I den här bloggen pratar jag med Helena Paulsson, Head of Urban Development, och Sara Bergendorff, chef för trafik och samhällsutveckling, från ÅF. Helena och Sara är också ledare på heldagsworkshopen Hur når vi hela vägen fram till hållbara samhällen 2030? – Inte bara ett steg på vägen, som hålls i samband med konferensen  BOSTADSFÖRSÖRJNING & URBANISERING, 23-24 maj i Stockholm. Där kommer de att dela med sig av konkreta verktyg, idéer, inspiration och exempel på arbetssätt från organisationer som har lyckats i sitt arbete med samhällsplanering.

 

Helena Paulsson, ÅFSara Bergendorff, ÅF

 

 

 

 

 

 

Helena Paulsson och Sara Bergendorff, ÅF.

Vad anser ni är de största utmaningarna vi står inför vad gäller bostadsförsörjningen i landet?
Vi behöver bostäder för alla! Unga vuxna, barnfamiljer, singelhushåll, sambo, särbo, kombo, äldre – spektrat är brett, precis som våra olika behov, och det är just de faktiska behoven och möjlighet för flexibilitet som är en av de många utmaningarna. Det är just det flexibla som vi ser att ungdomarna som kommer finnas på bostadsmarknaden är ute efter.

“Många av de bostäder som byggs idag byggs för samma målgrupp och oavsett upplåtelseform blir de dyra. Det är en utmaning att skapa flexibilitet och rörlighet på marknaden för att möjliggöra bostäder för alla som kan berika våra städer både socialt, miljömässigt och estetiskt.”

Finns det någonting mindre kommuner kan lära sig av större kommuner och vice versa när det kommer till bostadsförsörjning?
Visst gör det, inte minst i framtagandet av riktlinjer för respektive kommun. Att våga tänka innovativt för flexibiliteten, att känna och förstå den politiska verkligheten och de olika tjänstepersonernas roller, men i slutändan handlar det om att hitta lösningar som följer från vision och mål, till plan och lösning.

3 snabba tips på hur man lyckas med sin bostadsförsörjning:
I den workshop-del som vi leder under konferensen kommer vi att arbeta med bland annat back-casting som metod för att nå uppsatta mål. Så det är ett snabbt tips! Det är ganska lätt att vara överens om målen och de stora dragen men det är i det konkreta vi inte alltid når ända fram. Genom att bli riktigt vassa på taktiken kan vi komma igenom de där svåraste frågorna och faktiskt få till de bostäder och det samhälle vi alla vill ha.

Vilka länder eller regioner brukar ni se som föregångsexempel och varför?
Vi kan till exempel se på arbetet med Kommissionen för ett hållbart Malmö, som exempelvis visar att det i Malmö finns skillnader i medellivslängd på nästan sju år mellan män i två stadsdelar. Positivt är att det går att förändra och förbättra de sociala förutsättningarna som har stor betydelse för hälsan, genom ett stadsbyggande med fokus på allas möjlighet att leva ett gott liv.

Vad är den roligaste delen i era respektive roller på ÅF?
Att få vara en del av en gemenskap som vill framåt  – både med kunder och kollegor. Att jobba brett mellan olika specialiteter berikar alla uppdrag och ger nya innovativa idéer som är fantastiskt att få vara en del av. Här är alla idéer välkomna och det finns så många häftiga kollegor och kunder som bara säger ”ja det gör vi, vi testar!”.


BOSTADSFÖRSÖRJNING & URBANISERING, 23-24 maj i Stockholm tar vi ett gemensamt helhetsgrepp på hur vi ska kunna planera och bygga socialt hållbara bostadsområden och städer för alla!