När man är en del av en stor pågående förändring är det svårt att inse vidden av förändringen, eftersom den sker successivt och man är mitt i den. Men om du tänker tillbaka på hur ditt liv såg ut innan Internet och  smartphones så är min gissning att skillnaden var stor, för att inte säga enorm, både på ett privat och professionellt plan. Håller du med?

Tänk dig tillbaka 20 år i tiden. Stora pappershögar på jobbet, fax som kommunikationsmedel (det finns kvar inom ett antal myndigheter…), telefonkatalogen och busstidtabellen som upptog all plats i byrålådan, kartläsning i fysiskt A2-format på bilsemestern och bokning av resor hos den lokala resebyrån. Det finns hur många – såhär i efterhand – roliga exempel att lyfta, som i de flesta fall känns avlägsna i dagens digitaliserade, uppkopplade och globala värld. Och så har det alltid varit. För 20-talisterna var det helt naturligt att ha ström i sitt hem, vilket det inte hade varit för deras mor- och farföräldrar. För 60-talisterna var det helt naturligt att kunna äga en bil, till skillnad från sina mor- och farföräldrar. Så vad kommer våra barn och barnbarn se som helt naturligt i framtiden, som för oss är ett stort “wow!” eller till och med otänkbart idag?

Robotisering, automatisering och AI kommer innebära enorma förändringar på arbetsmarknaden. Den svenske ekonomen Carl Benedict Frey, som leder en forskargrupp på Oxfords universitet, har i studier kommit fram till att 47 procent av dagens jobb kan ersättas av AI inom 20 år. Inom alla områden där robotar eller datorer kan prestera lika bra eller bättre än människor kommer de också att ersätta oss. Viktigt att påpeka är dock att detta inte betyder samma sak som att 47 procent kommer bli arbetslösa, utan snarare att vi står inför en stor förändring.

Siffror från McKinseys rapport från 2017 – Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår – visar att en genomgripande digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige, exklusive hälso- och sjukvården, kan bidra med 75-110 miljarder kronor per år i direkt värde, från år 2025. De tre viktigaste delarna är enligt McKinseys analys:

• Produktivitetsökning och reducerad kostnad genom ökad digital interaktion mellan myndighet och medborgare samt inbördes mellan myndigheter.

• Produktionsvinster från digitaliserad och automatiserad administration.

• Stärkta offentliga finanser genom minskade skattebrott samt minskade felaktiga utbetalningar genom stöd av avancerad dataanalys.

Första punkten handlar om interaktion i form av att kommunikationsmöjligheterna förenklas, geografiska avstånd inte är ett hinder för att ta del av upplevelser och tjänster, samt att dessa går att individanpassa på ett effektivare sätt än idag. I rapporten lyfter de även vilka vidare steg som krävs för att nå full potential genom digitaliseringen och nämner kort kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan de olika organisationerna och aktörerna inom offentlig sektor som en viktig del i detta.

Läs mer:
McKinseys rapport
AI-artikel i The Guardian

 


 

Vi på Summit and friends brinner för att skapa forum där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter, inspireras och ta efter lyckade exempel, få tips om vad man bör undvika, diskutera svåra utmaningar och inte minst skapa nya relationer med kollegor från andra delar av offentlig sektor. För vad är priset för att varje gång uppfinna hjulet på nytt? Vad händer om man kan använda en smart lösning som någon annan har arbetat fram och istället lägga sina resurser på att utveckla nya innovativa tjänster och bättre processer?

Jag hoppas att vi ses på konferensen RPA & AI – Offentlig Sektor den 8-9 maj!
Kolla in programmet och boka din plats på hemsidan.