Konferens – 7 november
Workshop – 8 november

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen 14 maj 2019!

Konferens – 7 november
Workshop – 8 november

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen 14 maj 2019!

Konferens – 7 november
Workshop – 8 november

Stort tack till alla talare, deltagare & partners
för en fantastisk konferens!

Vi ses igen i maj 2019!

Information

Automatisering, robotisering och AI innebär stora förändringar och nya möjligheter, inte minst för offentlig sektor. Men vad innebär det i praktiken?

Konferens

Att inspireras och lära av andra är ovärderligt för stora förändringar som RPA och AI. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner.

Workshop

Heldagsworkshop kring hur du och din organisation ska jobba med både förarbete och implementering av RPA, med fokus på praktiska verktyg och interaktion.

Konferens
Workshop
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED AUTOMATISERING & AI
LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED AUTOMATISERING & AI

Talare


Malin, SKL
SKL

Malin Annergård 

Att bedöma och realisera
nyttan av automatisering

DanielAkanine
microsoft

Daniel Akenine

addAI – olika perspektiv
på artificiell intelligens

Louise C
stockholmsstad

Louise Callenberg

Stockholms stad – världens
smartaste stad år 2040

Brita
nackakommun

Brita Molavi Rösblad

Strategi och införande av
RPA – från ax till limpa

torbjörn
lantmateriet

Torbjörn Bäckström

Med innovation som ledsstjärna
ritas framtidens karta…

Sofia, Folksam
Folksam

Sofia de Maré Sundbom

Skalbara RPA-lösningar med
fokus på höjd kvalitet

Andreas Henningsson, Försäkringskassan

Andreas Henningsson

forsakringskassan

Hur jobbar Försäkringskassan
med artificiell intelligens?

Maria, Malmö

Maria Stellinger Ernblad

Malmo

AI och automatisering – en
naturlig del i stadens utveckling

daniel-bramhagen

Daniel Brämhagen

ey_slogan

Dagens
moderator

Eva Kongshöj

Eva Kongshöj

bitoreq

Att leda digitaliseringen mot AI
– framgångsfaktorer från flera olika case

Talare


Workshop

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING
FRÅN START TILL MÅL

WS_anvandarvanlighet

Så förkortar du tiden från strategiskt
beslut till uppnådd effekt

Kolla in systerkonferensen
Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor

Kolla in systerkonferensen
Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor

Program


Konferens
7 november, Stockholm

 
7 november

 
Bryggarsalen

 
8:30-16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Malmö stad
09.40 SKL
10.30 Fika
11.00 Försäkringskassan
11.30 Nacka kommun
12.00 Lunch

13.00 Lantmäteriet
13.30 Microsoft
14:00 Gruppdiskussion
14:20
Fika
14.50 Bitoreq
15.20 Folksam
15.50 Stockholms stad
16.20 After work-mingel
17.20 Konferensen slut

Workshop
8 november, Stockholm

 
8 november

 
Bryggarsalen

 
8:30-16.00

08:30 Registrering
09:00 Förarbete RPA
10:20
Fika
10:40
Förarbete RPA
12:00 Gemensam lunch

13:00 Implementation RPA
14:20 Fika
14:40 Implementation RPA
16:00 Slut

Program


Konferens
7 november

 
8 november

 
Bryggarsalen

 
08:30- 16:30

09.00 Moderatorn inleder
09.10 Malmö stad
09.40 SKL
10.30 Fika
11.00 Försäkringskassan
11.30 Nacka kommun
12.00 Lunch
13.00 Lantmäteriet
13.30 Microsoft
14:00 Gruppdiskussion
14:20
 Fika
14.50 Bitoreq
15.20 Folksam
15.50 Stockholms stad
16.20 After work-mingel
17.20 Konferensen slut

Workshop
8 november

08:30 Registrering
09:00 Förarbete RPA
10:20
Fika
10:40
Förarbete RPA
12:00 Gemensam lunch
13:00 Implementation RPA
14:20 Fika
14:40 Implementation RPA
16:00 Slut

Workshop
8 november, Stockholm

 
8 november

 
Bryggarsalen

 
08:30- 16:00

08:30 Registrering
09:00 Förarbete RPA
10:20
Fika
10:40
Förarbete RPA
12:00 Gemensam lunch
13:00 Implementation RPA
14:20 Fika
14:40 Implementation RPA
16:00 Slut

TA DEL AV TIPS & ERFARENHETER
DISKUSSION & INTERAKTION
EXPERTER OCH FORSKARE
NÄTVERKANDE OCH NYA MÖTEN

Ett unikt kunskapsforum där kommuner och myndigheter delar med sig av erfarenheter och tips kring hur de jobbar med RPA & AI.

Diskutera de många nya frågeställningar som användandet av AI innebär utifrån exempelvis juridiska, etiska och sociologiska perspektiv.

Hur kan offentlig sektor ta tillvara på de möjligheter som AI kommer innebära i framtiden? Hur ser den senaste forskningen på området ut?

Utbyt erfarenheter och tips med kollegor från andra organisationer som själva står inför samma förändring eller redan har gjort resan som ni ska göra.

Arbetsplatsen i siffror

Arbetsplatsen i siffror

Informationshantering

20% av all arbetstid går åt till att söka och hitta information

Engagemang

Enbart 16% av alla anställda är engagerade i sina jobb

Digital stress

36% av anställda lider av digital stress

Produktivitet

En anställd som klagar på arbetsmiljön är i genomsnitt 38% mindre produktiv

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Early Bird - Gå fyra för tre med koden: 4for3dws

Boka

Boka


Konferens
Pris 7 800 kr exkl. moms

Workshop
Pris: 6 800 kr

Workshops (halvdag): 3 500 kr exkl. moms
Utbildning Office 365: 8 400 kr exkl. moms

Få 1 000 kr i rabatt
Paketpris 1

1 konferens + 1 workshop

RPA1*

*Använd koden RPA1 i steg två när du bokar

Få 2 500 kr i rabatt
Paketpris 2

2 konferens + 2 workshop

RPA2*

*Använd koden RPA2 i steg två när du bokar

Få 3 000 kr i rabatt
Paketpris 3

3 konferensbiljetter

RPA3*

*Använd koden RPA3 i steg två när du bokar

Din bokning har registrerats. Ett mail har skickats till angiven adress.

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Deltagare {{ snf-clone-index-hr }}
 • Konferens
 • Workshop
Faktureringsinformation
×

Anmälningsvillkor

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personuppgiftsbehandling och GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev


Blogg


Besök vår blogg för mer information och inspiration kring den digitala arbetsplatsen

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan
 • Konferens

  Konferensen äger rum på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen äger rum på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Erik Thorell
Telefon: 0700-914258
Mail: erik.thorell@summitandfriends.se

 

Erik_rund-150x150

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen äger rum på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Konferensen äger rum på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

Kolla in systerkonferensen
Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor

Kontakt


Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Oskar Norlander
Telefon: +46 708 84 74 58
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Om automatisering & AI

Samhället skapar kontinuerligt bättre förutsättningar för nästkommande generation genom teknisk utveckling. Det skedde inte minst när en stor del av den mänskliga handkraften automatiserades. Skillnaden mellan då och nu är att det är vår intellektuella och kognitiva förmåga som automatiseras, och AI har förmågan att utföra uppgifter som tidigare krävt mänsklig hjärnkapacitet och dessutom göra det snabbare, mer exakt och i mer komplexa situationer än vad vi människor klarar av. Det innebär helt nya möjligheter för artificiell intelligens att användas både för att effektivisera befintliga processer och utveckla nya tjänster, inte minst inom offentlig sektor. Det innebär också att många arbetsuppgifter som idag utförs av människor kommer att ersättas av datorer. Vad kommer det att innebära i praktiken?

Det vi ser hända nu är alltifrån robotisering av handläggning, administration och kundsupport, till avancerad bildigenkänning, självkörande fordon och avancerad analys av stora mängder data. Utvecklingen sker i en mycket snabb takt och det gäller därför för organisationer inom offentlig sektor att både anamma dagens tekniska möjligheter på bästa sätt men också förbereda organisationen för att vara redo inför framtidens möjligheter. Så vilka möjligheter finns redan idag som offentlig sektor kan dra nytta av? Och hur gör man det på bästa sätt? Och hur kommer det se ut inom några år?

Om Konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till dig som jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor och är nyfiken på eller involverad i hur automatisering, robotisering och AI kan implementeras och användas i er verksamhet på ett effektivt sätt. Under konferensen samlas chefer, verksamhetsutvecklare, experter och forskare för att dela med sig av sina erfarenheter och tips samt diskutera utmaningar och möjligheter.

Vad krävs i form av förberedelser, både sett till teknik och organisation för att stå rustad inför de tekniska möjligheter som finns? Vilka är de största utmaningarna och hur ni kan hantera dessa på bästa sätt? Låter det som intressanta frågeställningar som du vill få svar på och möjlighet att diskutera med andra drivna och kunniga personer från olika delar av offentlig sektor? I så fall är detta en konferens för dig!

Under konferensen får du lyssna till organisationer inom offentlig sektor som jobbar med automatisering, robotisering och/eller AI idag, tips och erfarenheter från de ledande experterna och företagen samt exempel även från privat sektor.

Konferensen hålls den 7 november i Bryggarsalen, Stockholm.

DSC_0056

Om workshopen

Denna heldagsworkshop bygger på att ge dig som deltagare en heltäckande, praktisk genomgång med fokus på hur du och din organisation på bästa sätt kan arbeta med både förberedelsearbetet och implementeringsfasen av en robotisering-lösning (RPA). Vad är viktigt att tänka på när det gäller process-, system- och verksamhetskartläggning, skapa förankring både uppåt och nedåt, organisatoriska utmaningar, teknisk kompatibilitet, kontinuerlig drift etc?

