digital-workplace-awards

Grattis till Hemfrid och Collectum som blev 2019 års vinnare av Digital Workplace Awards.

digital-workplace-awards

Utmärkelsen
Digital Workplace
Awards
2019

Om utmärkelsen

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Såhär söker din organisation

Steg 1

Kom ihåg att ingen digital arbetsplats är perfekt
I

Steg 4

Skicka in ert bidrag enligt instruktionerna innan den 26:e april

Steg 2

Du är intresserad av att nominera din organisation! Superkul!

Steg 5

En extern jury kommer sedan bedöma alla inlämnade bidrag

Steg 3

Läs igenom instruktionerna till höger eller ladda ner dessa här.

Steg 6

Vi ses på Digital Workplace Summit den 15 maj där vinnarna koras!

Steg 1

Kom ihåg att ingen digital arbetsplats är perfekt
I

Steg 2

Du är intresserad av att nominera din organisation! Superkul!

Steg 3

Läs igenom instruktionerna till höger eller ladda ner dessa här.

Steg 4

Skicka ert bidrag in enligt instruktionerna innan den 26:e april

Steg 5

En extern jury kommer sedan bedöma alla inlämnade bidrag

Steg 6

Vi ses på Digital Workplace Summit den 15 maj där vinnaren koras!

 Vinnaren presenteras på nordens största event om den digitala arbetsplatsen

Missa inte konferensen den 15 maj

Årets jury

maria_grudenMaria Gruden

Great place to work

JohanBookJohan Book

Motivationsbyrån

ht16-Diwo-GustavGustav Molnar

Diwo

Ralf Electrolux

Ralf Larsson

Electrolux

Mille Beckman

Telia

Årets jury

maria_grudenMaria Gruden

A great place to work

ht16-Diwo-GustavGustav Molnar

Diwo

Mille Beckman

Telia

JohanBookJohan Book

Motivationsbyrån

Ralf Larsson

Electrolux

Vinnaren presenteras på nordens största event om den digitala arbetsplatsen

Missa inte konferensen den 15 maj

Utmärkelser 2019

Kategori: Mobilt kontor för en digital helhetsupplevelse

Hemfrid

Motivering

Skärmavbild 2019-05-17 kl. 08.46.08

Kategori: Intranätet som möjliggörare för en digital mötesarena

Collectum

Motivering

Skärmavbild 2019-05-17 kl. 08.49.38

Utmärkelser 2019

Kategori: Mobilt kontor för en digital helhetsupplevelse

Hemfrid

Skärmavbild 2019-05-17 kl. 08.46.08

Motivering

Kategori: Intranätet som möjliggörare för en digital mötesarena

Collectum

Skärmavbild 2019-05-17 kl. 08.49.38

Motivering

Tidigare utmärkelser 2018

Kategori: Ledarskap och mind-set inom digital arbetsmiljö

Tele2

Motivering

Kategori: Digitalt engagemang

ICA DE Västerås

Motivering

Kategori: Intranätet som möjliggörare för den digitala miljön
Electrolux

Motivering

Tidigare utmärkelser 2018

Kategori: Ledarskap och mind-set inom digital arbetsmiljö
Tele2

Motivering

Kategori: Digitalt engagemang
ICA DE Västerås

Motivering

Kategori: Intranätet som möjliggörare för den digitala miljön
Electrolux

Motivering

Tidigare utmärkelser 2017

Kategori: Best of breed inom samverkan och kommunikation

Bonnier Broadcasting

Kategori: Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen

Telia Company

Hedersomnämnande för bästa Struktur & Medarbetaranpassning

ICA

Tidigare utmärkelser 2017

Kategori: Best of breed inom samverkan och kommunikation
Bonnier Broadcasting

Motivering

Kategori: Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen
Telia Company

Motivering

Kategori: Mobil Vision
ICA

Motivering

Tidigare utmärkelser 2016

Utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats 2016

Svenska Spel

2016-svenskaspel_700x526

Hedersomnämnande för bästa Vision och Helhetskoncept

Vasakronan

nbi-vasakronan (1)

Hedersomnämnande för bästa Struktur & Medarbetaranpassning

Riksdagen

2016-riksdagen

Tidigare utmärkelser 2016

Utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats 2016

Svenska Spel


2016-svenskaspel_700x526

Hedersomnämnande för bästa Vision och Helhetskoncept

Vasakronan


nbi-vasakronan (1)

Hedersomnämnande för bästa Struktur & Medarbetaranpassning

Riksdagen


2016-riksdagen

Tidigare utmärkelser 2015

Utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats 2015

Diös Fastigheter


nbi-dios

Hedersomnämnande för bästa redaktionella uttryck i intranät

TV4


tv4

Hedersomnämnande för innovation och nytänkande

Vasakronan


nbi-vasakronan (1)

Tidigare utmärkelser 2015

Utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats 2015

Diös Fastigheter

nbi-dios

Hedersomnämnande för bästa redaktionella uttryck i intranät

TV4

tv4

Hedersomnämnande för innovation och nytänkande

Vasakronan

nbi-vasakronan (1)

Om utmärkelsen

Vi anser att det har skett ett paradigmskifte i hur vi betraktar arbetsmiljön. Arbetet är inte en fysisk plats, det är något som vi gör. För att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt vilket resulterar i stress, sjukskrivningar och bristande lojalitet.

Det är lätt att tro att den mest tekniskt avancerade digitala arbetsplatsen är det som bör belönas, men vi anser att det är fel sätt att utvärdera en digital arbetsplats. Istället handlar det om vilken nytta som den digitala arbetsplatsen bidrar med till organisationen. En bra digital arbetsplats ska få organisationen att prestera bättre och bidra till affären, t.ex. bör en säljare få det lättare att sälja, en marknadsförare lättare att marknadsföra etc.

Det är också orimligt att tro att en digital arbetsplats ska vara bäst i alla avseenden. Snarare är det så att mest kunskapsdelning sker om organisationer delar med sig av just de funktioner som har bidragit till att deras digitala arbetsplats uppskattas, dvs att olika branscher har löst affärskritiska problem på olika sätt. En organisation som utgörs av en stor säljstyrka kanske har inslag av gamification som gör att deras användare har ett stort engagemang vilket i sin tur bidrar till konkret affärsnytta. En digital arbetsplats från en helt annan bransch kan bidra med andra insikter som en säljorganisation aldrig hade prioriterat. Genom att utbyta erfarenheter och visa båda exemplen kan organisationer lära av
varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

Många av oss som arbetar med den digitala arbetsplatsen känner oss inte bekväma med att skicka in vårt bidrag eftersom vi vet att det finns mycket att förbättra, detta vill vi ändra på. Undvik inte att skicka in ditt bidrag pga att det har brister (det har alla digtala arbetsplatser), skicka istället in det och visa på utvalda områden där ni lyckats och där ni kan hjälpa andra. På så sätt har vi möjlighet att nå ytterligare kunskapsdelning och hjälpa varandra.


maria-gruden
Maria Grudén

Great Place to Work

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen och är en minst lika avgörande faktor när det kommer till att bygga kultur.

Maria är VD på Great Place to Work som hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Grunden för detta är att bygga förtroende i organisationen och skapa ett generöst förhållningssätt mellan medarbetare. Det har visat sig att arbetsplatskultur hänger nära samman med starka ekonomiska resultat.


Johan-book
Johan Book

Motivationsbyrån

Johan Book har de senaste femton åren arbetat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt och att öka förmågan att lyckas med sina strategigenomföranden. Med sin långa erfarenhet av intern- och ledningskommunikation är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin förmåga att förändras och uppnå satta effektmål. Fokus ligger på att genom ett gott ledarskap och ledningskommunikation skapa motiverade medarbetare som glatt arbetar enligt lagda strategier.


gustav-molnar
Gustav Molnar

DIWO

Gustav än en Evangelist inom den digitala arbetsplatsen och har under 10 år arbetat med att hjälpa företag i förändringsresan kring intranät och den digitala arbetsplatsen för att i slutändan uppnå affärsnytta. Han har ett brinnande intresse för ständiga förbättringar och teknik. Gustav är en av få som verkligen ligger i framkant i utvecklingen av den digitala arbetsplatsen.


Ralf Larsson

Electrolux

Mer information kommer inom kort.


