Konferens – 5 december
Workshop – 6 december

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen 23 maj 2019!

Konferens – 5 december
Workshop – 6 december

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen 23 maj 2019!

Information

Framtidens kommunikation är digital. Att nå ut med sina budskap i sociala och digitala kanaler, skapa engagemang och dialog med sin målgrupp blir svårare och svårare i dagens digitala mediebrus. Och hur får man egentligen med sig sina medarbetare på verksamhetens övergripande kommunikationsstrategi?

Konferens

För att utveckla och implementera innovativa och digitala kommunikationslösningar är det viktigt att få utbyta erfarenheter, dela kunskap och ta del av goda exempel. Målet är att du som deltagare ska inspireras och ges verktyg för att utveckla dina kommunikativa färdigheter.

Workshop

DIGITALT LEDARSKAP MED JOHAN BOOK
Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att kunna leda i ett digitalt och kommunikativt klimat? Vill du få verktygen som, baserat på forskning, skapar motivation och förståelse för mänskliga beteenden? Här får du djupare insikt för hur du når effekt med ditt ledarskap.

Konferens
Workshop
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED PERSONER OCH ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED DIGITAL KOMMUNIKATION
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED PERSONER OCH ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED DIGITAL KOMMUNIKATION

Early Bird - Boka senast 9/11 och få 500 kr rabatt

Boka

Talare


Susanna
SVT (kopia)

Susanna Stubberöd

Så skapar du meningsfull dialog
i dina digitala och sociala kanaler

CatrinDitz_uppsala
Storstockholm (kopia)

Catrin Ditz

Digital transformation – hur får vi loss kraften i människor, organisation, kommunikation och teknik?

Henrik
msb (kopia)

Henrik Agardh-Twetman

Fake News / Desinformation
/ Informationspåverkan

Jenny
SI

Jenny Ljung

Att skapa varumärket
Sverige digitalt

Emma

Polisen

Emma Sillman

Så kommunicerar Polismyndigheten för att skapa förtroende i sina digitala kanaler

Cecilia
uppsala-kommun

Cecilia Boija

Hur blir man en attraktiv organisation i en komplex och snabbföränderlig verklighet?

SimonBeyer (kopia)
ingager

Simon Beyer

Hur hanterar vi den
digitala omställningen?

Nenne
Systembolaget (kopia)

Nenne Nestius

Relationsbyggande i sociala medier –
så här arbetar vi på Systembolaget

Linus & Mario
Ramboll

Linus Almqvist & Mario Frost

Att kommunicera en organisations samhällsnytta
– var börjar man och hur går man vidare?

Teresa
JCP

Teresa Palmquist

Dagens
moderator

Talare


Workshop

Digitalt ledarskap med Johan Book från Motivationsbyrån

WS_anvandarvanlighet

Så förkortar du tiden från strategiskt
beslut till uppnådd effekt

Program


Program Konferens

 
5 december

 
Bryggarsalen

 
8:30-17:10

08:30 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 STORSTHLM
09.50 Ramboll
10.20 Kafferast
10.50 Systembolaget
11.20 Polisen
11.50 Uppsala kommun

12.20 Lunch
13.20 Svenska Institutet
13.50 SVT
14.20 Kaffepaus
14.50 Ingager
15.20 MSB
16.00 Sammanfattning
16.10 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Program Workshop

 
6 december

 
Bryggarsalen

 
8:30-16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch

13:00 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Program


Program Konferens
5 december, Stockholm

 
5 december

 
Bryggarsalen

 
08:30- 17:10

08:30 Registrering & frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 STORSTHLM
09.50 Ramboll
10.20 Kafferast
10.50 Systembolaget
11.20 Polisen
11.50 Uppsala kommun
12.20 Lunch
13.20 Svenska Institutet
13.50 SVT
14.20 Kaffepaus
14.50 Ingager
15.20 MSB
16.00 Sammanfattning
16.10 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Program Workshop
6 december, Stockholm

 
6 december

 
Bryggarsalen

 
08:30- 16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 
Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Bostadsförsörjningen i siffror

Bostadsbrist

88% av Sveriges kommuner rapporterar att de har bostadsbrist

Bostadsbyggande

Så mycket räknar Boverket med att bostadsbyggandet ökar i år

Riktlinjer

Över 50% av landets kommuner anger att de tagit fram strategiska riktlinjer sin bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningen i siffror

Bostadsbrist

88% av Sveriges kommuner rapporterar att de har bostadsbrist

Bostadsbyggande

Så mycket räknar Boverket med att bostadsbyggandet ökar i år

Riktlinjer

Över 50% av landets kommuner anger att de tagit fram strategiska riktlinjer sin bostadsförsörjning

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Boka


Konferens
7 800 kr exkl. moms

Workshop
Pris: 6 800 kr

Workshops (halvdag): 3 500 kr exkl. moms
Utbildning Office 365: 8 400 kr exkl. moms

Få 1 500 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

DIGKOM1*

*Använd koden DIGKOM1 i steg två när du bokar

Få 3 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

DIGKOM2*

*Använd koden DIGKOM2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

DIGKOM3*

*Använd koden DIGKOM3 i steg två när du bokar

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personuppgiftsbehandling och GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

 

Oskar Norlander

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7, Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Om Digital Kommunikation Offentlig sektor

Hur väl lyckas din organisation i era sociala och digitala kanaler? Inom offentlig sektor är ett av målen att kunna kommunicera verksamhetens samhällsnytta på ett trovärdigt sätt. För att kunna göra detta är det av högsta vikt att man får med sig hela organisationen i den digitala transformationen och skapar förståelse för den övergripande kommunikationsstrategin.

Vad kan du, dina kollegor och din organisation som helhet göra för att nå ut, skapa engagemang och dialog med er målgrupp?

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur andra organisationer arbetar med att bygga engagemang i sociala medier, hanterar den digitala transformationen och skapar engagemang genom sin kommunikation.

Utöver detta blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

DSC_0056

WORKSHOP – DIGITALT LEDARSKAP

Målet med denna workshop är att du ska kunna på verktyg för att kunna leda din organisation i en digital miljö. Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt och kommunikativt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leds workshopen med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt.

Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Kursledare – Johan Book.

Läs mer om workshopen du inte får missa längre ner på sidan.

Om Digital Kommunikation Offentlig sektor

Hur väl lyckas din organisation i era sociala och digitala kanaler? Inom offentlig sektor är ett av målen att kunna kommunicera verksamhetens samhällsnytta på ett trovärdigt sätt. För att kunna göra detta är det av högsta vikt att man får med sig hela organisationen i den digitala transformationen och skapar förståelse för den övergripande kommunikationsstrategin.

Vad kan du, dina kollegor och din organisation som helhet göra för att nå ut, skapa engagemang och dialog med er målgrupp?

WORKSHOP

Målet med denna workshop är att du ska kunna på verktyg för att kunna leda din organisation i en digital miljö. Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt och kommunikativt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leds workshopen med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt.

Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Läs mer om workshopen du inte får missa längre ner på sidan.

Så skapar du meningsfull dialog i dina sociala och digitala kanaler

Susanna Stubberöd, chef för sociala medier och publikdialog, SVT

“Så blir SVT lätta att hitta och lätta att prata med”

Hur lyckas man med konststycket att skapa konstruktiv dialog i sina digitala och sociala kanaler? SVT vet. Vilket innehåll genererar dialog och varför? SVT vet. Hur skapar man genuint intresserade och engagerade följare? SVT vet. Susanna själv har erfarenheter både från offentlig och privat sektor. Senast innan SVT var det Microsoft som gällde, där hon bland annat arbetade med digital strategi. Under konferensen får du lyssna till framgångsfaktorerna för bland annat:

• Att hitta rätt tonalitet i kommentarsfälten
• Bäst i Sverige på netikett?
• Öppenhet, transparens och proaktivitet

Digital transformation – hur får vi loss kraften i människor, organisation, kommunikation och teknik och vem leder egentligen digitaliseringen?

Catrin Ditz, Program Manager, Storstockholm

• Så kopplar du digital kommunikation till verksamhetens övergripande målbild
• Hur lyckas en organisation med implementeringen av en digital kommunikationsstrategi i hela organisationen?

Hur ska alla 26 kommuner i Stockholmsregionen enas om hur man smartast ska arbeta tillsammans för att få bästa möjliga utväxling på digitaliseringen? Det är Catrins jobb att ta reda på. Hon har lång erfarenhet av kommunikations- och digitaliseringsarbete och blev utsedd till Sveriges Bästa Offentliga Chef 2016, baserat på hennes prestationer i hennes dåvarande roll som CIO i Uppsala kommun. Hon var dock noga med att redan då dela med sig av äran och påpeka att kommunikationsarbete är en lagsport:

“Jag var ganska obekväm med nomineringen, tyckte att det blev för mycket fokus på mig som person […] Jag brukar coacha mina medarbetare att lämna sin komfortzon. Nu tvingade de mig att lämna min!”

Fake News / Desinformation / Informationspåverkan

Henrik Agardh-Twetman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

“Jag läste på nätet att…”

Att falla i fällan. Det har säkert hänt även dig, även om du är en medveten, källkritisk person som arbetar inom kommunikationsfältet. Fejkade konton, bottar, kapade hemsidor och troll. Ibland övertydligt, ibland så pass subtilt och snyggt gjort att både experter och forskare har svårt att urskilja huruvida det är på riktigt och vem som ligger bakom. Men vad innebär det för en kommun, myndighet, länsstyrelse eller annan organisation inom offentlig sektor att det florerar falska rykten på nätet? Och hur motarbetar man det på bästa möjliga sätt?

Henrik Agardh-Twetman är utöver sin tjänst på MSB även forskare inom strategisk kommunikation på Lunds universitet. Lunds Universitet har tillsammans med MSB tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan till stöd för myndigheter inför höstens val.

Att skapa varumärket Sverige digitalt

Jenny Ljung, enhetschef Global kommunikation, Svenska institutet

“Hur kan man som en relativt liten aktör, ge stort avtryck på den digitala arenan?”

Sverige utgör 0.13% av världens befolkning – goda relationer med omvärlden är av största vikt. Sedan drygt tio år tillbaka finns en gemensam strategi för Sveriges officiella kommunikation som gör det möjligt för många aktörer att tillsammans nå större genomslag inom de områden där Sverige har en stark position. Svenska institutet ansvarar för Sveriges officiella digitala kanaler som idag har 4,5 miljoner följare i sociala medier och som verkar på fyra olika språk. SI ansvarar också för de digitala tjänster som ger ambassader, konsulat och andra aktörer möjlighet att kommunicera Sverige på ett effektivt sätt.

Jenny Ljung är enhetschef för Global kommunikation på Svenska institutet, med ansvar för sociala medier och digitala tjänster med Sverige som avsändare. Hon har varit verksam som kommunikationschef i flera statliga organisationer och har lång erfarenhet som ledare och av att arbeta med digital kommunikation i offentlig sektor.

Så kommunicerar Polismyndigheten för att skapa förtroende i sina digitala kanaler

Emma Sillman, kommunikatör och sociala medier-redaktör, Polismyndigheten

Polisen är ett av de största offentliga varumärkena på de vanligaste sociala medierna i Sverige med över 1,5 miljoner följare sammanlagt. Men hur arbetar man för att nåt ut med sina budskap? Vikten av att snabbt och koncist kunna redogöra vilken information som är bekräftat i krissituationer är enorm och det finns inte utrymme att göra fel. Här är blandningen av den digitala kommunikation en nyckel för att kunna nå ut till så många som möjligt på rätt sätt. Under talarpasset berättar Emma om Polisens arbete med bland annat:

• Sociala medier
• Rörlig bild
• Digital kriskommunikation

Emma om terrorattentaten på Drottninggatan 2017:

“I en kris som denna upplevs tystnad som fruktansvärt jobbigt och därför är det viktigt att vi snabbt kommer ut med den information vi har. Vi upplevde också att flera hade svårt att komma in på polisen.se och då var det extra bra att de sociala medierna finns.”:

Hur blir man en attraktiv organisation i en komplex och snabbföränderlig verklighet?

Cecilia Boija, utvecklingsledare stab HR, Uppsala kommun

• Hög förändringstakt och digitalisering leder till förändrade krav på kommunikationen
• Kommunikationens vitala roll i förändringsledning
• Förtroende, samarbete och kommunikation, nyckeln till framgång

Omvärlden förändras och vi med den – organisationer ställs inför nya utmaningar med att attrahera, engagera och utveckla medarbetare. För att en verksamhet ska vara relevant är det viktigt att kommunikationen är förankrad i hela organisationen, från ledningsgrupp och ner. Både internt och externt är medarbetarna varumärket, därför är ett framgångsrecept för lyckad employer branding just att hitta och utveckla samarbetet mellan HR, verksamhet och kommunikationen. Cecilia berättar under talarpasset om hur Uppsala kommun arbetar och hur hon själv använder sig av sina erfarenheter från över 20 år inom kommunikation i sitt arbete som utvecklingsledare i HR-staben.

