Just nu pågår en intensiv debatt om digitala vårdbesök med företrädare från den medicinska professionen, politiskt håll och näringslivet inblandade. Oavsett vilken sida man står på i debatten råder det ingen tvekan om att digitaliseringen är pågående, ofrånkomlig och genomsyrar hela samhället. Möjligheterna som digitaliseringen innebär inom hälsa och vård är enorma – och de innovativa lösningar vi hittills sett med mobila tjänster, robotar, distansvård etc. bara är början . Men kommer vårdens digitalisering med ett pris?

Den framförda kritiken handlar framför allt om hur snabb utveckling i kombination med bristfällig granskning av de nya digitala vårdaktörerna riskerar att påverka kvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Kritikerna menar att de digitala vårdbesöken dränerar den redan underfinansierade primärvården, när patienter väljer ett snabbt vårdmöte med mobilen, vilket kostar landstingen lika mycket som ett fysiskt besök på vårdcentralen.

Förespråkarna menar att de digitala tjänsterna lyder under samma lagar och regelverk som den fysiska vården, vilket innebär att de har samma krav på sig och granskas på samma sätt. Samtidigt visar beräkningar att digitala innovativa lösningar kommer innebära besparingar i storleksordningen 180 miljarder kronor fram till år 2025.

Oavsett vad man tycker kommer inte den digitala utvecklingen att stanna av. Tvärtom, utvecklingstakten kommer att öka! Därför måste att utmaningarna som e-hälsoutvecklingen innebär tillåts diskuteras kontinuerligt, så att regler, lagar, system, processer, ersättningsmodeller osv. kan anpassas till det nya vårdlandskapet. Det är både viktigt och intressant. Men hur intressant det än är att problematisera och diskutera utmaningar är det minst lika viktigt att prata om möjligheter, inspireras och få ta del av exempel på innovativa lösningar som skapat stor nytta för både patienter och vårdgivare.

Under  www.ehalsodagarna.se ligger huvudfokus på att belysa möjligheterna till innovativa e-hälsolösningar utifrån dagens förutsättningar.

 

Nedan är länkar till några av de mest läsvärda inläggen i den pågående debatten:

Debattartikel i DN där en grupp distriktsläkare kritiserar granskningen av och ersättningssystemet för digitala vårdbesök:
http://www.dn.se/debatt/natlakarbolagen-dranerar-en-underfinansierad-primarvard/

Daniel Forslund och Simon Röstin i en replik till kritiken mot digitala vårdbesök:
http://www.dn.se/debatt/repliker/digitala-lakarbesok-kan-spara-180-miljarder/

Artikel i Dagens Medicin om att SKL har tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka och komma med förslag kring digitala vårdbesök:
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/06/skl-undersoker-digitala-lakare/

 

 

E-hälsodagarna svart