidigare har varit beställaren, alltså kommunen, som suttit i baksätet medan leverantören har suttit i förarsätet. Nu skiftar det mot att Alingsås som beställare sätter sig i framsätet och är med och bestämmer styrriktningen.

Gemensamma alternativ mellan 14 kommuner

Hur kan 14 kommuner i Norrbotten med olika policys, strategier och förutsättningar samverka kring likvärdiga gemensamma lösningar, med fokus på att skapa bästa tänkbara lösningar för medborgarna och samtidigt utnyttja varenda skattekrona på bästa tänkbara sätt? I Norrbottens e-nämnd är det samverkan i ordets rätta bemärkelse som gäller. Ett lagarbete där alla har en roll och alla vinner på att stötta varandra. Här handlar det om ett gemensamt samarbete inte bara på pappret utan även i praktiken. Det ställer nya krav på marknaden likväl som på affärsmodeller och strategier. Hur ska dessa se ut för att fungera på ett effektivt och samtidigt rättvist sätt? Vilka är fördelarna? Vilka är utmaningarna, och hur ser man till att hantera dessa?

Daniel Ahlqvist, samordnare för Norrbottens E-nämnd, har lång och bred erfarenhet av olika typer av IT-verksamhet genom tidigare roller som bl.a. CIO och Business Integration Manager. Sedan 2015 är han ansvarig för genomförandet av nämndens beslut.

Vad är en digital arbetsplats och vilka aspekter är viktiga?

Gustav kommer konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar hen en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Gustav kommer försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Gustav Molnar, VD på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

Digitalt Ledarskap – Från strategisk beslut till uppnådd effekt

Hur kan du genom ditt ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt, som inte bara skapar resultat utan också får personalen att må, trivas och prestera bättre.

Läs mer om workshopen (som äger rum måndag den 23 april) längre mer på sidan.

DIGITALT LEDARSKAP

Från digital strategi till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

 

Johan Book

Workshopledare Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Digitalt ledarskap

Från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Workshopledare är Johan Book, som har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Digitalt ledarskap

Förändringsledning – händer inte av sig självt!

Framgångsrik förändringsledning hänger inte på en karismatisk projektledare eller en förändringsvillig organisation. Ändå är det förvånansvärt många organisationer som saknar ett strukturerat arbetssätt för förändringsledning. Förändringsledning är en kompetens, precis på samma sätt som projektledning eller java-programmering och det finns etablerade metoder och modeller som effektivt stöd i förändringsarbetet.

Målet med denna workshop är du som deltagare ska få testa en konkret metod för att skapa varaktig förändring i organisationen. Workshopen kopplar till digitala strategier men arbetssätten och verktygen är relevanta oavsett förändringsresa. I workshopen används ADKAR-metoden för att beskriva fem förändringssteg:

• Awareness
• Desire
• Knowledge
• Ability
• Reinforcement

 

Workshopledare:

Ola Källgården är managementkonsult och VD på Olingo Consulting AB. Han har drivit och coachat ett stort antal verksamhetsprojekt inom en rad olika branscher. Han är även en uppskattad kursledare och föreläsare.

Lena Pehrs är managementkonsult och driver Business Design Studio, med förändringsledning genom visualisering. Hon har varit med och genomfört ett antal digitala förändringsresor i offentlig sektor, bl a kring e-tjänster och kontaktcenter för flera kommuner.

I workshopen kommer Lena vara den som fångar diskussionen i bild, så att den gemensamma bilden växer fram och blir ett effektivt sätt att komma ihåg vad som sades.

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

Vi har förmånen att leva i ett av världens finaste länder. Men vi på Atea vill mer. Som specialister inom it-infrastruktur tänker vi vara med och forma ett ännu bättre Sverige. Tillsammans med våra kunder ska vi utveckla lösningar som nästa generation kan känna sig stolta över.