Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor

Sveriges ledande event inom digitalisering i offentlig sektor


Tema: Automatisering & Innovation
Digitala Strategidagarna samlar specialister och ledare inom offentlig sektor
som arbetar med digitalisering, för att diskutera och ta del av det senaste
inom strategiarbete, förändringsledning, innovation och mycket mer.

Konferens: 5 november
Workshops:
6 november
Bryggarsalen,Stockholm
#digitalastrategidagarna

100

deltagare

5

partners

10

talare

Varför ska jag delta?

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger. Syftet är att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor har en mer eller mindre unik position i det offentliga digitala Sverige idag. Här samlas talare, experter, praktikfall, partners och deltagare för att lyssna på varandra och diskutera digitaliseringen med fokus på just offentlig sektor.

Att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och på så kort tid som möjligt är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner!

Några av huvudfrågorna som behandlas är:

1. Hur kan vi accelerera digitaliseringen i offentlig sektor?
2. Hur hanterar vi och våra kollegor de stora förändringar vi står inför?
3. Hur ser vi till att vi har ett organisationsklimat som främjar innovation?

Talare

Johan Magnusson

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Rätt riktning? Lärdomar från mätning
och uppföljning av digital mognad.

Adam Palmquist

INSERTCOIN & HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Digital förändringsledning och
organisationsutveckling genom gamification

Ann Molin

HACK FOR SWEDEN

Hack for Sweden
Innovation | Öppna data

Anders Enmark

LANTMÄTERIET

Innovation ritar
framtidens karta

Frédéric Rambaud

STRÄNGNÄS KOMMUN

Hur en mindre organisation kan arbeta
strategiskt med robotisering av tjänster

Tor Alvik

DiFi

What can Sweden learn from the
digitalization of the public sector in Norway?

David Nilsson

Avo Consulting

RPA & automatisering
– vad ska man tänka på?

Inga Otmalm & Stefan Ellström

BOLAGSVERKET

Vilka nya möjligheter ser
Bolagsverket med hjälp av AI?

Robert Åhlén

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET (UHR)

Mer effektiv handläggning genom maskininlärning

Martin Sparr

EKONOMISTYRNINGSVERKET
(ESV)

Datadriven resultatsamverkan

Joel Stenberg

KNOWIT

Hur ska offentlig sektor arbeta för att kunna
erbjuda medborgarna bättre digitala tjänster?

Workshops

Båda workshopsen är heldagsworkshop och äger rum på Bryggarsalen den 6 november 2019.

DIGITAL FÖRÄNDRINGSLEDNING

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING FRÅN START TILL MÅL

SCHEMA FÖR WORKSHOPS 6 NOVEMBER
08:30
 Registrering & smörgås
09.00 Workshop
10.20 Kaffepaus
10.40 Workshopen fortsätter
12.00 Lunch
13.00 Workshopen fortsätter
14.20 Fika
14.40 Workshopen fortsätter
16.10
 Workshopen avslutas

Vilka deltar på Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor?

Digitala strateger, Systemutvecklare, Verksamhetsutvecklare, E-strateger, Enhetschefer, Verksamhetschefer, Kvalitetsutvecklare, Sektionschefer, IT-arkitekt, Verksamhetsarkitekt, Analytiker, IT-chefer. Förändringssamordnare, Controller och personer med liknande befattningar

Från organisationer som…

Partners

Intresserad av ett partnersamarbete?

En gemensam nämnare för deltagarna på eventet är att de står inför förändringar. Det är här du som partner kommer in. Vad kan du erbjuda för att förbättra deras verksamhet? Kanske har du redan hjälpt någon kund som står inför utmaningar som liknar deltagarnas utmaningar? Det kan vi tillsammans visa målgruppen på bästa möjliga sätt, både innan, under och efter konferensen.

Engagera

Exponera

Generera leads

Våra partners:

Program

5 nov
Bryggarsalen
08.30-17.40

FÖRMIDDAG
08:30
 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 Hack for Sweden
09.40 Knowit
10.10 DiFi
10.40 Kaffepaus
11.00 Högskolan i Skövde, Insert Coin
11.30 Göteborgs universitet
12.10
 Lunch

EFTERMIDDAG
13.10
Lantmäteriet
13.40 AVO Consulting
14.10 Strängnäs kommun
14.40 Fika
15.10 Bolagsverket
15.50 ESV
16.20 Universitets- och Högskolerådet
16.50 Moderatorn avslutar
17.00 After work-mingel
18.00 Konferensen slut

Boka

Boka


Konferens, 5 nov : 7800 sek exkl. moms

Heldags workshops, 6 nov: 6800 sek exkl. moms

Få 1 500 kr i rabatt!
1 konferens + 1 workshop
Använd koden DIGSTRAT1 i steg två när du bokar.

Få 3 500 kr i rabatt!
2 konferens + 2 workshop
Använd koden DIGSTRAT2 i steg två när du bokar.

Få 3 000 kr i rabatt!
3 konferensbiljetter
Använd koden DIGSTRAT3 i steg två när du bokar.

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Frågor?

Oskar Norlander

Oskar Norlander

Project Management and Partnerships

070-884-74-58
oskar.norlander@summitandfriends.se

Evelina-Sewerin-rund-150x150

Evelina Sewerin

Business Development & Partnerships

079-100-01-18
evelina.sewerin@summitandfriends.se

Rätt riktning? Lärdomar från mätning och uppföljning av digital mognad.

Genom den första vetenskapligt grundade nationella mätningen av digital mognad i offentlig sektor framkommer ett tydligt mönster av felriktade satsningar. Har vi rätt underlag och metoder för att styra digitaliseringen? Gör vi rätt prioriteringar, och skapar vi rätt förutsättningar för att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter? Sessionen utgår från forskning bedriven inom Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) genom verktyget för mätning och uppföljning av digital mognad forskare tagit fram på uppdrag av Regeringskansliet (www.digitalforvaltning.se).

Johan Magnusson är docent verksam vid Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs universitet samt Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskning berör offentlig sektors digitalisering ur ett styrningsperspektiv. Han är återkommande talare och debattör, vid sidan av rådgivare åt såväl offentliga som privata organisationer. För vidare information, se www.scdi.se/researchers/johan-magnusson.

Digital förändringsledning och organisationsutveckling genom gamification.

Adam Palmquist, Thought Leader och Process Leader, Insert Coin, samt doktorand och forskare på Högskolan i Skövde.

Vad är gamification/speldesign och hur kan man använda sig av det?

Speldesign går ut på att man engagerar deltagarna så att de blir fokuserade och motiverade att klara olika uppgifter. Dessa motiverande verktyg kan plockas ur spelens värld och användas på andra områden för att engagera och få användarna, vilka kan vara medborgare eller medarbetare, att prestera bättre och uppleva ett tydligare sammanhang. Metoden kallas gamification. Gamification omger oss hela tiden utan att vi tänker på det. Det är en slags motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Gamification handlar inte om att spela spel utan om hur kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemanget och arbetsglädjen.

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare och doktorerar i informationsteknologi med inriktning gamification/spelifiering. Adam har mångårig erfarenhet av att arbeta som föreläsare och konsult vid olika företag, myndigheter och högskolor som är intresserade av digitalisering och gamification.

Hack for Sweden | Innovation | Öppna data

Vad är regeringsuppdraget Hack for Sweden egentligen?

Enklast är kanske om Ann själv får förklara:

“– De första åren var det enbart myndigheter som deltog, men i år (2019) är det en i princip jämn fördelning mellan både offentliga och privata aktörer av de över 90 organisationer som är en del av vår community. Hack for Sweden har successivt växt fram som en allt viktigare plattform för medborgardriven innovation, där det offentliga och det privata möts för att skapa det Sverige vi vill ha i framtiden. Vi har gått från ett regeringsuppdrag till en folkrörelse – och en sådan arena behövs.”

Att samla många smarta människor på samma plats för att innovera och lösa svåra problem tillsammans är ofta en bra idé när man står inför utmaningar. Så har fallet även varit med Hack for Sweden.

Ann Molin är huvudprojektledare för regeringsuppdraget och kommer under talarpasset att berätta mer om hur Hack for Sweden arbetar med innovation och brinner för öppna data.

Innovation ritar framtidens karta

Att jobba med innovation och digitalisering har blivit en naturlig del i organisationens utvecklingsarbete. Så hur har myndigheten skapat förutsättningar för dessa innovativa idéer att initieras och få blomma? Nyckeln ligger i att skapa en kultur i organisationen som uppmuntrar innovation och som skapar ett mindset hos medarbetarna som aktiverar alla att tänka innovativt. Men HUR lyckas man med det?

Anders Enmark,  Digital Strateg på Lantmäteriet, kommer berätta om hur myndigheten inte bara ser innovationens resultat som viktigt, utan även själva innovationsprocessen i sig. Den skapar dragningskraft både för samarbeten och rekrytering och driver i slutändan digitaliseringen i organisationen. Han kommer också att berätta om två specifika innovationssatsningar som varit framgångsrika där man använt AI och robotisering för att effektivisera verksamheten.

Hur en mindre organisation kan arbeta strategiskt med robotisering av tjänster

Frédéric Rambaud, Digital Strategy Director, Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun har tagit fram en utvecklingsmodell för att driva utvecklingsprojekt med samlingsnamnet FAS (Förbättrat ArbetsSätt). Inom ramen för detta har man också drivit ett projekt med robotisering vid hanteringen av ansökan om ekonomiskt bistånd, en mycket handläggningstung verksamhet. Frédéric kommer under talarpasset att fokusera på båda bitarna, det vill säga både RPA-arbetet, utvecklingsmodellen FAS och knytpunkterna däremellan. Vilka är för- och nackdelarna att utveckla i en mindre organisation?

– För och nackdelar att utveckla i mindre organisation
– Behov av struktur (utvecklingsmodell, förvaltningsmodell osv) men krav på leverans här och nu (mindre uthållighet för att ”bygga plattform”) – hur balansera?
– Hierarkisk silostruktur medan digitalisering kräver agila och tvärfunktionella metoder
– Alla känner alla => lätt att identifiera

När ska man:
– Kopiera andras lösningar (så mycket som möjligt)?
– Eller bryta ny mark (enbart när man måste)?
– Hur tydliggöra nyttoanalys?
– När är robotisering aktuell?
– När välja annan teknik (integration eller ärendehantering)?

What can Sweden learn from the digitalization of the public sector in Norway?

Tor Alvik Specialist Director Agency for Public Management and e-Government (Difi)

“The main focus is to facilitate digital transformation both in the individual organisations as well as in the public sector as a whole.”

The Norwegian government has taken on a digitalization strategy from 2019 – 2025. The digitalization of the public sector will make everyday life easier for the citizens and companies through better services, better resource allocation within the public sector and work as a foundation for increased productivity in the government.

From 2020, DiFi will be merged with the e-administration platform Altinn to a Digitalization directorate, which will have a central role in the implementation of the government’s strategy.

Tor Alvik works at the Agency for Public Management and e-Government (Difi) in Norway. He has been involved in the development of public sector e-ID solutions since 2005. He has been responsible for the development, management, and operation of the Norwegian ID-gateway and MinID solution. Today, Alvik is responsible for the strategic development of e-ID in Norway in the public sector.

RPA och automatisering – Vad ska man tänka på?

David Nilsson, Senior Manager, AVO Consulting

Efter att ha automatiserat över 900 processer med Robotic Process Automation (RPA) – vad har vi på Avo för lärdomar att dela med oss av? Vart är vi på väg och varför kommer just offentlig sektor vara drivande när RPA utvecklas i rasande takt?

Och vad händer när RPA blir än mer intelligent och uppkopplat? Hur bör vi förhålla oss till den nya treenigheten för att skapa bästa nytta och upplevelse?

