“Du borde byta namn” – Det tipset fick till slut Fadi av en rekryterare när han sökt en stor mängd jobb utan framgång. Med inte bara en utan TVÅ masterexamen i bagaget. Här någonstans började polletten att trilla ner på allvar för Fadi Barakat, projektledare inom integration på Näringslivskontoret i Malmö stad. Diskriminering – det var det det handlade om, helt enkelt. I dagens blogginlägg har jag intervjuat Fadi, som även medverkar som talare på Integration & Arbetsmarknad, 28-29 november i Stockholm.

FadiMalmö stad

Hej Fadi!

Du som arbetar som projektledare inom integration på Näringslivskontoret i Malmö stad – vad tycker du är det viktigaste Näringslivskontoren runt om i landet borde arbeta med vad gäller integrationsfrågor?
Det är viktigt för näringslivet att samhället fungerar och mår bra. Ifall företag ska trivas och öka sin produktivitet så krävs det att rätt kompetens finns och att man har förmågan att hitta den. Därför blir frågan kring integration viktig för näringslivskontoren. Ett samhälle där klyftor infinner sig och vi har outnyttjad kompetens som står utanför arbetsmarknaden är skadligt för vårt näringsliv.

Vilken av Näringslivskontorets insatser för att främja integration är du mest stolt över under din tid där?
Just nu är jag väldigt glad över våra två projekt ”Highway To Business” och ”Dubbel Yrkesutbildning” som syftar till att underlätta för nyanlända entreprenörer att etablera företag samt att utbilda nyanlända inom områden där det råder hög efterfrågan på arbetskraft.

Du som har erfarenhet av att arbeta båda sfärerna, vad tycker du är den största skillnaden i hur man arbetar med mångfaldsfrågor i privat och offentlig sektor?
Det finns stora skillnader företag emellan och samma sak gäller för det offentliga. Dock anser jag att den offentliga sektorn borde på ett bättre sätt återspegla det samhälle vi lever i. Tyvärr så ser vi fortfarande en avsaknad av mångfald inom ledande positioner inom det offentliga, något som kostar oss oerhört mycket. Ökad mångfald inom det offentliga kommer leda till ökad ”Social Return Of Investment” (SROI).

Vad anser du är nyckeln till en lyckad integration?
En nyckel är ju att vi behöver få in mångfalden inom samtliga sfärer och nivåer i samhället för att åstadkomma en hållbarhet i integrationen. Jag tror innerligen att mångfalden öppnar dörren för mångfalden. Sedan är det viktigt att förstå att integration innebär att ta två olikheter och gemensamt skapa en ny helhet. Hur ofta ser vi detta ske?

Och slutligen – vad tycker du ska bli mest intressant och roligt med konferensen Integration & Arbetsmarknad, 28-29 november?
Ser framemot att få lyssna in och reflektera över allt klokt som kommer komma från alla dessa möten med människor som konferensen erbjuder.

“Ska vi klara av utmaningarna som vi står inför krävs attitydförändringar, vi måste våga se till kompetensen och våga satsa på annorlunda kunskap och erfarenhet. Vi måste bli bättre på mångfald. Det gäller både privata och offentliga miljöer. Vi måste skapa mångfald inom alla positioner i samhället, det räcker inte endast med ”low skilled jobs” utan hållbar integration kommer endast att ske när samhället och dess struktur genomsyras av mångfald inom alla sfärer”


Läs mer om både Fadi och de andra spännande talarnas talarpass här: 

integration socila meta info bild