Rethink Office logo

Aktivitetsbaserade arbetsplatser och moderna kontor

 

Du vet väl om att Rethink Office även går i Malmö?

RETHINK OFFICE

Datum: 23-24 november
Plats: Hotel Rival
Pris just nu:
Konferens 6900 SEK
Workshops 3500 SEK

(samtliga priser anges ex. moms)
Frågor och gruppbokning:
johanna@summitandfriends.se

DE BÄSTA TALARNA

På plats finns några av de bästa talarna inom aktivitetsbaserat arbetssätt, moderna kontor och forskning kring arbetsplatsen. Talarna har alla olika infallsvinklar så att du ska få en så varierande, tydlig och inspirerande dag som möjligt. Flera av talarna är lokalt förankrade i Stockholmregionen medan andra opererar i andra delar av landet.

NÄTVERK OCH WORKSHOPS

För att du ska få ut så mycket av ditt deltagande som möjligt kan du delta på workshops dagen efter konferensen för att fördjupa dina kunskaper inom aktivitetsbaserade arbetssätt. Under bägge dagarna finns goda möjlighet för mingel, nätverkande och kunskapsdelning med deltagare, talare och partners från hela landet.

TALARE STOCKHOLM

Tommy Nordström Telia
Tommy Nordström
Purple way of working
Purple way of working

Efter 57 år i Farsta flyttade 3300 Teliamedarbetare i Stockholm till helt nybyggda lokaler ovanpå Mall of Scandinavia i Arenastaden, Solna. Tommy Nordström tar oss med på resan och berättar bland annat om Telias egna ABW-koncept ”Purple way of working” och den digitala arbetsplatsen.

Thea Demanuele Olsson Skype
Thea Demanuele Olsson
How to create an innovative environment
How to create an innovative environment

(ENG) When you work at Skype, your team, colleagues and customers are spread out across the world. Thea Demanuele Olsson, HR-manager at Skype, will talk about digital leadership culture and how Skype tries to stimulate an innovative environment, both physically and digitally, for all their employees.

Mats Wåhlander IKEA
Mats Wåhlander
Den digitala arbetsplatsen på IKEA manér
Den digitala arbetsplatsen på IKEA manér

Hur IKEA gjorde den aktivitetsbaserade arbetsplatsen mer digital och deras medarbetare mer mobila. Utifrån följande synvinklar; personlig effektivitet, arbetsplatseffektivitet och möteseffektivitet och alltid med ett småländskt hjärta.

Camilla Benckert Orkla Foods
Camilla Benckert
Ett kulturprojekt – inte ett flyttprojekt!
Ett kulturprojekt – inte ett flyttprojekt!

Orkla Foods Sverige gjorde en förflyttning från ett kontor med egna rum i Eslöv till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i nyrenoverade lokaler i Malmö. Hör Camilla Benckert, HR-manager, berätta om arbetet med förändringsresan i fokus.

Jon BamboraDaniel BamboraDaniel Bambora
Jon Wimmercranz & Daniel Nordstrand
Uppdrag: Sveriges snyggaste kontor
Uppdrag: Sveriges snyggaste kontor

Ingenting är omöjligt! Med en pressad tidplan, höga förväntningar och många önskemål lyckades Bambora samla alla kollegor, som innan satt på flera olika kontor, till ett och samma kontor. Jon Wimmercranz och Daniel Nordstrand från Bambora berättar om hur de lyckade skapa ett för dem fantastiskt kontor mitt i hjärtat av Stockholm City.

Karin Hellgren SBAB
Karin Hellgren
Från pärmar och familjefoton till clean desk policy – den interna resan mot aktivitetsbaserat
Från pärmar och familjefoton till clean desk policy – den interna resan mot aktivitetsbaserat

Det är inte alla som jublar när idén om att organisationen ska arbeta aktivitetsbaserat lanseras internt. Att få medarbetare att acceptera att plocka bort efter sig varje dag, att inte sitta på samma plats utan flytta runt och dessutom försöka minska mängden papper för att möjliggöra detta kan vara en svår nöt att knäcka. Med systematik, delaktighet och kommunikation kommer man en bra bit på vägen.

Mattias Åsander Tillväxtverket
Mattias Åsander
Den moderna organisationen - kontor och värderingar
Den moderna organisationen - kontor och värderingar

Under föredraget belyses intressanta kopplingar mellan Tillväxtverkets värderingar och deras syn på både organisation och kontor. Under föredraget kommer särskilt frågan om kontorsmiljöns betydelse för effektiva organisationer diskuteras.

Caroline Domeij Västsvenska Handelskammaren
Caroline Domeij
En ny kostym som passar oss
En ny kostym som passar oss

När Västsvenska Handelskammarens kontor inte lägre var anpassat för deras verksamhet valde man att flytta till nya lokaler. De ville ha en ny kostym till den Handelskammare de är idag. Målet med flytten var att skapa en attraktiv arbetsplats och mötesplats som speglar styrkan i regionens näringsliv. Men hur skapar man en mötesplats som känns som ”hemma” för drygt 2700 medlemsföretag?

Gustav Molnar Diwo
Gustav Molnar
Bring Your Own Workplace
Bring Your Own Workplace

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats som främjar produktivitet oavsett tid och rum. Gustav är till vardags en evangelist inom den digitala arbetsplatsen som hjälper organisationer att uppnå mätbar affärsnytta vid förändringsarbete inom den digitala arbetsplatsen. Hör Gustav berätta om resan mot att harmonisera den digitala och den fysiska arbetsplatsen.

Linda Rolfö KTH
Linda Rolfö
Hur gjorde de och hur blev det? Forskningsstudie kring flexkontor.
Hur gjorde de och hur blev det? Forskningsstudie kring flexkontor.

Linda Rolfö, doktorand på KTH, har samlat in data från 3-4 företag som jobbar med aktivitetsbaserade arbetssätt och/eller flexkontor. Hör henne presentera hur företagens implementeringsprocess, grundförutsättningar och inställning/målsättning skiljde sig och hur tillfredsställelse, hälsa och självskattad produktivitet skiljde sig åt efter flytt/förändring.

Victor Mannerholm Hammar EY
Victor Mannerholm Hammar
MODERATOR
MODERATOR

Management konsult som varit aktiv rådgivare i förändringar och transformationer inom REFM branschen de senaste 9 åren. Victor har erfarenhet från REFM transformationer i Norden, Förenade Arabemiraten, UK och Indien och har varit rådgivare i flera av de största FM-transformationerna, outsourcingarna och aktivitetsbaserade (ABW)-projekten i Norden. Victor leder EYs arbete med rådgivning kopplat till aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetssätt i Norden. Projekten som Victor ansvarat för och projektlett inkluderar både strategier, nya arbetssätt, ny digitala lösningar, utformning, implementering och uppföljning.

Anna-Lena Carlstedt FabegeLinn Dahlberg FabegeLinn Dahlberg Fabege
Anna-Lena Carlstedt och Linn Dahlberg
Världen förändras i en rasande fart – hur parerar vi det?
Världen förändras i en rasande fart – hur parerar vi det?

Fabege är ett ledande börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella lokaler. Anna-Lena Carlstedt och Linn Dahlberg kommer att berätta ur fastighetsägarens perspektiv. Hur tar man hänsyn till förändringen som sker snabbare än någonsin i projekt med längre ledtider?

VARFÖR RETHINK OFFICE?

FÅ INSIKTER OCH LÄRDOMAR AV ANDRA

På plats finns företag som är mitt i sin förändringsresa eller har kommit in i förvaltnings- och utvecklingsfasen. Av dem får du tips, lärdomar, do’s and don’ts kring aktivitetsbaserade arbetssätt och moderna kontor.

BREDDA DITT NÄTVERK

Knyt nya kontakter med människor i liknande situation som dig egen, vem vet vad det leder till i framtiden? På plats finns deltagare, partners och talare som alla på ett eller annat sätt har en koppling till aktivitetsbaserade arbetssätt.

TRE TEMAN

Rethink Office fokuserar på tre teman: Fysisk miljö, digital miljö och människan/förändringsledning. Med talare som fokuserar på de olika huvudämnena kommer du att få en djupare förståelse för varje enskilt ämne. Vi kommer även att prata om hur dessa hänger ihop för att skapa en välfungerande arbetsmiljö.

EKLUSIVT INNEHÅLL

Talarna, moderatorn och deltagarna i panelen delar gärna med sig om mycket på scen. Genom att vara på konferensen får du ta del av tal, material, undersökningar etc. som är väldigt svårt att få tag på från annat håll.

BLI INSPIRERAD OCH MOTIVERAD

Inspiration och motivation är något vi alla behöver för att kunna vara på topp både privat och på jobbet. Efter Rethink Office kommer du tillbaka till organisationen full av nya tankar och idéer på hur ni kan ta ert arbete vidare.

HELA PROCESSEN

Hela processen täcks från start till mål. Några av talarna kommer att fokusera på början av processen, medan vissa fokuserar på hur det är att vara mitt uppe i förändringen och några som är i slut-/förvaltningsfasen. Detta gör att oavsett vilket stadie du är i, kommer mycket av innehållet att vara relevant.

86

86 % älskade Rethink Office eller fick sina förväntningar infriade

30

30 % = beläggningsgraden på skrivbord

2

Antal städer Rethink Office hålls under hösten 2016

WORKSHOPS

Delta på en workshop anpassad till din nivå
Alla kurser hålls av erfarna kursledare som är väl insatta i ämnet

Aktivitetsbaserat arbetssätt, Workshop Grundläggande, Stockholm 24/11

För vem: Workshopen riktar sig till dig som vill lära dig mer om aktivitetsbaserade arbetssätt, dess utmaningar och möjligheter. Din organisation kan ha bestämt sig för att jobba aktivitetsbaserat, ni kanske redan har kommit en bit på väg eller överväger detta som ett alternativ. Du kanske även jobbar som konsult, inredningsarkitekt eller liknande och vill kunna förstå dina kunder bättre.

Varför: Du får del av konkreta case, övningar anpassade till just din verksamhet och kunskapsutbyte från andra i liknande sits. Efter avslutad workshop har du med dig verktyg och erfarenheter som du kan implementera direkt i din verksamhet.

Läs mer

Under första delen av dagen fokuseras det på uppstarten och implementeringen av aktivitetsbaserade arbetssätt. Delar av innehållet:

• Hur man jobbar med ABW som verktyg. Arbeta med vad ni vill uppnå och med vilka möjligheter ABW skapar för er organisation.
• Hur man bygger ett business case för ABW.
• Hur ni jobbar idag, hur ni tänker kring morgondagen och var ni vill framöver
• Vad som behövs för att er ABW-process ska bli framgångsrik.
• Du får ta del av konkreta case, göra övningar både individuellt och i grupp samt diskutera utifrån olika frågeställningar kopplat till aktivitetsbaserade arbetssätt.

Workshopen hålls av Victor Mannerholm Hammar på EY.

För att få ut så mycket av dagen som möjligt kan du med fördel gå på workshop både för- och eftermiddag.

Aktivitetsbaserat arbetssätt, Workshop Fördjupning, Stockholm 24/11

För vem: Workshopen riktar sig till dig som redan är insatt i det aktivitetsbaserade arbetssättet och vill vidareutveckla din kunskap. Du vill lära dig mer om hur du kan jobba för att nå bättre resultat, involvera fler medarbetare och jobba med de utmaningar som uppstår efter uppstarten.

Varför: Du får del av konkreta case, övningar anpassade till just din verksamhet och kunskapsutbyte från andra i liknande sits. Efter avslutad workshop har du med dig verktyg och erfarenheter som du kan implementera direkt i din verksamhet.

Läs mer

Under eftermiddagen tar vi steget vidare in i framtiden med ABW 2.0. Här fokuserar vi på helhetsbilden, hur man tar sin process vidare och når resultat. Delar av innehållet:

• Vilka delar i ABW-konceptet har adresserats och vilka delar ni har kvar att jobba vidare på
• Vad krävs för att få ett lanserat ABW-koncept att fungera riktigt bra i praktiken
• Helhetsgreppet – Vad behöver ni utveckla kortsiktigt för att maximera effekten? Hur behöver ni tänka långsiktigt för att ta processen vidare och vad är nästa steg för dig?

Du får ta del av konkreta case, göra övningar både individuellt och i grupp samt diskutera utifrån olika frågeställningar kopplat till aktivitetsbaserade arbetssätt.

Workshopen leds av Victor Mannerholm Hammar från EY.

För att få ut så mycket av dagen som möjligt kan du med fördel gå på workshop både för- och eftermiddag.

Chefen i fokus: Att leda i ABW-miljö, 24/11 Stockholm

Workshopen riktar sig till dig som är chef/ledare för en grupp som ska gå mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller redan idag möter utmaningar i ett aktivitetsbaserat kontor. Du vill lära dig mer om hur du guidar din personal genom farhågor och förväntningar mot ett lyckat slutresultat och hur du leder i en aktivitetsbaserad miljö med utmaningar som att hålla ihop din grupp.

Läs mer
Du får konkreta tips på hur du på ett framgångsrikt sätt tar din grupp mot det nya arbetssättet samt hur du kan agera som chef/ledare i det nya kontoret. Efter avslutad workshop har du med dig verktyg och erfarenheter som du kan implementera direkt i din verksamhet.

Vi kommer att gå igenom typiska utmaningar som du som chef/ledare kommer att ställas inför i samband med övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

 • Hur hanterar jag medarbetare som sätter sig på tvären?
 • Vad är effektiva aktiviteter för att förbereda min verksamhet för ett nytt arbetssätt?
 • Hur ska jag kunna ha koll på mina medarbetare och vad de gör om jag inte sitter i närheten av dem?
 • Övningar kring problematik och utmaningar i dagens situation.

Workshopen hålls av Anna-Lena Mårtensson Gillberg och Venke Osnes som arbetar med verksamhetsanalys och förändringsledning på arkitekt- och konsultföretaget MER som är specialiserat på kontor för svenska och internationella företag. Anna-Lena har över 20 års erfarenhet av kontorsförändringar och Venke har en bakgrund som HR-chef och fastighetsansvarig.

Aktivitetsbaserat arbetssätt, grundläggande och fördjupning.

Victor Mannerholm Hammar EYVictor Mannerholm Hammar är management konsult som varit aktiv rådgivare i förändringar och transformationer inom REFM branschen de senaste 9 åren. Victor har erfarenhet från REFM transformationer i Norden, Förenade Arabemiraten, UK och Indien och har varit rådgivare i flera av de största FM-transformationerna, outsourcingarna och aktivitetsbaserade (ABW)-projekten i Norden. Victor leder EYs arbete med rådgivning kopplat till aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetssätt i Norden. Projekten som Victor ansvarat för och projektlett inkluderar både strategier, nya arbetssätt, ny digitala lösningar, utformning, implementering och uppföljning.

EY (tidigare Ernst & Young) är ett global företag med 230 000 anställda. I Norden är vi en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i 27 länder och över 100 städer har EY en välbeprövad process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt kopplat till Workplace Development, både vad gäller projekt- och förändringsledning, arbetsplatslösning, digitala lösningar och arbetssätt. EY driver tre benchmarkingprogram (företag, kommuner respektive landsting) där aktivitetsbaserade arbetsplatser benchmarkas och analyseras årligen. Inom ramen för benchmarkingprogrammet analyseras arbetsplatsutformning, arbetssätt, digital lösningar och framgångsfaktorer/risker i projektgenomförande.

 

Chefen i fokus: Att leda i ABW-miljö

Anna-Lena MER

Venke MERAnna-Lena Mårtensson Gillberg är senior konsult och partner på MER och har över 20 års erfarenhet av kontorsförändringar.

Venke Osnes arbetar som projektledare/change managementkonslut på MER och har en bakgrund som HR-chef och fastighetsansvarig.

MER är ett arkitekt- och konsultföretag som hjälper företag och fastighetsägare att skapa roligare, effektivare och mer lönsamma arbetsplatser. MER hjälper sina kunder med allt ifrån analys, strategi och utveckling till change management, flytt och visualisering.

TIDIGARE EVENT

Nyfiken på att veta hur det är på våra konferenser? Ta en titt på filmen nedan!

DIGITAL WORKPLACE SUMMIT

Är du eller någon av dina kollegor även intresserad av den digitala arbetsplatsen?
Då kanske Digital Workplace Summit är något för er.

PROGRAM STOCKHOLM

Konferens 23 november

Med reservation för eventuella förändringar.

Tommy Nordström

Purple way of working

Efter 57 år i Farsta flyttade 3300 Teliamedarbetare i Stockholm till helt nybyggda lokaler ovanpå Mall of Scandinavia i Arenastaden, Solna. Tommy Nordström tar oss med på resan och berättar bland annat om Telias egna ABW-koncept ”Purple way of working” och den digitala arbetsplatsen.

Thea Demanuele Olsson 

How to create an innovative environment

(ENG) When you work at Skype, your team, colleagues and customers are spread out across the world. Thea Demanuele Olsson, HR-manager at Skype, will talk about digital leadership culture and how Skype tries to stimulate an innovative environment, both physically and digitally, for all their employees.

Mats Wåhlander

Den digitala arbetsplatsen på IKEA manér

Hur IKEA gjorde den aktivitetsbaserade arbetsplatsen mer digital och deras medarbetare mer mobila. Utifrån följande synvinklar; personlig effektivitet, arbetsplatseffektivitet och möteseffektivitet och alltid med ett småländskt hjärta.

Jon Wimmercranz och Daniel Nordstrand

Uppdrag: Sveriges snyggaste kontor

Ingenting är omöjligt! Med en pressad tidplan, höga förväntningar och många önskemål lyckades Bambora samla alla kollegor, som innan satt på flera olika kontor, till ett och samma kontor. Jon Wimmercranz och Daniel Nordstrand från Bambora berättar om hur de lyckade skapa ett för dem fantastiskt kontor mitt i hjärtat av Stockholm City.

Anna-Lena Carlstedt och Linn Dahlberg

Världen förändras i en rasande fart – hur parerar vi det?

Fabege är ett ledande börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella lokaler. Anna-Lena Carlstedt och Linn Dahlberg kommer att berätta ur fastighetsägarens perspektiv. Hur tar man hänsyn till förändringen som sker snabbare än någonsin i projekt med längre ledtider?

Camilla Benckert

Ett kulturprojekt – inte ett flyttprojekt!

Orkla Foods Sverige gjorde en förflyttning från ett kontor med egna rum i Eslöv till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i nyrenoverade lokaler i Malmö. Hör Camilla Benckert, HR manager, berätta om arbetet med förändringsresan i fokus.

Gustav Molnar

Bring Your Own Workplace

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats som främjar produktivitet oavsett tid och rum. Gustav är till vardags en evangelist inom den digitala arbetsplatsen som hjälper organisationer att uppnå mätbar affärsnytta vid förändringsarbete inom den digitala arbetsplatsen. Hör Gustav berätta om resan mot att harmonisera den digitala och den fysiska arbetsplatsen.

Caroline Domeij

En ny kostym som passar oss

När Västsvenska Handelskammarens kontor inte lägre var anpassat för deras verksamhet valde man att flytta till nya lokaler. De ville ha en ny kostym till den Handelskammare de är idag. Målet med flytten var att skapa en attraktiv arbetsplats och mötesplats som speglar styrkan i regionens näringsliv. Men hur skapar man en mötesplats som känns som ”hemma” för drygt 2700 medlemsföretag?

Linda Rolfö

Hur gjorde de och hur blev det? Forskningsstudie kring flexkontor.

Linda Rolfö, doktorand på KTH, har samlat in data från 3-4 företag som jobbar med aktivitetsbaserade arbetssätt och/eller flexkontor. Hör henne presentera hur företagens implementeringsprocess, grundförutsättningar och inställning/målsättning skiljde sig och hur tillfredsställelse, hälsa och självskattad produktivitet skiljde sig åt efter flytt/förändring.

Mattias Åsander

Den modern organisationen – kontor och värderingar

Under föredraget belyses intressanta kopplingar mellan Tillväxtverkets värderingar och deras syn på både organisation och kontor. Under föredraget kommer särskilt frågan om kontorsmiljöns betydelse för effektiva organisationer diskuteras.

Karin Hellgren

Från pärmar och familjefoton till clean desk policy – den interna resan mot aktivitetsbaserat

Det är inte alla som jublar när idén om att organisationen ska arbeta aktivitetsbaserat lanseras internt. Att få medarbetare att acceptera att plocka bort efter sig varje dag, att inte sitta på samma plats utan flytta runt och dessutom försöka minska mängden papper för att möjliggöra detta kan vara en svår nöt att knäcka. Med systematik, delaktighet och kommunikation kommer man en bra bit på vägen.

PROGRAM

Workshops 24 november
Samtliga workshop är en halvdag styck så du kan med fördel gå på två stycken.

Med reservation för eventuella förändringar.

Förmiddag: Grundläggande workshop i aktivitetsbaserat arbetssätt.

Registrering samt frukost.

 • Under första delen av dagen fokuseras det på uppstarten och implementeringen av aktivitetsbaserade arbetssätt. Delar av innehållet:
  • Hur man jobbar med ABW som verktyg. Arbeta med vad ni vill uppnå och med vilka möjligheter ABW skapar för er organisation.
  • Hur man bygger ett business case för ABW.
  • Hur ni jobbar idag, hur ni tänker kring morgondagen och var ni vill framöver
  • Vad som behövs för att er ABW-process ska bli framgångsrik.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Förmiddag: Chefen i fokus – Att leda i ABW-miljö

Registrering samt frukost.

Workshopen riktar sig till dig som är chef/ledare för en grupp som ska gå mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller redan idag möter utmaningar i ett aktivitetsbaserat kontor. Du vill lära dig mer om hur du guidar din personal genom farhågor och förväntningar mot ett lyckat slutresultat och hur du leder i en aktivitetsbaserad miljö med utmaningar som att hålla ihop din grupp.

Vi kommer att gå igenom typiska utmaningar som du som chef/ledare kommer att ställas inför i samband med övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
– Hur hanterar jag medarbetare som sätter sig på tvären?
– Vad är effektiva aktiviteter för att förbereda min verksamhet för ett nytt arbetssätt?
– Hur ska jag kunna ha koll på mina medarbetare och vad de gör om jag inte sitter i närheten av dem?
– Övningar kring problematik och utmaningar i dagens situation.

Lunch för alla deltagare på förmiddagspasset. Om du går heldag är du kvar, om du bara går förmiddag avslutas dagen efter lunch.

Eftermiddag: Fördjupningsworkshop i aktivitetsbaserat arbetssätt.

Registrering för de deltagare som endast ska gå på workshop på eftermiddagen.

Under eftermiddagen tar vi steget vidare in i framtiden med ABW 2.0. Här fokuserar vi på helhetsbilden, hur man tar sin process vidare och når resultat. Delar av innehållet:

 • Vilka delar i ABW-konceptet har adresserats och vilka delar ni har kvar att jobba vidare på
 • Vad krävs för att få ett lanserat ABW-koncept att fungera riktigt bra i praktiken
 • Helhetsgreppet – Vad behöver ni utveckla kortsiktigt för att maximera effekten? Hur behöver ni tänka långsiktigt för att ta processen vidare och vad är nästa steg för dig?

Mötesplats

Vi träffas på anrika Hotel Rival.

Hotel Rival

Mariatorget 3, 118 91 Stockholm
Hållplats Mariatorget.

Mariatorget 3, Stockholm

PARTNERS

Vill du också bli partner? Kontakta johanna@summitandfriends.se för att
gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

EY

EY (tidigare Ernst & Young) är ett global företag med 212 000 anställda. I Norden är vi en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i 27 länder och över 100 städer har EY en välbeprövad process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt kopplat till Workplace Development, både vad gäller projekt- och förändringsledning, arbetsplatslösning, digitala lösningar och arbetssätt.

EY driver tre benchmarkingprogram (företag, kommuner respektive landsting) där aktivitetsbaserade arbetsplatser benchmarkas och analyseras årligen. Inom ramen för benchmarkingprogrammet analyseras arbetsplatsutformning, arbetssätt, digital lösningar och framgångsfaktorer/risker i projektgenomförande.

Fabege

Fabege är ett ledande börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella lokaler. Vi äger och förvaltar cirka var tionde kvadratmeter kontorsyta i Storstockholm.

MER

MER är ett arkitekt- och konsultföretag som hjälper företag och fastighetsägare att skapa roligare, effektivare och mer lönsamma arbetsplatser.

Vi har över 20 års erfarenhet av att förändra arbetsplatser med hjälp av varumärkesbyggande arkitektur, lönsamhetsorienterad analys och djup förståelse för det praktiska och logistiska. Oavsett om du är ute efter att förändra ditt kontor eller inställd på att förbättra ert arbetssätt kan vi hjälpa er.

Hotel Rival

När Du bor på Rival så sover Du i nymanglade egyptiska bomullslakan och som en extra touch kan du välja något från vår kuddmeny. Teknisk elegans i alla rum; Smart TV, Blu Ray-spelare, kostnadsfri WIFI, filmbibliotek och CD-skivor. Vi tror att Du som väljer att bo på Rival uppskattar det lilla hotellet med det stora utbudet av bistro, barer, loungemiljöer. Vi vänder oss till både affärsresenär med höga krav och till privatpersoner som söker det lilla extra.
Ligg gärna kvar i sängen – vi serverar frukost dygnet runt…

BOKA
Rethink Office Stockholm

23 november: Konferens. 24 november: Workshops.

Alla priser visas exklusive moms.

Super early bird t.o.m 31/8 – 5900 sek
Early bird t.o.m 28/10 – 6900 SEK 
Originalpris efter 28/10 – 7900 SEK 

Workshop: 3500 SEK/st .

OBS. Ange koden DuoWS16S i nästa steg så får du 500 SEK rabatt om du går på två workshops.

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter (PuL). Du kan läsa om personuppgiftslagen här

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

KONTAKT

Hej! Tveka inte att kontakta oss ifall du har några frågor kring eventet.

Johanna Karlström
Telefon: 070-757 39 73
Mail: Johanna@summitandfriends.se

Johanna round

Meddelande

Email*