Den digitala talaren
Den digitala läsaren/lyssnaren
Den digitala tänkaren

David kommer att gå igenom praktiska exempel från några kommuner både i Sverige och Norge som ligger i framkant när det kommer till automatiseringslösningar. Frågor som också kommer att diskuteras är: Vad är fallgropar när min organisation börjar, bygger och sedan växer era RPA-drivna tjänster? Hur undviker jag att drunkna i jobbet med att förvalta mina redan byggda RPA-lösningar när de blir många? Finns det risker med att outsourca driften av mina RPA-lösningar?

Vart är Bolagsverket på väg och varför? Vilka nya möjligheter ser vi med hjälp av AI?

Inga Otmalm, direktör, Bolagsverket
Stefan Ellström, verksamhetsutvecklare, Bolagsverket

Den företagsinformation som vi har i våra register är en fantastisk tillgång och viktig resurs för samhället. Vi ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra och de uppgifter som vi och andra behöver samla in finns redan ute hos företagen. Potentialen med att tänka nytt och att data kan förmedlas mer automatiserat från företagen är enorm. Den kan skapa mervärden som ökad trygghet och högre kvalité, förenkling samt snabbare tillgång till aktuell information.

Under presentationen vill vi berätta hur vi ser på informationsförsörjning i en framtid och om aktuella case där vi arbetar för att använda AI:
· För att motverka ekobrott
· Granskning och registrering av företagsnamn
· För att omvandla skannade dokument till digital information för smartare behandling.

Mer effektiv handläggning genom maskininlärning

Robert Åhlén, verksamhetsarkitekt, Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Hur identifierar man vilka processer i verksamheten som kan vara lämpliga för automatisering? En bra början kan vara att titta på vilka element som är repetitiva. Det har UHR gjort med sin hantering av internationella studenters ansökningar. En del i hanteringen är att många studenter måste skicka med en passkopia för att styrka huruvida man är avgiftsskyldig eller inte för den utbildning man har sökt. Med runt 300 000 dokument att granska varje år är det här givetvis någonting som tar upp mycket tid och resurser. Det är därför man infört moduler som genom neurala nätverk lär sig att känna igen och identifiera passkopior. Robert kommer under talarpasset att berätta mer om deras arbete och hur man har tänkt kring:

– Vilka processer som kan automatiserats
– Vilka fallgropar man stött på både under det strategiska arbetet, implementeringen och driften
– Strategi kring utveckling av systemet framöver.

Datadriven resultatsamverkan

Martin Sparr, enhetschef, Ekonomistyrningsverket

“Ett datalabb som ska främja utvecklingen av en datadriven resultat- och resultatsamverkan inom komplexa samhällsområden. Labbet syftar till att skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor. ”

Dom flesta aktörerna i landet är överens om att utökad samverkan är vägen framåt när det kommer till digitalisering. Så är även fallet för ESV. Tillsammans med forskare från RISE, Uppsala universitet och KTH har ESV startat datalabbet “Datadriven resultatsamverkan”, som är delfinansierat av Vinnova. Målet och syftet är att främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur inom offentlig sektor och skapa en ny form av analys- och beslutstöd.

Knyter samman befintliga datamängder från olika delar av offentlig sektor.
Webbaserat labb med verktyg för sökningar och analys.
Ger dig verktygen att jämföra och effektivisera din verksamhet.

Hur ska offentlig sektor arbeta för att kunna erbjuda medborgarna bättre digitala tjänster?

Joel Stenberg, projektledare, Knowit

Behovet av smartare offentliga digitala tjänster är stort för att kunna lösa välfärdsutmaningen.
Många tjänstemän arbetar för att åstadkomma detta med fokus på medborgarens nytta och effekt för samhället. Samtidigt är det svårt att kunna göra det givet arbetssätt, lagstiftning, kultur och organisationsformer.
Joel Stenberg är projektledare på Knowit. han vill dela med sig av erfarenheter och förslag på hur man kan agera för att göra tjänsterna mer anpassade till de som ska konsumera dem: medborgarna.

