AI för dig som arbetar strategiskt inom offentlig sektor

Konferens – 14 maj
Workshop – 15 maj

automatiseringAI_logotyp_white_2019

AI för dig som arbetar strategiskt inom offentlig sektor

Konferens – 14 maj
Workshop – 15 maj

Innovera – Konkretisera – Automatisera

Information

Utvecklingen av AI kommer att innebära enorma förändringar och nya möjligheter, inte minst för offentlig sektor. Hur ska dessa konkretiseras på bästa sätt?

Konferens

Många står i startgroparna med att ta fram strategier för hur AI och andra typer av automatisering kan användas i verksamhetsutvecklingen. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner.

Workshop

RPA-implementering – från ax till limpa:
Heldagsworkshop kring hur du och din organisation ska jobba med både förarbete och implementering av RPA, med fokus på praktiska verktyg och interaktion.

Konferens

Utvecklingen av AI innebär enorma förändringar och nya möjligheter, inte minst för offentlig sektor. Hur konkretiseras dessa på bästa sätt?

Workshop

Workshop inom automatisering, RPA och AI. Med fokus på praktiska verktyg och interaktion som hjälper dig i din yrkesroll.

LYSSNA TILL OCH NÄTVERKA MED ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED AUTOMATISERING & AI

BOKA INNAN 12 APRIL OCH SPARA 1000 KR!

BOKA

Talare


GoranLindsjo (kopia)
governo

Göran Lindsjö 

AI för ledare
och beslutsfattare

vesa hagström
finnish

Vesa Hagström

A public sector collaboration between three
chat bots that facilitates for foreign investors in Finland

AF (hemsida)

Filippa Jennersjö & Johan Gabrielsson

Så utvecklar Arbetsförmedlingen
sin verksamhet med hjälp av AI

Eva Brodin
trafikverket (kopia)

Eva Brodin

Löneroboten Brolle – hur effektiviserar
man sin löneadministration genom RPA?

Nader Svärd

Nader Svärd

Tillväxtverket och AI
– Från strategi till genomförande

Edward_Ringborg
diwo

Edward Ringborg

Vad är en digital arbetsplats
och vilka aspekter är viktiga?

Ingeborg Brenton
Stockholms_stad_logo

Ingeborg Brenton

RPA-implementering på rätt sätt som
frigör mer tid för kvalificerade uppgifter

Maria, Malmö
Malmo

Maria Stellinger Ernblad

AI och automatisering – en
naturlig del i stadens utveckling

daniel-bramhagen
ey_slogan

Daniel Brämhagen

Dagens
moderator

Talare


Workshop

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING
FRÅN START TILL MÅL

WS_anvandarvanlighet

Så förkortar du tiden från strategiskt
beslut till uppnådd effekt

Boka


Pris – Konferens
7 800 kr exkl. moms
Pris – Workshop
Pris: 6 800 kr exkl. moms
Få 1 000 kr i rabatt!
 1 konferens + 1 workshop
Använd koden RPA1 i steg två när du bokar.

Få 2 500 kr i rabatt!
 2 konferens + 2 workshop
Använd koden RPA2 i steg två när du bokar.

Få 3 000 kr i rabatt!
 3 konferensbiljetter
Använd koden RPA3 i steg två när du bokar.

 • Conference

Your booking has been saved!

Hur kom du i kontakt med oss som ledde till denna bokning? (OBS flerval)


Participants - {{ snf-clone-index-hr }}
Billing information
×

Terms and Conditions

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Summit and Friends på boka@summitandfriends.se. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Summit and Friends.

I det fall Summit and Friends ställer in ett evenemang (konferens, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Summit and Friends reserverar sig för ändringar i programmet (t.ex. byte av talare eller lokal).

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura trettio dagar netto.

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och hanteras i enlighet med GDPR. Ditt namn och organisation kan komma att delas med tredje part. Du kan läsa mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning
Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

×

Personal data processing and GDPR

Summit and Friends AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Summit and Friends AB (”SnF”) samlar in personlig information om dig (B2B, med andra ord dina kontaktuppgifter till dig som yrkesperson) och använder uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida intressanta bloggar, nätverk, konferenser och utbildningar. SnF värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är helt frivilligt så det är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De personuppgifter hänförliga till dig som SnF behandlar är dels de som du själv lämnar till oss, t.ex. när du anmäler dig till nyhetsbrev eller bokar dig och dina kollegor på någon av våra aktiviteter. Uppgifterna är B2B och består primärt av namn, din e-postadress till arbete, jobbadress, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra kan bestå av uppgifter av andra databaser som tillhandahåller information eller de uppgifter som är öppna av er arbetsgivare.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna bidra med kunskap inom ditt område i form av att skicka ut matnyttig information och marknadsföra våra tjänster. Det innebär bland annat att de kommer användas i syfte att förbättra dina karriärmöjligheter och presentera dig för intressanta konferenser och nätverk. Du kommer få riktade mail som skickas till dig. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att kontakta dig i informations- eller marknadsföringssyfte. Det kan t.ex. röra sig om undersökningar, eventförfrågningar eller informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar. I samband med event kan dina personuppgifter också användas för att skapa deltagarlistor och namnbrickor.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att förbättra våra webbplatser samt för att skapa anonymiserade undersökningar. Uppgifterna är i dessa fall aggregerade, vilket innebär att du inte kan identifieras genom dem.

Laglig grund

SnF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifterna

I samband med event syns ditt namn, arbetsgivare och i vissa fall din arbetsplatsmail. SnF ingår partneravtal, exempelvis för IT-tjänster. Dessa partners kan komma att få del av dina personuppgifter men enbart genom Namn och Organisation. SnF har ingått avtal med dessa partners för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar partners utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till våra webbplatser till kunder, partners, andra webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder webbplatserna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Slutligen kan vi komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som förvärvar SnF, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att vi blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan vi eller utsedd likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SnF gallringsrutin.

Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

SnF kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke från kandidatens sida om SnF önskar ta bort all information.

Viktig information

Våra webbplatser är inte avsedd för barn under 18 år. SnF kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Policyns räckvidd

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till SnF, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Det du fyller i samband med din ansökan kan du även uppdatera. M a o påverkar du det själv.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera merparten av all information.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress som vi har registrerad. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

Summit and Friends AB
Att: Dataskyddsombudet,
Dalagatan 7,
111 23 Stockholm

Dataskyddsombud: sara.messa@summitandfriends.se, 0732 06 44 71

För dig inom Offentlig Sektor!

Glöm inte att fylla i ert Organisationsnummer och GLN-nummer i rutan för kommentarer.

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Därför behöver vi uppgifter som Organisationsnummer och GLN-nummer för att kunna skicka dessa till er. Fyll i detta i rutan för kommentarer i bokningsformuläret.

Partners


Vill du också bli partner? Kontakta oskar.norlander@summitandfriends.se för att gemensamt skapa ett upplägg som passar just er verksamhet.

Program


Program konferens

 
14 maj

 
Bryggarsalen

 
8:30-17:10

08.30 Registrering och frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 Göran Lindsjö
09.50 Tillväxtverket
10.20 Fika
10.50 Trafikverket
11.20 Diwo
12.20 Lunch

13.20 Stockholms stad
13.50 Finnish Migration Services
14:30 Fika
15:00
 Gruppdiskussion
15.30 Arbetsförmedlingen
16.10 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Program workshop

 
15 maj

 
Freys Hotel Lilla Rådmannen

 
8:30-16.00

08:30 Registrering och frukost
09:00 Workshop
10:30 Fika
10:50 Workshopen fortsätter
12:00 Lunch

13:00 Workshopen fortsätter
14:20 Fika
14:40 Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Program


Program konferens
14 maj

08.30 Registrering och frukost
09.00 Moderatorn inleder
09.10 Göran Lindsjö
09.50 Tillväxtverket
10.20 Fika
10.50 Trafikverket
11.20 Diwo
12.20 Lunch
13.20 Stockholms stad
13.50 Finnish Migration Services
14:30 Fika
15:00
 Gruppdiskussion
15.30 Arbetsförmedlingen
16.10 After work-mingel
17.10 Konferensen slut

Program workshop
15 maj

08:30 Registrering och frukost
09:00 Workshop
10:30 Fika
10:50 Workshopen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Workshopen fortsätter
14:20 Fika
14:40 Workshopen fortsätter
16:00 Avslut

Kolla in systerkonferensen
Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor

Mötesplats

Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan
 • Konferens

  Konferensen äger rum på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen äger rum på Frey’s Hotel Lilla Rådmannen
  Adress: Rådmansgatan 67
  Närmsta tunnelbanestation: Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt

Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

 

Oskar_Norlander

Mötesplats


Har du bokat konferens och/eller workshop?
Se var de äger rum genom att klicka på respektive ikon nedan.
 • Konferens

  Konferensen äger rum på Bryggarsalen
  Adress: Norrtullsgatan 12N
  Närmsta tunnelbanestation: Odenplan
  För vägbeskrivning klicka här

 • Workshop

  Workshopen äger rum på Frey’s Hotel Lilla Rådmannen
  Adress: Rådmansgatan 67
  Närmsta tunnelbanestation: Rådmansgatan
  För vägbeskrivning klicka här

Kontakt


Tveka inte över att kontakta mig
om du har några frågor!

Oskar Norlander
Projektledare

Telefon: 070-884 7458
Mail: oskar.norlander@summitandfriends.se

Oskar_Norlander

Automatisering & AI i siffror

Automatiseras

46 % av dagens jobb kan robotiseras eller automatiseras (Källa: McKinseys rapport ”A FUTURE THAT WORKS: AUTOMATION, EMPLOYMENT, AND PRODUCTIVITY”, January 2017)

Spara

110 miljarder kronor kan offentlig sektor komma att spara genom AI. (Källa: McKinseys rapport ”A FUTURE THAT WORKS: AUTOMATION, EMPLOYMENT, AND PRODUCTIVITY”, January 2017)

Kundrelationer

85 % av alla kundrelationer kommer att skötas av maskiner (Källa: Gartner)

Om Automatisering & AI

Offentlig sektor måste kontinuerligt hänga med i utvecklingen för att nyttja de möjligheter som AI, RPA och andra typer av automatisering innebär för att kunna leverera de tjänster och den service som medborgarna förväntar sig. Inte minst för att skapa högsta möjliga interna effektivitet och på så sätt nyttja varje skattekrona på bästa sätt.

Att användandet av AI kommer innebära stora förändringar för alla branscher råder det ingen tvekan om.

Om Konferensen

Detta är ett forum som vänder sig till dig som jobbar inom kommun, landsting, stat, myndighet eller någon annan organisation inom offentlig sektor och är nyfiken på eller involverad i hur automatisering, robotisering och AI kan implementeras och användas i er verksamhet på ett effektivt sätt. Under konferensen samlas chefer, verksamhetsutvecklare, experter och forskare för att dela med sig av sina erfarenheter och tips samt diskutera utmaningar och möjligheter.

Vad krävs i form av förberedelser, både sett till teknik och organisation för att stå rustad inför de tekniska möjligheter som finns? Vilka är de största utmaningarna och hur ni kan hantera dessa på bästa sätt? Låter det som intressanta frågeställningar som du vill få svar på och möjlighet att diskutera med andra drivna och kunniga personer från olika delar av offentlig sektor? I så fall är detta en konferens för dig!

Under konferensen får du lyssna till organisationer inom offentlig sektor som jobbar med automatisering, robotisering och/eller AI idag, tips och erfarenheter från de ledande experterna och företagen samt exempel även från privat sektor.

Konferensen hålls den 14 maj i Bryggarsalen, Stockholm.

DSC_0056

Om Workshopen

Denna heldagsworkshop går ut på att ge dig som deltagare en heltäckande, praktisk genomgång med fokus på hur du och din organisation på bästa sätt kan arbeta med både förberedelsearbetet och implementeringsfasen av en robotisering-lösning (RPA). Vad är viktigt att tänka på när det gäller process-, system- och verksamhetskartläggning, skapa förankring både uppåt och nedåt, organisatoriska utmaningar, teknisk kompatibilitet, kontinuerlig drift etc?

Läs mer om workshopdagens innehåll längre ner på sidan eller klicka på workshop i menyraden.

Workshopen hålls den 15 maj på Bryggarsalen i Stockholm.

Om Automatisering & AI

Offentlig sektor måste kontinuerligt hänga med i utvecklingen för att nyttja de möjligheter som AI, RPA och andra typer av automatisering innebär för att kunna leverera de tjänster och den service som medborgarna förväntar sig. Inte minst för att skapa högsta möjliga interna effektivitet och på så sätt nyttja varje skattekrona på bästa sätt.

Att användandet av AI kommer innebära stora förändringar för alla branscher råder det ingen tvekan om.

Mer information kommer inom kort.

AI för ledare och beslutsfattare

Göran Lindsjö, internationell rådgivare och expert på AI inom offentlig sektor, Governo

”I Europa är det IT-chefen som pratar AI, i USA är det VD/GD.”

Hur nära måste man förhålla sig till AI som ledare? Hur skiljer det sig hur man bör förhålla sig till AI som ledare, jämfört med till exempel hur man förhåller sig till IT? Den största skillnaden är att AI i allra högsta grad rör kärnverksamheten, medan IT ofta är en stödfunktion. AI både kan och bör påverka ditt beslutsfattande, men hur?

Göran Lindsjö har lång erfarenhet av att arbeta med AI-frågor och digitalisering. Han har både startat och drivit företag inom AI, samt arbetat med styrningsfrågor inom digitaliseringen av offentlig sektor på Regeringskansliet. Göran är bosatt i USA, där han har ett omfattande nätverk inom AI med både de världsledande universiteten, företagen och experterna. Han brinner för att vi ska kunna få ut mesta möjliga av AI och lägger tonvikten på att AI är någonting du kan arbeta med nu och inte bara någonting som finns i science fiction-filmer.

”I USA pratar man om AI i presens. I Europa pratar man om AI i futurum.”

A public sector collaboration between three chat bots that facilitates for foreign investors in Finland

Vesa Hagström, Chief Digital Officer, Finnish Immigration Service

“We want to see how artificial intelligence can enable new forms of cooperation. We look at services from a customer’s point of view, not from an administrative perspective”

AI is enabling new forms of service.
Three connected chatbots that take turns in replying.
Offering joint services for which several public authorities share the responsibility is a future trend.

Three Finnish public authorities have joined forces when it comes to chat bots – the Finnish Immigration Service, the Finnish Tax Administration and the Finnish Patent and Registration Office. The collaboration is an intiative with the purpose to facilitate for foreign start-ups and investors to invest and start companies in Finland. Instead of having to turn to the three separate authorithies, start-ups and investors can now receive all their tax, immigration and patent/registration related questions in one place – the collaboration of the three chat bots: Kamu, PatRek and VeroBot.

Vesa Hagsröm has worked in the Finnish Immigration Service (Migri) for over 13 years – first as CIO and since 2015 as CDO. He is responsible for digitalization programs in Migri – so far a really successful journey. The paper-based processes have been changed in to digital ones, they work a lot with RPA and AI is getting more and more in focus.

Så utvecklar Arbetsförmedlingen sin verksamhet med hjälp av AI

Filippa Jennersjö (CIO) & Johan Gabrielsson (Enhetschef IT och gemensamma basplattformar), Arbetsförmedlingen

“För att lyckas med digitala projekt behövs både anpassningsförmåga och mod att testa saker. Något som kan vara svårt i en myndighetskultur rotad i ett ansvar för skattebetalarnas pengar och en mediabevakning som inte tillåter misstag.”

Arbetsförmedlingen genomför för närvarande en revolutionerande förändringsresa som förnyar en av Sveriges största myndigheter i grunden. Vi påstår att detta dessutom är Sveriges mest spännande pågående förändringsresa inom IT med tanke på att det är digitaliseringen som möjliggör hela transformationen. Huvudingrediensen i digitaliseringen på Arbetsförmedlingen är användandet av ny teknik och innovation där kraftsamlingen inom Data Science området med AI, Machine Learning och Avancerad Analys går i spetsen och där vi redan har åstadkommit resultat och fortsatt har stora framtidsvisioner.

Löneroboten Brolle – hur effektiviserar man sin löneadministration genom RPA?

Eva Brodin, Lönechef, Trafikverket

“Den digitala medarbetaren – hot eller möjlighet?”

– Mer värdeskapande arbete, mindre tyngande administration.

Hur ser resan ut från strategi fram till implementering, förvaltning och ytterligare utveckling av en lönerobot? Idag skriver löneroboten Brolle bland annat anställningskontrakt på Trafikverket. Från och med våren ska den även jobba med offboarding, konsultregistrering, samt uttag av en rapport som sparas undan för en kontinuitetsplan. Listan på uppgifter för Brolle är lång och fylls ständigt på av ytterligare önskade arbetsuppgifter medarbetarna vill att hen ska göra.

Även om resan givetvis inte enbart har varit en dans på rosor så har man kommit ut som en stärkt organisation genom stenhårt, strategiskt arbete med digitalisering av en tidigare väldigt papperstyngd verksamhet.

Trafikverkets löneenhet ligger i framkant inom lönebranschen och Eva kommer under talarpasset att visa upp mycket finta nyckeltal som påvisar både effektiva processer och hög kvalitet.

