Vad är företagsarkitektur, eller Enterprise Architecture, som det heter på engelska? Men till att börja med, vem är egentligen Martin Samuelsson? En vurmare för IT-arkitektur och digitalisering, om man får tro på hans LinkedIn:

“En möjliggörare av digitalisering. Drivs av att kommunicera och diskutera arkitektur, både konkret och mer teoretiskt kring ramverk och metod. Högst upp på agendan just nu står möjligheterna med att digitalisera en stad och vilka krav det ställer en flexibel och hållbar arkitektur. Min passion är digitalisering, förbättringar, arkitektur och teknik.”

/ Martin Samuelsson, IT-arkitekt, Uppsala kommun

Martin Samuelsson

Uppsala kommun

Hej Martin!

Ja, vad är egentligen företagsarkitektur?
Företagsarkitektur, eller Enterprise Architecture, är att beskriva ett företags olika beståndsdelar, hela vägen från strategi till verksamhetsprocesser och tekniska lösningar. Enkelt uttryckt, att förstå vad vi som företag vill uppnå med digitalisering och vilken förflyttning vi kommer att behöva göra för att uppnå detta.

Du arbetar ju själv inom Uppsala kommun, vad tycker du själv att ni gör bra när det kommer till arkitektur-arbete?
Vi har en pragmatisk syn på arkitektur och låter värdet av arkitektur gestalta sig i projekt och upphandlingar utan att skapa mängder av komplexa modeller och vyer.

Finns det någon organisation inom offentlig sektor där du tycker att man är bra på att använda sig av företagsarkitektur i sitt arbete?
Inte på rak arm, erkänner att jag har dålig koll på myndigheter och rör mig mest med kollegor från andra kommuner eller regioner. Många brottas med samma utmaningar, att inte ha tillräckligt bred kompetens om arkitektur i organisationen, det gör att det är svårt att räcka hela vägen. Jag lyfter gärna fram den arkitekturgemenskap som är under etablering inom SKL/Inera där vi i dagsläget är över 100 arkitekter från olika kommuner och regioner som tillsammans tar fram ett gemensamt sätt att beskriva arkitekturen för våra organisationer vilket kommer ge stora möjligheter till kunskapsdelning i framtiden.

Att som du ha arbetat inom både privat och offentlig sektor med arkitektur – innebär det några fördelar? Vilka i så fall?
Insikten i att gräset inte alltid är grönare på andra sidan.

Om man som organisation är intresserad av att börja titta på företagsarkitektur, var börjar man och hur går man vidare?
Det bästa rådet jag hört, och kan ge är: Börja. Börja där du står och där du har möjligheter. Är du en projektledare som behöver få bättre struktur på ditt projekt och hur det påverkas av andra parallella projekt? Börja arbeta med din projektarkitektur. Är du en processägare som inte har överblick över dina processer och vilka förbättringsåtgärder som behövs? Börja arbeta med din processarkitektur.  

“Om man har ett driv från ledningen att börja arbeta med arkitektur för hela organisationen, då har man troligtvis redan kommit en bra bit på vägen.”   

Slutligen – Du som ska tala på DigStrat 9 maj, vad tycker du ska bli mest spännande med konferensen?
Jag ser fram emot att höra Anna Eriksson prata om hur DIGG bidrar till att digitalisera Sverige. Från mig ligger stora förväntningar på DIGG, och det ska bli spännande att se hur myndigheten utvecklas och hur man formar sitt uppdrag att digitalisera Sverige, även om detta givetvis är en lagsport.


Låter det spännande? Missa inte chansen att lyssna till Martin, Anders Ygeman, Anna Eriksson och många fler på DigStrat – Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor, 8-9 maj, 2019!

Digstrat_talarbild2_VT19