logotyp_rto

För dig som vill skapa
en produktiv och
välmående arbetsplats

Konferens 15 maj

STOCKHOLM

logotyp_rto

För dig som vill skapa
en produktiv och
välmående arbetsplats

Konferens 15 Maj

STOCKHOLM

Konferens 15 Maj

Att skapa en produktiv och välmående arbetsplats är inte enkelt. Stressrelaterade sjukskrivningar har sexdubblats de senaste 8 åren. Exempel från misslyckade förändringsprojekt av arbetsplatser och arbetssätt är många. Därför finns mötesplatsen Rethink Office, för att du ska få chansen att ta del av erfarenheter och insikter som hjälper dig att skapa en produktiv och välmående arbetsplats.

Workshop

Att skapa ett nytt kontor och arbetssätt är ofta ett stort projekt med många beståndsdelar. Men utmaningen slutar inte när projektet är klart.. Hur gör du sedan när du ska förvalta och utveckla arbetssättet vidare efter avslutat projekt? Under en heldags workshop får du konkreta verktyg och metoder för hur din organisation går från projekt till förvaltning och linjeorganisation.

Konferensen 15 Maj
Workshop
NÄTVERKA MED BRANSCHKOLLEGOR OCH TA DEL AV ANDRA ORGANISATIONERS ARBETE

Talare 15 Maj


Isabelle Rösjö
leesman

Isabelle Rösiö
Development Director

Insikter från Leesmans senaste studie
– Vad utmärker de mest högpresterande arbetsplatserna?

JohanBook
motivationsbyrån

Johan Book
Rådgivare & Utbildare

Hur balanserar du välbefinnande för medarbetarna, och effektivitet för organisationen?

henrikbystrom
microsoft

Henrik Byström
Business Group Lead

Så blir nya tjänster
en succé för medarbetarna

Henrik Ahl

Henrik Ahl
Innovation Manager

Praktikfall: Testa och utvärdera
olika arbetshypoteser på arbetsplasten

ConnyJonsson

Conny Jonsson
Chef för arbetsmiljö och lokaler

Praktikfall: ABW –
Från projekt till förvaltning

Annika Löfstrand Ianni & Tommy Wassgren
Konsultchef & Vice President

Hur skapar du en attraktiv
arbetsplats för Millennials?

cecilia

Cecilia Täkte
Affärsområdeschef

Hur påverkar samhällsutveckling och
digital transformation ledarskap & arbetsplats?

Viktor Tele2 kopia

Viktor Wallström
Executive Vice President, Communications

Ledarskap och mind-set
inom digital miljö.

Malin Heltén

Malin Helltén
Konceptchef

Vad innebär ABW som arbetssätt
för individens välmående och hälsa?

Hampus Enström

Hampus Enström
Dagens moderator

Performing
workplaces

MariekeBonninger
ey_slogan

Mareike Bönninger
Management konsult

Dagens
Moderator

Volvo-Maria Forssell
volvo

Maria Forsell

Hur har har utvecklingen av arbetssättet
sett ut efter införandet av ABW?

henrikbystrom
microsoft

Henrik Byström
Business Group Lead

Så blir nya tjänster
en succé hos medarbetarna

Talare 15 Maj


Workshop 16 Maj


Skärmavbild 2018-07-09 kl. 09.33.09ABW – Från Projekt till förvaltning

Anmäl dig här!


Vad kul att du är intresserad av att delta på Rethink Office! Om ni är fler än 4 från samma organisation som är intresserade av att delta eller har några frågor, kontakta ansvarig projektledare Tobias Ögren. Mail: tobias.ogren@summitandfriends.se eller telefon: 0702009716.
Konferens 15 Maj
Pris: 7 800 kr ex. moms
7800 KR RABATT!

Gå 4 betala för 3.
Använd rabattkoden RTO4for3 i steg 2 nedan:

 • Conference

Your booking has been saved!

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

För dig inom Offentlig Sektor!

Glöm inte att fylla i ert Organisationsnummer och GLN-nummer i rutan för kommentarer.

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Därför behöver vi uppgifter som Organisationsnummer och GLN-nummer för att kunna skicka dessa till er. Fyll i detta i rutan för kommentarer i bokningsformuläret.

Partners


Är du nyfiken vad det innebär att vara partner? Kontakta tobias.ogren@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Konferens
15 maj, Stockholm

 
15 maj

 
Münchenbryggeriet

 
08:30- 16:30

08:30 Frukost och mingel
09:00 Intro av dagen
09:10 Microsoft
09:40 Tele2
10:10 Kaffepaus och mingel
10:40 Leesman
11:20 Cygni
12:10 Lunch

13:10 Tieto
13:40 Office Wellness
14:10 Fikapaus och mingel
14:45 Nacka kommun
15:15 Trafikverket
15:45 Bensträckare
16:00 Johan Book
16:30 Summering
16:40 After Work på Münchenbryggeriets takterass!

Konferens
15 maj, Stockholm

 
Münchenbryggeriet

08:30 Frukost och mingel
09:00 Intro av dagen
09:10 Microsoft
09:40 Tele2
10:10 Kaffepaus och mingel
10:40 Leesman
11:20 Cygni
12:10 Lunch
13:10 Tieto
13:40 Office Wellness
14:10 Fikapaus och mingel
14:45 Nacka kommun
15:15 Trafikverket
15:45 Bensträckare
16:00
Johan Book
16:30 Summering
16:40 After Work på Münchenbryggeriets takterass!


Arbetsplatsen i siffror:

Engagemang

anställda är engagerade i sina jobb (Gallup)

Arbetsmiljö

är det genomsnittliga produktionsbortfall för anställda som upplever arbetsmiljöproblem (Arbetsmiljöverket)

Digital stress

anställda lider av digital stress (Palorial)

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var du ska befinna dig genom ikonerna nedan.
 • Konferens

  Konferensen håller till på Münchenbryggeriet
  Adress: Torkel knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Mariatorget, uppgång: Torkel Knutssonsgatan.

  För vägbeskrivning klicka här

 • Utbildningar

  Utbildningar håller i Hornstulls hjärta, Helio
  Adress:  Hornsbruksgatan 23, 117 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Hornstull
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor
eller bara vill lyfta dina tankar
om framtidens arbetsplats!

Tobias Ögren
Telefon: +46702009716
Mail: tobias.ogren@summitandfriends.se

Tobias Ögren_rund

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var du ska befinna dig genom ikonerna bredvid.
 • Konferens

  Konferensen håller till Münchenbryggeriet
  Adress: Torkelknutssonsgatan 2, 104 62 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Mariatorget

 • Utbildningar

  Utbildningar håller i Hornstulls hjärta, Helio
  Adress:  Hornsbruksgatan 23, 117 34 Stockholm
  Närmsta tunnelbanestation: Hornstull
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor
eller bara vill lyfta dina tankar
om framtidens arbetsplats!

Tobias Ögren
Telefon: +46702009716
Mail: tobias.ogren@summitandfriends.se

Tobias Ögren_rund

Är du intresserad av den digitala arbetsplatsen?

Läs mer om Digital Workplace Summit

Om Konferensen

En arbetsplats behöver utvecklas i takt med att nya behov från medarbetare och arbetsmiljö förändras. Under Rethink Office samlas branschkollegor och experter för att dela kunskap om hur vi skapar en arbetsplats i världsklass. Under konferensen delar organisationer med sig av lärdomar, framgångsfaktorer och insikter från deras kontor och arbetssätt. Talarna ger tips på sina bästa do’s and dont’s, för att du som deltagare ska kunna ta tillvara på deras lärdomar – och undvika att upprepa deras misstag.

Spana in konferensens alla spännande talare som delar med sig från sina erfarenheter och insikter. Konferensen äger rum den 15 Maj på Munchenbryggeriet, Stockholm parallellt med Digital Workplace Summit (som fokuserar helt på den digitala arbetsplatsen).

Om workshopen

Under en heldags workshop får du konkreta verktyg för hur du förvaltar och utvecklar det aktivitetsbaserade kontoret – ett ABW 3.0! Vi kommer att använda oss av tjänstedesign för att få en helhetsbild om hur du tar arbetssätten vidare och uppnår resultat. Den här workshopen kommer att ge dig värdefulla insikter och konkreta verktyg i arbetet med att utveckla din arbetsplats och arbetsätt.