Tillväxtverket och AI – Från strategi till genomförande

Nader Svärd, CIO, Tillväxtverket

“Vad lägger vi i att vara en modern myndighet och hur ser vi till att ständigt vara det?”

Hur går man från strategi till genomförande och implementering av en AI-lösning?
Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att införa en AI-lösning in en mindre eller mellanstor organisation?
Hur arbetar man som myndighet med sin egen digitala utveckling?

Nader Svärd är CIO på Tillväxtverket, där han bland annat driver ett nätverk med fokus på just AI. AI är någonting som händer här och nu – flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar, som till exempel virtuella assistenter, automatiserat beslutstöd och maskinell inlärning. Andra organisationer inom offentlig sektor står i startgroparna, och det är just därför det är så viktigt att vi lär av varandra.

Vad är en digital arbetsplats och vilka aspekter är viktiga?

Edward Ringborg, COO, Diwo

Edward kommer att konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar du en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Edward kommer att försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Edward Ringborg, Chief Operating Officer på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

RPA-implementering på rätt sätt som frigör mer tid för kvalificerade uppgifter

Ingeborg Brenton, Projektledare RPA och processutveckling, Stockholm Stad

Serviceförvaltningen är Stockholm stads organisation för gemensam administration och service. Inom förvaltningen finns verksamhetsområdena Ekonomi, Lön och pension, Upphandling, HR-service, Lokalplanering och Kontaktcenter Stockholm. Serviceförvaltningen använder sig av digitala medarbetare, mjukvarurobotar, som bidrar med ökad kvalitet genom att frigöra tid för personalen att ta sig an mer kvalificerade och värdeskapande uppgifter.

Ingeborg Brenton är projektledare inom RPA och processutveckling på Serviceförvaltningen på Stockholms stad och hon kommer bland annat att ta upp:
– Hur RPA och automatisering passar in i serviceförvaltningens uppdrag
– Överenskommen driftmodell, en förutsättningar för att kunna skala upp
– Hur arbetet med kontinuerlig processutveckling underlättar robotisering
– Hur vi ser att automatisering med hjälp av mjukvarurobotar kan bidra till att vi blir en attraktivare arbetsgivare
– Lärdomar – möjligheter och utmaningar

AI och automatisering – en naturlig del i stadens utveckling

Maria Stellinger Ernblad

Digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen och med programmet Det digitala Malmö har hela organisationen en riktning för att förnya samhällsservicen. För att fatta bra beslut behöver vi förstå våra medborgare, hur Malmö mår och hur vi kan välja den mest optimala vägen framåt. Lösningar kommer att tillämpas där det finns värde – där vi kan erbjuda en bättre service för medborgaren och att medarbetaren kan arbeta smartare.

I Malmö stad pågår ett arbete att förstå AI utifrån människan, förändrade arbetssätt och etik. Vi sätter grunden för att kunna använda AI i analysen av större mängd data för bättre faktabaserade beslut. VI undersöker hur vi kan arbeta mer värdeskapande genom att frigöra tid i förmån till personliga möten och mer komplexa frågor. Var vill vi introducera robot-medarbetare som kan hantera arbetsuppgifter som är rutinmässiga och upprepande? Var vill vi automatisera processer där vi låter maskinen göra jobbet. För att åstadkomma en hållbar digitalisering lägger vi vikt vid etiska avvägningar i alla frågor som rör AI och RPA. Vi vill ha ett arbetssätt där vi lägger grunden för framtida förändringar som har hållbara lösningar med människan i centrum och där vi driver en hållbar digitalisering.

Dagens moderator

Daniel Brämhagen

Daniel Brämhagen, Director på EY, har lång och bred erfarenhet av att jobba med stora projekt och välfärdsteknologi inom olika delar av offentlig sektor. Under konferensen är det han som guidar oss genom programmet.

AI för ledare och beslutsfattare

Göran Lindsjö, internationell rådgivare och expert på AI inom offentlig sektor, Governo

”I Europa är det IT-chefen som pratar AI, i USA är det VD/GD.”

Hur nära måste man förhålla sig till AI som ledare? Hur skiljer det sig hur man bör förhålla sig till AI som ledare, jämfört med till exempel hur man förhåller sig till IT? Den största skillnaden är att AI i allra högsta grad rör kärnverksamheten, medan IT ofta är en stödfunktion. AI både kan och bör påverka ditt beslutsfattande, men hur?

Göran Lindsjö har lång erfarenhet av att arbeta med AI-frågor och digitalisering. Han har både startat och drivit företag inom AI, samt arbetat med styrningsfrågor inom digitaliseringen av offentlig sektor på Regeringskansliet. Göran är bosatt i USA, där han har ett omfattande nätverk inom AI med både de världsledande universiteten, företagen och experterna. Han brinner för att vi ska kunna få ut mesta möjliga av AI och lägger tonvikten på att AI är någonting du kan arbeta med nu och inte bara någonting som finns i science fiction-filmer.

”I USA pratar man om AI i presens. I Europa pratar man om AI i futurum.”

A public sector collaboration between three chat bots that facilitates for foreign investors in Finland

Vesa Hagström, Chief Digital Officer, Finnish Immigration Service

“We want to see how artificial intelligence can enable new forms of cooperation. We look at services from a customer’s point of view, not from an administrative perspective”

AI is enabling new forms of service.
Three connected chatbots that take turns in replying.
Offering joint services for which several public authorities share the responsibility is a future trend.

Three Finnish public authorities have joined forces when it comes to chat bots – the Finnish Immigration Service, the Finnish Tax Administration and the Finnish Patent and Registration Office. The collaboration is an intiative with the purpose to facilitate for foreign start-ups and investors to invest and start companies in Finland. Instead of having to turn to the three separate authorithies, start-ups and investors can now receive all their tax, immigration and patent/registration related questions in one place – the collaboration of the three chat bots: Kamu, PatRek and VeroBot.

Vesa Hagsröm has worked in the Finnish Immigration Service (Migri) for over 13 years – first as CIO and since 2015 as CDO. He is responsible for digitalization programs in Migri – so far a really successful journey. The paper-based processes have been changed in to digital ones, they work a lot with RPA and AI is getting more and more in focus.

Så utvecklar Arbetsförmedlingen sin verksamhet med hjälp av AI

Filippa Jennersjö (CIO) & Johan Gabrielsson (Enhetschef IT och gemensamma basplattformar), Arbetsförmedlingen

“För att lyckas med digitala projekt behövs både anpassningsförmåga och mod att testa saker. Något som kan vara svårt i en myndighetskultur rotad i ett ansvar för skattebetalarnas pengar och en mediabevakning som inte tillåter misstag.”

Arbetsförmedlingen genomför för närvarande en revolutionerande förändringsresa som förnyar en av Sveriges största myndigheter i grunden. Vi påstår att detta dessutom är Sveriges mest spännande pågående förändringsresa inom IT med tanke på att det är digitaliseringen som möjliggör hela transformationen. Huvudingrediensen i digitaliseringen på Arbetsförmedlingen är användandet av ny teknik och innovation där kraftsamlingen inom Data Science området med AI, Machine Learning och Avancerad Analys går i spetsen och där vi redan har åstadkommit resultat och fortsatt har stora framtidsvisioner.

Löneroboten Brolle – hur effektiviserar man sin löneadministration genom RPA?

Eva Brodin, Lönechef, Trafikverket

“Den digitala medarbetaren – hot eller möjlighet?”

– Mer värdeskapande arbete, mindre tyngande administration.

Hur ser resan ut från strategi fram till implementering, förvaltning och ytterligare utveckling av en lönerobot? Idag skriver löneroboten Brolle bland annat anställningskontrakt på Trafikverket. Från och med våren ska den även jobba med offboarding, konsultregistrering, samt uttag av en rapport som sparas undan för en kontinuitetsplan. Listan på uppgifter för Brolle är lång och fylls ständigt på av ytterligare önskade arbetsuppgifter medarbetarna vill att hen ska göra.

Även om resan givetvis inte enbart har varit en dans på rosor så har man kommit ut som en stärkt organisation genom stenhårt, strategiskt arbete med digitalisering av en tidigare väldigt papperstyngd verksamhet.

Trafikverkets löneenhet ligger i framkant inom lönebranschen och Eva kommer under talarpasset att visa upp mycket finta nyckeltal som påvisar både effektiva processer och hög kvalitet.

Tillväxtverket och AI – Från strategi till genomförande

Nader Svärd, CIO, Tillväxtverket

“Vad lägger vi i att vara en modern myndighet och hur ser vi till att ständigt vara det?”

Hur går man från strategi till genomförande och implementering av en AI-lösning?
Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att införa en AI-lösning in en mindre eller mellanstor organisation?
Hur arbetar man som myndighet med sin egen digitala utveckling?

Nader Svärd är CIO på Tillväxtverket, där han bland annat driver ett nätverk med fokus på just AI. AI är någonting som händer här och nu – flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar, som till exempel virtuella assistenter, automatiserat beslutstöd och maskinell inlärning. Andra organisationer inom offentlig sektor står i startgroparna, och det är just därför det är så viktigt att vi lär av varandra.

Vad är en digital arbetsplats och vilka aspekter är viktiga?

Edward Ringborg, COO, Diwo

Edward kommer att konkretisera vad en digital arbetsplats är och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när du ska börja eller är mitt uppe i en förändringsresa. Hur skapar vi rätt mind-set, sätter rätt förväntningar och scope? Hur anpassar du en effektiv digital arbetsplats på just din arbetsplats? Hur knyter du ihop säcken i djungeln av verktyg och system som ska syfta till att förenkla vardagen för medarbetare och som i slutändan ska skapa affärsnytta och engagerade medarbetare? Edward kommer att försöka konkretisera ner sina konkreta tips på lyckade resor utifrån sina erfarenheter genom åren.

Edward Ringborg, Chief Operating Officer på Diwo, brinner för verksamhetsutveckling genom digitaliseringen och predikar, trots all fantastisk teknik vi idag har tillgång till, att allt utgår från medarbetarna. Att driva förändring, oavsett om det har med digital arbetsplats eller något helt annat att göra, bygger på att förändra beteenden och kultur. Så hur gör man det?

RPA-implementering på rätt sätt som frigör mer tid för kvalificerade uppgifter

Ingeborg Brenton, Projektledare RPA och processutveckling, Stockholm Stad

Serviceförvaltningen är Stockholm stads organisation för gemensam administration och service. Inom förvaltningen finns verksamhetsområdena Ekonomi, Lön och pension, Upphandling, HR-service, Lokalplanering och Kontaktcenter Stockholm. Serviceförvaltningen använder sig av digitala medarbetare, mjukvarurobotar, som bidrar med ökad kvalitet genom att frigöra tid för personalen att ta sig an mer kvalificerade och värdeskapande uppgifter.

Ingeborg Brenton är projektledare inom RPA och processutveckling på Serviceförvaltningen på Stockholms stad och hon kommer bland annat att ta upp:
– Hur RPA och automatisering passar in i serviceförvaltningens uppdrag
– Överenskommen driftmodell, en förutsättningar för att kunna skala upp
– Hur arbetet med kontinuerlig processutveckling underlättar robotisering
– Hur vi ser att automatisering med hjälp av mjukvarurobotar kan bidra till att vi blir en attraktivare arbetsgivare
– Lärdomar – möjligheter och utmaningar

Stockholms stad – världens smartaste stad år 2040

Louise Callenberg, Stockholms stad

Stockholm blev årets digitaliseringskommun 2017, bland annat på grund av sin ledartröja kring att ta tag i det stora och det lilla samtidigt. Med inspirerande exempel och insikter om vår världs utveckling ger Louise Callenberg, chef verksamhetsutveckling och förvaltning i Stockholms stad, en berättelse om stadens pågående och framtida resa och hur AI och RPA spelar en allt större roll i utvecklingen av den smarta staden. Men utvecklingen ställer samtidigt krav på både organisation och ledarskap när alla vill vara med och pröva.

För Stockholm är siktet nu inställt på att bli världens smartaste stad 2040. Under sitt föredrag berättar Louise om hur staden förbereder sig och arbetar för att nå målet. AI är en viktig del i framtidens arbete, där och automation och nya tjänster är en naturlig del av den nya verkligheten. Det datadrivna samhället är vår vardag. För att vara beredd på den nya framtiden har Stockholm stad en strategi som lägger grunderna till det arbetet. Här får du ta del om det arbetet ser ut, de tidiga nyttorna och lärdomarna kopplade till RPA, automation och AI samt vilka som är de nästa stegen.

Dagens moderator

Daniel Brämhagen

Daniel Brämhagen, Director på EY, har lång och bred erfarenhet av att jobba med stora projekt och välfärdsteknologi inom olika delar av offentlig sektor. Under konferensen är det han som guidar oss genom programmet.

