Elisabeth Ahremark och Lotten Tegstam Welinder från Gaia Leadership
28 maj – Passion, engagemang och driv! Det är dina möten det handlar om
29 maj – Led genom dina möten, en workshop för utveckling

Elisabeth_Lotten

 

Hej Elisabeth och Lotten,

Måste börja med att säga att vi tycker det ska bli riktigt kul att ha med er på Kommunikation & Ledarskapsdagarna den 28-29 maj.

Ni kommer på konferensen att prata om ”passion, engagemang och driv! Det är dina möten det handlar om” 
Hur förmedlar man passion, engagemang och driv?
– Genom att vara äkta, personlig och autentisk. Genom att förmedla sin story, genom levande exempel som hänger ihop med just passion, engagemang och driv. Vara trovärdig helt enkelt.

I samtal kring konferensen så dyker det upp mycket prat om dom tysta värdena man skapar i sin ledarskapsroll. Alltså inget du säger utan det du speglar i människor.
Hur förbereder man sig inför möten om dessa kan innebära tuffare känslor när det nödvändigtvis inte är dessa man vill få medarbetare att känna för att vara konstruktiv?
– Förberedelser är alltid A och O. Kanske ännu mer när något är tufft eller negativt. Fokusera på det som kommer att vara avgörande för att nå den effekt du vill ha. Ska du informera? Ge utrymme för frågor och acceptera att känslor uppstår. Lyssna. Ha en plan för ett nästa steg för att kunna ”hålla i” processen. Om du själv har tuffa känslor, prata med en kollega för att träna och hitta ditt eget lugn, dina egna svar. Erkänn att det är tufft även för dig, men behåll fokus på uppgiften.

När skulle ni säga att dessa tyngre känslor är viktiga för att få medarbetares förståelse, empati och därmed engagemang i att lösa en situation eller ett problem? Hur förmedlar man dessa utan att bli låst i negativa tankegångar och känslor?
– Att våga visa sårbarhet är inte detsamma som att låta känslorna ta överhanden. Att inte sitta på alla svar i en allvarlig situation kan öppna för att andra vill bidra. Att våga släppa på en del av kontrollen för att låta andra komma med lösningar. Då är det viktigt att vara autentisk utan att vara i affekt.

Alla har vi dykt upp sena, stressade, irriterade till möten. Har ni några olika tips för hur man skakar av sig stressen eller irritationen på någon minut? Hur viktigt är förberedelse om detta är fallet?
– Ofta fungerar det att vara transparent, de flesta har hög igenkänning. ”Ge mig en minut att hämta andan!” Men det finns situationer när det inte är alls lämpligt. Ta en minut innan du går in. Andas några djupa andetag och fokusera: hur vill jag vara i det här mötet, vad är viktigt. Då kan du hitta en värdefull riktning för dig själv.

Många pratar om 80/20 regeln, går det att applicera den regeln på hur vi bygger och strukturerar våra möten? Eller har ni en annan bra användbar regel?
– Förberedelsen kommer att stå för 80 procent av resultatet. Det är en avgörande ”regel”, som du sår får du skörda helt enkelt. Med det perspektivet kan du få syn på mötet som en process, med olika förberedelser för respektive delar.

Att leda genom sina möten respektive styra sina möten, vad är skillnaden?
– Att leda genom sina möten handlar om att se sina möten som det ledarverktyg det är och kan vara. Att se möten som ett strategiskt verktyg uppgraderar du ditt fokus, din investering och därmed ditt resultat. Och skapar styrning mot den vision, de mål och den kultur du vill skapa.

En annan del är hur inlärning fungerar hos olika människor. Vi alla tar åt oss information, kunskap och inspiration på olika sätt. Hur viktigt är det att ta hänsyn till i möten med medarbetare, alternativt människor vi aldrig träffat förr?
– Det är viktigt att du når fram till människor med olika preferenser och därför varierar dig. De visuella, auditiva och taktila komponenterna är ifrågasatta. Men vi tror på att varva förnuft (logos), känsla (patos) och att visa att du är värd att lyssna på (etos). Dvs de tre retoriska hörnpelarna. Samt vara vaksam på aspekten tid, vissa behöver mer tid för reflektion medan andra är snabbare – variera tempo och skapa utrymme för dialog.

Om ni kortfattat kan beskriva vad som gör ett bra möte, vad skulle ni vilja att personer tar med sig och funderar på innan dom går in i nästa möte efter dom läst detta?
– Behövs mötet?
– Varför har du mötet?
– Ett bra möte har ett tydligt syfte och mål.
– Du vet varför du är där och hur du förväntas bidra.
– Mötet faciliteras så att du känner dig involverad och lyssnad på.
– Deltagarna vet sedan nästa steg och vad de förväntas göra.

Tack för er tid och ert engagemang, vi ser fram emot att få ha er med oss den 28-29 maj på Kommunikation & Ledarskapsdagarna.

 

Evelina Sewerin
evelina.sewerin@summitandfriends.se