RHR logo

Nordens mötesplats för Datadriven HR och HR Analytics

Från skaparna av Analyticsdagarna.

Konferens – 31 maj
Kurser – 1 juni

RHR logo

Nordens mötesplats för Datadriven HR och HR Analytics

Från skaparna av Analyticsdagarna.

Konferens – 31 maj
Kurser – 1 juni

 Förstå – Bemästra – Applicera

Ett fristående event för optimal kunskapsdelning inom HR Analytics och Datadriven HR.

Varför?

Ny teknik och nya arbetssätt möjliggör insamling och analys av data ur ett HR-perspektiv. Att mäta och dra slutsatser utifrån data och uppsatta nyckeltal är mer lättillgängligt än någonsin. Det går inte längre att enbart förlita sig på sitt varumärke utan organisationer behöver tillförlitlig data för att kunna ta strategiska beslut, effektivisera och vinna konkurrensfördelar.

LÄS MER

I princip alla bolag samlar in data på ett eller annat sätt, utan att idag vara medvetna om det. På Rethink HR lyfter vi hur du kan arbeta med data och insikter utifrån era förutsättningar, oavsett om du har ett avancerat HR-system eller inte. Vi fokuserar mindre på tekniken och mer på det värde data och analys genererar i en HR-funktion och för en organisations affärsstrategi. Viktigt att poängtera att den transformation som sker inte främst handlar om teknik, utan om människor, kultur, förändring och ledarskap.

Event

Ta del av de senaste trenderna för att utveckla din organisation och människorna i den. Ladda för en dag med inspiration, diskussion och konkreta tips tillsammans med några av de vassaste personerna inom HR Analytics. Syftet med konferensen är att hjälpa dig kring hur din organisation kan arbeta med data, analysera datan och fatta beslut utifrån detta. 

LÄS MER

Se våra fantastiska talare längre ner. Konferensen går av stapeln den 31 maj i Bryggarsalen, Stockholm.

Utbildningar

Vill du skapa en djupare förståelse kring hur du kan arbeta med Datadrivan HR och Analys i praktiken kan du delta på vår workshop. Sitt ner i en grupp av 15 personer och ta del av konkreta tips, verktyg samt utför teoretiska övningar kopplat till din organisation på temat HR Analytics. Hur börjar du, hur underhåller du datan och vilka analyser kan du göra?

LÄS MER

Läs mer om våra utbildningar längre ner eller klicka på Utbildning i menyn.

Varför?

Ny teknik och nya arbetssätt möjliggör insamling och analys av data ur ett HR-perspektiv. Att mäta och dra slutsatser utifrån data och uppsatta nyckeltal är mer lättillgängligt än någonsin. Det går inte längre att enbart förlita sig på sitt varumärke utan organisationer behöver tillförlitlig data för att kunna ta strategiska beslut, effektivisera och vinna konkurrensfördelar.

LÄS MER

I princip alla bolag samlar in data på ett eller annat sätt, utan att idag vara medvetna om det. På Rethink HR lyfter vi hur du kan arbeta med data och insikter utifrån era förutsättningar, oavsett om du har ett avancerat HR-system eller inte. Vi fokuserar mindre på tekniken och mer på det värde data och analys genererar i en HR-funktion och för en organisations affärsstrategi. Viktigt att poängtera att den transformation som sker inte främst handlar om teknik, utan om människor, kultur, förändring och ledarskap.

Event

Ta del av de senaste trenderna för att utveckla din organisation och människorna i den. Ladda för en dag med inspiration, diskussion och konkreta tips tillsammans med några av de vassaste personerna inom HR Analytics. Syftet med konferensen är att hjälpa dig kring hur din organisation kan arbeta med data, analysera datan och fatta beslut utifrån detta.

LÄS MER

Se våra fantastiska talare längre ner. Konferensen går av stapeln den 31 maj i Bryggarsalen, Stockholm.

Utbildningar

Vill du skapa en djupare förståelse kring hur du kan arbeta med Datadrivan HR och Analys i praktiken kan du delta på vår workshop. Sitt ner i en grupp av 15 personer och ta del av konkreta tips, verktyg samt utför teoretiska övningar kopplat till din organisation på temat HR Analytics. Hur börjar du, hur underhåller du datan och vilka analyser kan du göra?

LÄS MER

Läs mer om våra utbildningar längre ner eller klicka på Utbildning i menyn.

Conference

LÄS MER

Get updated on the latest trends and be part of the development! Prepare for a full day of inspiration and discussions from some of the brightest people in the area. The purpose is to help you become even more awesome than you already are!

Courses

LÄS MER

Include workshops to master and take action!
Choose between 1 to 4 optional workshops. Sit down in a group of 15 people to discuss your way of work with tools like Google Analytics, SEO or Adwords. Get instructions to understand the tools to reach the next level.

Smarta företag skickar sina smartaste personer på området
Smarta företag skickar sina smartaste personer på området

Väl utvalda talare med erfarenhet inom olika områden kopplat till HR Analytics och Datadriven HR.

Väl utvalda talare med erfarenhet inom olika områden kopplat till HR Analytics och Datadriven HR.

Talare


Vi är stolta över att presentera våra fantastiska talare.

Ulrika Jonsson
Digital HR och People Analytics
Digital HR och People Analytics

Ulrika Jonsson, Director Business Development Digital HR

Ulrika har en lång karriär inom HR som nu övergått till en affärsutvecklande roll med fokus på den digitala transformationen som inte främst handlar om teknik, utan om människor, kultur, förändring och ledarskap. Hon kommer att visa praktiska exempel på hur HR kan utveckla nya digitala verktyg för att skapa ett större engagemang, ökad produktivitet samt hur HR kan använda analys och data som beslutsunderlag för att bli en stark drivkraft för en organisations affärsstrategi.

 

 

Matti Klasson
Kan vi mäta ledarskap? – Javisst!
Kan vi mäta ledarskap? – Javisst!

Matti Klasson, Development People Lead

Ett bra ledarskap är en av de viktigaste nycklarna för att nå framgång, men hur mäter vi egentligen ledarskapet på riktigt? I den moderna organisationen är det chefens roll att skapa en miljö där medarbetarna är glada och produktiva. Matti kommer tala om hur du kan mäta att medarbetarna får det ledarskap som de behöver utifrån vilka KPIer du kan sätta upp, hur du mäter detta och hur använder den insamlade datan.

Lisa Gunnarsson
Att arbeta smart och effektivt med hjälp av mätning
Att arbeta smart och effektivt med hjälp av mätning

Lisa Gunnarsson, Head of LinkedIn Nordics

Det skapar en större tyngd om du kommunicerar med affärsledningen med hjälp av fakta, analyser och procentjämförelser. Ledningen lyssnar till data som har samlats in och analyserats, det skapar konkreta och underbyggda beslutsunderlag. Linkedin har 2.7 miljoner användare i Sverige och möjligheterna till mätbarhet är nästan oändliga. Lisa kommer lära dig hur du kan arbeta smart och effektivt med data och analys utifrån ett HR-perspektiv.

Ewa Tawaststjerna
Workforce Analytics: Harnessing the Power of Data
Workforce Analytics: Harnessing the Power of Data

Ewa Tawaststjerna, HCM Strategy Director at Oracle Nordics

Ewa will speak about how to get going with Workforce Analytics, from a starting perspective and in a smaller scale, without having to invest in expensive HR-systems. Ewa will also uncover the steps that organizations can take to reach HR analytics maturity. She will speak about what to take into consideration when setting up a plan and identifying where you want to go with your data and analytics, how to analyze it, and the most important off all, how you could build your findings into your company culture and deliver smarter, more strategic, and more satisfying HR experiences.

Elin Sebö Malmström & Catrine Augustsson
Vad är HR Analys och hur gör du? På riktigt?
Vad är HR Analys och hur gör du? På riktigt?

Elin Sebö Malmström & Catrine Augustsson, HR Analytiker

HR-avdelningar sitter på en guldgruva med data och det är dags att börja förstå, analysera och förädla denna. Med HR Analys får du en ökad förståelse för bolagets största kostnadspost/investering (personalen!) och kan fatta strategiska beslut. Elin och Catrine konkretiserar och ger tydliga exempel på hur HR Analys kan bli en del av din vardag. De ger dig exempel på HR nyckeltal utöver ”de gamla vanliga” men visar också hur du kan jobba med data och insikter även om du saknar ett top-notch HR system.

Karl Prag
Performance Analytics and Controlling Excellence
Performance Analytics and Controlling Excellence

Karl Prag, Analytics Expert at EY 

Karl Prag is an Analytics expert within EY and will share his long experience from helping the world’s largest companies develop insight driven performance management.

Gustav Molnar
Så driver du HR i förändring kopplat till digitaliseringen
Så driver du HR i förändring kopplat till digitaliseringen

Gustav Molnar, Speaker & Digital Workplace Evangelist

HR genomgår en kontinuerlig transformation, en stor del av denna förändring påverkas av digitaliseringen. Digitaliseringen skapar både möjligheter och utmaningar i en organisation. Gustav kommer tala kring hur du driver förändring ur ett HR-perspektiv. Vad krävs för att möta och kapitalisera på möjligheterna samt utmaningarna? Hur får hen med sig medarbetarna och hur skapar hen engagemang för att driva förändringen för att uppnå bästa resultat?

Hans Martinsson
GDPR- Hur förhåller vi oss till de nya EU-reglerna om dataskydd?
GDPR- Hur förhåller vi oss till de nya EU-reglerna om dataskydd?

Hans Martinsson, Manager General Data Protection Regulation

I maj 2018 träder nya EU-regler om dataskydd (GDPR) i kraft. Hans kommer gå igenom övergripande vad lagen innebär för att sedan fokusera på de praktiska delarna som: Vad får vi göra med vår insamlade data, vad behöver organisationen göra för att anpassa sig, vilka påverkas inom bolaget och vilka rutiner måste förändras för att säkerställa att man agerar efter de nya kraven.

David Strömbeck
Framtidens hälsokoll för välmående medarbetare
Framtidens hälsokoll för välmående medarbetare

Visste du att ca 7% av alla IT-utvecklare har sömnproblem eller att alkoholkonsumtionen bland unga tjejer i Stockholm innebär en ökad risk för utbrändhet och psykisk ohälsa? David kommer prata om dagens hälsoutmaningar och vad några av de mest framgångsrika bolagen i Sverige gör, och hur de nyttjar data och analys, för att komma tillrätta med detta.

 

Talare


Vi är stolta över att presentera våra duktiga talare.

Ulrika Jonsson
Digital HR och People Analytics
Digital HR och People Analytics

Ulrika Jonsson, Director Business Development Digital HR

Ulrika har en lång karriär inom HR som nu övergått till en affärsutvecklande roll med fokus på den digitala transformationen som inte främst handlar om teknik, utan om människor, kultur, förändring och ledarskap. Hon kommer att visa praktiska exempel på hur HR kan utveckla nya digitala verktyg för att skapa ett större engagemang, ökad produktivitet samt hur HR kan använda analys och data som beslutsunderlag för att bli en stark drivkraft för en organisations affärsstrategi.

 

 

Matti Klasson
Kan vi mäta ledarskap? – Javisst!
Kan vi mäta ledarskap? – Javisst!

Matti Klasson, Development People Lead

Ett bra ledarskap är en av de viktigaste nycklarna för att nå framgång, men hur mäter vi egentligen ledarskapet på riktigt? I den moderna organisationen är det chefens roll att skapa en miljö där medarbetarna är glada och produktiva. Matti kommer tala om hur du kan mäta att medarbetarna får det ledarskap som de behöver utifrån vilka KPIer du kan sätta upp, hur du mäter detta och hur använder den insamlade datan.

Lisa Gunnarsson
Att arbeta smart och effektivt med hjälp av mätning
Att arbeta smart och effektivt med hjälp av mätning

Lisa Gunnarsson, Head of LinkedIn Nordics

Det skapar en större tyngd om du kommunicerar med affärsledningen med hjälp av fakta, analyser och procentjämförelser. Ledningen lyssnar till data som har samlats in och analyserats, det skapar konkreta och underbyggda beslutsunderlag. Linkedin har 2.7 miljoner användare i Sverige och möjligheterna till mätbarhet är nästan oändliga. Lisa kommer lära dig hur du kan arbeta smart och effektivt med data och analys utifrån ett HR-perspektiv.

Ewa Tawaststjerna
Workforce Analytics: Harnessing the Power of Data
Workforce Analytics: Harnessing the Power of Data

Ewa Tawaststjerna, HCM Strategy Director at Oracle Nordics

Ewa will speak about how to get going with Workforce Analytics, from a starting perspective and in a smaller scale, without having to invest in expensive HR-systems. Ewa will also uncover the steps that organizations can take to reach HR analytics maturity. She will speak about what to take into consideration when setting up a plan and identifying where you want to go with your data and analytics, how to analyze it, and the most important off all, how you could build your findings into your company culture and deliver smarter, more strategic, and more satisfying HR experiences.

Elin Sebö Malmström & Catrine Augustsson
Vad är HR Analys och hur gör du? På riktigt?
Vad är HR Analys och hur gör du? På riktigt?

Elin Sebö Malmström & Catrine Augustsson, HR Analytiker

HR-avdelningar sitter på en guldgruva med data och det är dags att börja förstå, analysera och förädla denna. Med HR Analys får du en ökad förståelse för bolagets största kostnadspost/investering (personalen!) och kan fatta strategiska beslut. Elin och Catrine konkretiserar och ger tydliga exempel på hur HR Analys kan bli en del av din vardag. De ger dig exempel på HR nyckeltal utöver ”de gamla vanliga” men visar också hur du kan jobba med data och insikter även om du saknar ett top-notch HR system.

Karl Prag
Performance Analytics and Controlling Excellence
Performance Analytics and Controlling Excellence

Karl Prag, Analytics Expert at EY 

Karl Prag is an Analytics expert within EY and will share his long experience from helping the world’s largest companies develop insight driven performance management.

Gustav Molnar
Så driver du HR i förändring kopplat till digitaliseringen
Så driver du HR i förändring kopplat till digitaliseringen

Gustav Molnar, Speaker & Digital Workplace Evangelist

HR genomgår en kontinuerlig transformation, en stor del av denna förändring påverkas av digitaliseringen. Digitaliseringen skapar både möjligheter och utmaningar i en organisation. Gustav kommer tala kring hur du driver förändring ur ett HR-perspektiv. Vad krävs för att möta och kapitalisera på möjligheterna samt utmaningarna? Hur får hen med sig medarbetarna och hur skapar hen engagemang för att driva förändringen för att uppnå bästa resultat?

Hans Martinsson
GDPR- Hur förhåller vi oss till de nya EU-reglerna om dataskydd?
GDPR- Hur förhåller vi oss till de nya EU-reglerna om dataskydd?

Hans Martinsson, Manager General Data Protection Regulation

I maj 2018 träder nya EU-regler om dataskydd (GDPR) i kraft. Hans kommer gå igenom övergripande vad lagen innebär för att sedan fokusera på de praktiska delarna som: Vad får vi göra med vår insamlade data, vad behöver organisationen göra för att anpassa sig, vilka påverkas inom bolaget och vilka rutiner måste förändras för att säkerställa att man agerar efter de nya kraven.

David Strömbeck
Framtidens hälsokoll för välmående medarbetare
Framtidens hälsokoll för välmående medarbetare

Visste du att ca 7% av alla IT-utvecklare har sömnproblem eller att alkoholkonsumtionen bland unga tjejer i Stockholm innebär en ökad risk för utbrändhet och psykisk ohälsa? David kommer prata om dagens hälsoutmaningar och vad några av de mest framgångsrika bolagen i Sverige gör, och hur de nyttjar data och analys, för att komma tillrätta med detta.

 

Varför ska du delta på Rethink HR?


Inget säljsnack på scen

På Rethink HR fokuserar vi på ren information, inspiration och kunskapsdelning på scen.

Ett oberoende kunskapsforum

Vi tror att kunskapsdelning är vägen att lyckas. Vår ambition är att skapa världens bästa kunskapsforum. Inget annat.

Människa hjärta Teknik

Vi tror på människan. Och vi tror på tekniken. Tar vi vara på datan är möjligheterna oändliga.

Hantera datan är viktigare än någonsin!

Vi vill att du ska lyckas hantera din data. Från analys till insikt till action. Vi skapar forumet där du kan lära, inspireras och börja applicera.

Arbetsplatsens brister i siffror


Vi anser att kunskapsdelning är vägen att lyckas. Vår ambition är att skapa världens forum för kunskapsdelning. Inget annat.

Partners


Vi älskar dessa varumärken, det kommer du också att göra. Vill du också bli partner? Kontakta tova.lindberg@rethinkhr.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring digital HR. Nedan ser du ett urval.

Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev


Kontakt


Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor.

Project Manager Tova Lindberg
Nr: +4676-044 24 23
Mail: tova.lindberg@rethinkhr.se

Tova Rethink HR

Message

Email*

Har er organisation Nordens
Bästa Digitala Arbetsplats?

Lämna ert bidrag senast den 3:e april. 

Kontakt


Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor.

Project Manager Tova Lindberg
Nr: +4676-044 24 23
Mail: tova.lindberg@rethinkhr.se

Informationshantering

20% av all arbetstid går åt till att söka och hitta information

Engagemang

Enbart 16% av alla anställda är engagerade i sina jobb

Digital stress

36% av anställda lider av digital stress

Produktivitet

En anställd som klagar på arbetsmiljön är i genomsnitt 38% mindre produktiv

DIWO

WHAT WE DO
We drive engagement and productivity by moving away from traditional intranets towards great digital workplaces.

PRESTUDY
Successful digital workplaces spring from the impact of cultural change that leads to a new way of working. The road to success is about backing off the solution and start with the questions “why”, “who” and “what”. Prior to identifying the best possible digital solution, we first have to understand the user behaviors and how they contribute to various effect areas and strategic targets. The Diwo teams adapt a well-proven pre-study methodology ensuring a successful digital and cultural transformation. A methodology that starts with inspiration from case studies to show what is possible and to create a feeling of “wow” in your organisation that smoothens your digital transformation.

AGILE DEVELOPMENT
The Diwo teams are highly skilled and experienced in agile development. We focus on continuous improvement, scope flexibility, team input, and delivering essential quality products within the digital workplace.

PROACTIVE GOVERNANCE
We believe in a proactive governance model including the strategic perspective of the digital workplace. This way we can ensure an intuitive digital experience for the employees and align the digital workplace features with the overall strategic business targets.

ZALARIS

Zalaris provides full-service payroll and strategic HR outsourcing solutions in addition to related consulting and cloud-based systems for large enterprises, enabling best practices and standardized cross-border processes that reduce costs and optimize talent management. Zalaris’ operations currently cover the Nordi and Baltic countries as well as Germant, Poland, UK/Ireland and India, and are readily expandable to other nations. Zalaris is an SAP SuccessFactors BPO Partner.

Twitter:@Zalaris
LinkedIN:https://www.linkedin.com/company-beta/38376/
Web: www.zalaris.com/about

OneLab


OneLab
är en läkarklinik med fokus på moderna hälsoundersökningar och preventiv hälsa. Vi använder den senaste tekniken för att hjälpa företag med dagens hälsoutmaningar oavsett om det handlar om fysisk ohälsa, bristande livsstilsvanor, stress, psykisk ohälsa eller våra vanligaste hälsoproblem. Detta leder till lägre sjuktal, högre nyttjande av frisk- och sjukvårdsresurser samt i slutändan ett mer produktivt företag. www.onelab.se

POPULUM

Populum möjliggör snabba, kontinuerliga pulsmätningar för storföretag – på enklast möjliga sätt. Lösningen är utformad för att möta den stora organisationens behov:

  • Enkelt – smidig uppstart och intuitiv användning
  • Automatiserat – minimal administration för HR
  • Uppskattat – snabbt och värdeskapande för alla chefer och team
  • Skalbart – dataaggregering på obegränsat antal nivåer
Tips! Spara tid och pengar genom att även göra den större medarbetarundersökningen genom Populum. Välkommen på demo!

E-post: contact@populum.se

 

Telefon: +46 700 717 700
www.populum.se

PEOPLE ANALYTICS

PeopleAnalytics är ett datadrivet konsultbolag som analyserar HR data. Vi hjälper organisationer att skapa lönsamhet och skapa konkurrensfördel genom att bättre förstå sin personal. Genom datadriven analys tar vi fram faktabaserade beslutsunderlag och värdefulla insikter!