Regeringen har i sin höstbudget aviserat en satsning på öppen data och datadriven innovation under en kommande treårsperiod. Den tilldelade budgeten ska bland annat stödja myndigheternas arbete med öppen data. Riksarkivet tilldelades ett särskilt uppdrag att främja vidareutnyttjande och publiceringen av öppen data den 1 juli 2016 och driver bland annat öppnadata.se

Det finns en enorm potential i öppen data, framförallt för offentlig sektor. Genom att öppna möjligheter för samverkan, synergieffekter mellan myndigheter, kommuner och landsting skapar det också enorma möjligheter till ekonomiskt värde. I en stor rapport som gjorts av European Data Portal så delges prognoser för värdet av öppen data år 2020, alltså bara 2 år bort. Studien gjordes för åren 2016-2020 är baserad på Europa. Enligt studien har Sverige l en prognostiserad ekonomisk vinning på mellan € 0,5-5 miljarder. Läs hela rapporten på europeandataportal.eu.

I slutändan så är det offentlig sektor som måste ta steget och skapa de möjligheter som öppen data innebär genom samverka med andra aktörer och bidra till datadriven innovation för att hitta nya digitala tjänster för framtiden.

Är din organisation redo att satsa på öppen data?

Här är några av fördelarna som European Data Portal prognostiserar att öppen data ska ha genererat till 2020:

  • 36,9% ökning i andel av BNP
  • 100,000 jobb i öppen data
  • 7000 liv kan räddas tack vare snabbare respons
  • 2,549 timmar kan sparas in i form av att hitta parkering
  • 629 miljoner timmar sparade, motsvarande € 27,9 miljarder
  • 16% mindre energi använd

spargris

 


Öppen data är ett av de ämnen som kommer beröras under Information Management – Offentlig Sektor . Det är en konferens som går i samma tecken som nämns ovan. Nämligen ett forum för kunskapsdelning och utbyte mellan offentlig sektor. Det kommer ge din organisation ovärderliga insikter i hur framtidens informationshantering kommer se ut, case från framgångsrika samverkansprojekt och en rejäl boost för att på bästa sätt kunna hantera digitaliseringens möjligheter.
Boka din plats här. Varmt välkommen!

talarbild-Li-1