Att få relevant information när, var och i vilken device du väljer så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt är något som blir allt viktigare på dagens arbetsplatser men som i praktiken inte fungerar i många organisationer. ICA var tidiga i sin strategi att det ”traditionella” intranätet hade spelat ut sin roll och att informationsspridning och kommunikation skulle se annorlunda ut om några år. Så därför tog de fram en tydlig vision: ICA vill erbjuda sina medarbetare och handlare relevant information när, var och i vilken device de väljer för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Nedan följer tre korta frågor och svar från Konstantin Irina på ICA:

 ICA_Konstantin

ICA-logotyp

Varför har det varit viktigt att hitta nya sätt att jobba med informationsspridning och kommunikation gentemot det traditionella intranätet?

ICAs intranät är med c:a 1,5 miljoner sidvisningar / månad välbesökt men medarbetar- och handlarenkäter visar att kanalen tappar förtroende. Många uppfattar att det är svårt att hitta och orientera sig. Andra medarbetare saknar den sociala komponenten och flyttar konversationen till Facebook-grupper.

En stor del av målgruppen sitter dessutom inte längre framför en dator. Tjänstemännen jobbar mycket hemifrån eller är på springande fot till konferenser och mötesrum. Handlarna rör sig i butiken, på lagret och hos leverantörer. Kollektivanställda inom logistik och butiksmedarbetare har inga jobbdatorer överhuvudtaget.

ICA har också insett att det tar lång tid att ersätta de fyra existerande intranäten i varje bolag (ICA Gruppen, ICA i Sverige, Apotek Hjärtat och Rimi Baltics) med ett gemensamt i en digital arbetsplats. 

Vilka är de största utmaningarna med att få effektiv och relevant information till medarbetarna? 

Informationsmängden ökar ständigt. En utmaning är också att många har för högt förtroende i tekniska plattformar och glömmer att det är människor som fyller dem med innehåll. Så ett skifte kräver inte bara nya plattformat utan även nya arbetssätt kring framtagning och distribution av innehåll och inte minst kultur där mottagaren får vara mer i centrum än avsändaren.

Det har också blivit lättare att starta alternativ till intranät som gör att medarbetare plötsligt måste ha koll på fem kanaler bara för att tex göra det årliga medarbetarsamtalet.

Vilka resultat har ni sett sedan implementeringen?

  • Filmappen ICA Stream kontor har bidragit till att öka antal spelningar i allmänhet, där runt en tredje del av tittandet sker i mobilen.
  • Nyhetsappen ICA News kontor har lanserats i slutet av oktober 2016. En utvärdering görs i maj men vi kan redan nu se att det går trögt att skifta från desktop / mail / sms / fysiskt möte till mobilt. Ledningen och chefer har möjlighet att vara förebild här.
  • Evenemangsappen ICA Stream är uppskattad för att öka engagemanget inför, under och efter ett av ICAs 20 – 25 interna evenemang per år.

Konstantin kommer att tala mer kring detta på Digital Workplace Summit, nordens största event om den digitala arbetsplatsen, den 17 maj tillsammans med bolag som Google, Microsoft, Klarna, Volvo mfl.

Digital Workplace Summit