DIGITAL FÖRÄNDRINGSLEDNING

Digital förändringsledning

“Från digital förändringsledning till digital kulturtransformation”

Under hösten 2018 hade Gartner sitt årliga symposium i Spanien på tema digitalisering. Huvudbudskapet på konferensen var att det finns en faktor som är viktigare än alla andra för att lyckas med digitalisering: organisationskulturen. Det glädjande budskapet är att kulturen är formbar och möjlig att påverka.

Syftet med dagens workshop är att du som deltagare på ska få inspiration, självinsikt och praktisk träning för att skapa kraft i er egen digitala transformationsprocess. Vi kommer att utgå från Ken Wilbers systemteorier, en kraftfull metodik för att leda digital transformation och förändringsledning. Vi lyfter på alla stenar som finns i en organisation som krävs för att skapa strukturell och kulturell förflyttning, från individ till helhet. Deltagarna kommer också att få bekanta sig med flera andra verktyg som skapar engagemang, insikt och drivkraft.

Vi blandar korta teoripass med diskussionsövningar och praktiska case.

Under workshopen kommer vi att diskutera:

 • Hur får man en bra överblick över nuläge och önskat läge?
 • Hur kan vi skapa intern självinsikt, både på individ- och kollektiv nivå?
 • Varför är det viktigt att formulera en tydlig målbild och hur kan man göra?
 • Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör transformation?
 • Hur kan vi skapa internt engagemang och självledarskap? Hur hanterar vi motskapare?
 • Hur säkerställer vi effekthemtagning och mätbar nytta?

Workshopen leds av Helena Timander, medförfattare till boken ”Lycklig lönsamhet – Om att bygga stark företagskultur” och Anna Orbe, medförfattare till boken ”Change – En liten bok om ett stort ämne”, bägge två verksamma på Decigo.

Passar bland annat dig som är med och driver digitaliseringen i din organisation, antingen som uttalad chef eller som informell ledare, oavsett vilken titel du har.

 

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING FRÅN START TILL MÅL

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING – FRÅN START TILL MÅL

Denna workshop går steg för steg igenom och ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation bör arbeta med alltifrån att sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera och skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning för driften av RPA-lösningen, till att faktiskt genomföra implementeringen och ha en plan och organisatoriska förutsättningar för den fortsatta förvaltningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER
En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster, samtidigt som kvaliteten höjs i och med att felen blir färre. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas. Men att förbereda människor i en organisation för en stor förändring – vilket införandet av en RPA-lösning innebär – har sina utmaningar. Likaså gäller det att förbereda och möjliggöra för att andra verksamheter ska kunna ”hoppa på tåget” allt eftersom, samt att ha en organisation som kan sköta förvaltningen av den eller de RPA-lösningar som är i drift.

WORKSHOPENS INNEHÅLL
Denna workshop blandar teori med praktik och låter dig få ta del av verktyg och insikter kring hur du och din organisation bör arbeta både med förberedelsearbetet och själva implementeringen. Det innefattar alltifrån hur ni gör en prestudy, hur man ska tänka när man sätter ihop ett team som ansvarar för förarbetet, hur ni kan genomlysa och analysera verksamheten för att kunna göra ett business case, hur materialet ska presenteras för styrelse/ledning, hur medarbetare bör involveras och engageras, vad som måste vara på plats när ni trycker på KÖR, vilka problem som kan uppstå och hur ni kan vara rustade för att hantera dem, hur förvaltningen ska skötas etc. En viktig del av dagen handlar om att du ska få diskutera dina egna utmaningar tillsammans med de andra deltagarna på plats, för att kunna få input på dina och din organisations specifika utmaningar.

SYFTET MED WORKSHOPEN ÄR ATT GE DELTAGARNA FÖLJANDE INSIKTER:

 •  Vad är Robotics Process Automation och när är det lämpligt att använda?
 • Hur kommer man igång och vilka faktorer är viktiga att fånga i en förstudie?
 • Att gå från småskalig implementering till ett brett införande – hur bygger man upp förmågor för detta?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviks dessa?

Workshopsledare: Eva Kongshöj, Bitoreq.