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshop i menyraden.

Workshopen hålls den 8 november i Bryggarsalen, Stockholm.

Detta är ett forum som vänder sig till dig som jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor och är nyfiken på eller involverad i hur automatisering, robotisering och AI kan implementeras och användas i er verksamhet på ett effektivt sätt. Under konferensen samlas chefer, verksamhetsutvecklare, experter och forskare för att dela med sig av sina erfarenheter och tips samt diskutera utmaningar och möjligheter.

Vad krävs i form av förberedelser, både sett till teknik och organisation för att stå rustad inför de tekniska möjligheter som finns? Vilka är de största utmaningarna och hur ni kan hantera dessa på bästa sätt? Låter det som intressanta frågeställningar som du vill få svar på och möjlighet att diskutera med andra drivna och kunniga personer från olika delar av offentlig sektor? I så fall är detta en konferens för dig!

Under konferensen får du lyssna till organisationer inom offentlig sektor som jobbar med automatisering, robotisering och/eller AI idag, tips och erfarenheter från de ledande experterna och företagen samt exempel även från privat sektor.

Konferensen hålls den 7 november i Bryggarsalen, Stockholm.

Denna heldagsworkshop bygger på att ge dig som deltagare en heltäckande, praktisk genomgång med fokus på hur du och din organisation på bästa sätt kan arbeta med både förberedelsearbetet och implementeringsfasen av en robotisering-lösning (RPA).

Vad är viktigt att tänka på när det gäller process-, system- och verksamhetskartläggning, skapa förankring både uppåt och nedåt, organisatoriska utmaningar, teknisk kompatibilitet, kontinuerlig drift etc? Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshop i menyraden.

Workshopen hålls den 8 november i Bryggarsalen, Stockholm.

Att bedöma och realisera nyttan av automatisering

Malin Annergård, SKL

SKL har gått igenom forskningsläget som visar att det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många områden. Med befintlig teknik är det redan idag möjligt att automatisera enkla regelstyrda administrativa uppgifter, vilket man menar är precis det som bör prioriteras på kort sikt. Och sådana processer och uppgifter finns det gott om inom både kommuner, landsting och myndigheter.

Malin Annergård, analytiker på SKL, kommer i sitt anförande berätta hur man tar fram business-case i samband med automatisering och vad man  bör tänka på för att kunna realisera nyttan. Det är en kompetens som SKL menar behövs i den egna organisationen. Det är inte leverantörernas uppgift. Och det är viktigt att kalkylera kostnader och nyttor på både kort och lång sikt. Ibland kan små förändringar leda till betydande nytta. I andra fall är det som har låga ingångskostnader och snabb lönsamhet inte det bästa på längre sikt.

addAI – olika perspektivDaniel Akenine
på artificiell intelligens

Daniel Akenine, Microsoft & addAI

addAI är ett initiativ startat av bl.a. Microsoft, Ericsson, Högskolan i Dalarna, Stockholms universitet och Mälardalens högskola, med målet att lyfta diskussionen om AI brett inom de tekniska, juridiska och sociala områden. Detta görs genom att skapa ett forum där akademi, offentlig sektor och privat näringsliv kan samverka för att driva på utvecklingen och samtidigt diskutera kring utmaningarna som den nya teknologin innebär.

addAI håller nu på att ta fram en essäsamling med cirka 14 författare från vitt skilda organisationer inom offentlig sektor, olika tanksmedjor, företag etc, där olika perspektiv på AI lyfts fram . Deadline är den 19:e november, så vi håller tummarna att den är klar redan den 7:e november så att du som deltagare kan få ett exemplar…

Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft i Sverige, är en av initiativtagarna till addAI. Han är fysiker, författare och före detta neuroforskare på KI, liksom expert i regeringens digitaliseringsrättsutredning och medlem i ISOs expertgrupp för molnstandarder, samt gästföreläsare på KTH. Han menar att när vi diskuterar AI måste fokus måste ligga på människan – inte maskinerna. Under detta pass har vi ett samtal med Daniel där du som deltagare har möjlighet att ställa de frågor du går och funderar på.

Stockholms stad – världens smartaste stad år 2040

Louise Callenberg, Stockholms stad

Stockholm blev årets digitaliseringskommun 2017, bland annat på grund av sin ledartröja kring att ta tag i det stora och det lilla samtidigt. Med inspirerande exempel och insikter om vår världs utveckling ger Louise Callenberg, chef verksamhetsutveckling och förvaltning i Stockholms stad, en berättelse om stadens pågående och framtida resa och hur AI och RPA spelar en allt större roll i utvecklingen av den smarta staden. Men utvecklingen ställer samtidigt krav på både organisation och ledarskap när alla vill vara med och pröva.

För Stockholm är siktet nu inställt på att bli världens smartaste stad 2040. Under sitt föredrag berättar Louise om hur staden förbereder sig och arbetar för att nå målet. AI är en viktig del i framtidens arbete, där och automation och nya tjänster är en naturlig del av den nya verkligheten. Det datadrivna samhället är vår vardag. För att vara beredd på den nya framtiden har Stockholm stad en strategi som lägger grunderna till det arbetet. Här får du ta del om det arbetet ser ut, de tidiga nyttorna och lärdomarna kopplade till RPA, automation och AI samt vilka som är de nästa stegen.

Strategi och införande av
RPA – från ax till limpa

Brita Molavi Rösblad

Nacka kommun som ligger i framkant när det gäller utveckling kopplat till digitaliseringen. Det gäller även robotisering där kommunen för närvarande har RPA-lösningar implementerade och i drift för tre olika verksamhetsprocesser: försörjningsstöd, ansökan till vuxenutbildning samt fakturadistribution. IT-enheten som ansvarar för RPA-tjänster i kommunen har satsat stort på att sälja in RPA till de olika förvaltningarna och verksamheterna, med gott resultat. Men vinsterna har inte bara varit att skapa förankring som lett till ett eventuellt RPA-projekt, utan även möjliggjort för vidare digital utveckling och tätt samarbete mellan IT och verksamheterna, även då en RPA-lösning inte blivit aktuellt.

Kommunen har valt att helt och hållet outsourca utveckling och driftsättning av RPA, men jobbar nu aktivt med att skapa en förvaltning internt. Ansvaret för RPA-driften ligger på olika tjänsteansvariga IT-processledare.

Brita Molavi Rösblad är teknisk chef på IT-avdelningen i Nacka kommun och driver arbetet med RPA inom kommunen. Under sitt föredrag berättar hon hur Nacka har jobbat, och jobbar, med RPA från ax till limpa.

Med innovation som ledstjärna ritas framtidens karta…

Torbjörn Bäckström, Lantmäteriet

Att jobba med innovation och digitalisering har blivit en naturlig del i organisationens utvecklingsarbete. Så hur har myndigheten skapat förutsättningar för dessa innovativa idéer att initieras och få blomma? Nyckeln ligger i att skapa en kultur i organisationen som uppmuntrar innovation och som skapar ett mindset hos medarbetarna som aktiverar alla att tänka innovativt. Men HUR lyckas man med det?

Torbjörn Bäckström, Digital strateg på Lantmäteriet, kommer berätta om hur myndigheten inte bara ser innovationens resultat som viktigt, utan även själva innovationsprocessen i sig. Den skapar dragningskraft både för samarbeten och rekrytering och driver i slutändan digitaliseringen i organisationen. Han kommer också att berätta om två specifika innovationssatsningar som varit framgångsrika där man använt AI och robotisering för att effektivisera verksamheten.

Långsiktigt skalbara lösningar med fokus på kvalitet

Sofia de Maré Sundbom

Folksam är ett företag som satsats hårt på att implementera RPA-lösningar. Det har inte bara lett till höjd effektivitet utan även höjd kvalitet. Färre fel från början innebär inte bara en lägre kostnad, utan även ökad kundnöjdhet. Men i takt med att robotiseringen tar över fler uppgifter krävs en effektiv förvaltningsstrategi. Hur ska man utforma en sådan i praktiken på bästa sätt?

Sofia de Maré Sundbom är gruppchef för Robotics på Folksam och leder utvecklingen och satsningarna på RPA. Under sitt anförande kommer hon berätta om hur Folksam från början satsat på långsiktigt skalbara och förvaltningsbara RPA-lösningar, men också hur kvalitetshöjning står i fokus.

Hur jobbar Försäkringskassan med artificiell intelligens?

Andreas Henningsson, Försäkringskassan

Detta föredrag handlar om hur försäkringskassan använder AI för att skapa digitala medarbetare som analyserar medicinskt information, röntgenbilder och annan relevant data med hjälp av textanalys, machine-learning, knowledge-graphs och olika visualiseringstekniker. Försäkringskassan använder även AI för att skapa insikt stora ostrukturerade informationsmängder för att förhindra fusk, förstå sociotekniska strukturer (hur teknik, männinksor och modeller) hänger ihop, avanserade kognitiva söktjänster och skapa BOT:ar.

Andreas Henningsson jobbar som Arkitekt inom Kognitiv Analys (AI) på försäkringskassan och driver myndighetens projekt inom området.

AI och automatisering – en naturlig del i stadens utveckling

Maria Stellinger Ernblad

Digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen och med programmet Det digitala Malmö har hela organisationen en riktning för att förnya samhällsservicen. För att fatta bra beslut behöver vi förstå våra medborgare, hur Malmö mår och hur vi kan välja den mest optimala vägen framåt. Lösningar kommer att tillämpas där det finns värde – där vi kan erbjuda en bättre service för medborgaren och att medarbetaren kan arbeta smartare.

I Malmö stad pågår ett arbete att förstå AI utifrån människan, förändrade arbetssätt och etik. Vi sätter grunden för att kunna använda AI i analysen av större mängd data för bättre faktabaserade beslut. VI undersöker hur vi kan arbeta mer värdeskapande genom att frigöra tid i förmån till personliga möten och mer komplexa frågor. Var vill vi introducera robot-medarbetare som kan hantera arbetsuppgifter som är rutinmässiga och upprepande? Var vill vi automatisera processer där vi låter maskinen göra jobbet. För att åstadkomma en hållbar digitalisering lägger vi vikt vid etiska avvägningar i alla frågor som rör AI och RPA. Vi vill ha ett arbetssätt där vi lägger grunden för framtida förändringar som har hållbara lösningar med människan i centrum och där vi driver en hållbar digitalisering.

Dagens moderator

Daniel Brämhagen

Daniel Brämhagen, Director på EY, har lång och bred erfarenhet av att jobba med stora projekt och välfärdsteknologi inom olika delar av offentlig sektor. Under konferensen är det han som guidar oss genom programmet.

Att leda digitaliseringen mot AI
– framgångsfaktorer från flera olika case

Eva Kongshöj, VD, Bitoreq

Bitoreq har under några år genomfört ett flertal projekt inom digitalisering och AI inom kommuner, landsting och privat sektor. Eva kommer här att dela med sig av erfarenheter för lyckade satsningar på införandet av RPA & AI.

– Att välja strategi – vägen mot AI
– Att välja affärsmodell
– Att ta ett helhetsgrepp

En lämplig strategi för automatisering är att börja med införandet av RPA. RPA skapar en möjlighet att automatisera processer utan påverkan på befintliga IT system. RPA utgör även en bra bas för vidare färd mot AI och andra kommande teknologier.

Vid val av affärsmodell är det viktigt att tänka igenom vilken roll din organisation vill ha på sikt. Hur bör t.ex. plattformstillverkare, konsulter och egen personal förhålla sig till varandra? Flera organisationer har startat upp egen utveckling inom RPA. Bitoreq ifrågasätter om det är långsiktigt hållbart för en organisation att hålla uppe kompetens inom detta område med tanke på den mycket snabba teknikutveckling som sker just nu.

Digitalisering och automatisering har en direkt påverkan på verksamheten och innebär ett förändrat arbetssätt där både mjuka och hårda aspekter behöver tas om hand. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring automatiseringen redan från start.

Att bedöma och realisera nyttan av automatisering

Malin Annergård, SKL

SKL har gått igenom forskningsläget som visar att det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många områden. Med befintlig teknik är det redan idag möjligt att automatisera enkla regelstyrda administrativa uppgifter, vilket man menar är precis det som bör prioriteras på kort sikt. Och sådana processer och uppgifter finns det gott om inom både kommuner, landsting och myndigheter.

Malin Annergård, analytiker på SKL, kommer i sitt anförande berätta hur man tar fram business-case i samband med automatisering och vad man  bör tänka på för att kunna realisera nyttan. Det är en kompetens som SKL menar behövs i den egna organisationen. Det är inte leverantörernas uppgift. Och det är viktigt att kalkylera kostnader och nyttor på både kort och lång sikt. Ibland kan små förändringar leda till betydande nytta. I andra fall är det som har låga ingångskostnader och snabb lönsamhet inte det bästa på längre sikt.

addAI – stora möjligheter men också stort ansvar

Daniel Akenine, Microsoft och addAI

addAI är ett initiativ startat av bl.a. Microsoft, Ericsson, Högskolan i Dalarna, Stockholms universitet och Mälardalens högskola, med målet att lyfta diskussionen om AI brett inom de tekniska, juridiska och sociala områden. Detta görs genom att skapa ett forum där akademi, offentlig sektor och privat näringsliv kan samverka för att driva på utvecklingen och samtidigt diskutera kring utmaningarna som den nya teknologin innebär.

addAI håller nu på att ta fram en essäsamling med cirka 14 författare från vitt skilda organisationer inom offentlig sektor, olika tanksmedjor, företag etc. där olika perspektiv på AI lyfts fram. Deadline är den 19:e november, så vi håller tummarna att den är klar redan den 7:e november så att du som deltagare kan få ett exemplar…

Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft i Sverige, är en av initiativtagarna till addAI. Han är fysiker, författare och före detta neuroforskare på KI, liksom expert i regeringens digitaliseringsrättsutredning och medlem i ISOs expertgrupp för molnstandarder, samt gästföreläsare på KTH. Han menar att när vi diskuterar AI måste fokus måste ligga på människan – inte maskinerna. Under detta pass har vi ett samtal/intervju med Daniel där du som deltagare har möjlighet att ställa dina frågor.

Hur jobbar Försäkringskassan med artificiell intelligens?

Andreas Henningsson, Försäkringskassan

Detta föredrag handlar om hur försäkringskassan använder AI för att skapa digitala medarbetare som analyserar medicinskt information, röntgenbilder och annan relevant data med hjälp av textanalys, machine-learning, knowledge-graphs och olika visualiseringstekniker. Försäkringskassan använder även AI för att skapa insikt stora ostrukturerade informationsmängder för att förhindra fusk, förstå sociotekniska strukturer (hur teknik, männinksor och modeller) hänger ihop, avanserade kognitiva söktjänster och skapa BOT:ar.

Andreas Henningsson jobbar som Arkitekt inom Kognitiv Analys (AI) på försäkringskassan och driver myndighetens projekt inom området.

Strategi och införande av
RPA – från ax till limpa

Brita Molavi Rösblad, Nacka kommun

Nacka kommun som ligger i framkant när det gäller utveckling kopplat till digitaliseringen. Det gäller även robotisering där kommunen för närvarande har RPA-lösningar implementerade och i drift för tre olika verksamhetsprocesser: försörjningsstöd, ansökan till vuxenutbildning samt fakturadistribution. IT-enheten som ansvarar för RPA-tjänster i kommunen har satsat stort på att sälja in RPA till de olika förvaltningarna och verksamheterna, med gott resultat. Men vinsterna har inte bara varit att skapa förankring som lett till ett eventuellt RPA-projekt, utan även möjliggjort för vidare digital utveckling och tätt samarbete mellan IT och verksamheterna, även då en RPA-lösning inte blivit aktuellt.

Kommunen har valt att helt och hållet outsourca utveckling och driftsättning av RPA, men jobbar nu aktivt med att skapa en förvaltning internt. Ansvaret för RPA-driften ligger på olika tjänsteansvariga IT-processledare.

Brita Molavi Rösblad är teknisk chef på IT-avdelningen i Nacka kommun och driver arbetet med RPA inom kommunen. Under sitt föredrag berättar hon hur Nacka har jobbat, och jobbar, med RPA från ax till limpa.

AI och automatisering – en naturlig del i stadens utveckling

Maria Stellinger Ernblad

Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef i Malmö stad, berättar här om vad och hur staden har realiserat sin satsning på RPA och AI, som finns med som en viktig del i den övergripande utvecklingsplanen för staden.

Långsiktigt skalbara lösningar med fokus på kvalitet

Sofia de Maré Sundbom

Folksam är ett företag som satsats hårt på att implementera RPA-lösningar. Det har inte bara lett till höjd effektivitet utan även höjd kvalitet. Färre fel från början innebär inte bara en lägre kostnad, utan även ökad kundnöjdhet. Men i takt med att robotiseringen tar över fler uppgifter krävs en effektiv förvaltningsstrategi. Hur ska man utforma en sådan i praktiken på bästa sätt?

Sofia de Maré Sundbom är gruppchef för Robotics på Folksam och leder utvecklingen och satsningarna på RPA. Under sitt anförande kommer hon berätta om hur Folksam från början satsat på långsiktigt skalbara och förvaltningsbara RPA-lösningar, men också hur kvalitetshöjning står i fokus.

Med innovation som ledstjärna ritas framtidens karta…

Torbjörn Bäckström, Lantmäteriet

Att jobba med innovation och digitalisering har blivit en naturlig del i organisationens utvecklingsarbete. Så hur har myndigheten skapat förutsättningar för dessa innovativa idéer att initieras och få blomma? Nyckeln ligger i att skapa en kultur i organisationen som uppmuntrar innovation och som skapar ett mindset hos medarbetarna som aktiverar alla att tänka innovativt. Men HUR lyckas man med det?

Torbjörn Bäckström, Digital strateg på Lantmäteriet, kommer berätta om hur myndigheten inte bara ser innovationens resultat som viktigt, utan även själva innovationsprocessen i sig. Den skapar dragningskraft både för samarbeten och rekrytering och driver i slutändan digitaliseringen i organisationen. Han kommer också att berätta om två specifika innovationssatsningar som varit framgångsrika där man använt AI och robotisering för att effektivisera verksamheten.

Stockholms stad – världens smartaste stad år 2040

Louise Callenberg, Stockholms stad

Stockholm blev årets digitaliseringskommun 2017, bland annat på grund av sin ledartröja kring att ta tag i det stora och det lilla samtidigt. Med inspirerande exempel och insikter om vår världs utveckling ger Louise Callenberg, chef verksamhetsutveckling och förvaltning i Stockholms stad, en berättelse om stadens pågående och framtida resa och hur AI och RPA spelar en allt större roll i utvecklingen av den smarta staden. Men utvecklingen ställer samtidigt krav på både organisation och ledarskap när alla vill vara med och pröva.

För Stockholm är siktet nu inställt på att bli världens smartaste stad 2040. Under sitt föredrag berättar Louise om hur staden förbereder sig och arbetar för att nå målet. AI är en viktig del i framtidens arbete, där och automation och nya tjänster är en naturlig del av den nya verkligheten. Det datadrivna samhället är vår vardag. För att vara beredd på den nya framtiden har Stockholm stad en strategi som lägger grunderna till det arbetet. Här får du ta del om det arbetet ser ut, de tidiga nyttorna och lärdomarna kopplade till RPA, automation och AI samt vilka som är de nästa stegen.

Dagens moderator

Daniel Brämhagen

Daniel Brämhagen, Director på EY, har lång och bred erfarenhet av att jobba med stora projekt och välfärdsteknologi inom olika delar av offentlig sektor. Under konferensen är det han som guidar oss genom programmet.

Stockholms stad – världens smartaste stad år 2040

Louise Callenberg, Stockholms stad

Stockholm blev årets digitaliseringskommun 2017, bland annat på grund av sin ledartröja kring att ta tag i det stora och det lilla samtidigt. Med inspirerande exempel och insikter om vår världs utveckling ger Louise Callenberg, chef verksamhetsutveckling och förvaltning i Stockholms stad, en berättelse om stadens pågående och framtida resa och hur AI och RPA spelar en allt större roll i utvecklingen av den smarta staden. Men utvecklingen ställer samtidigt krav på både organisation och ledarskap när alla vill vara med och pröva.

För Stockholm är siktet nu inställt på att bli världens smartaste stad 2040. Under sitt föredrag berättar Louise om hur staden förbereder sig och arbetar för att nå målet. AI är en viktig del i framtidens arbete, där och automation och nya tjänster är en naturlig del av den nya verkligheten. Det datadrivna samhället är vår vardag. För att vara beredd på den nya framtiden har Stockholm stad en strategi som lägger grunderna till det arbetet. Här får du ta del om det arbetet ser ut, de tidiga nyttorna och lärdomarna kopplade till RPA, automation och AI samt vilka som är de nästa stegen.

Att leda digitaliseringen mot AI
– framgångsfaktorer från flera olika case

Eva Kongshöj, VD, Bitoreq

Bitoreq har under några år genomfört ett flertal projekt inom digitalisering och AI inom kommuner, landsting och privat sektor. Eva kommer här att dela med sig av erfarenheter för lyckade satsningar på införandet av RPA & AI.

– Att välja strategi – vägen mot AI
– Att välja affärsmodell
– Att ta ett helhetsgrepp

En lämplig strategi för automatisering är att börja med införandet av RPA. RPA skapar en möjlighet att automatisera processer utan påverkan på befintliga IT system. RPA utgör även en bra bas för vidare färd mot AI och andra kommande teknologier.

Vid val av affärsmodell är det viktigt att tänka igenom vilken roll din organisation vill ha på sikt. Hur bör t.ex. plattformstillverkare, konsulter och egen personal förhålla sig till varandra? Flera organisationer har startat upp egen utveckling inom RPA. Bitoreq ifrågasätter om det är långsiktigt hållbart för en organisation att hålla uppe kompetens inom detta område med tanke på den mycket snabba teknikutveckling som sker just nu.

Digitalisering och automatisering har en direkt påverkan på verksamheten och innebär ett förändrat arbetssätt där både mjuka och hårda aspekter behöver tas om hand. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring automatiseringen redan från start.

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING – FRÅN START TILL MÅL

Denna workshop går steg för steg igenom och ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation bör arbeta med alltifrån att sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera och skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning för driften av RPA-lösningen, till att faktiskt genomföra implementeringen och ha en plan och organisatoriska förutsättningar för den fortsatta förvaltningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER
En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster, samtidigt som kvaliteten höjs i och med att felen blir färre. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas. Men att förbereda människor i en organisation för en stor förändring – vilket införandet av en RPA-lösning innebär – har sina utmaningar. Likaså gäller det att förbereda och möjliggöra för att andra verksamheter ska kunna ”hoppa på tåget” allt eftersom, samt att ha en organisation som kan sköta förvaltningen av den eller de RPA-lösningar som är i drift.

WORKSHOPENS INNEHÅLL
Denna workshop blandar teori med praktik och låter dig få ta del av verktyg och insikter kring hur du och din organisation bör arbeta både med förberedelsearbetet och själva implementeringen. Det innefattar alltifrån hur ni gör en prestudy, hur man ska tänka när man sätter ihop ett team som ansvarar för förarbetet, hur ni kan genomlysa och analysera verksamheten för att kunna göra ett business case, hur materialet ska presenteras för styrelse/ledning, hur medarbetare bör involveras och engageras, vad som måste vara på plats när ni trycker på KÖR, vilka problem som kan uppstå och hur ni kan vara rustade för att hantera dem, hur förvaltningen ska skötas etc. En viktig del av dagen handlar om att du ska få diskutera dina egna utmaningar tillsammans med de andra deltagarna på plats, för att kunna få input på dina och din organisations specifika utmaningar.

