Integration_logo_black_mindre (kopia)

OFFENTLIG SEKTOR – NÄRINGSLIV – POLITIK

KONFERENS – 28 NOV
WORKSHOP – 29 NOV

Integration_logo_black_mindre (kopia)


OFFENTLIG SEKTOR – NÄRINGSLIV – POLITIK

Konferens – 28 nov
Workshop – 29 nov

Information

Arbetslösheten för utrikes födda i Sverige idag ligger på 21%, jämfört med 4% för inrikes födda. Särskilt svår är situationen för nyanlända, men även en stor andel utrikes födda akademiker har inte ett arbete som matchar deras utbildning. Policydokument om mångfald som inte efterlevs, arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor, vuxenutbildningar som inte ger rätt förutsättningar för arbete – Utmaningarna är många. Men det finns positiva exempel!

Konferens

För att utveckla och implementera smarta och innovativa lösningar som skapar hållbar integration och en arbetsmarknad som välkomnar mångfald är det viktigt att få utbyta erfarenheter, dela med sig av kunskap och ta del av goda exempel. Syftet är att du som deltagare ska inspireras och ges verktyg för att kunna bidra till bättre integration och en arbetsmarknad för alla, oavsett om du arbetar offentligt, privat eller inom politiken.

Workshop

360° SPRÅKUTBILDNING – VÄGEN TILL INTEGRATION
Hur skapar man en hållbar integration? Genom att komma in på arbetsmarknaden, skulle många svara. Och hur kommer man in på arbetsmarknaden? Genom utbildning och att lära sig språket, skulle antagligen lika många svara. Men är egentligen språkutbildningarna i Sverige tillräckliga? Är kopplingen till yrkeslivet tillräckligt stark? Mycket tyder på att det finns utrymme för förbättring.

Konferens
Workshop
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER OCH PERSONER SOM ARBETAR MED
INTEGRATIONS- OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER OCH PERSONER SOM ARBETAR MED
INTEGRATIONS- OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR

Early Bird - Boka senast 26/10 och få 500 kr i rabatt

Boka

Talare – 28 november 2018


Fadi
Malmö stad

Fadi Barakat

En arbetsmarknad präglad av mångfald
– på riktigt

Eva Kristensson
Sodexo D-FR logo BLC

Eva Kristensson

Hur gör man verklighet av policydokument
om mångfald och jämlikhet?

Charlotte
jusek_sv hemsida

Charlotte Tarschys

Samhällsvinsten av bättre matchning av
invandrade akademiker på arbetsmarknaden

Jimmie
Landskrona

Jimmie Rönndahl

Enkla jobb är inte enkla,
enkla jobb är enkla att få!

Frida
nacka2

Frida Plym Forshell

Nackamodellen – Lyckad integration
genom framgångsrik vuxenutbildning

ursula
akademikerförbundet

Ursula Berge

Hur kommer den politiska situationen
påverka integrations- och arbetsmarknadsfrågan?

Mehmed
Eskilstuna

Mehmed Hasanbegovic

Att klara flyktingkrisen och samtidigt vända
en hårt ansatt socialförvaltning på rätt köl

Valdete
AF

Valdete Hashani

Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden –
Kompetens, tillgång, efterfrågan och matchning

Jonas Berg
Ica Maxi Södertälje (kopia)

Jonas Berg

”Jag anställer
gärna nyanlända”

Patrik
Ramboll

Patrik Derk

Dagens
moderator

Saeid
serendipity

Saeid Esmaeilzadeh

Integration | Entreprenörskap
| Samhälle

Talare


Workshop

pexels-photo-1068523

360° SPRÅKUTBILDNING – VÄGEN TILL INTEGRATION

WS_anvandarvanlighet

Så förkortar du tiden från strategiskt
beslut till uppnådd effekt

Program


Program Konferens

 
28 november

 
Bryggarsalen

 
8:30-17:20

08.30 Frukost & registrering
09.00
 Moderatorn inleder
09.10 Serendipity Group
09.40 Eskilstuna kommun
10.10 Kaffepaus
10.40 Sodexo
11.20 Arbetsförmedlingen
11.50 Landskrona stad

12.20 Lunch
13.20 Ica maxi
13.50 Malmö stad
14.30 Jusek
15.00 Kaffepaus
15.30 Nacka kommun
16.00 Akademikerförbundet SSR
16.30 After work-mingel
17.30 Konferensen slut

Program Workshop

 
29 november

 
Dalagatan 7

 
8:30-16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch

13:00 Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Program


Program Konferens
28 november, Stockholm

 
28 november

 
Bryggarsalen

 
08:30- 17:20

08.30 Frukost & registrering
09.00
 Moderatorn inleder
09.10 Serendipity Group
09.40 Eskilstuna kommun
10.10 Kaffepaus
10.40 Sodexo
11.20 Arbetsförmedlingen
11.50 Landskrona stad
12.20 Lunch
13.20 Ica maxi
13.50 Malmö stad
14.30 Jusek
15.00 Kaffepaus
15.30 Nacka kommun
16.00 Akademikerförbundet SSR
16.30 After work-mingel
17.30 Konferensen slut

Program Workshop
29 november, Stockholm

 
29 november

 
Dalagatan 7

 
08:30- 16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 
Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Bostadsförsörjningen i siffror

Utrikes födda

Andelen utrikes födda i Sverige: 17%
(Arbetsförmedlingen, 2017)

Bostadsbyggande

Så mycket räknar Boverket med att bostadsbyggandet ökar i år

Riktlinjer

Över 50% av landets kommuner anger att de tagit fram strategiska riktlinjer sin bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningen i siffror

Utrikes födda

Andelen utrikes födda i Sverige (Arbetsförmedlingen, 2017)

Bostadsbyggande

Så mycket räknar Boverket med att bostadsbyggandet ökar i år

Riktlinjer

Över 50% av landets kommuner anger att de tagit fram strategiska riktlinjer sin bostadsförsörjning

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Boka


Konferens
Pris: 5 990 kr exkl. moms

Workshop
Pris: 6 800 kr

Workshops (halvdag): 3 500 kr exkl. moms
Utbildning Office 365: 8 400 kr exkl. moms

Få 1 000 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

INT1*

*Använd koden INT1 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

INT2

*Använd koden INT2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

INT3*

*Använd koden INT3 i steg två när du bokar

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7, Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

 

Oskar Norlander

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Bryggarsalen
  Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen håller till på Dalagatan 7, Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-centralen eller Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Om Integration & Arbetsmarknad

Det är tydligt att det finns stora vinster genom en sänkt arbetslöshet och bättre matchning av utrikes föddas kompetens. Både på individnivå och samhället i stort mår och och presterar bättre på en arbetsmarknad präglad av mångfald.

Vad kan du, dina kollegor och din organisation som helhet göra för att se till att Sverige kompetensförsörjs på bästa möjliga sätt?

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur andra organisationer arbetar med att lösa sina integrations- och arbetsmarknadsutmaningar.

Lyssna till praktikfall från både offentlig sektor, näringslivet och fackförbunden. Organisationer som på ett eller annat sätt bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och en långsiktigt hållbar integration.

Utöver detta blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

DSC_0056

Om workshopen

360° SPRÅKUTBILDNING – VÄGEN TILL INTEGRATION

Dagen efter konferensen ges du möjlighet att fördjupa din kunskap under en heldagsworkshop om vikten av en fungerande språkutbildning för en lyckad integration.

Målet med workshopen är att vidga perspektiven kring vikten av svenska språket som vägen till integration för att kunna skapa rätt förutsättningar för att få in utrikes födda personer på arbetsmarknaden.

  • Språk är en djupdykning i en kultur
  • Utbildning samt goda kunskaper i svenska språket öppnar dörren till arbetsmarknaden
  • Goda språkkunskaper är viktigt i hög- som lågkvalificerad yrken
  • Kvalificerade tjänster ställer högre krav på talad och skriven svenska
  • Språk behöver praktiseras – arbetsgivarens och civilsamhällets roll i detta
  • Arbetsgivaren kan sakna verktyg och kunskap att värdera de språkfärdigheter det krävs för tjänsten

Läs mer om workshopen längre ner på sidan.

Om Konferensen

Under konferensen får du ta del av hur andra organisationer arbetar med att lösa sina integrations- och arbetsmarknadsutmaningar.

Lyssna till praktikfall från både offentlig sektor, näringslivet och fackförbunden. Organisationer som på ett eller annat sätt bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och en långsiktigt hållbar integration.

Utöver detta blir det fördjupande workshop, konstruktiva diskussioner mellan olika professioner samt möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Om workshopen

360° SPRÅKUTBILDNING – VÄGEN TILL INTEGRATION

Hur skapar man en hållbar integration? Genom att komma in på arbetsmarknaden, skulle många svara. Och hur kommer man in på arbetsmarknaden? Genom utbildning och att lära sig språket, skulle antagligen lika många svara. Men är egentligen språkutbildningarna i Sverige tillräckliga? Är kopplingen till yrkeslivet tillräckligt stark? Mycket tyder på att det finns utrymme för förbättring.

Läs mer om workshopen längre ner på sidan.

En arbetsmarknad präglad av mångfald – på riktigt

Fadi Barakat, projektledare, Näringslivskontoret Malmö Stad

Hur skapar man en arbetsmarknad som är inkluderande, hållbar och präglad av mångfald? Det finns självklart inget enkelt svar på den frågan. Fadi har, trots två olika masterexamen, själv stor erfarenhet av diskriminering. Först när han fick tipset av en rekryterare att “Du borde byta namn” förstod han vidden av det hela. Fadi arbetar nu som projektledare inom integration på Näringslivskontoret i Malmö Stad och berättar under sin föreläsning om vikten av att ändra attityder till mångfald inom både privat och offentlig sektor. Han har under 2018 även bland annat hunnit med att vara finalist i Årets mångfaldschef på Chefgalan.

“Ska vi klara av utmaningarna som vi står inför krävs attitydförändringar, vi måste våga se till kompetensen och våga satsa på annorlunda kunskap och erfarenhet. Vi måste bli bättre på mångfald. Det gäller både privata och offentliga miljöer. Vi måste skapa mångfald inom alla positioner i samhället, det räcker inte endast med ”low skilled jobs” utan hållbar integration kommer endast att ske när samhället och dess struktur genomsyras av mångfald inom alla sfärer”

Hur gör man verklighet av policydokumentEva Kristensson, Sodexo 2 (mindre)
om mångfald och jämställdhet?

Eva Kristensson, kommunikationsdirektör, Sodexo

Hur gör man egentligen, hur tar man steget? Hur går man från ord till handling? Eva Kristensson trycker på vikten av att beslut och arbete med mångfald och jämställdhet måste drivas av och förankras i ledningsgrupper ute i landets organisationer. Sodexo hade under 2017 som mål att ta emot 200 nyanlända på praktikplatser inom service och administration. Det blev till slut 201 praktikplatser, varav 30% nu har gått över i anställningar. Dessa praktikplatser skapades tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners som en del i Sodexos hållbarhetsarbete – Better tomorrow 2025.

Arbetet med praktikplatser är dock inte Sodexos enda projekt för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda. Tillsammans med Lingio tar man även under 2018 fram språkkurser med branschspecifika dialoger på svenska för att underlätta nyanländas insteg i städ- och måltidsbranschen. Både praktikplatserna och språkappen är en del i Sodexos arbete som syftar till att bidra till bättre integration. En win-win, helt enkelt.

Samhällsvinsten av bättre matchning av invandrade akademiker på arbetsmarknaden

Charlotte Tarschys, utredare och ansvarig Juseks mentorprogram för invandrade akademiker, Jusek

“Utländska akademiker ska inte stå med mössan i hand”

Idag är en av fem akademiker i Sverige födda i utlandet. Även om nyanlända akademiker har lättare att få jobb än nyanlända med kortare utbildning är många arbetslösa eller överkvalificerade för sina jobb. Idag har 55 000 invandrade akademiker jobb som inte motsvarar deras utbildning, varav 10 000 som inte ens kräver gymnasieutbildning.

Samtidigt vet vi att sex av tio jobb förmedlas via kontakter, vilket i hög grad missgynnar utrikesfödda. Jusek började med mentorskap för invandrade jurister, ekonomer och samhällsvetare 2010. Därför har man nu sammanställt en handbok för hur organisationer och arbetsgivare kan arbeta med mentorskap och på så sätt i högre grad öppna upp de professionella nätverken även för utrikes födda.

Enkla jobb är inte enkla, enkla jobb är enkla att få!

Jimmie Rönndahl, Verksamhetschef Enkla jobb, Landskrona stad

 • Basala kompetenser som ett verktyg för att se kompetenser inom gruppen långtidsarbetslösa
 • Synliggöra kompetensförsörjningsutmaningen inom äldre- och barnomsorg
 • Omfördelning av arbetsuppgifter så att alla får arbeta med deras kärnuppdrag

Genom att påverka attityder så kan man skapa en inkluderande arbetsmarknad där alla individers kompetenser ses som tillgångar. Landskrona stad har skapat 400 så kallade “Enkla jobb” genom att omfördela arbetsuppgifter för olika funktioner inom stadens förvaltningar.

Nackamodellen – Lyckad integration genom framgångsrik vuxenutbildning

Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun

“Våra erfarenheter i Nacka visar att rätt designad vuxenutbildning är en av de viktigaste strategierna för att stärka människors egenmakt och ge stöd på vägen till sysselsättning. En hög andel av de studerande får arbete och kostnaderna för försörjningsstöd minskar.”

Vad är Nackamodellen? – Enkelt förklarat en välfungerande vuxenutbildningsmodell i tre delar: Generöst intag, hög valfrihet och stark närhet till företag och näringsliv.

 • Kundvalet som framgångsfaktor: valfrihet och konkurrens leder till ökad kvalitet
 • En mångfald av aktörer och former: det finns något som passar alla
 • Vuxenutbildning utan volymbegränsningar: stort utbud av kurser samt starter varje vecka
 • Individanpassat men inte kravlöst: läs så länge du behöver men inte utan progress
 • Avancerad studievägledning: stöd att hitta rätt kurs som leder mot individuella mål

Frida berättar på konferensen om Nacka kommuns arbete med utbildning och matchning. Det kan vara lätt inom sin kommun sätta upp mål och visioner, men hur får man det att verkligen fungera i praktiken?

Hur kommer den politiska situationen att påverka integrations- och arbetsmarknadsfrågan?

Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Höstens val var ett stormigt sådant. Mindre partier vann röster från större, majoriteter har ändrats både på riksdags- och kommunnivå. Prioriteringar och budgetar kommer att bli påverkade. Men hur kommer integrations- och arbetsmarknadsfrågor att påverkas? Precis detta kommer Ursula diskutera under sitt talarpass.

Vilka riksdagsförslag är på gång?
Hur ser läget ut för förslag som till exempel sänkta ingångslöner för nyanlända?
Vilka framtida politiska förslag kommer att förbättra situationen för utrikes födda akademiker?

Ursula Berge är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Hon brinner för ett öppet Sverige där personer blir bedömda på sina meriter och kvalifikationer snarare än på sin hudfärg och härkomst. Akademikerförbundet SSR har ständigt flera projekt på gång med målet att förbättra integrationen i det svenska samhället. Bland annat har man aktivt arbetat fram två snabbspår, ett för samhällsvetare, ekonomer och jurister; samt ett för nyanlända med examen i socialt arbete.

Att klara flyktingkrisen och samtidigt vända en hårt ansatt socialförvaltning på rätt köl

Mehmed Hasanbegovic, socialchef, Eskilstuna kommun

“Hur leder man komplexa organisationer i en värld som är i obalans med sig själv?”

Mehmed tog över Eskilstunas krisande socialförvaltning i juni 2015. Vi vet alla vid det här laget vad som hände under hösten. Sverige tog emot ett rekordstort antal flyktingar och Eskilstuna var en av de kommuner som tog emot många, inklusive en stor mängd ensamkommande flyktingbarn. Detta klarade Mehmed med bravur, till och med så bra att han blev nominerad till Årets offentliga ledare på Stora samhällsgalan 2018. Under talarpasset kommer han att tala om ledarskap, integration, hur man klarar av att ta emot 25 ensamkommande i veckan och allt där emellan.

 • Att leda en komplex organisation i en föränderlig värld
 • Vi är varandras arbetsmiljö
 • Vad får det kosta med fristad i Sverige?
 • Att leva sitt budskap som ledare
 • Vem stöttar mig om jag är högsta chefen?
 • Det har varit tufft, kommer det att bli bättre?

Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
– Kompetens, tillgång, efterfrågan och matchning

Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen

• Arbetsmarknadsutsikter och sysselsättningsgrad från runt om i landet
• Allt fler i arbete, potentialen av arbetskraften finns bland utlandsfödda
• Strategisk plan för utlandsfödda kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden
• Nyckelfaktorer för de kommuner och län som lyckas bäst

Hur ser läget ut för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden? Och hur kommer det att se ut de kommande åren? I sin roll som arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen arbetar Valdete Hashani dagligen med att analysera arbetsmarknaden för att få svar på den här typen av frågor. Under föreläsningen berättar Valdete om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden, vilka trösklarna för att komma in är och varför de existerar.

“Jag anställer gärna nyanlända”

Jonas Berg, Butikschef, Ica Maxi Södertälje

Jonas Berg, Ica Maxi

“Integration kan inte överlåtas till politiker. Företagen måste själva ta initiativ till att införa lärlingstjänster och praktikplatser så att människor i utanförskap kan komma in på arbetsmarknaden.”

Inspirerande. Det är ett ord som dyker upp när man hör namnet Jonas Berg. Medan många organisationer och arbetsgivare ofta drar sig från att anställa nyanlända gäller motsatsen för Jonas och hans Ica Maxi. De senaste 12 åren har Jonas som icahandlare i Södertälje tagit emot över 500 praktikanter och lärlingar, varav en stor del med invandrarbakgrund, och kunnat erbjuda närmare 100 personer jobb. Men hur gör man rent praktiskt? Hur går samarbetet till mellan organisation, kommun och övriga inblandade aktörer? Och hur får man det att lyckas på bästa möjliga sätt?

Jonas utsågs till Årets europé 2016 av Svenska Europarörelsen.


“Att integrera människor i arbete är den viktigaste frågan i Sverige idag. Ingen tjänar på utanförskap!”

Hur skapar vi ett mer välkomnande samhälle och arbetsmarknad?

Patrik Derk, Ansvarig för social hållbarhet, Ramboll

Det är en fråga som både Ramboll och Patrik Derk brinner för. Patrik har stor erfarenhet av förnyelsearbete, stadsutveckling och integration.

”Den sociala dimensionen är viktig och glöms lätt bort i många företag, även inom hållbarhetsfrågor”

Patrik Derk kommer senast innan Ramboll från en tjänst som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har tidigare varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har även varit rektor på Hovsjöskolan och Ronnaskolan i Södertälje.

Som konferensens moderator guidar Patrik dig genom dagen och lyfter intressanta frågeställningar i samband med talarpassen.

Integration | Entreprenörskap | Samhälle

Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Group

Saeid brinner för integration. Och entreprenörskap. Och det svenska samhället. Är det perfekt? Nej, långt ifrån:

“Jag tycker att vi svenskar måste bli mer inkluderande. Toleranta mot andra kulturer, normer och åsiktsbildningar, det är vi redan till stor utsträckning. Svenskars exkludering, det ser vi exempelvis som resultat i integration och i medias bild av invandrartäta områden. Det finns enorma möjligheter i att bygga multinationella team bl.a. för kreativiteten och dynamiken i bolag. På Serendipity verkar vi för att vara en arbetsplats för alla i hela världen. Vi strävar efter mer pragmatism och mindre ideologi genom att rekrytera talanger från olika kulturer genom tydlighet och transparens.”

Genom mångfald föds innovation. Och det är genom innovationer Saeid har byggt upp Serendipity-imperiet, någonting han menar inte vore möjligt utan just den mångfald som genomsyrar organisationen.

– Hur kan vi motivera flera unga i utsatta områden till integration?
– Hur kan entreprenörer bidra till en bättre integration?
– Vilka åtgärder inom näringslivet bidrar till bättre mångfald?

Saied är ständigt aktuell inom flertalet olika områden. Bland annat har boken “Miljardmakarna: flyktingarna som byggde ett affärsimperium” skrivits om honom och kollegan och tillika barndomsvännen Ashkan Pouya. I april 2018 tilldelades han Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj – en belöning för framstående entreprenörskap. Men framförallt driver han företagen inom Serendipity Group.

En arbetsmarknad präglad av mångfald – på riktigt

Fadi Barakat, projektledare, Näringslivskontoret Malmö Stad

Hur skapar man en arbetsmarknad som är inkluderande, hållbar och präglad av mångfald? Det finns självklart inget enkelt svar på den frågan. Fadi har, trots två olika masterexamen, själv stor erfarenhet av diskriminering. Först när han fick tipset av en rekryterare att “Du borde byta namn” förstod han vidden av det hela. Fadi arbetar nu som projektledare inom integration på Näringslivskontoret i Malmö Stad och berättar under sin föreläsning om vikten av att ändra attityder till mångfald inom både privat och offentlig sektor. Han har under 2018 även bland annat hunnit med att vara finalist i Årets mångfaldschef på Chefgalan.

