Att ändra människors inställning är ingen lätt uppgift, inte heller när det kommer till data. Första steget för att lyckas med detta, är att minimera alla trösklar och på så sätt underlätta förändringen. Utmaningarna med webbdata är ofta att verktygen är invecklade, svårtolkade och otillgängliga, men allt detta kan går att lösa med en riktigt bra dashboard.

LinusLarsson_thule

Linus Larsson arbetar som Global Online Traffic Manager på Thule Group. Linus kommer att dela med sig av hans erfarenheter om hur man kan visualisera data för organisationer och anställda under Analyticsdagarna den 15/11. Här kommer tre bra saker att tänka på för er som vill sätta upp en dashboard för att bli mer datadrivna och resultatdrivna.

1. Tillgänglig

Första steget är helt klart att lyfta ut datan från Google Analytics, som ibland kan kännas som en Fort Knox för statistik. Leta upp ett verktyg online, som Geckoboard, Klipfolio, Tableau eller  Google data Studio, och importera den data du vill visa upp. Detta kan i regel göras helt utan programmering, men vill ni importera något speciellt erbjuder vissa dashboards APIer. Möjligheterna är i det närmaste oändliga!
När dashborden väl är klar måste ni se till att folk ser den. Sätt en skärm vid kaffemaskinen, i mötesrummet eller på kontoret så att den syns tydligt!

2. Lättförståelig

Att se statistik är en sak, men att förstå den är en annan. Nyckeln här är att skapa dashboards för specifika målgrupper och att hålla antalet datapunkter (widgets) till ett minimum. Överflödig data riskerar inte bara att missas, utan bidrar också till att den riktigt viktiga datan missas. Håll det rent och fokuserat!

3. Agera eller inte

När en kollega väl sett och förstått datan måste det finnas ett nästa steg. Är datan tänkt att presentera ett resultat? Sätt det i jämförelse med tidigare perioder eller ert mål. Gröna, positiva siffror ska betyda att allt är ok, men röda, negativa siffror måste kunna leda till ett agerande.
Att bygga en dashboard är enkelt, men att göra en bra är lite av ett hantverk. Låt dashboarden växa fram iterativt med hjälp av dina kollegor.

Vad ser du mest fram emot under Analyticsdagarna?
Jag ser mer framemot att få lyssna än att få prata. Dels har vi en vass talargrupp, men även diskussionerna som bubblar upp i rasterna ser jag fram emot. Hoppas att det är fler än jag som vill snacka internet och analys.

slogan_nas