nbda-WHITE

Utmärkelsen
Nordens Bästa
Digitala Arbetsplats
2017

Stort grattis till ICA, Bonnier Broadcasting och Telia Company som tilldelades varsin utmärkelse under gårdagens Digital Workplace Summit! 

Årets utmärkelser 2017

Kategori: Best of breed inom samverkan och kommunikation
Bonnier Broadcasting

Motivering

Kategori: Mobil Vision
ICA

Motivering

Kategori: Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen
Telia Company

Motivering

Om utmärkelsen

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Vi anser att det har skett ett paradigmskifte i hur vi betraktar arbetsmiljön. Arbetet är inte en fysisk plats, det är något som vi gör. För att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt vilket resulterar i stress, sjukskrivningar och bristande lojalitet.

Läs mer

Årets jury

maria_grudenMaria Gruden

A great place to work

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen och är en minst lika avgörande faktor när det kommer till att bygga kultur. Maria är VD på Great Place to Work som hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Grunden för detta är att bygga förtroende i organisationen och skapa ett generöst förhållningssätt mellan medarbetare. Det har visat sig att starkt arbetsplatskultur hänger nära samman med starka ekonomiska resultat.

Karl pettersson bildKarl Brännström

Svenska Spel

Förra året gick utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats till Svenska Spel. Karl Brännström har varit ansvarig och har således spelat en väldigt viktig roll i den digitala arbetsplatsen som nu innehar titeln Nordens Bästa Digitala Arbetsplats. Enligt tradition får fjolårets vinnare en hedersplats i juryn och bättre person för uppdraget går inte att hitta och kommer med denna bakgrund givetvis vara en stor tillgång för årets jury.

ht16-Diwo-GustavGustav Molnar

Diwo

Gustav än en Evangelist inom den digitala arbetsplatsen och har under 10 år arbetat med att hjälpa företag i förändringsresan kring intranät och den digitala arbetsplatsen för att i slutändan uppnå affärsnytta. Han har ett brinnande intresse för ständiga förbättringar och teknik. Gustav är en av få som verkligen ligger i framkant i utvecklingen av den digitala arbetsplatsen.

JohanBookJohan Book

Motivationsbyrån

Johan Book har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Att öka förmågan att lyckas med sina strategigenomföranden. Med sin långa erfarenhet av intern- och ledningskommunikation är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin förmåga att förändras och uppnå satta effektmål. Fokus ligger på att genom ett gott ledarskap och ledningskommunikation skapa motiverade medarbetare som glatt arbetar enligt lagda strategier.

Steg 1

Kom ihåg att ingen digital arbetsplats är perfekt
I

Steg 4

Skicka ert bidrag in enligt instruktionerna innan den 21:e april

STEG 2

Du är intresserad av att nominera din organisation! Superkul!

Steg 5

En extern jury kommer sedan bedöma alla inlämnade bidrag

Steg 3

Läs igenom instruktionerna till höger eller ladda ner dessa här.

Steg 6

Vi ses på Digital Workplace Summit den 17 maj där vinnaren koras

dws-white

Vinnaren presenteras på nordens största event om den digitala arbetsplatsen

Missa inte konferensen den 17 maj

Tidigare utmärkelser 2016

Tidigare utmärkelser 2015