digkom_logotyp_black

Digital Kommunikation Offentlig Sektor

Konferens – 23 maj, Stockholm
Workshop – 22 maj, Stockholm 

Digital Kommunikation Offentlig Sektor

Konferens -23 maj, Stockholm
Workshop – 22 maj, Stockholm

Innovera – Engagera – Kommunicera

För dig som arbetar med kommunikation inom offentlig sektor.

Information

Framtidens kommunikation är digital. Att nå ut med sina budskap i sociala och digitala kanaler, skapa engagemang och dialog med sin målgrupp blir svårare och svårare i dagens digitala mediebrus. Och hur får man egentligen med sig sina medarbetare på verksamhetens övergripande kommunikationsstrategi?

Konferens

För att utveckla och implementera innovativa och digitala kommunikationslösningar är det viktigt att få utbyta erfarenheter, dela kunskap och ta del av goda exempel. Målet är att du som deltagare ska inspireras och ges verktyg för att utveckla dina kommunikativa färdigheter.

Workshop

DIGITALT LEDARSKAP MED JOHAN BOOK
Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att kunna leda i ett digitalt och kommunikativt klimat? Vill du få verktygen som, baserat på forskning, skapar motivation och förståelse för mänskliga beteenden? Här får du djupare insikt för hur du når effekt med ditt ledarskap.

Konferens

Hur väl lyckas din organisation med er kommunikation?

Workshop

Digitalt ledarskap inom offentlig sektor – Johan Book

LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED PERSONER OCH ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED DIGITAL KOMMUNIKATION

- SPARA 1000 KR - SÄKRA DIN PLATS INNAN FREDAG 12 APRIL -

BOKA

Talare


Johan Wikén
viralgranskaren_metro

Johan Wikén

Källgranskning och fake news –
Vilka är det som luras på nätet?

eva-mia westergren
microsoft

Eva-Mia Westergren

Så skapar du långsiktiga relationer och
relevanta konversationer för verksamheten på LinkedIn

Mikael
Malmö stad

Mikael Hellman

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv
– Video från offentlig sektor ska vara tillgänglig för alla!

Pia Andersson västerås hemsida

Pia Andersson

Varför arbetar Västerås stad med
kommunikativt ledarskap och hur fungerar det?

PRV

Theresia Lasu Waleij & Siljastina Rönnkvist

Hur gör man employer branding och
varumärkesbyggande till en prioritet inom offentlig sektor?

Sara Arons & Maria Widen

Rörlig bild: Brandingfilmen som
nominerades till Publishingpriset 2018

Elisabet Fischer

Elisabet Fischer

Kommunikation handlar om att lösa problem
– både för organisationer, individer och samhället i stort

Jonna Ekman, KIT

Jonna Ekman

Så skapar du engagemang och
sprider information med rörlig bild

Emma Ågrahn & Magdalena Westin Piotrowska

Hur kan en mindre organisation arbeta för att
skapa engagemang och hype i sociala medier?

Talare


Workshop

Digitalt ledarskap med Johan Book från Motivationsbyrån

Boka


Pris – Konferens
Early Bird: 7 800 kr exkl. moms
Pris – Workshop
Pris: 6 800 kr exkl. moms
Få 1 500 kr i rabatt!
1 konferens + 1 workshop
Använd koden DIGKOM1 i steg två när du bokar.

Få 3 500 kr i rabatt!
2 konferens + 2 workshop
Använd koden DIGKOM2 i steg två när du bokar.

Få 3 000 kr i rabatt!
3 konferensbiljetter
Använd koden DIGKOM3 i steg två när du bokar.

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

För dig inom Offentlig Sektor!

Glöm inte att fylla i ert Organisationsnummer och GLN-nummer i rutan för kommentarer.

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Därför behöver vi uppgifter som Organisationsnummer och GLN-nummer för att kunna skicka dessa till er. Fyll i detta i rutan för kommentarer i bokningsformuläret.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Program Konferens

 
23 maj

 
Bryggarsalen

 
8:30-17:10

08:30 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 Microsoft
09.50 Västerås stad
10.20 Fika
10.40 Story Engine by KIT
11.20 PRV
11.50 Volt
12.20 Lunch

13.20 Livrustkammaren
13.50 Malmö stad
14.20 Kaffepaus
14.50 Viralgranskaren i Metro
15.20 SLU
15.50 Sammanfattning
16.00 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Program Workshop

 
22 maj

 
Bryggarsalen

 
8:30-16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch

13:00 Workshopen fortsätter
14:10 
Fika
14:30 
Workshopen fortsätter
15:30 Avslut

Program Konferens

 
23 maj

 
Bryggarsalen

 
08:30- 17:10

08:30 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 Microsoft
09.50 Västerås stad
10.20 Fika
10.40 Story Engine by KIT
11.20 PRV
11.50 Volt
12.20 LUNCH
13.20 Livrustkammaren
13.50 Malmö stad
14.20 Kaffepaus
14.50 Viralgranskaren i Metro
15.20 SLU
15.50 Sammanfattning
16.00 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Program Workshop

 
22 maj

 
Bryggarsalen

 
08:30- 16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 
Workshopen fortsätter
14:10 
Fika
14:30 
Workshopen fortsätter
15:30 Summering

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7
  111 23 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Oskar_Norlander

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7
  111 23 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458

Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Oskar_Norlander

Om Digital Kommunikation Offentlig sektor

Hur väl lyckas din organisation i era sociala och digitala kanaler? Inom offentlig sektor är ett av målen att kunna kommunicera verksamhetens samhällsnytta på ett trovärdigt sätt. För att kunna göra detta är det av högsta vikt att man får med sig hela organisationen i den digitala transformationen och skapar förståelse för den övergripande kommunikationsstrategin.

Vad kan du, dina kollegor och din organisation som helhet göra för att nå ut, skapa engagemang och dialog med er målgrupp?

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur andra organisationer arbetar med att bygga engagemang i sociala medier, hanterar den digitala transformationen och skapar engagemang genom sin kommunikation.

Utöver detta blir det en fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med branschkollegor från olika delar av landet.

DSC_0056

WORKSHOP – DIGITALT LEDARSKAP

Målet med denna workshop är att du ska kunna på verktyg för att kunna leda din organisation i en digital miljö. Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt och kommunikativt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leds workshopen med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt.

Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Kursledare – Johan Book.

Läs mer om workshopen du inte får missa längre ner på sidan.

Om Digital Kommunikation Offentlig sektor

Hur väl lyckas din organisation i era sociala och digitala kanaler? Inom offentlig sektor är ett av målen att kunna kommunicera verksamhetens samhällsnytta på ett trovärdigt sätt. För att kunna göra detta är det av högsta vikt att man får med sig hela organisationen i den digitala transformationen och skapar förståelse för den övergripande kommunikationsstrategin.

Vad kan du, dina kollegor och din organisation som helhet göra för att nå ut, skapa engagemang och dialog med er målgrupp?

WORKSHOP

Målet med denna workshop är att du ska kunna på verktyg för att kunna leda din organisation i en digital miljö. Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt och kommunikativt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leds workshopen med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt.

Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Läs mer om workshopen du inte får missa längre ner på sidan.

Källgranskning och fake news – Vilka är det som luras på nätet?

Johan Wikén, Redaktör, Viralgranskaren Metro

Vilka är det egentligen som luras på nätet? Vi har identifierat sex typer och vad som kännetecknar dom. Falska påståenden och vinklad information sprids dagligen i sociala medier. Men det finns också självklart sätt att slippa bli lurad. Eller ja, slippa och slippa, åtminstone minska risken! Johan kommer under föreläsningen att ge matnyttiga tips du kan använda dig av i ditt arbete:

– Hur gör vi en granskning? Förklaras med verkliga exempel
– Hur känner man igen ett falskt påstående? Och vilka är det egentligen som luras på nätet?
– Vi ger dig några enkla handfasta tips som gör att du kan avslöja bluffmakarna

Johan Wikén jobbar som redaktör på Viralgranskaren på Metro. Viralgranskaren har i över fyra års tid hjälpt svenskarna att hitta rätt i det omfattande informationsflödet på nätet.

Så skapar du långsiktiga relationer och relevanta konversationer för verksamheten på LinkedIn

Eva-Mia Westergren, CMO, Microsoft

Linkedin har under de senaste fem åren blivit en plats och ett medium där fler och fler medarbetare spenderar tid och kommunicerar med omvärlden. Hur kan det då komma sig att många organisationssidor fortfarande känns mossiga, väldigt strikta, osociala och med kort räckvidd? Eva-Mia har lett Microsofts arbete med att skapa engagerande content och få medarbetarna själva vilja vara trovärdiga ambassadörer för organisationen och varumärket. Under konferensen kommer hon att berätta om vilken typ av kommunikation som funkar i B2B-kommunikation och vilken typ av content som passar allra bäst på Linkedin. Hon kommer också att prata om Microsofts arbete med “social selling” och dela med sig om allmänna tips som kommer att göra både dig och din organisation mer relevanta på Linkedin!

