Den digitala arbetsplatsen är ett hett och ett viktigt ämne. Vad är den digitala arbetsplatsen och hur ska vi utforma den för att öka produktiviteten, skapa engagemang samt underlätta för våra medarbetare. Den fysiska och den digitala arbetsplatsen växer ihop och framtiden bjuder på många spännande lösningar. För att få en inblick i hur den moderna arbetsplatsen ser ut idag följer nedan tre snabba intervjuer med företag i framkant kopplat till den digitala arbetsplatsen: Svenska Spel, Microsoft och Vasakronan.

 

 

Karl pettersson bild

Karl Brännström

svenska spel logo

Vinnaren av utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

Varför är det viktigt att dela sin kunskap och erfarenheter kring den digitala arbetsplatsen tycker du?

Jag tror till fullo på kunskapsdelning vilket är en nödvändig del av den digitala arbetsplatsen. Men kunskapsdelningen är minst lika viktig mot andra organisationer av nästan samma anledning – den hjälper oss kollektivt framåt. Jag är i lika stort behov som vem som helst att ta del av och lära mig nya saker, och jag kan ju inte ta utan att ge. Dessutom, om vi bortser från utmärkelser som Nordens bästa digitala arbetsplats, så konkurrerar vi inte direkt med varandra. Än är vi inte där att människor väljer arbetsplats baserat på vilket intranät man får tillgång till. Och innan det (eventuellt) blir verklighet så har vi mer att vinna på att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper än att hålla det helt för oss själva.

Varför är den digitala arbetsplatsen viktig i er organisation?

Det mest givna svaret är såklart att den ska uppfylla behov hos organisationen och medarbetarna för att på så sätt hjälpa till att effektivisera. Men här har vi på Svenska Spel även satsat medvetet på den kulturstärkande aspekten hos ett intranät eller en digital arbetsplats. Den digitala arbetsplatsen kan vara, och är absolut, något som skapar engagemang och det vill vi ta vara på. Det kan bygga känslan av samhörighet och delaktighet vilket då samtidigt skapar en identitet. Tack vare det så bygger intranätet stolthet och blir något medarbetare verkligen vill vara en del av.

Vad är er största utmaning kring den digitala arbetsplatsen?

-Det är inte brist på innovativa idéer och vilja att driva utveckligen framåt i alla fall. Möjligtvis att vi vill att saker och ting ska gå fortare så vi kan driva på med nya spännande funktioner, men allting måste få ta sin tid särskilt om vi pratar om beteenden som ska ändras. Vi skulle kunna bygga världens modernaste och mest teknisktavancerade intranät, men om organisationen och medarbetarna använder en bråkdel av all potential så skulle det vara ett något överflödigt intranät. Det är en av våra framgångsfaktorer – att även om vi inför nya funktioner så är målsättningen hela tiden “less is more”. Vi börjar med något enkelt så att vi först kan se till att det blir lätt att skapa nya beteenden och vanor. Efter det kan vi vidareutveckla och göra det stegvis mer avancerat.

 

AnnaStrom

Anna Ström

Microsoft logo

Länge legat i framkant med konceptet “Det Nya Arbetslivet”

Varför är det viktigt att dela sin kunskap och erfarenheter kring den digitala arbetsplatsen tycker du?

För att olika företag har kommit olika långt inom detta och vad är bättre än att få inspireras av hur andra gjort och tänker och därefter staka ut sin egen väg baserat på sina förutsättningar. Gemensamt för oss alla är att tid är det värdefullaste vi har och genom nya sätt att jobba får du mer tid till sådant som är minst lika viktigt som arbete. Som att vila, umgås och skapa nya möjligheter. Jag ser själv fram emot nya insikter under Digital Workplace Summit.

Varför är den digitala arbetsplatsen viktig i er organisation?

Vårt synsätt utgår från de tre delarna platsen, människan och tekniken och alla tre behövs för en modern arbetsplats. Vi använder teknik hela tiden. Vi mejlar, har Skype-möten, chattar eller delar och samarbetar kring dokument online. Det som är viktigt är samarbetet med kollegorna, att lära från varandra, att dela med oss av våra kunskaper och pågående projekt. Det är Det Nya Arbetslivet där arbetet inte är något du går till – det är det du gör. Verktygen finns ju för att befria oss från skrivbordet och göra så att vi blir mobila och kan välja att arbeta på den plats där vi får mest gjort. En idé uppstår ju när du minst anar det – därför är det viktigt att kunna välja var och när du arbetar på ett sätt som får dig att prestera bäst.

Vad är er största utmaning kring den digitala arbetsplatsen?

Att utmana oss själva att fortsätta ligga i framkant, att fortsätta förändringsresan som vi började med Det Nya Arbetslivet, att använda de senaste verktygen tex just nu Delve Analytics och hur jag kan bli bättre på att leda mig själv, att prioritera min tid rätt. Att ta tillvara på de möjligheter som digitalisering innebär tex kring nya sätt att möta våra kunder, nya möjligheter för smartare processer, nya möjligheter för affärsutveckling.

 

Vasakronan-Soren

Sören Sandell

vasakronan logo

Hedersomnämnande för Bästa Helhetskoncept och Vision

Varför är det viktigt att dela sin kunskap och erfarenheter kring den digitala arbetsplatsen tycker du?

När utvecklingen går fort är det svårt för var och en att hinna med allt som händer. Visst klarar man att ha koll på ny teknik och lösningar men variationen av tillämpningar är oändlig. Att dela erfarenheter med andra är därför grunden för att själv ha en bra utveckling.

Varför är den digitala arbetsplatsen viktig i er organisation?

När vi pratar om ”arbetsplatsen” menar vi både den fysiska och digitala arbetsplatsen. Idag jobbar vi alltmer oberoende av plats och då blir det kritiskt att alltid ha tillgång till allt som behövs för att kunna lösa alla olika uppgifter där man är för stunden. Även om fysisk samverkan fortfarande är bäst, så är behoven av digital samverkan minst lika viktigt för att arbetet ska bli effektivt. Utan en bra digital arbetsplats kan vi helt enkelt inte arbeta mobilt på riktigt – eller som vi säger, där det är naturligast och bäst.

Vad är er största utmaning kring den digitala arbetsplatsen?

Vår generella utmaning är att gå från ett informationsbaserat perspektiv till ett mer uppgiftsorienterat. Precis som när vi använder våra telefoners appar och gör olika saker, och där varje app är optimalt designad för sin uppgift, så måste nu användarnas gränssnitt följa samma princip. Konkret handlar det om att se till att all information är integrerad och tillgänglig, att ta bort information som inte behövs för uppgiften och anpassa gränssnitten så att det blir självklart och intuitivt hur man använder vår digitala arbetsplats.

 

Vill du veta mer kring den digitala arbetsplatsen så se Digital Workplace Summit eller utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats.