Ett gemensamt
helhetsgrepp för
bättre
patientflöden
i hela landet


Konferens – 29 maj
Workshop – 30 maj

Ett gemensamt helhetsgrepp för bättre patientflöden i hela landet

Konferens – 29 maj
Workshop – 30 maj

Talare vår 2018


Vi är stolta över att presentera våra fantastiska talare

goran-stiernstedt

Fd utredare Regeringens
nationella samordnare för
utredningen Effektiv vård

Göran Stiernstedt

Effektiv vård, patientflöden och
mindre vårdköer – Ett helhetsgrepp

peter-graf
10100

Peter Graf, VD,
docent och specialist i ÖNH-sjukdomar

Gränsöverskridande samarbeten – Antal inlagda
patienter som väntas på att skrivas ut: 0

anders-henriksson
SKL

Anders Henriksson
Vice ordförande

Vikten av patientperspektivet för en bättre
utveckling och bättre flöden genom hela vården

kristina-stensson
inera

Kristina Stensson Ljungdahl
Utredare och projektledare

AI och automatisering för första linjens vård
– sammanfattning och slutsatser av nationell studie

helena-o-roger
region-gavleborg

Roger O.Nilsson & Helena Björkman
Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektörer

”Vårt gemensamma ansvar
för vår gemensamma patient”

bjorn-wettermark
sthlms-lans-landsting

Björn Wettermark
Utredare & Docent

Tillgänglighet och samverkansmått i primärvården
– hur många vårdkontakter har våra patienter?

vardsamverkan-skaraborg

Reza Javid, Hälsoekonom
Patrik Sandin, avancerad analytiker, Ivbar

AI för proaktiv och patientanpassad
resursplanering inom akut vård

jesper-olsson

eHälsomyndigheten

Jesper Olsson
Utredare, Med. Dr.

Vården som ett komplext och adaptivt
system – kan vi arbeta mer lärandestyrt?

christer-rosenberg
Landstinget Blekinge (hemsida)

Christer Rosenberg, Projektledare
Omställning av Hälso- och sjukvård, Nära vård

Fungerande flöden i primärvården,
även i socialt utsatta områden

yvonne-hedegard
sahlgrenska

Yvonne Hedegärd, Projektledare
Framtidens vårdavdelning

Förändringsarbete: Så har vi arbetat
med projektet Framtidens Vårdavdelning

daniel-bramhagen
ey_slogan

Daniel Brämhagen
Moderator

Dagens moderator för konferensen
Patientflöden och vårdköer

Erika Telia
telia_logo

Erika Hombert, Affärsområdesansvarig
Vård och Hälsa

Hur kan teknik och digitala verktyg stötta
vårdens verksamhet och frigöra tid för personalen?

Handplockade talare med stor erfarenhet
inom olika områden kring patientflöde.

Information

Sverige har längst väntetider till läkare i Europa, enligt en undersökning av 36 länder. Det pekar också på att detta inte beror på läkarbrist, utan snarare är en fråga om styrning och ett slags systemfel. Hur skapar vi bättre flöden i vården?

Konferens

Att tillsammans arbeta för att utveckla mer effektiva patientflöden och korta ner köerna i landet är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner. Missa inte din chans att bidra till en bättre vård!

Utbildningar

Workshop med EY – förbättrade patientflöden och mer effektiv resursanvändning i din vårdorganisation. Verkliga fallbeskrivningar där väntetiden har reduceras från i genomsnitt 100 till 20 dagar. Vill du veta hur?

Konferens
Utbildningar
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED PATIENTFLÖDEN & VÅRDKÖER

Talare vår 2018


Vi är stolta över att presentera våra fantastiska talare

goran-stiernstedt

Göran Stiernstedt

Handplockade talare med stor erfarenhet
inom olika områden kring patientflöde.

SMARTA FÖRETAG SKICKAR SINA SKARPASTE PERSONER PÅ OMRÅDET

Workshops vår 2018

Hur skapar vi patientbrist?

Effektivare resursanvändning som skapar mervärde för patienten

Hur skapar vi patientbrist?

Program konferens
29 maj, Stockholm

 
29 maj

 
Helio T-House

 
08:30- 17:30

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Moderatorn inleder
09:10 Göran Stiernstedt
09:50 Björn Wettermark, Stockholms Läns Landsting
10:20 Erika Hombert, Telia
10:40 Fika
11:00 Kristina Stensson Ljungdahl, Inera
11:30 Helena Björkman & Roger O. Nilsson, Region Gävleborg
12:00 Lunch
13:00 Peter Graf, Vårdbolaget Tiohundra

13:40 Reza Javid & Patrik Sandin
14:10 Jesper Olsson, E-hälsomyndigheten
14:40 Christer Rosenberg, Närhälsan
15:10 Fika
15:40 Yvonne Hedegärd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
16:10 Anders Henriksson, SKL
16:40 After Work-mingel
17:30 Konferensens slut

Program workshops
30 maj, Stockholm

 
30 maj

 
Dalagatan 7

 
08:30- 16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter

12:00 Lunch
13:00 
Workshopen fortsätter
14:20 
Fika
14:40 
Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Konferens
29 maj, Stockholm

 
29 maj

 
Helio T-House

 
08:30- 17:30

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Moderatorn inleder
09:10 Göran Stiernstedt
09:50 Björn Wettermark, Stockholms Läns Landsting
10:20 Erika Hombert, Telia
10:40 Fika
11:00 Kristina Stensson Ljungdahl, Inera
11:30 Helena Björkman & Roger O. Nilsson, Region Gävleborg
12:00 Lunch
13:00 Peter Graf, Vårdbolaget Tiohundra
13:40 Reza Javid & Patrik Sandin
14:10 Jesper Olsson, E-hälsomyndigheten
14:40 Christer Rosenberg, Närhälsan
15:10 Fika
15:40 Yvonne Hedegärd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
16:10 Anders Henriksson, SKL
16:40 After Work-mingel
17:30 Konferensens slut

Workshops
30 maj, Stockholm

 
30 maj

 
Dalagatan 7

 
08:30- 16:15

08:30 Registrering och frukost
09:00 
Workshop
10:20 
Fika
10:40 
Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Workshopen fortsätter
14:20 Fika
14:40 Workshopen fortsätter
16:00 Summering
16:15 Avslut

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Kunskapsforum & trendspaning
Engagemang & nya arbetssätt
förståelse för ny teknik

Ett unikt kunskapsforum där ledande personer och organisationer inom svensk sjukvård samlas på ett och samma ställe och diskuterar, berättar och delar med sig av sin kunskap kring patientflöden.

Få inspiration och ta del av nya arbetssätt för hur man effektiviserat patientflöden och kortat ner vårdköer från runt om i landet.

Ta del av hur man genom AI kan arbeta för att effektivisera patientflöden genom vården.

Patientflöden i siffror

Väntetid

Så stor del av befolkningen tycker inte att väntetiderna till sjukhus är rimliga.

Vårdplatsbrist

Så många av läkarna tycker att vårdplatsbristen är ett allvarligt problem i det dagliga arbetet

Väntan på akuten

Så många patienter väntar längre än tre timmar på akuten

Patientflöden i siffror

Väntetid

Så stor del av befolkningen tycker inte att väntetiderna till sjukhus är rimliga.

Väntan på akuten

Så många patienter väntar längre än tre timmar på akuten

Vårdplatsbrist

Så många av läkarna tycker att vårdplatsbristen är ett allvarligt problem i det dagliga arbetet

Tack till våra Partners


Vi älskar dessa varumärken, det kommer du också att göra. Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Boka


Vi är glada att du vill bidra till mer effektiva patientflöden i hela landet. Glöm inte att du kan välja mellan många olika alternativ, konferens, workshop och även kombinera dessa. Är ni många som ska gå så hör av er för paketpris.

Priser

Konferens


Ordinarie Pris: 7 800 kr exkl. moms

Workshop

Pris: 6 800 kr exkl. moms

Få 1500 i rabatt
Paketpris 1

1 Konferensbiljett + 1 workshopbiljett

pat1*

*Använd koden PAT1 i steg två när du bokar

Få 3500 i rabatt
Paketpris 2

2 konferensbiljetter + 2 workshops

PAT2*

*Använd koden PAT2 i steg två när du bokar

Få 3000 i rabatt
Paketpris 3

3 Konferensbiljetter med 3000 i rabatt

PAT3*

*Använd koden PAT3 i steg 2 när du bokar

 • Conference
 • Workshop

Your booking has been saved!

Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se vart du ska befinna dig genom ikonerna nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Helio T-House
  Adress: Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Östermalmstorg

 • Utbildningar

  Workshopen håller till på Dalagatan 7
  Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-Centralen eller Rådmansgatan

Kontakt

Tveka inte över att kontakta oss
om du har några frågor.

Oskar Norlander

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se vart du ska befinna dig genom ikonerna nedan
 • Konferens

  Konferensen håller till på Helio T-House
  Adress: Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Östermalmstorg

 • Utbildningar

  Workshopen håller till på Dalagatan 7
  Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: T-Centralen eller Rådmansgatan

Kontakt


Vid frågor kontakta oss gärna

Oskar Norlander
Telefon: +46708847458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Effektiv vård, patientflöden Göran Stiernstedt
och mindre vårdköer – Ett helhetsgrepp

Göran Stiernstedt

“Det finns ett antal utmaningar att ta tag i. Detta kan bara ske genom nära samverkan mellan inblandade parter, det vill säga patienter, professioner, staten samt kommuner och landsting”

• Vad har utredningen “Effektiv vård” egentligen kommit fram till när vi hunnit smälta resultaten?
• Nulägesrapport från utredningen “Ordning och reda i vården”
• Har det svenska vårdsystemet förmågan att anpassa sig inför stundande utveckling, nya förutsättningar, förändrade behov och ökad förväntan?
• Förändrad befolkningsstruktur med allt större andel äldre – hur bör detta påverka vård och omsorg i regionen?
• Mål och strategi för vård – hur planerar man för vård på lång sikt?

Göran Stiernstedt är en av personerna som har bredast erfarenheter i landet vad gäller sjukvård och patientflöden. Just nu främst aktuell med den nationella utredningen “Ordning och reda i vården”. Tidigare bland annat sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, divisionschef för Karolinska sjukhuset och landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

Gränsöverskridande samarbetenPeter Gavlefors
– Antal inlagda patienter som väntas på att skrivas ut: 0

Peter Graf, VD, docent och specialist i ÖNH-sjukdomar

• Lyckad integrering och samverkan mellan landstingets vård och kommunal omsorg – en fråga som berör alla.
• Norrtäljemodellen – så är organisationen uppbyggd för att skapa optimala flöden mellan vård och omsorgens aktörer
• Systematiskt förbättringsarbete som ger resultat och högre patientnöjdhet

Ett mycket effektivt sätt att skapa bättre flöden och spara resurser är samarbetet mellan kommun, landsting och privata aktörer:

“Vi har ett mycket effektivt system där vi jobbar nära kommunens biståndshandläggare. En vårdplats på sjukhus kan kosta upp till 10 000 kronor per dygn medan det på ett äldreboende kanske kostar 1 500 kronor per dygn. Det sparar en massa pengar och vårdplatser.”

Vikten av patientperspektivet Anders Henriksson
för en bättre utveckling och bättre flöden genom hela vården

Anders Henriksson, Vice ordförande

“– Vi plockar alldeles för ofta in patientperspektivet först i slutet, trots att vi egentligen alltid borde börja med det.”

• Hur ska vi arbeta i vårdens alla led för att så tidigt som möjligt ta med patientperspektivet?
• Så arbetar Landstinget i Kalmar län för att reducera vårdköerna på kort och lång sikt
• Konkreta exempel där patientperspektivet fått sätta agendan och bidragit till en bättre och mer effektiv vård

Dagens medicin rankade under 2017 Anders Henriksson som Sveriges mäktigaste person inom sjukvården med motiveringen:

”Kalmars starke man har blivit hela Sveriges starke man när det gäller sjukvård. Med sin långa erfarenhet har han fått en unik roll och förtroende från alla läger.”

Själv är han dock noga med att tona ner sig själv och trycker på att arbetet med vården är ett lagarbete. Under konferensen berättar han om vikten av att se vårdförloppen från patientens synvinkel.

AI och automatisering för Kristina Stenssonförsta linjens vård – sammanfattning och slutsatser av nationell studie

Kristina Stensson Ljungdahl, Utredare och projektledare

“För att få full effekt behöver det finnas en sammanhängande vårdkedja för hela första linjens vård”

• Chattbotar, egenbedömning och andra verktyg som effektivt hjälper invånaren
• Organisera för digitala vårdmöten – så att resurserna räcker till nödvändiga fysiska vårdmöten
• Större risker för vård- och omsorg att inte agera nu, snarare än att inte agera alls

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

”Vårt gemensamma ansvar helena och Rogerför vår gemensamma patient”

Helena Björkman, Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Roger O. Nilsson, Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör

• Ett förhållningssätt som ska prägla var dags arbete – hur får man det att fungera i praktiken?
• Vad krävs för att lyckas? Och hur vet vi när vi lyckats?
• Utmaningar och goda exempel från arbetet i regionen

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har nu den gemensamma målbilden: Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient. Detta är givetvis någonting som kan tyckas vara självklart. Men med den struktur som hälso- och sjukvården har i Sverige i dag är det svårt att ta det ansvaret då vi generellt arbetar för mycket i stuprör och inte tillräckligt nära varandra i primärvården och specialistvården. Det vill vi ändra på för att förbättra för våra patienter.

Tillgänglighet och samverkansmåttBjörn Wettermark
i primärvården – hur många vårdkontakter har våra patienter?

Björn Wettermark Utredare, Docent

• Vad säger egentligen klassiska mått som antal vårdkontakter och väntetid – hur kan man utveckla detta?
• Vad kan man mäta och vilka utfallsmått finns?
• Hur stor är variationen mellan olika vårdcentraler och vad beror den på?

Hur många olika vårdkontakter har en patient? Frågan kan tyckas simpel, men ändå kan den besvara en hel del. Den föranleder nämligen den intressanta frågan – varför har en patient ett visst antal vårdkontakter? Under talarpasset får du lyssna till vad klassiska mått som antal vårdkontakter och väntetid egentligen säger om vårdsituationen, samt hur man kan utveckla måtten och dra nytta av jämförelser mellan olika vårdinstanser.

AI för proaktiv och 
patientanpassad resursplanering inom akut vård

Reza Javid, Hälsoekonom
Patrik Sandin, avancerad analytiker, Ivbar

• Hur ska vi veta hur många akutpatienter vi kommer att ha under en given tidsperiod?
• Digitalt beslutstöd baserat på stora mängder kvalitativ data
• Ökad patientsäkerhet och arbetsmiljö genom minskade överbeläggningar och rätt kompetens på plats
• Mer effektiv akutvård genom behovsplanering

Vad påverkar de flöden av patienter som når en akutmottagning? Kanske är det en fotbollsmatch med tiotusentals åskådare, kanske är det halt ute, eller kanske en storhelg med mycket folk i rörelse. I Västra Götalandsregionen har man tillsammans med Ivbar undersökt hur man kan ta hjälp av digitalt beslutstöd för att anpassa bemanning och resurser efter rådande förutsättningar. Under talarpasset berättar Svante och Reza om hur.

Vården som ett komplextjesper-olsson och adaptivt system – kan vi arbeta mer lärandestyrt?

Jesper Olsson Utredare, Med. Dr.

“Kultur äter E-hälsa till lunch”

• Uppföljningsmodell för e-hälsa – vad är det vi vill uppnå?
• Vad inom vården lämpar sig att se som processer och vad är så pass komplext att det är bättre att arbeta i team och andra samarbetsformer?
• Vilka är utmaningarna inom vårdens utvecklingsarbete?

Jesper har lång erfarenhet av att arbeta med sjukvård och flöden på ett analytiskt och strategiskt plan, bland annat inom Myndigheten för vårdanalys. Han brinner för att förbättra arbetssätten inom vården som helhet och skapa smarta innovativa lösningar på komplexa utmaningar. E-hälsan i Sverige har kommit längre än på många andra ställen – men hur kommer utvecklingen att se ut i framtiden?

Fungerande flöden i
primärvården, även i socialt utsatta områden

Christer Rosenberg Projektledare, Hälso- och sjukvård, Nära vård

• Patienter som listade av sig, stora ekonomiska svårigheter och stort beroende av bemanningsläkare – så vände vi på skutan och skapade fungerande rutiner
• Kommunikativt förändringsledarskap som grund för förbättringarna
• Så skapade vi en attraktiv organisation och arbetsplats med fungerande patientflöden och ekonomisk hållbarhet

Christer Rosenberg, nu verksam i Landstinget Blekinge, har lyckats med konststycket att vänta en dysfunktionell vårdcentral i ett socialt belastat område till en funktionell dito på bara tre år. Under föreläsningen berättar han om projektet “Nya Närhälsan Frölunda Vårdcentral” och hur man genom analys- och kartläggningsarbete, samt nära samarbete och samordning med andra aktörer från både privat och offentlig sektor lyckats skapa en fungerande verksamhet.

Förändringsarbete: så harYvonne-Hedegard vi arbetat med projektet Framtidens vårdavdelning

Yvonne Hedegärd, Projektledare Framtidens vårdavdelning

• Att öppna upp verksamheten för experimentellt innovationsarbete – så får du med alla på resan
• Att involvera patienten i sin egen vård och behandling – bedside-platta där patienten själv aktivt kan delta i sitt eget vårdförlopp
• Bättre patientflöden genom mer delaktiga patienter
• Genomgång av framgångsfaktorer och fallgropar i det strategiska och operativa arbetet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick under 2017 beviljat medel från Vinnova för att driva projektet Framtidens vårdavdelning. En aktiv satsning och verklighetslabb där fokuset ligger på att involvera patienten och se till patientperspektivet tas med i planeringen av verksamheten. Under talarpasset berättar Yvonne om hur man arbetar med genomförandet, bland annat genom att använda sig av befintliga yrkeskategorier på nya och innovativa sätt.

Moderatordaniel-bramhagen

Daniel Brämhagen, EY

Daniel Brämhagen är ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige. Daniel har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har de senaste 15 åren arbetat med en majoritet av Sveriges vårdgivare. Daniel är specialiserad inom förändringsledning och strategisk kompetensförsörjning och driver för närvarande större förändringsprogram hos flera vårdgivare omfattande bland annat ny vårdstrategi och nya ledningsstrukturer. Daniel var ansvarig för EYs arbete med att ta fram studien ”Hur skapar vi patientbrist?” som lanserades i Almedalen.

Hur kan teknik och digitala verktyg stötta vårdens verksamhet och frigöra tid för personalen?

Erika Hombert, Affärsområdesansvarig Vård och Hälsa, Telia Sverige

Som affärsområdesansvarig kommer Erika att belysa den nya tekniken, innebär det krångel och onödig tid eller är det smarta verktyg som avlastar och förbättrar arbetsmiljön? Hur kan teknik och digitala verktyg stötta vårdens verksamhet och samtidigt frigöra tid för personalen?

Digitalisering och ny teknik medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård. Telia Sverige levererar helhetslösningar till vården, från infrastruktur och kommunikation till innovativa lösningar.

Dagens och framtidens människor blir alltmer digitalt kompetenta och ställer större krav på att kunna leva fritt och med hög livskvalitet – även om man skulle drabbas av en sjukdom. Vi har också en demografisk utveckling där alltfler lever allt längre, vilket ökar behovet av sjukvård. Samtidigt som fler också lever med kroniska sjukdomar som KOL och diabetes.

Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar och behöver kunna möta ett stort antal nya utmaningar samt stödja det ökade tempot i utvecklingen. Det sätter press på vården och driver upp samhällets vårdkostnader. Digitaliseringen medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård.

Med hjälp av rätt teknik och modern e-hälsa går det att krympa avståndet mellan individ och vårdgivare, minska kostnader för sjukvård, förbättra kvaliteten och erbjuda effektivare vård. Dessutom kan riskfaktorer identifieras i ett tidigare skede och vården röra sig från att behandla sjukdomstillstånd till att verka förebyggande.

FLÖDEN AV PATIENTER OCH ATT STÅ I KÖ FÖR ATT FÅ VÅRD

Ett patientflöde kan innebära många olika saker. Flöden från primärvård till slutenvård. Flöden inom en operationsavdelning. Flöden mellan olika avdelningar på ett sjukhus eller inom ett landsting. Någonting de alla har gemensamt är att ju effektivare flöden vi kan uppnå – desto mer effektiv vård. Men hur? Och vilken är din roll?

Regeringen har satt upp fem tydliga delmål för hur vi ska uppnå en trygg och modern sjukvård:

Personalen ska ha tillräckligt många kollegor med rätt kompetens
Korta väntan på vård
Öka tryggheten i förlossningsvården
Öppna psykiatrin
En modern och nära vård

Hur man än vrider och vänder på det så mynnar det mesta ut i att om vi lyckas effektivisera flödena i vården, så effektiviserar vi vården som helhet och skapar en bättre miljö både för patienter, anhöriga och anställda.

Information

OM KONFERENSEN PATIENTFLÖDEN &
VÅRDKÖER

Ett forum som vänder sig till personer som på ett eller annat sätt tar del av och arbetar med patientflöden och vårdköer. Oavsett om du arbetar hos en privat eller offentlig vårdaktör så har du all anledning att delta. En av dom största utmaningarna nu är just samverkan och samordning mellan det privata och det offentliga, mellan allmän och sluten vård, mellan landsting och kommun, och så vidare.

Under konferensen PATIENTFLÖDEN & VÅRDKÖER samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll hur bra flödena ser ut och hur långa vårdköerna är inom din organisation, det viktigaste är att erfarenheter och tips utbyts – och sätts i omlopp.

Din titel kan vara verksamhetschef, vårdutvecklare, landstingsdirektör, landstingsråd, patientflödeschef, sjukhusdirektör, kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, chef på vårdcentral, förvaltningschef allmänvård, utvecklingsstrateg, divisionschef, kvalitetschef eller någonting helt annat. I en organisation som har förstått vikten av effektiva patientflöden jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med flödesglasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen går av stapeln 29 maj på Helio T-House, på Östermalm i Stockholm.

DSC_0056

OM WORKSHOPEN

Vad krävs av dig och din vårdorganisation för att skapa förbättrade patientflöden? Och hur kan vi tillsammans ta ett helhetsgrepp för att underlätta patientens väg in i vården och samverka mellan olika aktörer?

Daniel Brämhagen och Kristoffer Kenttä från EY höll under förra året i den mycket uppskattade workshopen till “systerkonferensen” Effektivt operationsflöde (som i år går samtidigt som den här workshopen). I år tar dom istället en bredare angreppsvinkel och tittar på flöden från ett mer holistiskt perspektiv. Under en heldag får du tillsammans med personer med olika erfarenheter än du själv ta del av verktyg, diskussion och insikter om hur vi tillsammans kan skapa smidigare patientövergångar och använda befintliga resurser på ett smartare sätt – allt för att skapa en mer välmående organisation, patienter och medarbetare.

Läs mer om workshopens innehåll längre ner på sidan – missa inte din chans att bidra till en bättre och mer effektiv vård!

Workshopen går av stapeln 30 maj i Stockholm.

workshops

Om Konferensen

Ett forum som vänder sig till personer som på ett eller annat sätt tar del av och arbetar med patientflöden och vårdköer. Oavsett om du arbetar hos en privat eller offentlig vårdaktör så har du all anledning att delta. En av dom största utmaningarna nu är just samverkan och samordning mellan det privata och det offentliga, mellan allmän och sluten vård, mellan landsting och kommun, och så vidare.

Under konferensen PATIENTFLÖDEN & VÅRDKÖER samlas deltagare, talare och partners som alla vill driva utvecklingen kring området framåt. Det spelar ingen roll hur bra flödena ser ut och hur långa vårdköerna är inom din organisation, det viktigaste är att erfarenheter och tips utbyts – och sätts i omlopp.

Din titel kan vara verksamhetschef, vårdutvecklare, landstingsdirektör, landstingsråd, patientflödeschef, sjukhusdirektör, kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, chef på vårdcentral, förvaltningschef allmänvård, utvecklingsstrateg, divisionschef, kvalitetschef eller någonting helt annat. I en organisation som har förstått vikten av effektiva patientflöden jobbar alla, oavsett arbetsuppgifter och titel, med flödesglasögonen på. Därför är detta ett forum för dig, oavsett vilken roll du har.

Konferensen går av stapeln 29 maj på GT30, på Östermalm i Stockholm.

Om Workshopen

Vad krävs av dig och din vårdorganisation för att skapa förbättrade patientflöden? Och hur kan vi tillsammans ta ett helhetsgrepp för att underlätta patientens väg in i vården och samverka mellan olika aktörer?

Daniel Brämhagen och Kristoffer Kenttä från EY höll under förra året i den mycket uppskattade workshopen till “systerkonferensen” Effektivt operationsflöde (länk?). I år tar dom istället en bredare angreppsvinkel och tittar på flöden från ett mer holistiskt perspektiv. Under en heldag får du tillsammans med personer med olika erfarenheter än du själv ta del av verktyg, diskussion och insikter om hur vi tillsammans kan skapa smidigare patientövergångar och använda befintliga resurser på ett smartare sätt – allt för att skapa en mer välmående organisation, patienter och medarbetare.

Office 365- vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Ta del av experter tips och konkreta verktyg samt träffa andra deltagare som står inför liknande utmaningar. Dessa utbildningar tar dig till en ny nivå och ger dig verktyg och inspiration komma igång eller vidareutveckla respektive område.

Läs mer om workshopens innehåll längre ner på sidan – missa inte din chans att bidra till en bättre och mer effektiv vård!

Effektiv vård, patientflöden
och mindre vårdköer – Ett helhetsgrepp

Göran Stiernstedt

“Det finns ett antal utmaningar att ta tag i. Detta kan bara ske genom nära samverkan mellan inblandade parter, det vill säga patienter, professioner, staten samt kommuner och landsting”

• Vad har utredningen “Effektiv vård” egentligen kommit fram till när vi hunnit smälta resultaten?
• Nulägesrapport från utredningen “Ordning och reda i vården”
• Har det svenska vårdsystemet förmågan att anpassa sig inför stundande utveckling, nya förutsättningar, förändrade behov och ökad förväntan?
• Förändrad befolkningsstruktur med allt större andel äldre – hur bör detta påverka vård och omsorg i regionen?
• Mål och strategi för vård – hur planerar man för vård på lång sikt?

Göran Stiernstedt är en av personerna som har bredast erfarenheter i landet vad gäller sjukvård och patientflöden. Just nu främst aktuell med den nationella utredningen “Ordning och reda i vården”. Tidigare bland annat sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, divisionschef för Karolinska sjukhuset och landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

Gränsöverskridande samarbeten
– Antal inlagda patienter som väntas på att skrivas ut: 0

Peter Graf, VD, docent och specialist i ÖNH-sjukdomar

• Lyckad integrering och samverkan mellan landstingets vård och kommunal omsorg – en fråga som berör alla.
• Norrtäljemodellen – så är organisationen uppbyggd för att skapa optimala flöden mellan vård och omsorgens aktörer
• Systematiskt förbättringsarbete som ger resultat och högre patientnöjdhet

Ett mycket effektivt sätt att skapa bättre flöden och spara resurser är samarbetet mellan kommun, landsting och privata aktörer:

“– Vi har ett mycket effektivt system där vi jobbar nära kommunens biståndshandläggare. En vårdplats på sjukhus kan kosta upp till 10 000 kronor per dygn medan det på ett äldreboende kanske kostar 1 500 kronor per dygn. Det sparar en massa pengar och vårdplatser.”

Vikten av patientperspektivet 
för en bättre utveckling och bättre flöden genom hela vården

Anders Henriksson, Vice ordförande

“– Vi plockar alldeles för ofta in patientperspektivet först i slutet, trots att vi egentligen alltid borde börja med det.”

• Hur ska vi arbeta i vårdens alla led för att så tidigt som möjligt ta med patientperspektivet?
• Så arbetar Landstinget i Kalmar län för att reducera vårdköerna på kort och lång sikt
• Konkreta exempel där patientperspektivet fått sätta agendan och bidragit till en bättre och mer effektiv vård

Dagens medicin rankade under 2017 Anders Henriksson som Sveriges mäktigaste person inom sjukvården med motiveringen:

”Kalmars starke man har blivit hela Sveriges starke man när det gäller sjukvård. Med sin långa erfarenhet har han fått en unik roll och förtroende från alla läger.”

Själv är han dock noga med att tona ner sig själv och trycker på att arbetet med vården är ett lagarbete. Under konferensen berättar han om vikten av att se vårdförloppen från patientens synvinkel.

AI och automatisering för första linjens vård – sammanfattning och slutsatser av nationell studie

Kristina Stensson Ljungdahl, Utredare och projektledare

“För att få full effekt behöver det finnas en sammanhängande vårdkedja för hela första linjens vård”

• Chattbotar, egenbedömning och andra verktyg som effektivt hjälper invånaren
• Organisera för digitala vårdmöten – så att resurserna räcker till nödvändiga fysiska vårdmöten
• Större risker för vård- och omsorg att inte agera nu, snarare än att inte agera alls

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

”Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient”

Helena Björkman, Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Roger O. Nilsson, Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör

– Ett förhållningssätt som ska prägla var dags arbete – hur får man det att fungera i praktiken?
– Vad krävs för att lyckas? Och hur vet vi när vi lyckats?
– Utmaningar och goda exempel från arbetet i regionen

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har nu den gemensamma målbilden: Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient. Detta är givetvis någonting som kan tyckas vara självklart. Men med den struktur som hälso- och sjukvården har i Sverige i dag är det svårt att ta det ansvaret då vi generellt arbetar för mycket i stuprör och inte tillräckligt nära varandra i primärvården och specialistvården. Det vill vi ändra på för att förbättra för våra patienter.

Tillgänglighet och samverkansmått
i primärvården – hur många vårdkontakter har våra patienter?

Björn Wettermark Utredare, Docent

• Vad säger egentligen klassiska mått som antal vårdkontakter och väntetid – hur kan man utveckla detta?
• Vad kan man mäta och vilka utfallsmått finns?
• Hur stor är variationen mellan olika vårdcentraler och vad beror den på?

Hur många olika vårdkontakter har en patient? Frågan kan tyckas simpel, men ändå kan den besvara en hel del. Den föranleder nämligen den intressanta frågan – varför har en patient ett visst antal vårdkontakter? Under talarpasset får du lyssna till vad klassiska mått som antal vårdkontakter och väntetid egentligen säger om vårdsituationen, samt hur man kan utveckla måtten och dra nytta av jämförelser mellan olika vårdinstanser.

AI för proaktiv och 
patientanpassad resursplanering inom akut vård

Reza Javid, Hälsoekonom
Patrik Sandin, avancerad analytiker, Ivbar

• Hur ska vi veta hur många akutpatienter vi kommer att ha under en given tidsperiod?
• Digitalt beslutstöd baserat på stora mängder kvalitativ data
• Ökad patientsäkerhet och arbetsmiljö genom minskade överbeläggningar och rätt kompetens på plats
• Mer effektiv akutvård genom behovsplanering

Vad påverkar de flöden av patienter som når en akutmottagning? Kanske är det en fotbollsmatch med tiotusentals åskådare, kanske är det halt ute, eller kanske en storhelg med mycket folk i rörelse. I Västra Götalandsregionen har man tillsammans med Ivbar undersökt hur man kan ta hjälp av digitalt beslutstöd för att anpassa bemanning och resurser efter rådande förutsättningar. Under talarpasset berättar Svante och Reza om hur.

Vården som ett komplext och adaptivt system – kan vi arbeta mer lärandestyrt?

Jesper Olsson Utredare, Leg. läkare

“Kultur äter E-hälsa till lunch”

• Uppföljningsmodell för e-hälsa – vad är det vi vill uppnå?
• Vad inom vården lämpar sig att se som processer och vad är så pass komplext att det är bättre att arbeta i team och andra samarbetsformer?
• Vilka är utmaningarna inom vårdens utvecklingsarbete?

Jesper har lång erfarenhet av att arbeta med sjukvård och flöden på ett analytiskt och strategiskt plan, bland annat inom Myndigheten för vårdanalys. Han brinner för att förbättra arbetssätten inom vården som helhet och skapa smarta innovativa lösningar på komplexa utmaningar. E-hälsan i Sverige har kommit längre än på många andra ställen – men hur kommer utvecklingen att se ut i framtiden?

Fungerande flöden i primärvården, även i socialt utsatta områden

Christer Rosenberg, Projektledare omställning av Hälso- och sjukvård, Nära vård

– Patienter som listade av sig, stora ekonomiska svårigheter och stort beroende av bemanningsläkare – så vände vi på skutan och skapade fungerande rutiner
– Kommunikativt förändringsledarskap som grund för förbättringarna
– Så skapade vi en attraktiv organisation och arbetsplats med fungerande patientflöden och ekonomisk hållbarhet

Christer Rosenberg, nu verksam i Landstinget Blekinge, har lyckats med konststycket att vänta en dysfunktionell vårdcentral i ett socialt belastat område till en funktionell dito på bara tre år. Under föreläsningen berättar han om projektet “Nya Närhälsan Frölunda Vårdcentral” och hur man genom analys- och kartläggningsarbete, samt nära samarbete och samordning med andra aktörer från både privat och offentlig sektor lyckats skapa en fungerande verksamhet.

Förändringsarbete: så har vi arbetat med projektet Framtidens vårdavdelning

Yvonne Hedegärd, Projektledare Framtidens vårdavdelning

– Att öppna upp verksamheten för experimentellt innovationsarbete – så får du med alla på resan
– Att involvera patienten i sin egen vård och behandling – bedside-platta där patienten själv aktivt kan delta i sitt eget vårdförlopp
– Bättre patientflöden genom mer delaktiga patienter
– Genomgång av framgångsfaktorer och fallgropar i det strategiska och operativa arbetet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick under 2017 beviljat medel från Vinnova för att driva projektet Framtidens vårdavdelning. En aktiv satsning och verklighetslabb där fokuset ligger på att involvera patienten och se till patientperspektivet tas med i planeringen av verksamheten. Under talarpasset berättar Yvonne om hur man arbetar med genomförandet, bland annat genom att använda sig av befintliga yrkeskategorier på nya och innovativa sätt.

Moderator

Daniel Brämhagen, EY

Daniel Brämhagen är ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige. Daniel har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har de senaste 15 åren arbetat med en majoritet av Sveriges vårdgivare. Daniel är specialiserad inom förändringsledning och strategisk kompetensförsörjning och driver för närvarande större förändringsprogram hos flera vårdgivare omfattande bland annat ny vårdstrategi och nya ledningsstrukturer. Daniel var ansvarig för EYs arbete med att ta fram studien ”Hur skapar vi patientbrist?” som lanserades i Almedalen.

Hur kan teknik och digitala verktyg stötta vårdens verksamhet och frigöra tid för personalen?

Erika Hombert, Affärsområdesansvarig Vård och Hälsa, Telia Sverige

Som affärsområdesansvarig kommer Erika att belysa den nya tekniken, innebär det krångel och onödig tid eller är det smarta verktyg som avlastar och förbättrar arbetsmiljön? Hur kan teknik och digitala verktyg stötta vårdens verksamhet och samtidigt frigöra tid för personalen?

Digitalisering och ny teknik medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård. Telia Sverige levererar helhetslösningar till vården, från infrastruktur och kommunikation till innovativa lösningar.

Dagens och framtidens människor blir alltmer digitalt kompetenta och ställer större krav på att kunna leva fritt och med hög livskvalitet – även om man skulle drabbas av en sjukdom. Vi har också en demografisk utveckling där alltfler lever allt längre, vilket ökar behovet av sjukvård. Samtidigt som fler också lever med kroniska sjukdomar som KOL och diabetes.

Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar och behöver kunna möta ett stort antal nya utmaningar samt stödja det ökade tempot i utvecklingen. Det sätter press på vården och driver upp samhällets vårdkostnader. Digitaliseringen medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård.

Med hjälp av rätt teknik och modern e-hälsa går det att krympa avståndet mellan individ och vårdgivare, minska kostnader för sjukvård, förbättra kvaliteten och erbjuda effektivare vård. Dessutom kan riskfaktorer identifieras i ett tidigare skede och vården röra sig från att behandla sjukdomstillstånd till att verka förebyggande.

”Hur skapar vi patientbrist?”

Så kan du utifrån ett holistiskt perspektiv skapa större mervärde för patienter och samtidigt effektivisera resursanvändningen i din vårdorganisation

Är det komplicerat att som patient förstå var i vårdkedjan man ska söka? Upplever patienter att vårdköerna är långa och att kontinuiteten brister? Eller vet man som patient hur den nära vården egentligen borde vara utformad och hur övergångar mellan olika vårdaktörer bör hanteras, men är osäker på hur man på ett framgångsrikt sätt går från idé till verklighet?

Denna workshop kommer ge dig konkreta verktyg som du kommer kunna ta med dig hem och använda i den egna verksamheten för att se på patientflöden ur ett helhetsperspektiv, skapa smidiga patientövergångar och samtidigt använda befintliga resurser smartare.

För vem: Workshopen riktar sig till dig som arbetar som landstingsråd, inom landstingets förvaltning, patientflödeschef, sjukhusdirektör, verksamhetschef, kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, chef på vårdcentral eller liknande.

Varför: Du får ta del av teori, verkliga fall, övningar och lösa konkreta problem i grupp med personer som har liknande utmaningar. Efter avslutad workshop har du med dig verktyg och erfarenheter som du kan implementera direkt i din verksamhet.

Delar av innehållet

• Introduktion till varför vi behöver se patientflöden ur ett helhetsperspektiv och inte ur ett enskilt sjukhus eller vårdcentrals synvinkel
• Hantering av patientens väg in i vården och samarbete mellan olika vårdaktörer
• Övningar för en djupare förståelse av effektiva patientflöden och övergångar mellan olika vårdaktörer
• Verkliga fallbeskrivningar där väntetid har kunnat reduceras från i genomsnitt 100 till 20 dagar
• Hur du går från idé till verklighet. Exempel på förändringsledning och beslutsstruktur för att få till en bestående förändring

Daniel Brämhagen är ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige. Daniel har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har de senaste 15 åren arbetat med en majoritet av Sveriges vårdgivare. Daniel är specialiserad inom förändringsledning och strategisk kompetensförsörjning och driver för närvarande större förändringsprogram hos flera vårdgivare omfattande bland annat ny vårdstrategi och nya ledningsstrukturer. Daniel var ansvarig för EYs arbete med att ta fram studien ”Hur skapar vi patientbrist?” som lanserades i Almedalen.

Kristoffer Kenttä är leg. läkare och arbetar på EY med inriktning mot hälso- och sjukvårdssektorn. Kristoffer har i rollen som läkare arbetat på universitetssjukhus, akutsjukhus och i primärvården. I sin roll på EY har Kristoffer gjort uppdrag åt landsting och sjukhus med patientflödesprocesser, effektivitetsutnyttjande, organisation och styrmodeller. Kristoffer har mycket god insikt i sjukvårdens samtliga delar samt hur sjukvården hänger samman mellan olika professioner i vårdkedjan. Kristoffer för strategiska samtal på nationell nivå inom ämnet och var medförfattare till studien ”Hur skapar vi patientbrist?”.

”Hur skapar vi patientbrist?”

Så kan du utifrån ett holistiskt perspektiv skapa större mervärde för patienter och samtidigt effektivisera resursanvändningen i din vårdorganisation

Är det komplicerat att som patient förstå var i vårdkedjan man ska söka? Upplever patienter att vårdköerna är långa och att kontinuiteten brister? Eller vet man som patient hur den nära vården egentligen borde vara utformad och hur övergångar mellan olika vårdaktörer bör hanteras, men är osäker på hur man på ett framgångsrikt sätt går från idé till verklighet?

Denna workshop kommer ge dig konkreta verktyg som du kommer kunna ta med dig hem och använda i den egna verksamheten för att se på patientflöden ur ett helhetsperspektiv, skapa smidiga patientövergångar och samtidigt använda befintliga resurser smartare.

För vem: Workshopen riktar sig till dig som arbetar som landstingsråd, inom landstingets förvaltning, patientflödeschef, sjukhusdirektör, verksamhetschef, kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, chef på vårdcentral eller liknande.

Varför: Du får ta del av teori, verkliga fall, övningar och lösa konkreta problem i grupp med personer som har liknande utmaningar. Efter avslutad workshop har du med dig verktyg och erfarenheter som du kan implementera direkt i din verksamhet.

Delar av innehållet

• Introduktion till varför vi behöver se patientflöden ur ett helhetsperspektiv och inte ur ett enskilt sjukhus eller vårdcentrals synvinkel
• Hantering av patientens väg in i vården och samarbete mellan olika vårdaktörer
• Övningar för en djupare förståelse av effektiva patientflöden och övergångar mellan olika vårdaktörer
• Verkliga fallbeskrivningar där väntetid har kunnat reduceras från i genomsnitt 100 till 20 dagar
• Hur du går från idé till verklighet. Exempel på förändringsledning och beslutsstruktur för att få till en bestående förändring

Daniel Brämhagen är ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige. Daniel har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har de senaste 15 åren arbetat med en majoritet av Sveriges vårdgivare. Daniel är specialiserad inom förändringsledning och strategisk kompetensförsörjning och driver för närvarande större förändringsprogram hos flera vårdgivare omfattande bland annat ny vårdstrategi och nya ledningsstrukturer. Daniel var ansvarig för EYs arbete med att ta fram studien ”Hur skapar vi patientbrist?” som lanserades i Almedalen.

Kristoffer Kenttä är leg. läkare och arbetar på EY med inriktning mot hälso- och sjukvårdssektorn. Kristoffer har i rollen som läkare arbetat på universitetssjukhus, akutsjukhus och i primärvården. I sin roll på EY har Kristoffer gjort uppdrag åt landsting och sjukhus med patientflödesprocesser, effektivitetsutnyttjande, organisation och styrmodeller. Kristoffer har mycket god insikt i sjukvårdens samtliga delar samt hur sjukvården hänger samman mellan olika professioner i vårdkedjan. Kristoffer för strategiska samtal på nationell nivå inom ämnet och var medförfattare till studien ”Hur skapar vi patientbrist?”.

ey

EXPERTER PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvård utgör ett prioriterat område för EY och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med uppdrag hos såväl universitets- och akutsjukhus, central förvaltning och övriga aktörer inom sektorn, både i Sverige och globalt. Vi använder oss utav väl beprövade tillvägagångssätt för att säkerställa hög kvalitet i alla leveranser. Genom vårt globala nätverk av specialister och organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn, såsom läkare, medicinskt sakkunniga, processpecialister och sakkunniga inom innovation, möjliggör vi för våra kunder att ta del av en stor mängd extern kompetens och innovativt tänkande.

Genom revisionsuppdrag i fler än tio landsting i Sverige har vi omfattande erfarenhet av hälso- och sjukvårdens alla delar, från effektivitet på operationsavdelningar och psykiatrins kompetensförsörjning till den övergripande politiska styrningen.

telia_logo

INNOVATIVA LÖSNINGAR INOM VÅRDEN

Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar och behöver kunna möta ett stort antal nya utmaningar samt stödja det ökade tempot i utvecklingen. Det sätter press på vården och driver upp samhällets vårdkostnader. Digitaliseringen medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård.

Med hjälp av rätt teknik och modern e-hälsa går det att krympa avståndet mellan individ och vårdgivare, minska kostnader för sjukvård, förbättra kvaliteten och erbjuda effektivare vård. Dessutom kan riskfaktorer identifieras i ett tidigare skede och vården röra sig från att behandla sjukdomstillstånd till att verka förebyggande.

altran_

Som världsledande inom digital transformation och innovation hjälper vi våra kunder med information management och digitala arbetsplatser.

Under mer än 30 år har Altran levererat lösningar till ledande företag och organisationer inom sektorer som tillverkande industri, bank och finans, offentlig sektor, transport, telekom och life science.

Altran erbjuder både paketerade och skräddasydda lösningar för intranät, samarbete och digitala arbetsplatser på Microsoftplattformen såväl som support- och förvaltningstjänster.

I Skandinavien är Altran representerat i Borlänge, Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Oslo med över 500 medarbetare. Globalt finns Altran i över 20 länder med mer än 27 000 medarbetare.

Tieto

The demands of your future workforce will change
Today we all expect to experience customization, personalization, self-service and an IT environment that enables us to evolve ourselves and our business. The new generation already takes advantage of these digital capabilities.

For the business, it is key to support the complex and fast moving work environment, to enhance the employee engagement and business success.

It’s all about end-user satisfaction.
We all deserve to enjoy work while delivering, as our business and personal lives are seamlessly connected. What is great for your people is great for your business.

Tieto’s Energized Workspace services enable new and efficient ways of agile work-methods that increase the collaboration between colleagues and improves productivity. And by allowing flexible ways to safely access work – you will see results in the overall user satisfaction. Why should the user experience of corporate IT services be any less functional or appealing than the IT services you use in your private life?