Mille Beckman

Telia

Vad innebär arbete, vilken syn har vi på flexibilitet och samverkan i en organisation, digitaliseringen påverkar branscher på olika sätt. Med över 15 år erfarenhet i IT/Telekombranschen har Mille Beckman sett hur tekniken möjliggjort, men även utmanat medarbetaren och arbetsplatser. Arbetsplatsen är ett begrepp i förändring som Business Manager inom Change Management  och Konceptansvarig för den Digitala Arbetsplatsen inom Telias företagsaffär rådgiver han företag och organisationer i frågor kring digitalisering, ofta kopplat till arbetsplatsen, där företagskultur och viljan till förändring blir av görande för att lyckas.


maria-gruden
A Great Place to Work

Maria Grudén

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen och är en minst lika avgörande faktor när det kommer till att bygga kultur.

Maria är VD på Great Place to Work som hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Grunden för detta är att bygga förtroende i organisationen och skapa ett generöst förhållningssätt mellan medarbetare. Det har visat sig att starkt arbetsplatskultur hänger nära samman med starka ekonomiska resultat.


GUstav Molnar
Diwo

Gustav Molnar

Gustav än en Evangelist inom den digitala arbetsplatsen och har under 10 år arbetat med att hjälpa företag i förändringsresan kring intranät och den digitala arbetsplatsen för att i slutändan uppnå affärsnytta. Han har ett brinnande intresse för ständiga förbättringar och teknik. Gustav är en av få som verkligen ligger i framkant i utvecklingen av den digitala arbetsplatsen.

Telia

Mille Beckman

Vad innebär arbete, vilken syn har vi på flexibilitet och samverkan i en organisation, digitaliseringen påverkar branscher på olika sätt. Med över 15 år erfarenhet i IT/Telekombranschen har Mille Beckman sett hur tekniken möjliggjort, men även utmanat medarbetaren och arbetsplatser. Arbetsplatsen är ett begrepp i förändring som Business Manager inom Change Management  och Konceptansvarig för den Digitala Arbetsplatsen inom Telias företagsaffär rådgiver han företag och organisationer i frågor kring digitalisering, ofta kopplat till arbetsplatsen, där företagskultur och viljan till förändring blir av görande för att lyckas.


JohanBook
Motivationsbyrån

Johan Book

Johan Book har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Att öka förmågan att lyckas med sina strategigenomföranden. Med sin långa erfarenhet av intern- och ledningskommunikation är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin förmåga att förändras och uppnå satta effektmål. Fokus ligger på att genom ett gott ledarskap och ledningskommunikation skapa motiverade medarbetare som glatt arbetar enligt lagda strategier.


Ralf Larsson

Electrolux Ralf Electrolux

Mer information kommer inom kort.

Bonnier Broadcasting

Kategori: Best of breed inom samverkan och kommunikation

Med utgångspunkt att bli en mer innovativ och samarbetsorienterad organisation i en allt mer disruptiv omvärld har denna organisation visat sig vara ett föredöme i att leda förändringsresan från silos till värdenätverkande. Med ett ”best of breed mindset” och ett engagerande digitalt kontor bestående av smarta funktioner för kommunikation och samarbete, samt en tydlig strategi för arbetsmiljön som helhet, har denna organisation framgångsrikt förenklat vardagen för medarbetarna. Genom att fokusera på självledarskap, värderingar och kultur har organisationen satt människor i framsätet på den digitala resan.

Telia Company

Kategori: Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen

Med innovation och nytänkande är denna organisations digitala utformning ett bidrag som skiljer sig från mängden och som visar att den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med människan. Både den fysiska och den digitala miljön talar samma ”språk”. När den digitala och den fysiska arbetsplatsen harmoniserar och stöttar samma organisatoriska arbetssätt blir det en kraftfull helhet för företaget som kan ta samarbetet och effektiviteten i organisationen till nästa nivå. Denna organisation har serverat sina medarbetare effektiva digitala stöd för bland annat intern kommunikation och effektiva möten.

ICA

Kategori: Mobil Vision

Denna organisation har verkligen förstått och anammat ett modernt mind-set kring mobile first. För att kunna skapa en lyckad kundresa så krävs en väl fungerande digital arbetsplats internt. Utifrån förstudie och effektkartläggning så har denna organisation tagit fram en ny strategi där de har tagit alla olika typer av medarbetare och dess behov i beaktning vid utformningen av organisationens nya digitala verktyg. För att skapa ETT bolag behöver alla medarbetare kommunicera, ta del av arbetsnära digitala verktyg och relevant information oavsett tid, rum eller device.

Svenska Spel

Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016

Med utgångspunkt i visionen ”Spel ska vara glädje för alla” är Svenska Spel föredöme när det kommer till att använda den digitala arbetsplatsen för att stärka den interna kulturen. Med engagerade användare, tydlig tonalitet, genomarbetad design och smarta funktioner, skapar de gemensamt en digital arbetsplats där medarbetarens stolthet och glädje är i centrum. För att stärka samarbetet och effektiviteten tar Svenska Spel ett tydligt steg från det traditionella intranätet till en digital arbetsplats med goda utvärderingsresultat. De som arbetar på Svenska Spel har nu ytterligare en sak att vara stolta över: de har Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016.

Vasakronan

Hedersomnämnande för bästa Vision och helhetskoncept

En arbetsplats utgörs inte bara av den fysiska miljön. Med innovation och nytänkande är Vasakronans digitala arbetsplats ett bidrag som skiljer sig från mängdenVasakronans digitala arbetsplars visar att den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med människan. Båda miljöerna ska tala samma ”språk”. När den digitala och den fysiska arbetsplatsen harmoniserar och stöttar samma organisatoriska arbetssätt blir det en kraftfull helhet för företaget som kan ta samarbetet och effektiviteten i organisationen till nästa nivå.

Riksdagen

Hedersomnämnande för bästa Struktur och Medarbetaranpassning

Med en uppgiftsfokuserad struktur är denna digitala arbetsplats ett praktiskt stöd som effektiviserar och förenklar medarbetarens vardag. De digitala verktygen fungerar som en effektiviseringskanal där man har vågat bryta mot hur intranät ”brukar se ut” för att hitta den bästa lösningen för sina användare. Den redaktionella strukturen för servicesidor är imponerande. Inget innehåll göms bort i menyer och det viktigaste finnas alltjämt tillgängligt några få steg bort. Det är en digital arbetsplats som man i egenskap av medborgare blir stolt över att se hos sitt parlament.

Svenska Spel

Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2017

Med utgångspunkt i visionen ”Spel ska vara glädje för alla” är Svenska Spel föredöme när det kommer till att använda den digitala arbetsplatsen för att stärka den interna kulturen. Med engagerade användare, tydlig tonalitet, genomarbetad design och smarta funktioner, skapar de gemensamt en digital arbetsplats där medarbetarens stolthet och glädje är i centrum. För att stärka samarbetet och effektiviteten tar Svenska Spel ett tydligt steg från det traditionella intranätet till en digital arbetsplats med goda utvärderingsresultat. De som arbetar på Svenska Spel har nu ytterligare en sak att vara stolta över: de har Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016.

Vasakronan

Hedersomnämnande för bästa Vision och helhetskoncept

En arbetsplats utgörs inte bara av den fysiska miljön. Med innovation och nytänkande är Vasakronans digitala arbetsplats ett bidrag som skiljer sig från mängden. Vasakronans digitala arbetsplats visar att den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med människan. Båda miljöerna ska tala samma ”språk”. När den digitala och den fysiska arbetsplatsen harmoniserar och stöttar samma organisatoriska arbetssätt blir det en kraftfull helhet för företaget som kan ta samarbetet och effektiviteten i organisationen till nästa nivå.

Riksdagen

Hedersomnämnande för bästa Struktur och Medarbetaranpassning

Med en uppgiftsfokuserad struktur är denna digitala arbetsplats ett praktiskt stöd som effektiviserar och förenklar medarbetarens vardag. De digitala verktygen fungerar som en effektiviseringskanal där man har vågat bryta mot hur intranät ”brukar se ut” för att hitta den bästa lösningen för sina användare. Den redaktionella strukturen för servicesidor är imponerande. Inget innehåll göms bort i menyer och det viktigaste finnas alltjämt tillgängligt några få steg bort. Det är en digital arbetsplats som man i egenskap av medborgare blir stolt över att se hos sitt parlament.

Diös Fastigheter

Nordens Bästa Digitala arbetsplats 2015

För ett intranät som är anpassat till kärnverksamheten och tar fullt ansvar för användarens upplevelse. Där många intranät kastar medarbetarna mellan olika gränssnitt och lösningar, gör detta tvärtom och samlar vardagens verktyg.Fokus på affären, väl genomtänkt prioritering av innehållet samt goda möjligheter till kontakt och samarbete är ytterligare kännetecken. Med tanken på mobila användare inkluderad redan från början blir slutsatsen klar – detta är ett tilltalande, effektivt och stort steg mot den digitala arbetsplatsen.

Tv4

Hedersomnämnande för bästa redaktionella uttryck i intranät

För en medveten redaktionell policy där innehållet ska präglas av en lättsam ton, men samtidigt med en förväntan att mottagaren har insikt i och kunskap om de ämnen som tas upp.Och där även layout och användning av bild – såväl foto som rörligt – uppmuntras för en redaktionell totalupplevelse. Därtill ett tydligt uttalat mål att kommunikationen ska bidra till kunskapsdelning, informationsspridning och att ”riva silor” som historiskt funnits i företaget. En öppen och tillåtande hållning där alla medarbetare både bidrar och tar till sig information, och där vem som helst kan starta och driva en blogg inom ramarna för intranätet. Helt enkelt ett intranät som i verklig mening ger stöd för ett tydligt redaktionellt uttryck!

Vasakronan

Hedersomnämnande för innovation och nytänkande

För en unik utformning som präglas av innovation och nytänkande tillsammans med en lättsamhet och en enkelhet som bidrar till en helt ny användarupplevelse. Intranätet, i kombination med ett aktivitetsbaserat arbetssätt visar på ett helhetstänk som väver samman den fysiska och digitala arbetsplatsen och skapar en helhetsupplevelse för användaren. Ett intranät som verkligen särskiljer sig och som väcker nyfikenhet och bygger varumärke samt verkligen är ett steg mot den digitala arbetsplatsen belönas därför med ett hedersomnämnande för innovation och nytänkande.

Diös Fastigheter

Nordens Bästa Digitala arbetsplats 2015

För ett intranät som är anpassat till kärnverksamheten och tar fullt ansvar för användarens upplevelse. Där många intranät kastar medarbetarna mellan olika gränssnitt och lösningar, gör detta tvärtom och samlar vardagens verktyg.Fokus på affären, väl genomtänkt prioritering av innehållet samt goda möjligheter till kontakt och samarbete är ytterligare kännetecken. Med tanken på mobila användare inkluderad redan från början blir slutsatsen klar – detta är ett tilltalande, effektivt och stort steg mot den digitala arbetsplatsen.

Tv4

Hedersomnämnande för bästa redaktionella uttryck i intranät

För en medveten redaktionell policy där innehållet ska präglas av en lättsam ton, men samtidigt med en förväntan att mottagaren har insikt i och kunskap om de ämnen som tas upp.Och där även layout och användning av bild – såväl foto som rörligt – uppmuntras för en redaktionell totalupplevelse. Därtill ett tydligt uttalat mål att kommunikationen ska bidra till kunskapsdelning, informationsspridning och att ”riva silor” som historiskt funnits i företaget. En öppen och tillåtande hållning där alla medarbetare både bidrar och tar till sig information, och där vem som helst kan starta och driva en blogg inom ramarna för intranätet. Helt enkelt ett intranät som i verklig mening ger stöd för ett tydligt redaktionellt uttryck!

Vasakronan

Hedersomnämnande för innovation och nytänkande

För en unik utformning som präglas av innovation och nytänkande tillsammans med en lättsamhet och en enkelhet som bidrar till en helt ny användarupplevelse. Intranätet, i kombination med ett aktivitetsbaserat arbetssätt visar på ett helhetstänk som väver samman den fysiska och digitala arbetsplatsen och skapar en helhetsupplevelse för användaren. Ett intranät som verkligen särskiljer sig och som väcker nyfikenhet och bygger varumärke samt verkligen är ett steg mot den digitala arbetsplatsen belönas därför med ett hedersomnämnande för innovation och nytänkande.