Hur hanterar vi den digitala omställningen?

Simon Beyer, Chief Strategy Officer, Ingager

“Endast de aktörer som vågar, och kan, ställa om kommer i framtiden att vara konkurrenskraftiga”

Har din organisation rätt förutsättningar för att klara av:

• Ökad digital förändringstakt?
• Hårdare konkurrens?
• Förändrade användarbeteenden?

Utvecklas din organisation snabbare än era konkurrenter? Tror du att kraven från användarna kommer att öka på din verksamhet? Det finns en överhängande risk att svaret på fråga ett är nej och svaret på fråga två är ja. Digitaliseringstakten går idag snabbare än någonsin och det gäller att hänga med. Simon kommer under föreläsningen att ta upp och diskutera vad du och dina kollegor behöver göra för hantera den digitala omställningen på rätt sätt.

Relationsbyggande i sociala medier – så här arbetar vi på Systembolaget

Nenne Nestius, innehållsansvarig sociala medier, Systembolaget

Att ha ett komplext kommunikationsuppdrag som skiljer sig från de flesta andra företags, gör vårt arbete både utmanande och spännande. Här berättar jag om Systembolagets resa i sociala medier; lärdomar, svårigheter, framgångar och en mängd insikter. Under konferensen får du bland annat höra om hur vi jobbar med följande frågor:

Hur lyckas vi möta kunden i våra – och andras – digitala och sociala kanaler? Exempel på do’s & don’ts. Hur ser förväntningarna ut från kunden? När på dygnet vill kunden ha svar? Och – ska man verkligen svara på alla frågor överallt? Hur omvandlar vi kundinsikter från dialogen till socialt innehåll? Vilka jobbar i SoMe-teamet? Hur engagerar du dina medarbetare att dela ’rätt’ innehåll om organisationen i sina egna sociala kanaler?

Nenne Nestius har en bakgrund som journalist och har varit verksam inom digital PR och marknadskommunikation med fokus på relationsbyggande. Idag innehållsansvarig för sociala och digitala kanaler på Systembolaget med fokus på strategi, utveckling och innovation.

Att kommunicera en organisations samhällsnytta – var börjar man och hur går man vidare?

Linus Almqvist, kommunikationsdirektör, Ramboll Sverige
Mario Frost, webbansvarig, Ramboll Sverige

 

“Den största orsaken till organisationer som inte når ut med sitt budskap är osäkra medarbetare som inte är engagerade i verksamhetens ”why””

 

• Att gå från teknik för teknikens skull, till teknik som skapar värde för människa och samhälle
• Nytt kommunikationskoncept som ökar det interna engagemanget i hela organisationen – hur?
• Som en del i Rambolls arbete som titelsponsor för Stockholm halvmarathon: Lanseringen av träningsappen ShapeRunner som på bara två veckor uppnådde 10.000 nedladdningar

Hur skapar man internt engagemang, samt stolthet över organisationens mål, strategi och värde? Linus tog över rodret för Rambolls kommunikationsavdelning under våren 2017. Arbetet och utmaningarna med den kommunikativa resan och det nya kommunikationskonceptet har bara börjat, men har redan visat på konkreta resultat. Eller vad sägs om att medarbetarna i Ramboll Sverige har större medvetenhet om organisationens strategi än andra länder, samt bättre engagemang än tidigare? Kommunikationskonceptet verkar även fungera mot andra organisationer och samhället i stort, eller vad sägs om en rekordtillväxt på 9,5% under året? På konferensen berättar Linus och Mario om både utmaningarna med den strategiska kommunikationsresan, de digitala utmaningarna och hur man utmanar sig själva och branschen i jakten på engagemang och värdeskapanade.

Dagens moderator

Teresa Palmquist, VD, JCP Nordic

Den digitala transformeringen som många organisationer idag har påbörjat, eller står inför, innebär att helt nya krav ställs på kommunikatörer och marknadsförare. Transformeringen innebär många nya utmaningar och möjligheter – hur vi kommunicerar med kunder på nya marknader, hur vi tänker strategiskt och hur vi genomför arbetet. Helt nya yrkesroller behövs idag och andra behöver förändras. Hur organiserar vi då vårt arbete och funktion? Hur tänker vi kring strategisk kommunikation, kriskommunikation, rörlig bild i kommunikationen, viral spridning och kommunikativt ledarskap? Hur lyckas vi med den digitala kommunikationen som helhet?

Teresa Palmquist har arbetat med marknadsföring och kommunikation i över 20 år, som marknadschef, kommunikationsdirektör, kommunikationskonsult och reklambyråchef. Hon har verkat i en mängd olika branscher; offentlig sektor, snabbrörliga konsumentprodukter, finansvärlden och i medie- och kultursektorn. En röd tråd genom Teresa Palmquists karriär är förändringsarbete och nyfikenhet på nya möjligheter och sätt att kommunicera. Hon är övertygad om att framgångsrik kommunikation, oavsett kanal, bygger på en ordentlig analys av målgruppers behov och att addera värde för kunder genom att hjälpa dem i sina problemställningar.

Så skapar du meningsfull dialog i dina sociala och digitala kanaler

Susanna Stubberöd, chef för sociala medier och publikdialog, SVT

“Så blir SVT lätta att hitta och lätta att prata med”

Hur lyckas man med konststycket att skapa konstruktiv dialog i sina digitala och sociala kanaler? SVT vet. Vilket innehåll genererar dialog och varför? SVT vet. Hur skapar man genuint intresserade och engagerade följare? SVT vet. Susanna själv har erfarenheter både från offentlig och privat sektor. Senast innan SVT var det Microsoft som gällde, där hon bland annat arbetade med digital strategi. Under konferensen får du lyssna till framgångsfaktorerna för bland annat:

• Att hitta rätt tonalitet i kommentarsfälten
• Bäst i Sverige på netikett?
• Öppenhet, transparens och proaktivitet

Digital transformation – hur får vi loss kraften i människor, organisation, kommunikation och teknik och vem leder egentligen digitaliseringen?

Catrin Ditz, Program Manager, Storstockholm

• Så kopplar du digital kommunikation till verksamhetens övergripande målbild
• Hur lyckas en organisation med implementeringen av en digital kommunikationsstrategi i hela organisationen?

Hur ska alla 26 kommuner i Stockholmsregionen enas om hur man smartast ska arbeta tillsammans för att få bästa möjliga utväxling på digitaliseringen? Det är Catrins jobb att ta reda på. Hon har lång erfarenhet av kommunikations- och digitaliseringsarbete och blev utsedd till Sveriges Bästa Offentliga Chef 2016, baserat på hennes prestationer i hennes dåvarande roll som CIO i Uppsala kommun. Hon var dock noga med att redan då dela med sig av äran och påpeka att kommunikationsarbete är en lagsport:

“Jag var ganska obekväm med nomineringen, tyckte att det blev för mycket fokus på mig som person […] Jag brukar coacha mina medarbetare att lämna sin komfortzon. Nu tvingade de mig att lämna min!”

Fake News / Desinformation / Informationspåverkan

Henrik Agardh-Twetman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

“Jag läste på nätet att…”

Att falla i fällan. Det har säkert hänt även dig, även om du är en medveten, källkritisk person som arbetar inom kommunikationsfältet. Fejkade konton, bottar, kapade hemsidor och troll. Ibland övertydligt, ibland så pass subtilt och snyggt gjort att både experter och forskare har svårt att urskilja huruvida det är på riktigt och vem som ligger bakom. Men vad innebär det för en kommun, myndighet, länsstyrelse eller annan organisation inom offentlig sektor att det florerar falska rykten på nätet? Och hur motarbetar man det på bästa möjliga sätt?

Henrik Agardh-Twetman är utöver sin tjänst på MSB även forskare inom strategisk kommunikation på Lunds universitet. Lunds Universitet har tillsammans med MSB tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan till stöd för myndigheter inför höstens val.

Att skapa varumärket Sverige digitalt

Jenny Ljung, enhetschef Global kommunikation, Svenska institutet

“Hur kan man som en relativt liten aktör, ge stort avtryck på den digitala arenan?”

Sverige utgör 0.13% av världens befolkning – goda relationer med omvärlden är av största vikt. Sedan drygt tio år tillbaka finns en gemensam strategi för Sveriges officiella kommunikation som gör det möjligt för många aktörer att tillsammans nå större genomslag inom de områden där Sverige har en stark position. Svenska institutet ansvarar för Sveriges officiella digitala kanaler som idag har 4,5 miljoner följare i sociala medier och som verkar på fyra olika språk. SI ansvarar också för de digitala tjänster som ger ambassader, konsulat och andra aktörer möjlighet att kommunicera Sverige på ett effektivt sätt.

Jenny Ljung är enhetschef för Global kommunikation på Svenska institutet, med ansvar för sociala medier och digitala tjänster med Sverige som avsändare. Hon har varit verksam som kommunikationschef i flera statliga organisationer och har lång erfarenhet som ledare och av att arbeta med digital kommunikation i offentlig sektor.

Så kommunicerar Polismyndigheten för att skapa förtroende i sina digitala kanaler

Emma Sillman, kommunikatör och sociala medier-redaktör, Polismyndigheten

Polisen är ett av de största offentliga varumärkena på de vanligaste sociala medierna i Sverige med över 1,5 miljoner följare sammanlagt. Men hur arbetar man för att nåt ut med sina budskap? Vikten av att snabbt och koncist kunna redogöra vilken information som är bekräftat i krissituationer är enorm och det finns inte utrymme att göra fel. Här är blandningen av den digitala kommunikation en nyckel för att kunna nå ut till så många som möjligt på rätt sätt. Under talarpasset berättar Emma om Polisens arbete med bland annat:

• Sociala medier
• Rörlig bild
• Digital kriskommunikation

Emma om terrorattentaten på Drottninggatan 2017:

“I en kris som denna upplevs tystnad som fruktansvärt jobbigt och därför är det viktigt att vi snabbt kommer ut med den information vi har. Vi upplevde också att flera hade svårt att komma in på polisen.se och då var det extra bra att de sociala medierna finns.”:

Hur blir man en attraktiv organisation i en komplex och snabbföränderlig verklighet?

Cecilia Boija, utvecklingsledare stab HR, Uppsala kommun

• Hög förändringstakt och digitalisering leder till förändrade krav på kommunikationen
• Kommunikationens vitala roll i förändringsledning
• Förtroende, samarbete och kommunikation, nyckeln till framgång

Omvärlden förändras och vi med den – organisationer ställs inför nya utmaningar med att attrahera, engagera och utveckla medarbetare. För att en verksamhet ska vara relevant är det viktigt att kommunikationen är förankrad i hela organisationen, från ledningsgrupp och ner. Både internt och externt är medarbetarna varumärket, därför är ett framgångsrecept för lyckad employer branding just att hitta och utveckla samarbetet mellan HR, verksamhet och kommunikationen. Cecilia berättar under talarpasset om hur Uppsala kommun arbetar och hur hon själv använder sig av sina erfarenheter från över 20 år inom kommunikation i sitt arbete som utvecklingsledare i HR-staben.

Hur hanterar vi den digitala omställningen?

Simon Beyer, Chief Strategy Officer, Ingager

“Endast de aktörer som vågar, och kan, ställa om kommer i framtiden att vara konkurrenskraftiga”

Har din organisation rätt förutsättningar för att klara av:

• Ökad digital förändringstakt?
• Hårdare konkurrens?
• Förändrade användarbeteenden?

Utvecklas din organisation snabbare än era konkurrenter? Tror du att kraven från användarna kommer att öka på din verksamhet? Det finns en överhängande risk att svaret på fråga ett är nej och svaret på fråga två är ja. Digitaliseringstakten går idag snabbare än någonsin och det gäller att hänga med. Simon kommer under föreläsningen att ta upp och diskutera vad du och dina kollegor behöver göra för hantera den digitala omställningen på rätt sätt.

Dagens moderator

Teresa Palmquist, VD, JCP Nordic

Den digitala transformeringen som många organisationer idag har påbörjat, eller står inför, innebär att helt nya krav ställs på kommunikatörer och marknadsförare. Transformeringen innebär många nya utmaningar och möjligheter – hur vi kommunicerar med kunder på nya marknader, hur vi tänker strategiskt och hur vi genomför arbetet. Helt nya yrkesroller behövs idag och andra behöver förändras. Hur organiserar vi då vårt arbete och funktion? Hur tänker vi kring strategisk kommunikation, kriskommunikation, rörlig bild i kommunikationen, viral spridning och kommunikativt ledarskap? Hur lyckas vi med den digitala kommunikationen som helhet?

Teresa Palmquist har arbetat med marknadsföring och kommunikation i över 20 år, som marknadschef, kommunikationsdirektör, kommunikationskonsult och reklambyråchef. Hon har verkat i en mängd olika branscher; offentlig sektor, snabbrörliga konsumentprodukter, finansvärlden och i medie- och kultursektorn. En röd tråd genom Teresa Palmquists karriär är förändringsarbete och nyfikenhet på nya möjligheter och sätt att kommunicera. Hon är övertygad om att framgångsrik kommunikation, oavsett kanal, bygger på en ordentlig analys av målgruppers behov och att addera värde för kunder genom att hjälpa dem i sina problemställningar.

Relationsbyggande i sociala medier – så här arbetar vi på Systembolaget

Nenne Nestius, innehållsansvarig sociala medier, Systembolaget

Att ha ett komplext kommunikationsuppdrag som skiljer sig från de flesta andra företags, gör vårt arbete både utmanande och spännande. Här berättar jag om Systembolagets resa i sociala medier; lärdomar, svårigheter, framgångar och en mängd insikter. Under konferensen får du bland annat höra om hur vi jobbar med följande frågor:

Hur lyckas vi möta kunden i våra – och andras – digitala och sociala kanaler? Exempel på do’s & don’ts. Hur ser förväntningarna ut från kunden? När på dygnet vill kunden ha svar? Och – ska man verkligen svara på alla frågor överallt? Hur omvandlar vi kundinsikter från dialogen till socialt innehåll? Vilka jobbar i SoMe-teamet? Hur engagerar du dina medarbetare att dela ’rätt’ innehåll om organisationen i sina egna sociala kanaler?

Nenne Nestius har en bakgrund som journalist och har varit verksam inom digital PR och marknadskommunikation med fokus på relationsbyggande. Idag innehållsansvarig för sociala och digitala kanaler på Systembolaget med fokus på strategi, utveckling och innovation.

Att kommunicera en organisations samhällsnytta – var börjar man och hur går man vidare?

Linus Almqvist, kommunikationsdirektör, Ramboll Sverige
Mario Frost, webbansvarig, Ramboll Sverige

 

“Den största orsaken till organisationer som inte når ut med sitt budskap är osäkra medarbetare som inte är engagerade i verksamhetens ”why””

 

• Att gå från teknik för teknikens skull, till teknik som skapar värde för människa och samhälle
• Nytt kommunikationskoncept som ökar det interna engagemanget i hela organisationen – hur?
• Som en del i Rambolls arbete som titelsponsor för Stockholm halvmarathon: Lanseringen av träningsappen ShapeRunner som på bara två veckor uppnådde 10.000 nedladdningar

Hur skapar man internt engagemang, samt stolthet över organisationens mål, strategi och värde? Linus tog över rodret för Rambolls kommunikationsavdelning under våren 2017. Arbetet och utmaningarna med den kommunikativa resan och det nya kommunikationskonceptet har bara börjat, men har redan visat på konkreta resultat. Eller vad sägs om att medarbetarna i Ramboll Sverige har större medvetenhet om organisationens strategi än andra länder, samt bättre engagemang än tidigare? Kommunikationskonceptet verkar även fungera mot andra organisationer och samhället i stort, eller vad sägs om en rekordtillväxt på 9,5% under året? På konferensen berättar Linus och Mario om både utmaningarna med den strategiska kommunikationsresan, de digitala utmaningarna och hur man utmanar sig själva och branschen i jakten på engagemang och värdeskapanade.

Digitalt Ledarskap

Från strategi till uppnådd effekt med ditt digitala ledarskap

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap? Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

Johan Book

Workshopledare Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

NEW är en global innovationsbyrå som utför managementkonsulttjänster, implementationer och levererar molntjänster. Vi är specialister på Robotic Process Automation (RPA), liksom andra relaterade och intilliggande teknologier som exempelvis chatbots, AI, talsyntes. Vi samarbetar med världsledande mjukvaruleverantörer inom dessa områden för att bistå våra klienter på sina automationsresor.

Som implementeringspartner på några av de största RPA-utdelningarna i Europa har vi en djup expertis om hur vi skalar RPA och gör den till en integrerad del av din dagliga verksamhet. Som en del av våra engagemang tillhandahåller vi ofta utbildningar i tekniska och affärsmässiga aspekter av RPA. I en allt större utsträckning är vi också engagerade för att rädda och återuppliva kunders existerar RPA-arbete.

NEW har sitt huvudkontor i Stockholm med ytterligare kontor i Göteborg, Oslo och München samt pågående etablering i Chicago.