I detta blogginlägg gästas vi av Johan Nilsson från Sitevision som beskriver vikten av språkmångfald på intranätet. Ordet är ditt Johan;

Dagens digitala arbetsplatser behöver hantera många olika språk, och att intranätet kan stötta detta blir avgörande.


I globala organisationer sker ofta den interna kommunikationen på engelska, och det gäller även för många intranät. På lokal nivå kan den engelska språkförståelsen variera kraftigt och många kan ha svårt att ta del av information och själva göra sig förstådda på ett språk som inte är deras modersmål. Därför är det viktigt att organisationens intranät har stöd för fler språk än ett.

En digital arbetsplats som spänner över flera länder eller till och med kontinenter behöver lösa språkutmaningen med en bra strategi som gäller hela organisationen generellt. Strategin kan sedan tillämpas på intranätet. Gör så här:

  1. Gör en behovsanalys. Hur ser läget ut i organisationen? Vilka språk finns det på lokal nivå, och behöver allt innehåll översättas eller räcker det med utvald information? Här kan HR-avdelningen säkert hjälpa till med att ta reda på exakt vilka språk som talas i organisationen.
  2. Skapa en språkpolicy. Har ni inte redan en språkpolicy, så är det dags att skapa en. Skriv ned vilka arbetsspråk ni har och vilka lokala språk som används. Detta görs med fördel av de som sköter den interna kommunikationen, HR och representanter från ledning och viktiga verksamhetsområden.
  3. Fastställ vad som sker på global och lokal nivå. Bena ut vad som är gemensamt för organisationen i sin helhet och vad som sker på lokal nivå eller inom olika affärsområden. Den här uppspaltningen hjälper er att se vilken typ av innehåll som behöver finnas på vilka språk.
  4. Implementera strategin i intranätet. Att tänka på det globala vs det lokala gör kanske att ni bestämmer er för att informationen som rör hela organisationen ska finnas på alla språk som används inom organisationen, men att man på lokal nivå kan välja själv hur behovet av översättning ser ut.

Med en tydlig språkstrategi förbättrar ni kommunikationen internt och medarbetare får lättare att ta del av vad som händer i organisationen. Det hjälper till att öka effektiviteten, men också att skapa goda arbetsvillkor och bättre sammanhållning.


På konferensen Digital Workplace Summit som äger rum den 20 november så kommer Johan och Sitevision finnas på plats för att kunna utbyta kunskap om intranätet och den digitala arbetsplatsen samt Sitevisions roll i det hela och vilken expertis de bidrar med på marknaden. Missa inte det! 

Varmt välkommen!

Digital Workplace Summit