“Ska vi klara av utmaningarna som vi står inför krävs attitydförändringar, vi måste våga se till kompetensen och våga satsa på annorlunda kunskap och erfarenhet. Vi måste bli bättre på mångfald. Det gäller både privata och offentliga miljöer. Vi måste skapa mångfald inom alla positioner i samhället, det räcker inte endast med ”low skilled jobs” utan hållbar integration kommer endast att ske när samhället och dess struktur genomsyras av mångfald inom alla sfärer”

Hur gör man verklighet av policydokument om mångfald och jämställdhet?

Eva Kristensson, kommunikationsdirektör, Sodexo

Hur gör man egentligen, hur tar man steget? Hur går man från ord till handling? Eva Kristensson trycker på vikten av att beslut och arbete med mångfald och jämställdhet måste drivas av och förankras i ledningsgrupper ute i landets organisationer. Sodexo hade under 2017 som mål att ta emot 200 nyanlända på praktikplatser inom service och administration. Det blev till slut 201 praktikplatser, varav 30% nu har gått över i anställningar. Dessa praktikplatser skapades tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners som en del i Sodexos hållbarhetsarbete – Better tomorrow 2025.

Arbetet med praktikplatser är dock inte Sodexos enda projekt för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda. Tillsammans med Lingio tar man även under 2018 fram språkkurser med branschspecifika dialoger på svenska för att underlätta nyanländas insteg i städ- och måltidsbranschen. Både praktikplatserna och språkappen är en del i Sodexos arbete som syftar till att bidra till bättre integration. En win-win, helt enkelt.

Samhällsvinsten av bättre matchning av invandrade akademiker på arbetsmarknaden

Charlotte Tarschys, utredare och ansvarig Juseks mentorprogram för invandrade akademiker, Jusek

“Utländska akademiker ska inte stå med mössan i hand”

Idag är en av fem akademiker i Sverige födda i utlandet. Även om nyanlända akademiker har lättare att få jobb än nyanlända med kortare utbildning är många arbetslösa eller överkvalificerade för sina jobb. Idag har 55 000 invandrade akademiker jobb som inte motsvarar deras utbildning, varav 10 000 som inte ens kräver gymnasieutbildning.

Samtidigt vet vi att sex av tio jobb förmedlas via kontakter, vilket i hög grad missgynnar utrikesfödda. Jusek började med mentorskap för invandrade jurister, ekonomer och samhällsvetare 2010. Därför har man nu sammanställt en handbok för hur organisationer och arbetsgivare kan arbeta med mentorskap och på så sätt i högre grad öppna upp de professionella nätverken även för utrikes födda.

Enkla jobb är inte enkla, enkla jobb är enkla att få!

Jimmie Rönndahl, Verksamhetschef Enkla jobb, Landskrona stad

 • Basala kompetenser som ett verktyg för att se kompetenser inom gruppen långtidsarbetslösa
 • Synliggöra kompetensförsörjningsutmaningen inom äldre- och barnomsorg
 • Omfördelning av arbetsuppgifter så att alla får arbeta med deras kärnuppdrag

Genom att påverka attityder så kan man skapa en inkluderande arbetsmarknad där alla individers kompetenser ses som tillgångar. Landskrona stad har skapat 400 så kallade “Enkla jobb” genom att omfördela arbetsuppgifter för olika funktioner inom stadens förvaltningar.

Nackamodellen – Lyckad integration genom framgångsrik vuxenutbildning

Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun

“Våra erfarenheter i Nacka visar att rätt designad vuxenutbildning är en av de viktigaste strategierna för att stärka människors egenmakt och ge stöd på vägen till sysselsättning. En hög andel av de studerande får arbete och kostnaderna för försörjningsstöd minskar.”

Vad är Nackamodellen? – Enkelt förklarat en välfungerande vuxenutbildningsmodell i tre delar: Generöst intag, hög valfrihet och stark närhet till företag och näringsliv.

 • Kundvalet som framgångsfaktor: valfrihet och konkurrens leder till ökad kvalitet
 • En mångfald av aktörer och former: det finns något som passar alla
 • Vuxenutbildning utan volymbegränsningar: stort utbud av kurser samt starter varje vecka
 • Individanpassat men inte kravlöst: läs så länge du behöver men inte utan progress
 • Avancerad studievägledning: stöd att hitta rätt kurs som leder mot individuella mål

  Frida berättar på konferensen om Nacka kommuns arbete med utbildning och matchning. Det kan vara lätt inom sin kommun sätta upp mål och visioner, men hur får man det att verkligen fungera i praktiken?

Att klara flyktingkrisen och samtidigt vända en hårt ansatt socialförvaltning på rätt köl

Mehmed Hasanbegovic, socialchef, Eskilstuna kommun

“Hur leder man komplexa organisationer i en värld som är i obalans med sig själv?”

Mehmed tog över Eskilstunas krisande socialförvaltning i juni 2015. Vi vet alla vid det här laget vad som hände under hösten. Sverige tog emot ett rekordstort antal flyktingar och Eskilstuna var en av de kommuner som tog emot många, inklusive en stor mängd ensamkommande flyktingbarn. Detta klarade Mehmed med bravur, till och med så bra att han blev nominerad till Årets offentliga ledare på Stora samhällsgalan 2018. Under talarpasset kommer han att tala om ledarskap, integration, hur man klarar av att ta emot 25 ensamkommande i veckan och allt där emellan.

 • Att leda en komplex organisation i en föränderlig värld
 • Vi är varandras arbetsmiljö
 • Vad får det kosta med fristad i Sverige?
 • Att leva sitt budskap som ledare
 • Vem stöttar mig om jag är högsta chefen?
 • Det har varit tufft, kommer det att bli bättre?

Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
– Kompetens, tillgång, efterfrågan och matchning

Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen

• Arbetsmarknadsutsikter och sysselsättningsgrad från runt om i landet
• Allt fler i arbete, potentialen av arbetskraften finns bland utrikes födda
• Strategisk plan för utlandsfödda kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden
• Nyckelfaktorer för de kommuner och län som lyckas bäst

Hur ser läget ut för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden? Och hur kommer det att se ut de kommande åren? I sin roll som arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen arbetar Valdete Hashani dagligen med att analysera arbetsmarknaden för att få svar på den här typen av frågor. Under föreläsningen berättar Valdete om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden, vilka trösklarna för att komma in är och varför de existerar.

“Jag anställer gärna nyanlända”

Jonas Berg, Butikschef, Ica Maxi Södertälje

“Integration kan inte överlåtas till politiker. Företagen måste själva ta initiativ till att införa lärlingstjänster och praktikplatser så att människor i utanförskap kan komma in på arbetsmarknaden.”

Inspirerande. Det är ett ord som dyker upp när man hör namnet Jonas Berg. Medan många organisationer och arbetsgivare ofta drar sig från att anställa nyanlända gäller motsatsen för Jonas och hans Ica Maxi. De senaste 12 åren har Jonas som icahandlare i Södertälje tagit emot över 500 praktikanter och lärlingar, varav en stor del med invandrarbakgrund, och kunnat erbjuda närmare 100 personer jobb. Men hur gör man rent praktiskt? Hur går samarbetet till mellan organisation, kommun och övriga inblandade aktörer? Och hur får man det att lyckas på bästa möjliga sätt?

Jonas utsågs till Årets europé 2016 av Svenska Europarörelsen.


“Att integrera människor i arbete är den viktigaste frågan i Sverige idag. Ingen tjänar på utanförskap!”

Hur kommer den politiska situationen att påverka integrations- och arbetsmarknadsfrågan?

Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Höstens val var ett stormigt sådant. Mindre partier vann röster från större, majoriteter har ändrats både på riksdags- och kommunnivå. Prioriteringar och budgetar kommer att bli påverkade. Men hur kommer integrations- och arbetsmarknadsfrågor att påverkas? Precis detta kommer Ursula diskutera under sitt talarpass.

Vilka riksdagsförslag är på gång?
Hur ser läget ut för förslag som till exempel sänkta ingångslöner för nyanlända?
Vilka framtida politiska förslag kommer att förbättra situationen för utrikes födda akademiker?

Ursula Berge är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Hon brinner för ett öppet Sverige där personer blir bedömda på sina meriter och kvalifikationer snarare än på sin hudfärg och härkomst. Akademikerförbundet SSR har ständigt flera projekt på gång med målet att förbättra integrationen i det svenska samhället. Bland annat har man aktivt arbetat fram två snabbspår, ett för samhällsvetare, ekonomer och jurister; samt ett för nyanlända med examen i socialt arbete.

Hur skapar vi ett mer välkomnande samhälle och arbetsmarknad?

Patrik Derk, Ansvarig för social hållbarhet, Ramboll

Det är en fråga som både Ramboll och Patrik Derk brinner för. Patrik har stor erfarenhet av förnyelsearbete, stadsutveckling och integration.

”Den sociala dimensionen är viktig och glöms lätt bort i många företag, även inom hållbarhetsfrågor”

Patrik Derk kommer senast innan Ramboll från en tjänst som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har tidigare varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har även varit rektor på Hovsjöskolan och Ronnaskolan i Södertälje.

Som konferensens moderator guidar Patrik dig genom dagen och lyfter intressanta frågeställningar i samband med talarpassen.

Integration | Entreprenörskap | Samhälle

Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Group

Saeid brinner för integration. Och entreprenörskap. Och det svenska samhället. Är det perfekt? Nej, långt ifrån:

“Jag tycker att vi svenskar måste bli mer inkluderande. Toleranta mot andra kulturer, normer och åsiktsbildningar, det är vi redan till stor utsträckning. Svenskars exkludering, det ser vi exempelvis som resultat i integration och i medias bild av invandrartäta områden. Det finns enorma möjligheter i att bygga multinationella team bl.a. för kreativiteten och dynamiken i bolag. På Serendipity verkar vi för att vara en arbetsplats för alla i hela världen. Vi strävar efter mer pragmatism och mindre ideologi genom att rekrytera talanger från olika kulturer genom tydlighet och transparens.”

Genom mångfald föds innovation. Och det är genom innovationer Saeid har byggt upp Serendipity-imperiet, någonting han menar inte vore möjligt utan just den mångfald som genomsyrar organisationen.

– Hur kan vi motivera flera unga i utsatta områden till integration?
– Hur kan entreprenörer bidra till en bättre integration?
– Vilka åtgärder inom näringslivet bidrar till bättre mångfald?

Saied är ständigt aktuell inom flertalet olika områden. Bland annat har boken “Miljardmakarna: flyktingarna som byggde ett affärsimperium” skrivits om honom och kollegan och tillika barndomsvännen Ashkan Pouya. I april 2018 tilldelades han Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj – en belöning för framstående entreprenörskap. Men framförallt driver han företagen inom Serendipity Group.

Om workshopen

360° SPRÅKUTBILDNING – VÄGEN TILL INTEGRATION

Hur skapar man en hållbar integration? Genom att komma in på arbetsmarknaden, skulle många svara. Och hur kommer man in på arbetsmarknaden? Genom utbildning och att lära sig språket, skulle antagligen lika många svara. Men är egentligen språkutbildningarna i Sverige tillräckliga? Är kopplingen till yrkeslivet tillräckligt stark? Mycket tyder på att det finns utrymme för förbättring.

Målet med workshopen är att vidga perspektiven kring vikten av svenska språket som vägen till integration för att kunna skapa rätt förutsättningar för att få in utrikes födda personer på arbetsmarknaden.

 • Språk är en djupdykning i en kultur
 • Utbildning samt goda kunskaper i svenska språket öppnar dörren till arbetsmarknaden
 • Goda språkkunskaper är viktigt i hög- som lågkvalificerad yrken
 • Kvalificerade tjänster ställer högre krav på talad och skriven svenska
 • Språk behöver praktiseras – arbetsgivarens och civilsamhällets roll i detta
 • Arbetsgivaren kan sakna verktyg och kunskap att värdera de språkfärdigheter det krävs för tjänsten

A2B har 15 års erfarenhet av integration genom språkutbildning och kompetenshöjning av vuxna och ungdomar. Språket är nyckeln till arbetsmarknaden och egen försörjning. A2B utbildar kandidater för den svenska arbetsmarknaden genom undervisning i det svenska språket så som SFI, svenska som andraspråk och svenska på grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning samt svenska på arbetsplats. Utifrån beprövad erfarenhet från våra nordiska länder förmedlar vi kunskap där Språk-Medborgarskap-Självförsörjning är i ständig samverkan i vår helhetsorienterade språkutbildning. Vi anser att alla har resurser och förutsättningar att engagera sig i det svenska samhället och bli en fullvärdig medborgare.

Workshopledare:
Azadeh Farshchian, VD, är utbildad språklärare och rektor. Hon har 18 års erfarenhet av ledarskap, skola samt vuxenutbildning i roller som svensklärare, rektor, regionchef, verksamhetschef samt VD. Mona Sonelius, verksamhetschef och utbildad rektor. Hon har 18 års erfarenhet av ledarskap, skola samt vuxenutbildning i roller som SFI-lärare, rektor, kvalitetschef samt verksamhetschef.

 

    azadeh svartvitmona svartvit
A2B

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning