Genom historien har det varit nödvändigt för människan och företag att anpassa sig till nya förändringar som sker i samhället. Förändringstakten vi ser idag har historiskt aldrig varit så hög som den är just nu. Det ställer krav både på företags utveckling av affärsmodeller men också från arbetstagarens perspektiv med ny kompetensutveckling. Stora företag med lång historik är rädda för att bli omsprungna av nya aktörer, med all rätt… 

De flesta organisationer skriver under på att de idag behöver anpassa sig till nya situationer och skapa nya lösningar snabbare än tidigare. Fråga annars de företag som har varit med ett tag: Endast 12 % av de företag som på 1950-talet fanns med på Fortune 500-listan över världens ledande företag finns kvar på listan idag. Många av de ledande företagen på 50-talet har sett sig omsprungna av nya företag med nya affärsmodeller och som adapterat nya teknologier. Tänk att du var en entreprenör på 1950-talet. Du har kommit på en ny revolutionerande produkt som är ett fantastiskt hjälpmedel för både konsumenter och företag. Den nya produkten är kontokortet vars första version användes i USA i slutet på 50-talet. Kontokortet uppmärksammas i press och media, “alla” pratade om det och det fick stor uppmärksamhet. Men hur lång tid tog det för kontokortet att nå 50 miljoner användare?

Som ni kan se på bilden ovan så tog det 28 år för kontokortet att nå 50 miljoner användare. Ny teknik och revolutionerande produkter har tidigare processat flera årtionden för att nå större spridning och nå ut till den breda massan. Innan den digitala världen existerade så kunde en ny produkt bara öka i takt med produktionen av den fysiska produkten, infrastruktursatsningar som tillgodosåg produktens användningsområde och word of mouth. Stora investeringar var nödvändiga under många, många år för att nå 50 miljoner användare.

Genomslagskraften i dagens digitala värld är mycket snabbare och kraftigare än tidigare. Bland produkter som lanserats under senare år så kan vi se att t.ex. Wechat nådde milstolpen 50 miljoner användare 1 år efter lansering. Det var inte många som 2011 när Wechat lanserades (ett projekt av utvecklat av Tencent) förutsåg att 6 år senare skulle appens användare nå över 1 miljard och vara Kinas “super-app” som används till ALLT. Digital kommunikation, dating, shopping, betalningsmedel, beställning av mat och transport är några appens användningsområden idag. 28 år tog det för kontokortet att nå 50 miljoner användare men på 6 år hade Wechat uppnått 20 gånger så många användare.  I Kina har man hoppat över kontokortet och gått direkt från kontanter till mobilbetalning som det vanligaste betalningsmedlet. Där kan vi snacka Mobile First…

Att nya produkter och tjänster kan nå ut till den breda massan rekordfort har de flesta förstått. Men hur kan organisationer hänga med och förhålla sig till förändring och ny teknologi? Den ökande förändringstakten ställer givetvis höga krav på organisationer och beslutsfattare att förändra, innovera och fatta snabba beslut för att inte bli omsprungen och hamna på efterkälken. När organisationer genomför förändringar så är det lätt skapa en adrenalin-kick och en känsla av att allt är möjligt och att man är på väg att skapa något bättre. Men förändring innebär inte per automatik förbättring. Att göra kan givetvis vara bättre än att inte göra något alls, men det gäller också att fokusera på att göra rätt saker, för annars uteblir effekterna. Därför så är det nödvändigt i en tid med ökad förändringstakt att inte stirra sig blind på själv förändringen utan att ställa sig frågan: Arbetar vår organisation med rätt saker som leder till förbättringar? Det finns mest troligt andra organisationer som har genomfört samma förändringar och gjort liknande resor som din organisation nu står inför. Hur har andra gjort och vilka erfarenheter och lärdomar kan din organisation dra nytta av från deras arbete? Därför är det bra att det finns oberoende forum och nätverk som hjälper branschkollegor från olika organisationer, där kunskap delas och där man öppet pratar om lärdomar. På så sätt behöver din organisation inte uppfinna hjulet på nytt eller göra om andras snedsteg. I slutändan är det trots allt förbättringar som är det intressanta och inte förändringen i sig. 

Är du intresserad av forum där kunskapen och tillvägagångssätt är i fokus och där organisationer transparent delar med sig av sina erfarenheter? Läs mer här!

Vi ses och hörs!

Tobias Ögren
tobias.ogren@summitandfriends.se

Tobias Ögren_rund

 

 

 

 

Bild: https://www.visualcapitalist.com/how-long-does-it-take-to-hit-50-million-users/