Eva-Mia Westergren är marknadschef på Microsoft Sverige och har arbetat inom organisationen i smått otroliga 25 år. Hon brinner för marknadsföring, kommunikation och ny teknik.

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv – Video från offentlig sektor ska vara tillgänglig för alla!

Mikael Hellman, Visual Communication Manager, Malmö stad

Den 23 september 2020 börjar EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla för videofilmer publicerade av offentlig sektor. Direktivet, som blir svensk lag den 1 januari 2019, har redan börjat införas och är till för att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Hur gör man en video tillgänglig på bästa sätt?
Hur ska vi inom offentlig sektor anpassa våra filmer för att nå lagkravet?
Så kan du arbeta med undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning
Finns det några undantag och vilka är det?
Se Malmö stads videospelare som spelar upp alla tillgänglighetsfunktioner

Mikael arbetar på Malmö stads centrala kommunikationsavdelning med fokus på rörlig bild/video, där han hjälper och stödjer organisationen samt driver det övergripande utvecklingsarbetet kring video. Mikael är engagerad i frågor kring offentlig sektors arbete med video, både när det gäller strategier, produktion, spridning och analys.

Varför arbetar Västerås stad med kommunikativt ledarskap och hur fungerar det?

Pia Andersson, Enhetschef kommunikationscenter, Västerås stad

Varför fungerar kommunikativt ledarskap?
Vilka positiva effekter ger det?
Praktiska exempel från vardagen i Västerås stad

Kommunikativt ledarskap handlar om hur en ledare kommunicerar med sina medarbetare. Vi tittar på hur forskningen definierar begreppet och vilka positiva effekter det har på en organisation. Pia Andersson har lång erfarenhet både av att arbeta med kommunikation och med kommunikativt ledarskap. Under föreläsningen delar hon med sig av praktiska exempel på hur hon jobbat med det i sin egen organisation och vilka resultat det gett.

Hur gör man employer branding och varumärkesbyggande till en prioritet inom offentlig sektor?

Theresia Lasu Waleij, HR-specialist, och Siljastina Rönnkvist, kommunikationsstrateg, utvecklingsledare stab HR, PRV

– Bryggan mellan HR och Kommunikation- en framgångsfaktor
– Hur kan vi som myndighet konkurrera med näringslivet om kompetens?
– PRV:s strategiska målgruppsarbete
– Hur behålla talanger när marknaden är het?

Hur ska man tänka kring kommunikationen för att lyckas med sitt employer branding-arbete? På Patent- och registreringsverket har man lyckats i rekryteringsdjungeln genom bland annat lunchföreläsningar, mingel och kampanjer på cykelparkeringar – någonting som givetvis också stärker varumärket PRV. Deras arbete gav dem under 2018 det prestigefyllda priset Årets Employer Branding-företag under Talent Excellence Awards.

“När jag kom hit insåg jag att employer branding-frågan verkligen är prioriterad och då kändes det ännu mer angeläget för mig att jobba här. Till exempel jobbar vi aktivt med ambassadörskap – redan på introduktionsutbildningarna tar vi upp att man som anställd här är en representant för PRV.”

Rörlig bild: Brandingfilmen som nominerades till Publishingpriset 2018

Sara Arons, Kommunikationschef & Maria Widen, Projektledare. 

Hur gör man en brandingfilm som bygger både gemenskap och varumärke? Maria och Sara valde att istället för att från manus berätta om hela verksamheten gör någonting lite mer ad-hoc men ändå verksamhetsnära – man bjöd helt enkelt in alla vid SLU att själva berätta!
Både studenter och anställda på SLU, som forskare, lärare, administratörer fick genom collaborative storytelling berätta om sig själva och hur de bidrar till att skapa en bättre värld – någonting som är en gemensam drivkraft för hela SLU. Filmen om SLU – Made by Us – har nått stora framgångar och var under 2018 nominerad till Publishingpriset.

Nyfiken? – Filmen hittar du här: www.slu.se/filmen

Kommunikation handlar om att lösa problem – både för organisationer, individer och samhället i stort

Elisabet Fischer, Copywriter, Volt

Kommunikation handlar om att lösa problem, både för organisationer, individer och samhället i stort. Ibland är problemet helt enkelt att en produkt säljer dåligt. Ibland är problemet betydligt mer komplext. Elisabet kommer att gå igenom ett antal exempel på PR-drivna kommunikationsprojekt från kommersiella företag, myndigheter, organisationer, fackförbund och religiösa samfund som alla har till syfte att driva positiv förändring utifrån en tydlig problemformulering. Några av de ämnen Elisabet kommer att ta upp är:

– Hur research och planning leder fram till tydliga problemformuleringar
– Skillnaden mellan att informera och kommunicera.
– Hur mycket lättare det är att förstärka befintliga beteenden än att försöka skapa nya
– Potentialen i att skapa kommunikation som löser riktiga problem för målgruppen
– Hur även de mest komplexa frågor kan bli enkel kommunikation

Så skapar du engagemang och sprider information med rörlig bild

Jonna Ekman, Marketing Manager, Story Engine by KIT

“Hur ska offentlig sektor jobba med video i sina sociala kanaler?”

Vi har alla hört det: video i sociala medier har snabbt blivit en av de viktigaste kanalerna för att nå sin publik, och den som inte har en solid sociala medier-strategi och en effektiv videostrategi halkar hopplöst efter. Men hur ska man göra? Är inte video både dyrt, komplicerat och kräver specialkompetens?

Efter att ha revolutionerat social video i Sverige och fått hela Sverige att prata om “KIT-film” lanserade KIT i april 2018 ett eget videoverktyg: Story Engine. Stockholms stad hoppade snabbt på tåget och har under året radikalt ökat sin videoproduktion.

Under den här föreläsningen tar Jonna Ekman, marknadschef på KIT Story Engine, med oss i de idéer och den taktik som behövs för att göra video mer socialt och effektivt.

Hur kan en mindre organisation arbeta för att skapa engagemang och hype i sociala medier?

Emma Ågrahn, kommunikatör sociala medier, Livrustkammaren / Statens historiska muséer
Magdalena Westin Piotrowska, intendent och program manager, Livrustkammaren

 

“Är det ni som är så roliga på Facebook eller?”

 

Är en kommentar inte särskilt många organisationer inom offentlig sektor får så väldigt ofta. Men Livrustkammaren är en av de få som faktiskt ofta får höra det! Hur har ett litet museum lyckats med konststycket att bli en förebild för andra organisationer inom offentlig sektor när det gäller närvaro, content och kommunikation på sociala medier? Emma och Magdalena står tillsammans med sina medarbetare bakom succén och kommer under föreläsningen att dela med sig av sina bästa tips och råd.

– Vägen från anslagstavla till viral succé
– Facebook som pedagogisk arena
– Din historiebästis
– Oväntat resultat
– Framgångsfaktorer

Källgranskning och fake news – Vilka är det som luras på nätet?

Johan Wikén, Redaktör, Viralgranskaren Metro

Vilka är det egentligen som luras på nätet? Vi har identifierat sex typer och vad som kännetecknar dom. Falska påståenden och vinklad information sprids dagligen i sociala medier. Men det finns också självklart sätt att slippa bli lurad. Eller ja, slippa och slippa, åtminstone minska risken! Johan kommer under föreläsningen att ge matnyttiga tips du kan använda dig av i ditt arbete:

– Hur gör vi en granskning? Förklaras med verkliga exempel
– Hur känner man igen ett falskt påstående? Och vilka är det egentligen som luras på nätet?
– Vi ger dig några enkla handfasta tips som gör att du kan avslöja bluffmakarna

Johan Wikén jobbar som redaktör på Viralgranskaren på Metro. Viralgranskaren har i över fyra års tid hjälpt svenskarna att hitta rätt i det omfattande informationsflödet på nätet.

Så skapar du långsiktiga relationer och relevanta konversationer för verksamheten på LinkedIn

Eva-Mia Westergren, CMO, Microsoft

Linkedin har under de senaste fem åren blivit en plats och ett medium där fler och fler medarbetare spenderar tid och kommunicerar med omvärlden. Hur kan det då komma sig att många organisationssidor fortfarande känns mossiga, väldigt strikta, osociala och med kort räckvidd? Eva-Mia har lett Microsofts arbete med att skapa engagerande content och få medarbetarna själva vilja vara trovärdiga ambassadörer för organisationen och varumärket. Under konferensen kommer hon att berätta om vilken typ av kommunikation som funkar i B2B-kommunikation och vilken typ av content som passar allra bäst på Linkedin. Hon kommer också att prata om Microsofts arbete med “social selling” och dela med sig om allmänna tips som kommer att göra både dig och din organisation mer relevanta på Linkedin!

Eva-Mia Westergren är marknadschef på Microsoft Sverige och har arbetat inom organisationen i smått otroliga 25 år. Hon brinner för marknadsföring, kommunikation och ny teknik.

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv – Video från offentlig sektor ska vara tillgänglig för alla!

Mikael Hellman, Visual Communication Manager, Malmö stad

Den 23 september 2020 börjar EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla för videofilmer publicerade av offentlig sektor. Direktivet, som blir svensk lag den 1 januari 2019, har redan börjat införas och är till för att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Hur gör man en video tillgänglig på bästa sätt?
Hur ska vi inom offentlig sektor anpassa våra filmer för att nå lagkravet?
Så kan du arbeta med undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning
Finns det några undantag och vilka är det?
Se Malmö stads videospelare som spelar upp alla tillgänglighetsfunktioner

Mikael arbetar på Malmö stads centrala kommunikationsavdelning med fokus på rörlig bild/video, där han hjälper och stödjer organisationen samt driver det övergripande utvecklingsarbetet kring video. Mikael är engagerad i frågor kring offentlig sektors arbete med video, både när det gäller strategier, produktion, spridning och analys.

Varför arbetar Västerås stad med kommunikativt ledarskap och hur fungerar det?

Pia Andersson, Enhetschef kommunikationscenter, Västerås stad

Varför fungerar kommunikativt ledarskap?
Vilka positiva effekter ger det?
Praktiska exempel från vardagen i Västerås stad

Kommunikativt ledarskap handlar om hur en ledare kommunicerar med sina medarbetare. Vi tittar på hur forskningen definierar begreppet och vilka positiva effekter det har på en organisation. Pia Andersson har lång erfarenhet både av att arbeta med kommunikation och med kommunikativt ledarskap. Under föreläsningen delar hon med sig av praktiska exempel på hur hon jobbat med det i sin egen organisation och vilka resultat det gett.

Hur gör man employer branding och varumärkesbyggande till en prioritet inom offentlig sektor?

Theresia Lasu Waleij, HR-specialist, och Siljastina Rönnkvist, kommunikationsstrateg, utvecklingsledare stab HR, PRV

– Bryggan mellan HR och Kommunikation- en framgångsfaktor
– Hur kan vi som myndighet konkurrera med näringslivet om kompetens?
– PRV:s strategiska målgruppsarbete
– Hur behålla talanger när marknaden är het?

Hur ska man tänka kring kommunikationen för att lyckas med sitt employer branding-arbete? På Patent- och registreringsverket har man lyckats i rekryteringsdjungeln genom bland annat lunchföreläsningar, mingel och kampanjer på cykelparkeringar – någonting som givetvis också stärker varumärket PRV. Deras arbete gav dem under 2018 det prestigefyllda priset Årets Employer Branding-företag under Talent Excellence Awards.

“När jag kom hit insåg jag att employer branding-frågan verkligen är prioriterad och då kändes det ännu mer angeläget för mig att jobba här. Till exempel jobbar vi aktivt med ambassadörskap – redan på introduktionsutbildningarna tar vi upp att man som anställd här är en representant för PRV.”

Rörlig bild: Brandingfilmen som nominerades till Publishingpriset 2018

Sara Arons, Kommunikationschef & Maria Widen, Projektledare. 

Hur gör man en brandingfilm som bygger både gemenskap och varumärke? Maria och Sara valde att istället för att från manus berätta om hela verksamheten gör någonting lite mer ad-hoc men ändå verksamhetsnära – man bjöd helt enkelt in alla vid SLU att själva berätta!
Både studenter och anställda på SLU, som forskare, lärare, administratörer fick genom collaborative storytelling berätta om sig själva och hur de bidrar till att skapa en bättre värld – någonting som är en gemensam drivkraft för hela SLU. Filmen om SLU – Made by Us – har nått stora framgångar och var under 2018 nominerad till Publishingpriset.

