I den här bloggen pratar jag med  Lena Pettersson från Aleris Bollnäs och Liza Nordström Partanen från Akademiska sjukhuset i Uppsala, som båda kommer stå på scen under konferensen Forum för effektivt operationsflöde. Lena kommer att berätta om hur helhetstänk samt konsekvent och långsiktigt förbättringsarbete har skapat effektiva och välfungerande flöden. Liza delar med sig av sina erfarenheter kring ledarskap samt hur tvärprofessionell dialog både har skapat ett effektivare operationsflöde och mer engagerad personal. 

LenaPettersson

Lena Pettersson, verksamhetschef operation

Aleris


Hej Lena! Ni har jobbat med långsiktigt produktionsplanering och processinventering som viktiga delar för att effektivisera operationsflödet. Vad har det inneburit i praktiken?
Vi har en beställning årsvis som vi utgår från. Sedan gäller det att matcha läkarnas kapacitet och räkna ut operationsdagar/beställt ingrepp och planera därefter. För att maxa nyttjandet av operationssalar och övriga resurser har vi ritat upp flöden och logistik när det gäller operationsgaller, diskning/autoklavering på sterilcentralen och patientens förflyttningar. Från början väldigt enkelt och nu i specifikt program som för varje steg specificerar vem som gör vad, hur, när och varför.I praktiken har det inneburit att alla har fått en ökad förståelse för konsekvenser och vikten av att alla gör ”det man ska” i rätt tid. Med ett tydligt helhetsperspektiv ser man som medarbetare sin egen roll och vikten av det man gör, vilket leder till ökat engagemang, massa goda ideer och en stolthet hos varje medarbetare.

Vad tror du att mindre sjukhus kan lära sig av större sjukhus och vice versa, just när det gäller operationsflöden?
Mindre har massor att lära av storsjukhusen, främst när det gäller utveckling av operationsmetoder etc. eftersom vi inte deltar i forskning i samma utsträckning som de stora sjukhusen. De stora sjuhusen kan lära sig av en platt organisation där ideer från varje medarbetare räknas. Det är oftast så att den som finns närmast verksamheten är bäst på att hitta lösningar.

Hur avgörande är ledarskapet för att skapa en bra och effektiv verksamhet, och vad är viktigast som chef för att lyckas med det?
Ledarskapet är jätteviktigt! Men det gäller att vara lyhörd – inte köra över – och att stå kvar även när det blåser snålt.


 

 

LizaNordstrom

Liza Nordström Partanen, avdelningschef ÖNH- och plastikoperation

 AkademiskaSjukhuset


Hej Liza! Ni jobbar framgångsrikt med daglig styrning. Kan du beskriva kort här vad det innebär och vilka resultat det har givit, både för personal och patienter?
Daglig styrning hos oss på ÖNH- och plastikoperation sker genom videokonferens med berörd personal, som arbetar tillsammans i operationsteamet kring patienten. Detta är en del i värdebaserad vård, där allt som görs skall ha ett värde för patienten. Daglig styrning genom videokonferens rätar ut frågetecken, ger möjlighet till tvärprofessionell dialog samt ger möjlighet till att ställa frågor om någon information uteblivit eller saknas. Det är också tillfälle där vi gemensamt kan reflektera över gårdagens operationer samt planera eventuella akuta förändringar inför morgondagen.

Du som själv har en chefsroll inom operation – hur avgörande tror du att ledarskapet för att skapa en bra och effektiv verksamhet, och vad är viktigast som chef för att lyckas med det?
Ledarskap är för mig en otroligt viktig del i en välfungerande verksamhet. Att få till stånd en engagerad och motiverad personalgrupp tror jag är lösningen. Det är förstås otroligt individuellt vilken typ av ledarskap som krävs för att åstadkomma detta utifrån hur gruppsammansättningen och gruppdynamiken ser ut. Jag tror på situations anpassat ledarskap.

Vilka frågor tycker du är viktigast och ser mest fram emot att diskutera med kollegor från andra sjukhus under Forum för effektivt operationsflöde?
Jag ser gärna att vi kan diskutera utifrån ett helikopterperspektiv vad som är våra dagliga utmaningar samt att höra hur andra verksamheter löser den tvärprofessionella interaktionen kring patienterna.


Om du är nyfiken på att höra mer kring Lenas och Lizas erfarenheter och lärdomar är du varmt välkommen till konferensen Forum för effektivt operationsflöde den 26 april. Förutom Lena och Liza får du möjlighet att höra på bl.a. Capio St Görans (här hittar du blogg med specialistsjuksköterskan och leanexperten Magnus Bäckström), Östersunds sjukhus, KTH och Lasarettet i Enköping.

Vi ses på konferensen!
/Erik, projektledare Forum för effektivt operationsflöde