logo-white (1)Hur möter vi framtidens HR?

 

Konferens 29 november
Workshops 30 november


Arbetsplatsen är inte längre en fysisk plats, utan något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. Det är en utveckling som ställer allt högre krav på HR som fungerar som en central mittpunkt i allt detta. Hur ska HR-funktionen tackla utmaningar kopplade till digitaliseringen, globaliseringen och mångfald? Hur kan HR agera affärsstrategisk partner, stötta organisationen och tillsammans driva organisationen framåt?
We believe HR is business.

Talare

Tre Anna
Anna Marklund
Investera i employer branding och digital närvaro för att attrahera nya stjärnor
Investera i employer branding och digital närvaro för att attrahera nya stjärnor

Ett starkt arbetsgivarvarumärke och digital närvaro är idag viktigare än någonsin. I och med digitaliseringen har möjligheterna att öka sitt inflytande och sin status kring arbetsgivarvarumärke aldrig varit bättre. Anna kommer att berätta om hur Tre lyckats med sin rekrytering med hjälp av ett starkt arbetsgivarvarumärke och en kreativ digital närvaro.

Patrik Nordea
Patrik Birgander
Att välja och utveckla ledartalanger för bästa mätbara effekt
Att välja och utveckla ledartalanger för bästa mätbara effekt

I Nordea ses ledarskap som en av de viktigaste drivkrafterna bakom kultur, prestation, motivation och trivsel på jobbet. Patrik kommer att prata om Nordeas strukturerade grundmodell för ledarutveckling och hur Nordea utifrån den väljer ut och utvecklar ledartalanger. Han berättar även hur de designar talangprogrammet för bästa effekt och slutligen mäter outcome.

Petra iZettle
Petra Weslien
HRs roll från start-up till tillväxtbolag med 300+ anställda
HRs roll från start-up till tillväxtbolag med 300+ anställda

Petra berättar om HRs roll i ett bolag som gått från start-up till att bli ett tillväxtbolag med 300+ anställda. Vad är HRs roll och vad kan HR göra för att driva tillväxt?

Anna Fredrixon
How HR can help scaling a company to being a true global player
How HR can help scaling a company to being a true global player

Truecaller, a Swedish company with 80 employees but 200 million users worldwide and although one office in Stockholm they have 35+ nationalities. Truecaller think and act global in everything they do. They recruit talent from allover the world and their biggest market is India. Anna will talk about the practical aspects of acting truly global and empowering diversity: recruitment, relocation and onboarding, working with global, scalable HR systems and processes and finding a Truecaller way instead of a Swedish or American way.

Paneldiskussion 1: Transformationen och Digitaliseringen av HR
Transformationen och Digitaliseringen av HR
Transformationen och Digitaliseringen av HR

Samtal kring HRs framtida roll. Vad kan HR göra för att möta möjligheter och utmaningar kring digitaliseringen, globaliseringen och den ökade mångfalden. Hur kan HR agera affärsstrategisk partner, stötta organisationen och tillsammans driva HR och verksamheten framåt.

Centiro NiklasCentiro ÅsaCentiro Åsa
Niklas Hedin & Åsa Beronius
Hur Centiro, en av Sveriges bästa arbetsplatser, arbetar för vinnande talanger och företagskultur
Hur Centiro, en av Sveriges bästa arbetsplatser, arbetar för vinnande talanger och företagskultur

Centiro har blivit topp-5 placerade i kvalitetsutmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats som anordnas av Great Place to Work sju år i följd, inom kategorin medelstora organisationer 50-249 anställda. Niklas och Åsa kommer tala om den självstyrande Centiroiten i tillväxt, hur de arbetar med sina talanger och företagskultur. De kommer prata om Autonoma team och utmaningar framgent i ett företag i stark tillväxt och internationalisering.

Securitas Richard
Richard Orgård
2020-vision kring ledarskapet
2020-vision kring ledarskapet

Richard berättar om Securitas 2020-vision kring ledarskapet, om resan de gjort och gör kring utformning av kriterier och utveckling för att nå dit.

Maria Wigenius
Hemligheterna bakom en teambaserad organisation med effektiva team som själva leder och tar ansvar
Hemligheterna bakom en teambaserad organisation med effektiva team som själva leder och tar ansvar

Livsmedelsverket har nått stor framgång i sitt arbete med att skapa en teambaserad organisation där teamen själva leder och tar ansvar. Maria delar med sig av framgångsfaktorerna bakom succén som fått Livsmedelsverket att bli en trivsammare arbetsplats, fått medarbetarna att arbeta i team på ett ansvarsfullt, effektivt och värdebaserat sätt.

Gustav bild
Gustav Molnar
Digital Workplace Evangelist
Digital Workplace Evangelist
Gustav är moderatorn som brinner för den digitala utvecklingen. Till vardags är han en evangelist inom den digitala arbetsplatsen som hjälper organisationer att uppnå mätbar affärsnytta vid förändringsarbete inom den digitala arbetsplatsen.
Paneldiskussion 2: Framtidens ledarskap
Framtidens ledarskap
Framtidens ledarskap

Vad är framtidens ledarskap och hur utvecklar vi framtidens ledarskapstalanger? Vad är digitalt ledarskap? Framtid och digitalt i all ära, men handlar det inte om oss som individer och våra värderingar?

Workshops

Alla kurser hålls av erfarna och certifierade kursledare med maxmialt 15pers/grupp

Att mäta HR

paris-1210005__340

 

 

 

 

 

Nästa kurstillfälle: 30 november, Stockholm

Läs mer


Lär dig att genom nyckeltal och mätning effektivisera HR-arbetet och beräkna HR-funktionens påverkan på organisationens resultat. Under workshopen lär du dig grunderna i hur du mäter HR-funktionen, hur du utvecklar och sätter värdefulla mått för dina HR-processer och hur du identifierar vilka nyckeltal som lämpar sig för just din organisation. Du lär dig även hur du kan tydliggöra och presentera HR-funktionens bidrag till företagets resultat för dina kunder och ledningen så att de förstår att ”HR är business”.

Workshopen vänder sig till dig som: Arbetar med utveckling av HR-funktionen och HR-processer och vill använda nyckeltal för att övertyga andra om HR-funktionens effektivitet och förmåga att förbättra resultat. Du är inte bara intresserad av teorin bakom utan vill veta hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet. 

Vi kommer under dagen att gå igenom:
Grunderna i hur du mäter HR-funktionen
Vad är nyckeltal och hur kan de användas?
Att använda nyckeltal i HR-funktionens planerings- och budgetarbete
Hur du utvecklar och implementerar värdefulla mått
Vilka nyckeltal lämpar sig för dina HR-processer?
Hur du definierar nyckeltal så att du mäter rätt
Att identifiera HR-funktionens bidrag till företagets resultat så dina chefer och ledning förstår att ”HR är business”
Hur identifierar du vilka nyckeltal som lämpar sig för din organisation?
Hur du kan tydliggöra och presentera HR-funktionens bidrag till företagets resultat för dina kunder och ledning

Frågorna ovan behandlar vi genom diskussioner, praktiskt arbete och du får med dig enkla mallar som du kan använda i din verksamhet direkt efter workshopen.

Workshopen hålls av: Hampus Collén, Consultatum

LinkedIn – Employer branding digitalt

traffic-332857__340

 

 

 

 

 

Nästa kurstillfälle: 30 november, Stockholm

Läs mer


Ett starkt employer branding är idag viktigare än någonsin för att attrahera, rekrytera och behålla talanger. Digitaliseringen förändrar företagets förutsättningar och möjligheter och det är idag ett måste att vistas där ens talanger och framtida talanger vistas, dvs. digitalt. LinkedIn är ett verktyg med många möjligheter – se till att få ut maximal effekt genom att tidsoptimera och lägga tid på “rätt” aktiviteter som genererar return of investment både gällande tid och investeringar.

Denna workshop är för dig som: Arbetar med LinkedIn och vill stärka ditt arbetsgivarvarumärke digitalt med hjälp av LinkedIn som verktyg. Du lär dig hur du arbetar strategiskt och tids-och kostnadsoptimerar din insats för att skapa bästa möjliga affärsnytta ur ett HR-perspektiv.

Du kommer bland annat att lära dig:
Kort om hur man skapar en attraktiv arbetsgivarprofil som sticker ut
Att sätta HR-strategi för bolagets LinkedIn användande
Hur man bygger arbetsgivarvarumärke med hjälp av rätt aktiviteter
Hur man skriver välbesökta Pulse-inlägg
Talent search / aquisition
Advertising via Linkedin
Content marketing
Hur du tids- och kostnadsoptimerar för att få ut maximal affärsnytta utifrån ditt bolags behov

Ta med din dator:
Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Varför Rethink HR?

Unikt kunskapsforum

Ledande bolag samlas på ett och samma ställe för att lyfta verkliga praktikfall från bolagsperspektiv samt dela best practice kring HR-relaterade utmaningar och möjligheter.

Föränderlig utveckling möjliggör

Digitalisering, globalisering, integration och mångfald både påverkar och möjliggör för företag och HR-funktioner. Se till att din organisation håller sig uppdaterad, hanterar utmaningarna och tar tillvara på möjligheterna.

Högkvalitativa workshops

Kombinera inspiration och inslag med att fördjupa dina kunskaper och förbättra affärsnyttan kring ditt HR-arbete. Med workshops i ”Att mäta HR” och ”LinkedIn – att bygga arbetsgivarvarumärke digitalt” får du konkreta verktyg som hjälper dig att förbättra ditt arbete.

30

Företag med ett lyckat talent management program tjänar upp till 30% mer per anställd.

99

99% av dina talanger eller framtida talanger vistas digitalt. Gör du?

13

Världen över, är det endast 13% av de anställda som är engagerade i sitt jobb!?

Tillsammans med er bygger vi nätverk och kunskapsforum i världsklass.

Program

Konferens 29 november

Med reservation för eventuella ändringar.

How HR can help scaling a company to being a true global player 

Truecaller, a Swedish company with 80 employees but 200 million users worldwide and although one
office in Stockholm we have 35+ nationalities.
Truecaller think and act global in everything they do. They recruit talent from allover the world and their biggest market is India. Anna will talk about the practical aspects of acting truly global and empowering diversity: recruitment, relocation and onboarding, working with global, scalable HR systems and processes and finding a Truecaller way instead of a Swedish or American way.

HRs roll från startup till tillväxtbolag med 300+ anställda. Petra berättar om HRs roll i ett bolag som gått från start-up till att bli ett tillväxtbolag med 300+ anställda. Vad är HRs roll och vad kan HR göra för att driva tillväxt?

Samtal kring HRs framtida roll. Vad kan HR göra för att möta möjligheter och utmaningar kring digitaliseringen, globaliseringen och integretionen. Hur kan HR vara en affärsstrategisk partner i utvecklingen och hjälpa organisationer att tackla utmaningar, ta tillvara på möjligheterna och agera en sann affärspartner som hjälper företaget framåt.

Hur Centiro, en av Sveriges bästa arbetsplatser, arbetar för vinnande talanger och företagskultur

Centiro har blivit topp-5 placerade i kvalitetsutmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats som anordnas av Great Place to Work sju år i följd, inom kategorin medelstora organisationer 50-249 anställda. Niklas och Åsa kommer tala om den självstyrande Centiroiten i tillväxt, hur de arbetar med sina talanger och företagskultur. De kommer prata om Autonoma team och utmaningar framgent i ett företag i stark tillväxt och internationalisering.

Investera i employer branding och digital närvaro för att attrahera nya stjärnor

Ett starkt arbetsgivarvarumärke och digital närvaro är idag viktigare än någonsin. I och med digitaliseringen har möjligheterna att öka sitt inflytande och sin status kring arbetsgivarvarumärke aldrig varit bättre. Anna kommer att berätta om hur Tre rekryterar med hjälp av ett starkt arbetsgivarvarumärke och en kreativ digital närvaro.

Att välja och utveckla ledartalanger för bästa mätbara effekt

Patrik berättar om Nordeas strukturerade grundmodell för ledarutveckling och hur Nordea utifrån den väljer ut och utvecklar ledartalanger. Han berättar hur de använder modellen både i uttagningarna till Nordeas ledartalang program för de som bedöms ha potentialen att gå hela vägen samt hur de sedan designar talangprogrammet för bästa effekt och slutligen mäter outcome.

2020-vision kring ledarskapet

Richard berättar om Securitas 2020-vision kring ledarskapet, om resan de gjort och gör kring utformning av kriterier och utveckling för att nå dit.

Vad är framtidens ledarskap? Vad är digitalt ledarskap? Framtid och digitalt i all ära, men handlar det inte om oss som invidivder och värderingar?

Digiloga hemligheter bakom myndigheten Livsmedelsverket effektiva team!

Livsmedelsverket har nått stor framgång i sitt arbete med att skapa en teambaserad organisation där teamen själva leder och tar ansvar. Maria delar med sig av framgångsfaktorerna bakom succén som fått Livsmedelsverket att bli en trivsammare arbetsplats, fått medarbetarna att arbeta i team på ett ansvarsfullt, effektivt och värdebaserat sätt.

Program

Workshops 30 november

Med reservation för eventuella ändringar.

Mötesplats

Vi ses på Bryggarsalen!

Bryggarsalen

Norrtullsgatan 12N, 113 27 Stockholm

Hållplats: Odenplan

norrtullsgatan 12

Partners

Hotel Rival

När Du bor på Rival så sover Du i nymanglade egyptiska bomullslakan och som en extra touch kan du välja något från vår kuddmeny. Teknisk elegans i alla rum; Smart TV, Blu Ray-spelare, kostnadsfri WIFI, filmbibliotek och CD-skivor. Vi tror att Du som väljer att bo på Rival uppskattar det lilla hotellet med det stora utbudet av bistro, barer, loungemiljöer. Vi vänder oss till både affärsresenär med höga krav och till privatpersoner som söker det lilla extra.
Ligg gärna kvar i sängen – vi serverar frukost dygnet runt…

Allbright

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där svenska bolag är mer lönsamma och hållbara. AllBright vill att Sveriges näringsliv ska vara i framkant och fungera som en förebild för resten av världen.

AllBright erbjuder även föreläsningar till organisationer, företag och allmänhet om hur vi alla kan verka för ett mer jämställt och diversifierat näringsliv.

HRnytt

HRnytt är en helt ny webbplats som riktar sig till dig som är intresserad av eller jobbar med HR på ett eller annat sätt. Här hittar du läsvärda artiklar om allt från ledarskaps- och personalfrågor till viktiga nyheter om arbetsmiljö och hälsa.

Consultatum

Consultatum är ett utbildnings- och managementkonsultbolag som erbjuder långsiktiga och hållbara lösningar inom HR, kommunikation och ledarskap. Consultatum grundades år 2007 för att bemöta ett växande behov av strategiskt stöd i utveckling av HR-strategier, HR-funktioner och HR-medarbetare. Grundaren är Liam Ulvhag som under de senaste 20 åren har specialiserat sig på frågor som berör humankapital. Consultatum har även utvecklas till att bli en stor aktör inom verksamhetsutveckling, grupp- och ledarutveckling.  Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn.

 

På Rethink HR samlas HR-personer från större ledande bolag till mindre bolag för att dela inspiration, kunskap, best practice och för att nätverka samt knyta nya affärskontakter. De vanligaste titlarna som medverkar är HR-ansvariga, HR-chefer, Head of HR, HR-strateger och HR-generalister.

Rethink HR förespråkar kunskapsdelning och ser efter partners som kan erbjuda våra deltagare lösningar/produkter som möter deras behov. Är ditt bolag inom relevant område? I så fall finns det många möjligheter att träffa rätt målgrupp för dina produkter/tjänster. Se några av möjligheterna listade nedan och kontakta oss för att tillsammans diskutera ett upplägg som passar just er verksamhet. Vi tror att alla partnerskap är unika och erbjuder inga färdiga paket-dealer.

Exponeringsmöjligheter

 • Medverkan i våra utskick som når 6000 personer med relevant HR-anknytning
 • Exponeringsmöjligheter i marknadsföringen – möjlighet till gemensam marknadsaktivitet
 • Synlighet på hemsidan som driver 4000 + besökare i månaden
 • Exponering under eventet

Utställarmöjligheter

 • Monterplats
 • Arrangemang av tävling/aktivitet
 • Mingel med deltagarna
 • Goodiebag

Kundfördelar - Bjud/ generera mervärde till era kunder

Varierar utifrån din verksamhet

Seminarier och workshops

 • Sponsra workshops
 • Hålla / medarrangör av ny workshop/seminarium

Tova Rethink HR

Kontakta Tova Lindberg på telefon 076 044 2423 eller mail vid frågor eller för att diskutera ett upplägg som skulle passa just er verksamhet.

Email (required)

Telefon

Meddelande

Boka

29 november: Konferens
30 november: Workshops 

Alla priser visas exklusive moms.

Early bird t.om. 20/10 – 4900 sek
Originalpris efter 20/10 – 5800 sek

Workshop: 5900 sek

ErbjudandeGå 3 personer för priset av 2! (Gäller endast konferens) ange koden ”3för2” i andra steget ”rabattkod”
Erhåll 1500 kr i rabatt vid bokning av både event och workshop.

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

Kontakt

Hej! Tveka inte att kontakta oss vid frågor kring eventet eller workshops.

Projektledare
Tova Lindberg
Telefon: 076-044 24 23

Tova Rethink HR

Meddelande

Email*