Arbetsplatsen och arbetssätt blir inte klart för att ett projekts slutdatum nås. En arbetsplats behöver utvecklas och förvaltas i takt med innovation och behov från medarbetare förändras. I projektgrupper vid införandet av en ny arbetsplats finns ofta ett nära samspel mellan IT, HR och FM. Men vad händer efter projektets slut? Hur utvecklar och förvaltar du din nya arbetsplats och arbetssätt? Dessa frågor kommer du att få konkreta verktyg till att besvara under workshopen. Läs mer under Workshop!

Om Konferensen

En arbetsplats behöver utvecklas i takt med att nya behov från medarbetare och arbetsmiljö förändras. Under Rethink Office samlas branschkollegor och experter för att dela kunskap om hur vi skapar en arbetsplats i världsklass. Under konferensen delar organisationer med sig av lärdomar, framgångsfaktorer och insikter från deras kontor och arbetssätt. Talarna ger tips på sina bästa do’s and dont’s, för att du som deltagare ska kunna ta tillvara på deras lärdomar – och undvika att upprepa deras misstag.

Spana in konferensens alla spännande talare som delar med sig från sina erfarenheter och insikter. Konferensen äger rum den 15 Maj på Munchenbryggeriet, Stockholm parallellt med Digital Workplace Summit (som fokuserar helt på den digitala arbetsplatsen).

Om workshopen

Under en heldags workshop får du konkreta verktyg för hur du förvaltar och utvecklar det aktivitetsbaserade kontoret – ett ABW 3.0! Vi kommer att använda oss av tjänstedesign för att få en helhetsbild om hur du tar arbetssätten vidare och uppnår resultat. Den här workshopen kommer att ge dig värdefulla insikter och konkreta verktyg i arbetet med att utveckla din arbetsplats och arbetsätt.

Arbetsplatsen och arbetssätt blir inte klart för att ett projekts slutdatum nås. En arbetsplats behöver utvecklas och förvaltas i takt med innovation och behov från medarbetare förändras. I projektgrupper vid införandet av en ny arbetsplats finns ofta ett nära samspel mellan IT, HR och FM. Men vad händer efter projektets slut? Hur utvecklar och förvaltar du din nya arbetsplats och arbetssätt? Dessa frågor kommer du att få konkreta verktyg till att besvara under workshopen. Läs mer under Workshop!

Insikter från Leesmans senaste studie – Vad utmärker de mest högpresterande arbetsplatserna?

Isabelle Rösiö, Leesman

Leesmans databas representeras av ca 3,500 arbetsplatser globalt där ca 500,000 medarbetare besvarat samma uppsättning frågor kring hur väl arbetsplatsen stödjer det jobb de utför och således bidrar till bästa möjliga medarbetarupplevelse. Detta är den största databasen av sin karaktär vilket möjliggör både intressanta och banbrytande insikter. Under Rethink Office delar Isabelle Rösiö med sig av insikter från Leesmans senaste rapport (färdigställs under våren 2019) om vad som gör att vissa av arbetsplatserna presterar bättre än andra. Vilka är framgångsfaktorer som de högpresterande arbetsplatserna lyckas uppfylla jämfört med de som presterar genomsnittligt?

Isabelle Rösiö har en mångårig bakgrund som management konsult där hon jobbat med operationell effektivitet och förändringsledning kring nya arbetsprocesser. I sin roll på Leesman uppmuntrar Isabelle företag att förstå vikten av att fatta databaserade beslut kring arbetsplatsen för att fokusera på de förändringar som ger störst effekt.

Så skapar du medarbetarengagemang och når effekt

Johan Book, Motivationsbyrån

Johan Book har ett långt förflutet inom ledarutveckling, internkommunikation och förändringsledning. Johan kommer att avsluta vårens konferensen på absolut bästa sätt genom att lyfta fram hur du når effekt med ditt förändringsarbete. Johan kommer att ge tips och verktyg för hur du skapar engagemang internt.

Så blir nya tjänster en succé hos medarbetarna

Henrik Byström, Microsoft

Henrik Byström är Business group lead på Microsoft och expert på den digitala arbetsplatsen och dess utveckling. Henrik kommer dela med sig av sina bästa verktyg för att engagera och få medarbetarna att använda de tjänster som företaget investerat i. Baserat på faktiska kundcase kommer ni här få ta del av verkliga insikter och lärdomar så att er organisation också kan skapa aktiva och produktiva medarbetare i den digitala miljön.

Praktikfall: Testa och utvärdera olika arbetshypoteser på arbetsplatsen

Henrik Ahl, Nacka Kommun

Henrik Ahl är Chef för förnyelseenheten på Nacka kommun. Under Rethink Office kommer Henrik att dela med sig av Nacka kommuns arbete med piloter i stadshuset. Nacka kommun är i kraftig tillväxt och har stora utmaningar framför sig de närmaste åren. 20 000 bostäder ska byggas, 15 000 arbetsplatser ska skapas, befolkningen ska öka med 40 % och tunnelbana ska byggas. Detta medför ökade påfrestningar på medarbetare och chefer. De behöver därför skapa bättre förutsättningar i stadshuset för att kunna lösa nuvarande och kommande arbetsuppgifter effektivt, i samverkan och med Nackabornas bästa för ögonen.

För att skapa engagemang i organisationen och för hitta optimala kontorslösningar provar Nacka Kommun sig fram. De laborerar med hjälp av olika piloter där utgångspunkten är att testa och utvärdera olika arbetshypoteser i skarp kontorsmiljö. Exempel på arbetet med olika piloter/testmiljöer som Henrik kommer att prata om är bl.a. projektzon, högt fokus, mötesmiljö i matsal och lounge-miljö.

ABW – Från projekt till förvaltning

Conny Jonsson, Trafikverket

Conny Jonnson är Avdelningschef för HR Arbetsmiljö och lokaler. Han har ansvarat för Trafikverkets övergång till myndighetens nya kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Conny var en mycket uppskattad talare på Rethink Office för 1 år sedan, då han transparent berättade om lärdomar från Trafikverkets första version av aktivitetsbaserade kontor som inte gick speciellt bra. Lokallösningen blev en form av kompromiss mellan det nya och det gamla och medarbetarna gavs inte tillräcklig förutsättning att bottna i förändringen av arbetssättet. Det ledde i sin tur till frustration och ineffektivitet. Conny och hans medarbetare tog ett omtag och styrde om projekten med en tydlig involvering från kärnverksamheten och en tydlig uppdelning mellan omställningen av det fysiska kontoret och förändringen av arbetssätten. Nu är projekten i mål och resultatet av förflyttningen är ett faktum. Under Rethink Office så kommer Conny att dela med sig av resultatet och Trafikverkets arbete med att gå från projekt in i förvaltning.

Hur skapar du en attraktiv arbetsplats för Millennialls? 

Annika Löfstrand Ianni & Tommy Wassgren, Cygni

Annika Löfstrand Ianni är en rutinerad konsultchef på IT-konsultföretaget Cygni. Som konsultchef jobbar Annika med försäljning, rekrytering och ledning där hon på ett personligt vis bygger långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare. Tommy Wassgren är vice VD på företaget. Han arbetar med allt från rekrytering och ledning till att arbeta aktivt med Cygnis kompetensutveckling.

2019 blev Cygni utsedd till Sveriges Bästa Arbetsplats, för sjätte gången! Bakom utmärkelsen står stiftelsen Great Place To Work som årligen genomför världens största medarbetarundersökning där mer än 10 miljoner medarbetare i drygt 50 länder svarar på frågor om sin arbetsplats. När Cygni grundades 2006 var ambitionen att försöka skapa den absolut bästa arbetsplatsen. Tanken var att bygga ett företag vars största konkurrensfördel är förmågan att attrahera och utveckla branschens allra största talanger. Det har visat sig vara ett oerhört framgångsrikt recept, då Cygni är sedan många år ett av Sveriges snabbast växande företag. Under Rethink Office kommer ”Tommy & Annika” att berätta om faktorerna bakom framgången och vad forskningen säger om Millenialls behov och styrkor, samt visa konkreta exempel på hur man kan vara en attraktiv arbetsgivare för Millennials.

Hur påverkar samhällsutveckling och digital transformation ledarskap & arbetsplats?

Cecilia Täkte, Tieto

Ledarskap och mind-set inom digital miljö.

Viktor Wallström, Tele2

Tele2 gjorde tidigt resan till en molnbaserad arbetsplats och introducerade i samband med det både ett nytt arbetssätt och nytt fysiskt kontor. Ledstjärnan har varit “a digital-first mind-set”. Viktor delar med sig av lärdomarna från den transformationen samt ger en uppdatering kring hur den pågående integrationen med Com Hem påverkar företagets digitala arbetsplats.

Vad innebär ABW som arbetssätt för individens välmående och hälsa?

Malin Helltén, Office Wellness

Rökpauserna är ett minne blott på arbetsplatserna men stillasittandet ökar. Enligt ny forskning håller vi på att sitta ihjäl oss. Vi blir också alltmer stressade. Vad innebär det aktivitetsbaserade kontoret för vårt välbefinnande när det kommer till individen och vår hälsa? Men framför allt – hur motiverar vi medarbetarna att bryta invanda beteenden för att skapa hälsosamma vanor?

Malin Helltén har ledarerfarenhet från olika organisationer med en stark passion för hälsa på arbetsplatsen och kunskap om kroppens biokemi. Malin kommer att dela med sig av forskning, nya möjligheter för att mäta välbefinnande på arbetsplatsen och prata om hur Wellness-medvetenhet kan bidra till framgång och attraktivitet för framtidens arbetsplats.

Dagens moderator

Hampus Enström, Tenant & Partner

Hampus har under 6 år arbetat på Tenant & Partner i Stockholm, företagets vision ”Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv” ligger till grund för allt arbete. Under sin tid på Tenant & Partner har Hampus haft stort fokus på att utveckla företagets mission ”Performing workplaces®”. En stor nyfikenhet och en övertygelse att allting hela tiden kan bli lite bättre beskriver några av Hampus drivkrafter.

Vi lever i en tid där förändring och utveckling är en naturlig del av vår vardag. Nya sätt att jobba och leva leder till nya utmaningar, möjligheter och behov. Allt handlar om människor. En värdeskapande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. Målet är arbetssätt och arbetsplatser som skapar förutsättningar för bättre kunskapsdelning, ökad innovationskraft, effektivare kund- och medarbetarmöten. Organisationen, ledarskapet, kulturen, den fysiska och digitala arbetsplatsen skapar tillsammans helheten. Man kan inte bortse från någon av dessa delar om man vill skapa en värdeskapande arbetsplats. Vi har bara ett arbetsliv. Och allt börjar med dig.

Dagens moderator Marieke Bönninger

Mareike Bönninger

Mareike Bönninger är managementkonsult på EY Advisory Services där hon leder EYs svenska team med fokus på framtidens arbetssätt och activity based working (ABW). Hon har erfarenhet från ABW- och större transformationsprojekt samt projekt inom Facility Management.

Mareike brinner för framtidens arbetssätt och arbetsplats: Vilka förväntningar har våra framtida medarbetare och vilka krav ställer de på framtida ledare och organisationer? Hur kan vi ge medarbetarna de bästa förutsättningar för att arbeta effektivt, utvecklas och må bra? Tänk vilken skillnad vi kan göra i människors liv om vi kan skapa en arbetsplats där den fysiska och digitala miljön samverkar med en kultur och arbetssätt som verkligen stödjer medarbetarna i det dagliga arbetet!

Hur har har utvecklingen av Maria Forsell
arbetssättet sett ut efter införandet av ABW?

Maria Forsell

2011 bestämde sig Volvo Car Groups för att göra en förändring av sitt arbetssätt för att uppnå mål på ett effektivare sätt. Men också för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare genom att skapa en arbetsmiljö som bättre stöttar medarbetarna i alla deras dagliga arbetsuppgifter. Volvo Cars kallade programmet för Designed Around You@work (DAY@work), och införde det på sitt kontor i Göteborg 2013. DAY@work är Volvo Cars tolkning av en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Maria Forssell är chef för programmet DAY@work och kommer att berätta om hur övergången till ABW har gått sedan 2013 och hur utvecklingen av arbetssättet har har sett ut efter installationen av ABW.

Så blir nya tjänster en succé hos medarbetarna

Henrik Byström, Microsoft

Henrik Byström är Business group lead på Microsoft och expert på den digitala arbetsplatsen och dess utveckling. Henrik kommer dela med sig av sina bästa verktyg för att engagera och få medarbetarna att använda de tjänster som företaget investerat i. Baserat på faktiska kundcase kommer ni här få ta del av verkliga insikter och lärdomar så att er organisation också kan skapa aktiva och produktiva medarbetare i den digitala miljön.

Insikter från Leesmans senaste studie – Vad utmärker de mest högpresterande arbetsplatserna?

Isabelle Rösiö, Leesman

Leesmans databas representeras av ca 3,500 arbetsplatser globalt där ca 500,000 medarbetare besvarat samma uppsättning frågor kring hur väl arbetsplatsen stödjer det jobb de utför och således bidrar till bästa möjliga medarbetarupplevelse. Detta är den största databasen av sin karaktär vilket möjliggör både intressanta och banbrytande insikter. Under Rethink Office delar Isabelle Rösiö med sig av insikter från Leesmans senaste rapport (färdigställs under våren 2019) om vad som gör att vissa av arbetsplatserna presterar bättre än andra. Vilka är framgångsfaktorer som de högpresterande arbetsplatserna lyckas uppfylla jämfört med de som presterar genomsnittligt?

Isabelle Rösiö har en mångårig bakgrund som management konsult där hon jobbat med operationell effektivitet och förändringsledning kring nya arbetsprocesser. I sin roll på Leesman uppmuntrar Isabelle företag att förstå vikten av att fatta databaserade beslut kring arbetsplatsen för att fokusera på de förändringar som ger störst effekt.

Så blir nya tjänster en succé hos medarbetarna

Henrik Byström, Microsoft

Henrik Byström är Business group lead på Microsoft och expert på den digitala arbetsplatsen och dess utveckling. Henrik kommer dela med sig av sina bästa verktyg för att engagera och få medarbetarna att använda de tjänster som företaget investerat i. Baserat på faktiska kundcase kommer ni här få ta del av verkliga insikter och lärdomar så att er organisation också kan skapa aktiva och produktiva medarbetare i den digitala miljön.

Så skapar du medarbetarengagemang
– och når effekt med ditt förändringsarbete!

Johan Book, Motivationsbyrån

Johan Book har ett långt förflutet inom ledarutveckling, internkommunikation och förändringsledning. Johan kommer att avsluta vårens konferensen på absolut bästa sätt genom att lyfta fram hur du når effekt med ditt förändringsarbete. Johan kommer att ge tips och verktyg för hur du skapar engagemang internt.

Praktikfall: Testa och utvärdera olika arbetshypoteser på arbetsplatsen

Henrik Ahl, Nacka kommun

Henrik Ahl är Chef för förnyelseenheten på Nacka kommun. Under Rethink Office kommer Henrik att dela med sig av Nacka kommuns arbete med piloter i stadshuset. Nacka kommun är i kraftig tillväxt och har stora utmaningar framför sig de närmaste åren. 20 000 bostäder ska byggas, 15 000 arbetsplatser ska skapas, befolkningen ska öka med 40 % och tunnelbana ska byggas. Detta medför ökade påfrestningar på medarbetare och chefer. De behöver därför skapa bättre förutsättningar i stadshuset för att kunna lösa nuvarande och kommande arbetsuppgifter effektivt, i samverkan och med Nackabornas bästa för ögonen.

För att skapa engagemang i organisationen och för hitta optimala kontorslösningar provar Nacka Kommun sig fram. De laborerar med hjälp av olika piloter där utgångspunkten är att testa och utvärdera olika arbetshypoteser i skarp kontorsmiljö. Exempel på arbetet med olika piloter/testmiljöer som Henrik kommer att prata om är bl.a. projektzon, högt fokus, mötesmiljö i matsal och lounge-miljö.

ABW – Från projekt till förvaltning

Conny Jonsson, Trafikverket

Conny Jonnson är Avdelningschef för HR Arbetsmiljö och lokaler. Han har ansvarat för Trafikverkets övergång till myndighetens nya kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Conny var en mycket uppskattad talare på Rethink Office för 1 år sedan, då han transparent berättade om lärdomar från Trafikverkets första version av aktivitetsbaserade kontor som inte gick speciellt bra. Lokallösningen blev en form av kompromiss mellan det nya och det gamla och medarbetarna gavs inte tillräcklig förutsättning att bottna i förändringen av arbetssättet. Det ledde i sin tur till frustration och ineffektivitet. Conny och hans medarbetare tog ett omtag och styrde om projekten med en tydlig involvering från kärnverksamheten och en tydlig uppdelning mellan omställningen av det fysiska kontoret och förändringen av arbetssätten. Nu är projekten i mål och resultatet av förflyttningen är ett faktum. Under Rethink Office så kommer Conny att dela med sig av resultatet och Trafikverkets arbete med att gå från projekt in i förvaltning.

Hur skapar du en attraktiv arbetsplats för Millennialls? 

Annika Löfstrand Ianni & Tommy Wassgren, Cygni

Annika Löfstrand Ianni är en rutinerad konsultchef på IT-konsultföretaget Cygni. Som konsultchef jobbar Annika med försäljning, rekrytering och ledning där hon på ett personligt vis bygger långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare. Tommy Wassgren är vice VD på företaget. Han arbetar med allt från rekrytering och ledning till att arbeta aktivt med Cygnis kompetensutveckling.

2019 blev Cygni utsedd till Sveriges Bästa Arbetsplats, för sjätte gången! Bakom utmärkelsen står stiftelsen Great Place To Work som årligen genomför världens största medarbetarundersökning där mer än 10 miljoner medarbetare i drygt 50 länder svarar på frågor om sin arbetsplats. När Cygni grundades 2006 var ambitionen att försöka skapa den absolut bästa arbetsplatsen. Tanken var att bygga ett företag vars största konkurrensfördel är förmågan att attrahera och utveckla branschens allra största talanger. Det har visat sig vara ett oerhört framgångsrikt recept, då Cygni är sedan många år ett av Sveriges snabbast växande företag. Under Rethink Office kommer ”Tommy & Annika” att berätta om faktorerna bakom framgången och vad forskningen säger om Millenialls behov och styrkor, samt visa konkreta exempel på hur man kan vara en attraktiv arbetsgivare för Millennials.

Här för att stanna – framgångsfaktorer för att få arbetssättet att leva vidare!

Tullan Swahn-Widung

Tullan Swahn Widung arbetar på Folksam med att stödja chefer i att fortsätta driva och leda förändring till aktivitetsbaserat arbetssätt. Tullan har tidigare ansvarat för arbetssätt inom ICA Gruppen och varit en del i Swedbanks resa mot ett nytt arbetssätt. Tullan har också stöttat ett stort antal chefer och medarbetare inom flera stora svenska företag som konsult inom hållbar effektivitet och självledarskap.

Folksam har nu jobbat aktivitetsbaserat i ett par år och arbetssättet är här för att stanna hos Folksam. Folksam strävar efter ett hållbart och väl fungerande samspel mellan människa, miljö och teknik – allt för att skapa nöjda kunder, en attraktiv arbetsplats och engagerade medarbetare. Under föreläsningen kommer Tullan att dela med sig av sina lärdomar av vilka framgångsfaktorerna är för att få arbetssättet att leva vidare och fortsätta utvecklas efter projektinförande.

Ledarskap och mind-set inom digital miljö.

Viktor Wallström, Tele2

Tele2 gjorde tidigt resan till en molnbaserad arbetsplats och introducerade i samband med det både ett nytt arbetssätt och nytt fysiskt kontor. Ledstjärnan har varit “a digital-first mind-set”. Viktor delar med sig av lärdomarna från den transformationen samt ger en uppdatering kring hur den pågående integrationen med Com Hem påverkar företagets digitala arbetsplats.

Hur påverkar samhällsutveckling och digital transformation ledarskap & arbetsplats?

Cecilia Täkte, Tieto

Dagens moderator

Hampus Enström, Tenant & Partner

Hampus har under 6 år arbetat på Tenant & Partner i Stockholm, företagets vision ”Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv” ligger till grund för allt arbete. Under sin tid på Tenant & Partner har Hampus haft stort fokus på att utveckla företagets mission ”Performing workplaces®”. En stor nyfikenhet och en övertygelse att allting hela tiden kan bli lite bättre beskriver några av Hampus drivkrafter.

Vi lever i en tid där förändring och utveckling är en naturlig del av vår vardag. Nya sätt att jobba och leva leder till nya utmaningar, möjligheter och behov. Allt handlar om människor. En värdeskapande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. Målet är arbetssätt och arbetsplatser som skapar förutsättningar för bättre kunskapsdelning, ökad innovationskraft, effektivare kund- och medarbetarmöten. Organisationen, ledarskapet, kulturen, den fysiska och digitala arbetsplatsen skapar tillsammans helheten. Man kan inte bortse från någon av dessa delar om man vill skapa en värdeskapande arbetsplats. Vi har bara ett arbetsliv. Och allt börjar med dig.

Vad innebär ABW som arbetssätt för individens välmående och hälsa?

Malin Helltén, Office Wellness

Rökpauserna är ett minne blott på arbetsplatserna men stillasittandet ökar. Enligt ny forskning håller vi på att sitta ihjäl oss. Vi blir också alltmer stressade. Vad innebär det aktivitetsbaserade kontoret för vårt välbefinnande när det kommer till individen och vår hälsa? Men framför allt – hur motiverar vi medarbetarna att bryta invanda beteenden för att skapa hälsosamma vanor?

Malin Helltén har ledarerfarenhet från olika organisationer med en stark passion för hälsa på arbetsplatsen och kunskap om kroppens biokemi. Malin kommer att dela med sig av forskning, nya möjligheter för att mäta välbefinnande på arbetsplatsen och prata om hur Wellness-medvetenhet kan bidra till framgång och attraktivitet för framtidens arbetsplats.

ABW – Från Projekt till Förvaltning

Workshopen leds av EYs erfarna team inom framtidens arbetssätt och arbetsplatser. Under workshopen kommer EYs team att belysa hur du tar steget vidare i förvaltning och utveckling av arbetsplatsen. En heldag med praktisk tillämpning och konkreta tips som ger dig inspiration för att lyckas med övergång från projekt till förvaltning.

För dig som:

Är beslutsfattare inom HR, RE/FM, IT, Projekt- eller Förändringsledare.

Key take-aways från Workshopen:

Du kommer att få diskutera dina utmaningar och dela erfarenheter med workshopledare och deltagare. Vi kommer att beröra följande frågeställningar:

  • Hur skapar och utvecklar du ert företags arbetsplatskoncept?
  • Hur utgår du från organisationens och medarbetarnas behov?
  • Hur säkrar du att arbetsmiljön stödjer ert arbetssätt, idag och i framtiden?
  • Vilka områden är viktiga att fokusera på för att skapa en medarbetarupplevelse i framkant?
  • Change Management: Vad krävs för att få med medarbetarna i en förändring?
  • Vilket ledarskap behövs för att motivera och skapa önskade beteenden och förhållningssätt
  • Vilka är framgångsfaktorer och nycklar när du går från projekt till vidareutveckling och fortlevnad?
  • Vad behövs för att få en bestående förändring? Hur ska du göra för att långsiktigt ta processen vidare? Vad blir nästa steg?

Om Workshopledarna:

EY (tidigare Ernst & Young) är ett globalt företag med 261 000 anställda och verksamhet i över 150 länder. I Norden är vi den ledande aktören inom rådgivning kopplat till Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i över 100 städer som omfattat mer än 63 000 personer har EY en välbeprövad process. EY hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt både vad gäller projekt- och förändringsledning, arbetsplatslösning, digitala lösningar och arbetssätt.
EY bidrar till att utveckla branschen genom att kontinuerligt ta fram de senaste trenderna och studierna samt genom att driva det största benchmarkingprogrammet inom workplace solutions.

ey

EY (tidigare Ernst & Young) är ett global företag med 250 000 anställda och verksamhet i över 150 länder. I Norden är vi en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i över 100 städer har EY en välbeprövad process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt både vad gäller projekt- och förändringsledning, arbetsplatslösning, digitala lösningar och arbetssätt. EY bidrar till att utveckla branschen genom att kontinuerligt ta fram de senaste trenderna och studierna samt genom att driva det största benchmarkingprogrammet inom workplace solutions.

telia

xllnc

Matting Office Wellness är en del av Matting AB. Vi jobbar med hälsosamma och säkra arbetsplatser. Mattings idé och mission ”Matting erbjuder lösningar för att skapa hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer. Inom dessa områden ska Matting ligga i framkant. Det är viktigt att tillföra digitala lösningar. Genom digitala lösningar kommer vi att kunna visualisera data från uppkopplade saker, människor och platser så att dom kan fatta bättre beslut med avseende på sin hälsa, välmående och tillgänglighet. Hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer kommer i sin tur leda till lägre sjukfrånvaro, bättre samarbeten, högre livskvalitet och ökad effektivitet.” Matting Office Wellness  vänder sig både till dig som anställd men också till dig med personalansvar. Våra produkter hittar du hos kontorsfackhandeln och inredare. Vi arbetar utifrån vårt koncept ”Må bra på jobbet” och våra varumärken är StandUpLightUp och Jobmate.