Hur vet du om du prioriterar rätt i projektet? Svaret är enkelt och krasst: det finns inget facit för vad som är ”rätt väg” och det går tyvärr inte heller att veta om man fattar rätt beslut förens man faktiskt står med facit i hand och kan utvärdera. Isabelle Rösiö, Development Director på Leesman, delar med sig av hennes tankar om beslutsfattande inför en arbetsplatsförändring.

Isabelle Rosio leesman

Att leda förändring i en förändringsbenägen värld är en knepig uppgift att navigera.
Vad som däremot kan verka som en kompass är att använda data för att underbygga de
beslut som fattas. Med en mångårig bakgrund som managementkonsult är jag dock högst
medveten om att data kan vara både svår att identifiera och att samla in. För att citera en
före detta klient ”gör inte business-case för varje beslut, det kommer bara ta längre tid än
att testa om lösningen flyger direkt…”. Och visst ligger det något i det.

Idag arbetar jag på Leesman som förfogar över världens största databas kring
medarbetarupplevelse och har dagligen förmånen att förse organisationer med data inför
beslut berörande arbetsplatsen. Data som guidar till insikter kring vad som bör prioriteras
utifrån ett medarbetarperspektiv men också vilka mål som kan skapa huvudvärk eftersom
de generellt är svåra att uppnå.
Vi skulle till exempel aldrig uppmuntra en klient att som högsta prioritet sträva efter 50%
medarbetarnöjdhet med temperaturen på kontoret eftersom vi vet att de bästa kontoren
lyckas tillfredsställa 43% och medelkontoret endast 30% av medarbetarna…

“Otippade samband såsom att kaffe och te
är minst lika viktigt för att 
skapa en känsla
av stolthet som för att stödja produktivitet”

Kombinerat med klientens kunskap om deras organisation förser vi data och benchmark för
att identifiera vilka områden som bör åtgärdas och var snabba vinster finns. En klient insåg
till exempel att parkering inte var så viktigt som de först uppfattat och lade ned beslutet av
att investera i en helt ny parkering intill kontoret. Och en annan klient att platser för
avkoppling och paus var viktigare än att skaffa nya skrivbord.

De senaste åren har ett antal klienter valt att regelbundet använda Leesman för att på ett
standardiserat sätt utvärdera och inkorporera deras resultat och Lmi (Leesman Index) som
ett nyckeltal att säkerställa att arbetsplatsen uppfyller sitt syfte över tid.

Utöver att supportera enskilda klienter, använder vi datan för research. Genom att
analysera svaren från 500,000+ respondenter utmanar vi förutfattade meningar – såsom att
produktiviteten skulle vara lägre i aktivitetsbaserade kontor (läs vår studie om ABW här).
Och avslöjar otippade samband såsom att kaffe och te är minst lika viktigt för att skapa en
känsla av stolthet som för att stödja produktivitet (läs vår studie om de sk. super-drivers
bakom medarbetarupplevelsen här).

ReThink Office delar vi vår senaste research och insikter kring vad som skiljer de bästa
kontoren från resten. Vad de gör de annorlunda jämfört med andra arbetsplatser? Är det en
typisk arbetsplatslösning som dominerar hos de högst presterande arbetsplatserna? Ger
mer utrymme per anställd högre nöjdhet? Och hur påverkar miljöcertifiering
medarbetarupplevelsen?


RTO_talarbild_vt19_2