SYFTET MED WORKSHOPEN ÄR ATT GE DELTAGARNA FÖLJANDE INSIKTER:

• Vad är Robotics Process Automation och när är det lämpligt att använda?
• Hur kommer man igång och vilka faktorer är viktiga att fånga i en förstudie?
• Att gå från småskalig implementering till ett brett införande – hur bygger man upp förmågor för detta?
• Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviks dessa?

WORKSHOPLEDARE
Tomislav Andric och Olivia Widmark från EY är experter på att implementera RPA-lösningar och har erfarenhet från små till stora projekt från olika branscher.

ey_slogan

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

Microsoft vill vara en ledande aktör inom AI och företaget har nyligen lanserat ett nytt programmeringsspråk för kvantdatorer, som utvecklare kan testa även för program på vanliga datorer. Vidare satsar Microsoft under en femårsperiod 50 miljoner dollar på att med hjälp av AI lösa dagens miljöproblem, i ett projekt döpt till ”AI for earth”.

I Sverige har Microsoft tagit initiativet till det nystartade projektet addAI.org, som ska samla ledande experter och forskare från olika discipliner för att diskutera och komma med förslag på hur en hel nation kan jobba strategiskt med AI, men också hur AI kommer innebära nya utmanande frågeställningar som rör exempelvis juridik, etik och sociologi och hur dessa kan hanteras och lösas på ett bra sätt.

En av de stora fördelarna med en RPA-lösning är att ni själva löpande kan anpassa mjukvarurobotarna till andra behov, nya affärsprocesser m.m. Därför har vi gjort kompetensöverföring till en integrerad del av vårt koncept. Med hjälp av Train the Trainer-program och löpande support genom hela processen säkerställer vi att företagets medarbetare själva kan stå för drift, underhåll och vidareutveckling av den valda RPA-lösningen.

EY är oberoende av programvaruutvecklare och leverantörer och vår affärsmodell är inte licensbaserad. Det ger oss de bästa möjligheterna för att fokusera på företagets behov och skapa rätt lösningar.

I och med digitaliseringen ställs det högre krav på företagen och myndigheternas tillgänglighet. Digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen medför nya möjligheter för aktörer då de kan erbjuda sina kunder en helt annan upplevelse i kundmötet. Ett möte som kan ske i vilken kanal som helst, när som helst och där kunden sitter i förarsätet men samtidigt förväntar sig att leverantören kan anpassa hjälpen till deras individuella kundresa. Kundmötet genomgår just nu stora förändringar som har resulterat i nya beteenden och förväntningar på funktion, service och upplevelse. Därför är vi nu i ett fokusskifte, där man går från ett klassiskt kanaltänk till en optimerad kundupplevelse. En resa som sträcker sig tvärs över kanaler och genom hela kundresan.

Det här skapar ett behov av en ny affärslogik. Tjänster som tidigare varit fysiska blir alltmer digitala, och i bransch efter bransch suddas gränserna ut mellan fysiska och digitala kanaler. När komplexiteten ökar blir det allt mer avgörande att kunna agera i ett värdenätverk där rätt kompetens används för att skapa nya affärsmodeller och få ut största möjliga affärsnytta.

Ett första steg i rätt riktning för att öka tillgängligheten, förbättra kundupplevelsen och tillmötesgå krav som ställs på företaget och myndigheten är att investera i multikanallösningar som kontaktcenter, FAQ och självbetjäning online. Redan idag är sociala medier en självklar kanal och alltmer kommer ny teknik som AI (Artificial Intelligence), chatbottar, VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), IoT (Internet of Things) och röststyrning.

Telias roll är att fungera som en kunnig och tillförlitlig rådgivare och partner kring hur digital transformation kan automatisera och effektivisera processer. Men även att utveckla och leverera tjänster som gör det enklare att skapa det framtidssäkrade kundmötet.

Bitoreq har lång erfarenhet av digitalisering. Vi kan erbjuda konkret stöd till företag och organisationer för att förstå innebörden av, utveckla ledar- och medarbetarskap samt att definiera och bygga konkreta och specifika möjligheter utifrån sina utvecklingsbehov.

Bitoreq bidrar till att skapa mer effektiva och säkra administrativa rutiner samtidigt som möjligheterna till innovativa lösningar ökar! Allt detta kan göras utan att påverka existerande IT system vilket underlättar själva införandet betydligt! Redan installerade lösningar visar att tekniken fungerar samt att den ger mycket korta återbetalningstider. Vi talar veckor och månader i stället för år och ju större organisation desto större genomslag!