Nyfiken? – Filmen hittar du här: www.slu.se/filmen

Kommunikation handlar om att lösa problem – både för organisationer, individer och samhället i stort

Elisabet Fischer, Copywriter, Volt

Kommunikation handlar om att lösa problem, både för organisationer, individer och samhället i stort. Ibland är problemet helt enkelt att en produkt säljer dåligt. Ibland är problemet betydligt mer komplext. Elisabet kommer att gå igenom ett antal exempel på PR-drivna kommunikationsprojekt från kommersiella företag, myndigheter, organisationer, fackförbund och religiösa samfund som alla har till syfte att driva positiv förändring utifrån en tydlig problemformulering. Några av de ämnen Elisabet kommer att ta upp är:

– Hur research och planning leder fram till tydliga problemformuleringar
– Skillnaden mellan att informera och kommunicera.
– Hur mycket lättare det är att förstärka befintliga beteenden än att försöka skapa nya
– Potentialen i att skapa kommunikation som löser riktiga problem för målgruppen
– Hur även de mest komplexa frågor kan bli enkel kommunikation

Hur kan en mindre organisation arbeta för att skapa engagemang och hype i sociala medier?

Emma Ågrahn, kommunikatör sociala medier, Livrustkammaren / Statens historiska muséer
Magdalena Westin Piotrowska, intendent och program manager, Livrustkammaren

 

“Är det ni som är så roliga på Facebook eller?”

 

Är en kommentar inte särskilt många organisationer inom offentlig sektor får så väldigt ofta. Men Livrustkammaren är en av de få som faktiskt ofta får höra det! Hur har ett litet museum lyckats med konststycket att bli en förebild för andra organisationer inom offentlig sektor när det gäller närvaro, content och kommunikation på sociala medier? Emma och Magdalena står tillsammans med sina medarbetare bakom succén och kommer under föreläsningen att dela med sig av sina bästa tips och råd.

– Vägen från anslagstavla till viral succé
– Facebook som pedagogisk arena
– Din historiebästis
– Oväntat resultat
– Framgångsfaktorer

Så skapar du engagemang och sprider information med rörlig bild

Jonna Ekman, Marketing Manager, Story Engine by KIT

“Hur ska offentlig sektor jobba med video i sina sociala kanaler?”

Vi har alla hört det: video i sociala medier har snabbt blivit en av de viktigaste kanalerna för att nå sin publik, och den som inte har en solid sociala medier-strategi och en effektiv videostrategi halkar hopplöst efter. Men hur ska man göra? Är inte video både dyrt, komplicerat och kräver specialkompetens?

Efter att ha revolutionerat social video i Sverige och fått hela Sverige att prata om “KIT-film” lanserade KIT i april 2018 ett eget videoverktyg: Story Engine. Stockholms stad hoppade snabbt på tåget och har under året radikalt ökat sin videoproduktion.

Under den här föreläsningen tar Jonna Ekman, marknadschef på KIT Story Engine, med oss i de idéer och den taktik som behövs för att göra video mer socialt och effektivt.

Att kommunicera en organisations samhällsnytta – var börjar man och hur går man vidare?

Linus Almqvist, kommunikationsdirektör, Ramboll Sverige
Mario Frost, webbansvarig, Ramboll Sverige

 

“Den största orsaken till organisationer som inte når ut med sitt budskap är osäkra medarbetare som inte är engagerade i verksamhetens ”why””

 

• Att gå från teknik för teknikens skull, till teknik som skapar värde för människa och samhälle
• Nytt kommunikationskoncept som ökar det interna engagemanget i hela organisationen – hur?
• Som en del i Rambolls arbete som titelsponsor för Stockholm halvmarathon: Lanseringen av träningsappen ShapeRunner som på bara två veckor uppnådde 10.000 nedladdningar

Hur skapar man internt engagemang, samt stolthet över organisationens mål, strategi och värde? Linus tog över rodret för Rambolls kommunikationsavdelning under våren 2017. Arbetet och utmaningarna med den kommunikativa resan och det nya kommunikationskonceptet har bara börjat, men har redan visat på konkreta resultat. Eller vad sägs om att medarbetarna i Ramboll Sverige har större medvetenhet om organisationens strategi än andra länder, samt bättre engagemang än tidigare? Kommunikationskonceptet verkar även fungera mot andra organisationer och samhället i stort, eller vad sägs om en rekordtillväxt på 9,5% under året? På konferensen berättar Linus och Mario om både utmaningarna med den strategiska kommunikationsresan, de digitala utmaningarna och hur man utmanar sig själva och branschen i jakten på engagemang och värdeskapanade.

Digitalt Ledarskap

Från strategi till uppnådd effekt med ditt digitala ledarskap

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap? Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Workshopledare Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Klicka på bilden för mer information.