Långa köer, bristande resurser, lågt medarbetarengagemang, hög personalomsättning, bristande kvalitet. Debatterna om vården, inte minst kring operation, är både långa och många. Men det finns goda exempel! Capio St Görans sjukhus lyfts ofta som ett framgångsrikt exempel på hur ett sjukhus kan skapa nöjda patienter, medarbetare och effektivare flöden genom att arbeta utifrån ett tydligt och strukturerat arbetssätt som utgår ifrån patienternas behov.

Här är tre snabba frågor till Magnus Bäckström, LEAN facilitator på Capio St Görans:

1. Ni på Capio St Görans har sedan ganska många år jobbat med lean i era flöden. Hur skiljer det gentemot hur ni jobbade tidigare och vad tycker personalen om det?
Skillnaden att jobba med LEAN som grund är att man ser helheten bättre. Vi har alltid patienten i fokus och kan därmed få en större förståelse av våra patienters flöde och upplevelse genom vårt sjukhus. Traditionellt sett så arbetade man tidigare på varje enhet för att förbättra arbetsmiljön och hade ett mindre fokus på patientens miljö. Som alla andra sjukhus idag så står vi för en enorm förvandling och utmaning. Takten ökar i och med att fler patienter ska behandlas. Förändringar i flöden går snabbare idag och kan i sina stunder upplevas kaotiska. Styrkan att ha en gemensam syn på HUR vi ska lösa dessa förändringar – t.ex. utifrån LEAN – kan bli avgörande för resultatet. Förutom att ge patienten högsta möjliga kvalitet, så ska vi också bibehålla en bra arbetsmiljö. Dessa två mål är svåra att uppnå utan ett tätt samarbete och förståelse mellan kliniker, enheter och avdelningar.

2. Att få med sig hela personalen när man förändrar processer inom vården är ofta en utmaning – vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas?
En tydlig ledarorganisation. Där ledaren involverar, motiverar, skapar förutsättningar, utmanar och belönar de projekt eller förändringar som ska utföras.

3. Ett genomgående tema under Forum för effektivt operationsflöde kommer vara medarbetarengagemang och delaktighet – vad tror du är anledningen till att många misslyckas med just detta?
Egentligen det motsatta från föregående fråga. En ledarorganisation som inte gör dessa saker för sin personal.

 

Magnus Bäckström kommer tillsammans med sin kollega Harri Liimatainen under Forum för effektivt operationsflöde den 26 april att berätta mer kring hur LEAN har hjälpt Capio St Görans sjukhus att skapa effektivare operationsflöden, till vinst för både medarbetare och patienter.