Stockholms stad – världens smartaste stad år 2040

Louise Callenberg, Stockholms stad

Stockholm blev årets digitaliseringskommun 2017, bland annat på grund av sin ledartröja kring att ta tag i det stora och det lilla samtidigt. Med inspirerande exempel och insikter om vår världs utveckling ger Louise Callenberg, chef verksamhetsutveckling och förvaltning i Stockholms stad, en berättelse om stadens pågående och framtida resa och hur AI och RPA spelar en allt större roll i utvecklingen av den smarta staden. Men utvecklingen ställer samtidigt krav på både organisation och ledarskap när alla vill vara med och pröva.

För Stockholm är siktet nu inställt på att bli världens smartaste stad 2040. Under sitt föredrag berättar Louise om hur staden förbereder sig och arbetar för att nå målet. AI är en viktig del i framtidens arbete, där och automation och nya tjänster är en naturlig del av den nya verkligheten. Det datadrivna samhället är vår vardag. För att vara beredd på den nya framtiden har Stockholm stad en strategi som lägger grunderna till det arbetet. Här får du ta del om det arbetet ser ut, de tidiga nyttorna och lärdomarna kopplade till RPA, automation och AI samt vilka som är de nästa stegen.

ATT INFÖRA EN RPA-LÖSNING – FRÅN START TILL MÅL

Denna workshop går steg för steg igenom och ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation bör arbeta med alltifrån att sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera och skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning för driften av RPA-lösningen, till att faktiskt genomföra implementeringen och ha en plan och organisatoriska förutsättningar för den fortsatta förvaltningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER
En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster, samtidigt som kvaliteten höjs i och med att felen blir färre. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas. Men att förbereda människor i en organisation för en stor förändring – vilket införandet av en RPA-lösning innebär – har sina utmaningar. Likaså gäller det att förbereda och möjliggöra för att andra verksamheter ska kunna ”hoppa på tåget” allt eftersom, samt att ha en organisation som kan sköta förvaltningen av den eller de RPA-lösningar som är i drift.

WORKSHOPENS INNEHÅLL
Denna workshop blandar teori med praktik och låter dig få ta del av verktyg och insikter kring hur du och din organisation bör arbeta både med förberedelsearbetet och själva implementeringen. Det innefattar alltifrån hur ni gör en prestudy, hur man ska tänka när man sätter ihop ett team som ansvarar för förarbetet, hur ni kan genomlysa och analysera verksamheten för att kunna göra ett business case, hur materialet ska presenteras för styrelse/ledning, hur medarbetare bör involveras och engageras, vad som måste vara på plats när ni trycker på KÖR, vilka problem som kan uppstå och hur ni kan vara rustade för att hantera dem, hur förvaltningen ska skötas etc. En viktig del av dagen handlar om att du ska få diskutera dina egna utmaningar tillsammans med de andra deltagarna på plats, för att kunna få input på dina och din organisations specifika utmaningar.

SYFTET MED WORKSHOPEN ÄR ATT GE DELTAGARNA FÖLJANDE INSIKTER:

• Vad är Robotics Process Automation och när är det lämpligt att använda?
• Hur kommer man igång och vilka faktorer är viktiga att fånga i en förstudie?
• Att gå från småskalig implementering till ett brett införande – hur bygger man upp förmågor för detta?
• Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviks dessa?

WORKSHOPLEDARE
Eva Kongshöj, Bitoreq.

Eva Kongshöjbitoreq

Från intranät till digital arbetsplats

Så förkortar du tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet men samtidigt lyckas effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

– Checklista för en framgångsrik förstudie
– Hur du genomför nulägesanalys
– Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
– Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
– Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
– Hur du driver agila projekt
– Hur du skapar drivkraft och engagemang
-Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
-I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
-Målbild och effekthemtagning

Bitoreq har lång erfarenhet av digitalisering. Vi kan erbjuda konkret stöd till företag och organisationer för att förstå innebörden av, utveckla ledar- och medarbetarskap samt att definiera och bygga konkreta och specifika möjligheter utifrån sina utvecklingsbehov.

Bitoreq bidrar till att skapa mer effektiva och säkra administrativa rutiner samtidigt som möjligheterna till innovativa lösningar ökar! Allt detta kan göras utan att påverka existerande IT system vilket underlättar själva införandet betydligt! Redan installerade lösningar visar att tekniken fungerar samt att den ger mycket korta återbetalningstider. Vi talar veckor och månader i stället för år och ju större organisation desto större genomslag!