Hört det förut – vikten av innovation i organisationer? Den digitala transformationen påverkar i mångt och mycket allt idag. Vilket bland annat sätter press på innovation inom organisationer för att de i sin tur ska förbli konkurrenskraftiga. Att skapa rätt förutsättningar internt är avgörande för att lyckas. Mycket sitter i kulturen. Oavsett om du hört det förut eller inte så visar undersökningar och data på att det är viktigare än någonsin att förbli innovativa som företag och skapa rätt förutsättningar (läs gärna mer om just innovation i mitt tidigare blogginlägg “Innovation or Corporate Death- A Cultural Issue

Vad har detta att göra med en digital arbetsplats och varför är det viktigt?

Begreppet Den Digitala Arbetsplatsen eller Digital Workplace har kommit att bli en starkt växande trend som en följd av ny teknik och förändringar i arbetskulturen. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats och intranät som främjar produktivitet och skapar affärsnytta oavsett tid och rum.

Fakta:

  1. En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 %. Källa: Arbetsmiljöverket
  2. 16 % av svenskarna är engagerade på arbetsplatsen. Källa: Gallup
  3. I snitt existerar 11 versioner av samma dokument. Källa: IDC
  4. 20 % av arbetstid går att att söka och hitta information. Källa: IDC
  5. 36 % av anställda lider av digital stress. Källa: Palorial
  6. Samhällets nota för stress uppgår till 35 miljarder kronor. Källa: Arbetsmiljöverket
  7. Endast 19 % tycker att de har den “rätta” företagskulturen. Källa Deloitte

En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har ett produktionsfall på 38 %, är det inte dags att skapa rätt förutsättningar för att kunna optimera kollegors arbete? Detta kommer resultera i ökad produktivitet samt ökad lönsamhet för företaget. Historiskt och fortfarande spenderas det stora summor på den fysiska arbetsplatsen vilket är bra. Däremot visar statistik att vi sitter mindre än någonsin på våra kontor och på vår egen kontorsplats. Vi är mycket mer mobila i vårt arbete. Det pratas moderna arbetsplatser, effektiva kontor, aktivitetsbaserade arbetsplatser. Anpassningen till “den nya arbetsplatsen” pågår men det går inte tillräckligt fort för att möta behovet och efterfrågan. Ett mer dynamiskt arbetsätt är viktigt och då behöver vi skapa rätt förutsättningar för att kunna utföra våra arbetsuppgifter på ett optimalt sätt. Med andra ord triangulera den fysiska och digitala arbetsplatsen med människan. Därför är det kul att vi ser en tydlig trend att företag satsar på en digital arbetsplats som integreras i helhetslösningen. Däremot är detta inte helt enkelt eller gjort över en natt. Ponera att du fick frågan; Hur vill du inreda ditt digitala kontor? Det blir betydligt mer abstrakt och svårt att föreställa sig än om man jämför med frågan: hur vill du inreda ditt fysiska kontor?

Svaret är ganska enkelt men lösningen och implementeringen desto svårare. Behovet och utformningen är snarlika för både den fysiska och den digitala arbetsplatsen. Det är en plats där vi träffar, kommunicerar med kollegor, bygger kultur och utför våra arbetsuppgifter. Listan är lång. Oavsett så gäller det att skapa en arbetsmiljö som kollegor trivs i och där de kan vara produktiva och utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Än så länge så visar statistik att så inte är fallet idag, i alla fall inte om vi tittar på genomsnittet.

Förändringstakten är snabb och det händer mycket både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett kulturellt perspektiv. Det är spännande att följa evolutionen kring den digitala arbetsplatsen framåt i det som ofta kallas för det Nya Arbetslivet.

Vill du veta mer kring den digitala arbetsplatsen så se Digital Workplace Summit eller utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats.