Sveriges ledande event inom operationsflöde

Konferens – 23 oktober
Workshop – 24 oktober

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen i oktober 2019!

Sveriges ledande event inom operationsflöde

Konferens – 23 oktober
Workshop – 24 oktober

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen i oktober 2019!

Konferens – 23 oktober
Workshop – 24 oktober

Information

Årets viktigaste forum för dig som jobbar i eller kring operationsflödet, oavsett vilken avdelning eller klinik du tillhör, eller vilken professionalitet du har. Här samlas deltagare, talare och partners för att driva utvecklingen i att göra operationsflödet och operationsplaneringen bättre och mer effektivt.

Konferens

Många operationsavdelningar har svårt att uppfylla vårdgarantin på grund av tidsbrist, tuff ekonomi, brist på samarbete internt och gentemot andra avdelningar, lågt medarbetarengagemang och hög personalomsättning. Men det finns goda exempel! Vad krävs för att lyckas?

Workshop

Förbättrade operationsflöden och mer effektiv resursanvändning i din vårdorganisation. Verkliga fallbeskrivningar där verksamheter har förbättrat sina flöden och kortat ner operationsköerna. Vill du veta hur? På workshopen går vi igenom allt detta och mycket mer!

Konferens
Workshop
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED PERSONER FRÅN SJUKHUS SOM LYCKATS SKAPA EFFEKTIVA OPERATIONSFLÖDEN
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED PERSONER FRÅN SJUKHUS SOM LYCKATS SKAPA EFFEKTIVA OPERATIONSFLÖDEN

Sista dagen att boka med rabatt - Fredag 28 September!

Boka

Talare


rosalba-deg
danderyds-sjukhus

Rosalba degl’Innocenti
Enhetschef anestesi & smärtmottagning

“Hur ska vi göra för att
kunna få gå hem i tid?”

dan-drobin
landstinget-i-varmland

Dan Drobin
Överläkare & docent 

En komprimerad Lean-modell för mer
effektiva flöden inom operation – hur funkar det?

magnus-backstrom
capio-st-goran

Magnus Bäckström
Anestesisjuksköterska & LEAN facilitator

Patientens väg genom operationen
– hur identifierar och förhindrar vi flaskhalsar?

Lina Papunen
10100

Lina Papunen
Operationssamordnare

TioHundras perioperativa grupp – tvärfunktionell grupp som tar hänsyn till flödet i hela organisationen

dan-drobin
landstinget-i-varmland

Dan Drobin
Överläkare & docent 

En komprimerad Lean-modell för mer
effektiva flöden inom operation – hur funkar det?

Kiku Pukk Härenstam, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Kiku Pukk Härenstam
MD, Specialist i barnmedicin

Säkert teamarbete på barnoperation
– konkreta resultat från forskningsstudie

steohan-serenius
sos

Stephan Serenius
Överläkare, projektledare operation

Framtidens operationsavdelning – vad ska man
tänka på vid planering och genomförande?

kristina-groth
Print

Kristina Groth
Tekn. Doktor

Visuella hjälpmedel som
beslutstöd i operationssalen

elin-holmstrand
Skaraborg

Elin Holmstrand
Specialistsjuksköterska inom kirurgi

Förbättrade flöden genom
färre postoperativa komplikationer

Peter Landell
landstinget-sormland

Peter Landell
Verksamhetschef

Kontinuerligt förbättringsarbete för snabbare
operationer av höftleder på Mälarsjukhuset

Eva Tovinger
Mölndal

Eva Tovinger
Avdelningschef

6 timmars arbetsdag har lett till
nerbantad vårdkö – hur är det möjligt?

EricaLundin
seb

Erica Lundin

Kundservice i världsklass
genom digitala medarbetare

Talare


Workshop

ambulance-1822457_640

KONKRETA ARBETSSÄTT FÖR
EFFEKTIVA OPERATIONSFLÖDEN
24 OKTOBER

WS_anvandarvanlighet

Så förkortar du tiden från strategiskt
beslut till uppnådd effekt

Program


Program Konferens
23 oktober, Stockholm

 
23 oktober

 
Bryggarsalen

 
8:30-17:15

08.30 Registrering & frukost
09.00
 Moderatorn inleder
09.10 Landstinget i Värmland
09.50 TioHundra
10.20 Kafferast
10.50 Skaraborgs sjukhus
11.30 Södersjukhuset
12.00 Lunch

13.10 Mälarsjukhuset i Eskilstuna
13.50 Karolinska universitetssjukhuset
14.30 Fika
15.00 Mölndals sjukhus
15.30 Astrid Lindgrens barnsjukhus
16.00 Sammanfattning
16.15 After work-mingel
17.15 Konferensen slut

Workshop
24 oktober, Stockholm

 
24 oktober

 
Dalagatan 7

 
9:30-16:00

09:30 Registrering & frukost
10:00 Workshop
11:00
Fika
11:20
Workshopen fortsätter

12:00 Lunch
12:50 Workshopen fortsätter
14:20 Fika
14:40 Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Program


Program Konferens
23 oktober, Stockholm

 
23 oktober

 
Bryggarsalen

 
08:30- 17:00

08.30 Registrering & frukost
09.00
 Moderatorn inleder
09.10 Landstinget i Värmland
09.50 TioHundra
10.20 Kafferast
10.50 Skaraborgs sjukhus
11.30 Södersjukhuset
12.00 Lunch
13.10 Mälarsjukhuset i Eskilstuna
13.50 Karolinska universitetssjukhuset
14.30 Fika
15.00 Mölndals sjukhus
15.30 Astrid Lindgrens barnsjukhus
16.00 Sammanfattning
16.15 After work-mingel
17.15 Konferensen slut

Program Workshop
24 oktober, Stockholm

 
24 oktober

 
Dalagatan 7

 
09:30- 16:00

09:30 Registrering & frukost
10:00 Workshop
11:00
Fika
11:20
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
12:50 Workshopen fortsätter
14:20 Fika
14:40 Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

TA DEL AV TIPS & ERFARENHETER
DISKUSSION & INTERAKTION
EXPERTER OCH FORSKARE
NÄTVERKANDE OCH NYA MÖTEN

Ett unikt kunskapsforum där kommuner och myndigheter delar med sig av erfarenheter och tips kring hur de jobbar med RPA & AI.

Diskutera de många nya frågeställningar som användandet av AI innebär utifrån exempelvis juridiska, etiska och sociologiska perspektiv.

Hur kan offentlig sektor ta tillvara på de möjligheter som AI kommer innebära i framtiden? Hur ser den senaste forskningen på området ut?

Utbyt erfarenheter och tips med kollegor från andra organisationer som själva står inför samma förändring eller redan har gjort resan som ni ska göra.

Operationssjukvården i siffror

Väntetid

61 procent av befolkningen tycker
inte att väntetiderna till sjukhus är rimliga.

9000 kr i timmen

9 000 kr i timmen kostar en bemannad
operationssal, exklusive lokal-, utrustnings-,
operatörs- och läkemedelskostnader.

Vårdgarantin

27 procent opereras INTE inom
vårdgarantins 90 dagar, nationellt sett.

Operationssjukvården i siffror

Väntetid

61 procent av befolkningen tycker inte att väntetiderna till sjukhus är rimliga.

9000 kr i timmen

9 000 kr i timmen kostar en bemannad operationssal, exklusive lokal-, utrustnings-, operatörs- och läkemedelskostnader.

Vårdgarantin

27 procent opereras INTE inom vårdgarantins 90 dagar, nationellt sett.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Boka


Konferens
Pris: 7 800 kr exkl. moms

Workshop
Pris: 6 800 kr exkl. moms

Workshops (halvdag): 3 500 kr exkl. moms
Utbildning Office 365: 8 400 kr exkl. moms

Få 1 500 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

OP1*

*Använd koden OP1 i steg två när du bokar

Få 3 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

OP2*

*Använd koden OP2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

OP3*

*Använd koden OP3 i steg två när du bokar

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7
  Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare
Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

 

oskar-norlander

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7
  Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare
Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Information

Detta är ett forum som vänder sig till dig som jobbar i en roll som är delaktig i eller kring operationsprocessen. Din titel kan t.ex. vara operationsplanerare, enhetschef, anestesiläkare, verksamhetsutvecklare, operationssjuksköterska, kirurg, sjukhusfysiker, operationskoordinator, verksamhetschef eller anestesisjuksköterska.

Vill du få svar på hur man lyckas få ett effektivare operationsflöde som leder till kortare vårdköer samt hur man skapar ett ökat medarbetarengagemang som leder till mindre personalomsättning och högre patientsäkerhet?

Är svaret på ovanstående frågor ja? I så fall är detta en konferens som du inte vill missa!

Om konferensen

Under konferensen får du ta del av hur operationsavdelningar på både stora akutsjukhus och mindre sjukhus har lyckats effektiviserat sina flöden, minska köerna samt engagera och behålla personalen.

Vi får även lyssna till den senaste forskningen kring hur matematisk simulering och machine learning kan skapa förutsättningar för bättre operationsplanering, samt forskning kring hur simulering och gamification kan användas för att  effektivisera logistiken i olika operationsflöden.

Utöver ovanstående blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från hela landet.

DSC_0056

Om workshopen

Konkreta arbetssätt för effektiva operationsflöden

Vad krävs för att skapa effektiva och på lång sikt hållbara operationsflöden i din verksamhet? Vilka delar är avgörande för en framgångsrik operationsplanering?

På workshopen kommer vi att tillsammans djupgående gå igenom positiva exempel från andra verksamheter och titta på vilka konkreta förändringar som gjorts för att uppnå förbättringar.

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur operationsavdelningar på både stora akutsjukhus och mindre sjukhus har lyckats effektiviserat sina flöden, minska köerna samt engagera och behålla personalen.

Vi får även lyssna till den senaste forskningen kring hur matematisk simulering och machine learning kan skapa förutsättningar för bättre operationsplanering, samt forskning kring hur simulering och gamification kan användas för att  effektivisera logistiken i olika operationsflöden.

Utöver ovanstående blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från hela landet.

Om workshopen

Konkreta arbetssätt för effektiva operationsflöden

Vad krävs för att skapa effektiva och på lång sikt hållbara operationsflöden i din verksamhet? Vilka delar är avgörande för en framgångsrik operationsplanering?

På workshopen kommer vi att tillsammans djupgående gå igenom positiva exempel från andra verksamheter och titta på vilka konkreta förändringar som gjorts för att uppnå förbättringar.

Mer information om workshopen kommer inom kort.

“Hur ska vi göra Sanne Blylod
för att kunna få gå hem i tid?”

Rosalba degl’Innocenti, Enhetschef anestesi och smärtmottagning

• Bättre perioperativt flöde genom arbetsmiljösatsning
• Förbättrad kommunikation och reflektion inom teamet
• Fördelarna med att arbeta i tvärprofessionella team
• “Kvartningsknapp” – vad är det?

På Danderyds sjukhus hade man länge problem med att komma iväg och hem i tid. Det var mot denna bakgrund som Rosalba drog igång pilotprojektet “Sluta arbetsdagen i tid”, en aktiv satsning för att effektivisera arbetet och lyckas med konststycket att kunna komma iväg och hem i tid. En av nycklarna till framgången med projektet var att man skapade en förståelse för varandras arbetsuppgifter och lärde sig vad det är som tar tid. Under talarpasset berättar Rosalba om deras arbete inom anestesi- och operationsteamet på Ortopeden vid Danderyds sjukhus.

En komprimerad Lean-modell dan-drobin
för mer effektiva flöden inom operation – hur funkar det?

Dan Drobin, Överläkare och docent

Väldigt många sjukhus säger att dom jobbar med LEAN, men gör man verkligen det i praktiken? Och varför misslyckas man så ofta med implementeringen?

Den komprimerade Lean-modellens tre ben:
• Ständinga förbättringar genom förbättringstavlor
• Processarbete och kartläggning av utmaningar där samtliga yrkeskategorier är representerade
• Produktionsplanering genom daglig styrning

Enligt Dan Drobin är det vanligaste problemet med Lean att ledningen brister i kunskap och engagemang. Detta har han försökt att råda bot på genom att utveckla en förenklad modell av Lean, för att ytterligare sänka tröskeln för implementering och förståelse av filosofin. För sin modell och arbete vann Dan under 2011 priset Quality Innovation of the Year SIQ, i stenhård konkurrens med bland annat Volvo och Scania.

Patientens väg genom magnus-backstrom
operationen – hur identifierar och förhindrar vi flaskhalsar?

Magnus Bäckström, Anestesisjuksköterska och LEAN facilitator

• Hur påverkar sjukhusets flöden varandra?
• Så drar vi nytta av LEAN:s fördelar
• Att lyssna på patienten och utgå från patientens perspektiv

Att låta patienter komma direkt till operationsavdelningen har visat sig ge positiva vinster för både patient och personal. Vårdavdelningen avlastas på morgonen för att ta hand om redan inneliggande patien­ter samt att risken för kontamination reduceras. Patientens autonomi bevaras och tiden som spenderas på sjukhuset minskar. Projektet har gett sjukhuset en standard för utveckling av framtida operationsflöden – men hur har man gjort det?

TioHundras perioperativa grupp –
tvärprofessionell grupp som tar hänsyn till flödet i hela organisationen

Lina Papunen, Operationssamordnare, TioHundra

• Alla yrkeskategorier inom operationsflödet och -planeringen representerade: verksamhetschef för Ane/Op/IVA, enhetschefer, operationskoordinatorer, operationspersonal, anestesipersonal, kirurger, ortopeder etc.
• Stora möjligheter för personalen att påverka genom korta kommunikationsvägar
• Fördelarna med att arbeta i tvärprofessionella team

Hur gör man för att se till helhetsflödet för operation inom ett sjukhus? Det är lätt att stirra sig blind på vilka åtgärder som innebär förbättringar för ens egen enhet, men vad innebär detta för de andra kringliggande enheterna inom sjukhuset och organisationen? På TioHundra har man tagit ett helhetsgrepp på det perioperativa flödet genom skapandet av en tvärsektionell grupp. Personer inom yrkeskategorier som på olika sätt berör det perioperativa flödet har regelbundna möten där man går igenom vad som kan göras för att förbättra flödet för alla.

Resultatet? – Över 30 konkreta åtgärder sedan gruppen startades för 2,5 år sedan, stora som små, som har lett till förbättringar inom hela verksamheten. Bland annat en kortare film som patienten som kommer till dagkirurgi får se så att de är väl förberedda på förloppet och hela operationen avdramatiseras.

En komprimerad Lean-modell dan-drobin
för mer effektiva flöden inom operation – hur funkar det?

Dan Drobin, Överläkare och docent

Väldigt många sjukhus säger att dom jobbar med LEAN, men gör man verkligen det i praktiken? Och varför misslyckas man så ofta med implementeringen?

Den komprimerade Lean-modellens tre ben:
• Ständinga förbättringar genom förbättringstavlor
• Processarbete och kartläggning av utmaningar där samtliga yrkeskategorier är representerade
• Produktionsplanering genom daglig styrning

Enligt Dan Drobin är det vanligaste problemet med Lean att ledningen brister i kunskap och engagemang. Detta har han försökt att råda bot på genom att utveckla en förenklad modell av Lean, för att ytterligare sänka tröskeln för implementering och förståelse av filosofin. För sin modell och arbete vann Dan under 2011 priset Quality Innovation of the Year SIQ, i stenhård konkurrens med bland annat Volvo och Scania.

Säkert teamarbete på barnoperation
– konkreta resultat från forskningsstudie

Kiku Pukk Härenstam, Specialist i barnmedicin och patientsäkerhetsexpert, Astrid Lindgrens barnsjukhus

“CRM uppmuntrar till en öppen attityd med möjlighet för alla i teamet att ställa frågor och säga till om något är fel. Genom att ha ett bra teamarbete förbättras arbetsklimatet vilket leder till minskad risk för misstag och en ökad patientsäkerhet.”
/ Vårdhandboken.

Studien: Femårig utvärdering av ledning, styrning, kommunikation och teamsamarbete inom barnoperation före och efter implementeringen av ett nytt Crew Resource Management (CRM)-säkerhetsverktyg.

Barnoperation kräver en hel del timing och koordination mellan en rad olika discipliner med olika expertis inom både det medicinska och det logistiska. Andra organisationer inom fält med liknande säkerhetsrisker involverade, till exempel flygning, har ofta ett stort fokus på träning och utbildning inom icke-tekniska färdigheter, såsom kommunikation, delat beslutsfattande etc. Varför saknas den här fokusen inom sjukvården? Är det inte minst lika viktigt att ett operationsteam är samspelta som besättningen på ett flygplan? Kiku berättar under konferensen om forskningsstudien och vad man kommit fram till.

Framtidens operationsavdelningstephan-serenius
– vad ska man tänka på vid planering och genomförande?

Stephan Serenius, Överläkare & projektledare operation

• Hur får man med sig sina medarbetare?
• Framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete
• Lärdomar och fallgropar
• Att utveckla verksamheten och hitta moderna arbetssätt

Södersjukhuset ska under 2019 ha 24 nya toppmoderna operationssalar färdigställda. Redan nu finns dock en fullskalig prototyp av dessa i en källarlokal på Rosenlunds sjukhus, allt för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska och vänja in personalen. Detta har också varit ett av målen med hela planeringen av nybyggnationen – att involvera dom som faktiskt ska arbeta i den. En nyckelfunktion med flera av salarna är att dom ska fungera för alla specialister, att man alltså inte kommer att behöva olika salar för olika ändamål.

Visuella hjälpmedel somkristina-groth beslutstöd i operationssalen

Kristina Groth, Tekn. Doktor

“– Vi vill förstå vilka behov som finns i vården och använda tekniken för att åstadkomma den utveckling som vi vill se inom hälso- och sjukvården”

• Hur kan det visuella hjälpa oss att förbättra flödet i operationssalen?
• Utnyttjar vi den information som finns tillgänglig i dagens IT-system för operation?
• Operationer kräver multidisciplinär samverkan, ofta på distans – så utnyttjar du det visuella till fullo
• Så kan vi skapa användbara vårdtekniska hjälpmedel

Kristina Groth, docent och teknologie doktor i människa-datorinteraktion, ansvarar för utvecklingen av telemedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon brinner för att skapa användbara lösningar i vården, där teknik och processer stödjer arbetet i patientflödet. Hur kan du som jobbar med operationsplanering och operationsflöden effektivisera ditt arbete genom att ta del av visuella hjälpmedel som beslutsstöd i operationssalen?

Förbättrade flöden genomfärre postoperativa komplikationer

Elin Holmstrand, Specialistsjuksköterska inom kirurgi Skaraborgs sjukhus

• Färre komplikationer
• Färre vårddagar
• Nöjdare patienter

Kirurgkliniken i Lidköping fick under 2016 motta utvecklingspriset från Skaraborgs sjukhus för deras arbete med ERAS – ett evidensbaserat kolorektalt vårdprogram. Motiveringen till priset lyder: “Ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete som utgått från ett personcentrerat, multiprofessionellt och multidisciplinärt angreppssätt. Genom att tillsammans och i upprepade förbättringscykler utveckla evidensbaserade standarder för att minska oönskad variation har vården för den aktuella patientgruppen förbättrats dramatiskt utifrån en mängd olika perspektiv. En nästintill halvering av vårdtiden har uppnåtts samtidigt som komplikationsfrekvensen mer än halverats, allt med samma resurs.”

Kontinuerligt förbättringsarbete för snabbare operationer av höftleder på Mälarsjukhuset

Peter Landell, Verksamhetschef

• Omläggning av schemat för ökat antal operationer
• I snitt var tionde äldre människa med höftfraktur dör inom en månad efteråt
• Förbättrat operationsflöde genom smartare användningav befintlig personalresurs

Höftfrakturer är en av dom vanligaste skadorna bland äldre, och särskilt kvinnor med skört skelett är extra drabbade. Risken för att en äldre person med den här typen av skada till och med dör ökar också avsevärt om man väntar för länge med operationen. Därför har man på Mälarsjukhuset i Eskilstuna genomfört en riktad satsning på att öka antalet operationer. Under talarpasset berättar Peter om arbetet med utökat antal operationer.

 6 timmars arbetsdag har lett till nerbantad vårdkö – hur är det möjligt?

Eva Tovinger, avdelningschef

• Medarbetarna har i högre grad ork kvar att göra andra saker efter arbetspassets slut, i jämförelse med SU som förvaltning
• Vad har vi lärt oss på vägen?
• Framgångsfaktorer och fallgropar

Projektet smygstartade under 2014 och var i full gång under 2015. Man har alltså på Operation 1 på Mölndals sjukhus i över tre års tid arbetat 6-timmarsdagar. Resultatet? Nöjdare personal, nöjdare patienter och kortare köer till operation. Genom att arbeta i två skift har man kunnat undvika att bryta operationsschemat för lunch och även kunna ha öppet till 18.30 istället för 16.00. Under talarpasset berättar Eva om deras arbete och nyckelfaktorerna för att få sex timmars arbetsdag att fungera.

Kundservice i Erica Lundin
världsklass genom digitala medarbetare

Erica Lundin

Banksektorn är en bransch som ligger i framkant gällande robotisering, automatisering och AI. Sedan 2015 har SEB drivit en utforskande resa för att se hur AI-agenten Aida kan bidra till resan mot service i världsklass. Det centrala kompetenscentret består idag av sex personer med olika kompetenser från olika delar av banken. Det team som anställer Aida tar sedan ansvaret för att coacha och utveckla henne. Hur har resan fram till idag sett ut? Vilka är de bästa tipsen för den som står inför en liknande resa, både sett till framgångsfaktorer och utmaningar? Och hur ser den fortsatta planen ut för arbetet med Aida?

Erica Lundin är chef för Center of Excellence på SEB, vars uppgift är att utforska, möjliggöra och driva användningen av digital arbetskraft för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera banken. Såhär säger hon om att få jobba med AI: ”När jag började i bank trodde jag aldrig i världen att jag skulle kunna jobba med artificiell intelligens, AI. Det är så himla kul att få jobba med det man brinner för!”

En komprimerad Lean-modell
för mer effektiva flöden inom operation – hur funkar det?

Dan Drobin, Överläkare och docent

Väldigt många sjukhus säger att dom jobbar med LEAN, men gör man verkligen det i praktiken? Och varför misslyckas man så ofta med implementeringen?

Den komprimerade Lean-modellens tre ben:
• Ständinga förbättringar genom förbättringstavlor
• Processarbete och kartläggning av utmaningar där samtliga yrkeskategorier är representerade
• Produktionsplanering genom daglig styrning

Enligt Dan Drobin är den vanligaste problemet med Lean att ledningen brister i kunskap och engagemang. Detta har han försökt att råda bot på genom att utveckla en förenklad modell av Lean, för att ytterligare sänka tröskeln för implementering och förståelse av filosofin. För sin modell och arbete vann Dan under 2011 priset Quality Innovation of the Year SIQ, i stenhård konkurrens med bland annat Volvo och Scania.

TioHundras perioperativa grupp –
tvärprofessionell grupp som tar hänsyn till flödet i hela organisationen

Lina Papunen, Operationssamordnare, TioHundra

• Alla yrkeskategorier inom operationsflödet och -planeringen representerade: verksamhetschef för Ane/Op/IVA, enhetschefer, operationskoordinatorer, operationspersonal, anestesipersonal, kirurger, ortopeder etc.
• Stora möjligheter för personalen att påverka genom korta kommunikationsvägar
• Fördelarna med att arbeta i tvärprofessionella team

Hur gör man för att se till helhetsflödet för operation inom ett sjukhus? Det är lätt att stirra sig blind på vilka åtgärder som innebär förbättringar för ens egen enhet, men vad innebär detta för de andra kringliggande enheterna inom sjukhuset och organisationen? På TioHundra har man tagit ett helhetsgrepp på det perioperativa flödet genom skapandet av en tvärsektionell grupp. Personer inom yrkeskategorier som på olika sätt berör det perioperativa flödet har regelbundna möten där man går igenom vad som kan göras för att förbättra flödet för alla.

Resultatet? – Över 30 konkreta åtgärder sedan gruppen startades för 2,5 år sedan, stora som små, som har lett till förbättringar inom hela verksamheten. Bland annat en kortare film som patienten som kommer till dagkirurgi får se så att de är väl förberedda på förloppet och hela operationen avdramatiseras.

Säkert teamarbete på barnoperation
– konkreta resultat från forskningsstudie

Kiku Pukk Härenstam, Specialist i barnmedicin och patientsäkerhetsexpert, Astrid Lindgrens barnsjukhus

“CRM uppmuntrar till en öppen attityd med möjlighet för alla i teamet att ställa frågor och säga till om något är fel. Genom att ha ett bra teamarbete förbättras arbetsklimatet vilket leder till minskad risk för misstag och en ökad patientsäkerhet.”
/ Vårdhandboken.

Studien: Femårig utvärdering av ledning, styrning, kommunikation och teamsamarbete inom barnoperation före och efter implementeringen av ett nytt Crew Resource Management (CRM)-säkerhetsverktyg.

Barnoperation kräver en hel del timing och koordination mellan en rad olika discipliner med olika expertis inom både det medicinska och det logistiska. Andra organisationer inom fält med liknande säkerhetsrisker involverade, till exempel flygning, har ofta ett stort fokus på träning och utbildning inom icke-tekniska färdigheter, såsom kommunikation, delat beslutsfattande etc. Varför saknas den här fokusen inom sjukvården? Är det inte minst lika viktigt att ett operationsteam är samspelta som besättningen på ett flygplan? Kiku berättar under konferensen om forskningsstudien och vad man kommit fram till.

Framtidens operationssal
– vad ska man tänka på vid planering och genomförande?

Stephan Serenius, Överläkare & projektledare operation

• Hur får man med sig sina medarbetare?
• Framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete
• Lärdomar och fallgropar
• Att utveckla verksamheten och hitta moderna arbetssätt

Södersjukhuset ska under 2019 ha 24 nya toppmoderna operationssalar färdigställda. Redan nu finns dock en fullskalig prototyp av dessa i en källarlokal på Rosenlunds sjukhus, allt för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska och vänja in personalen. Detta har också varit ett av målen med hela planeringen av nybyggnationen – att involvera dom som faktiskt ska arbeta i den. En nyckelfunktion med flera av salarna är att dom ska fungera för alla specialister, att man alltså inte kommer att behöva olika salar för olika ändamål.

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen

Kristina Groth, Tekn. Lic. Doktor

“– Vi vill förstå vilka behov som finns i vården och använda tekniken för att åstadkomma den utveckling som vi vill se inom hälso- och sjukvården”

• Hur kan det visuella hjälpa oss att förbättra flödet i operationssalen?
• Utnyttjar vi den information som finns tillgänglig i dagens IT-system för operation?
• Operationer kräver multidisciplinär samverkan, ofta på distans – så utnyttjar du det visuella till fullo
• Så kan vi skapa användbara vårdtekniska hjälpmedel

Kristina Groth, docent och teknologie doktor i människa-datorinteraktion, ansvarar för utvecklingen av telemedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon brinner för att skapa användbara lösningar i vården, där teknik och processer stödjer arbetet i patientflödet. Hur kan du som jobbar med operationsplanering och operationsflöden effektivisera ditt arbete genom att ta del av visuella hjälpmedel som beslutsstöd i operationssalen?

Förbättrade flöden genomfärre postoperativa komplikationer

Elin Holmstrand Specialistsjuksköterska inom kirurgi Skaraborgs sjukhus

• Färre komplikationer
• Färre vårddagar
• Nöjdare patienter

Kirurgkliniken i Lidköping fick under 2016 motta utvecklingspriset från Skaraborgs sjukhus för deras arbete med ERAS – ett evidensbaserat kolorektalt vårdprogram. Motiveringen till priset lyder: “Ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete som utgått från ett personcentrerat, multiprofessionellt och multidisciplinärt angreppssätt. Genom att tillsammans och i upprepade förbättringscykler utveckla evidensbaserade standarder för att minska oönskad variation har vården för den aktuella patientgruppen förbättrats dramatiskt utifrån en mängd olika perspektiv. En nästintill halvering av vårdtiden har uppnåtts samtidigt som komplikationsfrekvensen mer än halverats, allt med samma resurs.”

Kontinuerligt förbättringsarbete för snabbare operationer av höftleder på Mälarsjukhuset

Peter Landell, Verksamhetschef

• Omläggning av schemat för ökat antal operationer
• I snitt var tionde äldre människa med höftfraktur dör inom en månad efteråt
• Förbättrat operationsflöde genom smartare användningav befintlig personalresurs

Höftfrakturer är en av dom vanligaste skadorna bland äldre, och särskilt kvinnor med skört skelett är extra drabbade. Risken för att en äldre person med den här typen av skada till och med dör ökar också avsevärt om man väntar för länge med operationen. Därför har man på Mälarsjukhuset i Eskilstuna genomfört en riktad satsning på att öka antalet operationer. Under talarpasset berättar Peter om arbetet med utökat antal operationer.

6 timmars arbetsdag har lett till nerbantad vårdkö – hur är det möjligt?

Eva Tovinger, avdelningschef

• Medarbetarna har i högre grad ork kvar att göra andra saker efter arbetspassets slut, i jämförelse med SU som förvaltning
• Vad har vi lärt oss på vägen?
• Framgångsfaktorer och fallgropar

Projektet smygstartade under 2014 och var i full gång under 2015. Man har alltså på Operation 1 på Mölndals sjukhus i över tre års tid arbetat 6-timmarsdagar. Resultatet? Nöjdare personal, nöjdare patienter och kortare köer till operation. Genom att arbeta i två skift har man kunnat undvika att bryta operationsschemat för lunch och även kunna ha öppet till 18.30 istället för 16.00. Under talarpasset berättar Eva om deras arbete och nyckelfaktorerna för att få sex timmars arbetsdag att fungera.

SÅ EFFEKTIVISERAR DU DINA OPERATIONSFLÖDEN MED BEFINTLIGA RESURSER

Vad krävs för att skapa effektiva och på lång sikt hållbara operationsflöden i din verksamhet? Vilka delar är avgörande för en framgångsrik operationsplanering? Och var börjar vi? 

Operationsverksamhet handlar till stor del om resursallokering. Stora kvalitetsbrister och kostnader uppstår på grund av att resurser blir outnyttjade. Detta beror till stor del på att planering och utfall av resursanvändning inte är överensstämmande.

Verkliga fallbeskrivningar används för att besvara frågeställningar kring vilken verksamhet som bör använda vilka salar under vilka tider för att säkerställa att verksamheten kan möta operationsbehovet. På workshopen kommer vi att tillsammans djupgående gå igenom positiva exempel från andra verksamheter och titta på vilka konkreta förändringar som gjorts för att uppnå förbättringar.

Ta del av konkreta åtgärder i opererande verksamheter där man har lyckats med att utföra flera operationer med befintliga resurser och på så sätt kortat ner vårdköerna.

Workshopledare presenteras inom kort.

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

NEW är en global innovationsbyrå som utför managementkonsulttjänster, implementationer och levererar molntjänster. Vi är specialister på Robotic Process Automation (RPA), liksom andra relaterade och intilliggande teknologier som exempelvis chatbots, AI, talsyntes. Vi samarbetar med världsledande mjukvaruleverantörer inom dessa områden för att bistå våra klienter på sina automationsresor.

Som implementeringspartner på några av de största RPA-utdelningarna i Europa har vi en djup expertis om hur vi skalar RPA och gör den till en integrerad del av din dagliga verksamhet. Som en del av våra engagemang tillhandahåller vi ofta utbildningar i tekniska och affärsmässiga aspekter av RPA. I en allt större utsträckning är vi också engagerade för att rädda och återuppliva kunders existerar RPA-arbete.

NEW har sitt huvudkontor i Stockholm med ytterligare kontor i Göteborg, Oslo och München samt pågående etablering i Chicago.